Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TAHUN 2012 MINGGU TAJUK TARIKH 1 TEMA 1: PENCAPAIAN

KEMDIRI 35/1/2012 UNIT 1 : KECEMERLANGAN DIRI 2 AKTIVITI 1A : ILMU UNTUK 8KEMAJUAN DIRI 12/1/2012 AKTIVITI 1B: HORMAT DAN SOPAN 3
1519/1/2012

HASIL PENGAJARAN Pada akhir pengajaran, pelajar dapat: I. Menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri ii. Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan dIri iii. Berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan iv. Membuat refleksi untuk kejayaan diri v. Menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti vi. Menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji

NILAI Kerajinan

BBM/ Risalah IPTA, poster kerjaya Keratan akhbar/ majalah/ maklumat internet Poster Kerjaya, Risalah Kerjaya, Video

Keyakinan Diri, Kegigihan dan ketabahan Bertanggungjawab

AKTIVITI 1C: SIKAP TANGGUNGJAWAB DAN AKAUNTABILITI SAYA AKTIVITI 1D: BERBUDI BAHASA, BUDAYA KITA

4 5 29/12/2/2012

6 59/2/2012

CUTI TAHUN BARU CINA & CUTI BERGANTI (22-26/1/2012) TEMA 2: HUBUNGAN i. Menjelaskan cara-cara untuk mencapai Kasih sayang, taat KEKELUARGAAN perpaduan dalam keluarga setia, ii. Menghuraikan kepentingan perpaduan bertanggungjawab UNIT 2: PERPADUAN DALAM dalam keluarga KELUARGA iii. Menjalinkan hubungan erat antara AKTIVITI 2A:KEJAYAAN SAYA anggota keluarga KEBANGGAAN KELUARGA iv. Menjalinkan kasih sayang antara anggota keluarga AKTIVITI 2B:SELAMAT HARI LAHIR, v. Menunjukkan sikap bertanggungjawab Kasih Sayang sebagai anggota keluarga IBU vi. Menghormati dan menghargai anggota AKTIVITI 2C: KASIH SAYANG keluarga SESAMA KELUARGA

Lagu bertemakan kasih sayang, Video

Album

23/1/2012

7 AKTIVITI 2D: TANGGUNGJAWAB 12HIDUP BERKELUARGA 16/2/2012 AKTIVITI 2E: MENYELESAIKAN KONFLIK AKTIVITI 2F: HORMATI DAN HARGAI KELUARGA 8 19TEMA 3: HIDUP BERMASYARAKAT UNIT 3 : HORMATI HAK ORANG LAIN AKTIVITI 3A: SAYA MENGHORMATI HAK ORANG LAIN AKTIVITI 3B: KEBEBASAN BERAGAMA 9
261/3/2012

Bertimbang rasa, kasih sayang

Video, poster

i. Menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain ii. Menerangkan unsur-unsur pemupukan semangat kekitaan iii. Mengamalkan semangat kekitaan dalam masyarakat iv. Menghormati hak orang lain v. Peka terhadap perbezaan individu

Semangat bermasyarakat Bertimbang rasa

Keratan akhbar, poster

AKTIVITI 3C: SAYA MAHU MENYANYI AKTIVITI 3D: BEBAS MEMBERI PENDAPAT

HormatMenghormati

Poster, risalah

10 4-8 MAC 2012 PEPERIKSAAN OTI 1 11 MAC- 17 MAC 2012 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 11 I. Menerangkan unsur-unsur pemupukan 18UNIT 4: SEMANGAT KEKITAAN semangat kekitaan 22/3/2012 ii. Mengamalkan semangat kekitaan AKTIVITI 4A: BERSAMA WARGA dalam masyarakat EMAS iii. Peka terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan

Kasih Sayang, Hormatmenghormati

Bendera, keratan akhbar

12
2529/3/2012

AKTIVITI 4B: TAMANKU INDAH AKTIVITI 4C:YANG SUSAH DIBANTU YANG KURANG DIBERI

masyarakat iv. Menyokong agensi-agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakat

Semangat bermasyarakat

Keratan akhbar

AKTIVITI 4D: MASALAH ALAM SEKITAR AKTIVITI 4E: PROGRAM RUKUN TETANGGA 8AKTIVITI 4F: BERSAMA 12/4/2012 BERGOTONG ROYONG 15
1519/4/2012

13 15/4/2012 14

Bertanggungjawab, Risalah rumah kerjasama kebajikan, poster

TEMA 4: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA UNIT 5: WARISAN KESENIAN PELBAGAI KAUM

i. Menerangkan jenis-jenis warisan

16
2226/4/2012

AKTIVITI 5A: KOLEKSI WARISAN KESENIAN AKTIVITI 5B: MARI BERTANDING AKTIVITI 5C: PERMAINAN TRADISIONAL AKTIVITI 5D: ISTANA BUDAYA AKTIVITI 5E: MUZIUM MINI WARISAN KESENIAN NEGARA TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT UNIT 6: DEMOKRASI BERPARLIMEN DI MALAYSIA

17
29/43/5/2012

kesenian pelbagai kaum ii. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum iii. Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia iv. Menerima dan menghormati warisan kesenian pelbagai kaum v. Mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia

Bertanggungjawab, Gambarajah/ kesyukuran poster yang sesuai

kesyukuran

Alat permainan muzik

Bertanggungjawab, Pelbagai contoh kasih sayang Kraftangan Kasih sayang, Bahan akses interet Perlembagaan Persekutuan, Rukun Negara

18
710/5/2012 19 1317/1/2012

i. Menjelaskan proses demokrasi berparlimen di Malaysia ii. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara iii.Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan negara

Taat Setia,

20 20 MEI-24 MEI 2012 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 27 MEI 11 JUN 2010 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 21 AKTIVITI 6A: PEMILIHAN KETUA i. Menjelaskan proses demokrasi 10KELAS berparlimen di Malaysia 14/6/2012 AKTIVITI 6B:MARI MENGUNDI ii. Menerangkan peranan pemimpin AKTIVITI 6C:AHLI PARLIMEN MUDA negara AKTIVITI 6D: PEMIMPIN KITA 22
1721/6/2012

Bertanggungjawab

Bahan akses internet

UNIT 7: RAJA BERPERLEMBAGAAN

AKTIVITI 7A: RAJA PAYUNG NEGARA AKTIVITI 7B: SETIA KEPADA RAJA DAN NEGARA AKTIVITI 7C: RAJA KITA KEBANGGAAN KITA AKTIVITI 7D: PERTABALAN YANG DI-PERTUAN AGONG AKTIVITI 7E: ALAT KEBESARAN DIRAJA 23 UNIT 8: TUGAS DAN 24TANGGUNGJAWAB 28/6/2012 WARGANEGARA DALAM KERAJAAN DEMOKRASI AKTIVITI 8A: RAKYAT DAN KERAJAAN BERMUAFAKAT 24 1AKTIVITI 8B: PATUHI UNDANGUNDANG NEGARA

iii. Menghuraikan sistem Raja Berperlembagaan di Malaysia iv. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara v. Memberi sumbangan kepada vi. Menunjukkan tingkah laku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara vii. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan negara viii. Taat setia kepada raja dan negara

Taat Setia

Bahan akses internet

Bertanggungjawab

Risalah pengguna

Semangat bermasyarakat

Poster, Keratan akhbar 4

5/7/2012 25
812/7/2012

AKTIVITI 8C: TOKOH SANJUNGAN SAYA AKTIVITI 8D:MENANGANI MASALAH MENGIKUT SALURAN YANG BETUL AKTIVITI 8E: BAKTI DAN PENGORBANAN UNTUK NEGARA AKTIVITI 8F: NEGARAKU KEBANGGAANKU TEMA 6: CABARAN MASA DEPAN UNIT 9: KESTABILAN DAN KEBERKESANAN JENTERA PENTADBIRAN NEGARA UNIT 9A: PENTADBIRAN NEGARA CEMERLANG i. Menerangkan peranan jentera pentadbiran kerajaan dalam mencapai wawasan negara ii. Menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan negara dan dunia iii. Bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran yang berkesan

Bertanggungjawab Taat setia, Kasih sayang

Bahan akses internet Poster

26
1519/7/2012

27
2226/7/2012

Kerjasama

Kata-kata hikmat tokoh

28
29/72/8/2012

29 59/8/2012

AKTIVITI 9B: JAYAKAN WAWASAN 2020 AKTIVITI 9C: PEMIMPIN YANG SAYA HORMATI AKTIVITI 9D: NEGARA AMAN RAKYAT SEJAHTERA UNIT 10: BEKERJASAMA DAN BERSATU PADU MENGHADAPI PELBAGAI CABARAN

iv. Bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah v. Berbangga dengan pentadbiran negara vi. Menghargai keamanan negara dan dunia

Taat setia, kerjasama

Keratan akhbar,bahan akses internet

Kerjasama, kesyukuran

Keratan akhbar

AKTIVITI 10A: KERJASAMA ANTARA NEGARA 30 AKTIVITI 10B: PERPADUAN 12PENENTU KESEJAHTERAAN 16/8/2012 NEGARA

Kerjasama

Keratan akhbar, bahan akses internet 5

AKTIVITI 10C: MALAYSIA, 26PENGAMAN DUNIA 30/8/2012 AKTIVITI 10D: HARGAI KEAMANAN 17- 25OGOS 2012 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 32-37 2 SEPT- 11 OKT 2012 PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT 38- 40 30 OKT- 05 NOV 2012 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

31

Kesyukuran, kerjasama

Keratan akhbar, video