KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA

PERMOHONAN PENGELUARAN PERUMAHAN

KWSP 9C (AHL) PERCUMA

(A) JENIS PENGELUARAN – (Sila tandakan salah satu sahaja)
Pengeluaran Rumah Pertama Pengeluaran Rumah Kedua

Membeli Rumah Membina Rumah Mengurangkan/ Menyelesaikan Baki Pinjaman Ahli Mengurangkan/ Menyelesaikan Baki Pinjaman Bersama Pasangan Membantu Pasangan Mengurangkan / Menyelesaikan Baki Pinjaman (B) MAKLUMAT PEMOHON 1. Nombor Ahli 3. Nombor Polis/ Tentera / Pasport 4. Nama 2. Nombor Kad Pengenalan

5. Alamat Surat Menyurat

Poskod Rumah Bandar Negeri Pejabat Faksimili Telefon Bimbit 7. E-mel (C) MAKLUMAT PENGELUARAN 1. Tarikh Surat Perjanjian Beli / Bina Rumah 3. Harga Belian / Pembinaan 4. Nama Pembeli 1 5. No. KP Pembeli 1 -

6. Nombor Untuk Dihubungi -

-

-

2. Tarikh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah (Jika ada)

-

-

R

M

UNTUK KEGUNAAN KWSP SAHAJA

Cop Tarikh Terima
Sila hubungi 03 - 8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini.

1

Nama Pemberi Pinjaman Kedua 5. Nama Pembeli 3 9 . Jumlah Dipohon R M R M Bandar - - Sila lengkapkan di bawah bagi pengeluaran mengurangkan pinjaman perumahan. Jumlah Baki Pinjaman R M (E) MAKLUMAT PEMAJU / PENJUAL / PEMBINA RUMAH – Bagi pengeluaran membeli / membina rumah sahaja 1. Tarikh Surat Tebus Hutang - - Sila hubungi 03 . Jumlah Pinjaman Perumahan 3. Jumlah Tebus Hutang Bagi Pinjaman Kedua R M 6. Nama Pemberi Pinjaman 2. Ahli (C) MAKLUMAT PENGELUARAN – (Sambungan) 6. No. Akaun Pinjaman 5. 6. Nama Pemberi Pinjaman Pertama 2. No. No. Tarikh Surat Kelulusan Pinjaman (HH/BB/TTTT) 4. HSD/HSM 13. Nama Pemaju / Penjual / Pembina 2.No. Parcel 12. No. No.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. PT No/Lot - Poskod Negeri (D) MAKLUMAT PINJAMAN 1. KP Pembeli 3 10. 2 2 . Jumlah Tebus Hutang Bagi Pinjaman Pertama R M 3. KP Pembeli 2 8. No. Alamat Harta 11. No. Tarikh Surat Tebus Hutang - - 4. Nama Pembeli 2 7. Telefon Pemaju / Pejual / Pembina - (F) MAKLUMAT PEMBIAYAAN SEMULA – Bagi pengeluaran mengurangkan pinjaman perumahan sahaja 1.

SAYA DENGAN INI MEMBERI KEBENARAN KEPADA PIHAK KWSP UNTUK MEMPEROLEHI APA-APA MAKLUMAT BERKAITAN DENGAN SAYA DAN AKAUN SAYA DARI MANA-MANA BANK. Jenis Pembayaran 2. SAYA DENGAN INI MENURUNKAN CAP IBU JARI KIRI DAN KANAN DI ATAS BORANG PERMOHONAN INI DAN SAYA MENGAKUI BAHAWA CAP IBU JARI KIRI DAN KANAN INI ADALAH MILIK SAYA.No. Nombor Akaun Bank 4. Nama Bank 3. 2. CAP IBU JARI KIRI CAP IBU JARI KANAN Tandatangan Pemohon Tarikh Permohonan Sila hubungi 03 . INSTITUSI-INSTITUSI KEWANGAN DAN LAIN-LAIN ORGANISASI ATAU PERSATUAN DIDALAM PEMPROSESAN PERMOHONAN INI DAN MEMBENARKAN PIHAK YANG BERKENAAN UNTUK MENDEDAHKAN MAKLUMAT TERSEBUT KEPADA PIHAK KWSP. Lokasi Serahan Pengkreditan Terus Arahan Bayaran Cek Jurubank Konvensional Kaunter KWSP Cawangan Al-Wadiah Mel (H) 1. 3 .8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Ahli (G) MAKLUMAT PEMBAYARAN 1. PENGESAHAN PEMOHON SAYA MENGAKU DAN MENGESAHKAN SEMUA MAKLUMAT DAN DOKUMEN YANG DIBERIKAN DI DALAM PERMOHONAN INI ADALAH SAH DAN BENAR. Cara Serahan 6. Jenis Akaun 5. 3.

Nama Pembeli 2 Isikan nama pembeli 2 seperti yang tercatat dalam Kad Pengenalan. 5. (C) MAKLUMAT PENGELUARAN Sila lengkapkan Bahagian (C) dengan maklumat pengeluaran seperti berikut:1. 7. Nama Pembeli 1 Isikan pembeli1 seperti yang tercatat dalam Kad Pengenalan. Jika harga belian rumah tuan/puan RM150. Tarikh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah (Jika ada) Sila isi tarikh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah pada ruangan yang berkenaan.No. Nombor Kad Pengenalan Isi nombor Kad Pengenalan 12 Digit seperti terdapat dalam Kad Pengenalan Diri pemohon. Sila hubungi 03 . KP Pembeli 1 Isikan nombor Kad Pengenalan 12 Digit pembeli 1 seperti dalam Surat Perjanjian Jual Beli 6. Sila kosongkan kotak pertama sekiranya tidak berkenaan. isi ruangan berkenaan seperti berikut : 3. Pejabat.00. 2. 3. 4. No. Nombor ‘0’ di hadapan perlu dituliskan dalam semua ruangan yang tidak dipenuhi. PANDUAN MENGISI BORANG INI ADALAH MERUJUK KEPADA BAHAGIAN-BAHAGIAN UTAMA DI DALAM BORANG PERMOHONAN DI ATAS. Borang ini merangkumi 5 jenis pengeluaran perumahan seperti yang dinyatakan di bawah: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Membeli Rumah Membina Rumah Mengurang / Menyelesaikan Baki Pinjaman Ahli Mengurangkan / Menyelesaikan Baki Pinjaman Bersama Pasangan Membantu Pasangan Mengurangkan / Menyelesaikan Baki Pinjaman (B) MAKLUMAT PEMOHON Sila lengkapkan Bahagian (B) dengan maklumat pengenalan diri pemohon seperti tercatat dalam Kad Pengenalan Diri : 1. 9.000. Nombor Ahli Nombor Ahli KWSP 2. 5. Faksimili dan Telefon Bimbit untuk dihubungi dengan lengkap. No.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Nombor Polis / Tentera / Pasport Isi nombor Kad Pengenalan Polis atau Tentera atau Pasport anda. Bandar dan Negeri dengan lengkap. KP Pembeli 3 Isikan nombor Kad Pengenalan 12 Digit pembeli 3 seperti dalam Surat Perjanjian Jual Beli. Tarikh Surat Perjanjian Beli / Bina Rumah Sila isi tarikh Surat Perjanjian Beli / Bina Rumah pada ruangan yang berkenaan. Harga Belian / Pembinaan 5 0 0 0 0 R M 0 0 1 0 0 4. PERCUMA (A) JENIS PENGELUARAN Sila tandakan salah satu sahaja di dalam ruangan yang disediakan mengikut jenis pengeluaran yang dikehendaki. KP Pembeli 2 Isikan nombor Kad Pengenalan 12 Digit pembeli 2 seperti dalam Surat Perjanjian Jual Beli 8. Nombor Untuk Dihubungi Isi nombor Rumah. Nama Isi nama sebagaimana tercatat dalam Kad Pengenalan.KWSP 9C (AHL) KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA PANDUAN MENGISI BORANG BAGI PERMOHONAN PENGELUARAN PERUMAHAN BORANG INI HENDAKLAH DILENGKAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN PEN DAKWAT HITAM DAN DITULIS MENGGUNAKAN HURUF BESAR. 3. Alamat Surat Menyurat Isi alamat surat-menyurat terkini beserta Poskod. Nama Pembeli 3 Isikan nama pembeli 3 seperti yang tercatat dalam Kad Pengenalan Jual Beli. E-mel Isi alamat E-mel pemohon. Harga Belian / Pembinaan Isikan satu nombor untuk setiap satu ruangan. 6. 7. .

