KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA

PERMOHONAN PENGELUARAN PERUMAHAN

KWSP 9C (AHL) PERCUMA

(A) JENIS PENGELUARAN – (Sila tandakan salah satu sahaja)
Pengeluaran Rumah Pertama Pengeluaran Rumah Kedua

Membeli Rumah Membina Rumah Mengurangkan/ Menyelesaikan Baki Pinjaman Ahli Mengurangkan/ Menyelesaikan Baki Pinjaman Bersama Pasangan Membantu Pasangan Mengurangkan / Menyelesaikan Baki Pinjaman (B) MAKLUMAT PEMOHON 1. Nombor Ahli 3. Nombor Polis/ Tentera / Pasport 4. Nama 2. Nombor Kad Pengenalan

5. Alamat Surat Menyurat

Poskod Rumah Bandar Negeri Pejabat Faksimili Telefon Bimbit 7. E-mel (C) MAKLUMAT PENGELUARAN 1. Tarikh Surat Perjanjian Beli / Bina Rumah 3. Harga Belian / Pembinaan 4. Nama Pembeli 1 5. No. KP Pembeli 1 -

6. Nombor Untuk Dihubungi -

-

-

2. Tarikh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah (Jika ada)

-

-

R

M

UNTUK KEGUNAAN KWSP SAHAJA

Cop Tarikh Terima
Sila hubungi 03 - 8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini.

1

No. Nama Pemberi Pinjaman Kedua 5. Akaun Pinjaman 5. Tarikh Surat Kelulusan Pinjaman (HH/BB/TTTT) 4. Parcel 12. Jumlah Dipohon R M R M Bandar - - Sila lengkapkan di bawah bagi pengeluaran mengurangkan pinjaman perumahan. Ahli (C) MAKLUMAT PENGELUARAN – (Sambungan) 6. Tarikh Surat Tebus Hutang - - 4. No. Jumlah Tebus Hutang Bagi Pinjaman Pertama R M 3. No. KP Pembeli 2 8.No. 6. No. Nama Pemaju / Penjual / Pembina 2. Nama Pembeli 2 7. No. Jumlah Baki Pinjaman R M (E) MAKLUMAT PEMAJU / PENJUAL / PEMBINA RUMAH – Bagi pengeluaran membeli / membina rumah sahaja 1. Alamat Harta 11. Tarikh Surat Tebus Hutang - - Sila hubungi 03 . KP Pembeli 3 10. No. Jumlah Pinjaman Perumahan 3. PT No/Lot - Poskod Negeri (D) MAKLUMAT PINJAMAN 1. Nama Pembeli 3 9 . No. Jumlah Tebus Hutang Bagi Pinjaman Kedua R M 6. Telefon Pemaju / Pejual / Pembina - (F) MAKLUMAT PEMBIAYAAN SEMULA – Bagi pengeluaran mengurangkan pinjaman perumahan sahaja 1. Nama Pemberi Pinjaman Pertama 2. HSD/HSM 13. 2 2 .8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Nama Pemberi Pinjaman 2.

Lokasi Serahan Pengkreditan Terus Arahan Bayaran Cek Jurubank Konvensional Kaunter KWSP Cawangan Al-Wadiah Mel (H) 1. PENGESAHAN PEMOHON SAYA MENGAKU DAN MENGESAHKAN SEMUA MAKLUMAT DAN DOKUMEN YANG DIBERIKAN DI DALAM PERMOHONAN INI ADALAH SAH DAN BENAR. Nama Bank 3. Jenis Akaun 5. INSTITUSI-INSTITUSI KEWANGAN DAN LAIN-LAIN ORGANISASI ATAU PERSATUAN DIDALAM PEMPROSESAN PERMOHONAN INI DAN MEMBENARKAN PIHAK YANG BERKENAAN UNTUK MENDEDAHKAN MAKLUMAT TERSEBUT KEPADA PIHAK KWSP. SAYA DENGAN INI MENURUNKAN CAP IBU JARI KIRI DAN KANAN DI ATAS BORANG PERMOHONAN INI DAN SAYA MENGAKUI BAHAWA CAP IBU JARI KIRI DAN KANAN INI ADALAH MILIK SAYA. Nombor Akaun Bank 4. Ahli (G) MAKLUMAT PEMBAYARAN 1. 3 . Cara Serahan 6.No. Jenis Pembayaran 2.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. 2. CAP IBU JARI KIRI CAP IBU JARI KANAN Tandatangan Pemohon Tarikh Permohonan Sila hubungi 03 . SAYA DENGAN INI MEMBERI KEBENARAN KEPADA PIHAK KWSP UNTUK MEMPEROLEHI APA-APA MAKLUMAT BERKAITAN DENGAN SAYA DAN AKAUN SAYA DARI MANA-MANA BANK. 3.

Nama Pembeli 1 Isikan pembeli1 seperti yang tercatat dalam Kad Pengenalan.00. isi ruangan berkenaan seperti berikut : 3. Harga Belian / Pembinaan Isikan satu nombor untuk setiap satu ruangan.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Bandar dan Negeri dengan lengkap. Nombor ‘0’ di hadapan perlu dituliskan dalam semua ruangan yang tidak dipenuhi. Nama Pembeli 2 Isikan nama pembeli 2 seperti yang tercatat dalam Kad Pengenalan. 3. Faksimili dan Telefon Bimbit untuk dihubungi dengan lengkap. KP Pembeli 3 Isikan nombor Kad Pengenalan 12 Digit pembeli 3 seperti dalam Surat Perjanjian Jual Beli. Tarikh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah (Jika ada) Sila isi tarikh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah pada ruangan yang berkenaan. Nombor Kad Pengenalan Isi nombor Kad Pengenalan 12 Digit seperti terdapat dalam Kad Pengenalan Diri pemohon.000. 7. KP Pembeli 1 Isikan nombor Kad Pengenalan 12 Digit pembeli 1 seperti dalam Surat Perjanjian Jual Beli 6. 9. Nama Isi nama sebagaimana tercatat dalam Kad Pengenalan. PERCUMA (A) JENIS PENGELUARAN Sila tandakan salah satu sahaja di dalam ruangan yang disediakan mengikut jenis pengeluaran yang dikehendaki. Nombor Ahli Nombor Ahli KWSP 2. Sila kosongkan kotak pertama sekiranya tidak berkenaan. Alamat Surat Menyurat Isi alamat surat-menyurat terkini beserta Poskod. 4. Sila hubungi 03 . No. 2. . Harga Belian / Pembinaan 5 0 0 0 0 R M 0 0 1 0 0 4. 5. Tarikh Surat Perjanjian Beli / Bina Rumah Sila isi tarikh Surat Perjanjian Beli / Bina Rumah pada ruangan yang berkenaan. E-mel Isi alamat E-mel pemohon. Nombor Polis / Tentera / Pasport Isi nombor Kad Pengenalan Polis atau Tentera atau Pasport anda. 3. 5. 6. Nama Pembeli 3 Isikan nama pembeli 3 seperti yang tercatat dalam Kad Pengenalan Jual Beli. Borang ini merangkumi 5 jenis pengeluaran perumahan seperti yang dinyatakan di bawah: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Membeli Rumah Membina Rumah Mengurang / Menyelesaikan Baki Pinjaman Ahli Mengurangkan / Menyelesaikan Baki Pinjaman Bersama Pasangan Membantu Pasangan Mengurangkan / Menyelesaikan Baki Pinjaman (B) MAKLUMAT PEMOHON Sila lengkapkan Bahagian (B) dengan maklumat pengenalan diri pemohon seperti tercatat dalam Kad Pengenalan Diri : 1.KWSP 9C (AHL) KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA PANDUAN MENGISI BORANG BAGI PERMOHONAN PENGELUARAN PERUMAHAN BORANG INI HENDAKLAH DILENGKAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN PEN DAKWAT HITAM DAN DITULIS MENGGUNAKAN HURUF BESAR. Jika harga belian rumah tuan/puan RM150.No. Pejabat. Nombor Untuk Dihubungi Isi nombor Rumah. No. PANDUAN MENGISI BORANG INI ADALAH MERUJUK KEPADA BAHAGIAN-BAHAGIAN UTAMA DI DALAM BORANG PERMOHONAN DI ATAS. 7. KP Pembeli 2 Isikan nombor Kad Pengenalan 12 Digit pembeli 2 seperti dalam Surat Perjanjian Jual Beli 8. (C) MAKLUMAT PENGELUARAN Sila lengkapkan Bahagian (C) dengan maklumat pengeluaran seperti berikut:1.

000. Parcel seperti di Surat Perjanjian Asal. Nama Pemberi Pinjaman Kedua Isikan nama Pemberi Pinjaman Kedua 5. 5. 11. Isikan jumlah baki pinjaman tuan / puan. Tarikh Surat Tebus Hutang Isikan tarikh surat tebus hutang bagi pinjaman pertama 4. Jenis Pembayaran Tandakan salah satu sahaja cara bayaran yang dikehendaki sama ada Pengkreditan Terus atau Cek Jurubank Sila hubungi 03 . Jumlah Baki Pinjaman Ruangan ini hanya perlu dilengkapkan bagi pengeluaran mengurangkan pinjaman perumahan sahaja. Lot seperti di Surat Perjanjian Asal. Jumlah Pinjaman Perumahan Isikan jumlah pinjaman seperti tercatat dalam Surat Kelulusan Pinjaman pemohon. No. 13. 2. Jika amaun dipohon adalah RM1. 1. HSD / HSM seperti di Surat Perjanjian Asal. Isikan No. Jumlah Tebus Hutang Bagi Pinjaman Kedua Isikan jumlah tebus hutang bagi pinjaman kedua 6. No. (E) MAKLUMAT PEMAJU / PENJUAL / PEMBINA RUMAH – Bagi pengeluaran membeli / membina rumah sahaja termasuk pembelian secara lelongan. Telefon Pemaju / Penjual / Pembina Isikan nombor telefon pemaju /penjual / pembina rumah (F) MAKLUMAT PEMBIAYAAN SEMULA – Bagi pengeluaran mengurangkan pinjaman perumahan sahaja 1. PT / No. Jumlah Dipohon Isi satu nombor untuk tiap-tiap satu ruangan. HSD/HSM No Isikan No.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini.200. Isikan No. . PT No. Jumlah Tebus Hutang Bagi Pinjaman Pertama Isikan jumlah tebus hutang bagi pinjaman pertama 3. Nama Pemberi Pinjaman Pertama Isikan nama Pemberi Pinjaman Pertama 2. Tarikh Surat Kelulusan Pinjaman Isikan tarikh Surat Kelulusan Pinjaman seperti tercatat dalam Surat Kelulusan Pinjaman pemohon. Akaun Pinjaman Isikan nombor akaun pinjaman pemohon. Nama Pemaju / Penjual / Pembina Isikan nama pemaju / penjual / pembina rumah 2. (D) MAKLUMAT PINJAMAN 1. Parcel No.KWSP 9C (AHL) PERCUMA (C) MAKLUMAT PENGELUARAN – (Sambungan) 10. 4. Alamat Harta / Poskod / Bandar / Negeri Isikan alamat harta seperti dalam Surat Perjanjian Jual Beli / Tanah. Tarikh Surat Tebus Hutang Isikan tarikh surat tebus hutang bagi pinjaman kedua (G) MAKLUMAT PEMBAYARAN Sila lengkapkan Bahagian (G) dengan maklumat pembayaran seperti dalam ruangan berikut : 1.00. Nama Pemberi Pinjaman Isikan nama pemberi pinjaman pemohon. Nombor ‘kosong’ (0) di hadapan perlu diisi dalam semua ruangan yang tidak dipenuhi. (Hanya perlu disi bagi pembelian flat/apartment/kondominium sahaja) 12. 3. isi ruangan berkenaan seperti berikut: Jumlah Dipohon 0 0 0 0 0 R M 0 1 2 0 0 6. / Lot No.

6. Sila pastikan akaun anda AKTIF. Nama Bank Sila isikan nama bank diruangan disediakan. CAP IBU JARI KANAN CAP IBU JARI KANAN CAP IBU JARI KANAN CAP IBU JARI KANAN BETUL SALAH SALAH SALAH PERINGATAN Pemohon PERLU menyertakan satu salinan Kad Pengenalan Diri atau Pasport / Polis / Tentera / Surat Beranak / Sijil Warganegara (bagi yang tidak mempunyai Kad Pengenalan Diri) semasa menghantar borang di atas.KWSP 9C (AHL) PERCUMA (G) MAKLUMAT PEMBAYARAN . 46720 Petaling Jaya. Lokasi Serahan Isi ruangan ini sekiranya memilih serahan di kaunter. tarikh permohonan serta cap ibu jari kanan dan kiri pemohon.Sambungan 2. (H) PENGESAHAN PEMOHON Sila turunkan tandatangan.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Penghantaran borang melalui mel perlu dialamatkan kepada : Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. 5. Jenis Akaun Bank Sila tanda jenis akaun yang dipilih sama ada Akaun Konvensional atau Akaun Al-Wadiah. . Nyatakan cawangan KWSP yang terdekat. Beg Berkunci No. Sila tandakan salah satu sahaja. SELANGOR DARUL EHSAN Sila hubungi 03 . Cara Serahan Sekiranya pengkreditan terus tidak dapat dilakukan dan hanya jenis pembayaran Cek Jurubank dapat dilakukan. 4. Cap ibu jari mestilah diturunkan dengan terang dan jelas dengan menggunakan Pad Cap Ibu Jari berwarna hitam di dalam ruangan yang disediakan seperti panduan di bawah. Nombor Akaun Bank Isikan nombor akaun bank tuan / puan. ahli boleh memilih cara serahan sama ada di kaunter atau mel. Jalan Sultan. Berikut adalah senarai Panel Bank yang memberikan perkhidmatan di bawah sistem pengkreditan terus : •RHB Bank Berhad •Maybank Berhad •Bumiputera Commerce Berhad •Public Bank Berhad •Public Finance Berhad •EON Finance Berhad •EON Bank Berhad •AM Bank Berhad •AM Finance Berhad •Alliance Bank Berhad •Southern Bank Berhad •Bank Muamalat Berhad •Bank Islam Berhad •Bank Simpanan Nasional (GIRO) •Hong Leong Bank Berhad •Hong Leong Finance Berhad 3. 220.

Salinan hadapan Buku Akaun Bank (Jenis Persendirian) ATAU Penyata Akaun Bank Semasa (Jenis Persendirian) yang asal.KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA KWSP 9C (AHL) PERCUMA SENARAI SEMAKAN DOKUMEN SOKONGAN BAGI PERMOHONAN PENGELUARAN PERUMAHAN SEGALA SALINAN DOKUMEN SOKONGAN HENDAKLAH DIBUAT DI DALAM SAIZ A4 DAN PASTIKAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISERTAKAN BERSAMA-SAMA DENGAN BORANG PERMOHONAN DIKLIPKAN DAN TIDAK MENGGUNAKAN DAWAI KOKOT (STAPLES). Salinan Kad Pengenalan Diri / Polis / Tentera / Pasport. Surat Pengesahan Pemaju mengenai Belian Tunai c. 1. Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan sekiranya Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan melebihi setahun. Surat permintaan bayaran berperingkat beserta sijil arkitek ATAU Suratan Hak Milik atas nama ahli.4 Untuk Pembinaan Rumah Tanpa Pinjaman Sila kemukakan dokumen a. Borang Permohonan KWSP 9C (AHL) – satu salinan c. Kiri Kiri Kanan Kanan BETUL SALAH b.2 Untuk Pembelian Rumah Daripada Pemaju Tanpa Pinjaman. Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan. sila kemukakan bukti pertalian) c.3 Untuk Pembinaan Rumah Dengan Pinjaman a. Resit Bayaran binaan tidak kurang 20% daripada harga rumah. Surat Perjanjian Jual Beli (Tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan) b. Surat permintaan bayaran berperingkat beserta sijil arkitek ATAU Suratan Hak Milik atas nama ahli 1.b. Salinan Kad Pengenalan PERLU dibuat di kedua-dua bahagian (depan & belakang) di atas sekeping kertas saiz A4 dan disertakan bersama cap ibu jari kanan dan kiri yang diturunkan ke atas salinan tersebut seperti contoh di bawah. (Sila kemukakan surat penjelasan daripada ahli sekiranya tempoh Surat Kelulusan Pinjaman dan Surat Perjanjian Jual Beli melebihi 6 bulan) e.c seperti yang dinyatakan didalam 1. Akaun Bank mestilah akaun bank yang AKTIF.2. Pelan rumah yang lengkap dengan kelulusan daripada Pihak Berkuasa Tempatan ATAU Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa tempatan sekiranya di luar kawasan Majlis Bandaran. a.1 DOKUMEN SOKONGAN BAGI SEMUA JENIS PENGELUARAN PERUMAHAN a. Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan sekiranya Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan melebihi setahun. Sila hubungi 03 . Suratan Hakmilik Tanah atas nama ahli atau suami-isteri (Jika atas nama suami-isteri. Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan (Sila kemukakan surat penjelasan daripada ahli sekiranya tempoh Surat Kelulusan Pinjaman dan Surat Perjanjian Jual Beli melebihi 6 bulan) c. Surat Pengesahan Majikan (Jika ada) 1. Surat Perjanjian Pembinaan Rumah (Tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan pengeluaran) b. b. .2. 1.2 DOKUMEN SOKONGAN BAGI JENIS PENGELUARAN MEMBELI / MEMBINA RUMAH 1.1 Untuk Pembelian Rumah Daripada Pemaju Dengan Pinjaman. 1. a.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. d.Surat Perjanjian Jual Beli (Tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan) b. d.2.2.2. Resit bayaran binaan tidak kurang 20% daripada harga rumah..3 di atas berserta dokumen-dokumen berikut: a.0 DOKUMEN SOKONGAN PENGELUARAN PERUMAHAN 1. d.

1. Semua Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan.4.6 1.3. 1. ATAU b.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini.5 Untuk Pembelian Rumah Dari Individu / Lelongan Awam Dengan Pinjaman a.1a hingga 1.5.0 DOKUMEN SOKONGAN BAGI SEMUA JENIS PENGELUARAN UNTUK RUMAH KEDUA 1. Surat Hakmilik yang menunjukkan pertukaran nama kepada pembeli DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara Penjual dan Pembeli.3. DAN Surat Perjanjian Jual Beli. Bukti Pertalian (Surat Nikah / Sijil Kelahiran Anak). Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan. a. Borang Lelongan Awam (16F) Kontrak Memorandum Penjualan Secara Lelongan Awam DAN Pengesahan Bank Yang Melelong Tentang Lelongan .4. a. ATAU f. Surat Kebenaran Pindahmilik dari Pejabat Tanah (jika ada sekatan pindah milik) ATAU Surat Kebenaran Pindahmilik dari Pemaju (jika tiada hakmilik strata) d. NOTA: Bagi pengeluaran bersama bukan suami – isteri.2. a. 1. Suratan Hakmilik / Hakmilik Strata atas nama Penjual c.5 Untuk Membantu Pasangan Mengurangkan / Menyelesaikan Baki Pinjaman a.5. pastikan nama ahli-ahli terdapat dalam Surat Perjanjian Jual Beli bagi tujuan nama-nama itu tertera di dalam Suratan Hakmilik / Surat Ikatan Serah Hak. Surat Perjanjian Perumahan sekiranya melebihi setahun Untuk Pembelian Rumah Dari Individu / Lelongan Awam Tanpa Pinjaman. (Tarikh perjanjian/pengisytiharan tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan pengeluaran) b. Semua Surat Penyelesaian Baki Pinjaman Perumahan (Surat Tebus Hutang).1c di atas hendaklah lengkap dengan bayaran duti taksiran.1 Untuk Pengeluaran Bagi Perumahan Kedua. ATAU d. 1. Surat Perjanjian Jual Beli ATAU Surat Pengisytiharan Jualan ATAU Surat Perakuan Jualan oleh Pentadbir Tanah / Mahkamah. Ini akan diperlukan bagi pengeluaran mengurangkan / menyelesaikan baki pinjaman rumah itu kelak. Borang KTN 14A atas nama ahli ATAU Surat Ikatan Serah Hak atas nama ahli b.1 Untuk Pembelian Bersama.2.0 DOKUMEN SOKONGAN BAGI SEMUA JENIS PENGELUARAN PERUMAHAN BAGI PEMBELIAN BERSAMA 1.2 Surat Perjanjian Jual Beli / Bina Rumah (bagi pengeluaran seterusnya tidak termasuk pembiayaan semula.c seperti dinyatakan didalam 1.4.4. 1.b. Penyata Cukai Keuntungan Harta Tanah (Real Property Gains Tax) (CKHT 5). Dokumen ini tidak diperlukan lagi jika pengeluaran merujuk kepada maklumat harta yang sama).3 Suratan Hak Milik (11 A / B) dan Borang Gadaian 16A (termasuk Annexure) (Dokumen ini dikecualikan bagi pinjaman yang diambil daripada Perbendaharaan Malaysia dan digantikan dengan Penyata Baki Hutang yang dikecualikan oleh Bahagian Pinjaman Perumahan Perumahan Perbendaharaan Malaysia.KWSP 9C (AHL) PERCUMA 1.0 DOKUMEN SOKONGAN BAGI JENIS PENGELUARAN PERUMAHAN MENGURANGKAN / MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN AHLI / BERSAMA PASANGAN DAN MEMBANTU PASANGAN MENGURANGKAN / MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN 1. b. 1.2.3.4 Untuk Pembiayaan Semula Pinjaman (Re-finance) Sahaja. Borang KTN 14A. (Sila kemukakan surat penjelasan daripada ahli sekiranya tempoh Surat Kelulusan Pinjaman dan Surat Perjanjian Jual Beli melebihi 6 bulan) e. Resit bayaran binaan tidak kurang 20% daripada harga rumah. Carian Rasmi daripada Pejabat Tanah NOTA: Dokumen-dokumen 1. 1. Sila kemukakan dokumen a. ATAU e. Surat Pengesahan Belian secara tunai dari Peguam yang menguruskan jual beli c.5 di atas beserta dokumen-dokumen berikut: a. Salinan Kad Pengenalan semua pembeli / pemohon bersama. Surat Ikatan Serah Hak (Deed of Assignment) . . Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak (bagi kes penceraian DAN Surat Cerai) ATAU g.1 Surat Pengesahan Baki Pinjaman Perumahan Terkini yang dialamatkan kepada KWSP dan mengandungi maklumat Peminjam dan akujanji pihak Pemberi Pinjaman.3. Sila hubungi 03 .3.3. ATAU c.

5 Sila pastikan semua salinan dokumen di atas telah disahkan oleh pegawai yang dibenarkan oleh KWSP lengkap dengan nama. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa.Pegawai KWSP Gred 18 ke atas . ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank. Pegawai KWSP yang diberi kuasa. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. jawatan dan cop rasmi pengesah kecuali bagi salinan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan KWSP sebagai pegawai pengesahnya.Pegawai Kaunter KWSP b. Peguambela dan Peguamcara f. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank.KWSP 9C (AHL) PERCUMA 2. Jaksa Pendamai e.0 PERHATIAN : (Pemohon dinasihatkan untuk membaca dengan teliti arahan di bawah sebelum mengisi borang) 2.Pegawai Kaunter KWSP b. Pegawai KWSP yang terdiri daripada . hendaklah di bawa bersama dokumen asal beserta salinan dokumen bagi tujuan pengesahan oleh Pegawai KWSP (jika belum dibuat pengesahan dokumen) 2. 2. Pesuruhjaya Sumpah a. a. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank. Pegawai KWSP yang terdiri daripada: . ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. . ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. Pegawai KWSP yang diberi kuasa. 2. Ahli Parlimen i. Pegawai KWSP yang diberi kuasa. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. Penghulu atau Pengawa d. Pegawai KWSP yang diberi kuasa. Pegawai KWSP yang diberi kuasa. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank 2 Salinan Buku Bank / Penyata Akaun 3 4 5 6 7 Surat Perjanjian Jual Beli / Bina Rumah Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan Surat Pinjaman Perumahan Surat Hak Milik (11A) Surat Ikatan Serah Hak (Deed of Assignment) Borang Lelongan Awam (16F) Kontrak Memorandum Penjualan Secara Lelongan Awam Borang KTN 14A Penyata Cukai Keuntungan Harta Tanah (Real Property Gains Tax) Semua jenis Surat Pengesahan dari Bank Surat Pengisytiharan Jualan ATAU Surat Perakuan Jualan oleh Pentadbir Tanah / Mahkamah 8 9 10 11 12 13 14 Surat Kebenaran Pindahmilik dari Pejabat Tanah ATAU Pemaju (Consent Letter) Pegawai KWSP yang diberi kuasa.4 Sekiranya membuat pengeluaran bersama. Kumpulan Pengurusan/Profesional Kerajaan g. Ahli Dewan Undangan Negeri h.2 Cap ibu jari kanan dan kiri diturunkan dengan terang dan penuh menggunakan Pad Cap Ibu Jari Berwarna Hitam 2. Pegawai KWSP yang diberi kuasa. BIL DOKUMEN NAMA PEGAWAI PENGESAH 1 Salinan Kad Pengenalan Diri ATAU Dokumen Sokongan Lain. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank. Pegawai Bank.1 Setiap borang permohonan hendaklah ditulis menggunakan pen berdakwat hitam dengan terang dan jelas dalam HURUF BESAR.Pegawai KWSP Gred 18 ke atas .8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Sila hubungi 03 .3 Serahan borang di kaunter KWSP. sila sediakan satu (1) set dokumen bagi setiap permohonan. Majikan Pemohon c.

0 MAKLUMAT PEMINJAM 1.5 3. Akaun Pinjaman Jumlah Pinjaman Diambil : _____________________________________ : RM __________________________________ Baki Pinjaman Perumahan Setakat ____________adalah RM _______________ (Tidak termasuk pinjaman overdraf/pinjaman ubahsuai/pinjaman peribadi) 4.1 2.A. Kad Pengenalan Pembeli :______________________________________ :______________________________________ 3.2 3.2 Nama Peminjam :______________________________________ No.1 1.1 4.7 4.9 4./Gadaian/Serah Hak 4.1 3.10 Wujud NPL? Amaun Ansuran Bulanan Baki Bilangan Bulan Ansuran : __________ (YA) _________ (TIDAK) : RM __________________________________ : _____________________________________ Tarikh Mula Ansuran : _______________Tarikh Akhir Bayaran :_____________ Tarikh Surat Kelulusan Pinjaman : ____________________________________ Tujuan Pinjaman Diambil : _____________________________________ _________ (TIDAK) Pinjaman Telah Dikeluarkan Sepenuhnya? (Full Disbursement?) : __________ (YA) 1 .6 Tarikh Surat Perjanjian JualBeli/Bina Rumah : ___________________________ Harga Belian Harta : RM __________________________________ :_______________________________ Tarikh D.CONTOH SURAT PENGESAHAN BAKI PINJAMAN LETTER HEAD BANK Ketua Pegawai Eksekutif KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA Tuan.0 MAKLUMAT PINJAMAN PERUMAHAN 4.6 4.3 No.2 Nama Pembeli No.0 MAKLUMAT PEMBELI 2.O. dikemukakan maklumat seperti berikut :- 1. PENYATA BAKI PINJAMAN PERUMAHAN Merujuk kepada permohonan peminjam untuk mengeluarkan simpanan KWSP di bawah Pengeluaran Mengurangkan/Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan mengikut Seksyen 54 (6).5 4. Akta KWSP 1991.8 4. HSM/HSD Alamat Harta : _____________________________________ :______________________________________ : _____________________________________ ________________________________________________________________ 3. Kad Pengenalan Peminjam :______________________________________ 2.4 3.4 4. Lot/PT/Parcel No.3 No.2 4.0 MAKLUMAT HARTA YANG DIGADAIKAN/DISERAH HAK 3.

1 6. Kad Pengenalan Pemilik : _____________________________________ : _____________________________________ Dengan ini kami mengesahkan maklumat di atas adalah benar dan akan mematuhi peruntukan yang disediakan di bawah Seksyen 54 (6).2 5. Tandatangan & Nama Pegawai Cop Rasmi Bank 2 .2 Nama Pemilik No.3 5.0 MAKLUMAT PEMILIKAN HARTA 6. Akta KWSP 1991.5.1 5.0 MAKLUMAT PEMBIAYAAN SEMULA – ’REFINANCE’ (JIKA ADA) 5.4 Nama Bank Pembiaya : _____________________________________ Amaun Pembiayaan Semula (Tebus Hutang) :RM ________________________ Tarikh Tebus Hutang : _____________________________________ Tujuan Pembiayaan Semula Dibuat: ___________________________________ ________________________________________________________________ 6.