PASRAH PENGANTEN KAKUNG

Mahardikeng tyas ing kamardikan , nugroho miwah sih wilasaning tansah kasaliro ing jiwanggo kita sedaya Nuwun .... Para sesepuh pinisepuh ingkang satuhu pono ing pamawas saha lebdo ing pitutur , pangemban projo ingkang tansah kasuwunan petuahipun sagunging para rawuh kakung putri wredo muda ing minulya. Assalamualaikum wr wb .... Keparenga kula sumela atur munggel pangandikan anyaruhi kamardikan panjenengan saperlu ngaturaken atur pasrah saking keluargo bapak Karto Suwito . Katur dumateng Bp Teguh Prakosa ingkang minongko sesulihipun Bapak saha ibu Daryanto Cokro Aminoto kulo badhe ngaturan trigati pisowan kula sapangombyong . Sepisan ngaturaken salam taklimipun bapak utawi ibu Karto Suwito kadang besan kanthi pepuji mugi Bp Teguh Prakosa saha Bapak ibu Daryanto Cokro Aminoto sakeluargo tansah

ingkang puniko panjenengan Bp Teguh Prakosa . kadang besan tansah mugi kepareng nampi wondene wonten kekiranganipun kula tansah nyuwun agunging pangaksami . pinitoyo kadawuhan nyowanaken calon penganten kakung pun nami Bagus Tedjo Kusumo ingkang sampun sarembag badhe kadaupaken kalian roro Retno Pambayun putra putrinipun Bp/Ibu Daryanto Cokro Aminoto . salajengipun dhauping penganten kusumanggaaken kepareng panjenengan sakeluwargo .. Kaping telu mbok bilih anggen kula sowan sapangombyong kathah kiranging trapsila kula tansah nyuwun agunging pangapunten .. Minongko panutuping atur mbok menawi wonten atur kulo kirang nuranani penggalih panjenengan punapa dene para tamu kula nyuwun lumunturing pangaksama. kulo pininji . Wassalammualaikum wr wb . Kaping kaleh ..pinayangan ing pangeran satemang ambabar rahayu wilujeng panjenengan lumeba ing sedayanipun . . Matur nuwun .