Anda di halaman 1dari 30

Ciri Ciri Profesionalisme Keguruan

Disediakan oleh: Debra Paimin Li Jin Hwa Julie Ruth S Manson Shamshul bin Madi

Isi Kandungan
i. Konsep profesion

ii. Guru sebagai satu profesion iii. Kod etika keguruan iv. Konsep profesionalisme v. Ciri ciri dan kualiti guru yang profesional

Konsep Profesion

Profesion
Menurut Kamus Dewan (2006), Satu bidang kerja yang memerlukan Pendidikan dan kecekapan Kemahiran yang tinggi Latihan yang khas Contoh profesion: Doktor, peguam, jurutera, guru

Pekerjaan yang khusus

Dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan kelayakan

Ciri - ciri Profesion


Latihan ikhtisas yang mencukupi Mematuhi kod etika kerja yang telah ditentukan Mempunyai sifat sifat yang positif

Guru sebagai satu profesion

Guru

Bererti pendidik, pengajar dan pengasuh. Merupakan tenaga pengajar yang telah menerima latihan ikhtisas Dipertanggungjawabkan untuk mendidik di sekolah.

Kod Etika Keguruan

Kod Etika Keguruan

Suatu sistem dasar tingkah laku yang meliputi aspek aspek: a. Moral yang baik dan yang buruk b. Betul dan salah

Perkara yang berkaitan dengan guru: a. Peranan b. Tugas c. Kelayakan

Kod Etika Keguruan


Diguna oleh masyarakat untuk: a. Menganalisis b. Menilai c. Menentukan sama ada orang yang terlibat dalam profesion keguruan mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

Konsep Profesional

Konsep Profesionalisme
Seseorang yang dikatakan profesional merupakan seseorang yang memiliki ciri ciri profesionalisme. Antaranya ialah: Melibatkan diri dalam sesuatu bidang profesion Telah menerima latihan ikhtisas yang mencukupi Mengamalkan: Ilmu pengetahuan Kepakaran Kemahirannya ke dalam bidang tersebut

Ciri Ciri dan Kualiti Guru yang Profesional

Pengetahuan

Ikhtisas

Kemahiran Sifat & Sikap

Aspek
Strategi Tingkah laku

Penampilan

Pengetahuan
Berilmu pengetahuan i. ii. iii. iv. v. Mata pelajaran yang diajari Isu isu semasa Pengetahuan am Pengetahuan ikhtisas Kukurikulum

Strategi pengajaran
Kemahiran menggunakan bahan bahan pelajaran Menarik perhatian para pelajar untuk belajar Penggunaan bahan bantu ajar Power point Video Lagu Aktiviti

Kemahiran penyampaian
Menyampaikan ilmu pengetahuan kepada para pelajar dengan efektif Kemahiran berkomunikasi yang baik a. Isi b. Menarik perhatian pelajar c. Komunikasi dua hala d. Maklum balas

Kemahiran Mengurus & Mengawal kelas


Mweujudkan suasana P&P yang konduksif Mengurus aktiviti aktiviti yang dijalankan dengan baik

Pengurusan Emosi yang Baik


Memahami emosi dan perasaan diri sendiri Tidak membawa emosi peribadi ke dalam kelas mahupun sekolah Tidak menunjukkan emosi yang negatif terhadap para pelajar

Tingkah laku
i. Berbudi pekerti ii. Ramah mesra iii. Merendah diri iv. Semangat berbakti v. Jujur

Bertindak sebagai teladan kepada para pelajar


Mengamalkan budaya ilmu Membaca

Sentiasa mengikut perkembangan isu isu semasa

Berfikiran terbuka untuk menerima idea idea baharu

Penampilan
Sopan dan bersesuaian dengan etika keguruan.

Memberi imej yang baik kepada orang lain.

Sifat dan sikap


1. Bertanggungjawab Terhadap: a. Pelajar b. Ibu bapa c. Masyarakat dan negara d. Rakan sejagat e. Profesion keguruan

Sifat dan Sikap


2. Berkeyakinan 3. Kreatif dan inovatif 4. Ikhlas dan jujur 5. Keberanian 6. Ingin tahu 7. Sentiasa menilai diri sendiri

Sifat dan Sikap


8. Berdisipilin 9. Tegas 10.Kesungguhan dan minat yang mendalam terhadap bidang pendidikan 11.Berkepimpinan 12.Mempunyai unsur kecintanan

Rumusan

Berilmu pengetahuan tinggi

Sifat dan sikap yang baik dan bersesuaian sebagai seorang pendidik

Menerima latihan ikhtisas yang mencukupi

Ciri ciri guru yang profesional dan berkualiti

Bertingkah laku baik (Teladan)

Kemahiran & strategi

Penampilan diri yang baik

Rumusan
Sebagai pendidik tanah air yang memikul tanggungjawab dan amanah menerusi pendidikan yang berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara, kejayaan atau kegagalan usaha-usaha ini bergantung kepada guru itu sendiri. Oleh itu, guru haruslah mempunyai ciri ciri profesionalisme keguruan yang tinggi serta kualiti yang baik dalam diri agar dapat mendidik anak bangsa supaya menjadi insan berguna.

Sekian, terima kasih

Rujukan
Mok Soon Sang. (2010). Penghantar Pendidikan Teras. Sri Pendidikan Perguruan: Subang Jaya. Syed Ismail Syed Mustafa & Ahmad Subki Miskon. (2011). Penghantar Pendidikan. Sri Pendidikan Profesional: Selangor Darul Ehsan. http://mtscibeureumsakinah.wordpress.com/2009/03/11/sepertiapakah-profesionalisme-guru/ http://diensyah.blogspot.com/2009/01/guru-profesional-konsepdan-strategi.html http://mujtahidkomunitaspendidikan.blogspot.com/2010/01/mengenal-konsepprofesional.html