Anda di halaman 1dari 34

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 1 JANUARI MINGGU 2 JANUARI MINGGU 3 JANUARI

MINGGU TRANSISI MINGGU TRANSISI


TEMA: KELUARGA UNIT 1 TAJUK: Cerita Huda EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks, komputer,radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am, kata kerja, kata arah Kosa Kata: bulat, segi tiga, rumah, sekolah, kucing, gelas, loceng Kereta, bas, lori, motosikal, basikal 1.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran 1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul. 1.1.2 Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul 1.1.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. 1.2.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul.

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.

3.1 Asas menulis dengan cara yang betul.

3.1.1
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata

Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas. 3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas

4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui


nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. 1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. 1.1.2 Mendefinisikan lalulintas dalam bahasa mereka sendiri.

UNIT 1 - PKJR: Jalan Raya dan Kenderaan TAJUK 1: Kenderaan dan keadaan lalu lintas

1.1 Jenis-jenis jalan raya

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 4 JANUARI

TEMA: KELUARGA UNIT 2 TAJUK: Keluarga Huda EMK: TMK,Keusahawanan

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Asas membaca dengan sebutan yang betul.

1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas. 3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas 3.1.3 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas 3.2.4 Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong , vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. 1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki dan penunggang basikal. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki dan penunggang basikal.

Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, kerjasama Ilmu: Pend. Muzik, P. Moral KBT: KB (Menjana idea, mengecam, menghubungkait) BCB: Belajar cara belajar: mengingat, mendengar dengan berkesan. Media: Buku teks, buku aktiviti. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am, kata nama khas. Kosa Kata: Adik,anak,bapa,keluarga,ayah, emak, ibu, kakak. Laluan kaki, Bebendul jalan, Jejambat Bonggol jalan, Hentian bas

3.1

Asas menulis dengan cara yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul ,mengikut konteks. UNIT 1 - PKJR: Jalan raya dan Kenderaan TAJUK 2: Bahagian-bahagian jalan raya

1.2 Bahagian-bahagian jalan raya

MINGGU 5 FEBRUARI

CUTI TAHUN BARU CINA

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.bercerita. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas 3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks. 5.1.3Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul. 1.2.3 Menerangkan bagaimana bahagian tertentu jalan untuk pejalan kaki dan penunggang basikal digunakan untuk meningkatkan keselamatan.

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 6 FEBRUARI

TEMA: KELUARGA UNIT 3 TAJUK: KASIH IBU EMK: Kreatif dan inovatif, Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, hormat-menghormati, bersyukur, tolong-menolong Ilmu:P. Moral KBT: BCB: Belajar cara belajar: mengingat. KB: Mencirikan, mengecam KP: Verbal linguistik Media: Buku teks dan BLA Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nam am, kata nama khas, kata ganti nama diri Kosa Kata: dadu, paku, labu, guli cili, nona, guni Lorong basikal, Lntasan pejalan kaki Lintasan belang, Penghadang dan pagar jalan jejambat

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1

Menyebut dan memahami unsur lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

UNIT 1 - PKJR: Jalan raya dan Kenderaan: TAJUK 3: -Bahagian-bahagian jalan raya

1.2 Bahagian-bahagian jalan raya

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK Tema : KELUARGA UNIT 4 Tajuk : Sayang Ayah EMK: Kreativiti dan Inovatif,TMK PK : Nilai : Kasih sayang Hormat- menghormat Bersyukur Ilmu : Pendidikan Moral Pendidikan Islam Pendidikan Muzik KBT: KB : Menghubungkait/ Mencirikan. Mengecam Membuat gambaran mental BCB: Mendengar dengan berkesan / Bacaan Intensif Konstruktivisme: Meneroka KP: Muzik Naturalis Media : Buku Teks Kad Perkataan Benda Maujud Kad gambar Lembaran kerja SB: TB : Kata nama am KK datuk, nenek, rak, zoo, jip, belon, dompet, tebu LRT, Motosikal, Ambulans Kereta polis. Kereta bomba, basikal UNIT 1 - PKJR: Jalan raya dan kenderaan: TAJUK 4: Jalan raya dan kenderaan

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat. 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 7 FEBRUARI

2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan

2.1.1. Mengenal pasti jenis kenderaan yang berbeza-beza. 2.1.2 Mengenal pasti kenderaan yang laju, perlahan, jauh dan dekat..

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK Tema :KELUARGA UNIT 5 Tajuk :Saudara mara Huda EMK : Kreatif dan Inovatif PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Kasih saying Hormat Menghormati Sopan santun Ilmu : Pendidikan Moral Pendidikan Muzik Kemahiran Bernilai Tambah KB : Menghubungkait Menjana Ide Mengecam merekacipta menyusun Mengumpul dan Mengelaskan BCB : Mendengar Bacaan Intensif KP : Verbal Linguistik MEDIA : Buku teks ,Buku Aktiviti Lembaran kerja Kad gambar Kad perkataan SISTEM BAHASA Kata nama am Kata ganti nama diri Kata nama khas KOSA KATA pak cik , sepupu, mak cik, datuk, nenek, Proton Saga, bela Berbahaya, Kompleks, Kasih sayang Tanggungjawab, Melintas, dewasa UNIT 2 - PKJR: Melintas jalan dengan orang dewasa TAJUK 1: -Jalan raya merupakan tempat yang berbahaya

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 8 FEBRUARI

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat. 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.2.4 Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong , vokal bergading, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.1 Jenis-jenis jalan raya

1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 9 MAC

TEMA : Bersih dan Sihat UNIT 6 Tajuk : Bersihkan Diri EMK: Kreativiti dan Inovatif,TMK PK : Nilai : Kebersihan Tanggungjawab Menghargai Bersyukur Ilmu : Pendidikan Kesihatan Pendidikan Moral Pendidikan Muzik KBT: KB : Menghubungkait/ Menjana Idea Memadankan BCB: Mendengar dengan berkesan / Bacaan Intensif KP: Verbal linguistik Media : Buku Teks,komputer Kad Perkataan Benda Maujud Kad gambar Lembaran kerja SB: TB : Kata Ganti Nama Diri Pertama dan kedua Kata adjektif Kata Kerja KK : paip, , buih, daun, tuala, seluar, tupai, kaloi lantai, murai, sungai, harum, sekoi Pegang,Berpimpin tangan, Melintas Menghadap, Lalu lintas UNIT 2 - PKJR: Melintas jalan dengan orang dewasa. TAJUK 2: Berpimpin tangan semasa berada dekat dengan jalan raya

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

4.1 Sokongan daripada orang dewasa dan lebih tua

4.1.1. Menerangkan bahawa berjalan di atau berdekatan jalan raya adalah lebih selamat apabila bersama-sama orang dewasa atau yang lebih tua. 4.2.1. Menerangkan kanapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 1O MAC MINGGU MAC

UJIAN SARINGAN 1 - LINUS


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 TEMA: Bersih dan Sihat UNIT 7 TAJUK: Rumah Bersih Keluarga Kok Meng Keluarga Devi EMK: Keusahawanan, TMK PK: Nilai: Kasih sayang, hormat menghormati Ilmu : Pendidikan Moral KBT: Menghubungkait, mengecam, memadan, menjana idea Media: Gambar tunggal, kad perkataan BCB : Mendengar dengan berkesan KP : Verbal-linguistik SB: Tatabahasa Kata nama am Kosa kata: dulang, , bangku, nyiru, penyu, zink, cerek, tanglung, langsir, anggerik, syiling 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 12 20 MAC 2011 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf, dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraph, dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf, dan konsonan bergabung, dengan betul dan tulisan yang kemas. 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf, dan konsonan bergabung dengan betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.golongan kata dengan betul mengikut konteks. 7.1.1. Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya, melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas jalan dengan selamat.

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual, dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa, dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

PKJR
UNIT 2 PKJR: Melintas jalan dengan orang dewasa TAJUK 3: Melintas jalan dengan orang dewasa

7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas

7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan langkah tersebut. TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 12 MAC APRIL

UNIT 8 TEMA: Bersih dan Sihat TAJUK : Kelas Ceria Jaga Kebersihan Menghias Kelas EMK: ICT PK: Nilai : bertanggungjawab, tolong menolong, bekerjasama Ilmu : PJK, Pendidikan Moral KBT : Menghubungkait, menggunakan imaginasi dan kreativiti, verbal-linguistik BCB : Bacaan intensif, mendengar dengan berkesan SB : Tatabahasa Kata nama khas, kata nama am, kata kerja Kosa kata Susun, kemas kekal, johan, ceria, lap, hias dewasa, pimpin, pegang, melintas pejalan, selamat UNIT 2 - PKJR: Melintas jalan dengan orang dewasa TAJUK 4: Melintas dengan selamat

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks

7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas.

7.1.1. Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya, melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas jalan dengan selamat. 7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan langkah tersebut.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 13 APRIL

TEMA: Bersih dan Sihat UNIT 9 TAJUK: Badan Cergas Mari Bersenam Bermain di Taman Permainan EMK: PK: Nilai: Berhati-hati, bertanggungjawab, semangat kesukanan Ilmu: PJK KBT: Menghubungkait, menjana idea, memadankan KP: Kinestatik Media: Kad perkataan, kad gambar, lembaran kerja SB: Tatabahasa Kata kerja, ayat tunggal, ayat frasa, imbuhan ber. Kosa kata: sentuh, depang, pingpong, bola tampar, bersenam Bentuk, Bulat, Merah, Kuning, Hijau Bersedia, Berhenti, Bergerak UNIT 3 - PKJR: Lampu isyarat dan tanda jalan raya TAJUK 1: -Mengenal lampu isyarat

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

1.4 Sokongan daripada orang dewasa dan yang lebih tua

1.4.1 Memahami bahawa isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 1.4.2 Mengenal pasti isyarat jalan asas yang menggalakkan keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 14 APRIL

TEMA: Bersih Dan Sihat UNIT 10 TAJUK: Makanan Berzat EMK: Keusahawanan PK: Nilai: Kebersihan Ilmu: Sains , PJK KBT: KB- Menghubungkait BCB: Bacaan Intensif, Mendengar dengan berkesan. Media: Gambar, kad perkataan. SB: Tata bahasa Kata Nama Am, Kata Adjektif, Kata Kerja, Kosa kata : minyak masak, emping jagung cergas, enak, mahkota, Papan tanda, Berhenti, Hentian bas Lorong basikal, Lorong pejalan kaki, Lampu isyarat

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 1.4.3 Mengenal pasti tanda jalan asas yang menggalakkan keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. 1.4.4 Menerangkan ciri-ciri isyarat trafik seperti lampu isyarat.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

UNIT 3 - PKJR: Lampu isyarat dan tanda jalan raya TAJUK 2: -Mengenal pasti tanda isyarat jalan raya

1.4 Sokongan daripada orang dewasa dan yang lebih tua

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 15 APRIL

TEMA: Hidup Selamat UNIT 11 TAJUK: Simpan dengan Selamat EMK: ICT, Inovasi, Kreativiti PK: Nilai: Keselamatan, Berhati-hati Ilmu: Kemahiran Hidup, PJK, Sains KBT: KB : Menjana Idea, Mengecam, Menghubungkait.. KP : Verbal linguistik Media: Kad Gambar, ICT SB: Tatabahasa Ayat Tunggal, Kata Nama Am. Kosa kata : Kabinet, bekas, kutip, uncang, congkak, stor, sabit, gergaji, cangkul, peti ubat, seterika Awas, Kanan, Kiri, Berhenti, Bergerak

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 4.4.1Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 1.4.5 Menerangkan urutan isyarat trafik dan tingah laku yang bagaimana diperlukan oleh pengguna jalan raya

4.4 Melafazdan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

UNIT 3 - PKJR: Lampu isyarat dan tanda jalan raya TAJUK 3: -Permainan Mari jalan-jalan

1.4 Sokongan daripada orang dewasa dan yang lebih tua

TARIKH

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 16 APRIL

TEMA: Hidup Selamat UNIT 12 TAJUK: Pastikan Selamat EMK: ICT, Inovasi, Kreativiti PK: Nilai: Berhati-hati, Sayang-menyayangi Ilmu: Kemahiran Hidup, Sains KBT: KB: Menjana Idea, KP: Verbal Linguistik BCB: Bacaan Intensif Media: Kad Gambar, ICT, Kad Perkataan. SB Tatabahasa kata hubung Kosa kata periuk nasi, kunci pagar, alat tulis suis, tetapi, atau, dan Berhenti, Bersedia, Bergerak, Awas Lampu isyarat, Kiri, Kanan

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. 4.2 Mengenal pasti isyarat jalan asas yang menggalakkan keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. 1.4.3 Mengenal pasti tanda jalan asas yang menggalakkan keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

UNIT 3 - PKJR: Lampu isyarat dan tanda jalan raya TAJUK 4: -Tanda jalan raya dan lampu isyarat

1.4 Sokongan daripada orang dewasa dan yang lebih tua

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 17 MEI

TEMA: Hidup Selamat UNIT 13 TAJUK: Berhati-hati Kawan EMK: Keusahawanan, kreativiti & inovasi PK : Nilai : Berjimat-cermat, berdisiplin, kebersihan Ilmu : PJK, P.Moral,Sains KBT : KB : Menjana idea, mengecam, kontekstual-menghubungkaitkan BCB-mendengar dengan -bacaan intensif KP : Verbal linguistik Media : Buku teks, BLA, p.point, gamba kad perkataan, lembaran kerja SB : Tatabahasa : Kata hubung, kata nama am, kata kerja Kosa kata : Kantin,berhati-hati, tertib, bahaya, kerana, menegur Berhenti,Melihat, Mendengar, Berfikir, Berwaspada

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. 7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnkan tugas tersebut. 7.2.2 Mengetahui terdapat lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

UNIT 4 - PKJR: Lima langkah melintas dengan selamat TAJUK 1: -Melintas dengan selamat

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir berwaspada

MINGGU 18

9 13 MEI

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN

TARIKH

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

STANDARD PEMBELAJARAN

DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 19 MEI

TEMA Hidup Selamat UNIT 14 Tajuk: Saya Selamat di Sini EMK: Kreativiti & inovasi PK : Nilai : Patuh, berwaspada, berdisiplin, Ilmu : PJK, P.Moral, P.Muzik, KBT : KB : Menjana idea, memadankan, mengecam, kontekstual-mengalami, BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif KP : Muzik Media : Buku teks, BLA, p.point, gambar, kad perkataan, lembaran kerja SB : Tatabahasa : Kata nama am, kata kerja, imbuhan Kosa kata : Buaian, tangga gelongsor, haus, bersiar-siar, tama permainan, menunggang, basikal, topi keledar, pelindung siku, pelindung lutut. Berhenti, Melihat, Mendengar,Berfikir, Berwaspada

1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnkan tugas tersebut. 7.2.2 Mengetahui terdapat lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. UNIT 4 - PKJR: Lima langkah melintas dengan selamat TAJUK 1: -Melintas dengan selamat

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir berwaspada

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 20 MEI

TEMA Hidup Selamat UNIT 15 TAJUK Berhati-hati di Jalan Raya EMK: Kreativiti & inovasi PK : Nilai : Berwaspada, berdisiplin Ilmu : PJK, P.Moral KBT : KB : Menjana idea,mengecam, menghubungkaitkan BCB-mencatat nota -bacaan intensif KP : Verbal linguistik

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.

Media : Buku teks, BLA, kad perkataan, kad gambar, poster SB : Tatabahasa : Kata hubung,kata adjektif Kosa kata : Kenderaan, warna, lintasan belang, hentian, lasak, lampu isyarat, topi keledar, berwaspada Berhenti, Melihat, Mendengar, Berfikir Berwaspada 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. 7.2..3 Menggambarkan prosedur melintas dan menerangkan setiap langkah.

UNIT 4 - PKJR: Lima langkah melintas dengan selamat TAJUK 2: -Menyanyikan lagu Kanan dan kiri

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir
berwaspada

28 MEI 12 JUN CUTI PERTENGAHAN KEDUA

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK TEMA : HIDUP BAHAGIA UNIT : 16 TEMA : HIDUP BAHAGIA TAJUK : Taman Kita EMK: Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi PK : Nilai : Kerjasama Bertanggung jawab Tolong-menolong Kesopanan Ilmu : Kesihatan, PSV, Dunia Sains dan Teknologi KBT : KB Menjanakan idea Mengumpul dan mengkelaskan Mengesan kecondongan pendapat KP Interpersonal Naturalis Verbal-linguistik Media : Kad perkataan, carta, buku teks, buku aktiviti SB : Tatabahasa: kata tanya, kata nama, kata adjektif Kosa Kata: Taman, gotong-royong, pemilik, bersih, menarik, ceria, hias,angkuh, harum, bergaduh, menang Melintas, Selamat, Berhenti, Lihat Dengar, Fikir, Berhati-hati

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 21 JUN

1.3.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai soalan bertumpu. 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelastentangsesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul. 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dan menerangkan setiap langkah. 7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah yang terlibat dalam melintasjalan dengan selamat.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

UNIT 4 - PKJR: Lima melangkah melintas dengan selamat TAJUK 4: -Lima langkah melintas dengan selamat

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 22 JUN

UNIT : 17 TEMA : HIDUP BAHAGIA TAJUK : RAKAN KARIB EMK: Kreativiti dan Inovatif PK : Nilai : Tolong-menolong, Bersopan santun, Sayangi alam sekitar Ilmu :K. Tempatan, P. Moral KBT : Mengumpul dan mengelaskan KP : Interpersonal Media : SB : Tatabahasa: Imbuhan awalan, Kata ganda, Kata Nama Am, Kata Perintah, Simpulan bahasa Kosa Kata: tose, kencang, rakan karib, ditambat, menghulur, poskad Berhenti, Selamat Langkah Undur Bebendul

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata penggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikas dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

4.4 Melafaz dan memahami puis idengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. UNIT 5 - PKJR: Berhenti sebelum melintas jalan raya TAJUK 1: -Berhenti sebelum melintas 1.2 Bahagian-bahagian jalan raya. 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 23 JUN JULAI

TEMA: HIDUP BAHAGIA UNIT 18 TAJUK: JIRAN HUDA EMK: Keusahawanan, kreativiti, teknologi maklumat dan komunikasi. PK : Nilai : tolongmenolong, bekerjasama Ilmu : PSK,P.Moral KBT : KB : Mencirikan BCB-mendengar dengan berkesan. KP : Verbal linguistik Media : Buku teks, BLA, p.point, gambar kad perkataan, lembaran kerja SB : Tatabahasa : imbuhan awalan ber,men Kosa Kata Kak long, alang, memetik, telefon bimbit, penjirus, berkunjung

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal.

1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal dan formal.

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member ucapan dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber 4.3 Mengujarkan bahan yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

UNIT 5 - PKJR: Berhenti sebelum melintas jalan raya TAJUK 2: -Tempat berhenti yang selamat

1.2 Bahagian-bahagian jalan raya.

7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 24 JULAI

Tema: HidupBahagia UNIT 19 Tajuk: Hidup Saling Membantu

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi ucapan dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber 4.3 Mengujarkan bahan yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

EMK: Kreativiti&inovasi PK : Nilai : tolongmenolong, bekerjasama.berdisiplin Ilmu : PSK, P.Moral. KBT : KB : Menghubungkaitkan.BCB Bacaanimbuhan KP : Verbal,linguistic. Media : Gambar,topeng lembarankerja

SB : Tatabahasa : Kata nama ganti diri pertama dan kedua, imbuhan Kosa kata : tahniah, sejahtera, buah tangan, derma, baik hati, menyesal, perigi Berhenti, Undur, Langkah Pembahagi jalan,Lintasan belang, bebendul UNIT 5 - PKJR: Berhenti sebelum melintas jalan raya TAJUK 3: -Berlatih untuk berhenti

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas.

7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 7.1.4 Mengenal pasti tempat yang berbahaya untuk melintas.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 25 JULAI

TEMA: HIDUP BAHAGIA Unit 20 Tajuk: Meriahnya EMK: TMK, Kreatif dan inovasi PK : Nilai : Kerjasama Ilmu : Sivik dan Ketatanegaraan KBT : KB: Menghubungkaitkan, menjana idea, mentafsir, mengumpul dan mengelaskan KP: Verbal-linguistik, interpersonal, BCB: Bacaan intensif Media : Kad gambar, buku teks, buku aktiviti SB : Tatabahasa: Kata Perintah, Kata Kerja Kosa Kata: izinkan, tolong, sila, minta, samfu, sari, kolum, terompah gergasi, menuai padi, istimewa Berhenti, Selamat Langkah, Undur, Bebendul UNIT 5 - PKJR: Berhenti sebelum melintas jalan raya TAJUK 4: -Berhenti untuk keselamatan

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahan yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.

1.2 Bahagian-bahagian jalan raya. 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas.

1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan

sekiranya lewat)

MINGGU 26
JULAI

TEMA: MARI BERTANI Unit 21 Tajuk: Kebun Datuk Anas EMK: Keusahawanan PK : Nilai : Kerajinan Ilmu : Matematik, Sains KBT : KB: Mengumpul dan mengelaskan, membanding dan membeza, mengitlak, menjana idea KP: Logik-matematik BCB: Bacaan intensif, mencatat nota Media : Kad gambar, kad perkataan buku teks, buku aktiviti, ICT SB : Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: cangkul, pencakar, sarung tangan, baldi, penyiram, terung, petola, sawi Jauh, dekat, Laju, Perlahan Mengundur, Membelok UNIT 6 - PKJR: Melihat Kenderaan TAJUK 1: -Melihat kenderaan

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

2.1 Jenis dan cirri-ciri kenderaan

2.1.1 Mengenal pasti jenis kenderaan yang berbeza. 2.1.2 Mengenal pasti kenderaan sebagai laju, perlahan, jauh dan dekat 2.1.3 Menyenaraikan bahaya oleh kenderaan kepad a pejalan kaki dan penunggang basikal.

27

25 JULAI 29 JULAI PENILAIAN SEKOLAH

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 28
OGOS

TEMA: MARI BERTANI UNIT 22 TAJUK: Buah-buahan Tempatan EMK: Keusahawanan, TMK, kreativiti dan inovasi PK : Nilai : Bersyukur, tolong menolong, Kebersihan Ilmu : Kesihatan KBT : KB: Menjana idea, Menaakul KP: Verbal linguistik, interpersonal, Muzik Kontekstual: Mengaplikasi Media : Buku teks, BLA, Gambar tunggal, Kad Perkataan, Bahan Maujud, Seni kata lagu, Lembaran Kerja SB : Tatabahasa: Kata Nama am, Kata Kerja, Ayat tunggal, Ayat Majmuk Kosa Kata: dusun, memotong, mengisar, menapis, menuang, khasiatnya, kerabu, lepat, pengat, mengeram, pinggir Jauh dekat Laju Perlahan Mengundur Membelok Menghampiri

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutanyang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. 1.2.3 Menerangkan bagaimana bahagian tertentu jalan untuk pejalan kaki dan penunggang basikal digunakan bagi meningkatkan keselamatan. 1.5.1 Kenal pasti arah dari mana datangnya lalu lintas

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

UNIT 6 - PKJR: Melihat Kenderaan TAJUK 2: -Tempat selamat melihat kenderaan

1.2 Bahagian-bahagian jalanraya.

1.5 Aliran lalu lintas arah lalu lintas

MINGGU /

TARIKH DISEMPURNAKAN

TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 29
OGOS

TEMA: MARI BERTANI UNIT 23 TAJUK: Ternakan Ayam EMK: Keusahawanan, kreativiti & inovasi PK : Nilai : Kerajinan, kasih sayang, kebersihan Ilmu : P.Moral,Sains KBT : KB : Menjana idea, menyusun maklumat BCB-bacaan mekanis KP : Verbal linguistik Media : Buku teks, BLA, p.point, gambar, kad perkataan, lembaran kerja SB : Tatabahasa : Kata nama khas, kata nama am, kata kerja ,ayat tunggal, ayat tanya Kosa kata : menetas, ,dedak,reban, mengeram, memelihara, hampas, ladang, mudah alih Jauh, dekat, Laju, Perlahan, Mengundur, Membelok, menghampiri

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul. . 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

UNIT 6 - PKJR: Melihat Kenderaan TAJUK 3: -Melihat lalu lintas berdekatan dengan sekolah

1.5 Aliran lalu lintas arah lalu lintas 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan

1.5.1 Kenal pasti arah dari mana datangnya lalu lintas. 2.1.3 Menyenaraikan bahaya oleh kenderaan kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. 2.1.4 Menceritakan faktor yang menghalang pandangan pemandu ke jalan dan pejalan kaki.

TARIKH

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 30
OGOS

TEMA: MARI BERTANI UNIT 24 TAJUK: Ternakan Ikan EMK: Keusahawanan PENGISIAN KURIKULUM: Nilai: berdikari, rajin, berusaha Ilmu: Sains, Muzik, Pendidikan Seni Visual KBT: KB- menaakul, menjana idea, konstruktivis menghubungkait KP- menulis nota,verbal linguistik BCB- mendengar dengan berkesan KMD- meramal Media: buku aktiviti, gambar, petikan teks, TMK, lembaran kerja SISTEM BAHASA: Tatabahasa: Kata Nama Am, Kata Kerja, Ayat Tunggal Kosa Kata: joran, jala, penyauk, serkap, pukat Jauh, dekat, Laju, Perlahan Mengundur, Membelok, menghampiri UNIT 6 - PKJR: Melihat Kenderaan TAJUK 4: -Melihat lalu lintas

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.

1.5.2 menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

1.5 Aliran lalu lintas arah lalu lintas

1.5.1 Kenal pasti arah dari mana datangnya lalu lintas. 1.5.2 Memberkan penerangan ringkas tentang bagaimana isyarat dan tanda jalan raya yang berlainan mengawal aliran lalu lintas, termasuk pejalan kaki dan penunggang basikal. 1.5.3 Menerangkan bagaimana waktu/masa boleh mempengaruhi kesesakan trafik dan keselamatan pejalan kaki.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutanyang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 1.6.1 Berbicara untuk mendapat maklumat dengan tepat daripada pebagai sumber 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.5.3 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1.1 Mengenal pasti jenis kenderaan yang berbeza. 2.1.3 Mengenal pasti kenderaan sebagai laju, perlahan, jauh dan dekat

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 31 OGOS

TEMA MARI BERTANI UNIT 25 TAJUK SERONOKNYA BERCUCUK TANAM EMK:Kreatif dan Inovasi, TMK PK : Nilai : rajin, usaha, bersyukur Ilmu : Sains, Kemahiran Hidup KBT : KB Menjana idea, mentafsir, mengecam, menaakul, hubungkait KP Verbal linguistik, visual ruang, interpersonal BCB bacaan imbasan Media : Buku teks, komputer, radio, bahan maujud SB : Tatabahasa: Imbuhan awalan ber-, ayat tunggal Kosa Kata: baja, Kristal, rendam, siram, bertunas, bercucuk tanam, cendawan, serai, rezeki Ambulans, Motosikal, Kereta api Basikal, lori

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. UNIT 7 - PKJR: Mengesan Arah Bunyi Kenderaan TAJUK 1: -Bunyi kenderaan

2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan

7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas.

7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 32 SEPT

UNIT 26 TEMA: Alam Indah dan selamat TAJUK: Sungai Kita EMK: -Elemen Kreativiti dan inovatif -Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi -Elemen Keusahawanan PK : Nilai : -Cintai Alam Sekitar -Kebersihan -Bertanggungjawab -Bekerjasama Ilmu : -Alam Sekitar -Sains KBT : -Kemahiran berfikir -kecerdasan Pelbagai -Belajar Cara Belajar Media : -Video -Carta gambar SB : Tatabahasa: -Kata kerja -Kata Seru -Imbuhan awalan -Kata Sendi Kosa Kata: -Mencintai,mencacak,mengutip-cetek. bercambah, rezeki -sumber, tersepit Jauh, Dekat, Perlahan, Laju, Hadapan Belakang, Kiri, Kanan UNIT 7 - PKJR: Mengesan Arah Bunyi Kenderaan TAJUK 2: -Menentukan jarak kenderaan (jauh/dekat)

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.5.3 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul. 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1.3 Mengenal pasti kenderaan sebagai laju, perlahan, jauh dan dekat 7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir berwaspada

TARIKH

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 33
SEPT

UNIT : 27 TEMA : ALAM INDAH DAN SELAMAT TAJUK : Mari Berkelah EMK: Kreativiti dan inovatif Keusahawanan PK : Nilai : kebersihan bekerjasama tolong menolong cintakan alam sekitar Ilmu : Pendidikan Islam Pendidikan Moral Kajian Tempatan Sivik dan Kewarganegaraan KBT : Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar MEDIA : Carta Kad Imbasan Slaid Gambar Bersiri Audio Visual SB : Tatabahasa: Kata Nama Am,Kata Nama Khas, Kata Kerja, Imbuhan Akhiran Kosa Kata: Berkhemah, berkelah, calet, cetek, Hotel, nyaman, pelampung, Restoran,Udara, Kiri , Kanan, Hadapan, Belakang Kuat , Perlahan, Laju

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir berwaspada

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara terkawal dengan betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 4.4.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1.3 Mengenal pasti kenderaan sebagai laju, perlahan, jauh dan dekat 7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas

UNIT 7 - PKJR: Mengesan Arah Bunyi Kenderaan TAJUK 3: -Berhati-hati di jalan raya

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

34

19 23 SEPTEMBER UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH


TEMA : Alam Indah dan Selamat UNIT : 28 TAJUK Fikir Dahulu Sebelum Buan EMK: -Keusahawanan Kreativiti dan Inovatif PK : Nilai : Rajin, berhati-hati, kemas, menjaga kebersihan, sayangi alam sekitar. Ilmu : Pend Moral, Pend Seni dan PSK KBT : KB- (Membuat inferens, menghubungkait, membanding dan membezakan, menjana idea) Kontekstual- mengalami KP Intrapersonal, naturalis. BCB Bacaan intensif Media : SB : Tatabahasa: Kata Nama Am, Ejaan, Imbuhan Akhiran Kosa Kata: Kotak, straw, tabung, tin minuman, reben, plastik, balang, bakat, kitar semula, reka cipta, akhbar Lambat, Perlahan, Belakang, Kiri Kanan, Jauh, dekat UNIT 7 - PKJR: Mengesan Arah Bunyi Kenderaan TAJUK 4: -Latihan mendengar 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.8.1 Mengedit hasil penulisan daripada aspek ejaan. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks 2.1.3 Mengenal pasti kenderaan sebagai laju, perlahan, jauh dan dekat 7.2.8 Menggunakan pelbagai kemahiran pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas

MINGGU 35 SEPT

2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir berwaspada

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.
4.1 Sokongan daripada orang dewasa dan lebih tua 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir berwaspada

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 36
OKT

TEMA Alam Indah dan Selamat UNIT 29 TAJUK Cekap dan Jimat EMK: Kreativiti dan Inovatif TMK Keusahawanan PK : Nilai : Berjimat cermat, bersyukur, berhati-hati, bertatasusila, kerjasama, kasih sayang. Ilmu : Dunia Sains dan Teknologi, PKJR, Kemahiran Hidup, Pend Moral, Pend Islam. KBT : KB- (Membuat inferens, menghubungkait, menjana idea, mencirikan, mengenalpasti) KP Naturalis, kinestetik, verbal linguistik. BCB Bacaan intensif KMD Meramal dan menganalisis Media : gambar SB : Tatabahasa: Ejaan, kata nama, kata kerja Kosa Kata: lampu kalimantang, cahaya, mentol, asap, mempelam, indah, teks Selamat, Bahaya, Melintas Lintasan belang, Berfikir, Waspada

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk menambahkan pengetahuan. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul. 3.8.1 Mengedit hasil penulisan daripada aspek ejaan. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di atau berdekatan jalan raya adalah lebih selamat apabila bersam orang dewasa atau yang lebih tua. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 7.2.2 Mengetahui terdapat lima langkah untuk

UNIT 8 - PKJR: Berfikir Sebelum Melintas TAJUK 1: -Fikir sebelum melintas

menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK TEMA ALAM INDAH DAN SELAMAT TAJUK UNIT : 30 BERCUTI DI KAMPUNG EMK: Keusahawanan, TMK PK : Nilai : Hormat-menghormati, cintai alam sekitar Ilmu : Muzik, Pendidikan Moral, Pendidikan Islam KBT : KB( menjana idea, Kontekstual Media : Gambar, Radio, Kad imbasan, buku teks,buku aktiviti,lembaran kerja SB : Tatabahasa:Kata Tanya Kosa Kata: pengalaman,gunung, rimba,memelihara,menjual,hasil, nyaman,keindahan Selamat Bahaya Melintas Lintasan belang Berfikir Waspada Jejantas

STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.1 Sokongan daripada orang dewasa dan lebih tua 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir berwaspada n

STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk menambahkan pengetahuan. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.7.2 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara terkawal dengan betul. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di atau berdekatan jalan raya adalah lebih selamat apabila bersam orang dewasa atau yang lebih tua. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 7.2.2 Mengetahui terdapat lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat.

MINGGU 37 OKTOBER

UNIT 8 - PKJR: Berfikir Sebelum Melintas TAJUK 1: -Fikir sebelum melintas

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 38
OKT

TEMA: HIDUP BAHAGIA Unit 20 Tajuk: Meriahnya EMK: TMK, Kreatif dan inovasi PK : Nilai : Kerjasama Ilmu : Sivik dan Ketatanegaraan KBT : KB: Menghubungkaitkan, menjana idea, mentafsir, mengumpul dan mengelaskan KP: Verbal-linguistik, interpersonal, BCB: Bacaan intensif Media : Kad gambar, buku teks, buku aktiviti SB : Tatabahasa: Kata Perintah, Kata Kerja Kosa Kata: izinkan, tolong, sila, minta, samfu, sari, kolum, terompah gergasi, menuai padi, istimewa Selamat, Bahaya, Melintas Lintasan belang, Berfikir, Waspada

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahan yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi 4.1 Sokongan daripada orang dewasa dan lebih tua 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir berwaspada

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di atau berdekatan jalan raya adalah lebih selamat apabila bersam orang dewasa atau yang lebih tua. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 7.2.2 Mengetahui terdapat lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat

UNIT 8 - PKJR: Berfikir Sebelum Melintas TAJUK 2: -Melintas dengan berwaspada TAJUK 3: -Enam situasi melintas jalan raya

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 39
OKT

TEMA: Hidup Selamat UNIT 13 TAJUK: Berhati-hati Kawan EMK: Keusahawanan, kreativiti & inovasi PK : Nilai : Berjimat-cermat, berdisiplin, kebersihan Ilmu : PJK, P.Moral,Sains KBT : KB : Menjana idea, mengecam, kontekstual-menghubungkaitkan BCB-mendengar dengan -bacaan intensif KP : Verbal linguistik Media : Buku teks, BLA, p.point, gamba kad perkataan, lembaran kerja SB : Tatabahasa : Kata hubung, kata nama am, kata kerja Kosa kata : Kantin,berhati-hati, tertib, bahaya, kerana, menegur

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di atau berdekatan jalan raya adalah lebih selamat apabila bersam orang dewasa atau yang lebih tua. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 7.2.2 Mengetahui terdapat lima langkah untuk

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.1 Sokongan daripada orang dewasa dan lebih tua 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti Lihat Dengar Fikir berwaspada

UNIT 8 - PKJR: Berfikir Sebelum Melintas TAJUK 4: -Melintas jalan raya yang sibuk

menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

40 31 OKT 4 NOV 41 7 NOV 11 NOV 42 14 18 NOV

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

AKTIVITI PERSEDIAAN KE TAHUN 2

AKTIVITI PERSEDIAAN KE TAHUN 2