Oleh : Ahmad Nasri B.

Nik Khuzaimah Erli Nor Asila Binti Alias Siti Zaleha binti Abdul Rahman Syed Ahmad Hafizudin bin Syed Md. Harith

.

beberapa perkara berikut perlu diselesaikan oleh kaunselor. € Dalam proses membina sesuatu kelompok. € Proses pemilihan yang baik akan berjaya mengumpulkan ahli yang boleh berinteraksi secara bermakna dan berkesan.Proses pemilihan ahli ke dalam kelompok adalah penting. € .

2. . ahli yang suka mengkritik orang lain tanpa bukti yang jelas seharusnya dielakkan. Memastikan ahli-ahli kelompok tidak akan meninggalkan kelompok dengan sewenangwenangnya.Diadakan temu bual individu dengan bakalbakal ahli kelompok untuk menentukan kesesuaian. 3.Kriteria kelompok yang akan dibentuk. 1. . Menentukan kriteria-kriteria bagi pemilihan ahli-ahli. Contohnya.

4. 8. Memastikan matlamat yang ingin dicapai oleh ahli-ahli. Merancang dengan teliti supaya aktiviti kaunseling kelompok dapat dijalankan dengan baik. (homogenuous atau heterogenuous) . Mengambil kira cadangan-cadangan yang diberikan oleh ahli-ahli kelompok. Faktor demografi. faktor personaliti jenis ahli. 7. 6. dan sebagainya. 5. Jenis kelompok yang ingin dibina.

.

€ .SAYA SEDAR BUKAN SAYA SAHAJA YANG MEMPUNYAI MASALAH € SAYA BOLEH MENOLONG DIRI SAYA € SAYA TIDAK PERLU DIGEMARI OLEH SEMUA ORANG € TIDAK TERLAMBAT UNTUK SAYA BERUBAH JIKA SAYA MAHU € ORANG LAIN AKAN MENOLONG SAYA JIKA SAYA MEMBENARKANNYA.

€ SAYA TIDAK PERLU MENGASINGKAN DIRI.PILIHAN ADALAH DARI DIRI SENDIRI JIKA SAYA MEMERLUKAN BANTUAN DARI ORANG LAIN. € SAYA MEMPUNYAI BEBERAPA PILIHAN. € SAYA BOLEH MEMPERCAYAI ORANG LAIN. € SAYALAH BERTANGGUNGJAWAB DIATAS PENDERITAAN SAYA. € .

€ UNTUK BERUBAH MEMERLUKAN DAYA USAHA. € SAYA ADALAH INDIVIDU YANG JAUH LEBIH BAIK DARI APA YANG SAYA FIKIRKAN.SAYA BOLEH MEMPERCAYAI ORANG LAIN. € RISIKO DAN KETIDAK PASTIAN TIDAK DAPAT DIELAKKAN. € SAYA MEMPEROLEHI APA YANG SAYA BERI DALAM SESUATU KELOMPOK. € .

.

€ FUNGSI KEPIMPINAN DIKONGSI € PENUMPUAN µPADA HERE AND NOW¶ € . € MATLAMAT ADALAH JELAS DAN SPESIFIK. € KOMUNIKASI SECARA LANGSUNG DAN TERBUKA.AHLI BERSEDIA BERKONGSI MASALAH DAN MEMPERCAYAI ANTARA SATU SAMA LAIN.

€ . € AHLI BERTANGGUNGJAWAB ANTARA TINDAKAN YANG DIAMBIL UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH. € MAKLUM BALAS ANTARA AHLI BEBAS. DIBINCANGKAN DAN DISELESAIKAN. € PERPADUAN DIKALANGAN AHLI TINGGI. € KONFLIK ANTARA AHLI DITERIMA.INTERAKSI ADALAH JUJUR DAN SPONTAN.

.

Selangor D. Ee Ah Meng. € Ramlan Hamzah & Lily Mastura Harun (2006). Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Siri Pendidikan Guru.E: Oxford Fajar. Bimbingan dan Kaunseling untuk Prasarjana Muda dan KPLI. € .Lee Keok Cheong. Suppiah Nachiappan & Tqiuddin Abd Mukti (2012). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful