PROGRAM BIMBINGAN GURU/TENAGA PENDIDIK

No
.
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
1
0
.
1
1
.

Program Bimbingan

Jenis

Rencana
Pelaksanaan

sasaran

Ket.

.... Kepala Sekolah Mursiamti..... S........ Bobosan...Pd.... 19630203 198405 2 001 .......1 2 ...... ............. NIP..

9 . 3 .DATA BIMBINGAN TENAGA PENDIDIK dan KEPENDIDIKAN No . Jenis Program Jenis Bimbingan Pelaksana an Hasil Tindak Lanjut Ket. 1 0 . 5 . 6 . . 7 . 1 . 8 . 2 . 4 .

...... ..1 1 ...Pd. 1 2 .... S....... Bobosan........................ NIP. Kepala Sekolah Mursiamti.. 19630203 198405 2 001 ...

.. Kepala Sekolah ........BUKU BIMBINGAN EKSTRAKURIKULER No Hari.................... ..... Tanggal Sasaran Catatan Ekstrakuerikuler Bobosan....... Jenis Isi Bimbingan .......

S.Mursiamti.Pd. 19630203 198405 2 001 . NIP.

......... Jenis Lomba .... ...................... Isi Bimbingan Sasaran Catatan Tanggal Bobosan........BUKU BIMBINGAN LOMBA No Hari.. Kepala Sekolah ....

19630203 198405 2 001 PEMBIMBINGAN SISWA EKTRAKURIKULER DAN LOMBA SD NEGERI 2 BOBOSAN UPK PURWOKERTO UTARA . NIP. S.Pd.Mursiamti.