Anda di halaman 1dari 10
Pembinaan dan Penggunaan Bahan Sumber Dalam P & P Sejarah
Pembinaan dan Penggunaan
Bahan Sumber Dalam
P & P Sejarah
PITOS 102/2011 Siti Hawa Abdullah Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan shawa@usm.my
PITOS 102/2011
Siti Hawa Abdullah
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
shawa@usm.my
Bahan Sumber Dalam P & P Sejarah PITOS 102/2011 Siti Hawa Abdullah Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Bahan Sumber Dalam P & P Sejarah PITOS 102/2011 Siti Hawa Abdullah Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Bahan Sumber
Bahan Sumber
Bahan sumber adalah sebarang bahan yang menjadi rujukan asas dalam disiplin sejarah  Sumber Pertama
Bahan sumber adalah sebarang
bahan yang menjadi rujukan asas
dalam disiplin sejarah
 Sumber Pertama
 Sumber Kedua
 Sumber Ketiga
sebarang bahan yang menjadi rujukan asas dalam disiplin sejarah  Sumber Pertama  Sumber Kedua 
sebarang bahan yang menjadi rujukan asas dalam disiplin sejarah  Sumber Pertama  Sumber Kedua 
Bahan Sumber Pengajaran
Bahan Sumber Pengajaran
sebarang bahan yang digunakan dalam p & p untuk membantu meningkatkan pemahaman dan ingatan terhadap
sebarang bahan yang digunakan dalam
p & p untuk membantu meningkatkan
pemahaman dan ingatan terhadap sesuatu
peristiwa atau tindakan tokoh
dalam p & p untuk membantu meningkatkan pemahaman dan ingatan terhadap sesuatu peristiwa atau tindakan tokoh
dalam p & p untuk membantu meningkatkan pemahaman dan ingatan terhadap sesuatu peristiwa atau tindakan tokoh
Bahan Pengajaran
Bahan Pengajaran
Bahan Pengajaran takrif langkah kategori persediaan kepentingan
takrif
takrif

langkah

kategori

persediaan

kepentingan

Bahan Pengajaran takrif langkah kategori persediaan kepentingan
Bahan Pengajaran takrif langkah kategori persediaan kepentingan
Kategori Bahan Sumber Pengajaran
Kategori Bahan Sumber Pengajaran
 Bahan realia  sumber pertama –artifak, dokumen rasmi  Bahan bukan realia  Bercetak
Bahan realia
sumber pertama –artifak, dokumen rasmi
Bahan bukan realia
 Bercetak
 Elektronik
 Bahan realia  sumber pertama –artifak, dokumen rasmi  Bahan bukan realia  Bercetak 
 Bahan realia  sumber pertama –artifak, dokumen rasmi  Bahan bukan realia  Bercetak 
Kepentingan
Kepentingan
 pengajaran dengan berkesan  menggalakkan penguasaan terhadap sesuatu maklumat/ilmu 
 pengajaran dengan berkesan
menggalakkan penguasaan terhadap sesuatu
maklumat/ilmu

Kelebihan bahan maujud

mengingat menjana pemikiran

  Kelebihan bahan maujud mengingat menjana pemikiran  meningkatkan pemahaman   mengekalkan ingatan

meningkatkan pemahaman
meningkatkan pemahaman
  Kelebihan bahan maujud mengingat menjana pemikiran  meningkatkan pemahaman   mengekalkan ingatan
  mengekalkan ingatan
mengekalkan ingatan
Kepentingan
Kepentingan
Kepentingan  kelebihan bahan  melibatkan ketiga-tiga domain membantu menjelaskan konsep sejarah kritis dan kreatif

kelebihan bahan

Kepentingan  kelebihan bahan  melibatkan ketiga-tiga domain membantu menjelaskan konsep sejarah kritis dan kreatif

melibatkan ketiga-tiga domain membantu menjelaskan konsep sejarah

bahan  melibatkan ketiga-tiga domain membantu menjelaskan konsep sejarah kritis dan kreatif    interaktif
kritis dan kreatif
kritis dan kreatif

  interaktif
interaktif
bahan  melibatkan ketiga-tiga domain membantu menjelaskan konsep sejarah kritis dan kreatif    interaktif
bahan  melibatkan ketiga-tiga domain membantu menjelaskan konsep sejarah kritis dan kreatif    interaktif
Langkah Penggunaan
Langkah Penggunaan
relevansi kaedah
relevansi
kaedah

pengajaran matlamat objektif p & p
pengajaran
matlamat
objektif
p & p

fakta

maklumat

& ilmu

objektif p & p   fakta maklumat & ilmu bahan pengajaran tajuk @ unit pelajaran
objektif p & p   fakta maklumat & ilmu bahan pengajaran tajuk @ unit pelajaran

bahan

pengajaran

p & p   fakta maklumat & ilmu bahan pengajaran tajuk @ unit pelajaran pemikiran

tajuk

@ unit

pelajaran

p   fakta maklumat & ilmu bahan pengajaran tajuk @ unit pelajaran pemikiran murid kebolehan

pemikiran

murid

p   fakta maklumat & ilmu bahan pengajaran tajuk @ unit pelajaran pemikiran murid kebolehan

kebolehan

murid

isi pelajaran
isi
pelajaran
p   fakta maklumat & ilmu bahan pengajaran tajuk @ unit pelajaran pemikiran murid kebolehan
p   fakta maklumat & ilmu bahan pengajaran tajuk @ unit pelajaran pemikiran murid kebolehan
Pemilihan
Pemilihan
Pemilihan Berkaitan dengan matlamat Kesesuaian Membangkitkan minat Berasas Mudah Mesra pengguna Mampu

Berkaitan dengan matlamat

Kesesuaian

Membangkitkan minat

Berasas

Mudah

Mesra pengguna

Mampu

Pemilihan Berkaitan dengan matlamat Kesesuaian Membangkitkan minat Berasas Mudah Mesra pengguna Mampu
Pemilihan Berkaitan dengan matlamat Kesesuaian Membangkitkan minat Berasas Mudah Mesra pengguna Mampu
Kategori/Jenis
Kategori/Jenis
 Cetak  Gambar  Grafik  Teks  Lambang  Simbol  Foto 
 Cetak
 Gambar
 Grafik
 Teks
 Lambang
 Simbol
Foto
Gambar bersiri
 Ilustrasi
Kartun
Lakaran Peta @ peta
 Poskad
 Carta
 Elektronik
 rakaman ????
bersiri  Ilustrasi  Kartun  Lakaran Peta @ peta  Poskad  Carta  Elektronik
bersiri  Ilustrasi  Kartun  Lakaran Peta @ peta  Poskad  Carta  Elektronik