Oleh : Ahmad Nasri B.

Nik Khuzaimah Erli Nor Asila Binti Alias Siti Zaleha binti Abdul Rahman Syed Ahmad Hafizudin bin Syed Md. Harith

.

€ . beberapa perkara berikut perlu diselesaikan oleh kaunselor. € Dalam proses membina sesuatu kelompok. € Proses pemilihan yang baik akan berjaya mengumpulkan ahli yang boleh berinteraksi secara bermakna dan berkesan.Proses pemilihan ahli ke dalam kelompok adalah penting.

2. Contohnya. Menentukan kriteria-kriteria bagi pemilihan ahli-ahli.Kriteria kelompok yang akan dibentuk. . 1.Diadakan temu bual individu dengan bakalbakal ahli kelompok untuk menentukan kesesuaian. Memastikan ahli-ahli kelompok tidak akan meninggalkan kelompok dengan sewenangwenangnya. . 3. ahli yang suka mengkritik orang lain tanpa bukti yang jelas seharusnya dielakkan.

Jenis kelompok yang ingin dibina. 8. 7. 5. Memastikan matlamat yang ingin dicapai oleh ahli-ahli. 6. Merancang dengan teliti supaya aktiviti kaunseling kelompok dapat dijalankan dengan baik. faktor personaliti jenis ahli. dan sebagainya. Faktor demografi. Mengambil kira cadangan-cadangan yang diberikan oleh ahli-ahli kelompok. (homogenuous atau heterogenuous) .4.

.

SAYA SEDAR BUKAN SAYA SAHAJA YANG MEMPUNYAI MASALAH € SAYA BOLEH MENOLONG DIRI SAYA € SAYA TIDAK PERLU DIGEMARI OLEH SEMUA ORANG € TIDAK TERLAMBAT UNTUK SAYA BERUBAH JIKA SAYA MAHU € ORANG LAIN AKAN MENOLONG SAYA JIKA SAYA MEMBENARKANNYA. € .

€ SAYA TIDAK PERLU MENGASINGKAN DIRI. € SAYA MEMPUNYAI BEBERAPA PILIHAN. € SAYA BOLEH MEMPERCAYAI ORANG LAIN. € SAYALAH BERTANGGUNGJAWAB DIATAS PENDERITAAN SAYA.PILIHAN ADALAH DARI DIRI SENDIRI JIKA SAYA MEMERLUKAN BANTUAN DARI ORANG LAIN. € .

SAYA BOLEH MEMPERCAYAI ORANG LAIN. € UNTUK BERUBAH MEMERLUKAN DAYA USAHA. € . € SAYA ADALAH INDIVIDU YANG JAUH LEBIH BAIK DARI APA YANG SAYA FIKIRKAN. € RISIKO DAN KETIDAK PASTIAN TIDAK DAPAT DIELAKKAN. € SAYA MEMPEROLEHI APA YANG SAYA BERI DALAM SESUATU KELOMPOK.

.

€ KOMUNIKASI SECARA LANGSUNG DAN TERBUKA.AHLI BERSEDIA BERKONGSI MASALAH DAN MEMPERCAYAI ANTARA SATU SAMA LAIN. € FUNGSI KEPIMPINAN DIKONGSI € PENUMPUAN µPADA HERE AND NOW¶ € . € MATLAMAT ADALAH JELAS DAN SPESIFIK.

€ MAKLUM BALAS ANTARA AHLI BEBAS. € PERPADUAN DIKALANGAN AHLI TINGGI. € KONFLIK ANTARA AHLI DITERIMA.INTERAKSI ADALAH JUJUR DAN SPONTAN. € . DIBINCANGKAN DAN DISELESAIKAN. € AHLI BERTANGGUNGJAWAB ANTARA TINDAKAN YANG DIAMBIL UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH.

.

Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Siri Pendidikan Guru. Suppiah Nachiappan & Tqiuddin Abd Mukti (2012). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.Lee Keok Cheong.E: Oxford Fajar. Selangor D. Bhd. € . Bimbingan dan Kaunseling untuk Prasarjana Muda dan KPLI. Ee Ah Meng. € Ramlan Hamzah & Lily Mastura Harun (2006).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful