SMK PAKU, BAU PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) 2011-2015

ISI KANDUNGAN 1.0 Analisis SWOT 2.0 Perancangan Strategik 3.0 Pelan Taktikal 4.0 Pelan Operasi

MUKA SURAT 2 3 4 5

PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025

Page 1

Sukar mendapat bekalan buku teks di pasaran O3-Kerjasama antara SPBT-SPBT sekolah di PPD Kuching dan Bau T3.Tiada kemudahan mengakses internet W6. S4.Kerosakan buku teks yang tinggi oleh pelajar sesi petang. S2.Kurang guru berpengalaman dalam pengurusan SPBT didalam dedikasi.Guru penyelaras yang komited dan bekerja dalam satu pasukan. PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 2 . S3.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah. akrab.Pelajar berhenti sekolah tidak memulangkan buku teks.ANALISIS SWOT JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU STRENGHT-KEKUATAN (S) S1.Mempunyai Kelab SPBT yang mempunyai ahli yang komited dan W7.Pelajar tidak mengantikan buku buku hilang T2. S5.. jawatankuasa SPBT THREAT-ANCAMAN (T) T1. T4. W5.Tiada kemudahan perkakasan BOSS yang mencukupi W6.Masalah displin murid terkawal dan tiada kes displin berat dilaporkan. OPPORTUNITIES-PELUANG (O) O1.Mempunyai sebuah stor pengasingan untuk menyimpan sementara buku yang akan dilupuskan. S6.Masih sebahagian kecil daripada pelajar yang tidak menghargai keistimewaan SPBT.Mempunyai sebuah bilik kecil untuk menyimpan buku teks dan fail SPBT.Kebanyakan guru memberi komitmen yang tinggi.Semua pelajar mendapat kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks.Buku rosak dan hilang adalah antara masalah utama. W3. W4.Kedudukan bilik BOSS yang tidak strategic S7.Keadaan dalam bilik BOSS tidak kondusif untuk membuat kerjakerja pengurusan SPBT T5. W2.Terdapat sebahagian pelajar yang tidak memulangkan buku teks di akhir tahun.Pengurusan SPBT masih menggunakan kaedah manual.Sokongan padu dari pihak pentadbir O2. WEAKNESS-KELEMAHAN (W) W1.

1. Matlamat 1. 2. Pemeriksaan berkala oleh guru subjek untuk memastikan bilangan buku teks yang rosak dapat dikurangkan.PERANCANGAN STRATEGIK SPBT SMK PAKU 2011-2015 Isu Masalah 1. 2. Peratus kerosakan buku teks 0% 2. 3% buku teks hilang semasa dipulangkan pada akhir tahun. 3% buku teks 1. Mengurangkan peratusan kerosakan keadaan buku teks. Indikator Pencapaian 1. Mewajibkan pelajar mengganti semula buku teks yang hilang. Mewajibkan pelajar membalut buku teks. Penjagaan & penggunaan buku teks kurang memuaskan yang dipulangkan pada akhir tahun rosak keadaan fizikal. 1. Strategi 1. PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 3 . Mengurangkan peratusan kehilangan buku teks. Menahan Sijil Akademik pelajar sehingga bayaran buku teks dilunaskan. 2. Peratus kehilangan buku teks 0%.

S/U JK buku teks.Okt Kos/Sumber RM0 TOV y 3% buku teks rosak semasa pemulangan pada akhir tahun. 0% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun. PKHEM 3. PKHEM 3. 5. Penyelaras tingkatan. Mengurangkan kehilangan buku teks. Pengetua 2.PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BUKU TEKS (2011-1015) Bil Program 1 Jom Sayangi buku teks Objektif Mengurangkan kerosakan fizikal buku teks. 3% buku yang rosak dibaikpulih dan boleh digunakan semula.Okt RM1500/SU WA y 0% buku yang perlu dibaikpulih Peratus buku yang dibaikpulih 0%. Penyelaras tingkatan. Guru subjek Tempoh Jan . Kelab SPBT Jun . 3% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun. Tanggungjawab 1. S/U JK buku teks 4. 1. 4. 5. Pengetua 2. 2 Mari Selamatkan Buku Teks Memanjangkan jangka hayat penggunaan buku teks. PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 4 . ERT y 0% buku teks rosak semasa pemulangan akhir tahun. y y Indikator Pencapaian Peratus kerosakan dan kehilangan buku teks 0%.

Penyelaras tingkatan 3. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Semua guru subjek Proses Kerja: 1.3 Pelantikan Penyelaras Progam 2. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 5 . 2. Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Telibat: Jan hingga Oktober 2011 Semua Pelajar SMK Paku . Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3.1 Ucapan Pengetua 1.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks 1. 2. S/U JK buku teks.5) 1. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program 4. Mengurangkan kehilangan buku teks.(Peralihan hingga Ting. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1.PELAN OPERASI JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2011-2015) Nama Projek: Objektif: Program Jom Sayangi Buku Teks 1.

Pelaksanaan aktiviti 5. Kekangan: Pemantauan: Penilaian: 1.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan buku teks.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan 5. Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks.5. penambahbaikan dilakukan dari tahun bagi meningkatkan keberkesanan program PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 6 . Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah rendah. Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. PKHEM. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. JK SPBT dan guru subjek.