Oleh : Ahmad Nasri B.

Nik Khuzaimah Erli Nor Asila Binti Alias Siti Zaleha binti Abdul Rahman Syed Ahmad Hafizudin bin Syed Md. Harith

.

€ Proses pemilihan yang baik akan berjaya mengumpulkan ahli yang boleh berinteraksi secara bermakna dan berkesan. € Dalam proses membina sesuatu kelompok. € .Proses pemilihan ahli ke dalam kelompok adalah penting. beberapa perkara berikut perlu diselesaikan oleh kaunselor.

. ahli yang suka mengkritik orang lain tanpa bukti yang jelas seharusnya dielakkan. Menentukan kriteria-kriteria bagi pemilihan ahli-ahli.Kriteria kelompok yang akan dibentuk. 3. 2. Memastikan ahli-ahli kelompok tidak akan meninggalkan kelompok dengan sewenangwenangnya. Contohnya. .Diadakan temu bual individu dengan bakalbakal ahli kelompok untuk menentukan kesesuaian. 1.

Merancang dengan teliti supaya aktiviti kaunseling kelompok dapat dijalankan dengan baik. Faktor demografi. 6. 5. (homogenuous atau heterogenuous) . 8.4. Jenis kelompok yang ingin dibina. faktor personaliti jenis ahli. Mengambil kira cadangan-cadangan yang diberikan oleh ahli-ahli kelompok. 7. dan sebagainya. Memastikan matlamat yang ingin dicapai oleh ahli-ahli.

.

SAYA SEDAR BUKAN SAYA SAHAJA YANG MEMPUNYAI MASALAH € SAYA BOLEH MENOLONG DIRI SAYA € SAYA TIDAK PERLU DIGEMARI OLEH SEMUA ORANG € TIDAK TERLAMBAT UNTUK SAYA BERUBAH JIKA SAYA MAHU € ORANG LAIN AKAN MENOLONG SAYA JIKA SAYA MEMBENARKANNYA. € .

€ SAYA MEMPUNYAI BEBERAPA PILIHAN. € SAYALAH BERTANGGUNGJAWAB DIATAS PENDERITAAN SAYA. € SAYA TIDAK PERLU MENGASINGKAN DIRI.PILIHAN ADALAH DARI DIRI SENDIRI JIKA SAYA MEMERLUKAN BANTUAN DARI ORANG LAIN. € SAYA BOLEH MEMPERCAYAI ORANG LAIN. € .

SAYA BOLEH MEMPERCAYAI ORANG LAIN. € UNTUK BERUBAH MEMERLUKAN DAYA USAHA. € RISIKO DAN KETIDAK PASTIAN TIDAK DAPAT DIELAKKAN. € SAYA MEMPEROLEHI APA YANG SAYA BERI DALAM SESUATU KELOMPOK. € . € SAYA ADALAH INDIVIDU YANG JAUH LEBIH BAIK DARI APA YANG SAYA FIKIRKAN.

.

€ MATLAMAT ADALAH JELAS DAN SPESIFIK. € FUNGSI KEPIMPINAN DIKONGSI € PENUMPUAN µPADA HERE AND NOW¶ € . € KOMUNIKASI SECARA LANGSUNG DAN TERBUKA.AHLI BERSEDIA BERKONGSI MASALAH DAN MEMPERCAYAI ANTARA SATU SAMA LAIN.

€ . € KONFLIK ANTARA AHLI DITERIMA. € MAKLUM BALAS ANTARA AHLI BEBAS. € AHLI BERTANGGUNGJAWAB ANTARA TINDAKAN YANG DIAMBIL UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH.INTERAKSI ADALAH JUJUR DAN SPONTAN. DIBINCANGKAN DAN DISELESAIKAN. € PERPADUAN DIKALANGAN AHLI TINGGI.

.

Selangor D. Bimbingan dan Kaunseling untuk Prasarjana Muda dan KPLI. Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Siri Pendidikan Guru.Lee Keok Cheong.E: Oxford Fajar. Bhd. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. € . Suppiah Nachiappan & Tqiuddin Abd Mukti (2012). € Ramlan Hamzah & Lily Mastura Harun (2006). Ee Ah Meng.