Anda di halaman 1dari 2

Surat Tawaran Kerja Butir-butir Peribadi Nama : No.

KP : Butir-butir Pekerjaan Jawatan : Supervisor / Cashier / Promoter Taraf Jawatan : Tetap / Sementara Tarikh Mula Kerja : Tarikh Tamat Kerja : Masa Kerja : Tempoh Rehat : No.KWSP : Gaji dan Elaun Gaji Pokok : RM200 sebulan Elaun lebih masa : RM2 sejam Elaun kedatangan : RM100 sebulan Elaun Supervisor/Cashier : RM Elaun Pengalaman : RM *KWSP dan Perkeso akan dicarum seperti yang ditetapkan. Cuti Cuti Rehat : 1 hari dalam seminggu (akan ditetapkan oleh pengurusan) Cuti Umum : 11 hari dalam setahun (seperti yang ditetapkan) Cuti sakit : mengikut kelayakan dan mesti disertakan dengan MC. Cuti tahunan : mengikut kelayakan dan dengan kebenaran pengurusan. *Cuti tanpa kebenaran akan menyebabkan pekerja tidak layak menerima elaun kedatangan. Notis Berhenti Notis 1 bulan mesti diberikan sebelum berhenti kerja.Pampasan sebanyak 1 bulan gaji akan dikenakan jika gagal memberikan notis. Peraturan Kerja Peraturan yang ditetapkan semasa bekerja mestilah sentiasa dipatuhi. Kegagalan boleh diberikan amaran dan seterusnya diberhentikan kerja. Saya menerima tawaran ini dan berjanji akan mematuhi semua syaratsyarat di atas. Ditandatangani dengan kehadiran kedua-dua pihak Pekerja _______________________ Nama : NO.KP : Majikan _______________________ Nama : No.KP :

Surat Tawaran Kerja Tarikh : Tarikh :