Anda di halaman 1dari 6

PREZENTAREA GENERALA A ACTIVITATII COMERCIALE

IROM INTERNATIONAL este o societate pe actiuni cu capital privat create in 1994 care acopera majoritatea domeniilor de pe piata tehnologiei international:calculatoare,component periferice,software,retele de calculatoare,servicii internet,agent autorizat Dialog,echipamente de comunicatii,sisteme de acces si securitate. Sediul firmei se afla in Bucuesti,str.Timisului,nr 4,avand un punct de lucru in Bucuresti,str.Gloriei,nr 10,sector 1. Adrese internet:www.irominternational.com , email:office@irom.ro. Capitalul social al societatii este de 600 milioane lei.Din punct de vedere financiar,cifra de afaceri a firmei pe anul 2007 a deposit 1,6 milioane USD. Principalul obiectiv de activitate al societatii il constituie fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente electronice,consultant in domeniul echipamentelor de calcul-IT,realizarea si furnizarea de programe software,operatiuni legate de bancile de date,intretinere,reparatii-service masini de birou,calculatoare periferice,comertul cu ridicata a aparatelor electrice,electronice si electrocasnice,echipamente birotica,consumabile,papetarie si activitati de import-export. Reprezentata prin 7 asociati,IROM INTERNATIONAL promoveaza o politica de personal bazata pe criteriul competentei. -Certificare instalari sisteme acces securitate Motorola

-Certificare in service de imprimanta Panasonic,HP,Epson -Certificare instalari central telefonice Panasonic,Nokia IROM INTERNATIONAL poseda certificarea de asigurare a caliatii ISO 9002 in productia de calculatoare si service de tehnica de calcul,fiind distribuitor sau partener autorizat de urmatoarele firme de prestigiu:Microsoft,Epson,Planet Tehnology,Europe OnLine. IROM INTERNATIONAL are in dotare calculatoare de inalta performanta. Societatea detine si 4 laboratoare pentru asamblare,testare si service calculatoare precum si un department de dezvoltare productie software care creaza aplicatii utilizand tehnologia clientserver MS SQL 7.

FUNCTIILE FIRMEI

Pentru a-si asigura existent si evolutia in timp si spatiu,societatea exercita urmatoarele functii: -FUNCTIA DE MARKETING -FUNCTIA DE CERCETARE-DEZVOLTARE -FUNCTIA COMERCIALA -FUNCTIA DE PRODUCTIE -FUNCTIA FINANCIAR CONTABILA -FUNCTIA DE PERSONAL-RELATII UMANE

-FUNCTIA DE CONDUCERE GENERALA Practic aceste functii se pot identifica cu infrastructura si principalele departamente ale societatii,fiecare dintre acstea dand nastere la managementul specific propriu fiecarei functii astfel: -MANAGEMENTUL DE MARKETING -MANAGEMENTUL COMERCIAL SI AL VANZARILOR -MANAGEMENTUL RESURSELOR MATERIALE SI AL PRODUCTIEI -MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE-cu un rol activ si foarte important in cadrul societatii ce are la baza omul si relatiile interumane(practice in activitatea desfasurata 90% sunt ocupate de comunicare stabilirea relatiilor interpersonal-lucrul cu oamenii,si 10% comert-facturi livrari de marfa,tranzactii financiare) PREZENTAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FIRMEI Tipul de structura organizatoric ce caracterizeaza societateaELCOM este de tip traditional functional, structura fiind definita deansamblul compartimentelor si posturilor ce se bucura intr-oo a r e c a r e m a s u r a d e a u t o r i t a t e , r e s p o n s a b i l i t a t e s i p u t e r e d e decizie in cadrul firmei.Structura organizatorica este o consecinta a procesului dediviziune a muncii in firma, ea constituind un suport al sistemuluid e c on d u c e r e a l fi rm e i , c on fi gu ra t i a ei d et e rm i n a n d c a n a l e l e d etransmitere si prelucrare a informatiilor (info de comanda , info deexecutie), nivelele si centrele de decizie, comanda, coordonare sicontrol. Structura organizatorica concentreaza intreaga conceptiem a n a g e ri a la a u n ei i n t r ep ri n d e ri s i t r eb u i e s a fi e o r e f l ec t a r e a acesteia.S c op u l or i c a r ei i n t r ep r i n d e ri e s t e m a i i n t a i , u n u l

d e n a t u ra economica, de accea, preocuparea prioritara este indreptata sprem a x i m i z a r e a r e z u l t a t e l o r . D a r p r a c t i c a a d e m o n s t r a t f a p t u l c a efectele performante ale activitatii tehnico-productive se obtin ina n u m i t e c on d i t i i a l e c li m a t u lu i o r ga n i za t i on a l c a r e fa v ori z e a za valorificarea potentialului uman si competitia intre lucratori, grupurisi colective.C li m a t u l o r ga n i za t i on a l n u e s t e d e s i n e st a t a t o r i n ca d r u l firmei, nu apare ca singurul determinant al eficientei intreprinderii.Intodeauna elementele climatului conditioneaza si sunt influentatede factorii culturii organizationale.Prin cultura organizationala se poate intelege modul in carese petrec lucrurile intr-o intreprindere, un sistem de regili si valoriputernice, in mare masura impartasite de catre membriio rg a n iz a ti e i; m o d e l u l i n s u s i r i lo r d e b a z a i n v en ta t e , d e s co p e r i te sau dezvoltate de un grup odata cu invatarea acelei conduite caresa-I permita sa faca fata propriilor probleme ale adaptarii externe siale integrarii interne: reguli de comportament norme de ordine in cadrul grupului de lucru valori prioritare cu privire la produse filozofia politicii fata de angajati si clienti legile functionarii eficiente atmosfera interna si cea prin care se contacteaza exteriorul Din punct de vedere constructiv elementele structuriiorganizatorice sunt: posturile cu functiile corespunzatoare

compartimentele relatiile nivelele ierarhice reguli de comportament norme de ordine in cadrul grupului de lucru valori prioritare cu privire la produse filozofia politicii fata de angajati si clienti legile functionarii eficiente atmosfera interna si cea prin care se contacteaza exteriorul Din punct de vedere constructiv elementele structuriiorganizatorice sunt: posturile cu functiile corespunzatoare compartimentele relatiile nivelele ierarhice Structura functionala a firmei: Aceasta structura permite centralizarea controlului strategical rezultatelor cat si realizarea unei stranse legaturi cu strategiaprin desemnarea activitatilor cheie ca departamente functionale.Totodata aceasta organizare permite dezvoltarea functionalabazata pe competente distincte, folosirea invatarii si a experienteiasociate cu specializarea functionala.Se remarca o

eficienta a acestui tip de structuraor ga n i za t o ri c a i n s e c t o a r e l e u n d e a c t i vi t a t i l e/ s c o p u ri l e s u n t d e rutina si cu grad mare de repetabilitate.Un alt avantaj il reprezinta simplificarea procesului der ec ru t a r e, p e rf e c t i o n a r e s i c on d u c e r e a p e rs on a lu lu i d i n fi ec a r e departament.Dezavantajele ce pot aparea datorita naturii acestui tip de structurasunt: probleme de coordonare functionala poate duce la conflicte si rivalitati intre functii p oa t e p ro v oc a s u p er fi c i a li za re a s i m a n a g e m en t li m i t a t s i ingust b l oc h ea za d e z v o lt a r ea m a n a g e r i lo r c u e xp eri en t a transfunctionala pentru ca scara promovarii este limitata lacateva domenii functionale trimite responsabilitatea profitului/ pierderilor catre varfulstructurii organizatorice pentru specialistii functionali, importanta problemelor pentruaria lor functionala este prioritara fata de importantaproblemelor pentru firma. m i op i a fu n c t i on a la lu c r e a za a d es e a i m p ot ri va r e la t i i l o r d econducere, a cooperarii si a adaptarii prin schimbare.R e g u l a m e n t u l d e o r g a n i z a r e s i f u n c t i o n a r e a l f i r m e i c u p r i n d e descrierea detaliata a structurii organizatorice si a modelului incare aceasta functioneaza. El este realizat si supervizat de catrec on d u c e r ea s u p e ri oa ra a fi rm ei , r e s p ec t i v e Di r . Gen , Martketing,Economic,Tehnic si Dezvoltare acestia fiind asociatiisocietatii.