KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA

PERMOHONAN PENGELUARAN PERUMAHAN

KWSP 9C (AHL) PERCUMA

(A) JENIS PENGELUARAN – (Sila tandakan salah satu sahaja)
Pengeluaran Rumah Pertama Pengeluaran Rumah Kedua

Membeli Rumah Membina Rumah Mengurangkan/ Menyelesaikan Baki Pinjaman Ahli Mengurangkan/ Menyelesaikan Baki Pinjaman Bersama Pasangan Membantu Pasangan Mengurangkan / Menyelesaikan Baki Pinjaman (B) MAKLUMAT PEMOHON 1. Nombor Ahli 3. Nombor Polis/ Tentera / Pasport 4. Nama 2. Nombor Kad Pengenalan

5. Alamat Surat Menyurat

Poskod Rumah Bandar Negeri Pejabat Faksimili Telefon Bimbit 7. E-mel (C) MAKLUMAT PENGELUARAN 1. Tarikh Surat Perjanjian Beli / Bina Rumah 3. Harga Belian / Pembinaan 4. Nama Pembeli 1 5. No. KP Pembeli 1 -

6. Nombor Untuk Dihubungi -

-

-

2. Tarikh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah (Jika ada)

-

-

R

M

UNTUK KEGUNAAN KWSP SAHAJA

Cop Tarikh Terima
Sila hubungi 03 - 8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini.

1

PT No/Lot - Poskod Negeri (D) MAKLUMAT PINJAMAN 1. Nama Pemaju / Penjual / Pembina 2. Akaun Pinjaman 5. 6. KP Pembeli 3 10. Nama Pembeli 3 9 . No. No. No. Telefon Pemaju / Pejual / Pembina - (F) MAKLUMAT PEMBIAYAAN SEMULA – Bagi pengeluaran mengurangkan pinjaman perumahan sahaja 1. Alamat Harta 11. Jumlah Pinjaman Perumahan 3. No.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Nama Pembeli 2 7. KP Pembeli 2 8. No. Nama Pemberi Pinjaman 2. Tarikh Surat Tebus Hutang - - 4. Parcel 12. Jumlah Tebus Hutang Bagi Pinjaman Kedua R M 6. Jumlah Baki Pinjaman R M (E) MAKLUMAT PEMAJU / PENJUAL / PEMBINA RUMAH – Bagi pengeluaran membeli / membina rumah sahaja 1. No. No.No. Ahli (C) MAKLUMAT PENGELUARAN – (Sambungan) 6. Jumlah Tebus Hutang Bagi Pinjaman Pertama R M 3. HSD/HSM 13. 2 2 . Nama Pemberi Pinjaman Kedua 5. Jumlah Dipohon R M R M Bandar - - Sila lengkapkan di bawah bagi pengeluaran mengurangkan pinjaman perumahan. Tarikh Surat Kelulusan Pinjaman (HH/BB/TTTT) 4. Tarikh Surat Tebus Hutang - - Sila hubungi 03 . Nama Pemberi Pinjaman Pertama 2.

Lokasi Serahan Pengkreditan Terus Arahan Bayaran Cek Jurubank Konvensional Kaunter KWSP Cawangan Al-Wadiah Mel (H) 1. SAYA DENGAN INI MEMBERI KEBENARAN KEPADA PIHAK KWSP UNTUK MEMPEROLEHI APA-APA MAKLUMAT BERKAITAN DENGAN SAYA DAN AKAUN SAYA DARI MANA-MANA BANK. CAP IBU JARI KIRI CAP IBU JARI KANAN Tandatangan Pemohon Tarikh Permohonan Sila hubungi 03 . Cara Serahan 6. PENGESAHAN PEMOHON SAYA MENGAKU DAN MENGESAHKAN SEMUA MAKLUMAT DAN DOKUMEN YANG DIBERIKAN DI DALAM PERMOHONAN INI ADALAH SAH DAN BENAR. SAYA DENGAN INI MENURUNKAN CAP IBU JARI KIRI DAN KANAN DI ATAS BORANG PERMOHONAN INI DAN SAYA MENGAKUI BAHAWA CAP IBU JARI KIRI DAN KANAN INI ADALAH MILIK SAYA. Ahli (G) MAKLUMAT PEMBAYARAN 1.No. Nama Bank 3. 3 . Jenis Pembayaran 2. Nombor Akaun Bank 4.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Jenis Akaun 5. INSTITUSI-INSTITUSI KEWANGAN DAN LAIN-LAIN ORGANISASI ATAU PERSATUAN DIDALAM PEMPROSESAN PERMOHONAN INI DAN MEMBENARKAN PIHAK YANG BERKENAAN UNTUK MENDEDAHKAN MAKLUMAT TERSEBUT KEPADA PIHAK KWSP. 3. 2.

(C) MAKLUMAT PENGELUARAN Sila lengkapkan Bahagian (C) dengan maklumat pengeluaran seperti berikut:1. PANDUAN MENGISI BORANG INI ADALAH MERUJUK KEPADA BAHAGIAN-BAHAGIAN UTAMA DI DALAM BORANG PERMOHONAN DI ATAS. Harga Belian / Pembinaan 5 0 0 0 0 R M 0 0 1 0 0 4. Faksimili dan Telefon Bimbit untuk dihubungi dengan lengkap. Tarikh Surat Perjanjian Beli / Bina Rumah Sila isi tarikh Surat Perjanjian Beli / Bina Rumah pada ruangan yang berkenaan. Alamat Surat Menyurat Isi alamat surat-menyurat terkini beserta Poskod. . 4. 3. Tarikh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah (Jika ada) Sila isi tarikh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah pada ruangan yang berkenaan. 6. isi ruangan berkenaan seperti berikut : 3. Pejabat. 3. 9. E-mel Isi alamat E-mel pemohon. 5.No. Nombor ‘0’ di hadapan perlu dituliskan dalam semua ruangan yang tidak dipenuhi. Nombor Polis / Tentera / Pasport Isi nombor Kad Pengenalan Polis atau Tentera atau Pasport anda. Sila kosongkan kotak pertama sekiranya tidak berkenaan. KP Pembeli 1 Isikan nombor Kad Pengenalan 12 Digit pembeli 1 seperti dalam Surat Perjanjian Jual Beli 6. Jika harga belian rumah tuan/puan RM150.00. PERCUMA (A) JENIS PENGELUARAN Sila tandakan salah satu sahaja di dalam ruangan yang disediakan mengikut jenis pengeluaran yang dikehendaki. Nama Pembeli 1 Isikan pembeli1 seperti yang tercatat dalam Kad Pengenalan. 7. Nama Pembeli 2 Isikan nama pembeli 2 seperti yang tercatat dalam Kad Pengenalan. Borang ini merangkumi 5 jenis pengeluaran perumahan seperti yang dinyatakan di bawah: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Membeli Rumah Membina Rumah Mengurang / Menyelesaikan Baki Pinjaman Ahli Mengurangkan / Menyelesaikan Baki Pinjaman Bersama Pasangan Membantu Pasangan Mengurangkan / Menyelesaikan Baki Pinjaman (B) MAKLUMAT PEMOHON Sila lengkapkan Bahagian (B) dengan maklumat pengenalan diri pemohon seperti tercatat dalam Kad Pengenalan Diri : 1. No.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. KP Pembeli 3 Isikan nombor Kad Pengenalan 12 Digit pembeli 3 seperti dalam Surat Perjanjian Jual Beli. Nombor Untuk Dihubungi Isi nombor Rumah. 7. No. Nombor Kad Pengenalan Isi nombor Kad Pengenalan 12 Digit seperti terdapat dalam Kad Pengenalan Diri pemohon. Nama Isi nama sebagaimana tercatat dalam Kad Pengenalan. Nombor Ahli Nombor Ahli KWSP 2.KWSP 9C (AHL) KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA PANDUAN MENGISI BORANG BAGI PERMOHONAN PENGELUARAN PERUMAHAN BORANG INI HENDAKLAH DILENGKAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN PEN DAKWAT HITAM DAN DITULIS MENGGUNAKAN HURUF BESAR.000. Sila hubungi 03 . 2. Harga Belian / Pembinaan Isikan satu nombor untuk setiap satu ruangan. Bandar dan Negeri dengan lengkap. KP Pembeli 2 Isikan nombor Kad Pengenalan 12 Digit pembeli 2 seperti dalam Surat Perjanjian Jual Beli 8. Nama Pembeli 3 Isikan nama pembeli 3 seperti yang tercatat dalam Kad Pengenalan Jual Beli. 5.

Akaun Pinjaman Isikan nombor akaun pinjaman pemohon. Parcel seperti di Surat Perjanjian Asal. PT No. 13. Jumlah Tebus Hutang Bagi Pinjaman Pertama Isikan jumlah tebus hutang bagi pinjaman pertama 3. Jumlah Baki Pinjaman Ruangan ini hanya perlu dilengkapkan bagi pengeluaran mengurangkan pinjaman perumahan sahaja. (E) MAKLUMAT PEMAJU / PENJUAL / PEMBINA RUMAH – Bagi pengeluaran membeli / membina rumah sahaja termasuk pembelian secara lelongan. 2. (D) MAKLUMAT PINJAMAN 1. Isikan No. HSD/HSM No Isikan No. Nombor ‘kosong’ (0) di hadapan perlu diisi dalam semua ruangan yang tidak dipenuhi. No. Tarikh Surat Kelulusan Pinjaman Isikan tarikh Surat Kelulusan Pinjaman seperti tercatat dalam Surat Kelulusan Pinjaman pemohon. Telefon Pemaju / Penjual / Pembina Isikan nombor telefon pemaju /penjual / pembina rumah (F) MAKLUMAT PEMBIAYAAN SEMULA – Bagi pengeluaran mengurangkan pinjaman perumahan sahaja 1. Parcel No.200. (Hanya perlu disi bagi pembelian flat/apartment/kondominium sahaja) 12. Tarikh Surat Tebus Hutang Isikan tarikh surat tebus hutang bagi pinjaman kedua (G) MAKLUMAT PEMBAYARAN Sila lengkapkan Bahagian (G) dengan maklumat pembayaran seperti dalam ruangan berikut : 1. 4. Jumlah Pinjaman Perumahan Isikan jumlah pinjaman seperti tercatat dalam Surat Kelulusan Pinjaman pemohon. 11. . Nama Pemberi Pinjaman Isikan nama pemberi pinjaman pemohon. Jenis Pembayaran Tandakan salah satu sahaja cara bayaran yang dikehendaki sama ada Pengkreditan Terus atau Cek Jurubank Sila hubungi 03 .KWSP 9C (AHL) PERCUMA (C) MAKLUMAT PENGELUARAN – (Sambungan) 10. 3. isi ruangan berkenaan seperti berikut: Jumlah Dipohon 0 0 0 0 0 R M 0 1 2 0 0 6. Jumlah Tebus Hutang Bagi Pinjaman Kedua Isikan jumlah tebus hutang bagi pinjaman kedua 6.000. Jumlah Dipohon Isi satu nombor untuk tiap-tiap satu ruangan.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Alamat Harta / Poskod / Bandar / Negeri Isikan alamat harta seperti dalam Surat Perjanjian Jual Beli / Tanah. No. PT / No. / Lot No. Nama Pemaju / Penjual / Pembina Isikan nama pemaju / penjual / pembina rumah 2. 5. Nama Pemberi Pinjaman Pertama Isikan nama Pemberi Pinjaman Pertama 2. Jika amaun dipohon adalah RM1. HSD / HSM seperti di Surat Perjanjian Asal.00. Nama Pemberi Pinjaman Kedua Isikan nama Pemberi Pinjaman Kedua 5. Lot seperti di Surat Perjanjian Asal. Tarikh Surat Tebus Hutang Isikan tarikh surat tebus hutang bagi pinjaman pertama 4. Isikan jumlah baki pinjaman tuan / puan. 1. Isikan No.

8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. 220. Nyatakan cawangan KWSP yang terdekat. CAP IBU JARI KANAN CAP IBU JARI KANAN CAP IBU JARI KANAN CAP IBU JARI KANAN BETUL SALAH SALAH SALAH PERINGATAN Pemohon PERLU menyertakan satu salinan Kad Pengenalan Diri atau Pasport / Polis / Tentera / Surat Beranak / Sijil Warganegara (bagi yang tidak mempunyai Kad Pengenalan Diri) semasa menghantar borang di atas. 46720 Petaling Jaya. tarikh permohonan serta cap ibu jari kanan dan kiri pemohon. (H) PENGESAHAN PEMOHON Sila turunkan tandatangan. Penghantaran borang melalui mel perlu dialamatkan kepada : Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Sila pastikan akaun anda AKTIF. SELANGOR DARUL EHSAN Sila hubungi 03 . . Jenis Akaun Bank Sila tanda jenis akaun yang dipilih sama ada Akaun Konvensional atau Akaun Al-Wadiah. Nama Bank Sila isikan nama bank diruangan disediakan. Berikut adalah senarai Panel Bank yang memberikan perkhidmatan di bawah sistem pengkreditan terus : •RHB Bank Berhad •Maybank Berhad •Bumiputera Commerce Berhad •Public Bank Berhad •Public Finance Berhad •EON Finance Berhad •EON Bank Berhad •AM Bank Berhad •AM Finance Berhad •Alliance Bank Berhad •Southern Bank Berhad •Bank Muamalat Berhad •Bank Islam Berhad •Bank Simpanan Nasional (GIRO) •Hong Leong Bank Berhad •Hong Leong Finance Berhad 3.KWSP 9C (AHL) PERCUMA (G) MAKLUMAT PEMBAYARAN . 5.Sambungan 2. Cap ibu jari mestilah diturunkan dengan terang dan jelas dengan menggunakan Pad Cap Ibu Jari berwarna hitam di dalam ruangan yang disediakan seperti panduan di bawah. Jalan Sultan. Beg Berkunci No. 4. ahli boleh memilih cara serahan sama ada di kaunter atau mel. Sila tandakan salah satu sahaja. 6. Lokasi Serahan Isi ruangan ini sekiranya memilih serahan di kaunter. Cara Serahan Sekiranya pengkreditan terus tidak dapat dilakukan dan hanya jenis pembayaran Cek Jurubank dapat dilakukan. Nombor Akaun Bank Isikan nombor akaun bank tuan / puan.

Resit bayaran binaan tidak kurang 20% daripada harga rumah.2.2. (Sila kemukakan surat penjelasan daripada ahli sekiranya tempoh Surat Kelulusan Pinjaman dan Surat Perjanjian Jual Beli melebihi 6 bulan) e. Borang Permohonan KWSP 9C (AHL) – satu salinan c. Surat permintaan bayaran berperingkat beserta sijil arkitek ATAU Suratan Hak Milik atas nama ahli 1. Salinan hadapan Buku Akaun Bank (Jenis Persendirian) ATAU Penyata Akaun Bank Semasa (Jenis Persendirian) yang asal. b. Salinan Kad Pengenalan Diri / Polis / Tentera / Pasport.c seperti yang dinyatakan didalam 1. 1. Kiri Kiri Kanan Kanan BETUL SALAH b. d. Surat Perjanjian Jual Beli (Tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan) b.KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA KWSP 9C (AHL) PERCUMA SENARAI SEMAKAN DOKUMEN SOKONGAN BAGI PERMOHONAN PENGELUARAN PERUMAHAN SEGALA SALINAN DOKUMEN SOKONGAN HENDAKLAH DIBUAT DI DALAM SAIZ A4 DAN PASTIKAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISERTAKAN BERSAMA-SAMA DENGAN BORANG PERMOHONAN DIKLIPKAN DAN TIDAK MENGGUNAKAN DAWAI KOKOT (STAPLES). Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan sekiranya Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan melebihi setahun. Suratan Hakmilik Tanah atas nama ahli atau suami-isteri (Jika atas nama suami-isteri.2 DOKUMEN SOKONGAN BAGI JENIS PENGELUARAN MEMBELI / MEMBINA RUMAH 1. Pelan rumah yang lengkap dengan kelulusan daripada Pihak Berkuasa Tempatan ATAU Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa tempatan sekiranya di luar kawasan Majlis Bandaran.. Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan (Sila kemukakan surat penjelasan daripada ahli sekiranya tempoh Surat Kelulusan Pinjaman dan Surat Perjanjian Jual Beli melebihi 6 bulan) c. Sila hubungi 03 .8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini.Surat Perjanjian Jual Beli (Tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan) b. Surat Pengesahan Majikan (Jika ada) 1. Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan sekiranya Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan melebihi setahun.b. d. 1. a. 1. .3 Untuk Pembinaan Rumah Dengan Pinjaman a.2.1 DOKUMEN SOKONGAN BAGI SEMUA JENIS PENGELUARAN PERUMAHAN a. Resit Bayaran binaan tidak kurang 20% daripada harga rumah.0 DOKUMEN SOKONGAN PENGELUARAN PERUMAHAN 1.2. Surat Perjanjian Pembinaan Rumah (Tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan pengeluaran) b. Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan. sila kemukakan bukti pertalian) c.3 di atas berserta dokumen-dokumen berikut: a.2 Untuk Pembelian Rumah Daripada Pemaju Tanpa Pinjaman. Salinan Kad Pengenalan PERLU dibuat di kedua-dua bahagian (depan & belakang) di atas sekeping kertas saiz A4 dan disertakan bersama cap ibu jari kanan dan kiri yang diturunkan ke atas salinan tersebut seperti contoh di bawah. Akaun Bank mestilah akaun bank yang AKTIF.2. d.4 Untuk Pembinaan Rumah Tanpa Pinjaman Sila kemukakan dokumen a. Surat Pengesahan Pemaju mengenai Belian Tunai c. Surat permintaan bayaran berperingkat beserta sijil arkitek ATAU Suratan Hak Milik atas nama ahli.1 Untuk Pembelian Rumah Daripada Pemaju Dengan Pinjaman. a.

Borang KTN 14A. 1. Sila hubungi 03 .2. DAN Surat Perjanjian Jual Beli.6 1.3.0 DOKUMEN SOKONGAN BAGI SEMUA JENIS PENGELUARAN PERUMAHAN BAGI PEMBELIAN BERSAMA 1. 1. Suratan Hakmilik / Hakmilik Strata atas nama Penjual c. b. Sila kemukakan dokumen a. a. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak (bagi kes penceraian DAN Surat Cerai) ATAU g. pastikan nama ahli-ahli terdapat dalam Surat Perjanjian Jual Beli bagi tujuan nama-nama itu tertera di dalam Suratan Hakmilik / Surat Ikatan Serah Hak. (Sila kemukakan surat penjelasan daripada ahli sekiranya tempoh Surat Kelulusan Pinjaman dan Surat Perjanjian Jual Beli melebihi 6 bulan) e. Bukti Pertalian (Surat Nikah / Sijil Kelahiran Anak).b.1 Untuk Pembelian Bersama.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini.4 Untuk Pembiayaan Semula Pinjaman (Re-finance) Sahaja. 1.2. ATAU e.5 di atas beserta dokumen-dokumen berikut: a. 1. 1.2. Carian Rasmi daripada Pejabat Tanah NOTA: Dokumen-dokumen 1.4. Semua Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan.5 Untuk Membantu Pasangan Mengurangkan / Menyelesaikan Baki Pinjaman a. Semua Surat Penyelesaian Baki Pinjaman Perumahan (Surat Tebus Hutang).1a hingga 1. 1. a.2 Surat Perjanjian Jual Beli / Bina Rumah (bagi pengeluaran seterusnya tidak termasuk pembiayaan semula.3. ATAU c.1 Surat Pengesahan Baki Pinjaman Perumahan Terkini yang dialamatkan kepada KWSP dan mengandungi maklumat Peminjam dan akujanji pihak Pemberi Pinjaman. Surat Perjanjian Jual Beli ATAU Surat Pengisytiharan Jualan ATAU Surat Perakuan Jualan oleh Pentadbir Tanah / Mahkamah. ATAU b. Borang KTN 14A atas nama ahli ATAU Surat Ikatan Serah Hak atas nama ahli b. a.5. (Tarikh perjanjian/pengisytiharan tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan pengeluaran) b. Surat Kebenaran Pindahmilik dari Pejabat Tanah (jika ada sekatan pindah milik) ATAU Surat Kebenaran Pindahmilik dari Pemaju (jika tiada hakmilik strata) d. 1. Salinan Kad Pengenalan semua pembeli / pemohon bersama.3.1 Untuk Pengeluaran Bagi Perumahan Kedua.3. Borang Lelongan Awam (16F) Kontrak Memorandum Penjualan Secara Lelongan Awam DAN Pengesahan Bank Yang Melelong Tentang Lelongan . Surat Perjanjian Perumahan sekiranya melebihi setahun Untuk Pembelian Rumah Dari Individu / Lelongan Awam Tanpa Pinjaman.1c di atas hendaklah lengkap dengan bayaran duti taksiran.4. Resit bayaran binaan tidak kurang 20% daripada harga rumah.KWSP 9C (AHL) PERCUMA 1.c seperti dinyatakan didalam 1. NOTA: Bagi pengeluaran bersama bukan suami – isteri.3.3. Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan. . Surat Ikatan Serah Hak (Deed of Assignment) . Ini akan diperlukan bagi pengeluaran mengurangkan / menyelesaikan baki pinjaman rumah itu kelak. Penyata Cukai Keuntungan Harta Tanah (Real Property Gains Tax) (CKHT 5).3 Suratan Hak Milik (11 A / B) dan Borang Gadaian 16A (termasuk Annexure) (Dokumen ini dikecualikan bagi pinjaman yang diambil daripada Perbendaharaan Malaysia dan digantikan dengan Penyata Baki Hutang yang dikecualikan oleh Bahagian Pinjaman Perumahan Perumahan Perbendaharaan Malaysia. Surat Hakmilik yang menunjukkan pertukaran nama kepada pembeli DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara Penjual dan Pembeli.4.5. ATAU d.0 DOKUMEN SOKONGAN BAGI SEMUA JENIS PENGELUARAN UNTUK RUMAH KEDUA 1. Surat Pengesahan Belian secara tunai dari Peguam yang menguruskan jual beli c.5 Untuk Pembelian Rumah Dari Individu / Lelongan Awam Dengan Pinjaman a. Dokumen ini tidak diperlukan lagi jika pengeluaran merujuk kepada maklumat harta yang sama).0 DOKUMEN SOKONGAN BAGI JENIS PENGELUARAN PERUMAHAN MENGURANGKAN / MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN AHLI / BERSAMA PASANGAN DAN MEMBANTU PASANGAN MENGURANGKAN / MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN 1. ATAU f.4.

ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank.Pegawai KWSP Gred 18 ke atas . Pesuruhjaya Sumpah a. jawatan dan cop rasmi pengesah kecuali bagi salinan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan KWSP sebagai pegawai pengesahnya. Kumpulan Pengurusan/Profesional Kerajaan g. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank 2 Salinan Buku Bank / Penyata Akaun 3 4 5 6 7 Surat Perjanjian Jual Beli / Bina Rumah Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan Surat Pinjaman Perumahan Surat Hak Milik (11A) Surat Ikatan Serah Hak (Deed of Assignment) Borang Lelongan Awam (16F) Kontrak Memorandum Penjualan Secara Lelongan Awam Borang KTN 14A Penyata Cukai Keuntungan Harta Tanah (Real Property Gains Tax) Semua jenis Surat Pengesahan dari Bank Surat Pengisytiharan Jualan ATAU Surat Perakuan Jualan oleh Pentadbir Tanah / Mahkamah 8 9 10 11 12 13 14 Surat Kebenaran Pindahmilik dari Pejabat Tanah ATAU Pemaju (Consent Letter) Pegawai KWSP yang diberi kuasa. . Ahli Dewan Undangan Negeri h. Penghulu atau Pengawa d.1 Setiap borang permohonan hendaklah ditulis menggunakan pen berdakwat hitam dengan terang dan jelas dalam HURUF BESAR. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank. Jaksa Pendamai e.2 Cap ibu jari kanan dan kiri diturunkan dengan terang dan penuh menggunakan Pad Cap Ibu Jari Berwarna Hitam 2. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank.3 Serahan borang di kaunter KWSP. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. 2. Pegawai Bank. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Sila hubungi 03 .Pegawai KWSP Gred 18 ke atas .Pegawai Kaunter KWSP b. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. Ahli Parlimen i. a. Pegawai KWSP yang diberi kuasa. BIL DOKUMEN NAMA PEGAWAI PENGESAH 1 Salinan Kad Pengenalan Diri ATAU Dokumen Sokongan Lain.0 PERHATIAN : (Pemohon dinasihatkan untuk membaca dengan teliti arahan di bawah sebelum mengisi borang) 2.5 Sila pastikan semua salinan dokumen di atas telah disahkan oleh pegawai yang dibenarkan oleh KWSP lengkap dengan nama. Pegawai KWSP yang diberi kuasa. sila sediakan satu (1) set dokumen bagi setiap permohonan.Pegawai Kaunter KWSP b. Pegawai KWSP yang diberi kuasa. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank.KWSP 9C (AHL) PERCUMA 2. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. Pegawai KWSP yang terdiri daripada: . ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank. Peguambela dan Peguamcara f. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. Pegawai KWSP yang diberi kuasa.4 Sekiranya membuat pengeluaran bersama. 2. Majikan Pemohon c. Pegawai KWSP yang terdiri daripada . hendaklah di bawa bersama dokumen asal beserta salinan dokumen bagi tujuan pengesahan oleh Pegawai KWSP (jika belum dibuat pengesahan dokumen) 2. Pegawai KWSP yang diberi kuasa. Pegawai KWSP yang diberi kuasa.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini.

10 Wujud NPL? Amaun Ansuran Bulanan Baki Bilangan Bulan Ansuran : __________ (YA) _________ (TIDAK) : RM __________________________________ : _____________________________________ Tarikh Mula Ansuran : _______________Tarikh Akhir Bayaran :_____________ Tarikh Surat Kelulusan Pinjaman : ____________________________________ Tujuan Pinjaman Diambil : _____________________________________ _________ (TIDAK) Pinjaman Telah Dikeluarkan Sepenuhnya? (Full Disbursement?) : __________ (YA) 1 . PENYATA BAKI PINJAMAN PERUMAHAN Merujuk kepada permohonan peminjam untuk mengeluarkan simpanan KWSP di bawah Pengeluaran Mengurangkan/Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan mengikut Seksyen 54 (6).1 4. dikemukakan maklumat seperti berikut :- 1.A.CONTOH SURAT PENGESAHAN BAKI PINJAMAN LETTER HEAD BANK Ketua Pegawai Eksekutif KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA Tuan.0 MAKLUMAT PINJAMAN PERUMAHAN 4.1 1.0 MAKLUMAT PEMBELI 2. Lot/PT/Parcel No. HSM/HSD Alamat Harta : _____________________________________ :______________________________________ : _____________________________________ ________________________________________________________________ 3.4 4.9 4.0 MAKLUMAT PEMINJAM 1.7 4.2 Nama Peminjam :______________________________________ No.1 3.3 No. Akta KWSP 1991. Kad Pengenalan Pembeli :______________________________________ :______________________________________ 3.5 3.6 4. Kad Pengenalan Peminjam :______________________________________ 2.O. Akaun Pinjaman Jumlah Pinjaman Diambil : _____________________________________ : RM __________________________________ Baki Pinjaman Perumahan Setakat ____________adalah RM _______________ (Tidak termasuk pinjaman overdraf/pinjaman ubahsuai/pinjaman peribadi) 4.2 Nama Pembeli No.8 4.3 No.1 2.0 MAKLUMAT HARTA YANG DIGADAIKAN/DISERAH HAK 3.2 3./Gadaian/Serah Hak 4.2 4.4 3.5 4.6 Tarikh Surat Perjanjian JualBeli/Bina Rumah : ___________________________ Harga Belian Harta : RM __________________________________ :_______________________________ Tarikh D.

5.1 5.3 5.0 MAKLUMAT PEMBIAYAAN SEMULA – ’REFINANCE’ (JIKA ADA) 5.0 MAKLUMAT PEMILIKAN HARTA 6. Tandatangan & Nama Pegawai Cop Rasmi Bank 2 .2 Nama Pemilik No.2 5. Kad Pengenalan Pemilik : _____________________________________ : _____________________________________ Dengan ini kami mengesahkan maklumat di atas adalah benar dan akan mematuhi peruntukan yang disediakan di bawah Seksyen 54 (6).4 Nama Bank Pembiaya : _____________________________________ Amaun Pembiayaan Semula (Tebus Hutang) :RM ________________________ Tarikh Tebus Hutang : _____________________________________ Tujuan Pembiayaan Semula Dibuat: ___________________________________ ________________________________________________________________ 6.1 6. Akta KWSP 1991.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful