Anda di halaman 1dari 9

Senarai Kemahiran Literasi

1.0

Membaca dan Menulis Huruf


1.1

Mengenal bentuk huruf dan menulis huruf kecil a z Mengenal bentuk huruf dan menulis bentuk huruf besar A Z

1.2

2.0

Membaca Suku Kata


2.1

Membaca dan membunyikan suku kata terbuka KV Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVK Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVKK Membaca dan membunyikan suku kata tertutup yang ada digraf ng, ny, dan sy

2.2

2.3

2.4

3.0 Membina dan menulis suku kata

3.1

Membina dan menulis suku kata terbuka KV Membina dan menulis suku kata tertutup KVK Membina dan menulis suku kata tertutup KVKK Membina dan menulis suku kata tertutup yang ada digraf ng, ny, dan sy

3.2

3.3

3.4

4.0

Membaca Perkataan 4.1 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV 4.2 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka V+KV 4.3 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV 4.4 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KVK+KV

4.5 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KVKK+KV


4.6

Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka VKV

4.7 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK 4.8 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KV+KVK 4.9 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVK
4.10

Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVKK Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK

4.11

4.12Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVK

4.13Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVKK 4.14Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVKK 4.15Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVKK 4.16Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVK
4.17

Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVK

4.18Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KV+KVKK 4.19Membaca perkataan yang mengandungi diftong

4.20Membaca perkataan yang mengandungi digraf 4.21Membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding 4.22Membaca perkataan yang mengandungi konsonan bergabung 4.23Membaca perkataan yang mengandungi kata imbuhan

5.0 Membina dan Menulis Perkataan


5.1

Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka V+KV

5.2

5.3 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV

5.4 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KVK+KV 5.5 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KVKK+KV
5.6

Membina dan Menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV

5.7 Membina dan Menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka V+KV 5.8 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV 5.9 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KVK+KV
5.10

Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KVKK+KV

5.11Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK 5.12Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVK 5.13Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVKK 5.14Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVKK 5.15Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVKK 5.16Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVKK 5.17Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVK

5.18Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVK
5.19

Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KV+KVKK

5.20Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong


5.21

Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf Membina dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding Membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung Membina dan menulis perkataan yang mengandungi kata imbuhan

5.22

5.23

5.24

6.0 Membaca Rangkai kata 6.1 Membaca rangkai kata

7.0 Membina dan Menulis Rangkai kata 7.1 Membina dan menulis rangkai kata

8.0 Membaca ayat 8.1 Membaca ayat tunggal 8.2 Memahami ayat tunggal yang dibaca

9.0 Membina dan menulis ayat tunggal


9.1

Membina ayat tunggal berdasarkan pola ayat dasar (FN+FN, FN+FK, FN+FA, FN+FS)

9.2 Menulis ayat tunggal

Anda mungkin juga menyukai