SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MERPATI SANDAKAN

WDT 54, PEJABAT POS WISMA PERSEKUTUAN 90500 SANDAKAN TEL/FAX : 089-671851 Email : smkmerpati@hotmail.com

Kepada: Ibubapa/ Penjaga Murid, …………………………………… …………………………………… …………………………………… Tuan/ Puan, Pemberitahuan Ketidakhadiran Ke Sekolah: AMARAN TERAKHIR

Ruj. Kami: SMKMR(SN)/700/1/02/ Tarikh:

Saya dengan ini diarah untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan *tuan/ puan…………………….. dari *Tingkatan/Kelas ………………..telah TIDAK HADIR ke sekolah dari …………………. hingga …………….. ( ………… hari).

2.

Pihak sekolah telah menghubungi *tuan/ puan melalui Surat Bil: ............................ pada ..................... dan surat Bil: .......................... pada ............................. Dukacitanya dimaklumkan bahawa pihak sekolah tidak menerima jawapan.

3.

Mengikut Peraturan Sekolah *anak/jagaan tuan/puan boleh dikenakan tindakan BUANG SEKOLAH jika tidak hadir tanpa apa-apa kenyataan daripada ibu bapa atau penjaga dan atas sebab - sebab yang munasabah. Sekian dimaklumkan. Terima kasih. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, ………………………………. (PN. HAMIDAH BT. AWG. LUKMAN) Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, SMK Merpati Sandakan Cop sekolah: * Potong yang tidak berkenaan.
Surat Amaran Pertama Amaran Kedua Amaran Terakhir Buang Sekolah Jumlah hari tidak hadir Bilangan hari tidak hadir berturut-turut Pada hari ke-3 7 hari selepas Amaran Pertama 7 hari selepas Amaran Kedua 14 hari selepas Amaran Terakhir 31 hari berturut-turut Bilangan hari tidak hadir tidak berturutturut Pada hari ke-10 10 hari selepas Amaran Pertama 20 hari selepas Amaran Kedua 20 hari selepas Amaran Terakhir 60 hari bukan berturut-turut

Sk : Asal : Ibubapa/ Penjaga Salinan 1 : Fail Sekolah Salinan 2 : Guru Kelas