Anda di halaman 1dari 1

CONTOH FORMAT RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR Mata pelajar Tema Topik Jam Standard Pelajar Objektif : : : : : Bahasa

Iban Kelas : Tahun 2 Dunya Penemu Jaku Berambai (Aki Aku) 9:30 pg 10:00pg Fokus 4.1.2 Fokus Sangking: 1.4.4

Ba pengujung pelajar, nembiak ulih : 1. Nyadaka leka main nitihka patah nyawa ti betul. 2. Meretika ukur pemanah dalam leka main. 3. Mandangka aksyen baka lingguk tubuh, kelis mua enggau perening mata lebuh nyadaka leka main. 4. Nembuka baris leka main ngena leka jaku lalau pendiau ti dibuntis ari leka main.

Aktiviti Ngajar & Belajar

1. Beratika gambar dalam charta ti bekaul enggau leka main lalu meri penerang. 2. Nyebut leka main 3. Nyadaka leka main nitihka patah nyawa 4. Mandangka aksyen/ ngeluluka diri nitihka empas leka main (individu/beraban) 5. Belematika leka jaku lalau pendiau ari teks leka main 6. Ngisi endur lapang ba baris leka main. 1. Ukur Pemanah siru & bebasa 2. Kreativiti- muntis runding dikena ngayanka penyiru & basa 1. 2. 3. 4. Kad gambar Charta Kad leka jaku Limpir kereja latih

EMK Kereban Bantu Belajar

Tisih & peresa

1. Nyepil leka jaku & macha leka main 2. Nijir leka jaku lalau pendiau dalam baris leka main 3. Ubah pemai ulah. 1. 20 iku nembiak ulih nyepil & macha lanchar 2. 15 iku agi begunaka iring 3. 5 iku nembiak diseridi Pengajar deka meri kereja latih sereta iring ke meruan ngagai nembiak tikas sedang enggau tikas baruh.

Refleksyen