PROGRAM BIMBINGAN GURU/TENAGA PENDIDIK

No
.
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
1
0
.
1
1
.

Program Bimbingan

Jenis

Rencana
Pelaksanaan

sasaran

Ket.

................1 2 ..........Pd... 19630203 198405 2 001 .. NIP... S...... Kepala Sekolah Mursiamti.. ......... Bobosan.

2 . . Jenis Program Jenis Bimbingan Pelaksana an Hasil Tindak Lanjut Ket.DATA BIMBINGAN TENAGA PENDIDIK dan KEPENDIDIKAN No . 6 . 5 . 4 . 1 . 8 . 9 . 1 0 . 3 . 7 .

.............1 1 ............. Kepala Sekolah Mursiamti.. Bobosan. .. S. NIP. 1 2 ............Pd...... 19630203 198405 2 001 ..

................. ..BUKU BIMBINGAN EKSTRAKURIKULER No Hari. Kepala Sekolah .... Tanggal Sasaran Catatan Ekstrakuerikuler Bobosan................ Jenis Isi Bimbingan .........

S. NIP.Mursiamti. 19630203 198405 2 001 .Pd.

..... .BUKU BIMBINGAN LOMBA No Hari..................... Jenis Lomba ............ Kepala Sekolah ... Isi Bimbingan Sasaran Catatan Tanggal Bobosan.......

Pd. S. 19630203 198405 2 001 PEMBIMBINGAN SISWA EKTRAKURIKULER DAN LOMBA SD NEGERI 2 BOBOSAN UPK PURWOKERTO UTARA .Mursiamti. NIP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful