Anda di halaman 1dari 19

Renungan 1

Sepanjang karier saya sebagai wartawan,saya tidak pernah melihat sekolah yang baik dipimpin oleh pemimpin yang lemah dan sebaliknya; tetapi saya pernah melihat sekolah yang lemah dipulihkan menjadi sekolah yang baik; malangnya saya juga pernah melihat sekolah yang baik merudum menjadi sekolah yang teruk.Kesimpulannya, jatuh bangun sesebuah sekolah itu bergantung kepada kualiti kepimpinannya.
Fred M. Hechinger Presiden The new York Press

Vision without action is merely a dream, Action without vision is merely passing the time

but
Vision with action can change the world

Joel Baker, 1991

PERBEZAAN ANTARA PENGURUSAN STRATEGIK DAN PERANCANGAN STRATEGIK

PENGURUSAN STRATEGIK MELIBATKAN TIGA PROSES UTAMA IAITU FORMULASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PERANCANGAN STRATEGIK MELIBATKAN HANYA PROSES FORMULASI

Kepentingan Pengurusan Strategik kepada kecemerlangan organisasi
Membina satu kerangka kerja tentang apa yang patut dilakukan untuk masa depan organisasi. Menyediakan ruang untuk semua ahli organisasi terlibat dan bertangggungjawab dalam mencapai matlamat organisasi. Mengimbang organisasi dengan perkembangan persekitaran. Menjadikan organisasi lebih berfokus. Menjadikan seseorang itu sebagai pemimpin yang cemerlang; melakukan perkara yang betul, dengan betul, untuk orang/pihak yang betul, pada tempat yang betul, pada masa yang betul dan dalam bajet yang betul

4 SOALAN STRATEGIK
3 2 1

Dimana kita sekarang?


STATUS QUO

Bagaimana cara untuk sampai ke tempat tujuan?


PELAN / STRATEGI

Ke mana hendak tuju?


MATLAMAT

Bagaimana kita tahu kita sampai?

APA ITU PLAN STRATEGIK?


Sesuatu proses atau aktiviti itu dikatakan strategik apabila ia melibatkan: a. Tindakan untuk memilih cara terbaik untuk bertindakbals keatas keadaan perubaan persekitaran yang dinamik dan sukar untuk diramal dan committing to one set of responses instead of another (Allison &Kayle, 2005) b. Pilihan tindakannya berorientasikan jangka panjang dengan berasaskan keadaan sekarang

KENAPA ORGANISASI PERLU MELAKUKAN PELAN STRATEGIK (WHY)
Mempunyai satu kerangka proses kerja yang tersusun dan sistematik untuk menterjemahkan visi.misi dan strategi kepada aktivitiaktiviti-aktiviti kerja harian. Menunjukkan perhubungan yang jelas antara visi,misi, analisis persekitaran, isu strategik,matlamat organisasi dengan petunjukpetunjuk-petunjuk prestasi utama (Key performance indicators). Meningkatkan keupayaan pemimpin untuk mengukur, mengawal strategi secara berkesan bagi mencapai visi dan misi organisasi. Meningkatkan rasa tanggungjawab, kecekapan & keberkesanan dalam pengurusan kerja setiap ahli organisasi melalui ketelusan matlamat & KPI.

PERANCANGAN STRATEGIK
WHAT DO YOU FORMULATE?
WAWASAN/VISI ORGANISASI Ciri-Ciri Visi Apa,Utk,Siapa,Bila Ringkas,padat,jelas,+,inspi ring,realistik,<10p.p Dimulakan oleh pemimpin Dibudayakan

MISI ORGANISASI
MATLAMAT STRATEGIK

Ciri-Ciri Misi Bagaimana Ringkas,<25p.p Menyatakan fungsi organisasi Menimbulkan rasa sepunya

OBJEKTIF KHUSUS

Perenggan/point sistem

MATLAMAT STRATEGIK DALAM ORGANISASI MERUJUK KEPADA CARA BAGAIMANA ORGANISASI INGIN MENCAPAI MISINYA SETELAH MENGENAL KEKUATAN DAN KELEMAHAN DALAM ORGANISASI SERTA ANCAMAN DAN PELUANG DI PERSEKITARAN LUAR.

ISU-ISU STRATEGIK
Perkara-perkara kritikal yang perlu ditangani segera kerana ia menjadi topik perbincangan hangat tentang organisasi. Jika tidak ditangani ia akan menjejaskan reputasi organisasi.

PELAN STRATEGIK P.ISLAM


ISU STRATEGIK

SASARAN JANGKA PANJANG


MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KHUSUS KPI

Nilai Mula Pada akhir Okt 2007, % guru yang mahir berbahasa Inggeris telah ditingkatkan dari 70% kepada 73%.

08

09

2010

201 1

Penguasa an huruf hijaiyah murid

Memastikan muridmurid mengenali dan menyebut huruf hijaiyah dengan baik

Bil guru berbahasa 70 % Inggeris meningka t

75 %

85 %

90 %

95%

TOWS MATRIKS PPSMI


S- Strength

S1.Terdapat 3 orang guru PPSMI terlatih. S2. Seorang guru pakar B. Inggeris S3. Buku-buku BI di pusat sumber mencukupi S4. Guru guru komited dan dedikasi

O- Opportunities

S-O

O1.NYDP PIBG adalah pengerusi UMNO 1. ( S1+O4 ) Bahagian dan sentiasa memberi perhatian Menggunakan hubungan baik dengan ibu dan pengiktirafan kepada guru bapa bagi meningkatkan penguasaan BI guru O2. Kedai buku sering memberi sumbangan 2. (S1 + O3) dalam aktiviti Kurikulum Menghantar guru berkursus dengan O3. Pengerusi Biro Kebajikan PIBG proaktif bantuan kewangan PIBG dalam mencari sumber sumbangan. O4. Terdapat seorang AJK PIBG yang merupakan pakar BI

W- Weakness W1. Guru kurang keyakinan berbahasa Inggeris W2. Latar belakang guru yang sentiasa menggunakan BM W3. Sebilangan besar pelajar tidak menggunakan BI

O- Opportunities O1.NYDP PIBG adalah pengerusi UMNO Bahagian dan sentiasa memberi perhatian dan pengiktirafan kepada guru O2. Kedai buku sering memberi sumbangan dalam aktiviti Kurikulum O3. Pengerusi Biro Kebajikan PIBG proaktif dalam mencari sumber sumbangan. O4. Terdapat seorang AJK PIBG yang merupakan pakar BI

W-O 1. (W1+ O4) Mewujudkan permuafakatan antara sekolah dengan PIBG untuk meniingkatkan BI guru

S- Strength

S1.Terdapat 3 orang guru PPSMI terlatih. S2. Seorang guru pakar B. Inggeris S3. Buku-buku BI di pusat sumber mencukupi S4. Guru guru komited dan dedikasi

S-T T-Threats T1. Ibubapa tidak memberi galakan kepada anak-anak berbahasa Inggeris T2. Segelintir ibu bapa mempertikaikan program-program yang dijalankan oleh sekolah T3. Segelintir ibu bapa dan komuniti tidak mengambil tahu tentang aktiviti yang dijalankan oleh sekolah. 1. (S1+ S2 +T1) Meningkatkan kesedaran ibubapa tentang kepentingan BI melalui ceramah keibubapaan

W- Weakness W1. Guru kurang keyakinan berbahasa Inggeris W2. Latar belakang guru yang sentiasa menggunakan BM W3. Sebilangan besar pelajar tidak menggunakan BI

T-Threats T1. Ibubapa tidak memberi galakan kepada anak-anak berbahasa Inggeris T2. Segelintir ibu bapa mempertikaikan program-program yang dijalankan oleh sekolah T3. Segelintir ibu bapa dan komuniti tidak mengambil tahu tentang aktiviti yang dijalankan oleh sekolah.

W-T 1.(W1 + T1) Menggalakkan guru- guru berbahasa Inggeris diluar sekolah untuk memberi kesedaran ibubapa tentang pentingnya BI.

PELAN TAKTIKAL / TINDAKAN


NAMA STRATEGI

Menggunakan hubungan baik dengan ibu bapa bagi meningkatkan penguasaan BI guru
T/JAWA B GPK 1 TEMPO H/TARI KH
1 hari semingg u

BIL

PROGRAM/ PROJEK Conversation English for Teachers

KOS/ SUMBER RM500.00 PIBG

OUT- PUT

KPI

PELAN KONTIGE NSI

Guru lebih Bilangan Ceramah berkeyakinan guru yang berubah sikap dan mahu menggunaka n BI

English For Adults

KP BI

2 hari Setiap minggu

RM300.00 PIBG

Guru menguasai BI

Bil. Guru Edaran menggunaka bahan n BI bengkel meningkat

PELAN OPERASI
NAMA PROGRAM OBJEKTI F
KOS KERJA

Conversation English for Teachers


Pada akhir Okt 2007, % guru yang bertutur dalam BI meningkat dari 70% ke 73%

J/Pendek

RM 500 PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI / STATUS

LANGKAH

Mesyuarat JK Program -penetapan tarikh -agihan tugas -anggaran kos Urusan surat- menyurat

Guru Besar GPK 1

1 hari

KP BI

1 hari

Pemberitahuan kepada Guru Edaran memo

Taklimat pelaksanaan program Penyediaan bahan Pelaksanaan program

GPK 1

1 hari 2 hari Penyediaan bahan fotokopi

4 5

Jawatankuasa kerja GPK 1 KP BI 3 hari