Anda di halaman 1dari 2

Anto Jerkovi roen je 1958. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina, a umro je 2005. godine u Zagrebu, Hrvatska.

Njegov opus sainjavaju slike i instalacije. U svoje je radove nerijetko ukljuivao tekst, a dio opusa karakteriziran je monokromnim geometrijskim oblicima. Od 1988. slika International Klein Blue, referirajui se bojom na rad Yvesa Kleina. Jelena Peri roena je 1962. godine u Sankt Petersburgu, Rusija. Radi u mediju slikarstva. Uestalo koristi crvenu boju, ponavljajui monotone forme apstraktne geometrije. Duje Juri roen je 1956. godine u Rupama, Hrvatska. Jedan je od predstavnika tzv. nove geometrije u hrvatskom slikarstu osamdesetih. Devedesetih godina u svoj likovni jezik poinje unositi tekst Igor Ronevi slika radove koji se kromatski istiu I poigravaju s konceptom to je centralni prizor u slici na taj nain das slike dijeli na jednake plohe, svaku jednako zanimljivu. Ili u svojim monokromima u koje stavlja skrivene simbole poput krieva. Nina Ivani roena je 1953. godine u Zagrebu, Hrvatska. Primarni su joj mediji slikarstvo i crte. Njeni radovi iz osamdesetih, nastali za vrijeme boravka u New Yorku (1986.-1993.), tumae se u okvirima geometrijske apstrakcije. Jedna je od predstavnica tzv. nove slike. U radovima iz devedesetih varira motive brodova i zrakoplova. U djelima iz druge polovice osamdesetih godina pozornost je usmjerena na samu tehniku slikanja geometrijskih likova, dok se sva opisnost svodi na evidentiranje fizikog stanja slikanog polja. Obiljeja su recentnih slika - izostanak ekspresivnosti te slikanje shvaeno kao hladna reprodukcija izabranog predloka - vrlo bliska ohlaenoj ekspresivnosti kakvu je autorica prvi put primijenjivala na njujorkim neo-geo slikama.

Lovro Artukovi pripada generaciji hrvatskih umjetnika koji su se formirali sredinom osamdesetih u postmodernistikom pluralizmu. On veoma minuciozno pristupa svojim radovima i zato se za njegovo slikarstvo ponekad kae da je to slikarstvo o slikarstvu. Iz tog njegovog izraenog truda nastali su brojni ciklusi koji prikazuju ljepotu ali s odreenom rezervom, slike koje nas tjeraju da se zaustavimo i razmislimo da li ta njihova izrazita vividnost ini prizor ivljim ili grotesknije naturalistikim. Artukovievo slikarstvo kritika naziva i metafizikim slikarstvom, zbog njegove sposobnosti da svojom minucioznosti stvori slike koje zrae. Ciklus Kao da Lebde prikazuje enske likove u prirodnoj veliini zamrznute u trenutku. Slike se meu sobom dosta razlikuju ali im kao lajtmotiv ostaju zbunjena enska lica i njihova tijela u gru kao da su doista dio neke praznine. Portret ili alegorija? Poto je Artukovi sklon

pravljenju referenci na klasina slikarska djela pretpostavlja se da svaka od tih ena predstavlja neki simbol poput nevinosti ili strasti. S druge strane njeno detaljno, gotovo portretistiki naslikano lice nas tjera da se zagledamo i ostanemo zabrinuti za sudbinu ene na plavoj pozadini.

Zlatan Vehabovi roen je 1982. godine u Banja Luci, Bosna i Hercegovina. Umjetniki izraz usmjerio je na istraivanje mogunosti narativnih metoda unutar slikarstva, svog primarnog medija, a u radnom procesu koristi se iskustvom filmskog i glazbenog medija. Narativna figuracija dio je njegovog umjetnikog izriaja i u radovima najnovijeg ciklusa u kojima problematizira mrane strane erotske ljubavi, razliita psiholoka stanja uvjetovana ostvarenim, ali i neostvarenim odnosima. Reference na pop kulturu u njegovim djelima nisu tu da bi od nas zahtjevale pretjerano naprezane modanih vijuga nego kao I u umjetniku, probuditi neku nostalgiju za djetinjstvom.

Sebastijan Drai. Fokusira se na slikanje interijera kako bi preko njih doarao stanja uma. Slikanjem slika koje imaju naziv koji referira na neku povjesnu linost on se poigrava sa ustaljenim konceptima nazivanja slika I sa naim umovima. U bogatim teksturama njegovih slika krije se bogatstvo simbolizma pravo znaenje slika ostavlja misterijom. Tomislav Buntak - Buntakove slike mogle bi se opisati kao strip s produhovljenom porukom. Fasciniran je golim tijelima u pokretu I rijetko kad se uputa u koritenje vie od dvije-tri boje. Njegovo slikarstvo kombinira realizam I snove.

Matko Veki . Prikazuje najrazliitije motive iz svakodnevice (automobili, takori i zlatne ribice, kukci, prometne petlje i mostovi, releji i dalekovodi, teroristikinje i bodibilderi, nogometai i manekenke), kojima uglavnom nastoji problematizirati i ironizirati stanje dananjeg drutva. U posljednje vrijeme mu slike postaju narativnije ali to samu u svrhu jo opirnije kritike naeg svijeta.