Anda di halaman 1dari 4

Nombor Negatif III (Negative Numbers)

Mata Pelajaran (Subject) Tingkatan (Form) Masa (Duration) Tajuk (Topic) Bidang Pembelajaran (Learning Area) Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)

Media Pengajaran (Instructional Media)

Penerapan Nilai (Integration Of Knowledge)

Pengetahuan Sedia Ada

(Background Knowledge)

Kemahiran Generik (Generic Skills) Alat Berfikir (Thinking Tools)

Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences)

Alat-alat Pengajaran (Teaching Tools)

:

Matematik

:

3

:

80 minit

:

Nombor Negatif III (Negative Numbers)

:

-

:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat:

 

i menyelesaikan masalah pengiraan yang menggabungkan integer, pecahan dan nombor perpuluhan dalam pelbagai operasi apabila diberi soalan dalam masa yang ditetapkan guru tanpa rujuk.

:

i Transparensi

ii Lembaran soalan

:

i Yakin

ii Tepat

iii Teliti

:

Pelajar telah mempelajari tentang Nombor Negatif I, II, Pecahan dan Nombor Perpuluhan.

:

i

KBKK

ii

KBSB

:

i

Logikal

ii

Interpersonal

iii

Intrapersonal

:

i

Pembelajaran Masteri

ii

Pembelajaran Koperatif

Langkah/Masa

(Adegan

Isi Pelajaran

 

Strategi Pengajaran & Pembelajaran

Media

Kemahiran

   

Pengajaran

Generik

Pengajaran)

   

Guru

Murid

Langkah 1

Soalan

1.

Guru mempamerkan

Pelajar menjawab soalan guru secara lisan.

Transparensi

KBKK

permasalahan

soalan berbentuk penyelesaian masalah pada transparensi dan bersoal jawab dengan pelajar.

5 minit

Mengenal pasti

(Menarik perhatian)

 

Kecerdasan

Pelbagai

(Attracting

 

attention)

2.

Guru menyatakan

Bahasa

(Menyampai

objektif pembelajaran hari ini.

Logikal

objektif)

Interpersonal

Langkah 2

Soalan

1.

Guru meminta pelajar

1.

Pelajar menyatakan

Transparensi

KBKK

permasalahan

mengenal pasti kehendak soalan dan menyatakan maklumat

yang terdapat dalam soalan.

kehendak soalan dan maklumat pada soalan secara lisan.

(Lampiran 2)

20 minit

Mengenal pasti

(Memberi maklum balas)

Soalan yang menggabungkan integer, pecahan dan nombor perpuluhan dalam pelbagai operasi

Kecerdasan

Pelajar mendengar

ulasan dan contoh guru dan bersoal jawab dengan guru.

2.

Pelbagai

(Providing

2.

Guru membuat

Bahasa

feedback)

ulasan dan menunjukkan beberapa contoh di hadapan

Logikal

 

kelas.

 

Interpersonal

Langkah 3

Latihan

1.

Guru meminta pelajar

1.

Pelajar

Lembaran

KBKK

berkumpulan

membentuk kumpulan dan mengedarkan lembaran soalan

menyelesaikan soalan dalam kumpulan dalam masa 10 minit.

soalan

35 minit

(Lampiran 3)

Mengenal pasti

(Menampil

kepada kumpulan.

 

Transparensi

KBSB

pencapaian)

2.

Wakil kumpulan

2.

Guru meminta wakil

membentangkan jawapan di hadapan kelas.

Menyelesaikan

(Eliciting the

kumpulan

masalah

performance)

membentangkan

jawapan.

 

Kecerdasan

(Memberi maklum balas)

3.

Guru menilai kerja

Pelbagai

pelajar dan mengulas.

Bahasa

(Providing

feedback)

Logikal

Interpersonal

Alat Pengajaran

Pembelajaran

koperatif