KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA

PERMOHONAN PENGELUARAN PERUMAHAN

KWSP 9C (AHL) PERCUMA

(A) JENIS PENGELUARAN – (Sila tandakan salah satu sahaja)
Pengeluaran Rumah Pertama Pengeluaran Rumah Kedua

Membeli Rumah Membina Rumah Mengurangkan/ Menyelesaikan Baki Pinjaman Ahli Mengurangkan/ Menyelesaikan Baki Pinjaman Bersama Pasangan Membantu Pasangan Mengurangkan / Menyelesaikan Baki Pinjaman (B) MAKLUMAT PEMOHON 1. Nombor Ahli 3. Nombor Polis/ Tentera / Pasport 4. Nama 2. Nombor Kad Pengenalan

5. Alamat Surat Menyurat

Poskod Rumah Bandar Negeri Pejabat Faksimili Telefon Bimbit 7. E-mel (C) MAKLUMAT PENGELUARAN 1. Tarikh Surat Perjanjian Beli / Bina Rumah 3. Harga Belian / Pembinaan 4. Nama Pembeli 1 5. No. KP Pembeli 1 -

6. Nombor Untuk Dihubungi -

-

-

2. Tarikh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah (Jika ada)

-

-

R

M

UNTUK KEGUNAAN KWSP SAHAJA

Cop Tarikh Terima
Sila hubungi 03 - 8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini.

1

6. HSD/HSM 13. Tarikh Surat Tebus Hutang - - 4. Tarikh Surat Tebus Hutang - - Sila hubungi 03 . Jumlah Dipohon R M R M Bandar - - Sila lengkapkan di bawah bagi pengeluaran mengurangkan pinjaman perumahan.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. No. Tarikh Surat Kelulusan Pinjaman (HH/BB/TTTT) 4. Ahli (C) MAKLUMAT PENGELUARAN – (Sambungan) 6. No. Jumlah Pinjaman Perumahan 3. Nama Pemberi Pinjaman Pertama 2. PT No/Lot - Poskod Negeri (D) MAKLUMAT PINJAMAN 1.No. Nama Pemberi Pinjaman 2. Parcel 12. Jumlah Tebus Hutang Bagi Pinjaman Pertama R M 3. No. No. No. Nama Pembeli 3 9 . Nama Pemberi Pinjaman Kedua 5. KP Pembeli 2 8. Akaun Pinjaman 5. Alamat Harta 11. No. Telefon Pemaju / Pejual / Pembina - (F) MAKLUMAT PEMBIAYAAN SEMULA – Bagi pengeluaran mengurangkan pinjaman perumahan sahaja 1. 2 2 . Nama Pemaju / Penjual / Pembina 2. Jumlah Tebus Hutang Bagi Pinjaman Kedua R M 6. No. Nama Pembeli 2 7. Jumlah Baki Pinjaman R M (E) MAKLUMAT PEMAJU / PENJUAL / PEMBINA RUMAH – Bagi pengeluaran membeli / membina rumah sahaja 1. KP Pembeli 3 10.

3 . PENGESAHAN PEMOHON SAYA MENGAKU DAN MENGESAHKAN SEMUA MAKLUMAT DAN DOKUMEN YANG DIBERIKAN DI DALAM PERMOHONAN INI ADALAH SAH DAN BENAR. Jenis Pembayaran 2. 2.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini.No. Cara Serahan 6. SAYA DENGAN INI MENURUNKAN CAP IBU JARI KIRI DAN KANAN DI ATAS BORANG PERMOHONAN INI DAN SAYA MENGAKUI BAHAWA CAP IBU JARI KIRI DAN KANAN INI ADALAH MILIK SAYA. INSTITUSI-INSTITUSI KEWANGAN DAN LAIN-LAIN ORGANISASI ATAU PERSATUAN DIDALAM PEMPROSESAN PERMOHONAN INI DAN MEMBENARKAN PIHAK YANG BERKENAAN UNTUK MENDEDAHKAN MAKLUMAT TERSEBUT KEPADA PIHAK KWSP. Nombor Akaun Bank 4. CAP IBU JARI KIRI CAP IBU JARI KANAN Tandatangan Pemohon Tarikh Permohonan Sila hubungi 03 . 3. Ahli (G) MAKLUMAT PEMBAYARAN 1. SAYA DENGAN INI MEMBERI KEBENARAN KEPADA PIHAK KWSP UNTUK MEMPEROLEHI APA-APA MAKLUMAT BERKAITAN DENGAN SAYA DAN AKAUN SAYA DARI MANA-MANA BANK. Nama Bank 3. Lokasi Serahan Pengkreditan Terus Arahan Bayaran Cek Jurubank Konvensional Kaunter KWSP Cawangan Al-Wadiah Mel (H) 1. Jenis Akaun 5.

Harga Belian / Pembinaan 5 0 0 0 0 R M 0 0 1 0 0 4. Nombor Polis / Tentera / Pasport Isi nombor Kad Pengenalan Polis atau Tentera atau Pasport anda. KP Pembeli 3 Isikan nombor Kad Pengenalan 12 Digit pembeli 3 seperti dalam Surat Perjanjian Jual Beli. Nama Isi nama sebagaimana tercatat dalam Kad Pengenalan.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Nama Pembeli 3 Isikan nama pembeli 3 seperti yang tercatat dalam Kad Pengenalan Jual Beli. KP Pembeli 2 Isikan nombor Kad Pengenalan 12 Digit pembeli 2 seperti dalam Surat Perjanjian Jual Beli 8. Tarikh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah (Jika ada) Sila isi tarikh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah pada ruangan yang berkenaan. KP Pembeli 1 Isikan nombor Kad Pengenalan 12 Digit pembeli 1 seperti dalam Surat Perjanjian Jual Beli 6. Nombor Untuk Dihubungi Isi nombor Rumah. 2. Nombor Ahli Nombor Ahli KWSP 2. Sila kosongkan kotak pertama sekiranya tidak berkenaan. isi ruangan berkenaan seperti berikut : 3. Nama Pembeli 2 Isikan nama pembeli 2 seperti yang tercatat dalam Kad Pengenalan. 6. 3. Bandar dan Negeri dengan lengkap. .No. 7. 5. 3. PERCUMA (A) JENIS PENGELUARAN Sila tandakan salah satu sahaja di dalam ruangan yang disediakan mengikut jenis pengeluaran yang dikehendaki. No. Jika harga belian rumah tuan/puan RM150. 4. Harga Belian / Pembinaan Isikan satu nombor untuk setiap satu ruangan.00. No. PANDUAN MENGISI BORANG INI ADALAH MERUJUK KEPADA BAHAGIAN-BAHAGIAN UTAMA DI DALAM BORANG PERMOHONAN DI ATAS.000. 7. Borang ini merangkumi 5 jenis pengeluaran perumahan seperti yang dinyatakan di bawah: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Membeli Rumah Membina Rumah Mengurang / Menyelesaikan Baki Pinjaman Ahli Mengurangkan / Menyelesaikan Baki Pinjaman Bersama Pasangan Membantu Pasangan Mengurangkan / Menyelesaikan Baki Pinjaman (B) MAKLUMAT PEMOHON Sila lengkapkan Bahagian (B) dengan maklumat pengenalan diri pemohon seperti tercatat dalam Kad Pengenalan Diri : 1. Nama Pembeli 1 Isikan pembeli1 seperti yang tercatat dalam Kad Pengenalan. (C) MAKLUMAT PENGELUARAN Sila lengkapkan Bahagian (C) dengan maklumat pengeluaran seperti berikut:1. Faksimili dan Telefon Bimbit untuk dihubungi dengan lengkap. 5. Alamat Surat Menyurat Isi alamat surat-menyurat terkini beserta Poskod. Sila hubungi 03 . Pejabat. 9. Nombor ‘0’ di hadapan perlu dituliskan dalam semua ruangan yang tidak dipenuhi. Tarikh Surat Perjanjian Beli / Bina Rumah Sila isi tarikh Surat Perjanjian Beli / Bina Rumah pada ruangan yang berkenaan. Nombor Kad Pengenalan Isi nombor Kad Pengenalan 12 Digit seperti terdapat dalam Kad Pengenalan Diri pemohon. E-mel Isi alamat E-mel pemohon.KWSP 9C (AHL) KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA PANDUAN MENGISI BORANG BAGI PERMOHONAN PENGELUARAN PERUMAHAN BORANG INI HENDAKLAH DILENGKAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN PEN DAKWAT HITAM DAN DITULIS MENGGUNAKAN HURUF BESAR.

Nama Pemberi Pinjaman Pertama Isikan nama Pemberi Pinjaman Pertama 2. Jumlah Pinjaman Perumahan Isikan jumlah pinjaman seperti tercatat dalam Surat Kelulusan Pinjaman pemohon. Isikan No. .00. 11. 3. / Lot No. Jumlah Baki Pinjaman Ruangan ini hanya perlu dilengkapkan bagi pengeluaran mengurangkan pinjaman perumahan sahaja. Alamat Harta / Poskod / Bandar / Negeri Isikan alamat harta seperti dalam Surat Perjanjian Jual Beli / Tanah. Parcel No. Nombor ‘kosong’ (0) di hadapan perlu diisi dalam semua ruangan yang tidak dipenuhi. Jumlah Dipohon Isi satu nombor untuk tiap-tiap satu ruangan. (Hanya perlu disi bagi pembelian flat/apartment/kondominium sahaja) 12. Lot seperti di Surat Perjanjian Asal. Jenis Pembayaran Tandakan salah satu sahaja cara bayaran yang dikehendaki sama ada Pengkreditan Terus atau Cek Jurubank Sila hubungi 03 . No. Nama Pemberi Pinjaman Kedua Isikan nama Pemberi Pinjaman Kedua 5.KWSP 9C (AHL) PERCUMA (C) MAKLUMAT PENGELUARAN – (Sambungan) 10. Nama Pemberi Pinjaman Isikan nama pemberi pinjaman pemohon. PT No. (D) MAKLUMAT PINJAMAN 1. Isikan jumlah baki pinjaman tuan / puan. HSD/HSM No Isikan No.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. No. 4. Tarikh Surat Tebus Hutang Isikan tarikh surat tebus hutang bagi pinjaman pertama 4. PT / No. Jumlah Tebus Hutang Bagi Pinjaman Pertama Isikan jumlah tebus hutang bagi pinjaman pertama 3. Tarikh Surat Kelulusan Pinjaman Isikan tarikh Surat Kelulusan Pinjaman seperti tercatat dalam Surat Kelulusan Pinjaman pemohon. isi ruangan berkenaan seperti berikut: Jumlah Dipohon 0 0 0 0 0 R M 0 1 2 0 0 6.200. Parcel seperti di Surat Perjanjian Asal. Isikan No. (E) MAKLUMAT PEMAJU / PENJUAL / PEMBINA RUMAH – Bagi pengeluaran membeli / membina rumah sahaja termasuk pembelian secara lelongan. 2.000. Jumlah Tebus Hutang Bagi Pinjaman Kedua Isikan jumlah tebus hutang bagi pinjaman kedua 6. 13. Jika amaun dipohon adalah RM1. Akaun Pinjaman Isikan nombor akaun pinjaman pemohon. Nama Pemaju / Penjual / Pembina Isikan nama pemaju / penjual / pembina rumah 2. Tarikh Surat Tebus Hutang Isikan tarikh surat tebus hutang bagi pinjaman kedua (G) MAKLUMAT PEMBAYARAN Sila lengkapkan Bahagian (G) dengan maklumat pembayaran seperti dalam ruangan berikut : 1. HSD / HSM seperti di Surat Perjanjian Asal. Telefon Pemaju / Penjual / Pembina Isikan nombor telefon pemaju /penjual / pembina rumah (F) MAKLUMAT PEMBIAYAAN SEMULA – Bagi pengeluaran mengurangkan pinjaman perumahan sahaja 1. 5. 1.

Cara Serahan Sekiranya pengkreditan terus tidak dapat dilakukan dan hanya jenis pembayaran Cek Jurubank dapat dilakukan. Penghantaran borang melalui mel perlu dialamatkan kepada : Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Jenis Akaun Bank Sila tanda jenis akaun yang dipilih sama ada Akaun Konvensional atau Akaun Al-Wadiah. . ahli boleh memilih cara serahan sama ada di kaunter atau mel. Berikut adalah senarai Panel Bank yang memberikan perkhidmatan di bawah sistem pengkreditan terus : •RHB Bank Berhad •Maybank Berhad •Bumiputera Commerce Berhad •Public Bank Berhad •Public Finance Berhad •EON Finance Berhad •EON Bank Berhad •AM Bank Berhad •AM Finance Berhad •Alliance Bank Berhad •Southern Bank Berhad •Bank Muamalat Berhad •Bank Islam Berhad •Bank Simpanan Nasional (GIRO) •Hong Leong Bank Berhad •Hong Leong Finance Berhad 3. 6. Lokasi Serahan Isi ruangan ini sekiranya memilih serahan di kaunter. 46720 Petaling Jaya. Sila pastikan akaun anda AKTIF. Sila tandakan salah satu sahaja. (H) PENGESAHAN PEMOHON Sila turunkan tandatangan. Jalan Sultan. 220.KWSP 9C (AHL) PERCUMA (G) MAKLUMAT PEMBAYARAN . 4. SELANGOR DARUL EHSAN Sila hubungi 03 . 5. tarikh permohonan serta cap ibu jari kanan dan kiri pemohon. Beg Berkunci No. Nyatakan cawangan KWSP yang terdekat. CAP IBU JARI KANAN CAP IBU JARI KANAN CAP IBU JARI KANAN CAP IBU JARI KANAN BETUL SALAH SALAH SALAH PERINGATAN Pemohon PERLU menyertakan satu salinan Kad Pengenalan Diri atau Pasport / Polis / Tentera / Surat Beranak / Sijil Warganegara (bagi yang tidak mempunyai Kad Pengenalan Diri) semasa menghantar borang di atas. Nombor Akaun Bank Isikan nombor akaun bank tuan / puan. Nama Bank Sila isikan nama bank diruangan disediakan. Cap ibu jari mestilah diturunkan dengan terang dan jelas dengan menggunakan Pad Cap Ibu Jari berwarna hitam di dalam ruangan yang disediakan seperti panduan di bawah.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini.Sambungan 2.

Surat Pengesahan Pemaju mengenai Belian Tunai c. d. d. a. a. Akaun Bank mestilah akaun bank yang AKTIF. Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan (Sila kemukakan surat penjelasan daripada ahli sekiranya tempoh Surat Kelulusan Pinjaman dan Surat Perjanjian Jual Beli melebihi 6 bulan) c. 1.. Resit Bayaran binaan tidak kurang 20% daripada harga rumah. Surat Pengesahan Majikan (Jika ada) 1. (Sila kemukakan surat penjelasan daripada ahli sekiranya tempoh Surat Kelulusan Pinjaman dan Surat Perjanjian Jual Beli melebihi 6 bulan) e. Borang Permohonan KWSP 9C (AHL) – satu salinan c.b. Surat Perjanjian Jual Beli (Tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan) b.Surat Perjanjian Jual Beli (Tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan) b. Salinan hadapan Buku Akaun Bank (Jenis Persendirian) ATAU Penyata Akaun Bank Semasa (Jenis Persendirian) yang asal. .4 Untuk Pembinaan Rumah Tanpa Pinjaman Sila kemukakan dokumen a. Surat permintaan bayaran berperingkat beserta sijil arkitek ATAU Suratan Hak Milik atas nama ahli 1. Sila hubungi 03 .2. Pelan rumah yang lengkap dengan kelulusan daripada Pihak Berkuasa Tempatan ATAU Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa tempatan sekiranya di luar kawasan Majlis Bandaran. Salinan Kad Pengenalan Diri / Polis / Tentera / Pasport. Surat permintaan bayaran berperingkat beserta sijil arkitek ATAU Suratan Hak Milik atas nama ahli.1 Untuk Pembelian Rumah Daripada Pemaju Dengan Pinjaman. 1. Suratan Hakmilik Tanah atas nama ahli atau suami-isteri (Jika atas nama suami-isteri. Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan. 1.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini.3 di atas berserta dokumen-dokumen berikut: a. Resit bayaran binaan tidak kurang 20% daripada harga rumah.2 DOKUMEN SOKONGAN BAGI JENIS PENGELUARAN MEMBELI / MEMBINA RUMAH 1.2.1 DOKUMEN SOKONGAN BAGI SEMUA JENIS PENGELUARAN PERUMAHAN a. Surat Perjanjian Pembinaan Rumah (Tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan pengeluaran) b.KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA KWSP 9C (AHL) PERCUMA SENARAI SEMAKAN DOKUMEN SOKONGAN BAGI PERMOHONAN PENGELUARAN PERUMAHAN SEGALA SALINAN DOKUMEN SOKONGAN HENDAKLAH DIBUAT DI DALAM SAIZ A4 DAN PASTIKAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISERTAKAN BERSAMA-SAMA DENGAN BORANG PERMOHONAN DIKLIPKAN DAN TIDAK MENGGUNAKAN DAWAI KOKOT (STAPLES). Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan sekiranya Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan melebihi setahun.0 DOKUMEN SOKONGAN PENGELUARAN PERUMAHAN 1.3 Untuk Pembinaan Rumah Dengan Pinjaman a. b. Kiri Kiri Kanan Kanan BETUL SALAH b. sila kemukakan bukti pertalian) c.2.2 Untuk Pembelian Rumah Daripada Pemaju Tanpa Pinjaman. Salinan Kad Pengenalan PERLU dibuat di kedua-dua bahagian (depan & belakang) di atas sekeping kertas saiz A4 dan disertakan bersama cap ibu jari kanan dan kiri yang diturunkan ke atas salinan tersebut seperti contoh di bawah.2. Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan sekiranya Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan melebihi setahun.c seperti yang dinyatakan didalam 1. d.2.

1 Untuk Pembelian Bersama. Semua Surat Penyelesaian Baki Pinjaman Perumahan (Surat Tebus Hutang).b. NOTA: Bagi pengeluaran bersama bukan suami – isteri. Borang KTN 14A.6 1. Semua Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan. Surat Pengesahan Belian secara tunai dari Peguam yang menguruskan jual beli c.3. ATAU e.4. Bukti Pertalian (Surat Nikah / Sijil Kelahiran Anak). Surat Perjanjian Perumahan sekiranya melebihi setahun Untuk Pembelian Rumah Dari Individu / Lelongan Awam Tanpa Pinjaman. Penyata Cukai Keuntungan Harta Tanah (Real Property Gains Tax) (CKHT 5).2. . ATAU b. pastikan nama ahli-ahli terdapat dalam Surat Perjanjian Jual Beli bagi tujuan nama-nama itu tertera di dalam Suratan Hakmilik / Surat Ikatan Serah Hak.3.5. ATAU f. a. DAN Surat Perjanjian Jual Beli.4 Untuk Pembiayaan Semula Pinjaman (Re-finance) Sahaja. Borang Lelongan Awam (16F) Kontrak Memorandum Penjualan Secara Lelongan Awam DAN Pengesahan Bank Yang Melelong Tentang Lelongan . 1.0 DOKUMEN SOKONGAN BAGI SEMUA JENIS PENGELUARAN PERUMAHAN BAGI PEMBELIAN BERSAMA 1. a.3. a.1 Untuk Pengeluaran Bagi Perumahan Kedua.4. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak (bagi kes penceraian DAN Surat Cerai) ATAU g. b. 1. 1.0 DOKUMEN SOKONGAN BAGI SEMUA JENIS PENGELUARAN UNTUK RUMAH KEDUA 1. Suratan Hakmilik / Hakmilik Strata atas nama Penjual c.0 DOKUMEN SOKONGAN BAGI JENIS PENGELUARAN PERUMAHAN MENGURANGKAN / MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN AHLI / BERSAMA PASANGAN DAN MEMBANTU PASANGAN MENGURANGKAN / MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN 1. Surat Hakmilik yang menunjukkan pertukaran nama kepada pembeli DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara Penjual dan Pembeli.5 Untuk Membantu Pasangan Mengurangkan / Menyelesaikan Baki Pinjaman a.KWSP 9C (AHL) PERCUMA 1. Sila kemukakan dokumen a. 1. Carian Rasmi daripada Pejabat Tanah NOTA: Dokumen-dokumen 1.1 Surat Pengesahan Baki Pinjaman Perumahan Terkini yang dialamatkan kepada KWSP dan mengandungi maklumat Peminjam dan akujanji pihak Pemberi Pinjaman.3. Surat Perjanjian Jual Beli ATAU Surat Pengisytiharan Jualan ATAU Surat Perakuan Jualan oleh Pentadbir Tanah / Mahkamah.3.4.2.c seperti dinyatakan didalam 1. Dokumen ini tidak diperlukan lagi jika pengeluaran merujuk kepada maklumat harta yang sama).1a hingga 1. 1. ATAU d.1c di atas hendaklah lengkap dengan bayaran duti taksiran.3 Suratan Hak Milik (11 A / B) dan Borang Gadaian 16A (termasuk Annexure) (Dokumen ini dikecualikan bagi pinjaman yang diambil daripada Perbendaharaan Malaysia dan digantikan dengan Penyata Baki Hutang yang dikecualikan oleh Bahagian Pinjaman Perumahan Perumahan Perbendaharaan Malaysia. ATAU c.8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Ini akan diperlukan bagi pengeluaran mengurangkan / menyelesaikan baki pinjaman rumah itu kelak. 1.3. Sila hubungi 03 . Resit bayaran binaan tidak kurang 20% daripada harga rumah.5 di atas beserta dokumen-dokumen berikut: a.5.2.2 Surat Perjanjian Jual Beli / Bina Rumah (bagi pengeluaran seterusnya tidak termasuk pembiayaan semula. Borang KTN 14A atas nama ahli ATAU Surat Ikatan Serah Hak atas nama ahli b. Surat Kebenaran Pindahmilik dari Pejabat Tanah (jika ada sekatan pindah milik) ATAU Surat Kebenaran Pindahmilik dari Pemaju (jika tiada hakmilik strata) d. (Sila kemukakan surat penjelasan daripada ahli sekiranya tempoh Surat Kelulusan Pinjaman dan Surat Perjanjian Jual Beli melebihi 6 bulan) e. Salinan Kad Pengenalan semua pembeli / pemohon bersama. Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan. Surat Ikatan Serah Hak (Deed of Assignment) . 1.4. (Tarikh perjanjian/pengisytiharan tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan pengeluaran) b.5 Untuk Pembelian Rumah Dari Individu / Lelongan Awam Dengan Pinjaman a.

Pegawai KWSP Gred 18 ke atas . Penghulu atau Pengawa d.1 Setiap borang permohonan hendaklah ditulis menggunakan pen berdakwat hitam dengan terang dan jelas dalam HURUF BESAR.4 Sekiranya membuat pengeluaran bersama. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank 2 Salinan Buku Bank / Penyata Akaun 3 4 5 6 7 Surat Perjanjian Jual Beli / Bina Rumah Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan Surat Pinjaman Perumahan Surat Hak Milik (11A) Surat Ikatan Serah Hak (Deed of Assignment) Borang Lelongan Awam (16F) Kontrak Memorandum Penjualan Secara Lelongan Awam Borang KTN 14A Penyata Cukai Keuntungan Harta Tanah (Real Property Gains Tax) Semua jenis Surat Pengesahan dari Bank Surat Pengisytiharan Jualan ATAU Surat Perakuan Jualan oleh Pentadbir Tanah / Mahkamah 8 9 10 11 12 13 14 Surat Kebenaran Pindahmilik dari Pejabat Tanah ATAU Pemaju (Consent Letter) Pegawai KWSP yang diberi kuasa.3 Serahan borang di kaunter KWSP. Pegawai KWSP yang diberi kuasa. Ahli Parlimen i. Jaksa Pendamai e. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. Pesuruhjaya Sumpah a. 2.KWSP 9C (AHL) PERCUMA 2. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. Pegawai KWSP yang terdiri daripada: . Pegawai KWSP yang diberi kuasa. hendaklah di bawa bersama dokumen asal beserta salinan dokumen bagi tujuan pengesahan oleh Pegawai KWSP (jika belum dibuat pengesahan dokumen) 2. sila sediakan satu (1) set dokumen bagi setiap permohonan. Kumpulan Pengurusan/Profesional Kerajaan g. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. Pegawai KWSP yang diberi kuasa. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. BIL DOKUMEN NAMA PEGAWAI PENGESAH 1 Salinan Kad Pengenalan Diri ATAU Dokumen Sokongan Lain. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Pegawai KWSP yang diberi kuasa. Majikan Pemohon c.0 PERHATIAN : (Pemohon dinasihatkan untuk membaca dengan teliti arahan di bawah sebelum mengisi borang) 2. a. . Pegawai KWSP yang terdiri daripada .8732-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. 2.Pegawai Kaunter KWSP b. Pegawai KWSP yang diberi kuasa. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank Sila hubungi 03 . ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank. Peguambela dan Peguamcara f.Pegawai Kaunter KWSP b. Ahli Dewan Undangan Negeri h. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank. ATAU Peguam ATAU Pegawai Bank. Pegawai KWSP yang diberi kuasa.Pegawai KWSP Gred 18 ke atas .2 Cap ibu jari kanan dan kiri diturunkan dengan terang dan penuh menggunakan Pad Cap Ibu Jari Berwarna Hitam 2. Pegawai Bank. Pegawai KWSP yang diberi kuasa.5 Sila pastikan semua salinan dokumen di atas telah disahkan oleh pegawai yang dibenarkan oleh KWSP lengkap dengan nama. jawatan dan cop rasmi pengesah kecuali bagi salinan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan KWSP sebagai pegawai pengesahnya.

0 MAKLUMAT PEMINJAM 1.O.1 2.CONTOH SURAT PENGESAHAN BAKI PINJAMAN LETTER HEAD BANK Ketua Pegawai Eksekutif KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA Tuan.A./Gadaian/Serah Hak 4.10 Wujud NPL? Amaun Ansuran Bulanan Baki Bilangan Bulan Ansuran : __________ (YA) _________ (TIDAK) : RM __________________________________ : _____________________________________ Tarikh Mula Ansuran : _______________Tarikh Akhir Bayaran :_____________ Tarikh Surat Kelulusan Pinjaman : ____________________________________ Tujuan Pinjaman Diambil : _____________________________________ _________ (TIDAK) Pinjaman Telah Dikeluarkan Sepenuhnya? (Full Disbursement?) : __________ (YA) 1 .8 4. Kad Pengenalan Peminjam :______________________________________ 2. Akaun Pinjaman Jumlah Pinjaman Diambil : _____________________________________ : RM __________________________________ Baki Pinjaman Perumahan Setakat ____________adalah RM _______________ (Tidak termasuk pinjaman overdraf/pinjaman ubahsuai/pinjaman peribadi) 4.7 4.6 Tarikh Surat Perjanjian JualBeli/Bina Rumah : ___________________________ Harga Belian Harta : RM __________________________________ :_______________________________ Tarikh D.3 No.1 4.4 4.9 4. Lot/PT/Parcel No.4 3.5 3.3 No. dikemukakan maklumat seperti berikut :- 1.1 1. HSM/HSD Alamat Harta : _____________________________________ :______________________________________ : _____________________________________ ________________________________________________________________ 3.2 Nama Peminjam :______________________________________ No.1 3.6 4. Kad Pengenalan Pembeli :______________________________________ :______________________________________ 3.2 3.5 4.0 MAKLUMAT HARTA YANG DIGADAIKAN/DISERAH HAK 3.2 Nama Pembeli No. Akta KWSP 1991.0 MAKLUMAT PEMBELI 2.2 4. PENYATA BAKI PINJAMAN PERUMAHAN Merujuk kepada permohonan peminjam untuk mengeluarkan simpanan KWSP di bawah Pengeluaran Mengurangkan/Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan mengikut Seksyen 54 (6).0 MAKLUMAT PINJAMAN PERUMAHAN 4.

1 6.0 MAKLUMAT PEMILIKAN HARTA 6.0 MAKLUMAT PEMBIAYAAN SEMULA – ’REFINANCE’ (JIKA ADA) 5.2 Nama Pemilik No.1 5.3 5. Tandatangan & Nama Pegawai Cop Rasmi Bank 2 .5. Kad Pengenalan Pemilik : _____________________________________ : _____________________________________ Dengan ini kami mengesahkan maklumat di atas adalah benar dan akan mematuhi peruntukan yang disediakan di bawah Seksyen 54 (6).2 5.4 Nama Bank Pembiaya : _____________________________________ Amaun Pembiayaan Semula (Tebus Hutang) :RM ________________________ Tarikh Tebus Hutang : _____________________________________ Tujuan Pembiayaan Semula Dibuat: ___________________________________ ________________________________________________________________ 6. Akta KWSP 1991.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful