Anda di halaman 1dari 27

PENTAKSIRAN SEKOLAH

RUJUKAN STANDARD

Menghuraikan gambaran keseluruhan tentang pertumbuhan pembelajaran murid (tahap pencapaian) berdasarkan penyataan-penyataan standard

Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan penyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum
4

BAGAIMANA MEREALISASIKAN PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD

Perlukan Standard Prestasi

MODUL STANDARD PRESTASI

SASARAN

Guru-guru Tahun 1 2011

memudahkan Guru-guru Tahun 1 membuat pentaksiran setiap kali P&P. memudahkan Guru-guru Tahun 1 menerangkan prestasi/pencapaian murid apabila disoal/ditanya oleh pihak tertentu. Mengurangkan bebanan guru dari segi kerja dan masa.

BAND-BAND

STANDARD PRESTASI

TAFSIRAN BAND

BAND

STANDARD PRESTASI

1
Tahu

Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

2
Tahu & Faham

3
Tahu, Faham & Boleh Buat

BAND

STANDARD PRESTASI

4
Tahu, Faham, Boleh Buat & Beradab

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

5
Tahu, Faham, Boleh Buat, Beradab Terpuji.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.

BAND

STANDARD PRESTASI

6
Tahu, Faham, Boleh Buat & Beradab Mithali

Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

PERNYATAAN STANDARD

BAND

STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA

1
Tahu

Mengetahui asas mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Mengetahui dan memahami perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis. Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis.

2
Tahu & Faham

3
Tahu, Faham & Boleh Buat

BAND

STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA

4
Tahu, Faham, Boleh Buat & Beradab

Mengetahui, memahami dan memberikan respon terhadap maklumat yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul. Memahami, menaakul dan memberikan respons/ menyampaikan sesuatu perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat.

5
Tahu, Faham, Boleh Buat, Beradab Terpuji.

BAND

STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA

6
Tahu, Faham, Boleh Buat & Beradab Mithali

Memaham, menaakul dan menilai tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dengan bertatasusila.

SHOW CASE

Untuk di bawa ke Tahun 2 2012. Untuk dimasukkan dalam sistem yang akan disediakan oleh pihak Lembaga Peperiksaan. Untuk dilaporkan kepada ibu bapa dan pihak tertentu.

PEMBINAAN INSTRUMEN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI.doc

KESIMPULAN
Penggunaan standard kurikulum dan standard prestasi yang seiring dan secara berterusan dalam proses pengajaran-pembelajaran. Pentaksiran membolehkan penambahbaikan dalam pembelajaran murid

AHLI JAWATANKUASA PBS

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha AJK

: Guru Besar : Semua Penolong Kanan : SUP : Semua Ketua Panitia Guru Kaunseling Guru Cemerlang

FAIL

a) Fail Induk b) Fail Murid

ISI KANDUNGAN a) Takwim b) Carta Organisasi c) Minit Mesyuarat d) Pernyataan Standard MP e) Konsep PBS f) Program PBS Peringkat Sekolah g) Perkembangan Staf h) Surat Pekeliling

FAIL MURID

a) 1 FAIL 1 MURID b) Semua instrumen mp letakkan dalam fail murid. c) 1 fail untuk semua mp.