SMK PAKU, BAU PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) 2011-2015

ISI KANDUNGAN 1.0 Analisis SWOT 2.0 Perancangan Strategik 3.0 Pelan Taktikal 4.0 Pelan Operasi

MUKA SURAT 2 3 4 5

PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025

Page 1

Tiada kemudahan perkakasan BOSS yang mencukupi W6.Mempunyai sebuah bilik kecil untuk menyimpan buku teks dan fail SPBT.Masalah displin murid terkawal dan tiada kes displin berat dilaporkan. W4.Kerosakan buku teks yang tinggi oleh pelajar sesi petang.Kebanyakan guru memberi komitmen yang tinggi.Pelajar tidak mengantikan buku buku hilang T2.Mempunyai sebuah stor pengasingan untuk menyimpan sementara buku yang akan dilupuskan.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah.ANALISIS SWOT JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU STRENGHT-KEKUATAN (S) S1. S3.Pengurusan SPBT masih menggunakan kaedah manual. S4. jawatankuasa SPBT THREAT-ANCAMAN (T) T1.Sukar mendapat bekalan buku teks di pasaran O3-Kerjasama antara SPBT-SPBT sekolah di PPD Kuching dan Bau T3.Pelajar berhenti sekolah tidak memulangkan buku teks.Keadaan dalam bilik BOSS tidak kondusif untuk membuat kerjakerja pengurusan SPBT T5.Kedudukan bilik BOSS yang tidak strategic S7.Semua pelajar mendapat kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks.Kurang guru berpengalaman dalam pengurusan SPBT didalam dedikasi. akrab.Guru penyelaras yang komited dan bekerja dalam satu pasukan. W3. T4.Masih sebahagian kecil daripada pelajar yang tidak menghargai keistimewaan SPBT. S5. WEAKNESS-KELEMAHAN (W) W1. OPPORTUNITIES-PELUANG (O) O1.Terdapat sebahagian pelajar yang tidak memulangkan buku teks di akhir tahun. W2. S6.Sokongan padu dari pihak pentadbir O2.Mempunyai Kelab SPBT yang mempunyai ahli yang komited dan W7. W5.Tiada kemudahan mengakses internet W6.Buku rosak dan hilang adalah antara masalah utama.. S2. PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 2 .

Matlamat 1. 2. 3% buku teks hilang semasa dipulangkan pada akhir tahun. Pemeriksaan berkala oleh guru subjek untuk memastikan bilangan buku teks yang rosak dapat dikurangkan. 2. PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 3 . 3% buku teks 1. 2. Peratus kehilangan buku teks 0%. Indikator Pencapaian 1. 1. Mengurangkan peratusan kehilangan buku teks. Penjagaan & penggunaan buku teks kurang memuaskan yang dipulangkan pada akhir tahun rosak keadaan fizikal.PERANCANGAN STRATEGIK SPBT SMK PAKU 2011-2015 Isu Masalah 1. Mengurangkan peratusan kerosakan keadaan buku teks. Peratus kerosakan buku teks 0% 2. 1. Mewajibkan pelajar mengganti semula buku teks yang hilang. Strategi 1. Mewajibkan pelajar membalut buku teks. Menahan Sijil Akademik pelajar sehingga bayaran buku teks dilunaskan.

S/U JK buku teks. Penyelaras tingkatan. Kelab SPBT Jun . 1. Penyelaras tingkatan.Okt RM1500/SU WA y 0% buku yang perlu dibaikpulih Peratus buku yang dibaikpulih 0%.PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BUKU TEKS (2011-1015) Bil Program 1 Jom Sayangi buku teks Objektif Mengurangkan kerosakan fizikal buku teks. PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 4 . S/U JK buku teks 4. 5.Okt Kos/Sumber RM0 TOV y 3% buku teks rosak semasa pemulangan pada akhir tahun. PKHEM 3. Guru subjek Tempoh Jan . Pengetua 2. 3% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun. 5. 4. ERT y 0% buku teks rosak semasa pemulangan akhir tahun. Tanggungjawab 1. PKHEM 3. Pengetua 2. Mengurangkan kehilangan buku teks. 0% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun. y y Indikator Pencapaian Peratus kerosakan dan kehilangan buku teks 0%. 3% buku yang rosak dibaikpulih dan boleh digunakan semula. 2 Mari Selamatkan Buku Teks Memanjangkan jangka hayat penggunaan buku teks.

Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Telibat: Jan hingga Oktober 2011 Semua Pelajar SMK Paku .1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Mengurangkan kehilangan buku teks.5) 1.(Peralihan hingga Ting. Semua guru subjek Proses Kerja: 1. 2.3 Pelantikan Penyelaras Progam 2.1 Ucapan Pengetua 1. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 5 . Kenal pasti kumpulan sasaran 2. 2. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program 4. Penyelaras tingkatan 3. S/U JK buku teks. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1.PELAN OPERASI JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2011-2015) Nama Projek: Objektif: Program Jom Sayangi Buku Teks 1.

Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah rendah. Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. JK SPBT dan guru subjek. Pelaksanaan aktiviti 5. PKHEM. penambahbaikan dilakukan dari tahun bagi meningkatkan keberkesanan program PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 6 . Kekangan: Pemantauan: Penilaian: 1.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan buku teks.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan 5.5. Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful