Anda di halaman 1dari 8

TERHAD

UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH LIMBANG

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA (GERAK GEMPUR) PMR 2011 PERINGKAT DAERAH LIMBANG DAN LAWAS

BAHASA IBAN

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN & SKEMA JAWAPAN

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN- Peperiksaan Percubaan Bersama (Gerak Gempur) PMR 2011 Bahasa Iban- Kod 37/1 Kemahiran Aplikasi Konteks Aras Kesukaran Kefahaman Petikan Cerita Moden/Klasik Kefahaman Petikan Puisi Jaku Tunggal Jaku Tumbuh Jaku Turu Jaku Tandu Jaku Nama Jaku Pengawa Jaku Adjektif Jaku Tugas Pengenap Tesa Tanda Bacha Kosa Kata RJ Nama RJ Pengawa RJ Penempat RJ Adjektif RJ Tugas Ayat Tunggal Ayat Selama Ayat Tunsang Ayat Aktif Ayat Pasif Ayat Turu R S T Jumlah Peratus 4 4 2 10 25% 30 75% 42.5%32.5% 25% Bahasa (Menulis) R S T Kemahiran Aplikasi Maklumat (Membaca dan Memahami) R S T 2 2 1 2 2 1 Pengetahuan Nilai Estetika Sistem Bahasa R S T S T tatasusila, kreatif, keyakinan diri, dll (diterapkan dalam item dan skema pemarkahan) R Aras Kesukaran R 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 17 13 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S 2 2 T 1 1

1 2 1 1

1 1

Morfologi

Sintaksis

2 1 1 1 1

2 1

Peribahasa

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN- PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA (GERAK GEMPUR) PMR 2011 BAHASA IBAN 37/2 Kemahiran Kemahiran Aplikasi Pengetahuan Nilai Estetika Aras Kesukaran Aplikasi Bahasa Maklumat (Membaca Sistem Bahasa (Menulis) dan Memahami) R S T R S T R S T R S T R S T 2 2 1 tatasusila, 1 kreatif, 1 keyakinan diri, 1 dll (diterapkan 1 dalam item 1 dan skema 2 pemarkahan) 6 2 5 5 50% 50% 20% 60% 20%

Konteks Aras Kesukaran Pemahaman Petikan Umum Karangan Berpandu Dimensi Diri Bahagian Dimensi Keluarga C Dimensi Masyarakat Karangan Dimensi Negara R S T Jumlah Peratus

PENSKORAN SET 1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA (GERAK GEMPUR) PMR 2011 PERINGKAT DAERAH LIMBANG DAN LAWAS KERETAS 1: OBJEKTIF 40 TANYA (40 MARK) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Saut D A C B C C D C B A A D D B B C B D D C D B A A C C A C C B B A C C B A A D D C Tikas R T S S R R R S R S R R R R R S R S T S S T T S R R T R S T R S R T S R R R S T Gaya Bahasa Jaku penempat jaku Adverd Jaku pengawa Pengenap tesa Jaku Adap Jaku penguat ayat turu selit jaku penekan Jaku tanya Jaku Penerang Jaku bekaling Jaku nama catatan

Ayat selama/ayat tunsang Ayat selama/ayat tunsang Tusun selama Tusun selama Tusun selama Jaku pengawa Ayat Penerang Jaku tiap sempama

Rendah: 16 (40%)

Sederhana: 14 (35%) Tinggi: 10 (25%)

KERTAS 2: 60 Mark Pelasar meresa tanya Bagi A: Teks Prosa (10 markah) Nombor tanya Saut pilih siti saut - suah agi ditemu tumbuh semak sungai 1 Mark -saut betul (1 mark) -saut betul tang enda ngena ayat penuh (1 mark) Tikas

rendah

- ngambi nemu idang manyi nya perisi tauka enda 2

-saut betul ngena ayat penuh (2mark) -saut betul tang enda ngena ayat penuh (1 mark)

rendah

- dikena ngemegauka manyi ngambi enda ngachau orang ti muar 3

-saut betul ngena ayat penuh (2mark) -saut betul tang enda ngena ayat penuh (1 mark) sedang

pekara ti enda tau dikereja 4

-saut betul ngena ayat penuh (2mark) -saut betul tang enda ngena ayat penuh (1 mark)

sedang

madu mayuh guna ba pengidup mensia -saut nitihka runding pengajar 5 *terima saut bukai ti relevan

-saut betul ngena ayat penuh (3mark) -saut betul tang enda ngena ayat penuh (2 mark) -saut kurang engkeman lalu ngena ayat penuh (1 mark)

Tinggi

Rendah: 2 (40%)

Sederhana : 2 (40%)

/ Tinggi 1 (20 %)

Pelasar Meresa Kertas Tanya Bagi B: Karang Belalau (20 mark)

PERINGKAT A Lati (17-20)

KRITERIA PENSKORAN

Karang dikerembai, nemban sereta ditulis ngena ayat ti gramatis belalauka grafik/tema. (80 leka jaku tauka lebih) Ngena leka jaku ti lebat sereta mayuh macham lalu bepelasarka grafik sepil enggau tanda bacha betul

B Manah (13-16)

Karang dikerembai, nemban sereta ditulis ngena ayat ti gramatis belalauka grafik/tema. (80 leka jaku tauka lebih) Ngena leka jaku ti numbas iya pengelebat lalu agi bepelasarka grafik. Bisi salah sepil enggau tanda bacha tang enda mayuh

C Jelan Pemanah (9-12)

Karang agi nemban tang ditulis ngena ayat mudah taja pan agi belalauka grafik/tema. (80 leka jaku) Ngena leka jaku ti besekat (terhad) tang agi engkeman bepelasarka grafik. Mayuh penyalah sepil enggau tanda bacha

D Kurang Manah (5-8) E Pengulih Pemadu Baruh (1-4)

Karang enda tentu nitihka tema/belalauka grafik sereta enda dikerembai. Ngena leka jaku selama, jalai jaku kurang gramatis. Mayuh penyalah sepil enggau tanda bacha.

Karang ditulis enda belalauka grafik/tema. (Kurang ari 80 leka jaku ). Mayuh amat penyalah jalai jaku enggau sepil. Gaya calon enda landik nulis karang

Pelasar Meresa Kertas Tanya Bagi C: Karang Selama (30 mark) PERINGKAT/ MARK A Lati (25-30) GAYA ISI KARANG Isi chukup, relevan sereta dikerembai enggau naka pemanah. Tusun karang ngerinduka ati sereta engkeman/nitihka format. Jaku dikena manah sereta gramatis Ikas pengaya jaku mayuh leman sereta lebat

B Manah (19-24)

Semina bisi siti dua aja penyalah sepil/tanda bacha. Isi chukup tang enda tentu dikerembai enggau manah/isi kurang tang dikerembai enggau manah Tusun karang agi manah sereta ngerinduka ati/nitihka format Jaku dikena agi manah sereta gramatis Ikas pengaya jaku agi manah

C Jelan Pemanah (13-18)

Bisi empat lima iti penyalah sepil/tanda bacha Isi bisi/kurang sereta enda tentu dikerembai Tusung karang agi menyana/bisi salah format Jaku ti dikena agi manah sereta gramatis Ikas pengaya jaku jelan/ numbas pemayuh Bisi mayuh penyalah sepil enggau tanda bacha Karang rari ari tuju topik mega masuk raban tu. (peresa ari sukut jalai jaku aja)

D Kurang Pemanah (7-12)

Isi mimit sereta enda dikerembai manah Tusun runding enda terang sereta lojik. Genteran karang enda setimbang. Ikas pengaya jaku dikena baka selama aja Mayuh amat penyalah jalai jaku, sepil enggau tanda bacha.

E Pengulih Pemadu Baruh (1-6)

Isi kurang/ nadai/ isi bebalut di antara isi betul enggau ke salah Tusun runding chukup enda ngemuaska ati. Format salah Gaya karang nunjukka diri enda tentu nemu nulis ngena jaku Iban/ nadai pengelandik nulis karang

Sederhanan: 2 (50%) Tinggi: 2 (50 %)