KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA

PERMOHONAN PENGELUARAN PERUMAHAN

KWSP 9C (AHL) PERCUMA

(A) JENIS PENGELUARAN – (Sila tandakan salah satu sahaja)
Pengeluaran Rumah Pertama Pengeluaran Rumah Kedua

Membeli Rumah Membina Rumah Mengurangkan/ Menyelesaikan Baki Pinjaman Ahli Mengurangkan/ Menyelesaikan Baki Pinjaman Bersama Pasangan Membantu Pasangan Mengurangkan / Menyelesaikan Baki Pinjaman (B) MAKLUMAT PEMOHON 1. Nombor Ahli 3. Nombor Polis/ Tentera / Pasport 4. Nama 2. Nombor Kad Pengenalan

5. Alamat Surat Menyurat

Poskod Rumah Bandar Negeri Pejabat Faksimili Telefon Bimbit 7. E-mel (C) MAKLUMAT PENGELUARAN 1. Tarikh Surat Perjanjian Beli / Bina Rumah 3. Harga Belian / Pembinaan 4. Nama Pembeli 1 5. No. KP Pembeli 1 -

6. Nombor Untuk Dihubungi -

-

-

2. Tarikh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah (Jika ada)

-

-

R

M

UNTUK KEGUNAAN KWSP SAHAJA

Cop Tarikh Terima
Sila hubungi 03 - 8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini.

1

8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. 2 2 . Nama Pembeli 2 7. No. 6.No. KP Pembeli 3 10. No. Tarikh Surat Tebus Hutang - - 4. No. Jumlah Tebus Hutang Bagi Pinjaman Pertama R M 3. No. KP Pembeli 2 8. Nama Pembeli 3 9 . No. Nama Pemberi Pinjaman Kedua 5. No. Jumlah Tebus Hutang Bagi Pinjaman Kedua R M 6. No. Nama Pemberi Pinjaman Pertama 2. Parcel 12. Tarikh Surat Kelulusan Pinjaman (HH/BB/TTTT) 4. Tarikh Surat Tebus Hutang - - Sila hubungi 03 . Jumlah Pinjaman Perumahan 3. Akaun Pinjaman 5. PT No/Lot - Poskod Negeri (D) MAKLUMAT PINJAMAN 1. Nama Pemberi Pinjaman 2. Alamat Harta 11. Jumlah Dipohon R M R M Bandar - - Sila lengkapkan di bawah bagi pengeluaran mengurangkan pinjaman perumahan. HSD/HSM 13. Telefon Pemaju / Pejual / Pembina - (F) MAKLUMAT PEMBIAYAAN SEMULA – Bagi pengeluaran mengurangkan pinjaman perumahan sahaja 1. Jumlah Baki Pinjaman R M (E) MAKLUMAT PEMAJU / PENJUAL / PEMBINA RUMAH – Bagi pengeluaran membeli / membina rumah sahaja 1. Ahli (C) MAKLUMAT PENGELUARAN – (Sambungan) 6. Nama Pemaju / Penjual / Pembina 2.

Jenis Pembayaran 2. CAP IBU JARI KIRI CAP IBU JARI KANAN Tandatangan Pemohon Tarikh Permohonan Sila hubungi 03 . Cara Serahan 6. 3.No. SAYA DENGAN INI MENURUNKAN CAP IBU JARI KIRI DAN KANAN DI ATAS BORANG PERMOHONAN INI DAN SAYA MENGAKUI BAHAWA CAP IBU JARI KIRI DAN KANAN INI ADALAH MILIK SAYA. INSTITUSI-INSTITUSI KEWANGAN DAN LAIN-LAIN ORGANISASI ATAU PERSATUAN DIDALAM PEMPROSESAN PERMOHONAN INI DAN MEMBENARKAN PIHAK YANG BERKENAAN UNTUK MENDEDAHKAN MAKLUMAT TERSEBUT KEPADA PIHAK KWSP. Nombor Akaun Bank 4. Jenis Akaun 5.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. 3 . Lokasi Serahan Pengkreditan Terus Arahan Bayaran Cek Jurubank Konvensional Kaunter KWSP Cawangan Al-Wadiah Mel (H) 1. Ahli (G) MAKLUMAT PEMBAYARAN 1. 2. PENGESAHAN PEMOHON SAYA MENGAKU DAN MENGESAHKAN SEMUA MAKLUMAT DAN DOKUMEN YANG DIBERIKAN DI DALAM PERMOHONAN INI ADALAH SAH DAN BENAR. SAYA DENGAN INI MEMBERI KEBENARAN KEPADA PIHAK KWSP UNTUK MEMPEROLEHI APA-APA MAKLUMAT BERKAITAN DENGAN SAYA DAN AKAUN SAYA DARI MANA-MANA BANK. Nama Bank 3.

KWSP 9C (AHL) KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA PANDUAN MENGISI BORANG BAGI PERMOHONAN PENGELUARAN PERUMAHAN BORANG INI HENDAKLAH DILENGKAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN PEN DAKWAT HITAM DAN DITULIS MENGGUNAKAN HURUF BESAR. KP Pembeli 1 Isikan nombor Kad Pengenalan 12 Digit pembeli 1 seperti dalam Surat Perjanjian Jual Beli 6. Nombor Kad Pengenalan Isi nombor Kad Pengenalan 12 Digit seperti terdapat dalam Kad Pengenalan Diri pemohon. Nama Isi nama sebagaimana tercatat dalam Kad Pengenalan. PANDUAN MENGISI BORANG INI ADALAH MERUJUK KEPADA BAHAGIAN-BAHAGIAN UTAMA DI DALAM BORANG PERMOHONAN DI ATAS. KP Pembeli 2 Isikan nombor Kad Pengenalan 12 Digit pembeli 2 seperti dalam Surat Perjanjian Jual Beli 8. (C) MAKLUMAT PENGELUARAN Sila lengkapkan Bahagian (C) dengan maklumat pengeluaran seperti berikut:1. . Nombor Polis / Tentera / Pasport Isi nombor Kad Pengenalan Polis atau Tentera atau Pasport anda. 2. Tarikh Surat Perjanjian Beli / Bina Rumah Sila isi tarikh Surat Perjanjian Beli / Bina Rumah pada ruangan yang berkenaan. Nombor ‘0’ di hadapan perlu dituliskan dalam semua ruangan yang tidak dipenuhi. Sila kosongkan kotak pertama sekiranya tidak berkenaan. No.No. Nombor Ahli Nombor Ahli KWSP 2.000. 9. Nama Pembeli 2 Isikan nama pembeli 2 seperti yang tercatat dalam Kad Pengenalan. Tarikh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah (Jika ada) Sila isi tarikh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah pada ruangan yang berkenaan. 3. Borang ini merangkumi 5 jenis pengeluaran perumahan seperti yang dinyatakan di bawah: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Membeli Rumah Membina Rumah Mengurang / Menyelesaikan Baki Pinjaman Ahli Mengurangkan / Menyelesaikan Baki Pinjaman Bersama Pasangan Membantu Pasangan Mengurangkan / Menyelesaikan Baki Pinjaman (B) MAKLUMAT PEMOHON Sila lengkapkan Bahagian (B) dengan maklumat pengenalan diri pemohon seperti tercatat dalam Kad Pengenalan Diri : 1. Harga Belian / Pembinaan Isikan satu nombor untuk setiap satu ruangan. Bandar dan Negeri dengan lengkap. 3. PERCUMA (A) JENIS PENGELUARAN Sila tandakan salah satu sahaja di dalam ruangan yang disediakan mengikut jenis pengeluaran yang dikehendaki. 7. 6. 4. 7.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Alamat Surat Menyurat Isi alamat surat-menyurat terkini beserta Poskod. Pejabat. Nombor Untuk Dihubungi Isi nombor Rumah.00. Nama Pembeli 1 Isikan pembeli1 seperti yang tercatat dalam Kad Pengenalan. isi ruangan berkenaan seperti berikut : 3. 5. 5. Nama Pembeli 3 Isikan nama pembeli 3 seperti yang tercatat dalam Kad Pengenalan Jual Beli. E-mel Isi alamat E-mel pemohon. Jika harga belian rumah tuan/puan RM150. Sila hubungi 03 . Faksimili dan Telefon Bimbit untuk dihubungi dengan lengkap. KP Pembeli 3 Isikan nombor Kad Pengenalan 12 Digit pembeli 3 seperti dalam Surat Perjanjian Jual Beli. No. Harga Belian / Pembinaan 5 0 0 0 0 R M 0 0 1 0 0 4.

No.KWSP 9C (AHL) PERCUMA (C) MAKLUMAT PENGELUARAN – (Sambungan) 10. PT No. Akaun Pinjaman Isikan nombor akaun pinjaman pemohon. 4. Jenis Pembayaran Tandakan salah satu sahaja cara bayaran yang dikehendaki sama ada Pengkreditan Terus atau Cek Jurubank Sila hubungi 03 . Isikan No.200. Isikan No. Tarikh Surat Kelulusan Pinjaman Isikan tarikh Surat Kelulusan Pinjaman seperti tercatat dalam Surat Kelulusan Pinjaman pemohon. Parcel seperti di Surat Perjanjian Asal. 13.00. / Lot No. Nama Pemaju / Penjual / Pembina Isikan nama pemaju / penjual / pembina rumah 2. 11. 3. . Nama Pemberi Pinjaman Isikan nama pemberi pinjaman pemohon. Tarikh Surat Tebus Hutang Isikan tarikh surat tebus hutang bagi pinjaman pertama 4. Nombor ‘kosong’ (0) di hadapan perlu diisi dalam semua ruangan yang tidak dipenuhi. Jumlah Baki Pinjaman Ruangan ini hanya perlu dilengkapkan bagi pengeluaran mengurangkan pinjaman perumahan sahaja. Lot seperti di Surat Perjanjian Asal. Isikan jumlah baki pinjaman tuan / puan. (D) MAKLUMAT PINJAMAN 1. 1. (Hanya perlu disi bagi pembelian flat/apartment/kondominium sahaja) 12. Tarikh Surat Tebus Hutang Isikan tarikh surat tebus hutang bagi pinjaman kedua (G) MAKLUMAT PEMBAYARAN Sila lengkapkan Bahagian (G) dengan maklumat pembayaran seperti dalam ruangan berikut : 1. isi ruangan berkenaan seperti berikut: Jumlah Dipohon 0 0 0 0 0 R M 0 1 2 0 0 6.000. Jumlah Dipohon Isi satu nombor untuk tiap-tiap satu ruangan. No. PT / No. HSD/HSM No Isikan No. Jumlah Pinjaman Perumahan Isikan jumlah pinjaman seperti tercatat dalam Surat Kelulusan Pinjaman pemohon. (E) MAKLUMAT PEMAJU / PENJUAL / PEMBINA RUMAH – Bagi pengeluaran membeli / membina rumah sahaja termasuk pembelian secara lelongan. Parcel No. Jumlah Tebus Hutang Bagi Pinjaman Kedua Isikan jumlah tebus hutang bagi pinjaman kedua 6. Jumlah Tebus Hutang Bagi Pinjaman Pertama Isikan jumlah tebus hutang bagi pinjaman pertama 3. Jika amaun dipohon adalah RM1. Nama Pemberi Pinjaman Pertama Isikan nama Pemberi Pinjaman Pertama 2. Alamat Harta / Poskod / Bandar / Negeri Isikan alamat harta seperti dalam Surat Perjanjian Jual Beli / Tanah. Nama Pemberi Pinjaman Kedua Isikan nama Pemberi Pinjaman Kedua 5. HSD / HSM seperti di Surat Perjanjian Asal.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. 5. 2. Telefon Pemaju / Penjual / Pembina Isikan nombor telefon pemaju /penjual / pembina rumah (F) MAKLUMAT PEMBIAYAAN SEMULA – Bagi pengeluaran mengurangkan pinjaman perumahan sahaja 1.

