Anda di halaman 1dari 5

KEJOHANAN PING PONG MSS SELANGOR 2011 ( BORANG PENYERTAAN A ) NAMA DAERAH : KUALA SELANGOR * Lelaki / Perempuan Bawah

12 Tahun (Isi Dalam 2 Salinan)

NAMA PENGURUS PASUKAN : ________________________________________ NO. TELEFON : ______________________ FAX : _______________________ NAMA JURULATIH : ___________________________________________________ ACARA BERPASUKAN Bil Nama Penuh Peserta (Huruf Besar)
1 2 3 4 5

Nama Sekolah

Nombor Sijil Kelahiran

Tarikh Lahir

ACARA PERSEORANGAN Bil Nama Penuh Peserta (Huruf Besar)


1 2

Nama Sekolah

Nombor Sijil Kelahiran

Tarikh Lahir

ACARA BERGU Bil Nama Penuh Peserta (Huruf Besar)


1

Nama Sekolah

Nombor Sijil Kelahiran

Tarikh Lahir

Saya sahkan bahawa butir-butir di atas adalah benar

. ( ) Pengurus Pasukan

Tarikh :

KEJOHANAN PING PONG MSS SELANGOR 2011 ( BORANG PENYERTAAN B )

NAMA DAERAH

: KUALA SELANGOR * Lelaki / Perempuan Bukan Kaum Cina Rendah (Isi Dalam 2 Salinan)

NAMA PENGURUS PASUKAN : ________________________________________________ NO. TELEFON : ______________________ FAX : _______________________ NAMA JURULATIH : __________________________________________________________ ACARA PERSEORANGAN Bil Nama Penuh Peserta (Huruf Besar)
1 2

Nama Sekolah

Nombor Sijil Kelahiran

Tarikh Lahir

ACARA BERGU Bil Nama Penuh Peserta (Huruf Besar)


1

Nama Sekolah

Nombor Sijil Kelahiran

Tarikh Lahir

Saya sahkan bahawa butir-butir di atas adalah benar

. ( ) Pengurus Pasukan

Tarikh :

KEJOHANAN PING PONG MSS SELANGOR 2009 ( BORANG PENYERTAAN C ) NAMA DAERAH : KUALA SELANGOR * Lelaki / Perempuan Bawah 15 Tahun (Isi Dalam 2 Salinan)

NAMA PENGURUS PASUKAN : ________________________________________ NO. TELEFON : ______________________ FAX : _______________________ NAMA JURULATIH : ___________________________________________________ ACARA BERPASUKAN Bil Nama Penuh Peserta (Huruf Besar)
1 2 3 4 5

Nama Sekolah

Nombor Kad Pengenalan

Tarikh Lahir

ACARA PERSEORANGAN Bil Nama Penuh Peserta (Huruf Besar)


1 2

Nama Sekolah

Nombor Kad Pengenalan

Tarikh Lahir

ACARA BERGU Bil Nama Penuh Peserta (Huruf Besar)


1

Nama Sekolah

Nombor Kad Pengenalan

Tarikh Lahir

Saya sahkan bahawa butir-butir di atas adalah benar

.. ( ) Pengurus Pasukan

Tarikh :

KEJOHANAN PING PONG MSS SELANGOR 2011 ( BORANG PENYERTAAN D ) NAMA DAERAH : KUALA SELANGOR * Lelaki / Perempuan Bawah 18 Tahun (Isi Dalam 2 Salinan)

NAMA PENGURUS PASUKAN : ________________________________________ NO. TELEFON : ______________________ FAX : _______________________ NAMA JURULATIH : ___________________________________________________ ACARA BERPASUKAN Bil Nama Penuh Peserta (Huruf Besar)
1 2 3 4 5

Nama Sekolah

Nombor Kad Pengenalan

Tarikh Lahir

ACARA PERSEORANGAN Bil Nama Penuh Peserta (Huruf Besar)


1 2

Nama Sekolah

Nombor Kad Pengenalan

Tarikh Lahir

ACARA BERGU Bil Nama Penuh Peserta (Huruf Besar)


1

Nama Sekolah

Nombor Kad Pengenalan

Tarikh Lahir

Saya sahkan bahawa butir-butir di atas adalah benar

.. ( ) Pengurus Pasukan

Tarikh :

KEJOHANAN PING PONG MSS SELANGOR 2011 ( BORANG PENYERTAAN E )

NAMA DAERAH

: KUALA SELANGOR * Lelaki / Perempuan Bukan Kaum Cina Menengah (Isi Dalam 2 Salinan)

NAMA PENGURUS PASUKAN : __________________________________________________ NO. TELEFON : _______________________ FAX : ________________________ NAMA JURULATIH : ____________________________________________________________ ACARA PERSEORANGAN Bil Nama Penuh Peserta (Huruf Besar)
1 2

Nama Sekolah

Nombor Kad Pengenalan

Tarikh Lahir

ACARA BERGU Bil Nama Penuh Peserta (Huruf Besar)


1

Nama Sekolah

Nombor Kad Pengenalan

Tarikh Lahir

Saya sahkan bahawa butir-butir di atas adalah benar

.. ( ) Pengurus Pasukan

Tarikh :