Anda di halaman 1dari 1

Fokus kajian

Objektif kajian Untuk memastikan murid dapat membaca alquran secara bertajwid terutama pada hukum ikhfa haqiqi