Jalan Sultan. 5. 6.Sambungan 2. 46720 Petaling Jaya. Cap ibu jari mestilah diturunkan dengan terang dan jelas dengan menggunakan Pad Cap Ibu Jari berwarna hitam di dalam ruangan yang disediakan seperti panduan di bawah. . Nama Bank Sila isikan nama bank diruangan disediakan. Lokasi Serahan Isi ruangan ini sekiranya memilih serahan di kaunter.KWSP 9C (AHL) PERCUMA (G) MAKLUMAT PEMBAYARAN . 220. SELANGOR DARUL EHSAN Sila hubungi 03 . Sila tandakan salah satu sahaja. (H) PENGESAHAN PEMOHON Sila turunkan tandatangan. Beg Berkunci No. ahli boleh memilih cara serahan sama ada di kaunter atau mel.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Sila pastikan akaun anda AKTIF. 4. Jenis Akaun Bank Sila tanda jenis akaun yang dipilih sama ada Akaun Konvensional atau Akaun Al-Wadiah. Penghantaran borang melalui mel perlu dialamatkan kepada : Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Nyatakan cawangan KWSP yang terdekat. Berikut adalah senarai Panel Bank yang memberikan perkhidmatan di bawah sistem pengkreditan terus : •RHB Bank Berhad •Maybank Berhad •Bumiputera Commerce Berhad •Public Bank Berhad •Public Finance Berhad •EON Finance Berhad •EON Bank Berhad •AM Bank Berhad •AM Finance Berhad •Alliance Bank Berhad •Southern Bank Berhad •Bank Muamalat Berhad •Bank Islam Berhad •Bank Simpanan Nasional (GIRO) •Hong Leong Bank Berhad •Hong Leong Finance Berhad 3. Nombor Akaun Bank Isikan nombor akaun bank tuan / puan. tarikh permohonan serta cap ibu jari kanan dan kiri pemohon. Cara Serahan Sekiranya pengkreditan terus tidak dapat dilakukan dan hanya jenis pembayaran Cek Jurubank dapat dilakukan. CAP IBU JARI KANAN CAP IBU JARI KANAN CAP IBU JARI KANAN CAP IBU JARI KANAN BETUL SALAH SALAH SALAH PERINGATAN Pemohon PERLU menyertakan satu salinan Kad Pengenalan Diri atau Pasport / Polis / Tentera / Surat Beranak / Sijil Warganegara (bagi yang tidak mempunyai Kad Pengenalan Diri) semasa menghantar borang di atas.

1 DOKUMEN SOKONGAN BAGI SEMUA JENIS PENGELUARAN PERUMAHAN a. a. Salinan Kad Pengenalan PERLU dibuat di kedua-dua bahagian (depan & belakang) di atas sekeping kertas saiz A4 dan disertakan bersama cap ibu jari kanan dan kiri yang diturunkan ke atas salinan tersebut seperti contoh di bawah. 1. Surat Pengesahan Majikan (Jika ada) 1.2. sila kemukakan bukti pertalian) c.2.2 DOKUMEN SOKONGAN BAGI JENIS PENGELUARAN MEMBELI / MEMBINA RUMAH 1.b. d. Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan sekiranya Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan melebihi setahun.KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA KWSP 9C (AHL) PERCUMA SENARAI SEMAKAN DOKUMEN SOKONGAN BAGI PERMOHONAN PENGELUARAN PERUMAHAN SEGALA SALINAN DOKUMEN SOKONGAN HENDAKLAH DIBUAT DI DALAM SAIZ A4 DAN PASTIKAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISERTAKAN BERSAMA-SAMA DENGAN BORANG PERMOHONAN DIKLIPKAN DAN TIDAK MENGGUNAKAN DAWAI KOKOT (STAPLES).2.. 1.2. (Sila kemukakan surat penjelasan daripada ahli sekiranya tempoh Surat Kelulusan Pinjaman dan Surat Perjanjian Jual Beli melebihi 6 bulan) e.2 Untuk Pembelian Rumah Daripada Pemaju Tanpa Pinjaman.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Surat Perjanjian Jual Beli (Tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan) b. Salinan Kad Pengenalan Diri / Polis / Tentera / Pasport.1 Untuk Pembelian Rumah Daripada Pemaju Dengan Pinjaman.3 Untuk Pembinaan Rumah Dengan Pinjaman a. Surat permintaan bayaran berperingkat beserta sijil arkitek ATAU Suratan Hak Milik atas nama ahli 1. d.Surat Perjanjian Jual Beli (Tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan) b. Akaun Bank mestilah akaun bank yang AKTIF. Resit bayaran binaan tidak kurang 20% daripada harga rumah. . Pelan rumah yang lengkap dengan kelulusan daripada Pihak Berkuasa Tempatan ATAU Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa tempatan sekiranya di luar kawasan Majlis Bandaran. b. Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan (Sila kemukakan surat penjelasan daripada ahli sekiranya tempoh Surat Kelulusan Pinjaman dan Surat Perjanjian Jual Beli melebihi 6 bulan) c.4 Untuk Pembinaan Rumah Tanpa Pinjaman Sila kemukakan dokumen a. Surat Pengesahan Pemaju mengenai Belian Tunai c.2. Kiri Kiri Kanan Kanan BETUL SALAH b.0 DOKUMEN SOKONGAN PENGELUARAN PERUMAHAN 1. Surat Perjanjian Pembinaan Rumah (Tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan pengeluaran) b. a.3 di atas berserta dokumen-dokumen berikut: a. Borang Permohonan KWSP 9C (AHL) – satu salinan c. Resit Bayaran binaan tidak kurang 20% daripada harga rumah. Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan sekiranya Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan melebihi setahun. Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan. Salinan hadapan Buku Akaun Bank (Jenis Persendirian) ATAU Penyata Akaun Bank Semasa (Jenis Persendirian) yang asal. Suratan Hakmilik Tanah atas nama ahli atau suami-isteri (Jika atas nama suami-isteri. Surat permintaan bayaran berperingkat beserta sijil arkitek ATAU Suratan Hak Milik atas nama ahli. Sila hubungi 03 .c seperti yang dinyatakan didalam 1. 1. d.

Bukti Pertalian (Surat Nikah / Sijil Kelahiran Anak).5.3. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak (bagi kes penceraian DAN Surat Cerai) ATAU g.3. Surat Ikatan Serah Hak (Deed of Assignment) .8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Surat Kebenaran Pindahmilik dari Pejabat Tanah (jika ada sekatan pindah milik) ATAU Surat Kebenaran Pindahmilik dari Pemaju (jika tiada hakmilik strata) d. Carian Rasmi daripada Pejabat Tanah NOTA: Dokumen-dokumen 1. Penyata Cukai Keuntungan Harta Tanah (Real Property Gains Tax) (CKHT 5). 1. Semua Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan. Sila hubungi 03 . Surat Perjanjian Perumahan sekiranya melebihi setahun Untuk Pembelian Rumah Dari Individu / Lelongan Awam Tanpa Pinjaman.5. Borang KTN 14A atas nama ahli ATAU Surat Ikatan Serah Hak atas nama ahli b. Suratan Hakmilik / Hakmilik Strata atas nama Penjual c. ATAU d.b. Resit bayaran binaan tidak kurang 20% daripada harga rumah. ATAU e.1a hingga 1. ATAU b. 1. Surat Perjanjian Jual Beli ATAU Surat Pengisytiharan Jualan ATAU Surat Perakuan Jualan oleh Pentadbir Tanah / Mahkamah.4.c seperti dinyatakan didalam 1. DAN Surat Perjanjian Jual Beli. Salinan Kad Pengenalan semua pembeli / pemohon bersama.6 1.4.KWSP 9C (AHL) PERCUMA 1. Sila kemukakan dokumen a.5 di atas beserta dokumen-dokumen berikut: a. ATAU c.4.0 DOKUMEN SOKONGAN BAGI SEMUA JENIS PENGELUARAN PERUMAHAN BAGI PEMBELIAN BERSAMA 1.3.2. a. (Tarikh perjanjian/pengisytiharan tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan pengeluaran) b.1c di atas hendaklah lengkap dengan bayaran duti taksiran. a. .3. Surat Hakmilik yang menunjukkan pertukaran nama kepada pembeli DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara Penjual dan Pembeli. NOTA: Bagi pengeluaran bersama bukan suami – isteri.2.1 Surat Pengesahan Baki Pinjaman Perumahan Terkini yang dialamatkan kepada KWSP dan mengandungi maklumat Peminjam dan akujanji pihak Pemberi Pinjaman.3.5 Untuk Membantu Pasangan Mengurangkan / Menyelesaikan Baki Pinjaman a.1 Untuk Pengeluaran Bagi Perumahan Kedua.1 Untuk Pembelian Bersama.3. ATAU f. pastikan nama ahli-ahli terdapat dalam Surat Perjanjian Jual Beli bagi tujuan nama-nama itu tertera di dalam Suratan Hakmilik / Surat Ikatan Serah Hak. Ini akan diperlukan bagi pengeluaran mengurangkan / menyelesaikan baki pinjaman rumah itu kelak. b. (Sila kemukakan surat penjelasan daripada ahli sekiranya tempoh Surat Kelulusan Pinjaman dan Surat Perjanjian Jual Beli melebihi 6 bulan) e.2.4.2 Surat Perjanjian Jual Beli / Bina Rumah (bagi pengeluaran seterusnya tidak termasuk pembiayaan semula.0 DOKUMEN SOKONGAN BAGI JENIS PENGELUARAN PERUMAHAN MENGURANGKAN / MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN AHLI / BERSAMA PASANGAN DAN MEMBANTU PASANGAN MENGURANGKAN / MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN 1. 1. 1. Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan. Surat Pengesahan Belian secara tunai dari Peguam yang menguruskan jual beli c. Semua Surat Penyelesaian Baki Pinjaman Perumahan (Surat Tebus Hutang). Dokumen ini tidak diperlukan lagi jika pengeluaran merujuk kepada maklumat harta yang sama).4 Untuk Pembiayaan Semula Pinjaman (Re-finance) Sahaja.0 DOKUMEN SOKONGAN BAGI SEMUA JENIS PENGELUARAN UNTUK RUMAH KEDUA 1. 1.3 Suratan Hak Milik (11 A / B) dan Borang Gadaian 16A (termasuk Annexure) (Dokumen ini dikecualikan bagi pinjaman yang diambil daripada Perbendaharaan Malaysia dan digantikan dengan Penyata Baki Hutang yang dikecualikan oleh Bahagian Pinjaman Perumahan Perumahan Perbendaharaan Malaysia.5 Untuk Pembelian Rumah Dari Individu / Lelongan Awam Dengan Pinjaman a. Borang Lelongan Awam (16F) Kontrak Memorandum Penjualan Secara Lelongan Awam DAN Pengesahan Bank Yang Melelong Tentang Lelongan . 1. a. 1. Borang KTN 14A.

Ahli Dewan Undangan Negeri h. Pegawai KWSP yang terdiri daripada: . ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. 2.5 Sila pastikan semua salinan dokumen di atas telah disahkan oleh pegawai yang dibenarkan oleh KWSP lengkap dengan nama.Pegawai Kaunter KWSP b. a. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank. Jaksa Pendamai e. Pegawai KWSP yang diberi kuasa.1 Setiap borang permohonan hendaklah ditulis menggunakan pen berdakwat hitam dengan terang dan jelas dalam HURUF BESAR. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank. Pegawai KWSP yang diberi kuasa.4 Sekiranya membuat pengeluaran bersama. Pegawai KWSP yang terdiri daripada .0 PERHATIAN : (Pemohon dinasihatkan untuk membaca dengan teliti arahan di bawah sebelum mengisi borang) 2. Ahli Parlimen i. Kumpulan Pengurusan/Profesional Kerajaan g.2 Cap ibu jari kanan dan kiri diturunkan dengan terang dan penuh menggunakan Pad Cap Ibu Jari Berwarna Hitam 2. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. sila sediakan satu (1) set dokumen bagi setiap permohonan. Pegawai KWSP yang diberi kuasa. Peguambela dan Peguamcara f.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Penghulu atau Pengawa d. hendaklah di bawa bersama dokumen asal beserta salinan dokumen bagi tujuan pengesahan oleh Pegawai KWSP (jika belum dibuat pengesahan dokumen) 2. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. Pegawai Bank. Pegawai KWSP yang diberi kuasa.3 Serahan borang di kaunter KWSP. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank. 2. Pesuruhjaya Sumpah a. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank 2 Salinan Buku Bank / Penyata Akaun 3 4 5 6 7 Surat Perjanjian Jual Beli / Bina Rumah Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan Surat Pinjaman Perumahan Surat Hak Milik (11A) Surat Ikatan Serah Hak (Deed of Assignment) Borang Lelongan Awam (16F) Kontrak Memorandum Penjualan Secara Lelongan Awam Borang KTN 14A Penyata Cukai Keuntungan Harta Tanah (Real Property Gains Tax) Semua jenis Surat Pengesahan dari Bank Surat Pengisytiharan Jualan ATAU Surat Perakuan Jualan oleh Pentadbir Tanah / Mahkamah 8 9 10 11 12 13 14 Surat Kebenaran Pindahmilik dari Pejabat Tanah ATAU Pemaju (Consent Letter) Pegawai KWSP yang diberi kuasa. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank. Pegawai KWSP yang diberi kuasa.KWSP 9C (AHL) PERCUMA 2.Pegawai KWSP Gred 18 ke atas . Pegawai KWSP yang diberi kuasa. BIL DOKUMEN NAMA PEGAWAI PENGESAH 1 Salinan Kad Pengenalan Diri ATAU Dokumen Sokongan Lain. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Sila hubungi 03 .Pegawai KWSP Gred 18 ke atas . .Pegawai Kaunter KWSP b. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. Majikan Pemohon c. jawatan dan cop rasmi pengesah kecuali bagi salinan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan KWSP sebagai pegawai pengesahnya.

0 MAKLUMAT HARTA YANG DIGADAIKAN/DISERAH HAK 3.4 3.3 No.2 3.A.1 4. Lot/PT/Parcel No.1 1.1 3.0 MAKLUMAT PEMINJAM 1.O.10 Wujud NPL? Amaun Ansuran Bulanan Baki Bilangan Bulan Ansuran : __________ (YA) _________ (TIDAK) : RM __________________________________ : _____________________________________ Tarikh Mula Ansuran : _______________Tarikh Akhir Bayaran :_____________ Tarikh Surat Kelulusan Pinjaman : ____________________________________ Tujuan Pinjaman Diambil : _____________________________________ _________ (TIDAK) Pinjaman Telah Dikeluarkan Sepenuhnya? (Full Disbursement?) : __________ (YA) 1 ./Gadaian/Serah Hak 4.9 4. Akaun Pinjaman Jumlah Pinjaman Diambil : _____________________________________ : RM __________________________________ Baki Pinjaman Perumahan Setakat ____________adalah RM _______________ (Tidak termasuk pinjaman overdraf/pinjaman ubahsuai/pinjaman peribadi) 4.5 4. Kad Pengenalan Peminjam :______________________________________ 2.5 3.8 4.1 2. PENYATA BAKI PINJAMAN PERUMAHAN Merujuk kepada permohonan peminjam untuk mengeluarkan simpanan KWSP di bawah Pengeluaran Mengurangkan/Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan mengikut Seksyen 54 (6).7 4.6 4.0 MAKLUMAT PINJAMAN PERUMAHAN 4.0 MAKLUMAT PEMBELI 2.2 4. Akta KWSP 1991.2 Nama Pembeli No. dikemukakan maklumat seperti berikut :- 1. HSM/HSD Alamat Harta : _____________________________________ :______________________________________ : _____________________________________ ________________________________________________________________ 3.CONTOH SURAT PENGESAHAN BAKI PINJAMAN LETTER HEAD BANK Ketua Pegawai Eksekutif KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA Tuan.2 Nama Peminjam :______________________________________ No.3 No.6 Tarikh Surat Perjanjian JualBeli/Bina Rumah : ___________________________ Harga Belian Harta : RM __________________________________ :_______________________________ Tarikh D.4 4. Kad Pengenalan Pembeli :______________________________________ :______________________________________ 3.

4 Nama Bank Pembiaya : _____________________________________ Amaun Pembiayaan Semula (Tebus Hutang) :RM ________________________ Tarikh Tebus Hutang : _____________________________________ Tujuan Pembiayaan Semula Dibuat: ___________________________________ ________________________________________________________________ 6.2 5.0 MAKLUMAT PEMBIAYAAN SEMULA – ’REFINANCE’ (JIKA ADA) 5. Tandatangan & Nama Pegawai Cop Rasmi Bank 2 .1 6.1 5.5. Akta KWSP 1991.2 Nama Pemilik No. Kad Pengenalan Pemilik : _____________________________________ : _____________________________________ Dengan ini kami mengesahkan maklumat di atas adalah benar dan akan mematuhi peruntukan yang disediakan di bawah Seksyen 54 (6).3 5.0 MAKLUMAT PEMILIKAN HARTA 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful