Oleh : Ahmad Nasri B.

Nik Khuzaimah Erli Nor Asila Binti Alias Siti Zaleha binti Abdul Rahman Syed Ahmad Hafizudin bin Syed Md. Harith

.

€ .Proses pemilihan ahli ke dalam kelompok adalah penting. € Proses pemilihan yang baik akan berjaya mengumpulkan ahli yang boleh berinteraksi secara bermakna dan berkesan. € Dalam proses membina sesuatu kelompok. beberapa perkara berikut perlu diselesaikan oleh kaunselor.

ahli yang suka mengkritik orang lain tanpa bukti yang jelas seharusnya dielakkan. Memastikan ahli-ahli kelompok tidak akan meninggalkan kelompok dengan sewenangwenangnya. 3. . .Kriteria kelompok yang akan dibentuk. Menentukan kriteria-kriteria bagi pemilihan ahli-ahli. Contohnya. 2. 1.Diadakan temu bual individu dengan bakalbakal ahli kelompok untuk menentukan kesesuaian.

4. Merancang dengan teliti supaya aktiviti kaunseling kelompok dapat dijalankan dengan baik. 7. Memastikan matlamat yang ingin dicapai oleh ahli-ahli. Jenis kelompok yang ingin dibina. 6. (homogenuous atau heterogenuous) . dan sebagainya. Faktor demografi. 5. 8. faktor personaliti jenis ahli. Mengambil kira cadangan-cadangan yang diberikan oleh ahli-ahli kelompok.

.

€ .SAYA SEDAR BUKAN SAYA SAHAJA YANG MEMPUNYAI MASALAH € SAYA BOLEH MENOLONG DIRI SAYA € SAYA TIDAK PERLU DIGEMARI OLEH SEMUA ORANG € TIDAK TERLAMBAT UNTUK SAYA BERUBAH JIKA SAYA MAHU € ORANG LAIN AKAN MENOLONG SAYA JIKA SAYA MEMBENARKANNYA.

€ SAYALAH BERTANGGUNGJAWAB DIATAS PENDERITAAN SAYA. € SAYA TIDAK PERLU MENGASINGKAN DIRI.PILIHAN ADALAH DARI DIRI SENDIRI JIKA SAYA MEMERLUKAN BANTUAN DARI ORANG LAIN. € SAYA MEMPUNYAI BEBERAPA PILIHAN. € . € SAYA BOLEH MEMPERCAYAI ORANG LAIN.

€ UNTUK BERUBAH MEMERLUKAN DAYA USAHA. € RISIKO DAN KETIDAK PASTIAN TIDAK DAPAT DIELAKKAN. € .SAYA BOLEH MEMPERCAYAI ORANG LAIN. € SAYA MEMPEROLEHI APA YANG SAYA BERI DALAM SESUATU KELOMPOK. € SAYA ADALAH INDIVIDU YANG JAUH LEBIH BAIK DARI APA YANG SAYA FIKIRKAN.

.

€ FUNGSI KEPIMPINAN DIKONGSI € PENUMPUAN µPADA HERE AND NOW¶ € .AHLI BERSEDIA BERKONGSI MASALAH DAN MEMPERCAYAI ANTARA SATU SAMA LAIN. € MATLAMAT ADALAH JELAS DAN SPESIFIK. € KOMUNIKASI SECARA LANGSUNG DAN TERBUKA.

€ AHLI BERTANGGUNGJAWAB ANTARA TINDAKAN YANG DIAMBIL UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH. € MAKLUM BALAS ANTARA AHLI BEBAS. DIBINCANGKAN DAN DISELESAIKAN.INTERAKSI ADALAH JUJUR DAN SPONTAN. € KONFLIK ANTARA AHLI DITERIMA. € PERPADUAN DIKALANGAN AHLI TINGGI. € .

.

€ . Bhd. Bimbingan dan Kaunseling untuk Prasarjana Muda dan KPLI.Lee Keok Cheong. Ee Ah Meng. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. € Ramlan Hamzah & Lily Mastura Harun (2006). Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Siri Pendidikan Guru. Suppiah Nachiappan & Tqiuddin Abd Mukti (2012). Selangor D.E: Oxford Fajar.