Oleh : Ahmad Nasri B.

Nik Khuzaimah Erli Nor Asila Binti Alias Siti Zaleha binti Abdul Rahman Syed Ahmad Hafizudin bin Syed Md. Harith

.

beberapa perkara berikut perlu diselesaikan oleh kaunselor. € Proses pemilihan yang baik akan berjaya mengumpulkan ahli yang boleh berinteraksi secara bermakna dan berkesan.Proses pemilihan ahli ke dalam kelompok adalah penting. € . € Dalam proses membina sesuatu kelompok.

2.Kriteria kelompok yang akan dibentuk. 3. Memastikan ahli-ahli kelompok tidak akan meninggalkan kelompok dengan sewenangwenangnya. 1. ahli yang suka mengkritik orang lain tanpa bukti yang jelas seharusnya dielakkan. Contohnya. Menentukan kriteria-kriteria bagi pemilihan ahli-ahli.Diadakan temu bual individu dengan bakalbakal ahli kelompok untuk menentukan kesesuaian. . .

Merancang dengan teliti supaya aktiviti kaunseling kelompok dapat dijalankan dengan baik. Mengambil kira cadangan-cadangan yang diberikan oleh ahli-ahli kelompok. dan sebagainya. faktor personaliti jenis ahli. (homogenuous atau heterogenuous) . 7. 8. Faktor demografi.4. 5. Memastikan matlamat yang ingin dicapai oleh ahli-ahli. Jenis kelompok yang ingin dibina. 6.

.

€ .SAYA SEDAR BUKAN SAYA SAHAJA YANG MEMPUNYAI MASALAH € SAYA BOLEH MENOLONG DIRI SAYA € SAYA TIDAK PERLU DIGEMARI OLEH SEMUA ORANG € TIDAK TERLAMBAT UNTUK SAYA BERUBAH JIKA SAYA MAHU € ORANG LAIN AKAN MENOLONG SAYA JIKA SAYA MEMBENARKANNYA.

€ SAYALAH BERTANGGUNGJAWAB DIATAS PENDERITAAN SAYA. € SAYA TIDAK PERLU MENGASINGKAN DIRI. € SAYA MEMPUNYAI BEBERAPA PILIHAN. € SAYA BOLEH MEMPERCAYAI ORANG LAIN. € .PILIHAN ADALAH DARI DIRI SENDIRI JIKA SAYA MEMERLUKAN BANTUAN DARI ORANG LAIN.

€ SAYA ADALAH INDIVIDU YANG JAUH LEBIH BAIK DARI APA YANG SAYA FIKIRKAN. € . € SAYA MEMPEROLEHI APA YANG SAYA BERI DALAM SESUATU KELOMPOK. € UNTUK BERUBAH MEMERLUKAN DAYA USAHA.SAYA BOLEH MEMPERCAYAI ORANG LAIN. € RISIKO DAN KETIDAK PASTIAN TIDAK DAPAT DIELAKKAN.

.

€ MATLAMAT ADALAH JELAS DAN SPESIFIK. € FUNGSI KEPIMPINAN DIKONGSI € PENUMPUAN µPADA HERE AND NOW¶ € . € KOMUNIKASI SECARA LANGSUNG DAN TERBUKA.AHLI BERSEDIA BERKONGSI MASALAH DAN MEMPERCAYAI ANTARA SATU SAMA LAIN.

€ MAKLUM BALAS ANTARA AHLI BEBAS. € AHLI BERTANGGUNGJAWAB ANTARA TINDAKAN YANG DIAMBIL UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH. € PERPADUAN DIKALANGAN AHLI TINGGI.INTERAKSI ADALAH JUJUR DAN SPONTAN. DIBINCANGKAN DAN DISELESAIKAN. € KONFLIK ANTARA AHLI DITERIMA. € .

.

€ Ramlan Hamzah & Lily Mastura Harun (2006).Lee Keok Cheong. Selangor D. € . Suppiah Nachiappan & Tqiuddin Abd Mukti (2012). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Siri Pendidikan Guru. Bimbingan dan Kaunseling untuk Prasarjana Muda dan KPLI. Ee Ah Meng. Bhd.E: Oxford Fajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful