DAFTAR BUKU KMI 2010

KELAS 1 berhitung daily conversation 1 daily conversation 2 durusullughah 1 cd durusullughah 1 hvs durusullughah 2 english course 1 english lesson 1 ilmu tajwid arab kamus durusullughah1 kamus durusullughah2 mufrodat muhadatsah muhadasah arobiyah muthola'ah haditsah 1 muthola'ah haditsah 2 muthola'ah haditsah 3 pelajaran fiqih 1 pelajaran fiqih 2 pelajaran tajwid pelajaran tajwid semester II tarikh islam baru ushuluddin Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 4,700 4,950 6,400 15,500 17,500 15,000 4,000 4,550 3,500 4,000 8,000 5,050 5,250 4,000 5,000 5,500 8,500 7,500 1,750 5,450 8,100 7,500 151,700 KELAS 2 amsilatul jumal al-fiqh1 al-fiqh2 qoriaturrosyidah 1 DP amtsilah tasrifiyah besar amtsilah tasrifiyah kecil tamrinat berhitung2 english course2 english lesson2 ilmu shorof2 jadwal nahwu jadwal shorf kamus tamrinat1 kholasoh nurul yaqin 1 kholasoh nurul yaqin 2 kitabussa'adah nahwu wadhih 1 DP Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 15,000 5,450 6,150 6,300 5,000 4,000 11,500 5,050 3,800 4,350 4,000 3,400 3,400 9,250 6,500 11,700 3,500 7,750 116,100

KELAS 3 tamrinat2 afternoon english course al faroidh al-fiqh3 qiroaturrosyidah 2 DP bulughul maram besar bulughul maram sedang bulughul maram kecil dinul islam 1 durusuttafsir english Grammar 1 english lesson 3 kamus tamrinat 2 mukhtasor usul fiqh nahwu wadhih 2 DP qowaidul imla' qowaidul khot riq'i qowaidul khot stories for you tarikh islam 1 ushul tarbiyah 1

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

11,500 4,000 5,050 7,000 7,750 42,900 35,800 30,000 4,150 4,150 5,600 4,700 9,250 5,050 7,950 3,500 11,900 7,800 6,500 4,350 5,250 224,150

KELAS 4 qiroaturrosyidah3 DP amtsilatul jumal 2 at-tauhid1 balaghoh al-bayan dinul islam 2 english grammar 2 english lesson 4 ilmu shorof4 majani shorof nahwu wadhih 3 DP subulussalah 4 jilid tafsir madrosi 1 tamrinat 3 tarikh hadloroh tarikh islam 2 tata negara 1 ushul fiqh 1 ushul tarbiyah 2

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

8,450 15,000 8,450 7,400 4,150 7,200 4,700 3,800 4,350 7,550 249,200 6,700 11,500 5,450 5,250 8,650 5,950 4,900 368,650

KELAS 5 advance oxford al-adyan DP al-mahfuzot al-qiro'ah arobiyah qiroaturrosyidah4 DP at-tauhid2 balaghah ma'ani bidayatul mujtahid Lux english grammar3 english lesson 5 fathurrahman munjid mustholahul hadits beirut mustholahul hadits DP nahwu wadhih 4 DP psikologi umum ushul tarbiyah 3 tarikh adab arobie 1 tata negara 2 ushul fiqh 2 kimia mtk mu'jam muftaros

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

75,000 7,400 3,800 7,750 3,800 7,750 5,800 91,000 5,450 4,550 28,000 250,000 41,300 12,750 5,950 21,000 5,450 5,050 7,400 6,900 15,200 19,950 99,500 730,750

KELAS 6 qiroah wafiyah at-tauhid3 ayatul ahkam balaghoh badi' belajar huruf arab1a belajar huruf arab1b belajar huruf arab 2 english grammar 4 english lesson 6 ilmu mantiq nahwu wadhih 5 DP psikologi pendidikan baru tafsir madrosi 2 ushul tarbiyah 4 tarbiyah amaliyah tarikh adab arobie 2 tata negara 3 ushul fiqh 3 matematika 6 DP fathul mu'in fathul qorib fathurrohman I'anatuttolibin beirut masail fiqhiyyah perbandingan agama tafsir jalalain beirut

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

5,450 9,900 11,500 6,150 3,000 3,000 3,000 5,600 4,900 11,500 6,150 8,450 10,250 5,750 5,800 4,150 10,600 8,100 5,250 10,000 5,000 28,000 171,600 17,500 12,000 50,400 423,000

NB: harga belum termasuk potongan 20%

LAIN-LAIN Buku tulis gontor isi 38/10pcs Buku tulis gontor isi 58/10pcs pena khot Hover contoh pidato 3 bahasa khulasoh nurul yaqin3 kamus al-kalali kamus m.yunus kumpulan do'a KMI new

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

19,500 22,500 50,000 15,000 6,500 26,500 18,500 5,350

000 Rp 4.250 Rp 4.750 Rp 5.500 Rp 15.500 Rp 7.700 Rp 4.000 Rp 8.500 Rp 1.400 Rp 15.500 Rp 4.100 Rp 7.950 Rp 6.550 Rp 3.000 Rp 5.500 Rp 8.500 .000 Rp 4.KELAS 1 berhitung daily conversation 1 daily conversation 2 durusullughah 1 cd durusullughah 1 hvs durusullughah 2 english course 1 english lesson 1 ilmu tajwid arab kamus durusullughah1 kamus durusullughah2 mufrodat muhadatsah muhadasah arobiyah muthola'ah haditsah 1 muthola'ah haditsah 2 muthola'ah haditsah 3 pelajaran fiqih 1 pelajaran fiqih 2 pelajaran tajwid pelajaran tajwid semester II tarikh islam baru ushuluddin Rp 4.450 Rp 8.050 Rp 5.500 Rp 17.000 Rp 5.000 Rp 5.

000 Rp 4.800 Rp 4.000 Rp 3.300 Rp 5.700 Rp 3.000 Rp 11.450 Rp 6.400 Rp 9.500 Rp 5.250 Rp 6.050 Rp 3.000 Rp 5.500 Rp 7.KELAS 2 amsilatul jumal al-fiqh1 al-fiqh2 qoriaturrosyidah 1 DP amtsilah tasrifiyah besar amtsilah tasrifiyah kecil tamrinat berhitung2 english course2 english lesson2 ilmu shorof2 jadwal nahwu jadwal shorf kamus tamrinat1 kholasoh nurul yaqin 1 kholasoh nurul yaqin 2 kitabussa'adah nahwu wadhih 1 DP Rp 15.350 Rp 4.400 Rp 3.150 Rp 6.750 .500 Rp 11.

050 Rp 7.500 Rp 11.150 Rp 4.050 Rp 7.250 .900 Rp 35.250 Rp 5.KELAS 3 tamrinat2 afternoon english course al faroidh al-fiqh3 qiroaturrosyidah 2 DP bulughul maram besar bulughul maram sedang bulughul maram kecil dinul islam 1 durusuttafsir english Grammar 1 english lesson 3 kamus tamrinat 2 mukhtasor usul fiqh nahwu wadhih 2 DP qowaidul imla' qowaidul khot riq'i qowaidul khot stories for you tarikh islam 1 ushul tarbiyah 1 Rp 11.800 Rp 6.950 Rp 3.150 Rp 5.800 Rp 30.900 Rp 7.350 Rp 5.600 Rp 4.000 Rp 5.000 Rp 7.750 Rp 42.000 Rp 4.500 Rp 4.700 Rp 9.500 Rp 4.

450 Rp 15.950 Rp 4.700 Rp 11.450 Rp 5.000 Rp 8.900 .350 Rp 7.800 Rp 4.500 Rp 5.250 Rp 8.550 Rp 249.650 Rp 5.700 Rp 3.400 Rp 4.200 Rp 4.KELAS 4 qiroaturrosyidah3 DP amtsilatul jumal 2 at-tauhid1 balaghoh al-bayan dinul islam 2 english grammar 2 english lesson 4 ilmu shorof4 majani shorof nahwu wadhih 3 DP subulussalah 4 jilid tafsir madrosi 1 tamrinat 3 tarikh hadloroh tarikh islam 2 tata negara 1 ushul fiqh 1 ushul tarbiyah 2 Rp 8.200 Rp 6.450 Rp 7.150 Rp 7.

450 Rp 4.900 Rp 15.750 Rp 5.400 Rp 3.950 Rp 99.KELAS 5 advance oxford al-adyan DP al-mahfuzot al-qiro'ah arobiyah qiroaturrosyidah4 DP at-tauhid2 balaghah ma'ani bidayatul mujtahid Lux english grammar3 english lesson 5 fathurrahman munjid mustholahul hadits beirut mustholahul hadits DP nahwu wadhih 4 DP psikologi umum ushul tarbiyah 3 tarikh adab arobie 1 tata negara 2 ushul fiqh 2 kimia mtk mu'jam muftaros Rp 75.550 Rp 28.200 Rp 19.450 Rp 5.800 Rp 91.050 Rp 7.750 Rp 3.500 .000 Rp 5.300 Rp 12.800 Rp 7.750 Rp 5.800 Rp 7.000 Rp 41.950 Rp 21.000 Rp 250.400 Rp 6.000 Rp 7.000 Rp 5.

450 Rp 9.900 Rp 11.100 Rp 5.600 Rp 4.750 Rp 5.000 Rp 3.450 Rp 10.000 Rp 5.150 Rp 10.500 Rp 6.000 Rp 171.KELAS 6 qiroah wafiyah at-tauhid3 ayatul ahkam balaghoh badi' belajar huruf arab1a belajar huruf arab1b belajar huruf arab 2 english grammar 4 english lesson 6 ilmu mantiq nahwu wadhih 5 DP psikologi pendidikan baru tafsir madrosi 2 ushul tarbiyah 4 tarbiyah amaliyah tarikh adab arobie 2 tata negara 3 ushul fiqh 3 matematika 6 DP fathul mu'in fathul qorib fathurrohman I'anatuttolibin beirut masail fiqhiyyah perbandingan agama tafsir jalalain beirut Rp 5.600 Rp 17.500 Rp 12.000 Rp 50.000 Rp 28.900 Rp 11.000 Rp 5.000 Rp 3.250 Rp 10.150 Rp 8.400 .800 Rp 4.600 Rp 8.500 Rp 6.250 Rp 5.150 Rp 3.

yunus kumpulan do'a KMI new Rp 19.500 Rp 26.500 Rp 22.500 Rp 50.000 Rp 6.500 Rp 5.350 .000 Rp 15.LAIN-LAIN Buku tulis gontor isi 38/10pcs Buku tulis gontor isi 58/10pcs pena khot Hover contoh pidato 3 bahasa khulasoh nurul yaqin3 kamus al-kalali kamus m.500 Rp 18.

050 5.250 5.350 5.700 11.000 8.450 .400 4.000 7.000 4.500 17.450 15.500 4.800 4.500 4.500 1.550 28.900 7.500 7.500 11.650 5.500 15.750 3.700 4.950 4.350 7.150 4.000 5.400 3.500 5.500 7.250 6.800 6.350 4.250 8.500 11.050 7.950 3.000 4.500 8.700 3.000 5.750 11.000 250.250 4.500 15.300 5.200 4.400 9.800 30.450 4.150 7.750 42.000 41.550 3.950 6.000 5.150 5.000 8.150 6.000 11.800 7.000 5.450 8.200 6.000 3.000 4.450 5.400 3.750 5.500 5.300 12.050 7.050 3.KELAS 1 berhitung daily conversation 1 daily conversation 2 durusullughah 1 cd durusullughah 1 hvs durusullughah 2 english course 1 english lesson 1 ilmu tajwid arab kamus durusullughah1 kamus durusullughah2 mufrodat muhadatsah muhadasah arobiyah muthola'ah haditsah 1 muthola'ah haditsah 2 muthola'ah haditsah 3 pelajaran fiqih 1 pelajaran fiqih 2 pelajaran tajwid pelajaran tajwid semester II tarikh islam baru ushuluddin KELAS 2 amsilatul jumal al-fiqh1 al-fiqh2 qoriaturrosyidah 1 DP amtsilah tasrifiyah besar amtsilah tasrifiyah kecil tamrinat berhitung2 english course2 english lesson2 ilmu shorof2 jadwal nahwu jadwal shorf kamus tamrinat1 kholasoh nurul yaqin 1 kholasoh nurul yaqin 2 kitabussa'adah nahwu wadhih 1 DP KELAS 3 tamrinat2 afternoon english course al faroidh al-fiqh3 qiroaturrosyidah 2 DP bulughul maram besar bulughul maram sedang bulughul maram kecil dinul islam 1 durusuttafsir english Grammar 1 english lesson 3 kamus tamrinat 2 mukhtasor usul fiqh nahwu wadhih 2 DP qowaidul imla' qowaidul khot riq'i qowaidul khot stories for you tarikh islam 1 ushul tarbiyah 1 KELAS 4 qiroaturrosyidah3 DP amtsilatul jumal 2 at-tauhid1 balaghoh al-bayan dinul islam 2 english grammar 2 english lesson 4 ilmu shorof4 majani shorof nahwu wadhih 3 DP subulussalah 4 jilid tafsir madrosi 1 tamrinat 3 tarikh hadloroh tarikh islam 2 tata negara 1 ushul fiqh 1 ushul tarbiyah 2 KELAS 5 advance oxford al-adyan DP al-mahfuzot al-qiro'ah arobiyah qiroaturrosyidah4 DP at-tauhid2 balaghah ma'ani bidayatul mujtahid Lux english grammar3 english lesson 5 fathurrahman munjid mustholahul hadits beirut mustholahul hadits DP nahwu wadhih 4 DP psikologi umum ushul tarbiyah 3 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 4.900 35.000 5.500 4.900 75.600 4.450 7.000 5.800 4.700 9.800 91.000 7.800 7.750 5.700 3.950 21.400 15.000 4.450 6.250 8.550 249.100 7.750 5.000 5.

500 50.150 3.450 10.600 4.500 6.500 18.500 5.100 5.150 10.400 19.600 8.250 10.000 28.500 6.500 5.000 5.800 4.yunus kumpulan do'a KMI new Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 5.250 5.350 NB: harga belum termasuk potongan 20% .000 5.400 6.000 171.900 11.500 26.050 7.500 12.900 11.150 8.000 50.000 15.000 3.600 17.950 99.200 19.tarikh adab arobie 1 tata negara 2 ushul fiqh 2 kimia mtk mu'jam muftaros KELAS 6 qiroah wafiyah at-tauhid3 ayatul ahkam balaghoh badi' belajar huruf arab1a belajar huruf arab1b belajar huruf arab 2 english grammar 4 english lesson 6 ilmu mantiq nahwu wadhih 5 DP psikologi pendidikan baru tafsir madrosi 2 ushul tarbiyah 4 tarbiyah amaliyah tarikh adab arobie 2 tata negara 3 ushul fiqh 3 matematika 6 DP fathul mu'in fathul qorib fathurrohman I'anatuttolibin beirut masail fiqhiyyah perbandingan agama tafsir jalalain beirut LAIN-LAIN Buku tulis gontor isi 38/10pcs Buku tulis gontor isi 58/10pcs pena khot Hover contoh pidato 3 bahasa khulasoh nurul yaqin3 kamus al-kalali kamus m.000 3.000 6.750 5.500 22.450 9.900 15.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.