PROGRAM BIMBINGAN GURU/TENAGA PENDIDIK

No
.
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
1
0
.
1
1
.

Program Bimbingan

Jenis

Rencana
Pelaksanaan

sasaran

Ket.

. Kepala Sekolah Mursiamti............ ..1 2 .. S.......Pd.. 19630203 198405 2 001 ................ Bobosan......... NIP.

1 0 . 9 . 5 . Jenis Program Jenis Bimbingan Pelaksana an Hasil Tindak Lanjut Ket. 6 . 1 . .DATA BIMBINGAN TENAGA PENDIDIK dan KEPENDIDIKAN No . 2 . 8 . 7 . 3 . 4 .

... 19630203 198405 2 001 ...... NIP...... .. Kepala Sekolah Mursiamti........ 1 2 . Bobosan........Pd..1 1 .......... S.......

........ Kepala Sekolah .................... Tanggal Sasaran Catatan Ekstrakuerikuler Bobosan......... .... Jenis Isi Bimbingan ..BUKU BIMBINGAN EKSTRAKURIKULER No Hari......

19630203 198405 2 001 . NIP. S.Mursiamti.Pd.

.................... . Kepala Sekolah ..........BUKU BIMBINGAN LOMBA No Hari............. Jenis Lomba . Isi Bimbingan Sasaran Catatan Tanggal Bobosan....

Pd. NIP. 19630203 198405 2 001 PEMBIMBINGAN SISWA EKTRAKURIKULER DAN LOMBA SD NEGERI 2 BOBOSAN UPK PURWOKERTO UTARA . S.Mursiamti.