PROGRAM BIMBINGAN GURU/TENAGA PENDIDIK

No
.
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
1
0
.
1
1
.

Program Bimbingan

Jenis

Rencana
Pelaksanaan

sasaran

Ket.

1 2 .... Bobosan..... S......... Kepala Sekolah Mursiamti............ ......Pd.......... NIP.. 19630203 198405 2 001 ....

8 . 9 . 7 . 1 0 . 2 . 6 . 4 . 3 . Jenis Program Jenis Bimbingan Pelaksana an Hasil Tindak Lanjut Ket. 5 .DATA BIMBINGAN TENAGA PENDIDIK dan KEPENDIDIKAN No . . 1 .

......Pd........ Kepala Sekolah Mursiamti........ Bobosan.. 19630203 198405 2 001 . NIP... 1 2 ........1 1 ...... ... S........

.....................BUKU BIMBINGAN EKSTRAKURIKULER No Hari... . Tanggal Sasaran Catatan Ekstrakuerikuler Bobosan... Kepala Sekolah ................ Jenis Isi Bimbingan .....

S.Mursiamti.Pd. 19630203 198405 2 001 . NIP.

..... Isi Bimbingan Sasaran Catatan Tanggal Bobosan.......BUKU BIMBINGAN LOMBA No Hari............. ..... Kepala Sekolah .................. Jenis Lomba .

Pd. 19630203 198405 2 001 PEMBIMBINGAN SISWA EKTRAKURIKULER DAN LOMBA SD NEGERI 2 BOBOSAN UPK PURWOKERTO UTARA . S.Mursiamti. NIP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful