Anda di halaman 1dari 11

HARGA DIRI

DEFINISI:
Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memuliakan dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

Ciri-ciri individu yang mempunyai harga diri


Menerima dan menghargai diri sendiri.
Kenali dan hargai segala yang ada pada diri anda. Anda adalah ciptaan Tuhan hargailah ciptaan ini.

Sayang kepada diri sendiri

Mempunyai tanggapan yang baik tentang diri sendiri.


Andalah yang menentukan corak kehidupan masa depan anda. Kehidupan anda terletak di tangan anda.

Segala perubahan dalam hidup anda ditentukan oleh anda.

Meletakkan diri setanding dengan rakan yang berjaya. Mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap diri sendiri.
Anda berpeluang mengembangkan potensi diri anda sebagaimana yang anda kehendaki.

Anda bertanggungjawab terhadap perasaan, pemikiran, kepercayaan dan tindakan yang anda pilih.

Tidak mudah terpengaruh oleh pandangan dan unsur yang negatif.

Bertanggungjawab ke atas segala tindakan yang diambil oleh anda.

Cara membina harga diri


Mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri.
Fizikal Bakat Personaliti

Bertindak dan berfikir secara positif.

Yakin boleh!

Pandai memilih rakan.

Menentukan matlamat dan merancang langkahlangkah untuk mencapai kejayaan.

Menentukan tindakan yang boleh dan tidak boleh dikawal. Dapat membezakan perkara yang baik dan buruk.