Oleh : Ahmad Nasri B.

Nik Khuzaimah Erli Nor Asila Binti Alias Siti Zaleha binti Abdul Rahman Syed Ahmad Hafizudin bin Syed Md. Harith

.

Proses pemilihan ahli ke dalam kelompok adalah penting. € . € Dalam proses membina sesuatu kelompok. beberapa perkara berikut perlu diselesaikan oleh kaunselor. € Proses pemilihan yang baik akan berjaya mengumpulkan ahli yang boleh berinteraksi secara bermakna dan berkesan.

3. Menentukan kriteria-kriteria bagi pemilihan ahli-ahli.Diadakan temu bual individu dengan bakalbakal ahli kelompok untuk menentukan kesesuaian. Contohnya. . 1. ahli yang suka mengkritik orang lain tanpa bukti yang jelas seharusnya dielakkan. . 2. Memastikan ahli-ahli kelompok tidak akan meninggalkan kelompok dengan sewenangwenangnya.Kriteria kelompok yang akan dibentuk.

Memastikan matlamat yang ingin dicapai oleh ahli-ahli. Faktor demografi. 6. Merancang dengan teliti supaya aktiviti kaunseling kelompok dapat dijalankan dengan baik. 5. 7. (homogenuous atau heterogenuous) . faktor personaliti jenis ahli. dan sebagainya. 8. Jenis kelompok yang ingin dibina.4. Mengambil kira cadangan-cadangan yang diberikan oleh ahli-ahli kelompok.

.

€ .SAYA SEDAR BUKAN SAYA SAHAJA YANG MEMPUNYAI MASALAH € SAYA BOLEH MENOLONG DIRI SAYA € SAYA TIDAK PERLU DIGEMARI OLEH SEMUA ORANG € TIDAK TERLAMBAT UNTUK SAYA BERUBAH JIKA SAYA MAHU € ORANG LAIN AKAN MENOLONG SAYA JIKA SAYA MEMBENARKANNYA.

€ SAYA TIDAK PERLU MENGASINGKAN DIRI.PILIHAN ADALAH DARI DIRI SENDIRI JIKA SAYA MEMERLUKAN BANTUAN DARI ORANG LAIN. € SAYA BOLEH MEMPERCAYAI ORANG LAIN. € . € SAYA MEMPUNYAI BEBERAPA PILIHAN. € SAYALAH BERTANGGUNGJAWAB DIATAS PENDERITAAN SAYA.

€ SAYA ADALAH INDIVIDU YANG JAUH LEBIH BAIK DARI APA YANG SAYA FIKIRKAN. € SAYA MEMPEROLEHI APA YANG SAYA BERI DALAM SESUATU KELOMPOK. € RISIKO DAN KETIDAK PASTIAN TIDAK DAPAT DIELAKKAN.SAYA BOLEH MEMPERCAYAI ORANG LAIN. € UNTUK BERUBAH MEMERLUKAN DAYA USAHA. € .

.

€ MATLAMAT ADALAH JELAS DAN SPESIFIK. € FUNGSI KEPIMPINAN DIKONGSI € PENUMPUAN µPADA HERE AND NOW¶ € .AHLI BERSEDIA BERKONGSI MASALAH DAN MEMPERCAYAI ANTARA SATU SAMA LAIN. € KOMUNIKASI SECARA LANGSUNG DAN TERBUKA.

DIBINCANGKAN DAN DISELESAIKAN. € MAKLUM BALAS ANTARA AHLI BEBAS. € PERPADUAN DIKALANGAN AHLI TINGGI. € AHLI BERTANGGUNGJAWAB ANTARA TINDAKAN YANG DIAMBIL UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH.INTERAKSI ADALAH JUJUR DAN SPONTAN. € KONFLIK ANTARA AHLI DITERIMA. € .

.

Ee Ah Meng. Bhd. Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Siri Pendidikan Guru. Suppiah Nachiappan & Tqiuddin Abd Mukti (2012).Lee Keok Cheong. € Ramlan Hamzah & Lily Mastura Harun (2006). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Selangor D.E: Oxford Fajar. € . Bimbingan dan Kaunseling untuk Prasarjana Muda dan KPLI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful