Anda di halaman 1dari 16

1 KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA MUZIK TAHUN 2

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU

TARIKH

CATATAN

MULANYA DI SINI
04 06

Jan 2012

FOKUS Tempo. - Cepat - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.4 Menyanyi mengikut tempo. - cepat - lambat

B1D1E1 Mengenal pasti tempo cepat dan lambat

MULANYA DI SINI
09 13

FOKUS Pic -pic tinggi -pic rendah

Jan 2012

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat. - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan

B1D1E2 Mengenal pasti pic rendah dan pic tinggi

MULANYA DI SINI
16 30

Jan 2012

FOKUS Tempo. - cepat - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.4 Menyanyi mengikut tempo. - cepat - lambat

B1D1E3 Mengenal pasti detik

MULANYA DI SINI
30 Jan.

FOKUS Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

03 Feb 2012

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.5 Menyanyi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

B1D1E4 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

06 10 Feb 2012

MULANYA DI SINI FOKUS Tekstur

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - tekstur (solo - nipis dan kumpulan - tebal)

B1D1E5 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B3D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis

3
- solo - nipis - kumpulan - tebal dan tebal B5D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal

MULANYA DI SINI FOKUS


13 17

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. dinamik - lembut ( p ) - kuat ( f )

Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f ) Tekstur - nipis - tebal MULANYA DI SINI FOKUS PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

Feb 2012

B1D1E4 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B3D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B4D1E3 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

20 24

Warna ton

Feb 2012

1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. atau berkumpulan. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan

B1D1E7 Mengenal pasti warna ton suara dan perkusi B3D1E8 Membezakan ton suara

27 Feb 02 Mac

MULANYA DI SINI FOKUS Detik Postur

PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik. - postur

B1D1E8 Menyatakan bunyi detik panjang dan pendek B3D2E1 Bermain perkusi mengikut detik

MULANYA DI SINI
05-09

FOKUS Warna ton

Mac 2012

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan

B2D1E6 Membezakan ton suara B3D1E8 Membezakan ton suara

19 23

MULANYA DI SINI FOKUS Dinamik - kuat - lembut

10

Mac 2012

PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: Dinamik - kuat - lembut

B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

MULANYA DI SINI
26 30

11

FOKUS Tempo. - cepat - lambat

Mac 2012

PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - tempo cepat/lambat

B2D1E2 Mengecam bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah B2D1E4 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat

02 06

MULANYA DI SINI FOKUS Bunyi -panjang -pendek MULANYA DI SINI FOKUS

12

April 2012

PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - bunyi panjang/pendek

B2D1E5 Mengenal pasti detik panjang dan pendek

09 13

13

April 2012

Warna ton

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan

B2D1E6 Membezakan ton suara B3D1E8 Membezakan ton suara B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

MULANYA DI SINI
16 20

FOKUS Muzik vokal dan muzik instrumental Warna ton

14

April 2012

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.1 Mengenal pasti muzik vokal dan muzik instrumental serta warna ton daripada muzik yang didengar. - muzik vokal (solo dan kumpulan) - muzik instrumental (solo dan kumpulan) - warna ton (suara dan alat muzik)

B2D1E3 Mengenal pasti warna ton suara dan perkusi B2D1E6 Membezakan ton suara

23 - 27

15

MULANYA DI SINI FOKUS Muzik dan gerakan

Apri 2012l

PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - bunyi panjang/pendek

B2D1E5 Mengenal pasti detik panjang dan pendek

MULANYA DI SINI

16

30 April 04 Mei

FOKUS Muzik dan gerakan

PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - tempo cepat/lambat

B2D1E4 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat B3D1E6 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat

7
MULANYA DI SINI PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1.1.5 Menyanyi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f ) B3D2E3 Bermain perkusi atau menyanyi dinamik kuat dan lembut

17

07 11 Mei

FOKUS Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

14 18

MULANYA DI SINI FOKUS Teknik dalam nyanyian

18

Mei 2012l

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.

B3D2E4 Menyebut lirik dengan jelas

MULANYA DI SINI
21 25

19

FOKUS Detik Postur

Mei 2012l

PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik. - postur - cara memainkan

B3D2E1 Bermain perkusi mengikut detik

MULANYA DI SINI

20

11-15 Jun

FOKUS Tempo - cepat - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo. - cepat - lambat

B3D1E7 Mengenal pasti detik panjang dan pendek B3D2E1 Bermain perkusi mengikut detik

MULANYA DI SINI

21

18-22 Jun

FOKUS Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.3 Memainkan perkusi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

B3D2E2 Bermain alat perkusi dengan dinamik B4D2E5 Bernafas dengan betul pada frasa lagu yang ditetapkan

MULANYA DI SINI
25-29

22

Jun 2012l

FOKUS Nyanyian - pernafasan

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.2 Menyanyi dengan pernafasan yang betul. - pengambilan nafas - pengeluaran nafas

B3D2E5 Bernafas dengan betul pada frasa lagu yang ditetapkan B4D2E5 Bernafas dengan betul pada frasa lagu yang ditetapkan

MULANYA DI SINI
02-06

FOKUS Pic - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan

23

Julai 2012l

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat. - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan

B3D2E6 Menyanyikan pic tinggi, rendah dan pic tengah B3D1E4 Mengecam bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah

09-13

MULANYA DI SINI FOKUS Nyanyian -sebutan vokal

24

Julai 2012l

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.

B3D2E4 Menyebut lirik dengan jelas B4D2E4 Menyebut lirik dengan jelas

MULANYA DI SINI

25

16-20 Julai

FOKUS Tempo - cepat - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo. - cepat - lambat

B3D1E1 Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut B3D1E7 Mengenal pasti detik panjang dan pendek

10

MULANYA DI SINI

26

23-27 Julai

FOKUS Mud,

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - mud (riang, sedih, cemas, tenang dan takut)

B4D1E1 Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut B3D1E1 Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut B5D1E1 Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut

MULANYA DI SINI
30 Julai

27

FOKUS Tekstur

03 Ogos 2012l

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - tekstur (solo - nipis dan kumpulan - tebal)

B4D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B5D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B3D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal

28

06 10 Ogos 2012l

MULANYA DI SINI FOKUS Dinamik

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - dinamik (kuat-lembut)

B4D1E3 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B5D1E3 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B3D1E2

11
Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

MULANYA DI SINI FOKUS

29

13-17 Ogos

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

Warna ton

3.1.1 Mengenal pasti muzik vokal dan m uzik instrumental serta warna ton daripada m uzik yang didengar. - muzik vokal (solo dan kumpulan) - Muzik instrumental (solo dan kumpulan) - warna ton (suara dan alat muzik)

B4D1E5 Mengenal pasti warna ton suara dan perkusi

30

27 31 Ogos

MULANYA DI SINI FOKUS Gerakan

PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - dinamik kuat/lembut - pic tinggi/rendah - tempo cepat/lambat - bunyi panjang/pendek

B4D1E6 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat B3D1E6 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat B5D1E6

12
Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat B2D1E4 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat

MULANYA DI SINI FOKUS


03 07 Sept.

31

Tempo - cepat - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo. - cepat - lambat

B4D1E7 Mengenal pasti bunyi detik panjang dan pendek B4D1E1 Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut

MULANYA DI SINI
10 14

FOKUS Warna ton

32

Sept. 2012l

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. atau berkumpulan. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan

B4D1E8 Membezakan ton suara B5D1E8 Membezakan ton suara

13

17 21

MULANYA DI SINI FOKUS Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

33

Sept 2012l

PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.3 Memainkan perkusi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

B4D2E1 Bermain perkusi mengikut detik B4D2E2 Bermain alat perkusi dengan dinamik

MULANYA DI SINI

34

24 28 Sept.

FOKUS Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.5 Menyanyi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )

B4D2E3 Bermain perkusi atau menyanyi dinamik kuat dan lembut B5D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal

MULANYA DI SINI

35

01 05 Okt.

FOKUS Nyanyian -sebutan vokal

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.

B4D2E4 Menyebut lirik dengan jelas B5D2E4 Menyebut lirik dengan jelas

14

MULANYA DI SINI FOKUS Pic - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat. - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan

B4D2E6 Menyanyi bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah B5D2E6 Menyanyi bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah B4D3E1 Menunjukkan penghayatan 6 hingga 7 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin

36

08 12 Okt.

37

15 19 Okt. 2012l

MULANYA DI SINI FOKUS Kreativiti

PENGHASILAN MUZIKAL 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan dan perkusi mulut. Aktiviti perkusi badan: - bertepuk tangan

B6D3E2 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan atau mulut

15
- menepuk peha - memetik jari Aktiviti perkusi mulut: - klik lidah

MULANYA DI SINI
22 26

38

FOKUS Kreativiti

Okt. 2012l

PENGHASILAN MUZIKAL 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

2.1.2 Mencipta corak irama mudah. - mengajuk corak irama - mencipta jawapan kepada soalan irama yang diberikan

B6D3E1 Mencipta melodi So dan Mi. B6D3E3 Mencipta dan memainkan corak irama

MULANYA DI SINI
29 Okt.

FOKUS Kreativiti

39

PENGHASILAN MUZIKAL 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

2.1.3 Mencipta melodi mudah menggunakan vokal. - mengajuk melodi - mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberikan

02 Nov. 2012l

B6D3E1 Mencipta melodi So dan Mi. B6D3E2 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan atau mulut B6D3E3 Mencipta dan memainkan corak irama

16
B6D4E1 Menunjukkan penghayatan 10 hingga 12 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin

MULANYA DI SINI
05 09

FOKUS Menghayati elemen muzik

40

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

Nov. 2012l

3.1.1 Mengenal pasti muzik vokal dan m uzik instrumental serta warna ton daripada muzik yang didengar. - muzik vokal (solo dan kumpulan) - muzik instrumental (solo dan kumpulan) - warna ton (suara dan alat muzik)

Disediakan Oleh Ketua : En Hasan Basri Bin Abdul Latif Hamzah Bin Mat Salleh Hasbullah Bin Mat Salleh Hamdan Bin Ismail Sobar Rahman Bin Abdul Jalil Muziyani Binti Abdul Muluk Melati Binti Abdullah