13. Nama Pemaju / Penjual / Pembina Isikan nama pemaju / penjual / pembina rumah 2. Jumlah Tebus Hutang Bagi Pinjaman Pertama Isikan jumlah tebus hutang bagi pinjaman pertama 3. 11.000. (E) MAKLUMAT PEMAJU / PENJUAL / PEMBINA RUMAH – Bagi pengeluaran membeli / membina rumah sahaja termasuk pembelian secara lelongan. 3. PT / No. (Hanya perlu disi bagi pembelian flat/apartment/kondominium sahaja) 12. Nombor ‘kosong’ (0) di hadapan perlu diisi dalam semua ruangan yang tidak dipenuhi. No. Jika amaun dipohon adalah RM1. Akaun Pinjaman Isikan nombor akaun pinjaman pemohon.KWSP 9C (AHL) PERCUMA (C) MAKLUMAT PENGELUARAN – (Sambungan) 10. Jumlah Dipohon Isi satu nombor untuk tiap-tiap satu ruangan. / Lot No.200. PT No. Isikan No. 4. Jumlah Baki Pinjaman Ruangan ini hanya perlu dilengkapkan bagi pengeluaran mengurangkan pinjaman perumahan sahaja. Parcel seperti di Surat Perjanjian Asal. . Jumlah Tebus Hutang Bagi Pinjaman Kedua Isikan jumlah tebus hutang bagi pinjaman kedua 6. HSD / HSM seperti di Surat Perjanjian Asal. Tarikh Surat Tebus Hutang Isikan tarikh surat tebus hutang bagi pinjaman kedua (G) MAKLUMAT PEMBAYARAN Sila lengkapkan Bahagian (G) dengan maklumat pembayaran seperti dalam ruangan berikut : 1. Nama Pemberi Pinjaman Isikan nama pemberi pinjaman pemohon. HSD/HSM No Isikan No. Parcel No. Nama Pemberi Pinjaman Kedua Isikan nama Pemberi Pinjaman Kedua 5. Nama Pemberi Pinjaman Pertama Isikan nama Pemberi Pinjaman Pertama 2. Jumlah Pinjaman Perumahan Isikan jumlah pinjaman seperti tercatat dalam Surat Kelulusan Pinjaman pemohon. 1. Lot seperti di Surat Perjanjian Asal. Telefon Pemaju / Penjual / Pembina Isikan nombor telefon pemaju /penjual / pembina rumah (F) MAKLUMAT PEMBIAYAAN SEMULA – Bagi pengeluaran mengurangkan pinjaman perumahan sahaja 1. Jenis Pembayaran Tandakan salah satu sahaja cara bayaran yang dikehendaki sama ada Pengkreditan Terus atau Cek Jurubank Sila hubungi 03 . (D) MAKLUMAT PINJAMAN 1. 5. 2.00. Isikan No. Isikan jumlah baki pinjaman tuan / puan. Alamat Harta / Poskod / Bandar / Negeri Isikan alamat harta seperti dalam Surat Perjanjian Jual Beli / Tanah. Tarikh Surat Tebus Hutang Isikan tarikh surat tebus hutang bagi pinjaman pertama 4. No. isi ruangan berkenaan seperti berikut: Jumlah Dipohon 0 0 0 0 0 R M 0 1 2 0 0 6.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Tarikh Surat Kelulusan Pinjaman Isikan tarikh Surat Kelulusan Pinjaman seperti tercatat dalam Surat Kelulusan Pinjaman pemohon.

Beg Berkunci No.KWSP 9C (AHL) PERCUMA (G) MAKLUMAT PEMBAYARAN . Sila tandakan salah satu sahaja. Lokasi Serahan Isi ruangan ini sekiranya memilih serahan di kaunter. SELANGOR DARUL EHSAN Sila hubungi 03 . Jalan Sultan. Sila pastikan akaun anda AKTIF. 4. 46720 Petaling Jaya. tarikh permohonan serta cap ibu jari kanan dan kiri pemohon. Nombor Akaun Bank Isikan nombor akaun bank tuan / puan. Jenis Akaun Bank Sila tanda jenis akaun yang dipilih sama ada Akaun Konvensional atau Akaun Al-Wadiah. . Nyatakan cawangan KWSP yang terdekat. CAP IBU JARI KANAN CAP IBU JARI KANAN CAP IBU JARI KANAN CAP IBU JARI KANAN BETUL SALAH SALAH SALAH PERINGATAN Pemohon PERLU menyertakan satu salinan Kad Pengenalan Diri atau Pasport / Polis / Tentera / Surat Beranak / Sijil Warganegara (bagi yang tidak mempunyai Kad Pengenalan Diri) semasa menghantar borang di atas. (H) PENGESAHAN PEMOHON Sila turunkan tandatangan. Penghantaran borang melalui mel perlu dialamatkan kepada : Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. 220. ahli boleh memilih cara serahan sama ada di kaunter atau mel. Cara Serahan Sekiranya pengkreditan terus tidak dapat dilakukan dan hanya jenis pembayaran Cek Jurubank dapat dilakukan. Cap ibu jari mestilah diturunkan dengan terang dan jelas dengan menggunakan Pad Cap Ibu Jari berwarna hitam di dalam ruangan yang disediakan seperti panduan di bawah. Nama Bank Sila isikan nama bank diruangan disediakan.Sambungan 2. 6. 5.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Berikut adalah senarai Panel Bank yang memberikan perkhidmatan di bawah sistem pengkreditan terus : •RHB Bank Berhad •Maybank Berhad •Bumiputera Commerce Berhad •Public Bank Berhad •Public Finance Berhad •EON Finance Berhad •EON Bank Berhad •AM Bank Berhad •AM Finance Berhad •Alliance Bank Berhad •Southern Bank Berhad •Bank Muamalat Berhad •Bank Islam Berhad •Bank Simpanan Nasional (GIRO) •Hong Leong Bank Berhad •Hong Leong Finance Berhad 3.

d. 1. Borang Permohonan KWSP 9C (AHL) – satu salinan c. Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan (Sila kemukakan surat penjelasan daripada ahli sekiranya tempoh Surat Kelulusan Pinjaman dan Surat Perjanjian Jual Beli melebihi 6 bulan) c. Surat permintaan bayaran berperingkat beserta sijil arkitek ATAU Suratan Hak Milik atas nama ahli 1.1 DOKUMEN SOKONGAN BAGI SEMUA JENIS PENGELUARAN PERUMAHAN a. Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan sekiranya Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan melebihi setahun.2 DOKUMEN SOKONGAN BAGI JENIS PENGELUARAN MEMBELI / MEMBINA RUMAH 1. Pelan rumah yang lengkap dengan kelulusan daripada Pihak Berkuasa Tempatan ATAU Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa tempatan sekiranya di luar kawasan Majlis Bandaran.1 Untuk Pembelian Rumah Daripada Pemaju Dengan Pinjaman.3 Untuk Pembinaan Rumah Dengan Pinjaman a.2.b. d. 1. Suratan Hakmilik Tanah atas nama ahli atau suami-isteri (Jika atas nama suami-isteri. Salinan hadapan Buku Akaun Bank (Jenis Persendirian) ATAU Penyata Akaun Bank Semasa (Jenis Persendirian) yang asal. sila kemukakan bukti pertalian) c. b.. Kiri Kiri Kanan Kanan BETUL SALAH b.2.2.4 Untuk Pembinaan Rumah Tanpa Pinjaman Sila kemukakan dokumen a. Resit Bayaran binaan tidak kurang 20% daripada harga rumah. . Surat Pengesahan Majikan (Jika ada) 1. Surat Pengesahan Pemaju mengenai Belian Tunai c.KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA KWSP 9C (AHL) PERCUMA SENARAI SEMAKAN DOKUMEN SOKONGAN BAGI PERMOHONAN PENGELUARAN PERUMAHAN SEGALA SALINAN DOKUMEN SOKONGAN HENDAKLAH DIBUAT DI DALAM SAIZ A4 DAN PASTIKAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISERTAKAN BERSAMA-SAMA DENGAN BORANG PERMOHONAN DIKLIPKAN DAN TIDAK MENGGUNAKAN DAWAI KOKOT (STAPLES).8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini.2. 1. Akaun Bank mestilah akaun bank yang AKTIF. Surat Perjanjian Pembinaan Rumah (Tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan pengeluaran) b. Surat permintaan bayaran berperingkat beserta sijil arkitek ATAU Suratan Hak Milik atas nama ahli.2 Untuk Pembelian Rumah Daripada Pemaju Tanpa Pinjaman.c seperti yang dinyatakan didalam 1. Salinan Kad Pengenalan Diri / Polis / Tentera / Pasport. a. Salinan Kad Pengenalan PERLU dibuat di kedua-dua bahagian (depan & belakang) di atas sekeping kertas saiz A4 dan disertakan bersama cap ibu jari kanan dan kiri yang diturunkan ke atas salinan tersebut seperti contoh di bawah.2.Surat Perjanjian Jual Beli (Tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan) b. Surat Perjanjian Jual Beli (Tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan) b. (Sila kemukakan surat penjelasan daripada ahli sekiranya tempoh Surat Kelulusan Pinjaman dan Surat Perjanjian Jual Beli melebihi 6 bulan) e. d. Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan sekiranya Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan melebihi setahun. Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan.0 DOKUMEN SOKONGAN PENGELUARAN PERUMAHAN 1. Resit bayaran binaan tidak kurang 20% daripada harga rumah.3 di atas berserta dokumen-dokumen berikut: a. Sila hubungi 03 . a.

5 di atas beserta dokumen-dokumen berikut: a.1 Untuk Pembelian Bersama. Borang KTN 14A atas nama ahli ATAU Surat Ikatan Serah Hak atas nama ahli b. Bukti Pertalian (Surat Nikah / Sijil Kelahiran Anak). a. Suratan Hakmilik / Hakmilik Strata atas nama Penjual c.2.1 Untuk Pengeluaran Bagi Perumahan Kedua.3. a. Borang Lelongan Awam (16F) Kontrak Memorandum Penjualan Secara Lelongan Awam DAN Pengesahan Bank Yang Melelong Tentang Lelongan .0 DOKUMEN SOKONGAN BAGI JENIS PENGELUARAN PERUMAHAN MENGURANGKAN / MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN AHLI / BERSAMA PASANGAN DAN MEMBANTU PASANGAN MENGURANGKAN / MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN 1.4.0 DOKUMEN SOKONGAN BAGI SEMUA JENIS PENGELUARAN UNTUK RUMAH KEDUA 1. ATAU b.1a hingga 1.5 Untuk Membantu Pasangan Mengurangkan / Menyelesaikan Baki Pinjaman a. Surat Hakmilik yang menunjukkan pertukaran nama kepada pembeli DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara Penjual dan Pembeli.4 Untuk Pembiayaan Semula Pinjaman (Re-finance) Sahaja. ATAU d. 1. 1. Surat Perjanjian Jual Beli ATAU Surat Pengisytiharan Jualan ATAU Surat Perakuan Jualan oleh Pentadbir Tanah / Mahkamah.3. Semua Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak (bagi kes penceraian DAN Surat Cerai) ATAU g. ATAU e. pastikan nama ahli-ahli terdapat dalam Surat Perjanjian Jual Beli bagi tujuan nama-nama itu tertera di dalam Suratan Hakmilik / Surat Ikatan Serah Hak.5.2.5 Untuk Pembelian Rumah Dari Individu / Lelongan Awam Dengan Pinjaman a. Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan. (Sila kemukakan surat penjelasan daripada ahli sekiranya tempoh Surat Kelulusan Pinjaman dan Surat Perjanjian Jual Beli melebihi 6 bulan) e. Surat Kebenaran Pindahmilik dari Pejabat Tanah (jika ada sekatan pindah milik) ATAU Surat Kebenaran Pindahmilik dari Pemaju (jika tiada hakmilik strata) d.3. Sila hubungi 03 .b.0 DOKUMEN SOKONGAN BAGI SEMUA JENIS PENGELUARAN PERUMAHAN BAGI PEMBELIAN BERSAMA 1.4. Surat Pengesahan Belian secara tunai dari Peguam yang menguruskan jual beli c. 1. (Tarikh perjanjian/pengisytiharan tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan pengeluaran) b.2.4.6 1. Penyata Cukai Keuntungan Harta Tanah (Real Property Gains Tax) (CKHT 5). Sila kemukakan dokumen a.3.1c di atas hendaklah lengkap dengan bayaran duti taksiran. 1. .5. a. Carian Rasmi daripada Pejabat Tanah NOTA: Dokumen-dokumen 1. ATAU f.KWSP 9C (AHL) PERCUMA 1.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Dokumen ini tidak diperlukan lagi jika pengeluaran merujuk kepada maklumat harta yang sama). ATAU c.1 Surat Pengesahan Baki Pinjaman Perumahan Terkini yang dialamatkan kepada KWSP dan mengandungi maklumat Peminjam dan akujanji pihak Pemberi Pinjaman.4.3. Ini akan diperlukan bagi pengeluaran mengurangkan / menyelesaikan baki pinjaman rumah itu kelak. Surat Ikatan Serah Hak (Deed of Assignment) . NOTA: Bagi pengeluaran bersama bukan suami – isteri. Semua Surat Penyelesaian Baki Pinjaman Perumahan (Surat Tebus Hutang). 1.3. Salinan Kad Pengenalan semua pembeli / pemohon bersama. Borang KTN 14A. 1.c seperti dinyatakan didalam 1. Surat Perjanjian Perumahan sekiranya melebihi setahun Untuk Pembelian Rumah Dari Individu / Lelongan Awam Tanpa Pinjaman.2 Surat Perjanjian Jual Beli / Bina Rumah (bagi pengeluaran seterusnya tidak termasuk pembiayaan semula. Resit bayaran binaan tidak kurang 20% daripada harga rumah. 1. b. DAN Surat Perjanjian Jual Beli.3 Suratan Hak Milik (11 A / B) dan Borang Gadaian 16A (termasuk Annexure) (Dokumen ini dikecualikan bagi pinjaman yang diambil daripada Perbendaharaan Malaysia dan digantikan dengan Penyata Baki Hutang yang dikecualikan oleh Bahagian Pinjaman Perumahan Perumahan Perbendaharaan Malaysia.

Pegawai Bank.2 Cap ibu jari kanan dan kiri diturunkan dengan terang dan penuh menggunakan Pad Cap Ibu Jari Berwarna Hitam 2.5 Sila pastikan semua salinan dokumen di atas telah disahkan oleh pegawai yang dibenarkan oleh KWSP lengkap dengan nama. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank.Pegawai KWSP Gred 18 ke atas . 2. Pegawai KWSP yang diberi kuasa.4 Sekiranya membuat pengeluaran bersama.1 Setiap borang permohonan hendaklah ditulis menggunakan pen berdakwat hitam dengan terang dan jelas dalam HURUF BESAR. hendaklah di bawa bersama dokumen asal beserta salinan dokumen bagi tujuan pengesahan oleh Pegawai KWSP (jika belum dibuat pengesahan dokumen) 2.Pegawai KWSP Gred 18 ke atas . ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. . Ahli Dewan Undangan Negeri h. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini.3 Serahan borang di kaunter KWSP. Majikan Pemohon c. a. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. jawatan dan cop rasmi pengesah kecuali bagi salinan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan KWSP sebagai pegawai pengesahnya. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank. Penghulu atau Pengawa d. Pegawai KWSP yang diberi kuasa. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Sila hubungi 03 . Pegawai KWSP yang diberi kuasa.Pegawai Kaunter KWSP b. Pegawai KWSP yang diberi kuasa. BIL DOKUMEN NAMA PEGAWAI PENGESAH 1 Salinan Kad Pengenalan Diri ATAU Dokumen Sokongan Lain. Pegawai KWSP yang terdiri daripada: . ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank.Pegawai Kaunter KWSP b. Pegawai KWSP yang diberi kuasa. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank 2 Salinan Buku Bank / Penyata Akaun 3 4 5 6 7 Surat Perjanjian Jual Beli / Bina Rumah Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan Surat Pinjaman Perumahan Surat Hak Milik (11A) Surat Ikatan Serah Hak (Deed of Assignment) Borang Lelongan Awam (16F) Kontrak Memorandum Penjualan Secara Lelongan Awam Borang KTN 14A Penyata Cukai Keuntungan Harta Tanah (Real Property Gains Tax) Semua jenis Surat Pengesahan dari Bank Surat Pengisytiharan Jualan ATAU Surat Perakuan Jualan oleh Pentadbir Tanah / Mahkamah 8 9 10 11 12 13 14 Surat Kebenaran Pindahmilik dari Pejabat Tanah ATAU Pemaju (Consent Letter) Pegawai KWSP yang diberi kuasa. Jaksa Pendamai e. sila sediakan satu (1) set dokumen bagi setiap permohonan. Pesuruhjaya Sumpah a. Pegawai KWSP yang diberi kuasa.0 PERHATIAN : (Pemohon dinasihatkan untuk membaca dengan teliti arahan di bawah sebelum mengisi borang) 2. 2. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank. Kumpulan Pengurusan/Profesional Kerajaan g. Ahli Parlimen i. Pegawai KWSP yang terdiri daripada . ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa.KWSP 9C (AHL) PERCUMA 2. Peguambela dan Peguamcara f.

O.0 MAKLUMAT PEMINJAM 1.5 4.2 3.1 1.CONTOH SURAT PENGESAHAN BAKI PINJAMAN LETTER HEAD BANK Ketua Pegawai Eksekutif KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA Tuan.10 Wujud NPL? Amaun Ansuran Bulanan Baki Bilangan Bulan Ansuran : __________ (YA) _________ (TIDAK) : RM __________________________________ : _____________________________________ Tarikh Mula Ansuran : _______________Tarikh Akhir Bayaran :_____________ Tarikh Surat Kelulusan Pinjaman : ____________________________________ Tujuan Pinjaman Diambil : _____________________________________ _________ (TIDAK) Pinjaman Telah Dikeluarkan Sepenuhnya? (Full Disbursement?) : __________ (YA) 1 . Kad Pengenalan Pembeli :______________________________________ :______________________________________ 3.9 4.A.3 No.7 4.6 4. HSM/HSD Alamat Harta : _____________________________________ :______________________________________ : _____________________________________ ________________________________________________________________ 3.1 3.8 4.2 Nama Pembeli No. Akta KWSP 1991./Gadaian/Serah Hak 4.4 4.0 MAKLUMAT HARTA YANG DIGADAIKAN/DISERAH HAK 3.6 Tarikh Surat Perjanjian JualBeli/Bina Rumah : ___________________________ Harga Belian Harta : RM __________________________________ :_______________________________ Tarikh D.1 4.2 4.2 Nama Peminjam :______________________________________ No.1 2.0 MAKLUMAT PEMBELI 2. PENYATA BAKI PINJAMAN PERUMAHAN Merujuk kepada permohonan peminjam untuk mengeluarkan simpanan KWSP di bawah Pengeluaran Mengurangkan/Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan mengikut Seksyen 54 (6).3 No. dikemukakan maklumat seperti berikut :- 1. Kad Pengenalan Peminjam :______________________________________ 2. Akaun Pinjaman Jumlah Pinjaman Diambil : _____________________________________ : RM __________________________________ Baki Pinjaman Perumahan Setakat ____________adalah RM _______________ (Tidak termasuk pinjaman overdraf/pinjaman ubahsuai/pinjaman peribadi) 4.0 MAKLUMAT PINJAMAN PERUMAHAN 4.5 3.4 3. Lot/PT/Parcel No.

1 6.3 5. Akta KWSP 1991. Tandatangan & Nama Pegawai Cop Rasmi Bank 2 .2 Nama Pemilik No.0 MAKLUMAT PEMBIAYAAN SEMULA – ’REFINANCE’ (JIKA ADA) 5.0 MAKLUMAT PEMILIKAN HARTA 6.2 5.5.1 5. Kad Pengenalan Pemilik : _____________________________________ : _____________________________________ Dengan ini kami mengesahkan maklumat di atas adalah benar dan akan mematuhi peruntukan yang disediakan di bawah Seksyen 54 (6).4 Nama Bank Pembiaya : _____________________________________ Amaun Pembiayaan Semula (Tebus Hutang) :RM ________________________ Tarikh Tebus Hutang : _____________________________________ Tujuan Pembiayaan Semula Dibuat: ___________________________________ ________________________________________________________________ 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful