Anda di halaman 1dari 10

DAFTAR BUKU KMI 2010

KELAS 1 berhitung daily conversation 1 daily conversation 2 durusullughah 1 cd durusullughah 1 hvs durusullughah 2 english course 1 english lesson 1 ilmu tajwid arab kamus durusullughah1 kamus durusullughah2 mufrodat muhadatsah muhadasah arobiyah muthola'ah haditsah 1 muthola'ah haditsah 2 muthola'ah haditsah 3 pelajaran fiqih 1 pelajaran fiqih 2 pelajaran tajwid pelajaran tajwid semester II tarikh islam baru ushuluddin Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 4,700 4,950 6,400 15,500 17,500 15,000 4,000 4,550 3,500 4,000 8,000 5,050 5,250 4,000 5,000 5,500 8,500 7,500 1,750 5,450 8,100 7,500 151,700 KELAS 2 amsilatul jumal al-fiqh1 al-fiqh2 qoriaturrosyidah 1 DP amtsilah tasrifiyah besar amtsilah tasrifiyah kecil tamrinat berhitung2 english course2 english lesson2 ilmu shorof2 jadwal nahwu jadwal shorf kamus tamrinat1 kholasoh nurul yaqin 1 kholasoh nurul yaqin 2 kitabussa'adah nahwu wadhih 1 DP Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 15,000 5,450 6,150 6,300 5,000 4,000 11,500 5,050 3,800 4,350 4,000 3,400 3,400 9,250 6,500 11,700 3,500 7,750 116,100

KELAS 3 tamrinat2 afternoon english course al faroidh al-fiqh3 qiroaturrosyidah 2 DP bulughul maram besar bulughul maram sedang bulughul maram kecil dinul islam 1 durusuttafsir english Grammar 1 english lesson 3 kamus tamrinat 2 mukhtasor usul fiqh nahwu wadhih 2 DP qowaidul imla' qowaidul khot riq'i qowaidul khot stories for you tarikh islam 1 ushul tarbiyah 1

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

11,500 4,000 5,050 7,000 7,750 42,900 35,800 30,000 4,150 4,150 5,600 4,700 9,250 5,050 7,950 3,500 11,900 7,800 6,500 4,350 5,250 224,150

KELAS 4 qiroaturrosyidah3 DP amtsilatul jumal 2 at-tauhid1 balaghoh al-bayan dinul islam 2 english grammar 2 english lesson 4 ilmu shorof4 majani shorof nahwu wadhih 3 DP subulussalah 4 jilid tafsir madrosi 1 tamrinat 3 tarikh hadloroh tarikh islam 2 tata negara 1 ushul fiqh 1 ushul tarbiyah 2

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

8,450 15,000 8,450 7,400 4,150 7,200 4,700 3,800 4,350 7,550 249,200 6,700 11,500 5,450 5,250 8,650 5,950 4,900 368,650

KELAS 5 advance oxford al-adyan DP al-mahfuzot al-qiro'ah arobiyah qiroaturrosyidah4 DP at-tauhid2 balaghah ma'ani bidayatul mujtahid Lux english grammar3 english lesson 5 fathurrahman munjid mustholahul hadits beirut mustholahul hadits DP nahwu wadhih 4 DP psikologi umum ushul tarbiyah 3 tarikh adab arobie 1 tata negara 2 ushul fiqh 2 kimia mtk mu'jam muftaros

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

75,000 7,400 3,800 7,750 3,800 7,750 5,800 91,000 5,450 4,550 28,000 250,000 41,300 12,750 5,950 21,000 5,450 5,050 7,400 6,900 15,200 19,950 99,500 730,750

KELAS 6 qiroah wafiyah at-tauhid3 ayatul ahkam balaghoh badi' belajar huruf arab1a belajar huruf arab1b belajar huruf arab 2 english grammar 4 english lesson 6 ilmu mantiq nahwu wadhih 5 DP psikologi pendidikan baru tafsir madrosi 2 ushul tarbiyah 4 tarbiyah amaliyah tarikh adab arobie 2 tata negara 3 ushul fiqh 3 matematika 6 DP fathul mu'in fathul qorib fathurrohman I'anatuttolibin beirut masail fiqhiyyah perbandingan agama tafsir jalalain beirut

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

5,450 9,900 11,500 6,150 3,000 3,000 3,000 5,600 4,900 11,500 6,150 8,450 10,250 5,750 5,800 4,150 10,600 8,100 5,250 10,000 5,000 28,000 171,600 17,500 12,000 50,400 423,000

NB: harga belum termasuk potongan 20%

LAIN-LAIN Buku tulis gontor isi 38/10pcs Buku tulis gontor isi 58/10pcs pena khot Hover contoh pidato 3 bahasa khulasoh nurul yaqin3 kamus al-kalali kamus m.yunus kumpulan do'a KMI new

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

19,500 22,500 50,000 15,000 6,500 26,500 18,500 5,350

KELAS 1 berhitung daily conversation 1 daily conversation 2 durusullughah 1 cd durusullughah 1 hvs durusullughah 2 english course 1 english lesson 1 ilmu tajwid arab kamus durusullughah1 kamus durusullughah2 mufrodat muhadatsah muhadasah arobiyah muthola'ah haditsah 1 muthola'ah haditsah 2 muthola'ah haditsah 3 pelajaran fiqih 1 pelajaran fiqih 2 pelajaran tajwid pelajaran tajwid semester II tarikh islam baru ushuluddin

Rp 4,700 Rp 4,950 Rp 6,400 Rp 15,500 Rp 17,500 Rp 15,000 Rp 4,000 Rp 4,550 Rp 3,500 Rp 4,000 Rp 8,000 Rp 5,050 Rp 5,250 Rp 4,000 Rp 5,000 Rp 5,500 Rp 8,500 Rp 7,500 Rp 1,750 Rp 5,450 Rp 8,100 Rp 7,500

KELAS 2 amsilatul jumal al-fiqh1 al-fiqh2 qoriaturrosyidah 1 DP amtsilah tasrifiyah besar amtsilah tasrifiyah kecil tamrinat berhitung2 english course2 english lesson2 ilmu shorof2 jadwal nahwu jadwal shorf kamus tamrinat1 kholasoh nurul yaqin 1 kholasoh nurul yaqin 2 kitabussa'adah nahwu wadhih 1 DP

Rp 15,000 Rp 5,450 Rp 6,150 Rp 6,300 Rp 5,000 Rp 4,000 Rp 11,500 Rp 5,050 Rp 3,800 Rp 4,350 Rp 4,000 Rp 3,400 Rp 3,400 Rp 9,250 Rp 6,500 Rp 11,700 Rp 3,500 Rp 7,750

KELAS 3 tamrinat2 afternoon english course al faroidh al-fiqh3 qiroaturrosyidah 2 DP bulughul maram besar bulughul maram sedang bulughul maram kecil dinul islam 1 durusuttafsir english Grammar 1 english lesson 3 kamus tamrinat 2 mukhtasor usul fiqh nahwu wadhih 2 DP qowaidul imla' qowaidul khot riq'i qowaidul khot stories for you tarikh islam 1 ushul tarbiyah 1

Rp 11,500 Rp 4,000 Rp 5,050 Rp 7,000 Rp 7,750 Rp 42,900 Rp 35,800 Rp 30,000 Rp 4,150 Rp 4,150 Rp 5,600 Rp 4,700 Rp 9,250 Rp 5,050 Rp 7,950 Rp 3,500 Rp 11,900 Rp 7,800 Rp 6,500 Rp 4,350 Rp 5,250

KELAS 4 qiroaturrosyidah3 DP amtsilatul jumal 2 at-tauhid1 balaghoh al-bayan dinul islam 2 english grammar 2 english lesson 4 ilmu shorof4 majani shorof nahwu wadhih 3 DP subulussalah 4 jilid tafsir madrosi 1 tamrinat 3 tarikh hadloroh tarikh islam 2 tata negara 1 ushul fiqh 1 ushul tarbiyah 2

Rp 8,450 Rp 15,000 Rp 8,450 Rp 7,400 Rp 4,150 Rp 7,200 Rp 4,700 Rp 3,800 Rp 4,350 Rp 7,550 Rp 249,200 Rp 6,700 Rp 11,500 Rp 5,450 Rp 5,250 Rp 8,650 Rp 5,950 Rp 4,900

KELAS 5 advance oxford al-adyan DP al-mahfuzot al-qiro'ah arobiyah qiroaturrosyidah4 DP at-tauhid2 balaghah ma'ani bidayatul mujtahid Lux english grammar3 english lesson 5 fathurrahman munjid mustholahul hadits beirut mustholahul hadits DP nahwu wadhih 4 DP psikologi umum ushul tarbiyah 3 tarikh adab arobie 1 tata negara 2 ushul fiqh 2 kimia mtk mu'jam muftaros

Rp 75,000 Rp 7,400 Rp 3,800 Rp 7,750 Rp 3,800 Rp 7,750 Rp 5,800 Rp 91,000 Rp 5,450 Rp 4,550 Rp 28,000 Rp 250,000 Rp 41,300 Rp 12,750 Rp 5,950 Rp 21,000 Rp 5,450 Rp 5,050 Rp 7,400 Rp 6,900 Rp 15,200 Rp 19,950 Rp 99,500

KELAS 6 qiroah wafiyah at-tauhid3 ayatul ahkam balaghoh badi' belajar huruf arab1a belajar huruf arab1b belajar huruf arab 2 english grammar 4 english lesson 6 ilmu mantiq nahwu wadhih 5 DP psikologi pendidikan baru tafsir madrosi 2 ushul tarbiyah 4 tarbiyah amaliyah tarikh adab arobie 2 tata negara 3 ushul fiqh 3 matematika 6 DP fathul mu'in fathul qorib fathurrohman I'anatuttolibin beirut masail fiqhiyyah perbandingan agama tafsir jalalain beirut

Rp 5,450 Rp 9,900 Rp 11,500 Rp 6,150 Rp 3,000 Rp 3,000 Rp 3,000 Rp 5,600 Rp 4,900 Rp 11,500 Rp 6,150 Rp 8,450 Rp 10,250 Rp 5,750 Rp 5,800 Rp 4,150 Rp 10,600 Rp 8,100 Rp 5,250 Rp 10,000 Rp 5,000 Rp 28,000 Rp 171,600 Rp 17,500 Rp 12,000 Rp 50,400

LAIN-LAIN Buku tulis gontor isi 38/10pcs Buku tulis gontor isi 58/10pcs pena khot Hover contoh pidato 3 bahasa khulasoh nurul yaqin3 kamus al-kalali kamus m.yunus kumpulan do'a KMI new

Rp 19,500 Rp 22,500 Rp 50,000 Rp 15,000 Rp 6,500 Rp 26,500 Rp 18,500 Rp 5,350

KELAS 1 berhitung daily conversation 1 daily conversation 2 durusullughah 1 cd durusullughah 1 hvs durusullughah 2 english course 1 english lesson 1 ilmu tajwid arab kamus durusullughah1 kamus durusullughah2 mufrodat muhadatsah muhadasah arobiyah muthola'ah haditsah 1 muthola'ah haditsah 2 muthola'ah haditsah 3 pelajaran fiqih 1 pelajaran fiqih 2 pelajaran tajwid pelajaran tajwid semester II tarikh islam baru ushuluddin KELAS 2 amsilatul jumal al-fiqh1 al-fiqh2 qoriaturrosyidah 1 DP amtsilah tasrifiyah besar amtsilah tasrifiyah kecil tamrinat berhitung2 english course2 english lesson2 ilmu shorof2 jadwal nahwu jadwal shorf kamus tamrinat1 kholasoh nurul yaqin 1 kholasoh nurul yaqin 2 kitabussa'adah nahwu wadhih 1 DP KELAS 3 tamrinat2 afternoon english course al faroidh al-fiqh3 qiroaturrosyidah 2 DP bulughul maram besar bulughul maram sedang bulughul maram kecil dinul islam 1 durusuttafsir english Grammar 1 english lesson 3 kamus tamrinat 2 mukhtasor usul fiqh nahwu wadhih 2 DP qowaidul imla' qowaidul khot riq'i qowaidul khot stories for you tarikh islam 1 ushul tarbiyah 1 KELAS 4 qiroaturrosyidah3 DP amtsilatul jumal 2 at-tauhid1 balaghoh al-bayan dinul islam 2 english grammar 2 english lesson 4 ilmu shorof4 majani shorof nahwu wadhih 3 DP subulussalah 4 jilid tafsir madrosi 1 tamrinat 3 tarikh hadloroh tarikh islam 2 tata negara 1 ushul fiqh 1 ushul tarbiyah 2 KELAS 5 advance oxford al-adyan DP al-mahfuzot al-qiro'ah arobiyah qiroaturrosyidah4 DP at-tauhid2 balaghah ma'ani bidayatul mujtahid Lux english grammar3 english lesson 5 fathurrahman munjid mustholahul hadits beirut mustholahul hadits DP nahwu wadhih 4 DP psikologi umum ushul tarbiyah 3

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

4,700 4,950 6,400 15,500 17,500 15,000 4,000 4,550 3,500 4,000 8,000 5,050 5,250 4,000 5,000 5,500 8,500 7,500 1,750 5,450 8,100 7,500 15,000 5,450 6,150 6,300 5,000 4,000 11,500 5,050 3,800 4,350 4,000 3,400 3,400 9,250 6,500 11,700 3,500 7,750 11,500 4,000 5,050 7,000 7,750 42,900 35,800 30,000 4,150 4,150 5,600 4,700 9,250 5,050 7,950 3,500 11,900 7,800 6,500 4,350 5,250 8,450 15,000 8,450 7,400 4,150 7,200 4,700 3,800 4,350 7,550 249,200 6,700 11,500 5,450 5,250 8,650 5,950 4,900 75,000 7,400 3,800 7,750 3,800 7,750 5,800 91,000 5,450 4,550 28,000 250,000 41,300 12,750 5,950 21,000 5,450

tarikh adab arobie 1 tata negara 2 ushul fiqh 2 kimia mtk mu'jam muftaros KELAS 6 qiroah wafiyah at-tauhid3 ayatul ahkam balaghoh badi' belajar huruf arab1a belajar huruf arab1b belajar huruf arab 2 english grammar 4 english lesson 6 ilmu mantiq nahwu wadhih 5 DP psikologi pendidikan baru tafsir madrosi 2 ushul tarbiyah 4 tarbiyah amaliyah tarikh adab arobie 2 tata negara 3 ushul fiqh 3 matematika 6 DP fathul mu'in fathul qorib fathurrohman I'anatuttolibin beirut masail fiqhiyyah perbandingan agama tafsir jalalain beirut LAIN-LAIN Buku tulis gontor isi 38/10pcs Buku tulis gontor isi 58/10pcs pena khot Hover contoh pidato 3 bahasa khulasoh nurul yaqin3 kamus al-kalali kamus m.yunus kumpulan do'a KMI new

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

5,050 7,400 6,900 15,200 19,950 99,500 5,450 9,900 11,500 6,150 3,000 3,000 3,000 5,600 4,900 11,500 6,150 8,450 10,250 5,750 5,800 4,150 10,600 8,100 5,250 10,000 5,000 28,000 171,600 17,500 12,000 50,400 19,500 22,500 50,000 15,000 6,500 26,500 18,500 5,350

NB: harga belum termasuk potongan 20%