Anda di halaman 1dari 3
SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STAM

SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STAM

LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STAM 9304020152314 Tarikh & Masa Permohonan : 10 Jan 2012
LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STAM 9304020152314 Tarikh & Masa Permohonan : 10 Jan 2012

9304020152314

Tarikh & Masa Permohonan : 10 Jan 2012 11:35:26 AM

Rujukan Permohonan : TSTPM130714100120125231

Transaksi Terakhir anda pada 10 Jan 2012 11:23:15 AM

Baki Kemaskini : 3

Permohonan anda telah SELAMAT DITERIMA OLEH SISTEM dan akan diproses. Anda telah mengemukakan permohonan kemasukan ke IPTA Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf Sesi 2012/2013

A.

Maklumat Pilihan Program

01.

Adakah anda INGIN memohon Program Pengajian di UM, UKM, UPM, UTM & Program Pendidikan di USM?

: YA

 

PILIHAN

KOD

PROGRAM PENGAJIAN

IPTA

Pilihan 1

MI11

SARJANA MUDA SYARIAH (FIQH & USUL)

UM

Pilihan 2

KI05

IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN AL- QURAN DAN AL-SUNNAH)

UKM

Pilihan 3

     

Pilihan 4

     

02.

Pilihan Program Pengajian Mengikut Keutamaan Selain IPTA di atas :

 
 

PILIHAN

KOD

PROGRAM PENGAJIAN

IPTA

Pilihan 1

YI05

IJAZAH SARJANA MUDA ILMU WAHYU & WARISAN ISLAM (PENGAJIAN QURAN & SUNNAH)(KEPUJIAN)

UIAM

Pilihan 2

YI08

IJAZAH SARJANA MUDA ILMU WAHYU & WARISAN ISLAM (FIKAH & USUL FIKAH)(KEPUJIAN)

UIAM

Pilihan 3

YI09

IJAZAH SARJANA MUDA ILMU WAHYU & WARISAN ISLAM (USULUDDIN & PERBANDINGAN AGAMA)(KEPUJIAN)

UIAM

Pilihan 4

DI02

PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH)

UniSZA

Pilihan 5

     

Pilihan 6

     

Pilihan 7

     

Pilihan 8

     

03. Pilihan Bidang Mengikut Keutamaan Bidang 1 Bidang 2 Bidang 3

04. Pilihan Zon Bagi Menghadiri Ujian MedSI dan Temuduga (Jika memilih program pengajian PENDIDIKAN)

: PENGAJIAN ISLAM : BAHASA : KOMPUTER/ ICT

a. Zon Ujian MEdSI

b. Zon Temu Duga

: SMK AGAMA SHEIKH HAJI MOHAMAD SAID

: SHAH ALAM, SELANGOR

05.

Adakah anda bersetuju menerima tawaran selain pilihan anda di atas? : YA

B.

Maklumat Peribadi

06. No. Kad Pengenalan/MyKAD

07. No. Kad Pengenalan/MyKAD

08. Nama

09.

10.

11. Alamat Surat - Menyurat

Tarikh Lahir

Tempat Lahir

: 930402015231

: 930402015231 (Semasa pendaftaran peperiksaan)

: MUHAMAD NUAIM BIN ISHAK

: 02-04-1993

: JOHOR

: 2737 LORONG PATIN, TAMAN SUNGAI GEMAS

12. Bandar

: GEMAS

13. Poskod

: 73400

14. Negeri

: NEGERI SEMBILAN

15.

No. Telefon Rumah

:

16.

No. Telefon Bimbit

: 0107120460

17.

Emel

: abudarwish93@gmail.com

18.

Taraf Perkahwinan

: BUJANG

19.

Kecacatan

a. Adakah anda cacat?

- TIDAK

b. Jika YA, Sila Pilih

-

c. Jika CACAT LAIN, Sila Nyatakan

-

d. No. Pendaftaran OKU (jika ada)

-

e. Keterangan Cacat (jika ada)

-

C.

Maklumat Pekerjaan & Pendapatan Keluarga

 

20.

Status Pekerjaan

a. Bapa / Penjaga

: PEMBINAAN : PERUMAHAN / BANGUNAN

Sektor : SWASTA

b. Ibu

: TIDAK BEKERJA/ TIADA PEKERJAAN / MENGANGGUR

: TIDAK BEKERJA/ TIADA PEKERJAAN / MENGANGGUR

Sektor : TIADA Sektor : TIADA

c. Pemohon

21.

Tempoh Pengalaman Kerja Pemohon: TIADA PENGALAMAN BEKERJA

22.

Pendapatan Keluarga

: RM1001-RM2000

23.

Tanggungan Keluarga

: 6 ORANG

24.

Tempat Tinggal

: BANDAR

25.

No. Rujukan Cukai Pendapatan Bapa/Ibu/Penjaga

:

Laman 1/3

SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STAM

SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STAM

LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STAM 9304020152314 Tarikh & Masa Permohonan : 10 Jan 2012
LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STAM 9304020152314 Tarikh & Masa Permohonan : 10 Jan 2012

9304020152314

Tarikh & Masa Permohonan : 10 Jan 2012 11:35:26 AM

Rujukan Permohonan : TSTPM130714100120125231

Transaksi Terakhir anda pada 10 Jan 2012 11:23:15 AM

Baki Kemaskini : 3

Permohonan anda telah SELAMAT DITERIMA OLEH SISTEM dan akan diproses. Anda telah mengemukakan permohonan kemasukan ke IPTA Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf Sesi 2012/2013

D.

Maklumat Akademik

26.

Tahap MUET

: 2

27.

Tarikh Ambil MUET

: PT2011

28.

Angka Giliran MUET

: MN06237031

29.

Angka Gilir SPM

: NF421C007

30.

Tahun SPM

: 2010

31.

Keputusan SPM

01) BAHASA MELAYU * 02) BAHASA INGGERIS * 03) MATEMATIK * 04) SEJARAH 05) SCIENCE 06) BAHASA ARAB TINGGI 07) PERDAGANGAN 08) EKONOMI ASAS 09) PENDIDIKAN AL-QURAN & AS-SUNNAH 10) PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH

: A / 1A / A1 : C+/ 5C / C5 : A / 1A / A1 : B+/ 3B / C3 : A+ : A / 1A / A1 : A / 1A / A1 : B / 4B / C4 : A+ : A-/ 2A / A2 :

14)

:

15)

:

16)

:

17)

:

18)

:

19)

:

20)

:

21)

:

22)

:

23)

:

11)

24)

:

12)

:

25)

:

13)

:

32.

English GCE O Level

: D / 7D / P7

33.

BM Julai

:

34.

Matematik Julai

:

E.

Maklumat STAM

35. Tahun STAM

:

36. Angka Gilir STAM

:

F.

Maklumat Kokurikulum

37. CGPA Kokurikulum

: 92.00

38. Sukan / Permainan

 

a. Jenis

: CATUR/DAM/DART/KARUM

b. Jawatan

c.

d.

Tahap Penglibatan

Jenis Kejohonan

39. Badan Beruniform

a.

b. Jawatan

c.

Jenis

Penganugerahan Sijil

40. Kelab / Persatuan

a.

b.

c.

Jenis

Jawatan

Tahap Penglibatan

41. PLKN

: PENGERUSI/ KAPTEN PASUKAN/ RUMAH SUKAN/ RUMAH ASRAMA

: PERINGKAT NEGERI : LAIN-LAIN

: KADET REMAJA SEKOLAH

: AHLI BIASA UNIT BERUNIFORM/KONSTABEL/PREBET

: KADET REMAJA SEKOLAH

: KELAB ASTRONOMI : AJK : PERINGKAT SEKOLAH

: TIDAK TERLIBAT DENGAN PLKN

F. Lain-lain Maklumat Tambahan

42. Adakah anda bersetuju untuk menerima sebarang hebahan maklumat melalui Sistem Pesanan Ringkas(SMS) dengan caj diantara RM0.10 hingga RM0.35 per SMS?

: YA

43. Adakah anda bersetuju maklumat permohonan ini dikemukakan kepada pihak lain untuk tujuan pendidikan tinggi negara?

: YA

44. Adakah anda bersetuju untuk menerima Wang Pinjaman Pendahuluan (WPP) PTPTN?

: YA

Laman 2/3

SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STAM

SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STAM

LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STAM 9304020152314 Tarikh & Masa Permohonan : 10 Jan 2012
LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STAM 9304020152314 Tarikh & Masa Permohonan : 10 Jan 2012

9304020152314

Tarikh & Masa Permohonan : 10 Jan 2012 11:35:26 AM

Rujukan Permohonan : TSTPM130714100120125231

Transaksi Terakhir anda pada 10 Jan 2012 11:23:15 AM

Baki Kemaskini : 3

Permohonan anda telah SELAMAT DITERIMA OLEH SISTEM dan akan diproses. Anda telah mengemukakan permohonan kemasukan ke IPTA Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf Sesi 2012/2013

PeringatanSila pastikan anda mencetak Jawapan Penerimaan Permohonan & Maklumat Permohonan (Menu SEMAKAN) sebagai rujukan

Sila pastikan anda mencetak Jawapan Penerimaan Permohonan & Maklumat Permohonan (Menu SEMAKAN) sebagai rujukan permohonan. Semakan boleh dibuat di laman SEMAKAN dalam tempoh 7 hari selepas permohonan ditutup melalui laman web http://upu.mohe.gov.my atau SMS (Taip UPU SEMAK hantar ke 15888)

atau SMS (Taip UPU SEMAK hantar ke 15888) Perakuan Pemohon Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan

Perakuan Pemohon

Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak IPTA dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran pada bila-bila masa sekiranya keterangan yang saya kemukakan adalah tidak benar.

Sebarang pertanyaan sila hubungi :

Pengarah Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Aras 4, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 62200 PUTRAJAYA

Talian Am 1 : 03-8870 6755 Talian Am 2 : 03-8870 6766 Hotline UPU : 03-8870 6767 Helpline UPU : 03-8870 6777

No. Faks : 03-8870 6864 Emel : upu@mohe.gov.my

NOTA : Janaan komputer, tandatangan tidak diperlukan.

6777 No. Faks : 03-8870 6864 Emel : upu@mohe.gov.my NOTA : Janaan komputer, tandatangan tidak diperlukan.

Laman 3/3