Anda di halaman 1dari 3

Modul Ulangkaji Cemerlang

((KUIZ 1

NAMA : _____________________________________________________
KELAS
: _____________
Firman Allah s.w.t:

(Berikan maksud kalimah berikut: (6 markah .1


Kalimah

Maksud

Kalimah

Maksud

(Apakah pengertian zalim? (2 markah .2


_______________________________________________________________________
_______
3. Berikan dua contoh perbuatan yang dianggap menzalimi diri sendiri yang
selalu dilakukan oleh seorang pelajar. (4 markah)

____________________________________________________________________
___
____________________________________________________________________
___
4. Berikan maksud rahmat Allah s.w.t. (2 markah)
______________________________________________________________________________
5. Terangkan dua langkah-langkah untuk mendapat keampunan Allah. (4 markah)
a) ______________________________________________________
b) ______________________________________________________
6. Berikan pengertian maksud solat ketika sakit.(2 markah)

Ustaz khairul/MRSM TGS/2012

Modul Ulangkaji Cemerlang


((KUIZ 1

7. Jelaskan perbezaan antara rukhsah solat ketika sakit dengan rukhsah solat ketika
musafir. (4 markah)
Rukhsah solat ketika sakit

Rukhsah solat ketika musafir

1-

1-

2-

2-

8. Terangkan secara ringkas tentang solat secara baring mengiring. (3 markah)


-

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

9. Nyatakan dua sebab diwajibkan solat walaupun ketika sakit. (4 markah)


a) ______________________________________________________________
b) ______________________________________________________________
10. Berikan pengertian Rasul (2 markah)
_____________________________________________________________________
11. Nyatakan dua tugas para rasul kepada umat manusia (2 markah)
_______________________________________________________________________
______
_______________________________________________________________________
______
12. Huraikan perbezaan antara Nabi dan Rasul: (7 markah)
PERKARA
Pengertian

NABI

RASUL

dari segi

Utusan kepada sesuatu


tempat

bahasa
Pengertian
dari segi
istilah

Bilangan

Seorang lelaki yang dipilih oleh


Allah SWT, dikurniakan wahyu
untuk dirinya sahaja.

Ramai tetapi tidak dapat

Ustaz khairul/MRSM TGS/2012

Modul Ulangkaji Cemerlang


((KUIZ 1

dipastikan jumlahnya
Kitab/suhuf

Sebahagiannya menerima
suhuf dan kitab.

Tugas

Ditugaskan untuk
menyampaikan wahyu.

Ustaz khairul/MRSM TGS/2012