Anda di halaman 1dari 11

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2011 1 Jam

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA SERI RASAU Disediakan oleh : Guru Muzik Tahun 1 Nama : Kelas : PEPERIKSAN AKHIR TAHUN (OTI 6) 2011 TAHUN 1

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 SATU JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. 2. Jawab semua soalan di dalam kertas soalan ini.

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2011 1 Jam

3. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian, tuliskan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak.

Bagi soalan 1 hingga 5. Isikan tempat kosong. Jalan jalan jalan ke sana ke sini Lari lari lari dengan riang hati Lompat lompat tinggi tinggi sesuka hati Petik petik petik petiklah begini Tepuk tepuk tepuk ikutlah melodi Ha ha ha ha Hi hi hi hi Sesuka hati petik tinggi Jalan melodi Hi hi hi hi

. jalan jalan ke sana ke sini Lari lari lari dengan riang hati

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2011 1 Jam

Lompat lompat tinggi sesuka hati

Petik .. petik petiklah begini Tepuk tepuk tepuk ikutlah

Ha ha ha ha .. Sesuka hati. Soalan 6 hingga 8. Warnakan objek yang menghasilkan bunyi dinamik kuat dengan warna biru. 6.

7.

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2011 1 Jam

8.

Soalan 9 hingga 10 Warnakan objek yang menghasilkan bunyi dinamik lembut dengan warna merah. 9.

10.

Soalan 11 hingga 14 Suaikan gambar berdasarkan ton suara yang diberi. 11. berbisik

12.
4

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2011 1 Jam

menjerit

13. menyanyi

14. bercakap

Soalan 15 hingga 18 Bandingkan pergerakan di antara dua binatang ini. Tandakan ( ) pada pergerakan tempo lambat dan tandakan ( X ) pergerakan tempo cepat. 15.

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2011 1 Jam

16.

17.

18.

Soalan 19 hingga 22 Warnakan tekstur vokal (suara) tebal atau nipis untuk setiap gambar binatang tersebut. 19. Suara Suara Suara
6

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2011 1 Jam

20.

21.

22.

Soalan 23 hingga 26 Tuliskan isyarat solfa mi dan so pada carta ikon di bawah.

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2011 1 Jam

So ala n 23

Pic

so
24

mi

so

mi
25

so

mi

mi
26

mi

so

so

so

mi

Soalan 27 hingga 30 Suaikan lirik lagu dengan mud yang betul.

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2011 1 Jam

27.

Mari kawan kawan Menyanyi dan bertepuk tangan Ikut rentak begini Trala la la la la la

takut

28. Siapa siapa siapa Siapa ganggu saya Saya Sang Harimau sedang tidur lena

sedih

29. Jangan jangan jangan Jangan marah Saya saya hanya gurau senda 30.

riang

Ayah dan ibu Ayah dan ibu Itulah permulaan kami Dapat melihat bulan dan matahari Soalan 31 hingga 35 Bulatkan jawapan yang betul.
9

marah

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2011 1 Jam

31. Nama alat perkusi ini A. Kastanet B. Piano C. Gitar 32. Alatan ini A. Tiup B. Petik C. Goncang

ialah

dimainkan secara

33. Suara nyanyian beramai ramai tekstur vokal A. nipis B. tebal C. tinggi 34. Binatang ini bergerak mengikut A. tempo cepat B. tempo laju C. tempo lambat

menghasilkan

35.

Aktiviti ini dinamakan

A. Tepuk tangan B. Goyang tangan C. Hentak kaki


10

SULIT Pendidikan Muzik Oktober 2011 1 Jam

Soalan 36 hingga 40 Bulatkan lima alat muzik tersembunyi di dalam gambar. 36. 37.

38. 39.

40.

11
Dayana Bt. Bahar./ KSSR/ Muzik Tahun 1