SMK PAKU, BAU PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) 2011-2015

ISI KANDUNGAN 1.0 Analisis SWOT 2.0 Perancangan Strategik 3.0 Pelan Taktikal 4.0 Pelan Operasi

MUKA SURAT 2 3 4 5

PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025

Page 1

.Guru penyelaras yang komited dan bekerja dalam satu pasukan. OPPORTUNITIES-PELUANG (O) O1.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah.Tiada kemudahan mengakses internet W6.Kurang guru berpengalaman dalam pengurusan SPBT didalam dedikasi.ANALISIS SWOT JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU STRENGHT-KEKUATAN (S) S1. jawatankuasa SPBT THREAT-ANCAMAN (T) T1.Masih sebahagian kecil daripada pelajar yang tidak menghargai keistimewaan SPBT.Terdapat sebahagian pelajar yang tidak memulangkan buku teks di akhir tahun. S3.Mempunyai sebuah stor pengasingan untuk menyimpan sementara buku yang akan dilupuskan. W3. W4. W5.Buku rosak dan hilang adalah antara masalah utama.Sukar mendapat bekalan buku teks di pasaran O3-Kerjasama antara SPBT-SPBT sekolah di PPD Kuching dan Bau T3. WEAKNESS-KELEMAHAN (W) W1. akrab.Semua pelajar mendapat kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks.Pelajar berhenti sekolah tidak memulangkan buku teks.Mempunyai sebuah bilik kecil untuk menyimpan buku teks dan fail SPBT.Kedudukan bilik BOSS yang tidak strategic S7. T4. S4.Pelajar tidak mengantikan buku buku hilang T2. PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 2 .Tiada kemudahan perkakasan BOSS yang mencukupi W6. S2.Mempunyai Kelab SPBT yang mempunyai ahli yang komited dan W7.Keadaan dalam bilik BOSS tidak kondusif untuk membuat kerjakerja pengurusan SPBT T5. S5. W2. S6.Pengurusan SPBT masih menggunakan kaedah manual.Sokongan padu dari pihak pentadbir O2.Kebanyakan guru memberi komitmen yang tinggi.Masalah displin murid terkawal dan tiada kes displin berat dilaporkan.Kerosakan buku teks yang tinggi oleh pelajar sesi petang.

Pemeriksaan berkala oleh guru subjek untuk memastikan bilangan buku teks yang rosak dapat dikurangkan. Peratus kehilangan buku teks 0%. Mengurangkan peratusan kerosakan keadaan buku teks. 2. 1. Menahan Sijil Akademik pelajar sehingga bayaran buku teks dilunaskan. 1. 2. 3% buku teks 1. Strategi 1. Mewajibkan pelajar mengganti semula buku teks yang hilang. Mewajibkan pelajar membalut buku teks. Mengurangkan peratusan kehilangan buku teks.PERANCANGAN STRATEGIK SPBT SMK PAKU 2011-2015 Isu Masalah 1. PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 3 . 2. Penjagaan & penggunaan buku teks kurang memuaskan yang dipulangkan pada akhir tahun rosak keadaan fizikal. Matlamat 1. 3% buku teks hilang semasa dipulangkan pada akhir tahun. Indikator Pencapaian 1. Peratus kerosakan buku teks 0% 2.

4. Guru subjek Tempoh Jan . Mengurangkan kehilangan buku teks. 2 Mari Selamatkan Buku Teks Memanjangkan jangka hayat penggunaan buku teks. 3% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun.PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BUKU TEKS (2011-1015) Bil Program 1 Jom Sayangi buku teks Objektif Mengurangkan kerosakan fizikal buku teks.Okt Kos/Sumber RM0 TOV y 3% buku teks rosak semasa pemulangan pada akhir tahun. ERT y 0% buku teks rosak semasa pemulangan akhir tahun. Penyelaras tingkatan. Tanggungjawab 1. PKHEM 3. 5. S/U JK buku teks 4. Penyelaras tingkatan. PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 4 . 5. y y Indikator Pencapaian Peratus kerosakan dan kehilangan buku teks 0%. 1. Pengetua 2. S/U JK buku teks. PKHEM 3. 0% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun. Kelab SPBT Jun . 3% buku yang rosak dibaikpulih dan boleh digunakan semula.Okt RM1500/SU WA y 0% buku yang perlu dibaikpulih Peratus buku yang dibaikpulih 0%. Pengetua 2.

1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 5 .1 Ucapan Pengetua 1.PELAN OPERASI JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2011-2015) Nama Projek: Objektif: Program Jom Sayangi Buku Teks 1. 2.(Peralihan hingga Ting. 2. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Mengurangkan kehilangan buku teks.5) 1. Semua guru subjek Proses Kerja: 1.3 Pelantikan Penyelaras Progam 2.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program 4. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1. S/U JK buku teks. Penyelaras tingkatan 3. Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Telibat: Jan hingga Oktober 2011 Semua Pelajar SMK Paku .

Pelaksanaan aktiviti 5. Kekangan: Pemantauan: Penilaian: 1. JK SPBT dan guru subjek.5. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah rendah. PKHEM. Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks. Pemantauan dilakukan oleh Pengetua.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan 5. penambahbaikan dilakukan dari tahun bagi meningkatkan keberkesanan program PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 6 .2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan buku teks.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful