Anda di halaman 1dari 22

Teste matematike 4

Teste
EDLIRA UPI
SERVETE CENALLA

Matematika
gjithmon me ju

4
Botimet shkollore Albas

Teste matematike 4

Test 1
Kapitulli I - Kuptimi i numrit
Msimet: 1 14

1. Shkruaj me numra romak.


18 = ________

(3 pik)
26 = _________

20 = _________

2. Plotso.
(1 pik)
Sistemi yn i numrimit quhet ____________, sepse elementet i grupojm me baz __________ .

3. Zbrthe n dy mnyra.

(2 pik)

438729 = ___________________
438729 = ____________________
4. Vzhgo numrin 19587. Shno me X prgjigjen e sakt.

(3 pik)

- A sht ai numr natyror?

PO

JO

- A paraqet shifra 8 njshet?

PO

JO

- Vlera e shifrs 5 sht m e madhe se e shifrs 1?

PO

JO

5. Trego vlern e shifrave t numrit 358496.

(6 pik)

Vlera e shifrs 6 __________________


Vlera e shifrs 9 __________________
Vlera e shifrs 4 __________________
Vlera e shifrs 8 __________________
Vlera e shifrs 5 __________________
Vlera e shifrs 3 __________________
6. Krahaso numrat.

489729

488765

35679

200058

(2 pik)

Teste matematike 4

7. Zbulo rregulln. Plotso vargun.

(4 pik)

100, 300, ____, ____, ____, _____, _____


Ky varg sht ________
900000, 800000, ________, ________, ________, ________
Ky varg sht _________
8. Plotso.

(4 pik)

- Pr t rrumbullakosur me afrsi 10 shikojm _____________________.


- Kur shifra e dhjetsheve sht m e vogl se ________________ rrumbullakoset qindshja
e plot ________________.
- Kur shifra e qindshes sht m e madhe se ____________ rrumbullakoset mijshja ______
_______.
9. Rrumbullakos me afrsi numrat e mposhtm.

(2 pik)

56782 me afrsi 10 ________


56782 me afrsi 100 _________
56782 me afrsi 1000 _________
10. Kryej veprimet sipas skemave.

(3 pik)
1586

219

584

196
?

394

11. Nna bri kto shpenzime n supermarket. Shpenzoi pr ushqime 2750 L, pr buk 350 L.
Ajo doli nga shtpia me 5000 L. Nna ishte 60 vje.
(5 pik)

Nota
Pikt

4
0-9

5
10 - 14

6
15 - 19

7
20 - 24

8
25 - 28

9
29 - 32

10
33 - 35

Teste matematike 4

Test 2
Kapitulli I - Kuptimi i numrit
Msimet: 15 - 23
1. Plotso pohimet.

(2 pik)

Emruesi i thyess tregon ___________________


Numruesi i thyess tregon ___________________
2. Shkruaj thyesn q prfaqson pjesn e ngjyrosur pr do figur.
_________

(2 pik)

________

3. Plotso tabeln.
Thyesa

(3 pik)
Numruesi

Emruesi

25

3
4

1
42

4. Shkruaj n form thyese.


a) tre t pestat ____

(3 pik)
b) nnt t shtatat _____

c) tre t dytat ____

5. Vzhgo figurn. Shno me X thyesat e pasakta.

2
3

(2 pik)

1
2

2
6

6. Gjej pjesn e nj numri.


5
e 54
9

(2 pik)
3
e 24
8

Teste matematike 4

7. Plotso.

(4 pik)

- Kur thyesa ka emruesin dhe numruesin t barabart, ather thyesa ____________________


_________ .
- Kur thyesat kan emrues t barabart m e madhe sht thyesa q ka numruesin
_____________________________ .
- Dy thyesa jan t barabarta kur paraqesin __________________________________ .
- Pr t gjetur nj thyes t barabart me nj thyes t dhn __________________ numruesin
dhe emruesin ______________________________ .
8. Plotso q thyesat t jen t barabarta.
2
= ;
7 14

15
= ;
20 4

(4 pik)

5 15
= ;
7

24 8
=
12

9. Krahaso.

(5 pik)

1
1.... ,
2

5
2
..... ,
6
6

15
5
..... ,
7

24
8
.....
12

10. Qarko me t kuqe thyesn m t vogl se 1 dhe me blu thyesn m t madhe se 1.


(3 pik)
12
,
20

14
,
16

11. Kemi prdorur

12
,
8

7
,
12

16
,
9

47
27

2
e kutis me qumsht.
3

(1 pik)

pjes ka mbetur? ______


12. Bashksia e numrave t plot prbhet nga ___________, ___________ dhe __________.
(4 pik)
Paraqiti numrat n boshtin numerik.

Nota
Pikt

4
0-9

5
10 - 14

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6
15 - 19

7
20 - 24

8
25 - 28

9
29 - 32

10
33 - 35

Teste matematike 4

Test 3
Kapitulli II Veprime me numrat
Msimet: 1 - 17

1. Zbato vetin e shprndarjes dhe m pas t ndrrimit dhe t shoqrimit.

(3 pik)

326 + 137 =
=
=
=
=
=
2. Kryej veprimet duke prdorur algoritmin e mbledhjes e t zbritjes gjat e shkurt.
5147 + 437

(4 pik)

937 654

3. Shno me V kur sht i vrtet barazimi dhe me G kur sht i gabuar.


158 + 74 + 134 = 367

800 300 = 500

20 + 29 + 11 = 50

60 20 = 30

60 + 30 = 80

600 + 300 40 = 500

(7 pik)

500 + 200 = 700


4. Plotso.

(1 pik)

Pr t gjetur mbledhorin q mungon nga shuma _____________________.


5. Shkolla ka 932 nxns. 547 jan djem. Sa vajza ka shkolla?
(Bj skemn)

(2 pik)

Teste matematike 4

6. Bj veprimet sipas skemave.

(4 pik)

1273
314

258

800

273

475
m shum

196

7. - Gjej sa m i madh sht numri 17000 nga 1863.


__________________________________
- Gjej sa m i vogl sht numri 1296 nga 24680.
__________________________________
- Cili numr duhet t zmadhohet me 347 q t marrim 2758?
__________________________________
- Zmadho numrin 999 me 111.
__________________________________
- Gjej ndryshesn midis 4968 dhe 28739.
__________________________________

(5 pik)

8. Kryej veprimet duke zbatuar vetin e pandryshueshmris.

(2 pik)

364
-238

2435
-1656

9. Gjej shumn e numrit 149582 me numrin q ka po kto shifra, por me renditje t kundrt.
(2 pik)
__________________________________
10. Katr fabrika kan 900 puntor. E para ka 225 puntor, e dyta ka 30 puntor m shum se
e para dhe e treta 7 puntor m pak se e para. Sa puntor ka fabrika e katrt? (Bj skemn)
(5 pik)

Nota
Pikt

4
0-9

5
10 - 14

6
15 - 19

7
20 - 24

8
25 - 28

9
29 - 32

10
33 - 35
7

Teste matematike 4

Test 4
Kapitulli II Veprime me numrat
Msimet: 18 - 36

1. Prcakto vetin sipas shembullit.

(4 pik)

5 2 = 10
2 5 = 10 ___________________________
(5 2) 3 = 10 3
30
5 (2 3) = 5 6
0 5 = 0 ____________________________
10 1 = 10 ___________________________
2. Zbato vetit e prdasimit t shumsit nga e majta dhe nga e djathta n lidhje me
mbledhjen dhe zbritjen.
65=
=
=
=

74=
=
=
=

48=
=
=
=

68=
=
=
=

3. Zbato vetin e ndrrimit e t shoqrimit.

(4 pik)

(2 pik)

16 4 12 5 =
=
=
=
4. Gjej faktorin e panjohur.
357

=0

(2 pik)
478

= 478

Teste matematike 4

5. Shno me V kur barazimi sht i vrtet dhe G kur sht i gabuar.

(7 pik)

38 10 = 380
100 384 = 3840
600 300 = 18000
50 7 = 350
500 6 = 3000
60 50 = 300
893 1000 = 893000
6. Gjej prodhimin n shtyll.
130
6

95
7

(7 pik)
238
7

602
6

23
13

180
20

408
28

7. Gjej shumn dhe ndryshesn e prodhimeve.


Shuma
238
29

(4 pik)
Ndryshesa

705
36

8. Eni kishte 1200 lek pr t br pazar. Ajo bleu 4 pako biskota me 40 lek secila, 2 litra qumsht
me 80 lek litrin, 2 pako gjalp me 150 lek pakoja. Sa lek i mbetn Enit?
(Bj skemn)

Nota
Pikt

4
0-9

(5 pik)

5
10 - 14

6
15 - 19

7
20 - 24

8
25 - 28

9
29 - 32

10
33 - 35
9

Teste matematike 4

Test 5
Kapitulli II Veprime me numrat
Msimet: 37- 50

1. Zbato vetin e prdasis pr gjetjen e hersit.

(4 pik)

42 : 6 =

642 : 3 =

2. A e gzon pjestimi vetin e ndrrimit e t shoqrimit? ______

(2 pik)

Jep shembuj.
__________________________________
__________________________________
3. Gjej shenjn e veprimit.
84 .... 6 = 14

(2 pik)
72 .... 3 =216

4. Gjej hersin.

(6 pik)

489 : 4 =

824 : 2 =

68 : 5 =

396 : 6 =

6083 : 7 =

5537 : 5 =

5. Gjej shumn dhe ndryshesn e hersve.


2142 : 3 =

10

5272 : 8 =

(4 pik)
Shuma

Ndryshesa

Teste matematike 4

6. Harto nj problem dhe plotso skemn.

(4 pik)

7. Plotso.

(1 pik)

Pr t gjetur mesataren aritmetike gjejm ___________ e numrave dhe ____________ me sasin


e numrave q mblodhm.
8. Gjej mesataren aritmetike t numrave.

(3 pik)

35, 28, 87, 42, 83


9. Plotso barazimet.
5 2
+ = ;
8 8

(4 pik)

6
4

= ;
10 10

4
7
+ = ;
9 9

12
8

=
;
24 24 24

10. Eri dhe Tomi vendosn t shesin t njjtn gazet dhe me t njjtin mim. Eri shiti 17 cop gazeta
dhe mori 250 lek m shum se Tomi q shiti 12 cop. Sa lek morn t dy shokt nga shitja e gazets.
(Bj skemn)

(5 pik)

Nota

10

Pikt

0-9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 28

29 - 32

33 - 35
11

Teste matematike 4

Test 6
Kapitulli III - Gjeometria

1. Emrto figurat e mposhtme.


Dallo segmentet pingule, segementet paralele dhe ato q priten.
B

(4 pik)

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

2. Shno me V pohimin e sakt dhe me G pohimin e gabuar.

(4 pik)

Dy drejtza pingule formojn ndrmjet tyre knd t drejt.


Dy drejtza quhen paralele kur ndodhen n nj plan dhe nuk kan asnj pik t prbashkt.
Rrethi me diametr 10 cm e ka rrezen 5 cm.
Dy drejtza pingule formojn ndrmjet tyre kndin 60o.
3. Me an t raportorit mat kndet e figurs s mposhtme. Trego far kndesh jan?
(4 pik)
B
C
kndi DAB ( i ...............)
kndi ABC ( i ...............)
kndi BCD ( i ...............)
kndi CDA ( i ...............)
A
D
4. Vizato nj rreth me diametr 4 cm dhe shno me X pohimin e vrtet.

Rrethi ka vetm 1 rreze.


0

Rrethi ka numr t pafundm rrezesh.


Rrethi me rreze 3 cm e ka diametrin 9 cm.

12

(4 pik)

Teste matematike 4

5. Ndrto simetriken e figurave n lidhje me drejtzn e dhn.

(3 pik)

6. Vizato trekndshin t zmadhuar 2 her, pasi ke prcaktuar m par koordinatat e


trekndshit ABC.
(3 pik)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

A1 B1

C1

C
A
1

B
2

3 4

8 9 10

7. Zhvendos paralelisht 2 njsi djathtas drejtkndshin ABCD. Vendos koordinatat.


(3 pik)
10
9
8
7

6
5
4
3
2
1
0
0

3 4

8 9 10 11 12 13 14 15 16

8. Emrto modelimin e ktyre trupave.

a) _________________

b) _________________

(3 pik)

c) _________________

Teste matematike 4

9. Ndrto nj piramid me baz katrore dhe gjej numrin e brinjve, kulmeve dhe faqeve t saj.
(3 pik)

10. Shno pikat n rrjetin koordinativ.


A (1; 2)
C (3; 3)

(4 pik)

B (3; 2)
D (1; 3)

Bashko pikat dhe vizato figurn.


far figure formove _________?
Rrit 3 her koordinatat e t gjitha pikave.
Shnoji pikat A1B1C1D1 far zhvendosjeje bre?

14

A1 ( ; )

B1 ( ; )

C1 ( ; )

D1 ( ; )

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

3 4

Nota

10

Pikt

0-9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 28

29 - 32

33 - 35

8 9 10

Teste matematike 4

Test 7
Kapitulli IV - Matja

1. Kryej kmbimet.

(6 pik)

3 km 900 m = ________ m
360 cm = ____ m ___ cm
4 m 8 cm = _____ cm

4500 m = ___ km ___ m


6 km 100 m = ____ m
8 km = ____ m

2. Rendit madhsit nga m i vogli te m i madhi.

(2 pik)

1428 m; 35 m; 2 km; 5 km; 354 m; 502 m; 1 km, 1500 m


__________________________________________________________
3. Vizato n fletore segmentin AB 5 cm e 8 mm. Segmentin CD vizatoje 2 cm e 1 mm m t madh
se segmentin AB; segmentin KL vizatoje 3 cm e 5 mm m t vogl se segmenti BC. Vizato nj figur
gjeometrike me gjatsit e ktyre segmenteve dhe gjej perimetrin e figurs.
(5 pik)

4. Njehso shumat dhe ndryshesat.

3 or 20 min
-1 or 28min

4km 500 m
+12 km 988 m

(4 pik)

7 kg 300 min
-5 kg 900 min

5 m 25 cm
+9m 97cm

5. Llogarit siprfaqen e kuboidit me baz drejtkndsh me prmasa 5 cm e 3 cm dhe lartsi 10 cm.


(3 pik)

Teste matematike 4

6. Vrojto figurn. Llogarit vllimin e kubeve te kuboidi n figur.

(4 pik)

Sa kube jan brenda kuboidit? ____________________


Nj kub kushton 5 lek.
Sa lek kushtojn t gjitha kubet?

7. Perimetri i nj drejtkndshi sht 80 cm. Gjersia sht 8 cm m e vogl se gjatsia. A mund


t gjesh siprfaqen e drejtkndshit?
(3 pik)

8. Nj frigorifer kushton 85000 lek. Blersi i jep shitsit 18 monedha 5000 lekshe. Sa lek kusur
do t marr blersi nga shitsi?
(3 pik)

9. Shndrro shumn e lekve n t gjitha prerjet n kartmonedha 100 L, 200 L, 500 L, 1000 L
dhe 5000 L.
(2 pik)
12 5000 L
___ 1000 L
___ 500 L
___ 200 L
___ 100 L

60000 =

18 5000 L
___ 1000 L
___ 500 L
___ 200 L
___ 100 L

90000 =

10. Gjatsia e nj klase sht 10 m, gjersia sht 4 m dhe lartsia sht 4 m. N kt klas
msojn 40 nxns. Sa m3 ajr i takon do nxnsi?
(3 pik)

16

Nota

10

Pikt

0-9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 28

29 - 32

33 - 35

Teste matematike 4

Test 8
Kapitulli V - Funksioni

1. Plotso diagramin q lidhet me tabeln.

Vlera e x-it
+9

12

16

(4 pik)

+9

19

1
2
3
4

21

2. Plotso tabeln ku sht e mundur.


a
3
22

b
7
8

c
10
20

(4 pik)
a+b

b+c

(a + b) + c

a + (b + c)

3. Trego nnbashksin ku ekuacioni dhe inekuacioni sht i vrtet:


(3 pik)
A = {22, 23, 21}
x + 13 = 35
{
}

x + 13 > 35
{
}

x + 13 < 35
{
}

4. Gjej kufizat e panjohura:


16 = 64
88

= 616

(6 pik)

: 9 = 10

- 3824 = 2697

- 320 = 420

3300 :

5. Plotso diagramet x x 3, ku x {12, 16, 18, 20}.


-3
12

x
x3

12
9

=5

(3 pik)

Teste matematike 4

6. Paraqit n diagram funksionin dhe plotso tabeln:


xx:3

(4 pik)

x {9, 12, 15, 18}


:3

x
x3

12
9

7. Paraqit n boshtin numerik funksionet:


x x + 4;

(2 pik)

x x - 4;

x {8; 9; 9; 10}

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8. Plotso tabeln dhe kontrollo operatorin e kundrt.

27

81

(2 pik)

:9

72

9. Zbato funksionin n vargjet e numrave:

(5 pik)
x x + ___
x
x
x
x

1, 6 ____ ____ ____ ____ ____ ____


16, 14 ____ ____ ____ ____ ____ ____
100, 95 ____ ____ ____ ____ ____ ____
13, 20____ ____ ____ ____ ____ ____
1230, 1260 ____ ____ ____ ____ ____ ____
10. Plotso barazimet:
a + b = b + ......

(2 pik)
a 1 =.....

x 0 = .....

(x + 4) + y = x + ( ...... + y)

18

Nota

10

Pikt

0-9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 28

29 - 32

33 - 35

Teste matematike 4

Test 9
Kapitulli VI Probabilitet. Statistik

1. Bashksia A sht bashksia e numrave natyror nga 1 15.


A
123456789
10 11 12 13 14 15
22

35

(5 pik)

40

Shkruaj nnbashksin B t bashksis A, elementet e t cils jan numra ift.


B = { ___, ____, ____, ____, ____, ____, ____ }
Paraqit me simbole elementet n lidhje me diagramin.
22A
4 _________,
10 _________.

15 _________,

35 _________,

2. N bashksin B qarko stinn m t nxeht.


pranvera
vera
vjeshta

(3 pik)

a. Vrojto a prfshihet stina e dimrit n bashksin B? ____


Paraqite kt simbolikisht. Dimri ____ B

3. Formo nj nnbashksi B t bashksis A me gjysmn e elementeve.

(4 pik)

A
A bn pjes rrethi e trekndshi n elementet
e bashksis A? ____
Paraqiti kto simbolikisht.

4. Vrojto bashksin C.

(5 pik)
C

3 15 17 81 181
308 44 36 99

a. Qarko me vij t kuqe bashksin A t numrave dyshifror.


b. Qarko me vij blu bashksin B t numrave treshifror.
c. A sht e vrtet se 181 A ____; 308 B ____; 3C ____?

Teste matematike 4

5. Pas anketimit pr profesionet e prindrve t nxnsve u plotsua tabela si m posht.


(2 pik)
a. Cila sht moda e profesioneve?
Msues
7
______________________________
Ekonomist
8
Mjek
3
b. Llogarit mesataren aritmetike.
Inxhinier
4
________________________________
Puntor
12
6. N ditn e pyllzimit shkolla mbolli pem dhe t dhnat jan n tabeln e mposhtme.
(2 pik)
a.
Cila
sht
moda?
Klasa e par
21 pem
______________________________
Klasa e dyt
17
Klasa e tret
20
b. Llogarit mesataren aritmetike.
Klasa e katrt
29
________________________________
Klasa e pest
33
7. Zari n do faqe ka t shnuar numrat: 1; 2; 3; 4; 5; 6.
Hedhim zarin. Shno me X pohimin e sakt.

(6 pik)

___ sht e sigurt se do t bie numr tek.


1
.
6
___ Probabiliteti q t bjer 5 sht 1 .
6
___ Probabiliteti q t bjer numr m i vogl se 7 sht i sigurt.
___ Probabiliteti q t bjer 0 sht

___ Probabiliteti q t bjer numri 3 ose numri 4 sht i njjt.


___ Probabiliteti q t bjer numri 6 sht

6
.
6

8. Klasa ka 38 nxns, 18 prej tyre jan vajza. Sa sht probabiliteti q msuesja t pyes n msim
nj djal?
(2 pik)
1
e tyre nuk e kan msuar msimin e dits. Sa sht probabiliteti
3
q msuesja t pyes n msim nj nxns q ka msuar msimin e dits?
(3 pik)
9. N nj klas jan 33 nxns.

10. N nj kuti jan vendosur 3 arra, 4 lajthi dhe 5 bajame. Sa sht probabiliteti q nga kutia t dal
nj arr, nj bajame ose nj lajthi?
(3 pik)

Nota
Pikt
20

4
0-9

5
10 - 14

6
15 - 19

7
20 - 24

8
25 - 28

9
29 - 32

10
33 - 35

Teste matematike 4

Test prmbledhs
Kapitujt: III, IV, V, VI

1. Vrojto figurn dhe plotso.


D

- Emrto kndet e drejta: ______, ______, _____, _____, _____, ____


- Me ndihmn e vizores trego llojin e trekndshit AOB.
_______________________________________________

(4 pik)

- Trego llojin e kndit ACB _____________________________

- Mat me vizore brinjn AB ______________________


- Vrojto n figur dhe shkruaj brinjt paralele ____________________
- Vrojto n figur dhe shkruaj brinjt pingule ____________________
- Vrojto figurn dhe prcakto numrin e trekndshave. __________________
2. Shno pikat n rrjetin koordinativ.

(5 pik)

A(1, 1); B(4, 4); C(1, 7)


- Bashko pikat dhe vizato figurn.
- Trego llojin e trekndshit.
___________________________________
- Vizato trekndshin ABC n lidhje me drejtzn a.
- Gjej perimetrin e trekndshit ABC.
P = ____________________

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

3 4

3. Njehso shumn dhe ndryshesn.


3km 900m
+1km 700m

4km 100m
-1km 800m

8 9 10

(5 pik)
g 300g
5kg
-2kg 800g

8or 24min
+2or 45min

14min 35s
- 2min 48s

4. Gjej vllimin e kuboidit, brinjt e t cilit jan: gjatsia 7 cm, gjersia 2 cm m e vogl se gjatsia
dhe lartsia 3 cm m e vogl se gjatsia.
(3 pik)
Pra, brinja

a = ____cm
b = ____ cm
c = ____ cm

V = _____________

Teste matematike 4

5. Plotso.

(2 pik)

2
3

19000 kg = ................kv

or = .......min ........sek

15 t = .......kv......kg

9200 sek = .....min .....or

6. Familja e Ebit drgon n arkn e kursimit 3560 lek pr do muaj. A mund t gjesh sa lek do t
ket ajo pas 10 vjetsh?
(2 pik)

7. Kemi t dhn bashksin A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.


Shkruaj nj bashksi C e cila:
a. t ket po aq elemente sa n A.
b. t ket m pak elemente se n A.
c. t ket elemente numra m t mdhenj se 9.
. t jet nnbashksi e bashksis A.

(3 pik)
C={
C={
C={
C={

8. Shruaj nnbashksin, ku ekuacioni ose inekuacioni sht i vrtet.

(3 pik)

A = {2, 3, 4, 5, 6, 7}
4

= 24

< 24

> 24

9. Njehso vlern e x-it. Bj provn.


783 + x = 921
x : 43 = 68

(5 pik)

x 2765 = 4837
735 : x = 5

10. Vrojto me kujdes skemn.


Harto nj problem dhe zgjidhe.

6503 x = 2765

635

(3 pik)

258

Nota
Pikt
22

4
0-9

5
10 - 14

6
15 - 19

7
20 - 24

8
25 - 28

9
29 - 32

10
33 - 35