SMK PAKU, BAU PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) 2011-2015

ISI KANDUNGAN 1.0 Analisis SWOT 2.0 Perancangan Strategik 3.0 Pelan Taktikal 4.0 Pelan Operasi

MUKA SURAT 2 3 4 5

PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025

Page 1

Kedudukan bilik BOSS yang tidak strategic S7.Keadaan dalam bilik BOSS tidak kondusif untuk membuat kerjakerja pengurusan SPBT T5. T4. jawatankuasa SPBT THREAT-ANCAMAN (T) T1.Pelajar berhenti sekolah tidak memulangkan buku teks.Pelajar tidak mengantikan buku buku hilang T2.Semua pelajar mendapat kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks.Mempunyai sebuah stor pengasingan untuk menyimpan sementara buku yang akan dilupuskan.Masih sebahagian kecil daripada pelajar yang tidak menghargai keistimewaan SPBT.Tiada kemudahan perkakasan BOSS yang mencukupi W6. W2.Kebanyakan guru memberi komitmen yang tinggi. akrab. S3. W5.Tiada kemudahan mengakses internet W6.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah.Kerosakan buku teks yang tinggi oleh pelajar sesi petang. S2. PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 2 .Mempunyai sebuah bilik kecil untuk menyimpan buku teks dan fail SPBT.ANALISIS SWOT JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU STRENGHT-KEKUATAN (S) S1.Buku rosak dan hilang adalah antara masalah utama. WEAKNESS-KELEMAHAN (W) W1.. S5. W3. S4. OPPORTUNITIES-PELUANG (O) O1.Pengurusan SPBT masih menggunakan kaedah manual.Mempunyai Kelab SPBT yang mempunyai ahli yang komited dan W7.Masalah displin murid terkawal dan tiada kes displin berat dilaporkan.Kurang guru berpengalaman dalam pengurusan SPBT didalam dedikasi.Sokongan padu dari pihak pentadbir O2. S6.Terdapat sebahagian pelajar yang tidak memulangkan buku teks di akhir tahun.Sukar mendapat bekalan buku teks di pasaran O3-Kerjasama antara SPBT-SPBT sekolah di PPD Kuching dan Bau T3. W4.Guru penyelaras yang komited dan bekerja dalam satu pasukan.

Pemeriksaan berkala oleh guru subjek untuk memastikan bilangan buku teks yang rosak dapat dikurangkan. Penjagaan & penggunaan buku teks kurang memuaskan yang dipulangkan pada akhir tahun rosak keadaan fizikal. PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 3 . Matlamat 1.PERANCANGAN STRATEGIK SPBT SMK PAKU 2011-2015 Isu Masalah 1. Mewajibkan pelajar membalut buku teks. 2. 3% buku teks hilang semasa dipulangkan pada akhir tahun. Mewajibkan pelajar mengganti semula buku teks yang hilang. Menahan Sijil Akademik pelajar sehingga bayaran buku teks dilunaskan. 3% buku teks 1. 2. Peratus kehilangan buku teks 0%. 2. Peratus kerosakan buku teks 0% 2. Mengurangkan peratusan kerosakan keadaan buku teks. Mengurangkan peratusan kehilangan buku teks. 1. Indikator Pencapaian 1. Strategi 1. 1.

PKHEM 3. Guru subjek Tempoh Jan . Kelab SPBT Jun . Mengurangkan kehilangan buku teks.Okt Kos/Sumber RM0 TOV y 3% buku teks rosak semasa pemulangan pada akhir tahun. S/U JK buku teks 4.Okt RM1500/SU WA y 0% buku yang perlu dibaikpulih Peratus buku yang dibaikpulih 0%. 5. Pengetua 2. Pengetua 2. 3% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun. ERT y 0% buku teks rosak semasa pemulangan akhir tahun. Penyelaras tingkatan. 3% buku yang rosak dibaikpulih dan boleh digunakan semula. 4. PKHEM 3. 0% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun. PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 4 . 5. Tanggungjawab 1. Penyelaras tingkatan. y y Indikator Pencapaian Peratus kerosakan dan kehilangan buku teks 0%. S/U JK buku teks. 1. 2 Mari Selamatkan Buku Teks Memanjangkan jangka hayat penggunaan buku teks.PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BUKU TEKS (2011-1015) Bil Program 1 Jom Sayangi buku teks Objektif Mengurangkan kerosakan fizikal buku teks.

PELAN OPERASI JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2011-2015) Nama Projek: Objektif: Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 5 . Penyelaras tingkatan 3. Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Telibat: Jan hingga Oktober 2011 Semua Pelajar SMK Paku .3 Pelantikan Penyelaras Progam 2.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3. Semua guru subjek Proses Kerja: 1.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program 4.(Peralihan hingga Ting.1 Ucapan Pengetua 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Mengurangkan kehilangan buku teks. S/U JK buku teks. 2. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1.5) 1. 2.

2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan buku teks. Kekangan: Pemantauan: Penilaian: 1. PKHEM. Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks. JK SPBT dan guru subjek. Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah rendah. penambahbaikan dilakukan dari tahun bagi meningkatkan keberkesanan program PERANCANGAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT SMK PAKU 2011-1025 Page 6 .1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan 5.5. Pelaksanaan aktiviti 5. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful