Anda di halaman 1dari 8

SENARAI KOD PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF (KATEGORI STPM 2007) SESI

AKADEMIK 2008/2009

a) Program Pengajian Tiada Temu Duga

a) Program Pengajian Ada Temu Duga

KOD BC01 BK07 BK19 BK24 BK52 BK57 BK81 BK82 BP23 BP24 BP25 BP28 CC10 CC11 CC13 CC14 CC25 CK12 CK13 CK19 CK20 CK22 CK24 CK39 CK40 CK45 CK46 CK47 CK50 CK51 CK52 CK58 CK59 CK87 DA14 DB00 DC10 DE02 DE23 DI01 DI02 DI07 DL00 DS55 EA37 EA38 EA39 EA40 EB00 EC00 EC01 EC09 EC14 EC15 EC17 EC20 EC23 ED00 EE02 EE03 EE09 EE10 EE11 EE12 EE13 EE14 EE15 EE23 EE24 EF00 EH06 EH07 EH09 EH14 EK00 EK01 EK02 EK08 EK09 EK64 EK88 EL00 EL04 EM00 EM04 EM10

PROGRAM TEKNOLOGI MAKLUMAT KEJURUTERAAN AWAM (ALAM SEKITAR) KEJURUTERAAN ELEKTRIK (TELEKOMUNIKASI) KEJURUTERAAN ELEKTRIK (MEKATRONIK) KEJURUTERAAN ELEKTRIK (SISTEM AUTOMASI & ROBOTIK) KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN & PENGELUARAN) KEJURUTERAAN AWAM (BANGUNAN) PENGURUSAN TEKNOLOGI (PENGELUARAN & OPERASI) PENGURUSAN TEKNOLOGI (PEMBINAAN) PENGURUSAN HARTA TANAH PENGURUSAN TEKNOLOGI SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN KOMPUTER) SAINS KOMPUTER (MEDIA INTERAKTIF) SAINS KOMPUTER (PENGURUSAN PANGKALAN DATA) SAINS KOMPUTER (KEPINTARAN BUATAN) KEJURUTERAAN MEKANIKAL (STRUKTUR DAN BAHAN) KEJURUTERAAN PEMBUATAN (PROSES PEMBUATAN) KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (ELEKTRONIK TELEKOMUNIKASI) KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEJURUTERAAN KOMPUTER) KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KAWALAN, INSTRUMENTASI & KEJURUTERAAN MEKATRONIK KEJURUTERAAN MEKANIKAL (REKABENTUK & INOVASI) KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (ELEKTRONIK INDUSTRI) KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA INDUSTRI) KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TERMAL-BENDALIR) KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK KUASA & PEMACU) KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN PEMBUATAN PEMBUATAN PEMBUATAN PEMBUATAN (REKABENTUK PEMBUATAN) (ROBOTIK & AUTOMASI) (BAHAN KEJURUTERAAN) (PENGURUSAN PEMBUATAN)

IPTA UTHM UTHM UTHM UTHM UTHM UTHM UTHM UTHM UTHM UTHM UTHM UTHM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UDM UDM UDM UDM UDM UDM UDM UDM UDM UDM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM

KOD AT01 AT03 AT04 AT05 AT06 AT08 AT10 AT14 AT16 AT18 AT20 AT22 AT23 AT31 AT32 AT33 AT35 AT41 AT42 AT43 AT44 AT45 AT48 AT49 AT50 AT58 BT27 DT35 EA06 EA25 EA26 EA27 EA28 EA29 EA30 EA31 EA32 EA33 EA34 EA36 EA41 EA42 EA43 EA44 EA45 EA46 EA53 EA62 EA63 EA64 EA65 EA66 EA67 EA68 EB03 EH00 EH02 EH04 EH05 EH10 ES40 ET00 ET03 ET06 ET11 ET12 ET13 ET14 ET22 HA05 HA11 HA32 HP08 HS20 HT06 HT16 HT17 HT18 KH03 KT03 KT06 KT10 KT11 KT12 KT13 KT14

PROGRAM PENDIDIKAN KESUSASTERAAN MELAYU# PENDIDIKAN SAINS SUKAN# PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING# PENDIDIKAN BAHASA MELAYU# PENDIDIKAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA PENDIDIKAN PERAKAUNAN# PENDIDIKAN KHAS# PENDIDIKAN MATEMATIK# PENDIDIKAN SAINS# PENDIDIKAN EKONOMI# PENDIDIKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT# PENDIDIKAN MUZIK# PENDIDIKAN SENI# PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP# PENDIDIKAN SEJARAH# PENDIDIKAN GEOGRAFI# PENDIDIKAN ISLAM# PENDIDIKAN MORAL# PENDIDIKAN PSIKOLOGI SUKAN# PENDIDIKAN SAINS KEJURULATIHAN# PENDIDIKAN SENI KOMUNIKASI VISUAL# PENDIDIKAN KEUSAHAWANAN DAN PERDAGANGAN# SAINS (MATEMATIK) DENGAN PENDIDIKAN# PENDIDIKAN BAHASA ARAB# BAHASA CINA DENGAN PENDIDIKAN# PENGAJIAN MALAYSIA DENGAN PENDIDIKAN# PENDIDIKAN TEKNIK & VOKASIONAL# PENDIDIKAN ISLAM# SENI PERSEMBAHAN (SENI LAYAR)# SAINS SUKAN# PENGURUSAN SUKAN # SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA TEKSTIL)# SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA LOGAM HALUS)# SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA PERINDUSTRIAN)# SENI LUKIS DAN SENI REKA (SERAMIK)# FOTOGRAFI DAN PENGIMEJAN KREATIF # SENI HALUS# SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA GRAFIK)# SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA FESYEN)# SENI MUZIK (KOMPOSISI)# SENI MUZIK (PERSEMBAHAN)# KOMUNIKASI MASSA (KEWARTAWANAN)# KOMUNIKASI MASSA (PERHUBUNGAN AWAM)# KOMUNIKASI MASSA (PENYIARAN)# KOMUNIKASI MASSA (PERIKLANAN)# KOMUNIKASI MASSA (PENERBITAN)# TEKNOLOGI PERCETAKAN# KOMUNIKASI MASSA (KOMUNIKASI ANTARAPERSONAL)# KOMUNIKASI MASSA (KOMUNIKASI INSTRUKSIONAL & KOMUNIKASI MASSA (PENGURUSAN & POLISI)# TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK)# TEKNOLOGI KREATIF (TEATER)# TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF)# TEKNOLOGI KREATIF (ANIMASI & TEKNOLOGI SKRIN)# PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (BAHASA MELAYU UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL)# SAINS (SENIBINA)# SENI BINA LANDSKAP# PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH# UKUR BANGUNAN# SENI BINA DALAMAN# SAINS (TEKNOLOGI MARIN)# PENDIDIKAN SENI DAN SENI REKA# PENDIDIKAN (PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN)# PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA PENDIDIKAN (BIOLOGI)# PENDIDIKAN (FIZIK)# PENDIDIKAN (KIMIA)# PENDIDIKAN (MATEMATIK)# PENDIDIKAN SENI MUZIK# PENGAJIAN SENI MUZIK# PENGAJIAN SENI KREATIF# TEKNOLOGI SENI VISUAL# PENGURUSAN PELANCONGAN# SAINS SUKAN# PENDIDIKAN DENGAN TESL PENDIDIKAN DENGAN SAINS# PENDIDIKAN DENGAN SAINS SOSIAL PENDIDIKAN DENGAN EKONOMI# SAINS SENI BINA# PENDIDIKAN (SUKAN DAN REKREASI)# PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA (TESL))# PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS)# PENDIDIKAN (BIOLOGI)# PENDIDIKAN (FIZIK)# PENDIDIKAN (KIMIA)# PENDIDIKAN (MATEMATIK)#

IPTA UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UPSI UTHM UDM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM

KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI WAYARLES) SAINS SOSIAL (ANTROLOPOLOGI DAN DAKWAH) BAHASA INGGERIS SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) PERAKAUNAN PERNIAGAAN (KEWANGAN ISLAM) PENGAJIAN ISLAM (USULUDDIN) PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH) PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH) UNDANG-UNDANG BIOTEKNOLOGI SAINS PERTANIAN SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (PENGURUSAN REKOD) SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT) SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (PENGURUSAN PERPUSTAKAAN SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (PENGURUSAN PUSAT SUMBER PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (BAHASA INGGERIS UNTUK SAINS KOMPUTER SAINS (TEKNOLOGI MAKLUMAT) SAINS KOMPUTER (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) SAINS (KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN) SAINS (KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT) SAINS (MATEMATIK PENGKOMPUTERAN) SAINS (SISTEM CERDAS) SAINS (PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK) PEMBEDAHAN PERGIGIAN PERAKAUNAN PENTADBIRAN PERNIAGAAN (EKONOMI PERNIAGAAN) PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PEMASARAN) PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN PERUNCITAN) PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN OPERASI) PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEWANGAN) PENTADBIRAN PERNIAGAAN (INSURANS) PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PERBANKAN ISLAM) PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN) FARMASI UKUR BAHAN PENGURUSAN HARTANAH SAINS UKUR DAN GEOMATIK PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI KEJURUTERAAN KIMIA KEJURUTERAAN (AWAM) KEJURUTERAAN ELEKTRIK KEJURUTERAAN MEKANIKAL KEJURUTERAAN (PEMBUATAN) KEJURUTERAAN PROSES KEJURUTERAAN MINYAK & GAS PENGAJIAN UNDANG-UNDANG SAINS PENTADBIRAN DOKTOR PERUBATAN OPTOMETRI KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

1/8

SENARAI KOD PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF (KATEGORI STPM 2007) SESI AKADEMIK 2008/2009

a) Program Pengajian Tiada Temu Duga

a) Program Pengajian Ada Temu Duga

KOD EM12 EM13 EM14 EM15 EM16 EP08 EP13 EP14 EP15 EP26 EP40 EP41 EP42 ES02 ES08 ES09 ES10 ES15 ES28 ES32 ES57 ES58 ES59 ES60 ES61 ES62 ES63 ES64 ES66 ES69 ES70 ES71 GC10 GE00 GE02 GG09 GG10 GG15 GG27 GG31 GG37 GP04 GP18 GP22 GP31 GS02 GS03 GS04 GS08 GS15 GS28 GS40 GS43 GS44 GS68 GY06 HA02 HA12 HA13 HA14 HA15 HA16 HA18 HA19 HA20 HA24 HA52 HC00 HC05 HC12 HC13 HE02 HE04 HE05 HE06 HE07 HE08 HE09 HE10 HE11 HE19 HE20 HE21 HE22 HE23 HG07 HG19

PROGRAM KEJURURAWATAN PENGIMEJAN PERUBATAN FISIOTERAPI PEMULIHAN CARAKERJA TEKNOLOGI PERUBATAN SAINS PENGURUSAN PELANCONGAN SAINS PENGURUSAN HOTEL SAINS PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN PENGURUSAN SENI KULINARI PENGURUSAN SISTEM PEJABAT PENGURUSAN MAJLIS PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN PENTADBIRAN KESIHATAN SAINS (BIOLOGI) SAINS (MATEMATIK) SAINS (STATISTIK) SAINS (SAINS AKTUARI) SAINS (FIZIK) SAINS (KIMIA) SAINS (FIZIK INDUSTRI) SAINS (TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PERLADANGAN) SAINS (TEKNOLOGI POLIMER ) SAINS (KIMIA GUNAAN) SAINS (PENGURUSAN KUALITI MAKANAN) SAINS TEKNOLOGI PERABOT SAINS TEKNOLOGI TEKSTIL SAINS (TEKNOLOGI PERSEKITARAN) SAINS TEKNOLOGI BAHAN SAINS TEKNOLOGI BIO-KOMPOSIT SAINS (MATEMATIK PENGURUSAN) SAINS (KIMIA (ANALISIS FORENSIK) SAINS (BIOMOLEKUL) TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEJURUTERAAN PERISIAN) EKONOMI (SUMBER ALAM) PERAKAUNAN SAINS MAKANAN (PERKHIDMATAN MAKANAN DAN PEMAKANAN) SAINS GUNAAN (PERIKANAN) SAINS (SAINS SAMUDERA) SAINS AGROTEKNOLOGI (AKUAKULTUR) SAINS AGROTEKNOLOGI (TEKNOLOGI LEPAS TUAI) SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI MARITIM) KAUNSELING PENGURUSAN(MARITIM) PENGURUSAN (PEMASARAN) PENGURUSAN(POLISI DAN SEKITARAN SOSIAL) SAINS (SAINS BIOLOGI) SAINS GUNAAN (PEMULIHARAAN DAN PENGURUSAN BIODIVERSITI) SAINS MAKANAN (TEKNOLOGI MAKANAN) SAINS (MATEMATIK KOMPUTASI) SAINS GUNAAN (FIZIK ELEKTRONIK DAN INSTRUMENTASI) SAINS (SAINS KIMIA) SAINS (BIOLOGI MARIN) SAINS (MATEMATIK KEWANGAN) SAINS (KIMIA ANALISIS DAN PERSEKITARAN) SAINS (SAINS NAUTIKA DAN PENGANGKUTAN MARITIM) TEKNOLOGI (ALAM SEKITAR) KOMUNIKASI HUBUNGAN INDUSTRI PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUBUNGAN ANTARABANGSA PEMBANGUNAN BELIA DAN KOMUNITI GEOGRAFI PSIKOLOGI KAUNSELING PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA SEJARAH KERJA SOSIAL KEJURUTERAAN PERISIAN PENGURUSAN SISTEM DAN RANGKAIAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA E-DAGANG PERAKAUNAN KEUSAHAWANAN EKONOMI PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERBANKAN EKONOMI KEWANGAN PENGURUSAN PERHOTELAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA PEMASARAN EKONOMI SUMBER MANUSIA KEWANGAN ANTARABANGSA PERBANKAN ANTARABANGSA DAN LUAR PESISIR PEMASARAN ANTARABANGSA EKONOMI KEWANGAN ANTARABANGSA KEWANGAN ISLAM BIOTEKNOLOGI PERHUTANAN TROPIKA ANTARABANGSA

IPTA UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UiTM UMT UMT UMT UMT UMT UMT UMT UMT UMT UMT UMT UMT UMT UMT UMT UMT UMT UMT UMT UMT UMT UMT UMT UMT UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS

KOD KT35 LA32 MA05 MA06 MA56 MB00 MB04 MB05 MB08 MB09 MB10 MB11 MB12 MB13 MK23 ML04 MP04 MS20 MT02 MT06 MT19 MT35 PT03 PT04 PT05 PT06 PT07 PT09 PT11 PT12 PT13 PT14 PT41 QT35 SA05 SA06 SA07 SA09 SA11 SA54 SA55 SH03 SH06 SH10 ST01 ST02 ST10 ST39 TH03 TT03 TT06 TT13 TT14 TT25 TT31 TT35 UP04 UT04 UT08 UT20 UT21 UT41 YH02 YH03 YH04 YH06 YH15 YT04 YT06 YT35 YT49 ZC20 ZC27 ZG37 ZK01 ZK08 ZK25 ZK50 ZP44 ZP45

PROGRAM PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM)# TEKNOLOGI KREATIF# SENI PERSEMBAHAN (MUZIK)# SENI PERSEMBAHAN (DRAMA)# SENI PERSEMBAHAN (TARI)# BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA INGGERIS)# BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA CINA)# BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA ARAB)# BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA PERANCIS)# BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA JERMAN)# BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA TAMIL)# BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA JEPUN)# BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA SEPANYOL)# BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA ITALI)# KEJURUTERAAN (ELEKTRIK) SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG KAUNSELING# SAINS SUKAN# SAINS DENGAN PENDIDIKAN# PENDIDIKAN (TESL)# PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK# PENDIDIKAN ISLAM# BACELOR PENDIDIKAN (PENDIDIKAN JASMANI)# BACELOR PENDIDIKAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING)# BACELOR PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA SEBAGAI BAHASA PERTAMA)# BACELOR PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA)# BACELOR PENDIDIKAN (SAINS RUMAH TANGGA)# BACELOR PENDIDIKAN (SAINS PERTANIAN)# BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN (BIOLOGI)# BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN (FIZIK)# BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KIMIA)# BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN (MATEMATIK)# BACELOR PENDIDIKAN (PENDIDIKAN MORAL)# PENDIDIKAN ISLAM# SENI MUZIK (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI)# SENI HALUS (LAKONAN & PENGARAHAN)# SASTERA (SENI HALUS)# SAINS KEMASYARAKATAN (KERJA SOSIAL)# SENI HALUS (GRAFIK KOMUNIKASI)# SENI HALUS (REKABENTUK TEKNOLOGI MEDIA BARU)# SENI HALUS (REKABENTUK PRODUK)# SENIBINA# UKUR BAHAN# REKABENTUK DALAMAN# SASTERA DENGAN PENDIDIKAN# SAINS DENGAN PENDIDIKAN# PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS)# PENDIDIKAN (TESOL)# SENIBINA# SAINS SERTA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN)# SAINS SERTA PENDIDIKAN (TESL)# SAINS SERTA PENDIDIKAN (KIMIA)# SAINS SERTA PENDIDIKAN (MATEMATIK)# SAINS DAN KOMPUTER SERTA PENDIDIKAN (KIMIA)# TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEMAHIRAN HIDUP)# SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM)# KAUNSELING# PENDIDIKAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING)# PENDIDIKAN (PERAKAUNAN)# PENDIDIKAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT)# PENDIDIKAN (PENGURUSAN PERNIAGAAN)# PENDIDIKAN (PENDIDIKAN MORAL)# SENI BINA LANDSKAP# SAINS PENGAJIAN SENIBINA# PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH# UKUR BAHAN# SENI GUNAAN DAN SENI REKA# PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING# TESL# PENDIDIKAN ISLAM# PENDIDIKAN BAHASA ARAB# SAINS KOMPUTER (SISTEM CERDAS)# SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN SISTEM KOMPUTER)# TEKNOLOGI MARITIM# KEJURUTERAAN AWAM# KEJURUTERAAN MEKANIKAL# KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK (KOMUNIKASI)# KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK (KUASA)# PENGAJIAN STRATEGI# PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PERTAHANAN#

IPTA UKM UMK UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM USIM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UPNM UPNM UPNM UPNM UPNM UPNM UPNM UPNM UPNM

2/8

SENARAI KOD PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF (KATEGORI STPM 2007) SESI AKADEMIK 2008/2009

a) Program Pengajian Tiada Temu Duga

a) Program Pengajian Ada Temu Duga

KOD HG20 HG23 HG34 HG35 HG36 HK01 HK02 HK03 HK08 HK20 HM00 HS03 HS04 HS07 HS08 HS09 HS11 HS21 HS22 HS27 HS40 HY07 HY11 JC10 JC11 JG04 JK01 JK02 JK03 JK07 JK08 JK13 JK21 JK30 JK40 JK48 JP45 JP46 JP47 KA09 KA14 KA15 KA16 KA17 KA18 KA22 KA23 KA24 KA47 KA48 KA49 KA50 KA51 KB00 KB03 KB06 KB07 KC00 KC02 KC03 KC04 KC09 KC20 KD00 KE00 KF00 KI01 KI02 KI03 KI04 KI05 KK01 KK02 KK03 KK05 KK07 KK08 KK09 KK13 KK17 KL00 KM00

PROGRAM TAMAN ALAM SEMULAJADI DAN REKREASI PERLADANGAN HUTAN DAN PERHUTANI PENGELUARAN TANAMAN HORTIKULTUR DANLANSKAP PENGELUARAN TERNAKAN KEJURUTERAAN AWAM KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK KEJURUTERAAN KIMIA KEJURUTERAAN MEKANIKAL KEJURUTERAAN KOMPUTER DOKTOR PERUBATAN BIOLOGI PEMULIHARAAN SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN KIMIA INDUSTRI MATEMATIK DENGAN EKONOMI MATEMATIK DENGAN KOMPUTER GRAFIK SAINS SEKITARAN GEOLOGI FIZIK DENGAN ELEKTRONIK AKUAKULTUR SAINS MARIN TEKNOLOGI MAKANAN DAN BIOPROSES TEKNOLOGI DAN INDUSTRI SERAT KAYU SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) SAINS KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN) SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) KIMIA INDUSTRI KEJURUTERAAN AWAM KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK) KEJURUTERAAN KIMIA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN PERSEKITARAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL KEJURUTERAAN PEMBUATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK (SISTEM KUASA) KEJURUTERAAN KIMIA (TEKNOLOGI GAS) KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEJURUTERAAN AUTOMOTIF KEJURUTERAAN KIMIA (BIOTEKNOLOGI) PENGURUSAN PROJEK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN PENGURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI SAINS SOSIAL (SAINS POLITIK) SAINS SOSIAL & KEMANUSIAN (ANTROPOLOGI & SOSIOLOGI) SAINS SOSIAL (HUBUNGAN ANTARABANGSA) SAINS SOSIAL (PSIKOLOGI) SASTERA (PERSURATAN MELAYU) SAINS SOSIAL (GEOGRAFI) SAINS SOSIAL (SAINS PEMBANGUNAN) SAINS SOSIAL (KERJA SOSIAL) SASTERA (SEJARAH) SAINS SOSIAL (KOMUNIKASI MEDIA) SAINS SOSIAL (KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN MAKLUMAT) SAINS SOSIAL (KOMUNIKASI DAN DASAR AWAM) SAINS SOSIAL (PEMBANGUNAN MANUSIA) SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN (KEBUDAYAAN & KESENIAN MELAYU) SASTERA (PENGAJIAN BAHASA INGGERIS) SAINS SOSIAL (LINGUISTIK) SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN (PENGAJIAN BAHASA MELAYU) SASTERA (PENGAJIAN SASTERA DALAM BAHASA INGGERIS) TEKNOLOGI MAKLUMAT (SAINS KOMPUTER) TEKNOLOGI MAKLUMAT (KOMPUTERAN INDUSTRI) TEKNOLOGI MAKLUMAT (SAINS MAKLUMAT) TEKNOLOGI MAKLUMAT (SAINS DAN PENGURUSAN SISTEM) TEKNOLOGI MAKLUMAT (PENGAJIAN MULTIMEDIA) TEKNOLOGI MAKLUMAT (SISTEM CERDAS) DOKTOR PERGIGIAN EKONOMI FARMASI PENGAJIAN ISLAM (USULUDDIN DAN FALSAFAH) PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH) PENGAJIAN ISLAM (PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM) PENGAJIAN ISLAM (PENGAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN) PENGAJIAN ISLAM (PENGAJIAN AL- QURAN DAN AS-SUNNAH) KEJURUTERAAN (AWAM & STRUKTUR) KEJURUTERAAN (ELEKTRIK & ELEKTRONIK) KEJURUTERAAN (KIMIA) KEJURUTERAAN (MIKROELEKTRONIK) KEJURUTERAAN (AWAM DAN SEKITARAN) KEJURUTERAAN (MEKANIKAL) KEJURUTERAAN (BIOKIMIA) KEJURUTERAAN (PEMBUATAN) KEJURUTERAAN (KOMUNIKASI & KOMPUTER) UNDANG-UNDANG DOKTOR PERUBATAN

IPTA UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMP UMP UMP UMP UMP UMP UMP UMP UMP UMP UMP UMP UMP UMP UMP UMP UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM

KOD

PROGRAM

IPTA

3/8

SENARAI KOD PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF (KATEGORI STPM 2007) SESI AKADEMIK 2008/2009

a) Program Pengajian Tiada Temu Duga

a) Program Pengajian Ada Temu Duga

KOD KM03 KM04 KM05 KM06 KM07 KM08 KM10 KM11 KM12 KM13 KM14 KM15 KP03 KS01 KS04 KS05 KS08 KS09 KS10 KS11 KS15 KS16 KS17 KS18 KS19 KS21 KS22 KS26 KS27 KS52 KS53 KS54 KS55 KS56 KS65 LA32 LA56 LG32 LG33 LG42 LG43 LP35 LP48 MA00 MA17 MC00 MC01 MD00 ME00 ME02 MF00 MG07 MG13 MG38 MG39 MG40 MG41 MH03 MH05 MH06 MH07 MI01 MI02 MI12 MK01 MK02 MK03 MK04 MK07 MK10 MK11 MK12 MK13 MK49 ML00 MM00 MM02 MM13 MP06 MS01 MS08 MS15 MS16 MS26 MS27 MS43 MS52 MS69 PA02

PROGRAM SAINS BIOPERUBATAN OPTOMETRI DIETTETIK SAINS PEMAKANAN DENGAN KEPUJIAN AUDIOLOGI SAINS PERTUTURAN KESIHATAN PERSEKITARAN SAINS FORENSIK KEJURURAWATAN PENGIMEJAN DIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI FISIOTERAPI TERAPI CARAKERJA PENTADBIRAN PERNIAGAAN SAINS (SAINS LAUT) SAINS (SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN) SAINS (BIOLOGI) SAINS (MATEMATIK) SAINS (STATISTIK) SAINS (SAINS AKTUARI) SAINS (SAINS SEKITARAN) SAINS (FIZIK) SAINS (KIMIA) SAINS (GEOLOGI) SAINS (SAINS NUKLEAR) SAINS (SAINS BAHAN) SAINS (TEKNOLOGI KIMIA) SAINS (OLEOKIMIA) SAINS (BIOKIMIA) SAINS (MIKROBIOLOGI) SAINS (BIOINFORMATIK) SAINS (GENETIK) SAINS (ZOOLOGI) SAINS (BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN) SAINS (BIOTEKNOLOGI DENGAN PENGURUSAN) SAINS (SAINS MAKANAN DENGAN PENGURUSAN PERNIAGAAN) TEKNOLOGI KREATIF PENGAJIAN WARISAN SAINS GUNAAN (SAINS PETERNAKAN) SAINS GUNAAN (KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI PERTANIAN) SAINS GUNAAN (SAINS SUMBER ASLI) SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI BIOINDUSTRI) KEUSAHAWANAN KEUSAHAWANAN (PELANCONGAN) SASTERA PENGAJIAN MELAYU SAINS KOMPUTER TEKNOLOGI MAKLUMAT PEMBEDAHAN PERGIGIAN EKONOMI PERAKAUNAN FARMASI SAINS (BIOTEKNOLOGI) SAINS (SAINS DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR) SAINS (EKOLOGI DAN BIODIVERSITI) SAINS (SAINS BIOKESIHATAN) SAINS (GENETIK DAN BIOLOGI MOLEKUL) SAINS (GEOLOGI/GEOLOGI GUNAAN) SAINS SENIBINA UKUR BANGUNAN UKUR BAHAN PENGURUSAN HARTA TANAH USULUDDIN SYARIAH PENGURUSAN MUAMALAT KEJURUTERAAN (AWAM) KEJURUTERAAN (KOMPUTER) KEJURUTERAAN (KIMIA) KEJURUTERAAN (MEKANIK) KEJURUTERAAN (ALAM SEKITAR) KEJURUTERAAN (CAD/M) KEJURUTERAAN (TELEKOMUNIKASI) KEJURUTERAAN (BAHAN) KEJURUTERAAN (PEMBUATAN) KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN UNDANG-UNDANG PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN SAINS BIOPERUBATAN PENGIMEJAN PERUBATAN PENTADBIRAN PERNIAGAAN SAINS (PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI) SAINS (MATEMATIK/ STATISTIK/ MATEMATIK KOMPUTERAN DAN INDUSTRI) SAINS (FIZIK) SAINS (KIMIA) SAINS (BIOKIMIA) SAINS (MIKROBIOLOGI) SAINS(MATEMATIK AKTUARI DAN KEWANGAN) SAINS (BIOFORMATIK) SAINS (GEOGRAFI) BACELOR KOMUNIKASI

IPTA UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM UMK UMK UMK UMK UMK UMK UMK UMK UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UPM

KOD

PROGRAM

IPTA

4/8

SENARAI KOD PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF (KATEGORI STPM 2007) SESI AKADEMIK 2008/2009

a) Program Pengajian Tiada Temu Duga

a) Program Pengajian Ada Temu Duga

KOD PA05 PB00 PB03 PB04 PB05 PB06 PB07 PB08 PB09 PC04 PC09 PC10 PC11 PE00 PE02 PG07 PG09 PG11 PG12 PG13 PG14 PG17 PG27 PG32 PH02 PH11 PH12 PK01 PK02 PK03 PK05 PK08 PK15 PK16 PK17 PM00 PM01 PM02 PM05 PM09 PM10 PP02 PP05 PP06 PP09 PP20 PP33 PP34 PP43 PS02 PS08 PS09 PS15 PS26 PS27 PS28 PS29 PS30 PS36 PS37 PY11 QA02 QA19 QB05 QC13 QE02 QG07 QI05 QI07 QI08 QI10 QI11 QL04 QP21 QS10 QS43 RK05 RK07 RK08 RK12 RK13 RK20 RK23 RK24 RK28 RK32 BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR

PROGRAM MUZIK (PERSEMBAHAN MUZIK)# SASTERA (BAHASA INGGERIS) SASTERA (BAHASA & LINGUISTIK MELAYU) SASTERA (BAHASA MANDARIN) SASTERA (BAHASA ARAB) SASTERA (KESUSASTERAAN MELAYU) SASTERA (KESUSASTERAAN INGGERIS) SASTERA (BAHASA PERANCIS) SASTERA (BAHASA JERMAN) SAINS KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER) SAINS KOMPUTER (MULTIMEDIA) SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN KOMPUTER) EKONOMI PERAKAUNAN SAINS (BIOTEKNOLOGI) SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN SAINS PERTANIAN SAINS PERHUTANAN SAINS (ALAM SEKITAR) SAINS HORTIKULTUR SAINS (PENGAJIAN MAKANAN) PERTANIAN (AKUAKULTUR) PERTANIAN (SAINS TERNAKAN) SENI BINA LANDSKAP REKA BENTUK (SENI BINA) REKA BENTUK (REKA BENTUK PERINDUSTRIAN) KEJURUTERAAN (AWAM) KEJURUTERAAN (ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK) KEJURUTERAAN (KIMIA) KEJURUTERAAN (PERTANIAN DAN BIOSISTEM) KEJURUTERAAN (MEKANIKAL) KEJURUTERAAN (AERO ANGKASA) KEJURUTERAAN (PROSES DAN MAKANAN)

IPTA UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM UPM USIM USIM USIM USIM USIM USIM USIM USIM USIM USIM USIM USIM USIM USIM USIM UniMAP UniMAP UniMAP UniMAP UniMAP UniMAP UniMAP UniMAP UniMAP UniMAP

KOD

PROGRAM

IPTA

BACELOR KEJURUTERAAN (SISTEM KOMPUTER DAN KOMUNIKASI) DOKTOR PERUBATAN DOKTOR PERUBATAN VETERINAR BACELOR SAINS (SAINS BIOPERUBATAN) BACELOR SAINS (DIETETIK) BACELOR SAINS (PEMAKANAN DAN KESIHATAN KOMUNITI) BACELOR SAINS (KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN) BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN MANUSIA) SAINS (PERNIAGAANTANI) PENTADBIRAN PERNIAGAAN SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA) PENGAJIAN PENGGUNA

BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGURUSAN) BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN MANUSIA DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT) BACELOR PENGURUSAN ALAM SEKITAR BACELOR SAINS (BIOLOGI) BACELOR SAINS (MATEMATIK) BACELOR SAINS (STATISTIK) BACELOR SAINS (FIZIK) BACELOR SAINS (BIOKIMIA) BACELOR SAINS (MIKROBIOLOGI) BACELOR SAINS (KIMIA) BACELOR SAINS (KIMIA PERINDUSTRIAN) BACELOR SAINS (KIMIA PETROLEUM) BACELOR SAINS (SAINS BAHAN) BACELOR SAINS (SAINS INSTRUMENTASI) BACELOR SAINS TEKNOLOGI KAYU KOMUNIKASI KAUNSELING BAHASA ARAB DAN KOMUNIKASI SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN DAN JAMINAN MAKLUMAT) PERAKAUNAN SAINS (BIOTEKNOLOGI MAKANAN) PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH DA'WAH DAN PENGURUSAN ISLAM FIQH DAN PENGURUSAN FATWA PENGAJIAN QURAN DAN MULTIMEDIA PENGAJIAN SUNNAH DENGAN PENGURUSAN MAKLUMAT SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN MUAMALAT SAINS (SAINS AKTUARI DAN PENGURUSAN RISIKO) SAINS (MATEMATIK KEWANGAN) KEJURUTERAAN MIKROELEKTRONIK KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR KEJURUTERAAN MEKANIKAL KEJURUTERAAN BAHAN KEJURUTERAAN PEMBUATAN KEJURUTERAAN KOMPUTER KEJURUTERAAN SISTEM ELEKTRIK KEJURUTERAAN MEKATRONIK KEJURUTERAAN BIOPROSES KEJURUTERAAN POLIMER

5/8

SENARAI KOD PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF (KATEGORI STPM 2007) SESI AKADEMIK 2008/2009

a) Program Pengajian Tiada Temu Duga

a) Program Pengajian Ada Temu Duga

KOD RK45 RK53 RK56 RK84 RK85 RK86 SA00 SA02 SA03 SB00 SB01 SC00 SD00 SE02 SF00 SG00 SG01 SG02 SG03 SG04 SG05 SG06 SG21 SG24 SG25 SG28 SG29 SH04 SH08 SH13 SK01 SK03 SK04 SK06 SK12 SK13 SK15 SK23 SK24 SK32 SK86 SM00 SM03 SM04 SM05 SM06 SM07 SM10 SM11 SM12 SM17 SM18 SP00 SS02 SS08 SS15 SS28 SY01 SY03 SY06 SY07 TA13 TC10 TC14 TC24 TC27 TC28 TC29 TH02 TH04 TH06 TH08 TH10 TH12 TK01 TK02 TK03 TK05 TK08 TK12 TK13 TK20 TK22 TK23 TK24 TK25 TK26 TK27

PROGRAM KEJURUTERAAN ELEKTRONIK INDUSTRI KEJURUTERAAN PERHUBUNGAN KEJURUTERAAN METALURGI KEJURUTERAAN REKABENTUK PRODUK KEJURUTERAAN ELEKTRONIK BIOPERUBATAN KEJURUTERAAN ELEKTRONIK SASTERA KOMUNIKASI SAINS KEMASYARAKATAN SASTERA (BAHASA INGGERIS DAN KESUSASTERAAN) SASTERA (TERJEMAHAN DAN INTERPRETASI) SAINS KOMPUTER DOKTOR PERGIGIAN PERAKAUNAN FARMASI SAINS GUNAAN (FIZIK GUNAAN) SAINS GUNAAN (GEOFIZIK) SAINS GUNAAN (Bioteknologi, Agrobiologi, Bio. Akuatik, Bio. Persekitaran, Bio. & Pengurusan Vektor & Parasit) SAINS GUNAAN (KIMIA ANALISIS) SAINS GUNAAN (KIMIA INDUSTRI) SAINS GUNAAN (PEMODELAN MATEMATIK) SAINS GUNAAN (STATISTIK GUNAAN) SAINS GUNAAN (MATEMATIK DAN EKONOMI) SAINS GUNAAN (PEMODELAN KOMPUTER) SAINS GUNAAN (PENYELIDIKAN OPERASI) SAINS GUNAAN (FIZIK PERUBATAN) SAINS GUNAAN (FIZIK KEJURUTERAAN) PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH PENGURUSAN BINAAN TEKNOLOGI BANGUNAN KEJURUTERAAN AWAM KEJURUTERAAN KIMIA KEJURUTERAAN MEKANIK KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL KEJURUTERAAN BAHAN KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN PENGURUSAN KEJURUTERAAN AEROANGKASA KEJURUTERAAN ELEKTRIK KEJURUTERAAN MEKATRONIK KEJURUTERAAN POLIMER KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DOKTOR PERUBATAN BIOPERUBATAN SINARAN PERUBATAN DIETETIK PEMAKANAN AUDIOLOGI KESIHATAN PERSEKITARAN & PEKERJAAN SAINS FORENSIK KEJURURAWATAN PATOLOGI PERTUTURAN SAINS SENAMAN DAN SUKAN PENGURUSAN SAINS (MIKRO BIOLOGI, BIOLOGI TUMBUHAN, BIOLOGI HAIWAN) SAINS (MATEMATIK) SAINS (FIZIK) SAINS (KIMIA) TEKNOLOGI (MAKANAN) TEKNOLOGI (BIOSUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP) TEKNOLOGI (PERSEKITARAN) TEKNOLOGI (BIOPROSES) PSIKOLOGI (PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI) SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) SAINS KOMPUTER (PANGKALAN DATA) SAINS KOMPUTER (BIOINFORMATIK) SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN & KESELAMATAN KOMPUTER) SAINS KOMPUTER (KOMPUTERAN INDUSTRI) SAINS KOMPUTER (PERISIAN GRAFIK DAN MULTIMEDIA) SENIBINA LANDSKAP PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH UKUR BAHAN SAINS PEMBINAAN KEJURUTERAAN (GEOMATIK) SAINS (REKABENTUK INDUSTRI) KEJURUTERAAN (AWAM) KEJURUTERAAN (ELEKTRIK ELEKTRONIK) KEJURUTERAAN (KIMIA) KEJURUTERAAN (ELEKTRONIK MICROELEKTRONIK) KEJURUTERAAN (MEKANIKAL) KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - BAHAN) KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - PEMBUATAN) KEJURUTERAAN (KOMPUTER) KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - KAWALAN & INSTRUMENTASI) KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN (ELEKTRIK) (ELEKTRIK (ELEKTRIK (MEKANIKAL (MEKANIKAL MEKATRONIK) TELEKOMUNIKASI) - TEKNOLOGI MARIN) - AERONAUTIK)

IPTA UniMAP UniMAP UniMAP UniMAP UniMAP UniMAP USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM USM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM

KOD

PROGRAM

IPTA

6/8

SENARAI KOD PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF (KATEGORI STPM 2007) SESI AKADEMIK 2008/2009

a) Program Pengajian Tiada Temu Duga

a) Program Pengajian Ada Temu Duga

KOD TK29 TK30 TK31 TK32 TK40 TK41 TK49 TK83 TP09 TP16 TP22 TP25 TP32 TS02 TS07 TS08 TS15 TS16 TS28 TS29 TS31 TS33 TS34 TS45 TS46 UA02 UA60 UC01 UC12 UE00 UE02 UE07 UE17 UE23 UG06 UG22 UG33 UL00 UP01 UP03 UP05 UP08 UP09 UP10 UP11 UP12 UP15 UP16 UP17 UP21 UP22 UP35 UP36 UP37 UP38 UP39 WA02 WA05 WA12 WA15 WA21 WA22 WA23 WA32 WA57 WA58 WA59 WC00 WC03 WC09 WC10 WC11 WE07 WE09 WE10 WE25 WK01 WK18 WK19 WK20 WM00 WM12 WP02 WS24 WS47 WS48 WS49 WS50

PROGRAM KEJURUTERAAN (KIMIA BIOPROSES) KEJURUTERAAN (KIMIA GAS) KEJURUTERAAN (PETROLEUM) KEJURUTERAAN (KIMIA POLIMER) KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - AUTOMOTIF) KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - INDUSTRI) KEJURUTERAAN (BIO PERUBATAN) KEJURUTERAAN (ELEKTRIK ELEKTRONIK PERUBATAN) SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA) PENGURUSAN (TEKNOLOGI) PENGURUSAN (PEMASARAN) SAINS (PENGURUSAN HARTA TANAH) SAINS (PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN TANAH) SAINS (BIOLOGI) SAINS (KIMIA INDUSTRI) SAINS (MATEMATIK) SAINS (FIZIK) SAINS (KIMIA) SAINS (FIZIK BAHAN) SAINS (FIZIK KESIHATAN) SAINS (BIOLOGI INDUSTRI) SAINS (FIZIK INDUSTRI) SAINS (MATEMATIK INDUSTRI) SAINS (REMOTE SENSING) SAINS (GEOINFORMATIK) KOMUNIKASI TEKNOLOGI MEDIA TEKNOLOGI MAKLUMAT MULTIMEDIA EKONOMI PERAKAUNAN KEWANGAN PERAKAUNAN (SISTEM MAKLUMAT) KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM STATISTIK INDUSTRI SAINS PEMUTUSAN MATEMATIK PERNIAGAAN UNDANG-UNDANG PENGURUSAN AWAM PENGURUSAN PERNIAGAAN PERNIAGAAN TANI PENGURUSAN PELANCONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PENGURUSAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA PENGURUSAN HAL EHWAL ANTARABANGSA PENGURUSAN KERJA SOSIAL PERBANKAN PENGURUSAN TEKNOLOGI PENGURUSAN PEMBANGUNAN PENTADBIRAN MUAMALAT PEMASARAN KEUSAHAWANAN PENGURUSAN RISIKO DAN INSURANS PENGURUSAN PERNIAGAAN (LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN) PENGURUSAN HOSPITALITI PENGURUSAN OPERASI SAINS SOSIAL (KAJIAN KOMUNIKASI) SENI GUNAAN (MUZIK) KAJIAN HUBUNGAN INDISTRI DAN PERBURUHAN KAJIAN ANTARABANGSA KAJIAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN KAJIAN KHIDMAD SOSIAL SENI GUNAAN (SENI HALUS) SENI GUNAAN (TEKNOLOGI SENI REKA) SENI GUNAAN (SINEMATOGRAFI) SENI GUNAAN (PENGURUSAN SENI) SAINS KOMPUTER (SAINS KOMPUTAN) SAINS KOMPUTER (SISTEM MAKLUMAT) SAINS KOMPUTER (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) SAINS KOMPUTER (PENGKOMPUTERAN RANGKAIAN) KEWANGAN EKONOMI (EKONOMI ANTARABANGSA) PENGURUSAN PERNIAGAAN (PEMASARAN) EKONOMI (EKONOMI INDUSTRI) KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN SIVIL) KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN SISTEM PEMBUATAN) KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN TELEKOMUNIKASI) KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KOMPUTER) DOKTOR PERUBATAN KEJURURAWATAN SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA) SAINS (SAINS KOGNITIF) SAINS (BIOTEKNOLOGI SUMBER) SAINS (KIMIA SUMBER) SAINS (SAINS DAN PENGURUSAN SUMBER AKUATIK) SAINS (SAINS DAN PENGURUSAN SUMBER TUMBUHAN)

IPTA UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UTM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UUM UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS UNIMAS

KOD

PROGRAM

IPTA

7/8

SENARAI KOD PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF (KATEGORI STPM 2007) SESI AKADEMIK 2008/2009

a) Program Pengajian Tiada Temu Duga

a) Program Pengajian Ada Temu Duga

KOD WS51 YA02 YA09 YA10 YA14 YA16 YB00 YB05 YC00 YC01 YE00 YE02 YE26 YI05 YI08 YI09 YK12 YK13 YK15 YK20 YK24 YK25 YK40 YK48 YL00 YL03

PROGRAM SAINS (SAINS DAN PENGURUSAN SUMBER HAIWAN) KOMUNIKASI SAINS POLITIK SEJARAH &TAMADUN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI PSIKOLOGI BAHASA INGGERIS & KESUSASTERAAN BAHASA ARAB & KESUSASTERAAN SAINS KOMPUTER TEKNOLOGI MAKLUMAT EKONOMI PERAKAUNAN PENTADBIRAN PERNIAGAAN IRK (QURAN & SUNNAH) IRK (FIQH & USUL FIQH) IRK (USUL AL-DIN & PERBANDINGAN AGAMA) KEJURUTERAAN (BAHAN) KEJURUTERAAN (PEMBUATAN) KEJURUTERAAN (AERO-ANGKASA) KEJURUTERAAN (KOMPUTER & MAKLUMAT) KEJURUTERAAN (MEKATRONIK) KEJURUTERAAN (KOMUNIKASI) KEJURUTERAAN (AUTOMATIF) KEJURUTERAAN (BIOTEKNOLOGI) UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG (SHARI'AH)

IPTA UNIMAS UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM UIAM

KOD

PROGRAM

IPTA

8/8