SMK PAKU, BAU PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) 2011-2015

ISI KANDUNGAN 1.0 Analisis SWOT 2.0 Perancangan Strategik 3.0 Pelan Taktikal 4.0 Pelan Operasi

MUKA SURAT 2 3 4 5

PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025

Page 1

Masih sebahagian kecil daripada pelajar yang tidak menghargai keistimewaan SPBT. S4.Sokongan padu dari pihak pentadbir O2. akrab.Tiada kemudahan perkakasan BOSS yang mencukupi W6.Terdapat sebahagian pelajar yang tidak memulangkan buku teks di akhir tahun.. W2. T4. WEAKNESS-KELEMAHAN (W) W1. W3.Buku rosak dan hilang adalah antara masalah utama. PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 2 .Pengurusan SPBT masih menggunakan kaedah manual.Kedudukan bilik BOSS yang tidak strategic S7.Guru penyelaras yang komited dan bekerja dalam satu pasukan. S3. OPPORTUNITIES-PELUANG (O) O1.Mempunyai sebuah stor pengasingan untuk menyimpan sementara buku yang akan dilupuskan.Sukar mendapat bekalan buku teks di pasaran O3-Kerjasama antara SPBT-SPBT sekolah di PPD Kuching dan Bau T3.Pelajar berhenti sekolah tidak memulangkan buku teks. S5.Mempunyai Kelab SPBT yang mempunyai ahli yang komited dan W7.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah.Pelajar tidak mengantikan buku buku hilang T2.Kebanyakan guru memberi komitmen yang tinggi.Keadaan dalam bilik BOSS tidak kondusif untuk membuat kerjakerja pengurusan SPBT T5.Tiada kemudahan mengakses internet W6.Kerosakan buku teks yang tinggi oleh pelajar sesi petang. W4.ANALISIS SWOT JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU STRENGHT-KEKUATAN (S) S1.Mempunyai sebuah bilik kecil untuk menyimpan buku teks dan fail SPBT.Masalah displin murid terkawal dan tiada kes displin berat dilaporkan.Kurang guru berpengalaman dalam pengurusan SPBT didalam dedikasi.Semua pelajar mendapat kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks. S2. jawatankuasa SPBT THREAT-ANCAMAN (T) T1. W5. S6.

Mewajibkan pelajar mengganti semula buku teks yang hilang. 1. 2. Peratus kerosakan buku teks 0% 2. Pemeriksaan berkala oleh guru subjek untuk memastikan bilangan buku teks yang rosak dapat dikurangkan. Mengurangkan peratusan kehilangan buku teks. 1. 3% buku teks hilang semasa dipulangkan pada akhir tahun. 3% buku teks 1. Mengurangkan peratusan kerosakan keadaan buku teks. Strategi 1. 2. Peratus kehilangan buku teks 0%.PERANCANGAN STRATEGIK SPBT SMK PAKU 2011-2015 Isu Masalah 1. Mewajibkan pelajar membalut buku teks. 2. Matlamat 1. PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 3 . Menahan Sijil Akademik pelajar sehingga bayaran buku teks dilunaskan. Indikator Pencapaian 1. Penjagaan & penggunaan buku teks kurang memuaskan yang dipulangkan pada akhir tahun rosak keadaan fizikal.

Okt RM1500/SU WA y 0% buku yang perlu dibaikpulih Peratus buku yang dibaikpulih 0%. S/U JK buku teks 4. Tanggungjawab 1. 0% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun. 3% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun. Guru subjek Tempoh Jan . 3% buku yang rosak dibaikpulih dan boleh digunakan semula. Mengurangkan kehilangan buku teks. S/U JK buku teks. PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 4 . ERT y 0% buku teks rosak semasa pemulangan akhir tahun.PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BUKU TEKS (2011-1015) Bil Program 1 Jom Sayangi buku teks Objektif Mengurangkan kerosakan fizikal buku teks. Kelab SPBT Jun . Pengetua 2. 5. Penyelaras tingkatan. 1.Okt Kos/Sumber RM0 TOV y 3% buku teks rosak semasa pemulangan pada akhir tahun. Penyelaras tingkatan. PKHEM 3. Pengetua 2. 5. 4. 2 Mari Selamatkan Buku Teks Memanjangkan jangka hayat penggunaan buku teks. y y Indikator Pencapaian Peratus kerosakan dan kehilangan buku teks 0%. PKHEM 3.

1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3. 2. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program 4. S/U JK buku teks.PELAN OPERASI JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2011-2015) Nama Projek: Objektif: Program Jom Sayangi Buku Teks 1.1 Ucapan Pengetua 1. Mengurangkan kehilangan buku teks. Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Telibat: Jan hingga Oktober 2011 Semua Pelajar SMK Paku .2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks 1.3 Pelantikan Penyelaras Progam 2.5) 1. 2. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 5 .(Peralihan hingga Ting. Semua guru subjek Proses Kerja: 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Penyelaras tingkatan 3.

Pelaksanaan aktiviti 5. Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan 5. Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah rendah. penambahbaikan dilakukan dari tahun bagi meningkatkan keberkesanan program PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 6 . JK SPBT dan guru subjek.5. PKHEM. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan buku teks. Kekangan: Pemantauan: Penilaian: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful