Aduhai Bapa Oleh Hashim Yaacob Ketika mereka membedil dan kubu kita dikepung aku tegak membenteng

menyanggah pengangkara murka Dan aku menggali telaga membasuh lika-luka pembela bila kering air di pipa. Ini garisan bangsa aku jaga, aku pertahan. Aduhai bapa jangan kaubawa penderhaka ke dalam kubu kita. (Fakulti Pergigian Universiti Malaya) Aku Hanya Mahu Ke Seberang, 2003 Pekan Ilmu Publications Sdn. Bhd.

Maksud. Rangkap 1. Ketika mereka menyerang atau menggempur serta mengepung kawasan pemimpin, penyair secara sukarela menjadi benteng untuk menghalang mereka yang menyebar segala tohmahan. Rangkap 2. Walaupun air paip tidak mengalir lagi, penyair ikut serta berusaha menggali telaga sebagai persediaan untuk membasuh serta menguatkan kembali semangat mereka yang sanggup berjuang. Rangkap 3. Penyair sanggup menjaga dan mempertahankan negara kerana negara ini adalah milik bangsa yang merdeka. Rangkap 4.

Sajak ini dibentuk dengan empat rangkap. Susunan kata pada setiap baris adalah antara 2 hingga 4 perkataan sebaris. baris 1) (rangkap 1. . Tema ini dapat dilihat apabila penyair menyeru supaya menjaga negara daripada diceroboh oleh golongan penderhaka. Persoalan. sajak ini berbentk bebas. Sajak ini bertemakan patriotik. Tema. Rangkap 3: 2 baris d. Setiap rangkap adalah pendek iaitu : a. baris 2) (rangkap 3. Rangkap 2: 3 baris c. Rangkap 1 : 4 baris b. 1. Bentuk. aku pertahan (rangkap 4.Penyair menyeru kepada para pemimpin spaya tidak membawa serta mendekati golongan yang menjadi penderhaka di tanah air sendiri. Rangkap 4: 3 baris 2. baris 2) 3. Aduhai bapa dan kubu kita dikepung aku jaga. Secara keseluruhan.

Dalam sajak ini. Manakala "murka" dikaitkan dengan marah dan bersifat abstrak. sajaknya ditulis sebagaimana yang berikut: Bila kering air di pipa aku menggali telaga untuk membasuh luka-luka pembela. didapati pada rangkap 2.2. penyair menyusun baris-baris puisinya secara terbalik. Contoh metafora lain ialah Inigarisan bangsa (Rangkap 3. I nv er si Inversi ialah menyusun ayat secara terbalik. "Pengangkara" merupakan seseorang yang melakukan perkara jahat. . baris 1). Sepatutnya.

Bermuafakat. . dan "kubu" untuk menggambarkan sajaknya secara konotatif "Bapa" dapat dimaksudkan sebagai pemimpin. Nilai. 2. Kita perlulah bermuafakat sebagai sati pasukan untuk meyelesaikan sebarang masalah. "telaga" ialah sumber air yang boleh memberikan bantuan. Berani. Kita hendaklah bersifat berani untuk menunjukkan rasa sayang kepada negara. 1. Penyair berani mempertaruhkan nyawanya untuk kedaulatan negara.P enyair menggunakan simbol "bapa'. "telaga". Penyair bermuafakat dengan pemimpin untuk melindungi negara daripada diserang oleh kumpulan penderhaka. dan "kubu" ialah benteng atau perlindungan untuk sesebuah negara supaya tidak diceroboh oleh musuh. Pengajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful