Anda di halaman 1dari 10

Visi Sekolah Bebas Dadah Tahun 2012, Negara Bebas Dadah Tahun 2015 Misi Melahirkan pelajar bebas

dadah melalui pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah ( PPDa ) yang mantap dan berkesan dalam mempastikan sekolah bebas dari dadah. Matlamat Matlamat Pendidikan Pencegahan dadah di Sekolah ialah untuk memberi pengetahuan, kesedaran dan keinsafan kepada murid, guru, kakitangan pendidikan dan ibu bapa agar mereka menjauhinya dan berupaya menentang ancaman dadah dengan meletakkan sasaran Sekolah Bebas Dadah Tahun 2012.

Fungsi :Pendidikan Pencegahan Awalan untuk rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids. Pengurusan Program Intervensi untuk murid yang berisiko dan terlibat mencuba rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIVAids. Pengurusan Data, Penyelidikan, Dokumentasi dan Publisiti berkaitan PPDa. Pengurusan Hubungan Luar

AKTA DADAH BERBAHAYA, 1952


Tafsiran "Pengedaran Dadah" termasuklah semua perbuatan seperti mengilang, mengimport, mengeksport, menyimpan, menyembunyi, membeli, menjual, memberi, menerima, menyetor, mengendalikan, mengangkut, membawa, menghantar, mengirim, mendapatkan, membekal atau mengedar mana-mana dadah berbahaya. Seseorang itu adalah dianggap mengedar dadah sekiranya di dapati di dalam miliknya :y y y

15 gram atau lebih berat heroin 15 gram atau lebih berat morfin 15 gram atau lebih berat monoasetilmorfin

Sejumlah 15 gram atau lebih berat heroin, morfin dan monoa setil morfin atau sejumlah 15 gram atau

lebih berat bagi mana-mana dua daripada dadah berbahaya tersebut.

Sejumlah 15 gram atau lebih berat heroin, morfin dan monoa setil morfin atau sejumlah 15 gram atau lebih berat bagi mana-mana dua daripada dadah berbahaya tersebut.
y y

1,000 gram atau lebih berat candu masak 1,000 gram atau lebih berat candu mentah

Sejumlah 1,000 gram atau lebih berat candu masak dan mentah
y y

200 gram atau lebih berat ganja 200 gram atau lebih berat resin ganja

Sejumlah 200 gram atau lebih berat ganja dan resin ganja

y y y

40 gram atau lebih berat kokain 2,000 gram atau lebih berat daun koka 50 gram atau lebih berat 2-Amino-1-(2,5dimethoxy-4 methyl) phenylpropane 50 gram atau lebih berat Amphetamine 50 gram atau lebih berat 2, 5Dimethoxyamphetamine (DMA) 50 gram atau lebih berat Dimethoxybromoamphetamine (DOB) 50 gram atau lebih berat 2-5-Dimenthoxy-4 ethylamphetamine (DOET) 50 gram atau lebih berat Methamphetamine 50 gram atau lebih berat 5-Methoxy-3,4Methylenedioxyamphetamine (MMDA) 50 gram atau lebih berat N-ethyl MDA 50 gram atau lebih berat N-hydroxy MDA 50 gram atau lebih berat N-methyl-1-(3,4methylenedioxypheny)-2-butanamine 50 gram atau lebih berat 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA)

y y

y y

y y y

50 gram atau lebih berat Paramethoxyamphetamine (PMA) 50 gram atau lebih berat 3,4,5Trimethoxyamphetamine (3,4,5-TMA )

Sejumlah 50 gram atau lebih mana-mana gabungan daripada dadah-dadah berbahaya yang disenaraikan di dalam perenggan (xi) hingga (xxiv) Seseorang itu adalah dianggap melakukan kesalahan di bawah Seksyen 39(A) Akta Dadah Berbahaya 1952 sekiranya di dapati di dalam miliknya :terdapat :- 5 gram atau lebih berat heroin
y y

gram atau lebih berat morfin gram atau lebih berat monoasetilmorfin

Sejumlah 5 gram atau lebih berat heroin, morfin dan monoasetil morfin atau sejumlah 15 gram atau

lebih berat bagi mana-mana dua daripada dadah berbahaya tersebut.


y y

250 gram atau lebih berat candu masak 250 gram atau lebih berat candu mentah

Sejumlah 250 gram atau lebih berat candu masak dan mentah
y y

50 gram atau lebih berat ganja 50 gram atau lebih berat resin ganja

Sejumlah 50 gram atau lebih berat ganja dan resin ganja


y y y

15 gram atau lebih berat kokain 750 gram atau lebih berat daun koka 30 gram atau lebih berat 2-Amino-1-1(2,5dimethoxy-4 methyl) phenylpropane 30 gram atau lebih berat Amphetamine

30 gram atau lebih berat 2, 5Dimethoxyamphetamine (DMA) 30 gram atau lebih berat 2, 5Dimethoxybromoamphetamine (DOET) 30 gram atau lebih berat 2-5-Dimenthoxy-4 ethylamphetamine MMDA 30 gram atau lebih berat Methamphetamine 30 gram atau lebih berat 5-Methoxy-3,4Methylenedioxyamphetamine (MMDA) 30 gram atau lebih berat Methylenedioxyamphetamine (MDA) 30 gram atau lebih berat N-ethyl MD 30 gram atau lebih berat N-hydroxy MDA 30 gram atau lebih berat N-methyl-1-(3,4methylenedioxypheny)-2-butanamine 30 gram atau lebih berat 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) 30 gram atau lebih berat Paramethoxyamphetamine (PMA)

y y

y y y

30 gram atau lebih berat 3,4,5Trimethoxyamphetamine (3,4,5-TMA)

Sejumlah 30 gram atau lebih mana-mana gabungan daripada dadah-dadah berbahaya yang disenaraikan di dalam perenggan (m) hingga (z). Hukumannya ialah penjara tidak kurang 5 tahun atau penjara seumur hidup atau 10 sebatan rotan. Seseorang itu adalah dianggap melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6B Akta Dadah Berbahaya 1952 sekiranya ia di dapati menanam atau mengusahakan pokok ganja (walaupun sepohon) dan boleh dihukum penjara seumur hidup dan disebat tidak kurang daripada 6 sebatan.

Akta Dadah Berbahaya 1952 (Pindaan) 2002 Akta A1167 telah diluluskan dan diwartakan pada 8

Ogos 2002. Dengan berkuatkuasanya Akta ini mulai 11 November 2002, penagih-penagih dadah yang menagih semula selepas 2 kali menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Serenti atau pengawasan di dalam komuniti akan dikenakan hukuman penjara dari 5 hingga 7 tahun dan sebatan tidak lebih dari 3 sebatan. Sekiranya mereka di dapati menagih sekali lagi bagi kali ke 4, mereka akan dihukum penjara dari 7 hingga 13 tahun dan sebatan sebanyak 3 hingga 6 sebatan.

Sumber Maklumat:http://www.adk.gov.my