Anda di halaman 1dari 27

BULAN/MINGGU JANUARI Minggu 1 2 (1/1/2010)-Tahun Baru Minggu 3 JANUARI UNIT 1 Minggu 4 -6 (25/1/0912/2/2010) 30/1/2010Thaipusam FEBRUARI 1/2/2010- Hari Wilayah

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

Minggu Orientasi Transisi

Alam Persekitaran Tajuk : Kenali saya Kenalan Baru Kenali Keluarga Saya Ke sekolah Di sekolahku Tanggung -jawab murid

Fokus Utama 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian memggunakan kata ungkapan, ayat sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Fokus Sampingan 5.1 Membaca kuat per Kataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

Aras 1 i) menyatakan butiran maklumat asas diri. ii) melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan Aras 2 i) menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 3 i) berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. ii) menyatakan perasaan dan teguran secara berterus-terang dengan sopan dalam perbualan

Tatabahasa - kata ganti nama - kata hubung - ayat tunggal - ayat majmuk

KBKK : - membanding - membeza Ilmu - Kajian Tempatan - P. Moral

Kosa kata : - adik-beradik - belajar - terima kasih - maafkan saya - cita-cita

Nilai: - sopan-santun - berani Kemahiran Bernilai Tambah: - Tek maklumat - Kem. Berfikir

BULAN/MINGGU FEBRUARI UNIT 2 Minggu 7 10 (15/2/201012/3/2010) 14 &15/2/2010Tahun Baru Cina 26/2/2010Maulidur Rasul

TEMA/TAJUK Kemasyarakatan Tajuk : - Kenali Rakan Saya - Mereka Kawan Saya - Mari ke rumah Kawan Saya - Di Taman Silikon - Cerita Datuk

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 5.1 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Fokus Sampingan 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

HURAIAN PEMBELAJARAN Aras 1 i) menamakan dan menyatakan ciri benda maujud dengan perkataan dan ayat yang betul Aras 2 i) menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: - kata nama am - kata adjektif - kata kerja

PENGISIAN KURIKULUM KBKK : - membeza - mengkategori

Ilmu : Kosa Kata: - Pendidikan Moral - Pendidikan Muzik

Aras 3 i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan ransangan dengan perkataan dan ayat yang betul. Aras 1 i) Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii) Melafazkan puisi dengan sebutan yang betul dan jelas. iii) Menceritakan isi teks yang dibaca dengan perkataan sendiri. Aras 2 i) Membaca teks informative dengan sebutan dan intonasi yang betul

- jiran tetangga - bermasyarakat - tolongmenolong - bersatu - mulia

Nilai : - hormatmenghormati

Kemahiran Bernilai Tambah: - Kemahiran Berfikir - Teknologi Maklumat

ii) Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. iii)Menyusun maklumat mengikut urutan.

Aras 3 i) Membaca lancar teks kreatif dan informative dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ii) Melafazkan puisi dengan sebutan nada, gaya,dan intonasi yang betul. Aras 1 i) Menulis perkatan dan ayat tunggal yang diberikan dengan cara yang betul dan kemas. ii) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberikan. Aras 2 i) Melangkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai secara berpandu. ii) Membina ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai

Teori Kecerdasan Pelbagai : - Interpersonal - Muzik

BULAN/MINGGU MAC UNIT 3 Minggu 11 13 (22/3/20109/4/2010) 13/3/201021/3/2010-cuti Pertengahan Penggal

TEMA / TAJUK Alam Kehidupan Tajuk : - Tempat Tinggal Haiwan - Berjalan-jalan di Zoo - Melawat Sepilok di Sabah - Ternakan Datuk Saya - Makan Apa Itu ? - Cuba Teka - Kasihan Si Belang - Oh Kucingku - Setia

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

HURAIAN PEMBELAJARAN Aras 1 i) Mengecam perkataan dan fakta yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ii) Menyatakan maklumat berdasarkan bahan ransangan. Aras 2 i) Mengenalpasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ii) Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan. Aras 3 i) Mengenalpasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat ii) Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 i) Menyebut perkataan yang mengandungi digraph,diftong, vokal berganding dengan konsonan yang betul. ii) Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: -Penjodoh bilangan - Simpulan bahasa

PENGISIAN KURIKULUM KBKK: - membeza mengelaskan

Fokus Sampingan 5.1 Membuat kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 9.1 Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan.

Ilmu : Kosa kata : - haiwan - zoo - habitat - Sains - Pendidikan Moral

Nilai : - menyayangi - bersyukur Kemahiran Bernilai Tambah : - kem. berfikir

Aras 2 i) Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Teori Kecerdasan Pelbagai : Aras 3 i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan sebutan yang betul dan jelas. ii) Memberikan makna perkataan, frasa dan ayat. Aras 1 i) Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. - naturalis - verbal linguistik

BULAN/MINGGU APRIL

TEMA / TAJUK Sayangi Alam Sekitar Tajuk :

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat.

HURAIAN PEMBELAJARAN Aras 1 i) Memberitahu pihak lain tentang perkata yang didengar dengan menggunakan perkataan yang tepat.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: - kata hubung - kata nama

PENGISIAN KURIKULUM KBKK : - mencirikan -

UNIT 4

membandingkan - Utamakan Kebersihan Minggu 14 16 (12/4/201030/4/2010) - Menghirup Udara Bersih - Jangan Rosakkan Telefon - Dengarlah Nasihat Nenek -Mari Berfikir - Taman Siber - Putrajaya - Dahulu dan Sekarang 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 i) Menyatakan perkara penting berdasarkan bahan ransangan. Aras 3 i) Memaklumkan perkara yang dilakukan kepada orang lain dengan menggunakan ayat yang betul. Aras 1 i) Membina ayat tunggal berdasarkan gambar atau taju Aras 2 i) Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk Aras 3 i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan berdasarkan tajuk. Aras 1 i) Membaca teks neratif dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii) Melafazkan puisi dengan sebutan yang betul dan jelas. Aras 2 i) Membaca teks informative dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii) Melafazkan puisi dengan Ilmu : - P. Moral - K. Tempatan Nilai: - menghormati orang lain Kemahiran Bernilai Tambah: - Kajian masa depan - kemahiran berfikir Teori Kecerdasan Pelbagai: - interpersonal - intrapersonal

Fokus Sampingan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca

sebutan dan intonasi yang betul. iii) Menyusun maklumat mengikut urutan. Aras 3 i) Membaca lancar teks kreatif dan informative dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii) Melafazkan puisi dengan sebutan, nada,gaya dan intonasi yang betul iii) Menyenaraikan isi penting berdasarkan teks yang dibaca.

BULAN/MINGGU MEI UNIT 5 Minggu 17 18 (3/5/201014/5/2010) 1/5/2010-Hari Pekerja

TEMA / TAJUK Sukan dan Rekreasi

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Fokus Sampingan 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat dari internet. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

HURAIAN PEMBELAJARAN Aras 1 i) Mengecam perkataan dan fakta yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ii) Menyatakan maklumat berdasar bahan ransangan Aras 2 i) Mengenalpasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ii) Menyampaikan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan. Aras 3 i) Mengenalpasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ii) Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 i) Merujuk kepada kamus bergambar untuk meneliti

SISTEM BAHASA Tatabahasa: - imbuhan ber - penjodoh bilangan

PENGISIAN KURIKULUM KBKK : - menjana idea - menghubungkait

Tajuk : - Menjelang Hari Sukan - Sukan Tahunan - Makan Angin - Stesen Sentral KL - Ceritakanlah - Balik Kampung - Dinginnya Air Terjun

Kosa kata: - temasya - berikrar - olahraga - pingat - balapan - berkelah - pelampung - makan angin

Ilmu: Kajian Tempatan P. Jasmani Nilai: - bekerjasama - menghargai alam Kemahiran Bernilai Tambah - Belajar Cara Belajar Teori Kecerdasan Pelbagai: - kenestetik

ejaan perkataan yang didengar. Minggu 19-20 (17/5/201028/5/2010) 28/5/2010- Hari Wesak Aras 2 i) Merujuk kepada kamus bergambar untuk mencari makna. Aras 3 i) Merujuk kepada kamus untuk menghubung kaitkan perkataan dengan gambar untuk mencari makna. Aras 1 i) Menulis perkataan dan ayat tunggal yang diberikan dengan cara yang betul dan kemas. ii) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberikan. Aras 2 i) Melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai secara berpandu. ii) Membina ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Aras 3 i) Menulis ayat tunggal dan

- naturalis

ayat majmuk dalam bentuk perenggan yang bermakna.

JUN UNIT 6 Minggu 21 23 (31/5/20102/7/2010) 5/6/2010-20/6/2010 (Cuti Pertengahan Tahun) 5/6/2010-Hari KPSPBYDP AGONG

KESENIAN DAN KEBUDAYAAN Laying-layang Terbang Tinggi Permainan Rakyat PKJR: Tajuk: Jln.raya &kenderaan. Aktiviti: 1,2,3,4,, PKJR: Tajuk: Jln.raya &kenderaan. Aktiviti: 5,6,7 PKJR: Tajuk: Jln.raya &kenderaan. Aktiviti: 8,9,10

FOKUS UTAMA 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. FOKUS SAMPINGAN 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

Aras 1 1. Memberitahu pihak lain tentang perkara yang didengar dengan menggunakan perkataan yang tepat. Aras 2 1. menyatakan perkara penting berdasarkan bahan ransangan. Aras 3 1. Memaklumkan perkara yang dilakukan kepada orang lain dengan menggunakan ayat yang betul.

Tatabahasa : Imbuhan me Ayat tunggal

KBKK: Menjana idea Ilmu : P. Jasmani Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran berfikirSusunatur

MAKANAN Ke Kebun Sayur Banyaknya Sayur

FOKUS UTAMA 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

FOKUS SAMPINGAN 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang bersurat dan tersirat.

Aras 1 1. Menamakan dan menyatakan ciri benda maujud dengan perkataan dan ayat yang betul. Aras 2 1. Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Aras 3 1. Berceriata tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan ransangan dengan perkataan dan ayat yang betul. Aras 1 1. Membina ayat tunggal berdasarkan gambar atau tajuk. Aras 2 1. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 3 1. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan berdasarkan tajuk.

Tatabahasa : Kata Adjektif Imbuhan Ayat Majmuk

KBKK : Mencirikan Membanding Ilmu : P. Muzik Sains Nilai : Bersyukur Sopan- Santun Kemahiran Bernilai Tambah : Kem. Berfikir Kecerdasan Pelbagai Toeri Kecerdasan Pelbagai : -Naturalis -Muzik KBKK: Mencirikan Membanding Ilmu : P. Muzik Sains Nilai: Bersyukur Sopan-santun

FOKUS UTAMA 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 8.3 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. FOKUS SAMPINGAN Buah apa ini? 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Tatabahasa : Kata Adjektif Imbuhan Ayat majmuk

MAKANAN Petani Moden

BULAN/MINGGU

TEMA/TAJUK MAKANAN Mari Ke Dusun Pak Mamat Membeli Buahbuahan

HASIL PEMBELAJARAN FOKUS UTAMA 2.2 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 8.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. FOKUS SAMPINGAN 7.2 Membina dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

HURAIAN PEMBELAJARAN Aras 1 1. Menyatakan maksud lambing dan symbol yang diberikan bagi sesuatu gambar. 2. Menyatakan isi kandungan teks yang dibaca. Aras 2 1. Menjelaskan maksud perkataan dan frasa yang diberikan daripada teks yang dibaca. 2. menjelaskan maksud teks yang dibaca. Aras 3 1. Menghuraikan pegajaran yang terdapat dalam teks yang dibaca.

SISTEM BAHASA Tatabahasa : Kata adjektif

PENGISIAN KURIKULUM KBKK : Mencirikan Membandingkan Ilmu : P. Muzik Sains

Imbuhan Nilai: Bersyukur Sopan-santun Ayat majmuk Kemahiran Bernilai Tambah : Kem. Berfikir Kecerdasan Pelbagai Toeri Kecerdasan Pelbagai : -Naturalis -Muzik

JULAI UNIT 7 Minggu 24-26 (5/7/201023/7/2010)

PKJR: Tajuk: Melintas dgn org dewasa. Aktiviti: 1,2, PKJR: Tajuk: Melintas dgn org dewasa. Aktiviti: 3,4,5 PKJR: Tajuk: Melintas dgn org dewasa. Aktiviti: 6,7,8

BULAN/MINGGU

TEMA/TAJUK PEKERJAAN / KESELAMATAN Bomba

HASIL PEMBELAJARAN FOKUS UTAMA 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. FOKUS SAMPINGAN 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

HURAIAN PEMBELAJARAN Aras 1 1. Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. melafazkan puisi dengan sebutan yang betul dan jelas. Aras 2 1. Membaca teks informative dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 1. Membaca lancar teks kreatif informative dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. melafazkan puisi dengan sebutan, nada gaya dan intonasi yang betul.

SISTEM BAHASA Tatabahasa : Kata Tunggak Kata terbitan

PENGISIAN KURIKULUM KBKK : Membuat urutan menjana idea Ilmu : K. Tempatan P. Agama Islam Nilai: Bersyukur Hormatmenghormati Kemahiran Bernilai Tambah : Kem. Berfikir Toeri Kecerdasan Pelbagai : Verbal linguistik Interpersonal

Inilah tugasku UNIT 8 JULAI Minggu 27-29 (26/7/201013/8/2010) PKJR: Tajuk: Lampu isyarat&tanda jln raya. Aktiviti: 1,2 PKJR: Tajuk: Lampu isyarat&tanda jln raya. Aktiviti: 3,4 Aktiviti: 5,6

BULAN/MINGGU

TEMA/TAJUK PEKERJAAN / KESELAMATAN Lebatnya hujan

HASIL PEMBELAJARAN FOKUS UTAMA 5.3 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. FOKUS SAMPINGAN

HURAIAN PEMBELAJARAN Aras 1 1. Mengecam perkataan dan fakta yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 2 1. Mengenalpasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. 2. Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan. Aras 3 1. Mengenalpasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. 2. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata tunggak Kata terbitan

PENGISIAN KURIKULUM KBKK : Membuat urutan menjana idea Ilmu : K. Tempatan P. Agama Islam Nilai: Bersyukur Hormatmenghormati

UNIT 9 OGOS

Berhati-hatilah PKJR: Tajuk: Lampu isyarat&tanda jln raya. Aktiviti: 7 PKJR: Tajuk: 5langkah melintas dgn selamat Aktiviti: 1 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang menarik dan bermakna.

Minggu 30-31 (16/8/201027/8/2010)

Kosa kata : Perayaan dibangunkan bersalamsalaman gembira bermaf-maafan, kunjungmengunjung, kuih-muih sehabat-handai

Kemahiran Bernilai Tambah : Kem. Berfikir Toeri Kecerdasan Pelbagai : Verbal linguistik Interpersonal

BULAN/MINGGU

TEMA/TAJUK PEKEJAAN / KESELAMATAN

HASIL PEMBELAJARAN FOKUS UTAMA 5.4 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. FOKUS SAMPINGAN

HURAIAN PEMBELAJARAN Aras 1 1. Membina ayat dengan kosa kata daripada bahan ransangan untuk membentuk perenggan. Aras 2 1. Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan. Aras 3 1. menulis ayat berdasarkan tajuk yang diberikan untuk membuat perenggan.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata tunggak Kata terbitan

PENGISIAN KURIKULUM KBKK : Membuat urutan menjana idea Ilmu : K. Tempatan P. Agama Islam Nilai: Bersyukur Hormatmenghormati

UNIT 10 Cuaca Hari Ini SEPTEMBER Minggu 32- 33 (30/8/201017/9/2010) 31/8/2010-Hari Kebangsaan 4/9/201012/9/2010-Cuti Pertengahan Penggal 2 10/9/201011/9/2010-(Hari Raya Puasa) 16/9/2010- Hari Malaysia PKJR: Tajuk: 5langkah melintas dgn selamat Aktiviti: 2 PKJR: Tajuk: 5langkah melintas dgn selamat Aktiviti: 3

Bermain Papan Luncur

10.2 Menghasilkan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk omail yang menarik dan bermakna.

Kosa kata : Perayaan dibangunkan bersalamsalaman gembira bermaf-maafan, kunjungmengunjung, kuih-muih sehabat-handai

Kemahiran Bernilai Tambah : Kem. Berfikir Toeri Kecerdasan Pelbagai : Verbal linguistik Interpersonal

BULAN/MINGGU

TEMA/TAJUK PEKERJAAN / KESELAMATAN

HASIL PEMBELAJARAN FOKUS UTAMA 5.5 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. FOKUS SAMPINGAN

HURAIAN PEMBELAJARAN Aras 1 2. Mengecam perkataan dan fakta yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 2 3. Mengenalpasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. 4. Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan. Aras 3 2. Mengenalpasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. 3. memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata tunggak Kata terbitan

PENGISIAN KURIKULUM KBKK : Membuat urutan menjana idea Ilmu : K. Tempatan P. Agama Islam Nilai: Bersyukur Hormatmenghormati

Berhati-hati di bengkel

UNIT 11 Minggu 34-35 (20/9/20101/10/2010)

PKJR: Tajuk: 5langkah melintas dgn selamat Aktiviti: 4,5

10.3 Menghasilkan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk emel yang menarik dan bermakna.

PKJR: Tajuk: 5langkah melintas dgn selamat Aktiviti: 6,7

Kosa kata : Perayaan dibangunkan bersalamsalaman gembira bermaf-maafan, kunjungmengunjung, kuih-muih sehabat-handai

Kemahiran Bernilai Tambah : Kem. Berfikir Toeri Kecerdasan Pelbagai : Verbal linguistik Interpersonal

BULAN/MINGGU

TEMA/TAJUK PATRIOTISME

HASIL PEMBELAJARAN FOKUS UTAMA Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

HURAIAN PEMBELAJARAN Aras 1 1. Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti. 2. Menyatakan arahan swerta pesanan dengan sebutan yang jelas. Aras 2 1. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan. 2. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. Aras 3 1. Menyatakan arahan dengan intonasi yang betul dan cara yang meyakinkan. 2. Melakukan arahan serta pesanan dengan betul.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: Ayat tunggal Ayat majmuk Kosa kata: Negara Kemerdekaan Tanah Air Jalur Bendera

PENGISIAN KURIKULUM KBKK: Menjana idea mencirikan Ilmu : K.Tempatan P. Moral Nilai: Harmoni Menghormati Kemahiran Bernilai Tambah : Kem. Berfikir Belajar cara Belajar Teori Kecerdasan pelbagai: Verbal Linguistik Interpersonal

Hari Kebangsaan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. PKJR: Tajuk: Berhenti sebelum melintas jln raya. Aktiviti: 1,2,3,4 PKJR: Tajuk: Berhenti sebelum melintas jln raya. Aktiviti: 5,6,7 FOKUS SAMPINGAN 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

OKTOBER UNIT 12 Minggu 36-37 (4/10/201015/10/2010)

BULAN/MINGGU

TEMA/TAJUK PATRIOTISME Pahlawan Melayu

HASIL PEMBELAJARAN FOKUS UTAMA Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. 5.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. FOKUS SAMPINGAN 8.3 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

HURAIAN PEMBELAJARAN Aras 1 1. Menyebut perkataan yang mengandungi diagraph, diflong vokal berganding dengan konsonan bergabung dengan betul. 2. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 1. Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 1. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan sebutan yang betul dan jelas. 2. Memberikan makna perkataan, frasa dan ayat.

SISTEM BAHASA Tatabahasa: Ayat tunggal Ayat Majmuk Kosa kata :

PENGISIAN KURIKULUM KBKK: Menjana idea mencirikan Ilmu : K.Tempatan

UNIT 13 Minggu 38-39 (18/10/201029/10/2010)

PKJR: Tajuk: Melihat kenderaan Aktiviti: 1,2,3 PKJR: Tajuk: Melihat kenderaan Aktiviti: 4,5,6

Negara P. Moral Kemerdekaan Nilai: Tanah Air Harmoni Jalur Menghormati bendera Kemahiran Bernilai Tambah : Kem. Berfikir Belajar cara Belajar Teori Kecerdasan pelbagai: Verbal Linguistik Interpersonal

BULAN/MINGGU

TEMA/TAJUK SAINS TEKNOLOGI Kenderaan Dahulu

HASIL PEMBELAJARAN FOKUS UTAMA Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan intonasi dan paralinuistikk yang sesuai untuk menguatkan permintaan. FOKUS SAMPINGAN

HURAIAN PEMBELAJARAN Aras 1 1. Menyatakan kemahuan kepada seseorang secara bertatasusila. Aras 2 2. Mengemukakan permintaan secara telus dan bertatasusila dengan bahasa yang mudah difahami. Aras 3 1. Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan.

SISTEM BAHASA Tatabahasa : Tanda baca Jenis ayat Ayat penyata Ayat seruan Ayat tanya Ayat perintah

PENGISIAN KURIKULUM KBKK: Menjana idea mengelas Ilmu : Sains P.Moral Nilai: Bersyukur Menghargai barang Kemahiran Bernilai Tambah : Kem. Berfikir Belajar cara Belajar Teori Kecerdasan pelbagai: Visual Ruang Logik Matematik

NOVEMBER UNIT 14 Minggu 40 (1/11/20105/11/2010) 5/11/2010- Hari Deepavalli Kenderaan Kini PKJR: Tajuk: Mengesan arah bunyi kenderaan. Aktiviti: 1,2,3,4

8.1 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Kosa kata : Kenderaan pengangkutan Lambing komunikasi Computer internet Telefon

BULAN/MINGGU

TEMA/TAJUK SAINS TEKNOLOGI Mengenal Komputer Kafe Siber

HASIL PEMBELAJARAN FOKUS UTAMA Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistic yang sesuai untuk menguatkan permintaan. FOKUS SAMPINGAN

HURAIAN PEMBELAJARAN Aras 1 1. Menulis perkataan dan ayat tunggal yang diberikan dengan cara yang betul dan kemas. 2. Membina ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai secara berpadu. Aras 2 1. Melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai secara berpandu. 2. Membina ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Aras 3 1. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan yang bermakna.

SISTEM BAHASA Tatabahasa : Tanda baca Jenis ayat Ayat penyata Ayat seruan Ayat tanya Ayat perintah

PENGISIAN KURIKULUM KBKK: Menjana idea mengelas Ilmu : Sains P.Moral Nilai: Bersyukur Menghargai barang Kemahiran Bernilai Tambah : Kem. Berfikir Belajar cara Belajar Teori Kecerdasan pelbagai: Visual Ruang Logik Matematik

NOVEMBER UNIT 15 Minggu 41 (8/11/201012/11/2010)

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk. PKJR: Tajuk:Berfikir sebelum melintas. Aktiviti:1,2,3 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Kosa kata : Kenderaan pengangkutan Lambing komunikasi Computer internet Telefon

BULAN/MINGG U

TEMA/TAJUK SAINS TEKNOLOGI

HASIL PEMBELAJARAN FOKUS UTAMA Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistic yang sesuai untuk menguatkan permintaan. FOKUS SAMPINGAN 8.3 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk.

HURAIAN PEMBELAJARAN Aras 1 3. Menulis perkataan dan ayat tunggal yang diberikan dengan cara yang betul dan kemas. 4. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberikan. Aras 2 3. Melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai secara berpandu. 4. Membina ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Aras 3 2. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan yang bermakna.

SISTEM BAHASA Tatabahasa : Tanda baca Jenis ayat Ayat penyata Ayat seruan Ayat tanya Ayat perintah

PENGISIAN KURIKULUM KBKK: Menjana idea mengelas Ilmu : Sains P.Moral Nilai: Bersyukur Menghargai barang Kemahiran Bernilai Tambah : Kem. Berfikir Belajar cara Belajar Teori Kecerdasan pelbagai: Visual Ruang Logik Matematik

NOVEMBER UNIT 16 Minggu 42 (15/11/201019/11/2010) 17/11/2010- Hari Raya Qurban 20/11/20102/1/2011(Cuti Akhir Tahun) 7/12/2010-Awal Muharram 25/12/2010(Hari Krismas)

Alat Perhubungan Dahulu

Alat Perhubungan Sekarang PKJR: Tajuk:Berfikir sebelum melintas. Aktiviti:4,5,6

Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Kosa kata : Kenderaan pengangkutan Lambing komunikasi Computer internet Telefon