Anda di halaman 1dari 7

ARAS TAKSONOMI BLOOM

Aras 1 : Pengetahuan

Ingatan semula istilah, fakta, laziman, turutan dan lain-lain

Aras 2 : Kefahaman
Keboleh faham memahami, meramal, menjelas, menterjemah

Sebelum tamat pengajaran, dalam masa 5 minit, pelajar 4S1 dapat menyatakan dengan jelas kepentingan diet seimbang.

Aras 3 : Aplikasi
Keboleh mengguna Prinsip mengguna, menunjuk, melakukan, mengembangkan, membina dan lain-lain Sebelum tamat pengajaran, dalam masa 10 minit, pelajar 4S1 dapat merancang diet seimbang berdasarkan Konsep Piramid Makanan.

Aras 4 : Analisis
Memisah danmenyenaraikan elemen Pisahkan, tentukan, asingkan, kategorikan, mengesan dan lain-lain.

Sebelum tamat pengajaran, dalam masa 10 minit, pelajar 4S1 dapat menentukan nilai tenaga dalam makanan dengan menggunakan Jadual Komposisi Makanan.

Aras 5 : Sintesis
Mencantum elemen Gabungkan, ringkaskan, menyusun, mengelas, mengubah dan lain-lain. Sebelum tamat pengajaran, dalam masa 15 minit, pelajar 4S1 dapat mengira nilai tenaga dalam makanan yang direkodkan pengambilan makanan sehari masing-masing

Aras 6 : Penilaian
Menghakim alat dan kaedah untuk capai tujuan Nilaikan, cadangkan, kritikan, sokongan, bangkangan, mencabar, menentukan dan lainSebelum tamat pengajaran, dalam masa 5 minit, pelajar 4S1 dapat menentukan amalan pemakanan harian yang betul berdasarkan keperluan tenaga individu.