Anda di halaman 1dari 4

SULIT PENDIDIKAN ISLAM SEPT 2011 1 Jam

UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN SEK. KEB. MANONG 33800 MANONG

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH UJIAN BULANAN 2011

Nama :

Tahun : ..

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 3 SEKOLAH KEBANGSAAN Masa : 1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan dalam kertas soalan. 4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada guru bertugas pada akhir ujian.

ARBR11

Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak

DISEDIAKAN OLEH

DISEMAK OLEH

DISAHKAN OLEH

________________________ __________________ ________________________ (ABDUL RAZAK B.ROMLI) ( PN. SITI SURAYA ) HASHIM) Guru PAI Tahun 6 Ketua Panitia PAI

(PN. MAIZAN BT Guru Penolong Kanan 1

SULIT PENDIDIKAN ISLAM OKT 2011 1 Jam

UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN SEK. KEB. MANONG 33800 MANONG

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH 2/ 2011


Nama : Tahun : ..

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTERGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN Masa : 1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Jawab semua soalan. 2. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan dalam kertas soalan. 3. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada guru bertugas pada akhir ujian.

ARBR11

Kertas ini mengandungi 10 halaman bercetak

DISEDIAKAN OLEH

DISAHKAN OLEH

________________________ ____________________________________ (ABDUL RAZAK B.ROMLI) (PN. NOR HAYATI BT. YEOP NORDIN )

Guru Pendidikan Islam Pendidikan Khas.

Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas.