Anda di halaman 1dari 139

MODUL KURSUS TITAS SILIBUS BARU

SEM 1: 2008-2009

KATA PENGANTAR
Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) yang diwajibkan ke atas semua pelajar universiti awam di negara ini sejak sesi akademik 1998/99 adalah suatu kursus yang sungguh unik. Tidak ada universiti di mana-mana negara lain di dunia yang mempunyai kursus seperti kursus TITAS. Keunikan kursus TITAS terletak pada dua perkara. Pertama, isi kandungan kursus ini dikira cukup istimewa. Kedua, kursus ini diwajibkan ke atas semua pelajar institusi pengajian tinggi (IPT) awam tanpa mengira bidang pengajian mereka. Oleh itu, kursus ini tidak ada tandingnya dari segi sasaran pelajarnya. Yang menjadikan isi kandungan kursus TITAS istimewa ialah tumpuannya kepada ilmu ketamadunan dan pengetahuan tentang tamadun-tamadun terbesar di dunia. Turut dimuatkan dalam kursus ini ialah perbincangan tentang isu masa depan tamadun umat manusia termasuklah isu peranan dialog tamadun yang banyak diperkatakan dewasa ini. Dalam era masyarakat antarabangsa yang pernah dikejutkan dengan teori pertembungan tamadun/peradaban (clash of civilizations) rumusan Samuel P. Huntington pada tahun 1993 pembelajaran tentang ilmu ketamadunan dan tamadun-tamadun besar dunia memang dikira menarik dan ia dianggap sebagai mempunyai kesignifikanan yang tersendiri. Dunia ingin tahu sama ada teori pertembungan tamadun seperti yang diutarakan oleh Huntington berasas atau tidak. Dari segi sejarahnya, kewujudan kursus TITAS mempunyai hubungkait dengan reaksi hangat pelbagai pihak di merata tempat di dunia terhadap teori Huntington. Kursus TITAS mahu menunjukkan kepada dunia bahawa apa yang sebenarnya berlaku dalam sejarah tamadun umat manusia khususnya di sebelah Asia bukanlah pertembungan dan konflik tamadun tetapi sebaliknya adalah interaksi membangun, pertukaran idea dan barangan budaya dan proses pinjam meminjam antara tamadun. Saya tidak mengatakan bahawa kursus TITAS telah diwujudkan semata-mata atas pertimbangan untuk menjawab teori Huntington. Ada banyak pertimbangan lain seperti yang akan saya jelaskan nanti. Tetapi sebagai salah seorang yang terlibat dalam mengasaskan kursus ini saya ingat benar bahawa usaha untuk menyediakan perspektif hubungan antara tamadun yang berupa alternatif kepada teori Huntington bagi keperluan para pelajar pusat pengajian tinggi memang muncul dalam pertimbangan para pengasas kursus ini. Dengan kata lain, kelahiran kursus TITAS telah turut dipengaruhi oleh polemik antarabangsa di sekitar isu teori pertembungan tamadun Huntington. Pemuatan kupasan tentang isu dialog tamadun dalam kursus TITAS juga mempunyai hubungkait dengan teori Huntington. Dialog tamadun adalah salah satu reaksi terhadap teori tersebut. Sewaktu saya memegang jawatan Timbalan Naib Canselor (Akademik, Penyelidikan & Sumber Manusia) Universiti Malaya (1995-2000) saya telah mengambil inisiatif menubuhkan Pusat Dialog Peradaban pada tahun 1996. Di antara tujuannya ialah untuk menggalakkan dialog antara budaya dan tamadun, khususnya antara dunia Islam dan Barat. Seperti banyak pihak lain di dunia yang cukup memahami percaturan politik antarabangsa Amerika Syarikat kita memandang serius terhadap teori Huntington bukan kerana kebenaranya tetapi kerana implikasi politiknya kepada dunia. Kita penuh yakin bahawa teori itu tidak benar. Tetapi kita sedar bahawa di Amerika Syarikat teori yang kurang berasas kadangkala boleh diambil oleh para pembuat dasar untuk dijadikan dasar negara yang boleh mengancam keselamatan dan kedamaian banyak negara di dunia. Sehubungan dengan isu ini kita juga sedar bahawa Huntington adalah seorang ilmuwan yang mempunyai hubungan rapat dengan kelompok-kelompok tertentu di kalangan pembuat dasar dan pendesak politik. Sebagai kuasa terbesar di dunia Amerika Syarikat

boleh menggunakan kuasanya untuk menterjemahkan teori kepada realiti. Kebimbangan terhadap pengaruh teori Huntington adalah beralasan. Bagi menunjukkan betapa seriusnya pihak kita terhadap program dialog tamadun demi membendung kesan-kesan negatif teori Huntington maka pada bulan Mac 1995 Universiti Malaya telah menganjurkan seminar antarabangsa mengenai Islam dan Konfusianisme. Pada tahun berikutnya Huntington sendiri telah datang ke Malaysia atas undangan Universiti Malaya untuk menghadiri seminar tentang hubungan antara Islam, Jepun dan Barat. Sejak itu Pusat Dialog Peradaban telah mengadakan banyak dialog tamadun di berbagai-bagai peringkat secara berterusan hingga sekarang ini. Yang saya ingin menarik perhatian di sini ialah bahawasanya dialog-dialog tamadun antarabangsa di peringkat awal inisiatif dialog tersebut telah mempengaruhi falsafah dan isi kandungan kursus TITAS. Pemilihan Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya sebagai sekretariat dan penyelaras pertama kursus TITAS adalah juga kerana peranan penting yang dimainkan olehnya pada bahagian kedua dekad 1990an dalam memperkembang dan mempopularkan aktiviti dialog tamadun di negara ini. Walaupun dialog tamadun terus berkembang dan menjadi semakin popular di dunia sehingga mendorong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk mengisytiharkan tahun 2001 sebagai Tahun Dialog Antara Tamadun, namun tidak ada institusi pengajian tinggi di dunia yang telah mengambil langkah untuk mewujudkan program pengajian tamadun dan ketamadunan untuk para pelajar masing-masing selain di Malaysia. Apabila saya memaklumkan wujudnya kursus TITAS kepada pihak-pihak tertentu dalam program-program dialog antarabangsa yang saya hadiri mereka berasa kagum dengan kursus ini. Menurut mereka alangkah baiknya sekiranya negaranegara lain mencontohi Malaysia dalam hal ini. Kali terakhir saya mendengar reaksi positif di peringkat antarabangsa terhadap kursus TITAS ialah sewaktu saya menghadiri seminar antarabangsa tentang Perikatan Tamadun-Tamadun (Alliance of Civilizations) tajaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Doha, Qatar pada bulan Februari 2006. Seminar itu telah dirasmikan oleh Kofi Annan, Setiausaha Agung PBB ketika itu. Ternyatalah bahawa keunikan kursus TITAS telah diakui oleh pihak-pihak yang menyedari kewujudan dan matlamatnya. *********** Adalah diakui bahawa tidak semua tamadun dunia diajarkan dalam kursus TITAS. Sebagai sebuah kursus pengajian bernilai sekadar dua unit, adalah mustahil baginya untuk memuatkan pengetahuan dan perbincangan tentang semua tamadun manusia yang masih hidup. Pemilihan yang bijaksana perlu dibuat. Hanya tamadun-tamadun tertentu dipilih untuk dijadikan bahan pembelajaran para pelajar. Pertimbangan terpenting dalam membuat pemilihan ini adalah kepentingan negara. Kita semua sedia maklum bahawa Malaysia adalah sebuah negara majmuk yang berbilang bangsa, agama dan kebudayaan. Fakta sosial ini menjadikan isu perpaduan kaum sebagai isu negara yang terpenting. Oleh yang demikian, tamadun-tamadun yang dipilih untuk diajar mestilah yang paling relevan dengan cita-cita negara untuk mewujudkan perpaduan di kalangan rakyatnya yang berbilang bangsa dan agama. Ini bermakna bahawa tamadun-tamadun yang dipilih seharusnya mempunyai hubungan rapat dengan pandangan dan cara hidup kelompokkelompok etnik dan agama di negara ini. Dalam kursus ini, selaras dengan hakikat kepelbagaian masyarakat negara ini, empat buah tamadun dipilih untuk dibincangkan secara khusus dalam bab-bab yang berasingan. Tamaduntamadun ini ialah tamadun Islam, tamadun Melayu, tamadun India dan tamadun Cina. Selain tamadun-tamadun ini tamadun Barat moden juga dibincangkan. Cuma ia tidak dibincangkan 3

sebagai sebuah bab yang berasingan. Sebaliknya, beberapa aspek peranan dan pengaruh tamadun Barat moden dalam sejarah umat manusia ada dibincangkan dalam hubungannya dengan keempat-empat tamadun tersebut. Sedikit sebanyak perbincangan tentang tamadun Barat terdapat dalam setiap bab buku ini. Khususnya, terdapat perbincangan tentang bagaimana tamadun Islam, tamadun Melayu, tamadun India dan tamadun Cina masing-masing pada zaman moden menerima pengaruh daripada tamadun Barat moden. Kewajaran kursus TITAS adalah disandarkan pada hakikat bahawa melalui pengaruh masing-masing dan juga pengaruh bersama, tamadun Melayu, tamadun India, tamadun Cina, tamadun Islam dan tamadun Barat moden telah meninggalkan kesan mendalam ke atas perkembangan ciri-ciri kepelbagaian masyarakat Malaysia. Dalam konteks ini kedudukan tamadun Melayu adalah paling istimewa. Selain merupakan tamadun kepada kelompok etnik yang terbesar di negara ini tamadun Melayu juga merupakan tamadun yang paling banyak dipengaruhi oleh empat tamadun yang lainnya. Pengaruh tamadun India, tamadun Cina, tamadun Islam dan tamadun Barat moden ke atas pembangunan tamadun bangsa Melayu ternyata besar sekali. Hubungan ketamadunan yang terjalin dalam sejarah antara tamadun-tamadun besar ini elok diketahui oleh para pelajar kerana ia boleh menimbulkan kesedaran dan rasa penghargaan yang tinggi terhadap kekayaan warisan budaya masyarakat Malaysia hari ini. Salah satu tujuan utama kursus TITAS ialah untuk menyumbang kepada pencapaian cita-cita negara untuk mewujudkan perpaduan dan keharmonian di kalangan rakyat negara ini. Menerusi pengajian tamadun-tamadun yang telah dipilih adalah diharapkan bahawa para pelajar akan lebih maklum tentang latarbelakang sejarah kepelbagaian masyarakat kita. Mereka akan dapat melihat penonjolan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam diskusi tentang setiap tamadun yang diketengahkan. Dengan itu mereka akan memahami bahawa ada banyak kesamaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan yang mendasari tamaduntamadun yang dikaji, termasuk nilai-nilai yang bersifat keagamaan. Memang para pelajar akan dapati bahawa tamadun-tamadun ini mempunyai perbezaan dalam banyak aspek. Tetapi yang pentingnya ialah kesedaran bahawa terdapat banyak juga nilai sepunya yang menyatukan tamadun-tamadun ini. Kesedaran ini mempunyai nilai pendidikan yang sangat tinggi. Kesedaran mendalam di kalangan rakyat tentang nilai-nilai sepunya adalah suatu perkara yang amat dihargai oleh setiap masyarakat majmuk yang jujur dan gigih untuk menyelesaikan masalah-masalah daripada kepelbagaian budayanya kerana ia boleh membantu memupuk perpaduan rakyat. Nilai-nilai sepunya boleh dianggap sebagai jambatan budaya yang menghubungkan antara satu tamadun dengan yang lain. Setiap pengajar kursus TITAS boleh menjelaskan bagaimana nilai-nilai sepunya ini berperanan dalam pembangunan tamadun dalam setiap tamadun yang diperkatakan. Sebagai contoh, dengan berpandukan buku ini dia boleh merujuk kepada nilai-nilai sepunya dalam institusi keluarga; nilai-nilai keilmuan sepunya; unsur-unsur sepunya dalam kosmologi dan sains; dan seterusnya. Perbezaan yang wujud antara satu tamadun dengan yang lain juga perlu ditangani dengan bijaksana. Perlu ada sikap positif terhadap perbezaan sama ada perbezaan dari segi kepercayaan, anutan nilai, pendapat atau adat resam. Sikap positif ini perlu diterjemahkan kepada amalan toleransi terhadap cara hidup lain yang tidak sebulu dengan cara hidup kita dalam kehidupan harian. Adalah diakui bahawa perbezaan budaya boleh mencetuskan ketegangan dan konflik antara budaya. Tetapi perbezaan juga boleh dilihat sebagai salah satu manifestasi hikmah kepelbagaian dalam alam ciptaan Tuhan dan dalam dunia kehidupan manusia. Oleh itu, ia boleh dilihat sebagai sumber kekuatan masyarakat. Adalah menjadi harapan kursus TITAS ini agar pendedahan para pelajar kepada tamadun yang berbagai-bagai ini tidak akan 4

menimbulkan tanggapan yang salah dalam fikiran mereka terhadap realiti kepelbagaian agama dan budaya di negara ini. Kita tidak mahu mereka bersikap pesimistik terhadap masa depan negara semata-mata kerana ada terlalu banyak unsur perbezaan yang memisahkan antara satu kekompok etnik dan agama dengan yang lain. Sebaliknya, kita ingin melihat mereka bersikap optimistik dan mempunyai keyakinan bahawa cabaran kemajmukan dan kepelbagaian terhadap kesejahteraan negara boleh diatasi. Kita menganggap kursus TITAS sebagai berjaya dari segi menyumbang kepada keharmonian agama dan kaum sekiranya kesedaran mendalam terhadap kepentingan nilai-nilai bersama sebagai faktor penyatuan masyarakat dan kesedaran mendalam terhadap kepentingan perbezaan dan kepelbagaian sebagai punca kekayaan dan kekuatan masyarakat dapat dipupuk dalam diri pelajar. Pendekatan yang dianjurkan di sini terhadap penyelesaian masalah kepelbagaian tamadun, agama dan budaya tidak bertujuan untuk melemahkan pegangan seseorang pelajar kepada ajaran-ajaran agama dan nilai-nilai ketamadunan yang dipercayaainya. Tidak ada percanggahan antara pendekatan yang dimaksudkan dengan komitmen kepada nilai-nilai tradisi sendiri. Yang hendak dicapai menerusi pendekatan tersebut di atas ialah rukun hidup bermasyarakat yang boleh menjamin kesejahteraan, keharmonian dan perpaduan bagi masyarakat majmuk seperti Malaysia. Seorang pelajar Islam, misalnya, boleh berpegang teguh pada nilai-nilai hidup yang diajarkan oleh agama Islam tetapi pada masa yang sama bersedia untuk menunjukkan toleransi terhadap agama dan budaya lain. Ada banyak lagi nilai kebaikan yang terdapat pada kursus TITAS ini. Demi memelihara kesinambungan nilai-nilai murni yang sangat ditekankan dalam pelbagai tamadun tradisional bab terakhir buku ini menumpukan perhatian kepada isu-isu semasa yang boleh mengancam dan menghakis nilai-nilai tersebut. Bolehlah kursus TITAS disifatkan sebagai suatu usaha terpuji untuk memelihara nilai-nilai ketamadunan daripada terhakis oleh kuasa-kuasa anti-tamadun zaman kontemporari supaya pembangunan sebenar tamadun manusia boleh diteruskan. Sudah semacam diterima sebagai sebuah bentuk hikmah oleh ahli-ahli ilmu ketamadunan bahawa agama adalah merupakan intisari tamadun. Oleh sebab itu kedudukan dan peranan agama dalam setiap tamadun yang dipelajari mendapat liputan yang lebih luas daripada aspek-aspek tamadun yang lain. Dalam kes tamadun Islam sudah pastinya kedudukan dan peranan agama menjadi sangat tertonjol kerana penamaan tamadun itu sendiri berasaskan agama Islam. Dalam perspektif ini agama memainkan peranan penting dalam memastikan bahawa nilai-nilai ketamadunan yang murni akan terus terpelihara. Rata-rata di dunia hari ini generasi muda sudah terputus dengan sejarah zaman silam. Bagi kebanyakan mereka sejarah tidak lagi penting untuk diketahui. Sudah menjadi suatu trend dalam kehidupan mereka untuk tidak lagi menghormati nilai-nilai tradisional. Sebaliknya nilai-nilai ini dilihat sebagai suatu yang sudah usang dan tidak relevan lagi kepada cara hidup zaman sekarang. Masalah-masalah ini berlaku pada tahap yang paling ketara dan paling kritikal di dunia Barat. Tetapi fenomenafenomena negatif ini sudah banyak menular ke dalam masyarakat Malaysia sendiri. Adalah diharapkan kurus TITAS dapat membantu dari segi membendung penularan gejala-gejala negatif ini ke tahap yang serius yang boleh memusnahkan tamadun. Tamadun manusia yang semata-mata bersifat atau berbentuk material dan sudah kehilangan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat spiritual sebenarnya tidak layak lagi digelar tamadun. Tamadun seperti itu tak ubah seperti jasad manusia tanpa ruh. Dengan kata lain, pada hakikatnya tamadun kebendaan semata-mata sudah pun merupakan sebuah tamadun yang sudah mati atau yang sudah sampai ke penghujung hayatnya. Oleh yang demikian, amat mustahak nilai-nilai ketamadunan sejati terus terpelihara dalam masyarakat kita.

Seperti yang telah saya tegaskan sebelum ini isu dialog antara tamadun juga mendapat tempat dalam kursus TITAS ini. Saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang isu ini tetapi dengan merujuk secara lebih khusus kepada situasi di negara kita. Pada pendapat saya, pemuatan isu ini dalam kursus adalah suatu keputusan yang sangat bijak. Dalam masyarakat majmuk yang berbilang agama dan berbilang bangsa amat mustahak diadakan pelbagai jenis dialog di berbagai-bagai peringkat yang boleh mempertemukan kelompok-kelompok agama dan etnik yang berlainan. Tujuannya ialah supaya mereka saling kenal mengenali dan supaya wujud persefahaman di kalangan mereka. Dialog seharusya dilihat sebagai suatu usaha untuk memperkukuhkan perpaduan masyarakat. Dialog yang diperlukan bukan aktiviti bermusim dan yang berbentuk seminar sahaja. Ia harus dilihat sebagai aktiviti komprehensif yang meliputi semua usaha untuk mencari persefahaman di kalangan semua kelompok agama dan etnik di negara ini. Yang paling penting sekali ialah dialog antara agama, budaya dan tamadun hendaklah dibudayakan dalam masyarakat kita. Adalah menjadi harapan kita semua agar buku ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan kursus TITAS di institusi-institusi pengajian tinggi awam kita; baik kepada para pensyarah yang mengajar mahu pun kepada para pelajar yang diwajibkan mengikuti kursus ini. Malah kita berharap buku ini juga akan menarik perhatian masyarakat umum supaya masyarakat seluruhnya akan terdidik dengan nilai-nilai ketamadunan dan mempunyai sikap positif terhadap dialog budaya dan tamadun. Mei 2008

BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN
1.1. KEPENTINGAN TAJUK

i. Keperluan mengkaji/memahami ilmu dan isu-isu ketamadunan hari ini, dalam konteks Malaysia dan konteks global ii. Hubungkait dengan idea pembinaan Negara Malaysia iii. Bidang ini sebagai wahana pewacanaan isu-isu seperti kepelbagaian budaya, jihad, hegemoni barat dan lain-lain iv. Idea clash of civilisation, peri pentingnya dialog, cabaran globalisasi dan pembinaan serta pemerkasaan jatidiri bangsa. Terdapat beberapa persoalan yang selalu berbangkit dalam polemik tentang tamadun dan ketamadunan. Antaranya, termasuklah persoalan yang sangat asas, misalnya, apakah tamadun? Apakah yang menjadi landasan dalam memahami pengertian dan konsep tamadun? Apakah ukuran, nilai atau penanda aras bagi menentukan tahap pencapaian ketamadunan bagi sesuatu tamadun? Atau, persoalan yang lebih umum sifatnya, seperti, apakah yang menjadi rujukan bagi menentukan suatu bangsa atau sesuatu masyarakat itu bertamadun atau sebaliknya? Persoalan-persoalan ini sebenarnya bukanlah perkara baru. Ianya sudah sekian lama menjadi polemik dalam dunia pemikiran ketamadunan dan peradaban manusia. Debat mengenainya boleh ditelusuri seawal zaman Greek lagi apabila Plato mengemukakan konsep polis dalam karyanya The Republic yang merujuk kepada bentuk dan jenis masyarakat yang mencapai tahap kemajuan dan juga kewujudan institusi-institusi budaya, politik dan kemasyarakatan dalam rangka jalinan hubungan sosialnya. Di kalangan pemikir Islam, al-Farabi misalnya mengemukakan konsep al-madinah al-fadilah, manakala Ibn Khaldun mengemukakan umran badawi dan umran hadhari. Kesemua ini adalah bagi menjawab persoalan-persoalan yang berkisar di sekitar peradaban dan ketamadunan. Tujuannya tiada lain kecuali untuk memperjelaskan konsep dan makna peradaban dan ketamadunan itu dan seterusnya mengemukakan kerangka konseptualnya tentang apakah bentuk dan rupa peradaban dan tamadun yang diimpikan oleh manusia. Ruang lingkup perbahasan tamadun dan ketamadunan sememangnya cukup luas, seluas ruang lingkup kehidupan manusia itu. Bagi menjelaskan subjek yang luas ini, kita memerlukan suatu pendekatan yang dapat memandu memberi kefahaman yang lebih jelas tentang segi-segi penting dan elemen-elemen asas dalam proses pembinaan tamadun. Bagi tujuan ini, pendekatan yang lebih wajar adalah memulakannya dengan mengenengahkan suatu gambaran umum tentang istilah-istilah yang lazim digunakan dalam perbincangan dan wacana ketamadunan. Penjelasan ini amat perlu kerana kegagalan memahami
konsep-konsep atau istilah-istilah itu akan menyebabkan tersimpangnya pemahaman dan tersasarnya pandangan tentang tamadun dan ilmu ketamadunan itu. Ini secara langsung akan membolehkan seseorang mendapatkan intipati daripada konsep-konsep itu dan seterusnya membina pandangan dunia (world view) serta kerangka rujukan (frame of reference) apabila membicarakan isu-isu ketamadunan dan peradaban secara khusus.

Kerangka rujukan ini penting kerana pengajian ketamadunan itu perlu di bina di atas asas epistemologi yang jelas dan bertitik tolak daripada premis yang disesuaikan dengan acuan pandangan dunia yang tertentu bersandarkan latar budaya, ideologi dan agama di mana ianya dibina. Matlamat daripada pembinaan dan kefahaman tentang pandangan dunia ini tidak lain daripada untuk menjanakan upaya intelektual bagi membolehkan ukuran bertamadun dan tidak bertamadunnya sesuatu masyarakat atau bangsa atau komuniti itu dibuat. Ringkasnya, untuk terlibat dengan perbahasan tentang tamadun dan ketamadunan, seorang itu perlu memahami dan mengenal pasti apakah kriteria dan asas rujukan bagi menentukan tahap dan pencapaian sesuatu tamadun berdasarkan teori-teori ketamadunan yang dikemukakan samada klasik, moden maupun kontemporari. Pada masa yang sama ia juga mampu mengenal pasti dan dengan pengetahuan itu berupaya menggunakan acuan dan sistem nilai sendiri dalam menilai apa jua bentuk budaya dan peradaban yang datang dari luar.

1.2.

PENGAJIAN KETAMADUNAN (CIVILISATIONAL STUDIES) DAN SEJARAH TAMADUN (HISTORY OF CIVILIZATION)

"History is for human self-knowledge ... the only clue to what man can do is what man has done. The value of history, then, is that it teaches us what man has done and thus what man is." Robin G. Collingwood (1946) Sering berlaku khilaf dalam pemahaman antara pengajian ketamadunan dan sejarah tamadun. Ekoran daripada keadaan ini menuntut dijelaskan perbezaan dan pertalian atau hubung kait antara pengajian ketamadunan dengan sejarah tamadun? Penjelasan ini lebih-lebih lagi diperlukan kerana kajian ketamadunan harus dibina di atas asas epistemologi yang betul dan mengikut acuan dan berasaskan prinsip dan fundamental tertentu. Ini perlu bagi mengelakkan kecelaruan antara membincangkan tamadun sebagai suatu konsep dan tamadun sebagai suatu realiti sosial dalam sejarah manusia. Sebagai satu bidang ilmu dan pengetahuan, pengajian ketamadunan membicarakan teori, konsepkonsep asas, ciri serta sifat tamadun secara konseptual, teoretikal dan abstrak, manakala sejarah tamadun pula merujuk kepada pengalaman yang dilalui oleh sesuatu tamadun daripada segi pencapaian, jatuh bangun, kemajuan dan kemundurannya atau ringkasnya kajian mengenai masa lampau. Secara amnya pengajian ketamadunan tidaklah begitu terikat kepada batasan masa/zaman manakala sejarah tamadun lazimnya dibatasi oleh faktor masa. Namun demikian perspektif ini tidak bertujuan mengasingkan pengajian sejarah tamadun dengan pengajian atau kajian ketamadunan. Ini kerana antara kedua-duanya tidak boleh malah tidak mungkin dapat dipisahkan. Tanpa sejarah, kajian ketamadunan akan menjadi sesuatu subjek yang hampa, usang dan kosong seperti halnya dengan bakul yang tiada berisi. Oleh itu sejarah mesti selamanya menjadi komponen asas dalam kajian ketamadunan kerana melalui sejarahlah ilmu dan teori ketamadunan dibentuk, dibina dan dikembangkan. Di samping sejarah, komponen-komponen dan disiplin-disiplin pengetahuan yang lain juga menjadi komponen pentingnya termasuk agama, falsafah, kajian bandar, sosiologi, antropologi, kebudayaan, sains dan teknologi, seni dan kesusasteraan. Bahkan semua disiplin ilmu yang menghuraikan tentang manusia dan kehidupan serta persekitarannya adalah termasuk di bawah ruanglingkup disiplin yang memperkukuhkan bidang kajian ketamadunan. Ertinya pengajian ketamadunan adalah suatu bidang yang sangat hidup, versatile, luas dan bersifat inter-disiplin serta pelbagai disiplin. Secara teorinya pengajian ketamadunan, di samping bersifat inter-disiplin, merentasi perbincangan tentang masa lampau, masa kini dan masa depan. Ringkasnya perbezaan antara pengajian ketamadunan dan pengajian sejarah tamadun hanyalah daripada segi fokus dan bukannya subjek. Cuma penjelasan ini diperlukan bagi membetulkan persepsi yang melihat kedua-dua pengajian ini adalah sama dan serupa.

1.3.

TAKRIF DAN CIRI-CIRI TAMADUN

Perkataan tamadun digunakan bagi menggambarkan kemajuan sesebuah masyarakat khausunya dari sudut ilmu pengetahuan dan fizikal. Dari perspektif semasa, perkataan tamadun merujuk kepada pencapaian yang tinggi dalam sains dan teknologi (S&T) selari dengan penonjolannya dalam tamadun Barat. Perkataan tamadun itu sendiri adalah dari bahasa Arab yang telah diterima pakai dalam bahasa Melayu (dalam bahasa Indonesia istilah peradaban lebih popular penggunaannya). Dari sudut etimologinya ia berasal daripada kalimah maddana iaitu kata kerja merujuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti. Daripada perkataan ini diterbitkan perkataan madani yang merupakan sifat nama. Madani merujuk kepada sifat sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan perbandaran serta kehalusan budi pekerti yang terpuji. Kedua-dua perkataan maddana dan madani sendiri sebenarnya berasal daripada deen yang bermaksud agama, iaitu menggambarkan kehidupan beragama. Secara tidak langsung, pengertian tamadun menekankan dua perkara yang penting iaitu kehalusan budi pekerti dan pembangunan perbandaran atau penempatan. Secara lebih sempurna, tamadun boleh ditakrifkan sebagai sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran dan kemajuan (seperti S&T, kesenian, kesusasteraan dan lain-lain) yang tinggi, baik, halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti, tatasusila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa. Selain daripada itu, perkataan yang sering digunakan dalam bahasa Inggeris untuk memberi maksud tamadun ialah civilization. Perkataan ini berasal daripada perkataan civitas dalam bahasa Latin yang bermaksud bandar atau kota. Seperti hadarah dan peradaban, civilization juga membawa maksud yang menekankan penggabungan antara ketinggian budaya dan kemajuan kebendaan. Di antara penulis yang boleh dianggap pelopor dalam bidang pengajian ini antaranya adalah Jurji Zaydan dan Farid Wajdi, di samping beberapa tokoh lain seperti Muhammad Abduh dan Malik Bennabi. Bagaimana pun penulis yang lebih awal mengupas dan mengenengahkan idea pengajian ketamasunan ini adalah Ibn Khaldun. Ibn Khaldun menggunakan istilah umran bagi menjelaskan makna dan maksud tamadun yang merangkumi organisasi sosial dan budaya. Istilah tamadun diperkenalkan secara khusus bagi pengajian ini oleh Jurji Zaydan apabila beliau menerbitkan karyanya yang masyhur Tarikh al-Tamaddun al-Islami. Muhammad Abduh menggunakan istilah madaniyyah (daripada akar perkataan yang sama dengan tamaddun). Dalam korpus berbahasa Melayu pula, sekurang-kurangnya dua istilah yang sering digunakan iaitu tamadun dan peradaban. Kedua-dua istilah itu juga bukanlah kata asal bahasa Melayu. Kedua-duanya adalah pinjaman perkataan Arab. Dalam korpus penulisan berbahasa Melayu, sebelum kedatangan Islam perkataan yang dugunakan bagi maksud peradaban adalah budaya yang bertunjang kepada ketinggian nilai dan kehalusan budi. Hal ini dicerminkan dalam adat resam dan tradisi bangsa Melayu zaman berzaman. Pada ketika ini kalimah Melayu yang sering digunakan bagi menggambarkan peningkatan kehidupan masyarakat ini adalah kemajuan atau pembangunan. Namun begitu perkataan maju dan kemajuan ternyata mempunyai konotasi yang jauh lebih sempit daripada tamadun. Sesudah kedatangan Islam istilah-istilah bahasa Arab diguna dengan meluas dan kemudiannya diiktirafkan dan diterima pakai sebagai perkataan atau istilah Bahasa Melayu. 1.4. AGAMA DAN TAMADUN

Agama adalah satu aspek yang tidak boleh diabaikan dalam kajian ketamadunan. Fenomena agama penting difahami kerana ia merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia. Berasaskan fahaman sekular agama melibatkan kepercayaan (belief) terhadap suatu yang bersifat transcendent dan beyond.4 Manakala tamadun merujuk kepada suatu tingkat pencapaian daripada segi pembangunan sosial, keadaan masyarakat yang berperadaban atau menjadi bertamadun. Ianya bermaksud suatu masyarakat yang mencapai tahap maju dalam bidang sosial, seni dan sains yang mempunyai kompleksiti daripada segi budaya yang dibentuk dalam kelompok tertentu berasaskan epoch yang tertentu.

Bagi menghuraikan hubungan antara tamadun dengan agama, suatu pendekatan yang bersifat kefalsafahan diperlukan. Ia harus bertitik tolak daripada konsep manusia sebagai agen tamadun par exellence. Oleh kerana tamadun dibina atas acuan dan bentuk serta latar budaya masyarakat yang tertentu maka faktor keagamaan atau sistem kepercayaan sesuatu masyarakat itu tidak dapat diketepikan dan/malah ianya dalam banyak keadaan menjadi faktor penentu. Hal yang demikian ini dapat dibuktikan melalui singkapan sejarah tamadun-tamadun besar dunia. Tamadun-tamadun dunia yang pernah muncul seperti Aztec, Sumeria/Babylonia, Masir Purba, China, Indus-Ganges misalnya mempunyai tradisi sistem kepercayaan yang mendominasi malah menentukan imej tamadun tersebut. Kehidupan berbudi pekerti mulia dan bermoral tinggi merupakan perkara penting dalam kehidupan bertamadun. Pembinaan sifat tersebut pada diri seseorang berkait rapat dengan kepercayaan beragama dalam kehidupan seorang manusia. Agama berperanan membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat serta perilaku tindakan mereka dalam kehidupan. Daripada bukti tamadun-tamadun silam, dapat dilihat bagaimana agama mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan tamadun. Bukti-bukti peninggalan dan barangan tamadun-tamadun silam yang dapat dilihat sehingga ke hari ini menggambarkan penghayatan yang tinggi terhadap kehidupan beragama. Namun begitu, bukan semua tamadun dipengaruhi dengan kuat oleh agama sebagaimana tamadun Barat kontemporari yang lebih cenderung memencilkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakatnya. Selain daripada itu, terdapat beberapa tamadun yang turut mengumpulkan pelbagai agama yang berbeza sebagai pegangan masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat dalam zaman tamadun Islam yang lalu, apabila tidak semua yang bernaung di bawah tamadun itu terdiri dari kalangan masyarakat Islam. Berasaskan pandangan para sarjana umumnya, terdapat sekurang-kurangnya dua aliran iaitu yang bependapat agama mempunyai pengaruh dan peranan yang besar terhadap tamadun di satu pihak dan mereka yang skeptikal terhadap peranan agama disatu pihak yang lain. Sebagai contoh, Arnold Toynbee berpendapat in the course if its evolution, a civilisation produced, among other things, a universal state and higher form of religion. Namun seorang lagi sarjana Amerika, Thomas Berry berpendapat bahawa tamadun ketimuran (oriental civilisation) seperti China dan India tidak dapat difahami sepenuhnya kecuali dengan merujuk kepada agama-agama besar Asia. Manakala Edward Sullivan ketika mengulas dan mengiktiraf peranan Islam dalam pembinaan tamadun Islam mencatatkan Muslim civilisation was the product of Muslim religion. Para sarjana Islam dalam bidang ini pula telah membuat penegasan tentang kedudukan, peranan serta pengaruh Islam sebagai pemangkin kebangunan tamadun Islam. Muhammad Abduh misalnya dalam Tafsir al-Quran telah membuat suatu generalisasi bahawa semua tamadun (madaniyyat) dibangunkan di atas asas agama. Manakala Ali Shariati pula menekan persoalan peranan Islam sebagai faktor utama dalam proses kebangunan Tamadun Islam. 1.5. HUBUNGAN TAMADUN DENGAN BUDAYA

Dalam kehidupan bertamadun, masyarakatnya manusia dicirikan sebagai masyarakat yang memiliki budaya yang tinggi dan terpuji. Budaya merujuk kepada tatacara mereka bertindak ke atas persekitaranmya (termasuk persekitaran sosial) dalam menguruskan kehidupan secara kolektif. Berbudaya tinggi dan terpuji pula merujuk kepada kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang dipaparkan dalam kehidupan mereka. Bagaimanapun tamadun berbeza daripada budaya apabila dilihat dari dua keadaan berikut a) Pengaruh dan natijah tamadun berkekalan lebih lama berbanding dengan pengaruh dan natijah budaya. Dengan pengertian lain sesuatu natijah budaya yang kekal lama dalam sesebuah masyarakat merupakan natijah tamadun. Sebagai contoh, kesetiaan kepada maharaja merupakan satu natijah tamadun dalam masyarakat Jepun meskipun sistem politik mereka telah jauh berbeza daripada

10

keadaan silam. Cara mereka berpakaian dan pemilihan jenis makanan pula merupakan natijah budaya kerana telah mengalami banyak perubahan dalam tempoh seratus tahun ini. b) Tamadun melampaui batas-batas kenegaraan dan wilayah sedangkan budaya selalunya dikaitkan dengan negara atau wilayah tertentu. Tamadun Islam misalnya mengandungi beberapa budaya mengikut negara atau wilayah yang berbeza. Sebagai contoh, budaya masyarakat Islam di rantau Melayu berpakaian berbeza daripada masyarakat Islam di Semenanjung Arab sungguhpun mereka berada di bawah naungan ketamadunan Islam.

Tamadun dan Bangsa Lazimnya sesuatu bangsa mempunyai pertalian yang rapat dengan sejarah, tradisi dan budaya kawasan geografi tertentu. Manakala tamadun pula bersifat universal melintasi sempadan geografi yang secara langsung melampaui batasan bangsa dan kebangsaan. Terdapat tamadun yang dibangun dan dimiliki oleh lebih daripada satu bangsa atau kaum seperti tamadun Barat yang mengandungi beberapa bangsa atau kaum di Eropah dan Amerika Utara. Manakala Tamadun Islam telah bangun dan berkembang dengan di latari oleh pelbagai budaya dan bangsa. Secara teorinya, tamadun dan bangsa mempunyai kaitan walaupun selalunya tamadun melampaui batasan kebangsaan. Namun demikian imej sesuatu tamadun itu banyak ditentukan oleh bangsa yang menerajui tamadun itu. Sebagai contoh yang dekat ialah tamadun Islam yang berkembang di Alam Melayu yang memperluhatkan imej dan citra keMelayuannya, pada waktu yang sama meletakkan Islam sebagai asas sistem nilai dan landasannya.

1.6.

PROSES DAN KARAKTERISTIK TAMADUN

Clive Bell dalam bukunya Civilization menghujahkan antara perkara yang amat penting dalam tamadun ialah kewujudan leisured class iaitu kewujudan mereka yang bersedia memberikan masa lapangnya (surplus time) untuk membantu orang lain (Clive Bell, Civilization: An Essay, London: Penguin Book, 1938) Merujuk pandangan Bell di atas, ada dua kata kunci penting yang menjadi asas memahami tahap pencapaian ketamadunan iaitu leisured class dan surplus time. Beliau melihat tamadun sebagai manifestasi kejayaan menyediakan suatu keadaan di mana anggota masyarakat itu mempunyai masa untuk melakukan aktiviti berhibur dengan adanya masa senggang. Ini selari dengan pandangan yang melihat bahawa antara ciri masyarakat bertamadun adalah yang dapat menzahirkan kreativitinya melalui aktiviti masa senggang seperti merekacipta hasil seni dan berkarya. Sebagai suatu proses, tamadun merupakan evolusi yang berlaku dalam sesuatu masyarakat daripada kehidupan desa kepada kehidupan bandar, daripada kehidupan tidak tetap kepada kehidupan menetap. Proses inilah yang menjadi asas pembentukan dan pemikiran mengenai tamadun manusia. Peringkat-peringkat proses ini menjadi fokus pelbagai bidang ilmu berkaitan pengajian ketamadunan yang mana tiap-tiap peringkat proses itu merupakan peringkat yang mempengaruhi peringkat seterusnya. Secara amnya proses yang dilalui oleh sesuatu masyarakat daripada tidak bertamadun kepada bertamadun itu dapat dibahagikan kepada beberapa peringkat iaitu bermula dengan masyarakat simpel/mudah kepada masyarakat modern dan kompleks. Dalam proses ini sesuatu masyarakat mengalami proses peringkat pertama iaitu menyediakan keperluan asas bagi diri dan keluarganya, makanan, pakaian, tempat tinggal dan keselamatan. Proses ini akan berterusan iaitu bermula daripada usaha memenuhi keperluan asas sehinggalah kepada keupayaan memenuhi keperluan-keperluan yang bersifat mewah dan yang bukan lagi bersifat asas. Dalam proses peningkatan ini manusia melalui berbagai lapisan taraf hidup yang mana melibatkan peningkatan dan penambahan bagi keperluan asas. Masyarakat menjadi bertambah maju dengan peningkatan prasarana dalam kehidupan dan perubahan konsep tentang apa yang dikatakan asas dan apa

11

yang dikatakan mewah. Berbezanya konsep keperluan asas itu juga adalah sebahagian daripada petunjuk penting yang menentukan tahap pencapaian sesuatu masyarakat dalam bidang ketamadunan. Sebagai contoh barangan mewah pada peringkat awal proses ketamadunan kemudiannya berubah menjadi barangan keperluan asas pada peringkat berikutnya. Sebagai contoh, pakaian adalah keperluan asas bagi menutup bahagian-bahagian tertentu tubuh manusia tetapi kemudiannya pakaian yang sempurna menjadi keperluan asas kepada masyarakat manusia yang sudah bertambah maju. Manakala pada peringkat seterusnya pakaian yang bersesuaian dengan keadaan tertentu manjadi keperluan asas mungkin kepada orang tertentu (yang berkedudukan) dan seumpamanya. Proses yang berikutnya mungkin lebih menjurus kepada jenis pakaian yang dikaitkan juga dengan status sosial seseorang kerana pakaian pada ketika ini bukan lagi keperluan asasi tetapi berfungsi sebagai lambang kedudukan sosial seseorang. Selain itu, aspek kehidupan yang lain juga bergerak selari dengan pergerakan tamadun seperti pendidikan. Pada masa lampau kebolehan menulis adalah suatu yang jarang-jarang dimiliki oleh seseorang dan ianya merupakan suatu keistimewaan kepada sesiapa yang memiliki kebolehan itu. Contohnya, pada zaman jahiliah Arab, mereka yang berupaya menulis dianggap seorang yang sangat istimewa dalam masyarakat. Tetapi perkembangan tamadun kemudiannya meunjukkan bahawa kebolehan yang seumpama itu bukan lagi sesuatu yang istimewa, malahan mereka yang tidak memiliki keupayaan itu pula dianggap ketinggalan atau kekurangan. Bahkan pada ketika ini salah satu petunjuk yang digunakan bagi mengukur pencapaian sesuatu masyarakat atau bangsa adalah kadar celik hurufnya. Setiap tamadun mempunyai ciri-ciri atau penonjolan yang tersendiri seperti tamadun Yunani yang terkenal dengan kesusasteraan falsafah dan keseniannya, tamadun Cina dengan kerafnya manakala tamadun Islam pula terkenal dengan perspektif pandangan dunia yang menyeluruh dan perkembangan sains dan teknologi. Di samping terdapat keistimewaan tertentu pada tamadun-tamadun yang berbeza, tamadun juga mempunyai ciri-ciri dasar dan asas yang bersifat sejagat seperti berikut a) b) c) d) e) f) g) Kewujudan penempatan masyarakat manusia di sesebuah kawasan atau beberapa kawasan yang disatukan membentuk kota, bandar, kepolisan atau madinah. Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna, seterusnya terhasil peningkatan jangka hayat penghidupan yang lebih stabil dan panjang. Kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik, pentadbiran, ekonomi dan pendidikan yang sempurna dan teratur. Kemunculan satu bahasa atau beberapa bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri bagi menjadi perantaraan komunikasi, perakaman, penyampaian dan pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu. Kewujudan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral yang berwibawa yang dikuatkuasakan untuk mengatur perlakuan dan tindak tanduk masyarakatnya dalam segala kegiatan kehidupan. Kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan bagi menyempurnakan lagi keselesaan kehidupan. Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah, kesenian, kesusasteraan dan nilai estetika yang tersendiri. KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

1.7.

Perubahan pada sesebuah masyarakat daripada kehidupan tidak bertamadun kepada kehidupan bertamadun agak sukar digambarkan secara lengkap. Perubahan tersebut boleh jadi berlaku secara beransur-ansur atau secara drastik. Namun secara lebih menyeluruh dapat dikenal pasti beberapa faktor pendorong kepada kemunculan tamadun-tamadun dunia sebelum ini seperti berikut: a) Kedudukan yang strategik. Kedudukan yang sesuai dapat membantu membangunkan sesebuah penempatan dan membolehkan penduduk atau penerokanya memperoleh sumber-sumber semula jadi untuk kelangsungan kehidupan. Faktor geografi yang merujuk kepada kesesuaian lokasi telah dilihat menyebabkan kemunculan tamadun Cina di lembah Huang-He dan Yang Tze. Selain itu,

12

tamadun India di Lembah Ganges dan Brahmaputra, serta tamadun Mesopotamia di Lembah Tigris dan Euphrates, dan tamadun Mesir di Lembah Nil. Begitu juga dengan tamadun Melaka di pinggiran Selat Melaka. b) Rangsangan keagamaan dan kerohanian. Ajaran agama dan amalan rohani mendorong manusia supaya menghayati nilai-nilai kehidupan yang tulus dan suci, seterusnya membawa kepada kehidupan bertamadun. Sesebuah masyarakat yang menghayati kehidupan beragama akan berusaha memastikan kehidupan mereka mencapai kesempurnaan kemanusiaan, agar dapat melahirkan ketinggian budaya hinggalah membawa kepada kehidupan bertamadun. Kemunculan tamadun Islam misalnya begitu dipengaruhi oleh rangsangan nilai daripada penghayatan cara hidup Islam yang kamil berserta dorongan langsung daripada risalah wahyu. c) Pembangunan ilmu dan penghayatan nilai. Penghayatan yang tinggi terhadap moral dan nilai terpuji oleh pemimpin dan masyarakatnya. Nilai-nilai murni yang wujud pada masyarakat pastinya menggalakkan kecintaan kepada ilmu dan nilai-nilai murni yang lain seperti kreativiti, ketekunan, kerajinan, semangat berdisiplin dan sebagainya. Nilai-nilai murni yang wujud pada pemimpin pula sudah pasti menggalakkan kepimpinan yang berhemat, bertanggungjawab dan jujur yang seterusnya mendorong rakyatnya berganding bahu untuk membangunkan negara. Penghayatan nilai-nilai murni telah direalisasi oleh kesemua tokoh tamadun silam seperti Plato dan Aristotle dalam tamadun Yunani, Lao Tze dan Kung Fu-Tze dalam tamadun Cina, Kautilya dan Samkara dalam tamadun India serta al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali dan Ibn Khaldun dalam tamadun Islam. d) Tekanan kehidupan. Kesengsaraan hidup yang dialami oleh sesebuah masyarakat. Kehidupan yang sengsara dan menderita boleh mendorong masyarakat bekerjasama menggemblengkan tenaga untuk membebaskan diri mereka daripada belenggu tersebut. Situasi demikian boleh menjadikan masyarakat itu lebih berdisiplin dan kreatif untuk membangunkan kehidupan mereka. Hakikat ini bersesuaian dengan pepatah Inggeris yang menyatakan keperluan kehidupan merupakan ibu segala reka cipta (necessity is the mother of invention). Dalam konteks zaman moden, kemunculan negara Jepun sering kali dikaitkan dengan penderitaan masyarakatnya selepas kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua. e) Interaksi dengan tamadun lain. Toleransi yang tinggi terhadap sumbangan tamadun-tamadun yang lain. Semangat untuk mewujudkan interaksi antara tamadun merupakan satu rangsangan dan dorongan kepada pemupukan kehidupan bertamadun. Toleransi menggambarkan sikap keterbukaan untuk menerima sumber-sumber yang baik daripada tamadun-tamadun lain, yang akhirnya dapat membantu kemunculan tamadun baru. Sikap sebegini diamalkan oleh tokoh-tokoh penting tamadun-tamadun sebelum ini jelas menampakkan toleransi dan saling hubungan antara tamadun. Tamadun Islam contohnya merupakan tamadun yang telah bersikap terbuka untuk menerima sumber-sumber ilmu daripada tamadun Yunani, tamadun Parsi, tamadun India dan tamadun Cina. Seterusnya natijah kemunculan sesebuah tamadun dapat digambarkan oleh perilaku dan budaya masyarakat yang tinggi dalam pentadbiran dan perekonomian. Pada zaman kegemilangan sesebuah tamadun dapat diperhatikan pencapaian-pencapaian yang luar biasa dalam pelbagai bidang seperti kesenian, kesusasteraan, pemikiran dan falsafah, serta penciptaan teknologi yang seterusnya berkembang dalam tamadun-tamadun selepas itu. Hakikat ini menerangkan bahawa kegemilangan dan kecemerlangan bukanlah monopoli sesebuah tamadun tertentu. Namun, bagi sesebuah tamadun itu, setelah melalui zaman kecemerlangan pasti juga akan mengalami zaman kemerosotan. Dalam sejarah terdapat beberapa tamadun mampu bertahan dalam satu tempoh masa yang begitu panjang. Sebagai contoh tamadun Romawi berlangsung dari zaman Augustas sehingga ke zaman Aurelius (30 SM -180 M). Begitu juga dengan tamadun Islam Uthmaniyyah dari tahun masehi 1299 sehingga 1922, iaitu lebih daripada enam kurun. Adakah benar hukum sejarah yang sentiasa berputar, menyebabkan kemerosotan sesebuah tamadun?

13

Menurut Ibn Khaldun kebangunan dan kemerosotan sesebuah tamadun itu adalah mengikut hukum putaran sejarah. Pada peringkat permulaan ia berjaya kerana nilai-nilai baik, tetapi selepas mencapai kejayaan, nilai-nilai tersebut merosot kerana limpahan kemewahan dan penyelewengan. Sebaliknya para sarjana yang lain berpendapat sesebuah tamadun itu merosot bukanlah disebabkan hukum sejarah. Kemerosotan sesebuah tamadun itu boleh dielakkan sekiranya mereka belajar dari sejarah dengan mengekalkan nilai-nilai yang baik. Berdasarkan sejarah, sesebuah tamadun itu boleh merosot kerana faktor-faktor berikut: a) Berlakunya ketidakadilan dengan wujudnya jurang perbezaan yang begitu ketara antara golongan kaya dengan miskin. Sebagai contoh, situasi seperti ini dapat diperhatikan di penghujung tamadun Romawi pada kurun ketiga dan keempat Masehi. b) Berleluasanya penindasan dan kezaliman sehingga persoalan hak-hak kemanusiaan diketepikan sama sekali. Kehidupan bertamadun sudah tidak bermakna lagi apabila sistem ketatanegaraan dan perundangan tidak dihormati malah dicabuli dengan sewenang-wenangnya. Sebagai contoh, wilayahwilayah kolonial yang merupakan sebahagian daripada tamadun Barat telah tumbang disebabkan penindasan dan kezaliman yang dilakukan. c) Berlakunya keruntuhan moral dan nilai dalam masyarakat terutama di kalangan pemimpin yang menandakan musnahnya penghayatan terhadap budi pekerti yang murni dan mulia. Berdasarkan sejarah kemerosotan tamadun Yunani, tamadun Romawi dan tamadun Islam boleh dikaitkan dengan keruntuhan moral dan nilai terutama di kalangan pemimpin. Seorang penyair Arab, Ahmad Shawqi (1868 - 1932) pernah menukilkan dalam salah satu puisinya Sesungguhnya tertegaknya sesebuah umat itu adalah disebabkan ketinggian akhlaknya. Sekiranya akhlak mereka hilang maka umat tersebut akan lenyap. d) Wujud sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan terutamanya dari segi perubahan teknologi atau perubahan dalam struktur politik, ekonomi dan sosial. Sikap sebegini pasti akan merencatkan daya kreativiti dan inovasi sesebuah masyarakat dan seterusnya menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang beku atau jumud berpanjangan. Seorang tokoh pemikir masa kini, Edward de Bono menyatakan bahawa sikap tertutup merupakan halangan yang paling besar terhadap penganjakan paradigma (paradigm shift). Dalam sejarah dapat dilihat bagaimana tamadun Islam Uthmaniyyah mengalami keruntuhan dan dalam disebabkan sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan teknologi dan sosial. e) Berlakunya malapetaka atau bencana alam yang menyebabkan kerosakan secara besar-besaran. Faktor seperti ini juga merupakan salah satu penyebab kemerosotan sesebuah tamadun. Bagaimanapun, faktor ini di luar kawalan manusia untuk menghalangnya daripada berlaku. 1.8. PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA TAMADUN

Terdapat banyak perbezaan dan persamaan antara satu tamadun dengan satu tamadun yang lain. Ciri-ciri perbezaan dan persamaan antara tamadun boleh dilihat terutamanya dari sudut teologi, epistemologi dan etika. Sebagai contoh, persoalan teologi berhubung dengan konsep monoteisme Islam begitu berbeza daripada metafizik Buddhisme yang tidak menerima konsep Tuhan Pencipta (Creator God). Hinduisme pula sebaliknya, menerima konsep Tuhan walaupun manifestasi monoteismenya berbeza daripada Islam, Kristian dan Yahudi. Islam, Kristian dan Yahudi dilihat secara umum merupakan agama-agama monoteistik, tetapi kepercayaan monoteisme mereka berbeza antara satu sama lain. Persoalan-persoalan teologi, sering dilihat menimbulkan percanggahan pendapat antara satu tamadun dengan satu tamadun yang lain. Malahan, percanggahan juga tidak dapat dielakkan berlaku dalam sesebuah agama itu sendiri. Sekiranya dibandingkan dengan persoalan teologi, persoalan etika sebenarnya kurang menimbulkan kontroversi. Hakikat ini dapat menjelaskan bahawa dialog tamadun atau peradaban boleh berlangsung dalam keharmonian sekiranya fokus lebih ditumpukan kepada persoalan etika. Dalam konteks melihat perbezaan dan persamaan antara tamadun, tujuh persoalan etika berikut dikemukakan:

14

Alam sekitar Hidup secara harmoni dengan alam sekitar merupakan satu prinsip yang diterima oleh kesemua agama. Berdasarkan pengajaran sesetengah agama, alam sekitar dilihat sebagai anugerah Tuhan. Manusia pula dipertanggungjawabkan sebagai khalifah (custodian atau steward) yang berperanan sebagai penjaga alam sekitar. Bagi Islam, Buddhisme dan beberapa aliran Kristian memelihara alam sekitar bermakna menggunakan anugerah Tuhan secara bertanggungjawab. Tetapi dalam beberapa tamadun tertentu, memelihara alam sekitar diberi pentafsiran pasif sehingga alam sekitar itu disembah dan dilihat sebagai Divine Power. Sungguhpun terdapat perbezaan pandangan ini, namun tamadun-tamadun tradisional secara umumnya tidak memusnahkan alam sekitar. Keluarga Tamadun-tamadun tradisional begitu menghayati prinsip keluarga sebagai asas pembentukan masyarakat. Keluarga yang dimaksudkan pada lazimnya ialah keluarga extended. Dalam sesebuah keluarga tradisional, telah menjadi warisan turun-temurun amalan menentukan kedudukan antara kaum lelaki dan kaum perempuan melalui hierarki kuasa. Menurut konfusianisme kesetiaan dan pertalian yang erat melalui konsep kekeluargaan sebegini merupakan penafian hak seseorang dan bertentangan dengan keadilan. Konsep kekeluargaan dalam pengajaran Islam pula begitu mementingkan kasih sayang dan hormatmenghormati. Berdasarkan hakikat tersebut, bukanlah persoalan kedudukan kaum lelaki dan kaum perempuan dalam sesebuah keluarga itu yang menjadi persoalan utama, tetapi setiap mereka harus menunaikan tanggungjawab masing-masing dalam lingkungan kasih sayang dan hormat-menghormati. Komuniti Komuniti sangat penting dan berpengaruh dalam menentukan personaliti dan identiti seseorang manusia. Komuniti juga dapat memastikan bahawa nilai-nilai dan norma-norma murni dalam masyarakat sentiasa dihormati. Di samping itu, komuniti dapat memberi sokongan moral, material dan psikologikal kepada anggota-anggotanya. Dikotomi individu dan komuniti jarang wujud dalam masyarakat tradisional. Keduadua pihak berpegang pada nilai-nilai moral tertentu yang lazimnya bersumberkan agama atau kuasa transenden. Bagaimanapun, fenomena seperti ini bukanlah bermakna seseorang itu tidak mempunyai identiti tersendiri dalam komuniti tradisional. Dalam sejarah ketamadunan manusia, dapat diperhatikan bagaimana identiti seseorang dan kemantapan komuniti mencapai keseimbangan dalam beberapa tradisi tertentu seperti Islam dan Buddhisme. Kerajaan Falsafah tamadun-tamadun tradisional amat menekankan persoalan moral atau akhlak sebagai dasar sesebuah kerajaan. Peranan dan tanggungjawab kerajaan dijelaskan melalui peranan dan tanggungjawab seseorang raja. Sifat-sifat raja yang saksama dan adil merupakan tema utama tamadun-tamadun silam. Dalam tamadun Cina, tulisan Moh-Tze, Lao-Tze, Kung Fu-Tze, Meng Tze dan beberapa tokoh-tokoh yang lain sangat menekankan perkara ini. Begitu juga dalam tamadun India, Kautilya membincangkan ciri-ciri kepimpinan yang saksama dan adil. Manakala dalam tamadun Islam, al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali dan Ibn Khaldun turut menumpukan perhatian kepada persoalan yang sama. Kesetiaan kepada raja dan perlindungan yang diberikan oleh raja kepada rakyat merupakan dimensi penting kerajaan dalam tamaduntamadun tradisional. Hubungan ini lazimnya dilandasi oleh semangat feudalisme yang tebal. Namun demikian, kesetiaan yang diberikan oleh rakyat tetap berpandukan nilai-nilai moral. Sekiranya seseorang raja melanggar lunas-lunas keadilan, maka ketika itu rakyat boleh menyanggah dengan tujuan untuk membetulkannya. Ekonomi Dalam tamadun-tamadun tradisional, kegiatan ekonomi berlaku dalam konteks Moral Semesta (Moral Universe). Dalam ajaran Buddhisme, wujud konsep hak-hak kehidupan sebagaimana yang termaktub dalam salah satu daripada eightfold path. Dalam ajaran Islam, prinsip yang berkaitan dengan halal dan haram mempunyai hubungan yang rapat dengan persoalan akhlak. Hakikat ini menjelaskan bahawa wujud kegiatan ekonomi yang boleh mempertingkatkan tahap moral manusia sebagaimana juga wujud kegiatan ekonomi yang boleh merosakkan moral manusia. Konsep wang, laba, ganjaran, pasaran dan sebagainya sangat dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan moral. Bagaimanapun, kenyataan ini bukanlah bermakna tidak terdapat penipuan, rasuah atau bentuk-bentuk penyelewengan yang lain seperti yang berlaku dalam kegiatan ekonomi moden.

15

Pendidikan Dalam tamadun-tamadun tradisional, matlamat utama pendidikan adalah untuk pembinaan sifat-sifat mulia seseorang (character-building) melalui proses pengajaran ilmu. Menyedari akan perkara tersebut, dimensi inner-Being diberi penekanan penting dalam konsep pendidikan Islam, Kristian, Hinduisme dan agama-agama yang lain. Manusia perlu mengetahui dan menguasai dirinya dahulu sebelum mampu menguasai persekitaran luaran melalui pengetahuannya tentang alam. Cuma cara transformasi ini berlaku berbeza dari satu tradisi ke tradisi yang lain. Dalam ajaran Islam persoalan tauhid memainkan peranan penting dalam transformasi manusia, tetapi dalam ajaran Buddha dan beberapa aliran ajaran Hindu, transformasi sifat dapat dicapai melalui proses mencari diri sendiri. Kesihatan Sepertimana bidang-bidang dalam masyarakat yang lain, konsep kesihatan dalam tamadun-tamadun tradisional tidak terpisah daripada pandangan semesta sesebuah agama. Sifat penting konsep kesihatan tamadun-tamadun tradisional ialah pandangan dan pendekatan holistiknya. Holistik bermakna suatu pandangan yang mengakui bahawa kesihatan seseorang dipengaruhi oleh alam sekitarnya yang lebih luas, lebih menyeluruh dan saling berhubungan. Mengubati penyakit, menurut konsep holistik bermakna memulihkan keseimbangan seseorang dan melalui proses ini dapat dipulihkan keharmonian dalam tubuh badan pesakit dan seterusnya keseimbangan dalam kehidupannya. Berdasarkan pemerhatian terhadap kehidupan bertamadun, jelas bahawa teras kepada konsepkonsep kehidupan dan pencapaian matlamat hidup dalam tamadun-tamadun tradisional mempunyai beberapa ciri persamaan. Namun begitu, dalam persoalan-persoalan tertentu, terutamanya yang berkaitan dengan teologi wujud beberapa perbezaan yang harus kita fahami. Memahami persamaan dan perbezaan antara satu tamadun dengan tamadun yang lain seharusnya mendorong kita untuk lebih bersikap toleransi ke arah mewujudkan keharmonian sejagat. Kesimpulannya, mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan dengan ilmu ketamadunan membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama. 1.9. INTERAKSI ANTARA TAMADUN

Walaupun setiap tamadun mempunyai keistimewaan tersendiri, sifat sebenar sesebuah tamadun tidak tertutup. Sesungguhnya telah wujud saling hubungan atau interaksi antara tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai, pemikiran, institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. Saling hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan positif meskipun terdapat juga kesan-kesan negatif. Kewujudan interaksi antara tamadun lahir disebabkan oleh semangat toleransi yang tinggi serta sikap saling menghormati antara sesebuah tamadun dengan sesebuah tamadun yang lain. Keterbukaan seperti ini memungkinkan berlakunya percambahan pemikiran dan budaya lalu mengelakkan kebekuan atau kejumudan yang boleh menyebabkan kemerosotan sesebuah tamadun.Perbincangan mengenai interaksi boleh dijelaskan dengan merujuk kepada jenis-jenis interaksi yang wujud, iaitu seperti berikut: Interaksi Dalam Lingkungan Budaya Yang Sama Interaksi dalam lingkungan budaya yang sama merujuk kepada hubungan satu budaya dalam sesuatu kaum seperti contohnya orang Melayu yang terdiri dari pelbagai suku kaum seperti orang Jawa, Banjar, Bugis, Mandaling dan sebagainya yang pastinya mempamerkan kepelbagaian budaya dan adat resam keturunannya. Begitu juga dengan orang Cina, yang mempunyai pelbagai suku kaum seperti Hakka, Kantonis, Hainan, Teochew dan sebagainya. Manakala bagi orang India seperti Malayalam, Punjabi dan sebagainya. Saling hubungan masyarakat Muslim dan Hindu di India memberi contoh tepat interaksi ini. Walaupun mereka mempunyai pegangan agama yang berbeza tetapi tidak dari segi budaya, seperti golongan masyarakat Hindu di India Utara menerima unsur-unsur keislaman dalam budaya berpakaian, pemakanan dan seni bina. Manakala masyarakat Muslim di India pula menerima unsur-unsur tertentu termasuk seni bina, muzik, pemakanan dan gaya hidup masyarakat Hindu. Secara umumnya setiap satu kelompok masyarakat mengamalkan kebudayaan yang hampir sama, tetapi terdapat dalam suasana

16

atau upacara majlis tertentu akan memperlihatkan kelainan budaya yang diamalkan menurut suku kaum masyarakat tersebut. Interaksi Dengan Budaya Dan Peradaban Yang Berbeza Interaksi jenis ini menerangkan bagaimana antara satu kaum yang berlainan budaya dan kepercayaan agama dapat saling berinteraksi walaupun tinggal di satu lokasi atau negara yang sama.Interaksi antara masyarakat Muslim dan Buddhisme di Asia Tenggara boleh dijadikan rujukan. Dalam konteks hubungan sosial, masyarakat Muslim berinteraksi dengan masyarakat Buddha di Thailand, Kemboja, Indonesia (Jawa) dan Malaysia sebelum zaman kolonial lagi. Meskipun agama dan budaya hidup mereka begitu berbeza dan segi metafizik dan teologi, hak-hak masyarakat Buddha untuk mengamalkan agama mereka begitu dihormati di negara-negara yang kebanyakan penduduknya terdiri daripada penganut-penganut Islam. Kewujudan kuil-kuil seperti Borobudur di Pulau Jawa yang majoriti penduduknya penganut-penganut Islam merupakan lambang kepada sikap toleransi seperti ini. Interaksi Antara Peradaban Yang Dominan Dengan Yang Tidak Dominan Interaksi antara Islam dengan Yahudi dan Islam dengan Kristian pada saat kelahiran Islam di Semenanjung Arab memperlihatkan bagaimana interaksi antara peradaban yang dominan dengan yang tidak dominan. Hak masyarakat Yahudi, Kristian dan kelompok-kelompok kaum yang lain diberi jaminan perlindungan dalam Piagam Madinah yang digubal oleh Nabi Muhammad s.a.w. sendiri. Tempat-tempat peribadatan kedua-dua kaum ini diberi perlindungan, malah penganut agama Yahudi dan Kristian bebas mengamalkan agama mereka tanpa sebarang ketakutan. Pengiktirafan hak agamaagama bukan Islam untuk mengamalkan agama mereka selagi mereka tidak mengganggu atau menceroboh Islam atau masyarakat Muslim merupakan salah satu prinsip yang penting dalam sistem keadilan Islam. Sepanjang sejarah ketamadunan Islam dan zaman pemerintahan Umayyah sehingga zaman pemerintahan Uthmaniyyah, masyarakat Yahudi dan Kristian hidup harmoni dan damai di tengahtengah masyarakat Muslim yang merupakan majoriti. Selain bebas mengamalkan agama masingmasing, beberapa individu Yahudi dan Kristian diberi kepercayaan menduduki tempat-tempat tinggi dalam pentadbiran kerajaan Islam, terutamanya di bumi Andalusia (Sepanyol). Penulis dan sarjana dari kalangan masyarakat Yahudi dan Kristian terus memberi sumbangan kepada perkembangan tamadun Islam. Contoh Interaksi Dalam Sejarah Selain daripada contoh-contoh yang dikemukakan sebelum ini, terdapat banyak lagi contoh dalam sejarah yang boleh diambil sebagai rujuk dan pengajaran yang baik. Antaranya ialah interaksi antara tamadun Hinduisme dan tamadun Buddhisme pada zaman silam. Buddhisme sebagai sebuah agama yang lahir dalam masyarakat Hindu, memiliki ciri-ciri tertentu dan falsafah Hinduisme, termasuklah Karma (Rebirth), Dhamma (Righteousness) dan Mokhsa (Liberation). Selepas Buddha dan misinya, reformasi Hinduisme dipengaruhi pula oleh pemikiran-pemikiran tertentu dan Buddhisme termasuklah kritikannya terhadap sistem kasta, pemusatan kuasa rohaniah dengan golongan Brahmin, penafian hakhak tertentu kaum wanita dan lain-lain. Situasi seperti ini menunjukkan kedua-dua pihak memperoleh manfaat daripada kewujudan interaksi antara tamadun. Saling hubungan dan interaksi antara Islam dan Konfusianisme telah bermula sejak kurun ketujuh Masehi lagi. Pada peringkat awal, interaksi ini berlaku dalam bentuk perdagangan, iaitu antara saudagar-saudagar Arab dan Parsi dengan saudagar-saudagar Cina. Terdapat saudagar-saudagar Arab dan Parsi yang bermastautin di China, dan melalui proses interaksi termasuklah perkahwinan, mereka menjadi sebahagian daripada masyarakat tempatan. Dalam Dinasti Tang, Dinasti Sung, Dinasti Yuan dan Dinasti Ming, beberapa tokoh-tokoh Islam muncul memberikan sumbangan yang penting kepada perkembangan tamadun Cina. Terdapat di kalangan mereka yang dipertanggungjawabkan menjadi gabenor wilayah dan terdapat pula di kalangan mereka yang ditugaskan menjadi panglima tentera laut seperti Zheng He. Beberapa tokoh Islam yang lain turut memberi sumbangan kepada pemikiran Konfusianisme seperti Liu Zhi dan Ma Zhu di samping sumbangan kepada bidang astronomi, seni bina dan juga penghasilan peralatan ketenteraan. Yang lebih menarik lagi, sarjana-sarjana Cina yang beragama Islam mendapati bahawa dalam bidang etika, terdapat banyak kesejajaran antara pengajaran

17

Islam dan pengajaran Konfusianisme. Disebabkan hal tersebut, beberapa sarjana Islam berbangsa Cina mempelajari Konfusianisme seperti juga terdapat sarjana-sarjana Konfusianisme menunjukkan minat yang sama terhadap Islam. Kesemuanya ini dapat menggambarkan kesan yang positif daripada interaksi antara tamadun. 1.10. DIALOG ANTARA TAMADUN PERADABAN

a) Pengertian Dialog Dan Perkara-perkara Yang Berkaitan Dengannya Dialog ialah sebuah komunikasi dua hala antara individu (pihak) yang mempunyai pegangan atau pandangan yang berbeza rnengenai sesuatu subjek atau perkara yang tertentu, dengan tujuan ingin mencapai kebenaran yang bertambah lagi daripada pihak yang satu lagi itu. Mungkin takrifan ini kelihatan mudah dan tidak diperlukan. Anggapan ini tidak tepat kerana di dalam banyak situasi yang kononnya merupakan suatu dialog, dialog sebenarnya tidak berlaku kerana ada pihak yang menganggap dirinya sudah pun mempunyai penyeiesaian mahu pun kebenaran mutlak mengenai sesuatu perkara dan apa yang dia inginkan daripada rakan dialognya hanyalah penerimaan sematamata.5 Hari ini pakar bidang ini menggelarkan zaman ini sebagai Zaman Dialog (The Age of Dialogue) yang menggantikan Zaman Monolog yang telah pun berlalu. Pertukaran ini berlaku lantaran berlakunya anjakan paradigma yang diakibatkan oleh perkembangan sains dan teknologi yang begitu pesat. Dalam konteks barat juga dialog telah menjadi satu keperluan baru akibat kesedaran yang muncul mengenai betapa pelbagainya masyarakat manusia di dunia ini dari segi geografi budaya dan agama. Dan seperti yang telah dijelaskan, kesedaran mengenai kepelbagaian ini berlaku oleh kerana berkembangnya teknologi ICT dan teknologi transportasi misalnya yang membuatkan dunia semakin kecil. Dari perspektif lain pula, contohnya dan sudut pandangan kita di dunia rantau ini, dialog yang berlaku hasil atau kerana pertembungan bangsa Melayu dengan yang lain telah berlaku melalui perdagangan khasnya, untuk sekian lama. Oleh itu sepatutnya kemahiran berdialog yang baik dan berhemah telah sebati dengan masyarakat kita. Namun dalam konteks dialog dihargai secara sedar, di dalam masyarakat kita dialog antara peradaban bukanlah merupakan sesuatu yang menjadi keutamaan sehingga beberapa dekad kebelakangan ini. Untuk dialog menjadi mekanisme perpaduan yang berkesan, di antara lain kita memerlukan pendedahan ilmiah untuk memungkinkan kita membuat penilaian yang tepat mengenai sifat dan tamadun masing-masing. Penilaian yang tepat ini bukan hanya akan membantu kita meneruskan perasaan muhibbah antara tamadun sekalipun kita rnengakui wujud perbezaan antara kita, tetapi apa yang penting dapat membantu memampankan konsep tamadun Malaysia. Melalui dialog kita boleh membincangkan perkara-perkara yang boleh atau perlu disepakati. Idea dan prinsip asas tamadun Malaysia perlu dihayati bukan melalui stance atau pendekatan yang apologetic mahu pun defensive tetapi rnelalui pendekatan yang fitrah dan berasaskan fakta sejarah dan realiti kehidupan, keadaan dan sifat negara kita yang sebenarnya. Melalui dialog, kita boleh memanfaatkan keadaan dimana nilai-nilai tamadun-tamadun yang diwarisi rakyat Malaysia banyak mempunyai persamaan dari segi adab dan kehidupan beradab, manusia dan kemanusiaan, kepentingan alam tabii atau environment dan keperluan hidup berharmoni dengannya. Generasi baru kini mungkin telah banyak melupai pelbagai hikmah dan peninggalan tamadun kita sehingga kadangkala kita merasakan kehidupan kita sudah kehilangan paksi dan arah tuju. Oleh kerana itu cara mengembalikan atau mencungkil semula khazanah tamadun ini perlulah dipergiatkan dan dialog adalah mekanisme utama proses tersebut.

18

b) Bagaimana Membudayakan Dialog? Bentuk Dan Praktik Dialog Di Malaysia Sehingga kini dan mulai tahun-tahun 1980an misalnva memang sudah ada pihak-pihak yang telah memulakan usaha-usaha konkrit untuk mengadakan dialog contohnya dialog antara agama di dalam negara kita. Di peringkat elit, kemajuan dialog telah tercapai kerana ia melibatkan sanjana, pakar agama dan cendekiawan. Namun di samping hasil daripada dialog-dialog ini memerlukan pelaksanaan strategi-strategi keamanan yang tertentu, perlu juga dialog berlaku diperingkat yang lebih awam. Untuk kita mempunyai lebih banyak lagi pilihan mungkin elok kita memahami bentuk-bentuk dan jenis-jenis dialog yang boleh dilaksanakan. 6 # Dialog Kehidupan Seharian Di dalam kehidupan seharian masyarakat dari pelbagai kaum dan agama saling memperkaya fahaman masing-masing dengan mempraktikkan nilai-nilai peradaban dan tradisi mereka melalui proses bekerjasama, bekomunikasi dan hidup bersama-sama di dalam konteks pekerjaan, sekolah, penggunaan hospital, transportasi awam dan lain-lain. # Dialog Kemasyarakatan Di sini dialog lebih berbentuk praktikal melalui melakukan sesuatu kerja atau tugas secara bersamasama. Para pendialog disatukan oleh matlamat sepunya yang ingin dicapai walaupun mereka mempunyai latarbelakang yang berbeza. Sebagai contoh kera-kerja ini mungkin berbentuk projek mengutip derma mangsa bencana alam seperti malapetaka Tsunami atau projek menghapuskan kemiskinan, di mana motivasi membuat sumbangan tidak perlu penghuraian secara race-specific atau religion-specific. Projek menyelesaikan masalah sebegini juga sememangnva merupakan permulaan yang baik bagi dialog peradaban bermula dan memberikan aktiviti berdialog, motivasi yang mampan. c) Prinsip-Prinsip Dialog Untuk memastikan dialog, khasnya yang bermotifkan perpaduan berasaskan kefahaman yang tulen, mungkin baik sekiranya beberapa prinsip membimbing yang harus diambilkira difahami terlebih dahulu.7 a) Sebab utama dialog diadakan ialah untuk kedua-dua pihak mempelajari sesuatu, dan sesudah itu melalui atau mengalami perubahan ke arah kebaikan yang bertambah lagi dalam konteks situasi yang dihadapi. b) Dialog khasnya dialog agama atau peradaban mestilah merupakan projek yang bermanfaat kepada kedua buah pihak yang terlibat dan ia boleh berlaku secara intra dan juga inter peradaban. c) Setiap perserta dialog perlulah hadir dalam keadaan yang ikhlas. d) Setiap peserta mestilah boleh atau berupaya mendefinisikan diri dan pandangan (kepercayaankepercayaan dan nilai-nilai) yang dipegangnya dengan jelas. e) Peserta dialog mestilah cuba memahami persepsi dan pengalaman rakan dialognya. f) Peserta dialog mestilah bersifat kritikal secara minima terhadap interpretasinya terhadap tradisi orang lain. g) Peserta dialog perlulah tidak mempunyai pra-andaian yang tidak boleh diubah lagi tentang apakah perkara-perkara yang tidak akan dipersetujui. Daripada prinsip-prinsip ini kita mungkin dapat memahami, kenapa atau bagaimana dialog dikatakan sebagai Pertemuan di antara hati dan fikiran Pengalaman berjalan bersama di dalam projek-projek yang dianggap panting bagi kedua pihak Bukan suatu debat di mana ada yang kalah atau yang menang

Di samping kita memahami prinsip-prinsip dan makna dialog itu, ada juga pengkaji dan pengamal dialog yang bercakap tentang etika dan etiquette berdialog. Contohnya semasa berdialog perlulah agama dan cara beramal pihak-pihak yang terlibat dihormati. Dialog bukanlah peluang atau tempat agama diubahsuai atau dikritik. Aspek atau peradaban yang bersabit dengan articles of faith tidak boleh disentuh

19

di dalam dialog. Di dalam agama, ini disebut sebagai dimensi yang inter-personal. Apa yang boleh disentuh mungkin ialah dimensi inter-personal atau pun dimensi sosial sesebuah agama itu (contohnya yang berkaitan dengan isu keadilan, simpati kepada mereka yang tertindas, kekeluargaan dan lain-lain). Etika dan etiket berdialog juga menganjurkan sikap bersetuju untuk tidak bersetuju, menghormati perbezaan, menghargai ketidakbolehan pihak-pihak tertentu untuk menerima sesuatu pandangan, keikhlasan, simpati dan empati, kesabaran dan alertness (kepantasan memahami sesuatu ). d) Halangan Kepada Dialog Untuk memastikan dialog berupaya dijalankan dengan baik amat panting juga halangan-halangan kepada dialog difahami. Di antara halangan-halangan ini termasuklah faktor-faktor berikut: Conversion atau fenomena bertukar agama. Ramai orang beranggapan bahawa dialog tidak wajar diadakan kerana ia boleh mengakibatkan pendialog mengubah agamanya. Rasa rendah diri (inferiority complex) - perasaan rasa rendah diri dan tidak bersedia untuk berdialog membuatkan ramai orang tidak bersedia untuk berdialog. Innuendo sosial perasaan tidak senang apabila di kalangan penganut yang sama akan ada pihakpihak yang mempersoalkan ketulenan iman seseorang itu terhadap agamanya sekiranya ia berbaikbaik dengan penganut agama atau peradaban lain. Syak wasangka - sering wujud rasa curiga terhadap para penganjur dan pendialog terhadap tujuan dialog diadakan.8 Jelaslah betapa halangan-halangan ini akan dapat diatasi sekiranya etika berdialog diamalkan, iaitu dengan setiap agama dan peradaban dihormati dan ciri-ciri serta prinsip-prinsip agama atau peradaban tersebut tidak dijadikan bahan untuk dinegosiasikan. Di sini mungkin kita boleh mengandaikan di dalam konteks masyarakat kita bahawa penghormatan terhadap konsep tamadun Malaysia juga dijadikan salah satu prinsip ini. e) Situasi Dialog Di Malaysia Dan Di Peringkat Global Di peringkat global bolehlah dikatakan bahawa semangat dan praktik dialog sebenarnya telah pun banyak dibangkitkan. Pada tahun 1999 misalnya di dalam The Islamic Symposium on Dialogue, negara-negara O1C misalnya telah menerbitkan sebuah deklarasi mengenai dialog peradaban. Deklarasi ini telah diterima sebagai satu resolusi semasa perhimpunan agung Bangsa-Bangsa Bersatu 53/22 yang telah mengisytiharkan tahun 2001 sebagai Tahun Dialog Antara Peradaban Sedunia. Di antara lain deklarasi mengenai dialog peradaban yang dikemukakan ke persada dunia telah dipandu oleh ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama mengenai digniti manusia, keadilan, toleransi, meraikan kepelbagaian umat manusia serta peningkatan dialog ke arah kesalingfahaman berdasarkan sifat saling menghormati. Pengistiharan yang telah diusulkan oleh negara Iran ini amatlah berkaitan dengan surah Al-Hujurat (49) : 13 misalnya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang Iake-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal Mungkin tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa berdialog adalah satu tanggungjawab bagi masyarakat Malaysia hari ini. Memahami hakikat ini Malaysia telah menekankan betapa penting dan perlunya diadakan Dialog Antarabangsa sebagai satu-satunya jalan mencari keamanan di dalam dunia yang dipenuhi kebencian, kecurigaan dan keganasan khususnya selepas peristiwa September 11 tahun 2OOl. Negara kita menekankan bahawa hanya melalui dialog akan dapat ditanamkan rasa penghargaan, pemahaman dan penerimaan yang sebenar akan hakikat pelbagainva peradaban, budaya dan agama di dunia ini di samping sebab-sebab sebenarnya terorisme wujud. Sekali gus dialog ini juga akan dapat

20

menyanggah teori clash of Civilisations Samuel Huntington tersebut. Mesej ini telah disampaikan oleh Perdana Menteri di dalam ucapannya di Perhimpunan Agung PBB yang ke-59 pada tahun 2004 misalnya. Sebelum itu di dalam ucapannya yang lain di Oxford Centre of Islamic Studies, Perdana Menteri telah juga menawarkan Kuala Lumpur sebagai pusat dialog peradaban antarabangsa. Secara intraperadaban gagasan Islam Hadhari YAB pula boleh dilihat sebagai satu usaha tulen dan konkrit ke arah penyatuan, perpaduan dan pengukuhan tamadun dalam konteks peradaban Malaysia. Dengan itu satu aspek dialog intra-peradaban Malaysia hari ini ialah usaha mengadakan berbagai seminar dan bengkel menjelaskan Islam Hadhari misalnya.9 1.11. KESIMPULAN

Demi kesinambungan negara bangsa Kumpulan-kumpulan Etnik di Malaysia perlu bersatu di atas nilainilai sepunya serta bersikap patriotik dan TITAS adalah satu wahana dalam memberi pengisian ke arah tersebut. Pendedahan terhadap mengenali latar belakang tamadun masing-masing boleh memupuk rasa kesalingfahaman di antara satu sama lain. Ilmu tentang ketamadunan penting hari ini kerana ia memberikan faktor-faktor yang boleh membantu ke arah pembinaan dan kejayaannya dan juga sebaliknya apakah perkara-perkara yang boleh membawa kepada keruntuhannya tamadun? Ilmu tentang ketamadunan amat relevan kerana manusia dewasa ini sedang berada di persimpangan jalan. Kejayaan fizikal yang begitu tinggi melalui sains dan teknologi malangnya telah diiringi oleh falsafah dan pandangan semesta atau worldview yang melihat hanya yang material itu wujud, penting dan beroperasi di dalam kehidupan. Secara mudah dapat digambarkan bahawa gerakan Englightenment di barat dan falsafah scientism telah mempengaruhi sistemsistem pemikiran moden sehingga apa yang dapat dilihat hari ini adalah peminggiran nilai-nilai murni yang menjamin hubungan baik yang diperlukan antara manusia sesama manusia, manusia dan persekitarannya (environmentnya) yang pula banyak bergantung kepada hubungan manusia dan Tuhannya. Justeru, walaupun kelahiran sesebuah tamadun itu banyak bergantung kepada kedudukannya yang strategik dari segi perolehan sumber-sumber semulajadi, dan lokasi geografi (kemunculan tamadun Cina di lembah Huang-Ho dan Yang Tsi, tamadun India di Lembah Ganges dan Brahmaputra, tamadun Mesopotania di Lembah Tigris dan Euphrates, tamadun Mesir di Lembah Nil dan Tamadun Melaka di pinggiran Selat Melaka); kemunculan sesebuah tamadun banyak berkaitan dengan rangsangan keagamaan dan kerohanian. Di peringkat global, dialog telah menjadi penting setelah berlakunya bebarapa peristiwa bersejarah yang di antaranya termasuklah teori Clash of Civilisations , Samuel Huntington sekitar 1996 yang pula ada hubungan dengan berakhirnya perang dingin di antara US dan Russia serta robohnya tembok Berlin. Ketika itu ada pihak yang merasakan Negara Amarika mungkin menghadapi ancaman musuh yang baru dikenal pasti berasal dari tamadun seperti tamadun Islam dan Cina (the green and yellow peril). Ini ditambah pula dengan peristiwa-peristiwa tragis yang termasuklah peristiwa september 11 yang begitu masyhur itu dan juga situasi global di mana pelbagai masyarakat di merata tempat telah menjadi bertambah berbilang kaum,agama atau tamadun.10 Rata-rata telah diterima bahawa hari ini dialog yang membuahkan persefahaman merupakan prasyarat pembinaan hubungan yang adil dan saksama antara pelbagai peradaban. Dialog memungkinkan perbezaan dan persamaan diwujudkan. Namun suatu perkara yang amat kritikal di dalam dialog ialah setiap pihak yang berdialog perlulah memahami diri dan golongannya di dalam semua dimensi yang ingin didialogkan dengan sebaik-baiknya. Dengan lain-lain perkataan wujud adab (etiquette) mahupun etika berdialog.11 Di Malaysia dialog peradaban amat perlu bukan hanya sebagai wahana dasar bagi kesinambungan tamadun Malaysia keseluruhannya disamping dialog itu penting untuk membina tapak atau asas nilai spiritual yang kukuh bagi memastikan pembangunan dan kemajuan materail yang begitu pantas kita lalui

21

tidak meminggirkan keperluan pembangunan insan yang merupakan tujuan akhir segala pembangunan material-fizikal tersebut. Budaya berdialog amat perlu disuburkan dalam konteks negara kita untuk memperkukuhkan jalinan perpaduan negara dan integrasi nasioanal yang merupakan kunci ketuanan dan kelangsungan kewujudan negara seperti yang kita fahaminya hari ini. Walaupun secara umumnya, kita bertuah di Malaysia kerana tidak mengalami konflik perkauman mahupun konflik keagamaan yang membimbangkan, namun bebarapa peristiwa yang boleh dianggap serius mengingatkan kita bahawa mendasari hubungan baik antara budaya ada juda isu keadilah sosial dan ekonomi. Di dalam SOALAN PERBINCANGAN 1. Bincangkan ciri-ciri asas yang membezakan antara sesuatu masyarakat bertamadun dan tidak bertamadun 2. Bincangkan rasional dan kepentingan pengajian ketamadunan dalam usaha membina peradaban dan tamadun Malaysia 3. Jelaskan kepentingan dialog antara tamadun dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia RUJUKAN Al-Attas, S.M. Naquib, (1996). Masyarakat Madani Malaysia: Satu Gagasan, Konvensyen Masyarakat Madani, September 19-21, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Azizan Baharuddin (ed), Dialog Peradaban Menurut Perspektif Islam, Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya, 2005 hal. 80-85. Azizan Baharuddin, Communalities in Religious Harmony kertas kerja ASEM Interfaith Dialogue, Bali, 20-22 Julai 2005 Bell, Clive., (1938), Civilization: An Essay, London: Penguin Book Bertrand Fort, (2005), One Year of Culture and Civilisations Dialogue 2003/2004, Asia-Europe Foundation, Singapore Collingwood, R.G, (1994 rev. ed.), The Idea of History, London: Oxford University Press Edmund Terrence Gomez, Tracing the Ethnic Divide:Race, Rights and Redistribution in Malaysia in Joanna PfaffCzarnecka et al (eds.) Ethnic Futures-The State and Identitiy Po/itics in Asia, Sage Publications, London,1999, m.s. 167. Esposito, John L., (1995). The oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, Vol III. Oxford University Press, Oxford. Ibn Khaldun, Abdul Rahman, (1995), Mukadimah Ibn Khaldun (terj.), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka Karen Armstrong, A History of God - The 4000 Year Quest o Judaism, Christianity and Islam, Ballantine Books, New York, l993. Mohd Nor Yusoff & Nafisiah Hj . Abdul Rahman Impak Globalisasi Dalam Sistem Kehidupan Masyarakat Melayu, Jurnal Tasawwur Islam UITM, Jilid 6, Sept m.s. 42-62.

22

Muhammad Kamarul Kabilan & Zaharah Hassan (ed.), (2005), Readings on Ethnic Relations in a Multicultural Society, Fakulti Pengajian Pendidikan, UPM m.s. 3-10. Nik Aziz Nik Pa, Cabaran Sains Terhadap Umat Islam Masa Kini dan Masa Hadapan dlm azizan Baharuddin (ed.) Pelajar-pelajar Melayu dan Pendidikan Sains, Akademi Pengajian, UM, 1993 m.s. 25-61 Osman Bakar, (1997), Islam and civilizational dialogue: The quest for a truly universal civilization, Kuala Lumpur: University of Malaya Press Samuel Huntington (1996) The Clash of Civilisations and the remaking the world order. New York. Simon and Schuster Schweitzer, Albert, (1987 new ed.), The Philosophy of Civilization, New York: Prometheus Books Swidler, Leonard, Dialogue in Malaysia and the Global Scenario, Centre for Civilisational Dialogue, UM, 2003 ms. 23 Syed Ali Tawfik Al-Attas & Ng Tieh Chuan, Abdullah Ahmad Badawi, Pelanduk Publications, Kuala Lumpur 2005 The New Encyclopedia Britannica, Vol XVI, Chicago, 1998. Toynbee, Arnold Joseph, (1972), A Study of history, London: Oxford University Press Zaid Ahmad, (2003), The Epistemology of Ibn Khaldun, London & New York: RoutledgeCurzon Zaid Ahmad, Ibn Khalduns approach in civilisational studies in Massimo Campanini, (2005), Studies on Ibn Khaldun, Corso Milano, Italy: Polimetrica International Scientific Publisher Zaid Ahmad, Multiculturalism and religio-ethnic plurality: The Malaysian experience in Culture and Religion: An Intedisciplinary Journal (Routledge Taylor & Francis Group) vol.8 no.2 2007

23

BAB 2
TAMADUN ISLAM
HASIL PEMBELAJARAN Selepas mempelajari bab ini, pelajar dapat: 1) 2) 3) 4) Menjelaskan secara terperinci pandangan semesta Islam Menghuraikan keunikan konsep Tamadun Islam Menjelaskan konsep Jihad dan peranannya dalam kebangkitan Tamadun Islam Menganalisis kebangkitan semula Islam dan penerapannya di Malaysia

2.0

PENGENALAN

Islam mula diperkenalkan kepada manusia pertama iaitu Adam a.s. Ia merupakan pemberitahuan dan peraturan yang diwahyukan oleh Allah S.W.T. Kemudian wahyu itu diperkuatkan dengan perlantikan rasul-rasul yang bermula dengan Nabi Adam a.s dan berakhir dengan Nabi Muhammad s.a.w. Risalah Islam yang diturunkan kepada rasul-rasul adalah sesuai dengan zaman, jumlah manusia dan kebudayaan umat ketika itu. Islam diturunkan kepada manusia untuk membimbing mereka ke jalan yang benar supaya mereka mencapai kesejahteraan hidup, dunia dan akhirat. Penganut Islam wajib beriman kepada Allah Yang Maha Esa selaku pencipta alam semesta dan mematuhi segala suruhan dan menjauhi laranganNya. Tanpa petunjuk dari Allah S.W.T, manusia akan sesat kerana akal fikiran dan pengalaman manusia amat terbatas. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk memahami masalah ketuhanan, kehidupan selepas mati, perkara-perkara ghaib seperti malaikat, syurga dan neraka, pembalasan amal dan sebagainya, kerana itulah Allah S.W.T mengutus dan mengangkat ratusan ribu nabi dan rasul yang bermula dengan Nabi Adam a.s dan diakhiri dengan Nabi Muhammad s.a.w. Secara umumnya tugas rasul-rasul dan nabi-nabi dalam menyampaikan ajaran keimanan adalah sama walaupun ada perbezaan dari segi syariat dan hukum di antara mereka selaras dengan keadaan dan zaman masing-masing. Dalam perjalanan sejarah tamadun manusia yang panjang, ramai manusia yang terus-menerus menentang serta membantah pengajaran-pengajaran Allah S.W.T yang dibawa oleh utusan Allah S.W.T, lalu dengan kasih sayang dan belas kasihan Allah S.W.T, Dia telah menurunkan kitab-kitab agar manusia dapat membaca, memahami dan melaksanakan segala arahanNya. Tujuannya untuk menegakkan kepercayaan Tauhid (kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa), menghindarkan mereka dari syirik kepada Allah S.W.T, terpengaruh dengan hawa nafsu yang liar dan mengajar mereka supaya mematuhi segala ajaran Allah S.W.T dan menjauhkan diri dari laranganNya. Sejarah Islam telah menunjukkan bahawa keistimewaan yang terkandung dalam Islam telah mampu membentuk satu tamadun yang mengangkat tinggi martabat manusia, menuju kesejahteraan hidup, dunia dan akhirat. Tamadun Islam telah muncul dan menempa kegemilangan yang tiada tolok bandingnya lantaran kesyumulan dan kesepaduan Islam itu sendiri yang menjadi intipati kepada Tamadun Islam. Akhirnya Tamadun Islam telah berjaya mendepani zaman dan menjadi rujukan kepada pembinaan tamadun manusia sehinggalah ke hari ini. 2.1 PANDANGAN HIDUP ISLAM

Islam adalah Ad-Din yang diturunkan oleh Allah S.W.T melalui perantaraan al=Rasul s.a.w. Ia merujuk kepada satu cara hidup yang lengkap merangkumi semua aspek hidup manusia. Islam merangkumi aspek

24

akidah, syariah dan akhlak. Kesemuanya telah dihuraikan malah dipraktikkan oleh Rasulullah s.a.w semasa hayat baginda dan diikuti oleh para sahabat serta umat Islam seluruhnya. 2.1.1 PENGERTIAN ISLAM

Dari segi bahasa kalimah Islam mengandungi tiga perkara utama iaitu: a) Tulen, suci dari sebarang kecacatan zahir dan batin b) Damai, aman atau sejahtera c) Taat dan menyerah Pengertian Islam dari segi syarak ialah mentauhidkan Allah S.W.T, patuh dan tunduk kepadaNya serta beriman dengan ajaran yang dibawa oleh para rasul yang diutuskan oleh Allah S.W.T sejak dari Nabi Adam a.s hinggalah kepada Nabi Muhammad s.a.w. sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Justeru itu sesiapa yang mengikuti agama selain dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w sesudah kedatangannya tidak akan diterima oleh Allah S.W.T. Islam yang dibawa oleh Muhammad s.a.w telah disempurnakan ajarannya oleh Allah S.W.T dan dia telah meredhaiNya untuk diikuti. Firman Allah S.W.T dalam Surah Ali Imran ayat 85 yang bermaksud : Sesiapa yang mencari din (agama) selain daripada din (agama) Islam maka dia termasuk dalam golongan mereka yang rugi di akhirat nanti" Allah S.W.T juga berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 5 yang bermaksud : Hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu iaitu Islam dan Aku kurniakan nikmat kepada kamu dan Aku reda Islam itu agama kamu. 2.1.2 KANDUNGAN ISLAM

Rasulullah s.a.w telah menjelaskan Islam adalah agama tertinggi yang tidak ada tandingannya. Ketinggiannya dapat dinilai dan dilihat dalam kandungan pengajarannya yang merangkumi seluruh aspek keperluan manusia, baik dari segi akidah, syariah dan akhlak bermatlamat untuk memberi kebahagiaan kepada manusia dari segi kejiwaan dan kebendaan dunia dan akhirat. Kandungan Islam terbahagi kepada 3 prinsip asas yang utama iaitu; AQIDAH, SYARIAH dan AKHLAK. A) AKIDAH Akidah merupakan dasar terpenting dalam Islam. Baik atau buruk natijah hidup seseorang di sisi Allah S.W.T adalah bergantung kepada akidah yang dianuti oleh mereka. Akidah dalam Islam merupakan kepercayaan atau keimanan kepada hakikat dan nilai-nilai mutlak, tetap dan kukuh dalam jiwa setiap Muslim. Berdasarkan maklumat wahyu, Muslim dapat mengenali Allah S.W.T secara tepat. Allah S.W.T mempunyai kuasa mutlak dalam kehidupan makhluk. Dialah yang mencipta manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dialah juga yang mencipta langit dan bumi serta segala isi kandungannya dan seluruh makhluk di langit dan di bumi memerlukan rahmat dan pertolonganNya untuk terus hidup. Berasaskan akidah tauhid ini manusia dapat membebaskan dirinya dari tunduk dan patuh kepada sesuatu yang bersifat makhluk, sama ada dalam bentuk berjirim ( benda) atau roh yang telah menguasai diri manusia sepanjang sejarah. Dengan keyakinan ini manusia meletakkan tempat pergantungan, perlindungan dan pengabdian hanya kepada Allah S.W.T semata-mata. Akidah tauhid juga menjadi tunjang kepada pembinaan Tamadun Islam. Tamadun Islam bergerak atas dasar akidah dan lunas-lunas hukum Islam. Seluruh kehidupan ummahnya mesti berlegar dalam ruang

25

lingkup keagamaan. Seluruh aktiviti-aktiviti hidup mesti berpaksikan keimanan kepada Allah S.W.T. Asasasas akidah Islam ialah: a) b) c) d) e) f) Beriman kepada Allah Beriman kepada Malaikat Beriman kepada Kitab-Kitab Beriman kepada Rasul-rasul Beriman kepada Hari Akhirat Beriman kepada Qadha dan Qadar

Akidah Islam membebaskan manusia daripada kecelaruan hidup, yang tidak mempunyai matlamat kehidupan yang jelas. Akidah Islam membimbing manusia kepada matlamat kehidupan yang benar iaitu keredhaan Allah S.W.T. Akidah Islam akan melahirkan tamadun yang mantap di mana manusia yang menggerakkan Tamadun Islam adalah seseorang atau masyarakat yang mempunyai keperibadian yang unggul meliputi tingkah-laku, percakapan dan gerak-geri hati. Akidah Islam yang telah meresap ke dalam jiwa dan lubuk hati seseorang akan menimbulkan kesan-kesan positif di antaranya dapat kita gariskan seperti berikut: i. Akidah Islam melahirkan seorang yang yakin kepada Allah S.W.T Yang Maha Esa. Keyakinan itulah yang menggerakkan seluruh tingkah-lakunya, percakapannya dan gerak-gerinya untuk mencari keredhaan Allah S.W.T. ii. Akidah Islam melahirkan insan yang mempunyai akhlak cemerlang dan terpuji dan tersisih dari sifatsifat buruk. Akidah yang mantap akan melahirkan manusia yang bertakwa, tawadhu, ikhlas, redha, amanah dengan segala sifat terpuji yang lain di samping menyingkirkan sifat-sifat yang buruk seperti dengki, sombong, ria, takabur dan seumpamanya yang boleh membawa masalah sosial dalam masyarakat. iii. Akidah akan melahirkan seseorang yang optimis dan yakin kepada diri sendiri untuk bekerja bagi mencapai kejayaan di dunia di samping tidak lupa mencari keredhaan Allah S.W.T supaya mendapat kebahagiaan di akhirat. iv. Akidah Islam melahirkan insan dan masyarakat yang teguh pendiriannya, mempunyai prinsip dan tidak mudah terpengaruh dengan persekitaran yang mengancam nilai dan akhlak manusia terutama dengan pelbagai pengaruh hasil kemajuan teknologi maklumat di zaman ini. Ia mampu membeza dan memilih nilai-nilai yang positif dan menolak nilai-nilai yang negatif yang boleh merosakkan keperibadian insan dan masyarakat. v. Akidah Islam yang teguh mampu membawa manusia dan masyarakat maju ke hadapan dalam segala bidang. Sejarah membuktikan masyarakat Arab telah berubah daripada satu masyarakat yang tidak dikenali kepada sebuah masyarakat yang digeruni. Akidah Islam telah mengangkat darjat mereka. Mereka menguasai hampir separuh dari bumi ini. Mereka menguasai pentadbiran dan maju dalam pelbagai disiplin ilmu pengetahuan. vi. Akidah Islam membentuk manusia berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan aman tenteram. Tiada jenayah atau pencerobohan ke atas sesiapa disebabkan mereka yakin kepada hari pembalasan. vii. Akidah Islam akan melahirkan manusia yang tidak mudah putus asa atau hilang harapan. Iman di dalam hati akan memberi ketenangan yang luar biasa. viii. Akidah Islam akhirnya melahirkan manusia yang sanggup berjihad ke jalan Allah S.W.T walaupun harta dan nyawa menjadi taruhan. Bilal bin Rabah sanggup mati kerana mempertahankan akidahnya begitu juga dengan keluarga Ammar bin Yasir. Demikianlah para sahabat yang lain, sanggup mengorbankan harta dan nyawa untuk mempertahan dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Ini adalah kesan dari akidah Islam yang meresap di dalam jiwa dan lubuk hati mereka. ix. Akidah Islam yang ada dalam hati umat Islam kini mungkin tidak begitu mantap menyebabkan mereka tidak dapat mencapai kegemilangan sebagaimana umat Islam di zaman Nabi Muhammad s.a.w dan para sahabat. Umat Islam pada hari ini begitu rapuh akidahnya. Lantaran itu mereka mudah terpengaruh dengan berbagai-bagai unsur negatif. Kemunduran umat Islam kini kerana mereka semakin jauh dari menghayati akidah Islam yang sebenar.

26

x. Akidah Islam melahirkan insan soleh. Insan yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah S.W.T dan meninggalkan segala jenayah dan kemungkaran. B) SYARIAH

Terminologi syariah atau syariat yang biasa diungkap dalam Bahasa Melayu sebenarnya berasal daripada Bahasa Arab. Secara literalnya perkataan syariah membawa dua maksud yang berbeza tetapi mempunyai kefahaman yang saling berkait di antara satu sama lain. Pertamanya, ia membawa maksud sumber air dan keduanya bererti pembawaan atau jalan yang jelas dan lurus. Pengertian pertama diasaskan kepada kebiasaan ungkapan orang Arab manakala pengertian yang kedua merujuk kepada maksud ayat ke 18 dalam Surah al-Jathiyah: Kesudahannya Kami jadikan engkau (Wahai Muhammad dan utuskan engkau) menjalankan satu syariat (yang cukup lengkap) dari hukum-hukum ugama; maka turutlah syariat itu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (perkara yang benar). Dari segi istilah atau teknikalnya frasa syariah membawa maksud segala hukum-hakam yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T untuk hambaNya melalui perantaraan para RasulNya. Dinamakan hukumhakam ini dengan syariah kerana ia adalah lurus tanpa ada kepalsuan (simpang-siur) dari jalan yang benar. Syariah juga membawa pengertian mengenai segala perintah Allah S.W.T ke atas hambaNya yang terdiri daripada seluruh hukum-hakam yang diperturunkan melalui para RasulNya samada perintah tersebut berkaitan dengan perbuatan amali atau iktiqadi. Syariah juga membawa maksud ad-din (pergantungan) dan juga al-millah (kecenderungan). Perkataan syariah dan pecahannya disebut di dalam al-Quran sebanyak empat kali. Perkataanperkataan tersebut tertera dalam ayat-ayat berikut, antaranya dalam Surah Al-Syura ayat 13 dan 21, Surah al-Maidah ayat 48 dan surah al-Jaathiah ayat 18. Menurut huraian lain oleh para ulama dan sarjana Islam, perkataan syariah yang terdapat dalam al-Quran itu mempunyai dua makna iaitu pengertian yang khusus dan pengertian yang umum. Bagi pengertian yang khusus, syariah dimaksudkan dengan segala hukum yang telah diperundangkan oleh Allah S.W.T. untuk mengatur segenap aspek kehidupan manusia. Manakala bagi pengertian yang umum pula, syariah diertikan sebagai din atau millah yang juga bermaksud agama. Lantaran itu, ia juga merujuk kepada mana-mana sistem hidup sama ada yang digubal oleh manusia atau yang diwahyukan dari langit. Namun, hanya apabila ia diturunkan secara wahyu oleh Allah S.W.T kepada para RasulNya, ia disebut sebagai syariah Islam. Misalnya disebut sebagai syariat/h Nabi Ibrahim a.s, syariah Nabi Musa a.s, syariah Nabi Isa a.s dan syariah Nabi Muhammad s.a.w. Segala syariat nabinabi terdahulu dengan sendirinya telah tidak terpakai lagi selepas syariat Nabi Muhammad s.a.w., penutup segala nabi . Berdasarkan huraian di atas dapat difahami bahawa syariah ialah segala perintah Allah S.W.T dalam bentuk hukum atau peraturan yang bersifat menyeluruh dan sangat luas bidang kuasanya. la merangkumi seluruh titah perintah dan ketentuan Allah S.W.T yang diwahyukan samada yang ditegaskan di dalam alQuran ataupun yang berasaskan kepada al-Sunnah. Di dalamnya terdapat aspek-aspek i'tiqadiyyah atau batiniyyah (hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan keimanan), 'amaliyyah (hal-hal yang berkaitan dengan ibadat, muamalat, munakahat dan jenayah iaitu hal-hal yang menyentuh mengenai perbuatan atau perlakuan lahiriah manusia dalam konteks hubungan atau interaksi mereka dengan Allah S.W.T, sesama manusia, dan alam lain) dan juga aspek akhlaqiyyah (yang membahaskan mengenai budi pekerti atau moral manusia sebagai individu dalam bermasyarakat dan bernegara). Sebagai suatu sistem hidup yang bersumberkan wahyu Ilahi, syariah bersifat muqaddas iaitu sangat murni serta terpelihara daripada sebarang cacat cela mahupun kekurangan. Kebenarannya pula bersifat mutlak. Lantaran itu, orang-orang kafir yang cuba mencabarnya tidak pernah berjaya. Cakupannya pula bersifat komprehensif dan syumul, kuatkuasanya bersifat universal dan ia dijamin kekal terpelihara hingga ke hari akhirat. Meneliti kupasan syariah secara literal dan teknikal, menjelaskan bahawa keperluan manusia kepadanya adalah tidak dapat dinafikan sama sekali bersesuaian dengan sifatnya sebagai sumber

27

air untuk kelangsungan kehidupan manusia dan kebenaran atau kejelasannya daripada sebarang kepalsuan dan kebatilan. Secara umumnya, keseluruhan isi kandungan syariah Islam dapat dibahagikan kepada tiga kategori iaitu dari segi skop, perlaksanaan dan penguatkuasaan. Dari segi skopnya, syariah Islam menaungi perkaraperkara berikut: i. Hubungan antara manusia dengan Allah S.W.T dan alam ghaib yang lain. ii. Hubungan antara manusia sesama manusia. iii. Hubungan antara manusia dengan makhluk-makhluk lain di muka bumi ini sama ada haiwan, benda-benda atau tumbuh-tumbuhan. Dalam aspek perlaksanaan kepada perintah dan larangan Allah S.W.T pula, syariah Islam terbahagi kepada tiga iaitu : i. Kewajipan yang menjadi tanggungjawab individu serta harus dilaksanakan di peringkat individu. Contohnya ialah perintah-perintah yang khusus ditujukan kepada individu terutama sekali dalam konteks hubungan langsung seseorang hamba dengan Penciptanya iaitu ibadah-ibadah khusus seperti solat, puasa dan lain-lain. ii. Perintah perlaksanaan yang dianjurkan supaya dilakukan secara kolektif atau berjamaah. Seluruh perintah dalam al-Quran yang ditujukan secara kolektif dikategorikan sebagai tanggungjawab bersama setiap umat Islam. Contohnya ialah seperti perintah melakukan dakwah, jihad, menegakkan amar makruf dan nahi mungkar serta tuntutan-tuntutan fardhu kifayah yang lain. iii. Perintah yang tidak mampu atau tidak boleh dilaksana di peringkat individu mahupun kolektif tetapi ia menjadi tugas serta kewajipan pemerintah. Perintah ini adalah berkaitan dengan perlaksanaan hukuman bagi kesalahan jenayah seperti hudud, qisas dan takzir. Jelas sekali pembahagian ini menunjukkan tanggung jawab serta peranan yang harus dimainkan oleh setiap muslim di peringkat individu, masyarakat dan negara. Sekaligus ia menggambarkan kesyumulan Islam itu sendiri. C) AKHLAK

Akhlak dalam Islam bukan suatu teori, kerana konsepnya tidak sama dengan konsep etika yang dibawa oleh Barat. Akhlak dalam Islam ialah sikap rohaniah yang memuliakan tingkah laku (perbuatan) manusia terhadap Allah S.W.T, terhadap diri sendiri dan makhluk lain, sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk al-Quran dan Hadis. Nilai yang baik disebut akhlak mahmudah dan nilai yang keji disebut akhlak mazmumah. Akhlak adalah perkataan Arab, iaitu kata jamak (plural) dari perkataan al-khuluq yang bermaksud budi pekerti, tingkah laku dan tabiat . Perkataan ini pula adalah pecahan daripada perkataan al-khalaq yang bererti ciptaan . Al-Quran menyatakan hakikat ini dalam firmanNya dalam Surah al-Sajdah ayat 5 yang bermaksud : Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakannya kejadian manusia berasal dari tanah Manusia dicipta dengan penuh keindahan (sebaik-baik kejadian). Keindahan tersebut meliputi lahiriah (fizikal) dan batiniah (spiritual dalaman) diri manusia. Keindahan ciptaan fizikal diistilahkan sebagai al-khalq seperti raut muka, warna kulit, tinggi rendah tubuhnya dan sebagainya. Sementara keindahan dalaman diri manusia terangkum dalam istilah al-khuluq yang menggambarkan keindahan jiwa, meliputi kehendak, inspirasi dan sebagainya. Oleh itu apabila seseorang dikatakan baik khuluq dan khalqnya, ia bermaksud orang tersebut baik sifat lahiriah dan batiniah nya. Dari sudut istilah, Imam al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan darinya terbentuk perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Apabila keadaan jiwa tersebut terbit perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan syariah, ia

28

dinamakan akhlak yang baik. Sekiranya yang keluar itu perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk. Pembentukan akhlak merupakan usaha melahirkan modal insan yang berperibadi mulia; sepadu dan seimbang antara keperluan rohani, jasmani, mental dan emosi. Melahirkan individu sedemikian tidak semudah yang digambarkan melalui tulisan, ceramah, motivasi, teori dan angka hasil daripada pelbagai kajian. Gembelingan usaha dan tenaga yang sepadu dari pelbagai pihak; individu, masyarakat dan negara amat diperlukan untuk menjana keperibadian Muslim di kalangan umat Islam. 2.1.3 CIRI-CIRI/SIFAT-SIFAT KEISTIMEWAAN ISLAM

Islam adalah al-din yang diturunkan oleh Allah S.W.T yang bersifat Maha Sempurna, sunyi dari sebarang bentuk kekurangan dan kelemahan. Justeru peraturan yang diturunkanNya mempunyai ciri-ciri keistimewaannya yang tersendiri yang membezakannya dengan peraturan dan agama ciptaan manusia. Antara ciri-ciri keistimewaannya ialah :

i.

Rabbani.

Islam adalah agama yang secara sah dan rasmi diturunkan oleh Allah S.W.T. Syariat yang ada didalamnya adalah wahyu, bukan ciptaan manusia bahkan bukan juga rekaan Nabi (Yunus:15). Ini bermakna Islam adalah agama untuk seluruh ummat manusia di mana juga mereka berada dan hingga ke akhir zaman (al-Anbiya:107). ii. Sesuai dengan fitrah dan akal manusia.

Segala hukum yang telah diturunkan oleh Allah S.W.T tidak bertentangan dengan akal manusia, bahkan akal tersebut jika betul-betul digunakan ia akan menemukan keagungan dan keesaan Allah S.W.T. Adapun yang nampak bertentangan ialah kerana akal manusia (kerana keterbatasannya) tidak dapat memahami dan mentafsirkan apa yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh Allah S.W.T. Segala apa yang disyariatkan itu pada hakikatnya sesuai dan menepati fitrah manusia, kerana Allah S.W.T sajalah yang amat mengetahui hakikat dan kejadian manusia (al-Rum:30,al-Baqarah:164). iii. Tidak Membebankan

Allah tidak mensyariatkan sesuatu perintah yang diluar kemampuan manusia, disamping itu juga Allah S.W.Ttelah memberikan keringanan (rukhsah) pada keadaan-keadaan tertentu. Di dalam Islam tidak ada sesuatu yang sulit difahami kerana kerumitannya. Asas tauhid Islam jelas kerana segalanya telah diterangkan oleh al-Quran, tidak ditokok-tambahkan oleh golongan tertentu, sebagaimana yang terjadi pada sebahagian agama. Seseorang itu mempunyai akses langsung kepada Allah S.W.T tanpa perlu adanya perantara, semua orang sama taraf disisi Allah S.W.T. iv Menyeluruh

Ini bermakna bahwa Islam memberikan teori yang lengkap dan mendalam tentang alam semesta bagaimana ia diciptakan, ciri-cirinya dan bagaimana ia berjalan mengikuti ketetapan Allah S.W.T. Begitu juga tentang penciptaan manusia dan kehidupan. v. Sederhana dan seimbang.

Posisi Islam tidak terlalu menumpukan pada ruhaniyyah sehingga melupakan material, Islam merangkumi dunia dan akhirat tidak menumpukan pada akhirat sehingga melupakan dunia dan Islam juga tidak menghinakan dunia, akan tetapi menempatkannya pada tempat yang betul. Islam juga memberikan gambaran yang tidak ekstrim dalam sesuatu hal tetapi tegas dalam hal yang berkaitan dengan prinsip, individu dan masyarakat sama pentingnya tidak boleh mengorbankan maslahah orang ramai demi

29

kepentingan individu tetapi tidak pula maslahah orang ramai dijadikan legalisasi untuk mengorbankan kepentingan individu. vi. Positif

Islam adalah agama yang positif. Islam memberikan kesan yang positif dalam kehidupan manusia, hubungannya dengan sesama manusia dan hubungannya dengan Allah S.W.T akan semakin erat. Ini dapat dibuktikan dengan kehidupan seorang muslim yang lebih tenang dan bahagia dibanding dengan orang tidak beragama atau yang beragama lain. Seorang muslim tahu akan kebahagiaan sebenar yang jauh dari materialistik, ia selalu merasa adanya perlindungan dan rahmat Allah S.W.T. vii. Sesuai untuk sepanjang zaman.

Setiap hukum dalam Islam mengambil kira keadaan manusia dan memberikan keringanan bila berhalangan. Oleh kerana itu tidak boleh dikatakan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kerana fiqih Islam sebenarnya dapat menjawab segala masalah/perkembangan baru dalam kehidupan manusia, selama pintu ijtihad masih terbuka kepada mujtahid. viii. Tetap dan Anjal

Syariat yang Allah tetapkan tidak akan berubah, ini berbeza dengan undang-undang manusia yang selalu berubah dan dipinda. Tidak ada yang kurang lengkap atau yang salah dalam Syariat Allah, adapun yang berkembang dalam fiqih Islam itu adalah Ijtihad, masing-masing ulama berijtihad sesuai dengan keadaan dan perkembangan semasa, dengan syarat tidak bercanggah dengan nas yang telah ada dalam Quran dan Sunnah. 2.2 KONSEP TAMADUN ISLAM

Tamadun boleh ditakrifkan sebagai sejumlah pencapaian dan penerokaan dalam segala perlakuan, pemikiran dan penciptaan yang baik (termasuklah dalam bidang senibina dan lain-lain kemahiran), halus, sopan santun bagi pembentukan peribadi, akhlak, tatasusila, adab, tingkahlaku dan budi bahasa yang mulia bagi individu dan juga sesuatu kelompok manusia yang membentuk sebuah bangsa atau negara bangsa . Tamadun mempunyai pengertian lebih luas daripada politik, ekonomi dan teknologi. Ianya merangkumi pencapaian sesuatu bangsa dalam bidang kehidupan termasuklah seni dan nilai estetika seperti senibina, seni lukis, kesusateraan dan sebagainya adalah sebahagian daripada komponen tamadun. 2.2.1 PENGERTIAN TAMADUN ISLAM

Secara umumnya pengertian tamadun dan tamadun Islam mempunyai perkaitan daripada aspek bahasa dan istilah. Terdapat pengertian tamadun menurut bahasa yang berbagai antaranya : 1. Bahasa Arab Terdapat beberapa istilah yang dirujuk dalam konteks tamadun. Antara istilah-istilah tersebut ialah madaniah, tamadun dan hadharah. Ibn Khaldun dalam karyanya Muqaddimah telah menggunakan istilah umran (digunakan dalam kajian tentang bandar-bandar atau ibu kota yang memiliki kawasan tanah yang didiami dan penempatan, keadaan tinggal menetap, berkembang, subur dan maju) dan hadharah (suatu daerah, kota, bandar, kampung atau tanah yang diusahakan) sebagai berlawanan dengan istilah badi atau badawi 2. Bahasa Inggeris dan Latin

Istilah civilization berhubung kait dengan kemajuan dalam kehidupan manusia yang membentuk peradaban dan tamadun. Ini menunjukkan bahawa istilah civilization yang dimaksudkan sebagai tamadun manusiawi

30

lebih merujuk kepada kemajuan jati diri manusia untuk membangunkan kehidupan dalam pelbagai peringkat terutamanya peringkat negara. Selain daripada definisi di atas, terdapat di kalangan sarjana Islam yang memberikan definisi berhubung dengan tamadun Islam. Antaranya ialah Syed Muhammad Naquib Al-Attas yang mengaitkan tamadun sebagai keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. Ibn Khaldun pula mengatakan tamadun ialah pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai-nilai seni. Selain daripada definisi di atas, terdapat di kalangan sarjana Islam yang memberikan definisi berhubung dengan tamadun Islam. Antaranya ialah Syed Muhammad Naquib Al-Attas yang mengaitkan tamadun sebagai keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. Ibn Khaldun pula mengatakan tamadun ialah pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai-nilai seni. Secara umumnya Tamadun Islam adalah cetusan daripada memartabatkan Islam sebagai Al-Din iaitu satu cara hidup yang lengkap selaras dengan fitrah manusia yang memberi penekanan kepada hubunagan manusia dengan manusia, hubungan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan Alam. Sebagai kesimpulan masyarakat Islam dikawal dan dilindungi oleh Allah dari segala aspek pemujaan kepada manusia dan kekuasaan selain dari Allah S.W.T. Anggota masyarakat menjadi tonggak kepada kecemerlangan tamadun dan selaras dengan peranan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. 2.2.2 PRINSIP DAN MATLAMAT TAMADUN ISLAM

Tamadun Islam dibina berdasarkan kepada prinsip-prinsipnya yang luhur yang merangkumi matlamat yang jelas. Ia menekankan kepada pembangunan hidup manusia di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat. Pada umumya prinsip dan matlamat Tamadun Islam merangkumi a) Pengabdian diri kepada Allah S.W.T di dalam seluruh kegiatan hidup b) Berorganisasi atas asas akidah yang menjamin dari sifat menyeleweng dan kezaliman c) Keagungan dan keluhuran nilai kemanusiaan berbanding dengan nilai kebendaan d) Berfungsinya nilai-nilai kemanusiaan yang menyebabkan berkembangnya sifat kemanusiaan manusiawi bukan sifat kebinatangan e) Kesucian dan keharmonian hidup keluarga f) Melaksanakan tugas khilafah di bumi Allah dengan mengikut panduan Allah S.W.T dan sentiasa memegang janji dan amanah Allah Matlamat Tamadun Islam juga ialah untuk memartabatkan Islam sebagai AI-Din iaitu satu cara hidup yang yang lengkap selaras dengan fitrah manusia. Manusialah pemacu dan penggerak kepada tamadun. Dalam konteks pembinaan tamadun manusia, Islam menekankan aspek hubungan manusia seperi berikut : i. Hubungan Manusia Dengan Allah Hubungan manusia dengan Pencipta iaitu Allah S.W.T ialah beribadat mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Allah S,W.T dan Rasulnya Nabi Muhammad s.a.w. Ia melibatkan hubungan antara hamba dengan Penciptanya. Hubungan tersebut merupakan hubungan paling tinggi dan mulia dalam kehidupan manusia, mengatasi hubungan yang wujud antara manusia sesama manusia atau makhluk lain.

31

ii. Hubungan Manusia Sesama Manusia Manusia dijadikan oleh Allah S.W.T dari asal keturunan yang satu iaitu Adam a.s. Oleh yang demikian hubungan manusia dengan manusia yang lain adalah sebagai sebuah keluarga yang berasal dari jiwa yang satu. Justeru dalam perhubungan mereka seharian perlulah mengikut aturan yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T dalam menjamin agar tidak timbul kezaliman, perseteruan malah hubungan yang wujud dalam setiap lapangan kehidupan samada yang bersifat peribadi mahupun kemasyarakatan berasaskan tolong menolong dan hormat menghormati. Ini adalah kerana masyarakat muslim adalah masyarakat yang terbentuk berdasarkan konsep kesatuan ummah. Ini menjadikan masyarakat Islam sebuah masyarakat yang berbentuk sejagat, tidak bersifat perkauman, tidak bersifat kebangsaan serta tidak terbatas dalam lingkungan sempadan geografi dan politik. Bagi masyarakat muslim, hanya satu ukuran yang mendapat tempat di sisi Allah Yang Maha Mencipta iaitu ketakwaan kepadaNya, di samping berbuat baik kepada sesama manusia. Firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13 bermaksud : Wahai umat manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku (puak) supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra anatara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuanNya. iii. Hubungan Manusia Dengan Alam Allah S.W.T telah mencipta alam semesta ini untuk dinikmati oleh makhluk ciptaanNya Manusia sebagai khalifah Allah S.W.T di muka bumi ini telah dipertanggungjawabkan untuk memelihara alam ini. Allah S.W.T telah memberikan panduanNya kepada manusia berhubung dengan hubungan yang sepatutnya dengan alam. Firman Allah S.W.T dalam Surah al-Araf ayat 56 yang bermaksud : Janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi setelah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadaNya dengan perasaan bimbang (kalau-kalau tidak diterima). Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Menurut Islam, manusia dan alam adalah makhluk ciptaan Allah S.W.T namun manusia diberikan taraf lebih tinggi berbanding dengan makhluk lain lantaran kelebihan akal dan tanggungjawab sebagai khalifah. Tugas yang perlu dilaksanakan oleh manusia sebagai khalifah ialah merealisasikan akidah tauhid dalam kehidupannya. Asas pembangunan tamadun manusia yang hakiki bermula daripada cara hidup yang dianjurkan oleh Islam, dan hanya Islam yang mampu untuk memakmurkan dunia ini dengan sebaikbaiknya. Manusia perlu memelihara dan memulihara alam sekitar mengikut peraturan-peraturan Allah S.W.T atau sunnatullah. 2.2.3 MANIFESTASI DAN SIFAT-SIFAT TAMADUN ISLAM

Tamadun Islam sebagai sebuah tamadun yang berasaskan wahyu mempunyai manifestasinya yang bertujuan untuk melahirkan hubungan harmoni manusia dengan Allah S.W.T, hubungan sesama manusia dan alam sejagat. Ia juga memiliki sifat-sifat yang menjadikannya cukup unik dan istimewa berbanding dengan tamadun lain. Manifestasi Tamadun Islam adalah untuk melindungi dan memelihara lima perkara yang dianggap penting dalam tamadun manusia iaitu : i. Menjaga Agama

Agama Islam sebagai anugerah dan nikmat yang dikurniakan oleh Allah adalah sistem hidup yang perlu dipertahankan oleh penganutnya. Agama Islam adalah agama Allah S.W.T dan menjadi pilihan Allah S.W.T (Ali Imran, 3:19, 85; al-Maidah, 5:3). Bagi orang yang telah memilih Islam, maka mereka wajib menunaikan tanggungjawab sebagai muslim dan sekiranya keluar daripada Islam maka mereka dikira murtad. Bagi menjamin supaya iman dan agama ini terpelihara maka Islam mengenakan hukuman yang berat bagi orang yang keluar daripada agama Islam ataupun golongan yang murtad.

32

ii.

Menjaga Nyawa

Hak untuk hidup telah dikurniakan oleh Allah S.W.T kepada manusia. Nyawa manusia tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Sesiapa yang membunuh manusia lain tanpa sebab-sebab yang di haruskan oleh syarak mereka dianggap melakukan jenayah yang akan dikenakan hukuman berat. Islam juga melarang penganutnya dari membunuh diri sendiri. iii. Menjaga Akal

Islam sangat mengambil berat tentang pemeliharaan akal fikiran. Pemeliharaan akal fikiran wajib ke atas setiap manusia kerana ia akan membawa kepada kesempurnaan akal dan menunjukkan kesempurnaan makhluk manusia berbanding dengan makhluk lain. Justeru Islam melarang daripada sesuatu yang boleh menggugat kewarasan akal. iv. Menjaga Kehormatan Dan Keturunan

Allah S.W.T mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian dan kehormatannya perlu dijaga dan dikawal. Kehormatan diri manusia seperti maruah diri, kehormatan keturunan dikawal menerusi sistem perkahwinan. Perkara-perkara negatif seperti berzina, seks bebas, hubungan luar tabii dilarang keras oleh Islam bertujuan semata-mata untuk memelihara kehormatan dan kemuliaan keturunan manusia. v. Menjaga Harta Benda

Islam telah menetapkan dan memberikan garis panduan mengenai hak untuk memiliki harta benda dan kewajipan untuk mempertahankannya. Sesiapa yang cuba untuk melucutkan harta seseorang tanpa kebenaran seperti mencuri, menyamun dan menipu akan dikenakan hukuman yang berat. Secara umumnya Tamadun Islam meliputi segala pencapaian dan kemajuan dalam setiap lapangan kehidupan oleh sesebuah bangsa atau ummah sama ada pencapaian dalam daya intelektual, keilmuan, teknologi dan pembuatan, ekonomi dan kewangan, etika dan akhlak yang berpaksikan keesaan kepada Allah S.W.T. dan keredhaannya selaras dengan Firman Allah S.W.T dalam Surah Saba ayat 15 yang bermaksudnya: Sesungguhnya bagi Kaum Saba ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka iaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan) Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada Nya. Negerimu adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tamadun Islam juga meletakkan akidah, syariah dan akhlak sebagai asas untuk membangunkan manusia, kerana manusialah yang akan membangun dan memakmurkan alam ini. Ia memiliki sifat-sifat khusus serta tersendiri. Sifat-sifat tersebut menjadikan Tamadun Islam sebagai satu tamadun yang sentiasa mampu bertahan dengan cabaran tanpa mengira sempadan masa dan geografi. Antara sifat-sifat tersendiri dan unik Tamadun Islam ialah: SIFAT-SIFAT TERSENDIRI DAN UNIK TAMADUN ISLAM: i. Universal atau sejagat Kesejagatan merupakan suatu sifat yang istimewa bagi Tamadun Islam. Kesejagatan bermaksud Tamadun Islam dapat dilihat dan dikesan di mana sahaja di muka bumi ini tanpa sempadan geografi, asalkan menjadikan Islam sebagai al-din. Di mana wujudnya din Islam, maka di situ berkembangnya Tamadun Islam.

33

ii. Terbuka Faktor keterbukaan merupakan salah satu sifat Tamadun Islam yang membolehkannya mudah diterima oleh kebanyakan manusia. Keterbukaan dalam konteks ini bermaksud Tamadun Islam yang wujud tidak terbatas kepada sempadan tertentu. Tamadun Islam dapat menerima malah menggalakkan penerusan unsurunsur yang terdapat pada tamadun-tamadun lain, selama mana tidak bertentangan dengan syariat Islam. Atas dasar keterbukaan ini, dapat dilihat pada hari ini betapa berwarna-warninya Tamadun Islam, sesuai dengan keadaan serta situasi setempat. iii. Sesuai Sepanjang Zaman Tamadun Islam bermula dengan penurunan wahyu kepada nabi terakhir iaitu Nabi Muhammad s.a.w. di Gua Hira. Peristiwa turunnya wahyu tersebut telah menjadikan Tamadun Islam sebagai satu-satunya tamadun dunia yang dapat ditentukan dengan tepat tarikh kelahirannya. Bermula dari saat tersebut, Tamadun Islam mula dan akan terus wujud tanpa sempadan masa dan sesuai untuk semua manusia di sepanjang zaman. iv. Toleransi Terhadap Tamadun Dan Budaya Lain Salah satu elemen yang membolehkan Tamadun Islam berkembang tanpa sempadan masa dan geografi adalah sifat toleransi serta keterbukaannnya terhadap agama dan budaya lain. Tamadun Islam berkembang ke luar dari Semenanjung Tanah Arab dan dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat tempatan. Ini kerana Islam menjamin hak-hak asasi masyarakat tempatan, sama ada beragama Islam ataupun bukan Islam. Bagi masyarakat tempatan yang menganut Islam, mereka masih boleh terus mengamalkan budaya serta adat resam mereka selagi tidak bertentangan dengan batasan syarak. Manakala bagi masyarakat bukan Islam, hak-hak kemanusiaan mereka terus terpelihara, sama ada dari sudut kebebasan beragama, berbudaya, keselamatan dan sebagainya. Melalui sifat toleransi tersebut, keharmonian serta keamanan dapat dikekalkan dalam masyarakat setempat. v. Kesatuan Dalam Kepelbagaian Akidah merupakan asas serta titik tolak yang mendasari Tamadun Islam. Akidah berperanan menyatukan segala bentuk pencapaian serta kemajuan yang dicapai oleh Tamadun Islam, agar segalanya dinaungkan di bawah kekuasaan Pencipta Yang Maha Berkuasa iaitu Allah S.W.T. Keimanan kepada Allah mewujudkan satu tamadun yang mempunyai nilai setara dari semua sudut, iaitu segala-galanya berpunca dan kembali kepada Allah S.W.T. Kepelbagaian penemuan, pencapaian dan perkembangan yang sentiasa berlaku dalam Tamadun Islam merupakan sebahagian daripada manifestasi keimanan umat Islam kepada Allah S.W.T. vi. Keseimbangan Antara Rohani Dan Jasmani Tamadun Islam sentiasa mengajar umatnya agar mewujudkan keseimbangan antara rohani dan jasmani, spiritual dan fizikal. Islam tidak melihat kejayaan serta keutuhan tamadun manusia dari sudut jasmani atau fizikal sahaja. Islam mengiktiraf kewujudan manusia dalam dua entiti utama iaitu unsur rohani dan unsur jasmani atau fizikal. Kedua-dua entiti tersebut sentiasa bersepadu, seiringan dan tidak terpisah sama sekali. Ada ketikanya, peranan jasmani lebih penting dan ada masanya peranan rohani lebih menyerlah. Namun, kedua-duanya sentiasa tetap bersepadu. vi. Rabbani Tamadun Islam agak berbeza dengan tamadun-tamadun lain kerana Tamadun Islam didasari oleh nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Sumber, matlamat, metod dan tujuan kehidupan manusia dalam Islam telah ditetapkan oleh Allah S.W.T. Allah S.W.T telah menentukan sumber yang menjadi pedoman kehidupan manusia. Sumber tersebut seterusnya diaplikasikan dalam meletakkan tumpuan serta metod kehidupan. Islam membenarkan perjalanan kehidupan manusia yang mempunyai pelbagai tujuan duniawi, di samping melaksanakan satu-satunya matlamat kehidupan iaitu pengabdian diri kepada Allah S.W.T. vii. Sempurna Dan Menyeluruh Islam telah memberikan panduan serta pedoman yang sempurna untuk kehidupan manusia secara menyeluruh. Tidak ada suatu perkara yang tidak diberikan panduannya oleh Islam. Aspek akidah dan kepercayaan, peraturan dan kehakiman, akhlak dan hubungan antara manusia sesama manusia atau dengan alam sekeliling, dan lain-lain telah digariskan oleh Islam melalui ajarannya yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w.

34

viii. Idealistik Dan Realistik Secara idealnya, Islam meletakkan kesempurnaan sebagai tahap tertinggi yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kesempurnaan mungkin sukar untuk dicapai, namun ia dapat diusahakan melalui pengawasan berterusan oleh undang-undang serta peraturan Allah S.W.T. Dengan itu, kehidupan manusia sentiasa terpelihara dan berada di atas landasan Ilahi. Teras usaha mencapai kesempurnaan tersebut adalah kesederhanaan dan kesempurnaan dalam setiap aktiviti kehidupan manusia. Idea tersebut adalah realistik apabila kita melihat bahawa kehidupan manusia berlangsung di atas dunia yang nyata. Dunia yang nyata merupakan simbolik tentang hakikat kewujudan dan kebenaran Allah S.W.T. 2.2.3 SUMBER TAMADUN ISLAM

Tamadun Islam mempunyai sumber-sumbernya tersendiri yang memungkinkan ia berkembang dan mampu memenuhi keperluan manusia. 2.2.4.1 Al-Quran Sumber utama Tamadun Islam ialah al-Quran. Kitab yang diturunkan oleh Allah S.W.T adalah suci mengandungi nilai mukjizat yang tinggi samada dari sudut akidah, syariah, akhlak dan moral, bahasa, persejarahan, pemikiran dan intelektual, ketamadunan, rahsia alam semesta dan sebagainya. Ia sesuai sepanjang zaman dan lengkap, sesuai dengan tahap manusia dan ketamadunan. Kandungannya menggalakkan manusia berfikir untuk mencapai kesejahteraan hidup, memberi dorongan dan semangat mereka untuk meneroka alam di segenap bidang. Segala kegiatan dan kemajuan yang dicipta dikehendaki mengikuti lunas-lunas yang telah ditetapkan. 2.2.4.2 Al-Sunnah Al-Quran menggariskan prinsip-prinsip asas, kemudian dihurai dan diperincikan oleh al-Sunnah. Ia merupakan sumber inspirasi umat Islam untuk membentuk, membangun dan mengembangkan tamadun mereka. Sesuatu pembaharuan yang dibuat, boleh dikatakan tamadun, tetapi tidak boleh digolongkan sebagai Tamadun Islam kalau bertentangan dengan sumber-sumber ini. Ringkasnya, semua sudut tamadun Islam dicorakkan di atas acuan al-Quran dan al-Sunnah. Daripada al-Quran dan al-Sunnah dicerakinkan akidah, syariah dan akhlak untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Pelaksanaannya ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. dan para ulama selepas baginda. 2.2.4.3 Ijtihad Dalam tamadun manusia banyak perkembangan baru berlaku . Sebahagian daripada pembaharuan itu tidak jelas dari segi hukumnya, kerana tidak terdapat secara nyata dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh itu menjadi peranan ulama atau cendikiawan Muslim untuk mengolah hukum terhadap perkara-perkara baru berdasarkan keilmuan yang mereka miliki dengan merujuk kepada sumber Al-Quran dan al-Sunnah. Justeru itu umat Islam digalakkan untuk membuat kajian dan meneroka bidang-bidang demi kepentingan kemajuan umat Islam khususnya dan dunia amnya selama mana tidak bercanggah dengan tuntutan syariat Islam. 2.2.4.4 Tamadun Dan Budaya Lain Dalam membina tamadun, Islam tidak menolak sumber-sumber yang datang daripada tamadun lain yang tidak bercanggah dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat dilihat dengan jelas, misalnya apabila Islam datang ke dalam masyarakat Arab, masyarakat Barat ataupun masyarakat Timur, Islam menerima nilai-nilai baik masyarakat berkenaan yang tidak bertentangan dengan syariatnya. Tamdun Islam pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh Tamadun Arab yang menekankan kepentingan dalam perkembangan kebudayaanya. Tamadun Arab dipanggil Tamadun Islam apabila Islam berjaya menyatukan orang-orang Arab, Parsi, Turki dan suku-suku bangsa lain. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W telah mengubah sistem politik, ekonomi dan sosial msyarakat Tanah Arab.

35

Begitu juga di peringkat awal orang Islam belum mengenali tulisan dimana kebanyakan daripada ahli-ahli Akademik dan saintis yang aktif dalam tamadun ini terdiri dari orang-orang Yahudi, Kristian dan Zorastrian serta mereka yang baru memeluk Islam. Oleh itu Tamadun yang berkembang di timur Tengah berasal dari banyak tradisi. Kesan dari interaksi antara Tamadun Islam dengan tamadun lain telah memperkayakan Tamadun Islam. Misalnya hasil interaksi dengan Tamadun Parsi dan Byzantium masyarakat Islam telah mengambil dan mengubahsuai berbagai bentuk lembaga dan organisasi kenegaraan dan ketenteraan. Dari tamadun Yunani pula diambil aspek falsafah dan ilmu, dari tamadun India pula diambil matemtik dan ilmu bintang. Tamadun China pula memberi sumbangan bagaimana teknik membuat kertas. Dari tamadun Mesir Islam memperkembangkan teknologi membuat dakwat dan secara langsung gabungan antara dua teknologi ini telah membantu perkembangan keilmuan Islam. Secara umumnya dasar keterbukaan Tamadun Islam dan mudah berintegrasi dengan tamadun lain sebagai pemangkin kepada pengkayaan khazanah dalam Tamadun Islam 2.3 KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM

Islam bermula sebagai sebuah agama dengan penurunan wahyu pertama di Mekah pada tahun 610 Masehi dan sebagai sebuah negara dan tamadun pada tahun 622 Masehi iaitu selepas berlakunya peristiwa Hijrah ke Madinah. Sesudah itu, selama 10 tahun Rasulullah S.A.W. mendidik dan membentuk para sahabatnya dengan Islam secara amalan dan penghayatan sehingga terbinanya generasi Islam pertama. Keadaan ini berterusan sehingga kewafatan baginda pada tahun 632 Masehi. Sesudah itu, para sahabat baginda dan pengikut-pengikut para sahabat itu meneruskan perjuangan baginda sehinggalah ke penghujung zaman Khulafa al-Rasyidin iaitu pada tahun 660 Masehi dan telah menyebarkan Islam ke seluruh Semenanjung Arab, Mesir, Syria, Iraq dan Teluk Parsi. Selepas itu, Tamadun Islam telah diganti oleh daulah atau dinasti Bani Umayyah yang bermula pada tahun 661 Masehi yang menyebarkan Islam ke Afghanistan, Transaxonia, Multan dan Armenia. Apabila Daulah Umayyah dijatuhkan oleh Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi dan menubuhkan Daulah Abbasiyah, era Daulah Abbasiyah dikatakan sebagai era kemuncak Tamadun Islam. Perluasan pengaruh Islam telah sampai ke seluruh Afrika Utara, Andalusia, seluruh India Utara dan Anatolia (Turki). Di zaman inilah meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi dan pembangunan negara serta lahirnya ilmuan-ilmuan Muslim yang terulung iaitu Ibn Sina (980-1037 M), seorang tokoh falsafah, sains dan perubatan, Ibn al-Haitham (965-1039M) tokoh fizik dan Matematik dan juga al-Ghazali (1058-1111 M) tokoh falsafah dan Tasauf (Sayyed Hussein Nasr , 1984). Selama 736 tahun Islam telah berjaya bertapak di bumi Eropah (Sepanyol) sehinggalah pada tahun 1492 Masehi, Sultan Muhammad II telah dilucutkan dari takhtanya oleh tentera Kristian. Pada tahun 1258 Masehi, tentera-tentera Monggol di bawah kepimpinan Hulagu Khan telah menakluk Kota Baghdad. Sementara itu, Daulah Uthmaniah Turki telah diasaskan secara rasminya sekitar 1300 Masehi dan mencapai kemuncaknya apabila Sultan Muhammad II al-Fatih yang berjaya menguasai Constantinople pada tahun 1453. Kerajaan Uthmaniah berjaya melebarkan empayar mereka ke Eropah Timur iaitu Bosnia, Serbia, Croatia, Bulgaria, Austria, Hungry dan juga Macedonia. Begitu juga perluasan daerah empayar mereka telah berkembang sehingga ke Timur Laut Mediterranean, pesisir Laut Merah, pesisir Laut Hitam dan juga seluruh wilayah Afrika Utara serta Teluk Parsi. Di India pula pada tahun 1526, Zahiruddin Babar setelah terusir dari Asia Tengah, masuk ke India dan mengalahkan Sultan Delhi di Panipat telah menubuhkan kerajaan Mughal (Moghul) yang tegak selama 332 tahun. Zaman kemuncaknya pada kurun ke 17 telah menguasai ke seluruh benua kecil India. Kerajaan Moghul musnah apabila sultan terakhirnya Bahadur Shah Zafar digulingkan oleh kuasa British pada 1858, sekali gus juga mengakhiri 1000 tahun pemerintahan Islam di India.

36

Di akhir kurun ke 18, Kerajaan Uthmaniah Turki mula menjadi lemah dan sedikit demi sedikit wilayahnya di Eropah Timur dan utara Afrika terlepas dari penguasaan mereka samada kepada kuasa Eropah ataupun kepada serpihan kerajaan Islam yang lain. Kerajaan Uthmaniah yang berdiri teguh selama 637 tahun akhirnya runtuh apabila sultan terakhirnya iaitu Sultan Abdul Hamid telah digulingkan dari pemerintahannya oleh Kumpulan Belia Turki atau The Young Turks pimpinan Jeneral Mustaffa Kamal yang seterusnya dilantik menjadi Presiden Turki seumur hidup. Dengan ini, maka berakhirlah sistem khilafah dalam Islam sekaligus era kecemerlangan Tamadun Islam mulai malap. Sehingga negara-negara umat Islam mulai dijajah oleh Barat satu persatu dan akhirnya menjadi negara yang mundur dan tidak berwibawa. 2.4 SUMBANGAN TAMADUN ISLAM KEPADA PERADABAN DUNIA Keagungan sains dan teknologi hasil daripada semangat penyelidikan yang dicetuskan oleh Islam. Selama lapan abad (897M-1492M) orang-orang Islam menjadi perintis dan pelopor tamadun di Andalus (Sepanyol). Didorong oleh semangat cintakan ilmu orang-orang Islam menjadi pemimpin dan guru dalam kegiatan keilmuan di institusi pendidikan di Andalus pada masa itu. 2.4.1 Faktor-Faktor Kecemerlangan Tradisi mengkaji dengan bebas di samping menghargai fikiran manusia merupakan kejayaan di dalam kehidupan intelektual Muslim. Ini selaras dengan ayat al-Quran pertama yang diturunkan lepada nabi Muhammad s.a.w dengan seruan bacalah dan perkataan al-Qalam (pena) membuktikan bahawa Islam menganjurkan umatnya agar menuntut ilmu. Ia juga menunjukkan bahawa tingginya nilai ilmu serta kedudukannya dari perspektif Islam. Selain itu terdapat beberapa faktor lain yang mendorong lepada kecemerlangan Tamadun Islam sehingga dapat memberi sumbangan yang besar kepada kebangkitan Tamadun Islam sehingga dapat menerajui tamadun dunia di abad-abad pertengahan. i. Gesaan al-Quran dan al-Sunnah Ajaran al-Quran dan al-Sunnah yang tertanam kukuh di jiwa umat Islam ketika itu menjadikan mereka orang-orang yang cintakan ilmu dan berusaha mengembangkannya kepada penduduk Andalus. Dengan kerjasama dari pemerintah telah membina sekolah dan bandar. Kanak-kanak dari keluarga miskin diberikan pendidikan secara percuma. Ini membangkitkan kesedaran yang tinggi mengenai pentingnya ilmu pengetahuan kepada masyarakat Andalus yang selama ini diabaikan dari aspek pendidikan. Umat Islam telah mengembangkan ilmu tradisi seperti tafsir, hadis, fekah, ilmu-ilmu moden yang mencakupi matematik, astronomi, geografi dan lain-lain. Sejarah telah mencatatkan bahawa di bawah pemerintahan dan pentadbiran Islam, hampir tidak ada rakyat Andalus yang buta huruf. ii. Galakan Pemerintah Sepanjang pemerintahan Islam di Andalus (711 1492M) fenomena naungan politik para pemerintah terhadap kegiatan intelektual menjadi sebahagian daripada pencapaian Umat Islam di Eropah. Ilmu dan intelektual tidak berkembang tanpa dorongan pemerintah Islam ketika itu. Bermula daripada 711M sehingga zaman kemuncak, iaitu 756 1031M setiap lapisan masyarakat diperkenalkan dengan sistem pembelajaran yang itensif dan komprehensif dalam semua bidang. Bukubuku dan guru-guru serta sarjana islam telah dibawa masuk ke Andalus dan di masa yang sama pemerintah telah menaja pelajar-pelajar untuk mendalami semua bidang ilmu yang boleh membina masyarakat. Di antara khalifah yang sangat berdedikasi dalam bidang keilmuan ialah Abdul Rahman al-Ausat. Baginda telah melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan-kegiatan keilmuan. Baginda telah membina universiti dan menaungi ulamak dengan ganjaran yang sewajarnya dengan elaun-elaun yang tertentu. Khalifah al-Hakam telah mengambil iniasiatif dengan mendirikan perpustakaan dan membeli buku-buku rujukan serta mengumpulnya dengan tujuan mempercepatkan lagi usaha pendemokrasian ilmu di kalangan masyarakat. Beliau turut mengundang para cendikiawan dari setiap pelusuk negara seperti Baghdad, Damsyik dan Iskandariah. Masjid dan istana turut dijadikan tempat menyebarkan ilmu. Hampir

37

seluruh Andalus mempunyai pusat pengajian dan universiti, antaranya di Seville, Granada, Toledo, Valencia dan Cordova yang muncul sebagai pusat intelektual yang terpenting di Eropah. iii. Kesetabilan Andalus Kestabilan politik, ekonomi dan social di Andalus turut menjadi penyumbang kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Keistimewaan masyarakat Andalus yang bersifat majmuk seperti Islam, Yahudi dan Kristian telah mewujudkan daya saing dan budaza ilmu yang memberangsangkan. Ia juga melahirkan ulama dan ahli fekah dari pelbagai bangsa. Fenomena kepelbagaian bangsa, budaza, tamadun dan keharmonian kaum di antara penduduk Andalus telah memberi dorongan kepada semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di camping memantapkan lagi identiti, komuniti dan intelektual. Pemerintah Andalus juga telah membuka ruang kepada wanita untuk menimba ilmu dan terlibat dengan urusan intelektual. Sejarah telah mencatatkan tidak kurang dari 100 orang wanita Andalus telah terlibat dalam penulisan mashaf ketika itu. Selain dari orang Islam, khalifah telah memberi pengiktiran kepada cendikiawan bukan Islam, antaranya ialah Moses bin Maimon dan Salomn ben Gabirol dari bangsa Yahudi. Kedua-dua mereka terdiri dari ahli falsafah dan banyak mencurahkan tenaga dalam aktiviti penterjemahan. Kestabilan yang ada di Andalus telah menjadi faktor kecemerlangan kepada Tamadun Islam di Andalus yang akhirnya menjadi sumber kekuatan kepada tamadun dunia secara keseluruhannya. iv Kerjasama Para Ulama dan Cendikiawan Faktor yang mempercepatkan perkembangan ilmu pengetahuan di Andalus ialah kerjasama dan usaha tanpa mengenal jemu oleh para ulama dan cendikiawan. Semasa pembukaan Andalus, para cendikiawan dan ulama telah bersama-sama ke Andalus sebagai tentera. Mereka datang ke Andalus bersama ilmu dan pengetahuan yang disebarkan kepada penduduk Andalus dengan meyebarkan akidah Islam dan menyelesaikan permasalahan mengenai syariah dan fekah. Ibn Hazm (994 1064M) umpamanya merupakan ilmuan Muslim yang agung di Andalus. Beliau seorang ahli fikir sasterawan dan hakim, mampu menguasai pelbagai bidang ilmu. Begitu juga dengan Ibn Firnas Yahya dan Yahya al-Ghazal. Kepesatan kegiatan intelektual ini disebabkan para ulama dan ilmuan Islam yang menghadapi cabaran ilmiah daripada pemeluk Islam yang baru. Hujjah-hujjah falsafah dan ilmu lojik mereka yang kukuh terpaksa ditanggani dengan hujjah-hujjah yang lebih mantap. Justeru itu para cendikiawan dan ilmuan Muslim perlu memperlengkapkan diri dengan ilmu dan kaedah falsafah serta perbahasan yang lebih dinamik dan mampan. Jelasnya gandingan mantap antara ulama Islam telah menjadi faktor kepada kecemerlangan ketamadunan di Eropah. 2.4.2 Pengaliran Ilmu Islam ke Eropah Dalam menganalisa pengaliran ilmu-ilmu Islam ke Eropah, para sejarawan sepakat mengatakan terdapat beberapa faktor pendorong seperti peranan orang-orang Mozarrab, perdagangan, hubungan diplomatik, aktiviti penterjemahan, pembukaan Pulau Sicily dan pembukaan Andalus. i. Peranan Orang-Orang Mozarrab

Mozarrab adalah panggilan kepada masyarakat Kristian, ia diambil dari bahasa Arab, Mustaribun (Orang-orang yang diarabkan), iaitu orang-orang Kristian yang tertarik dan mengamalkan beberapa aspek kebudayaan Arab dan Islam. Mereka turut belajar bahasa Arab di samping bahasa Latin dan Romawi. Orang-orang Muzarrab memainkan peranan yang penting dalam penyebaran ilmu Islam ke Eropah. Dengan mempelajari bahasa Arab, mereka berpeluang membaca karya-karya dan hasil penulisan orangorang Islam. Mereka juga membelanjakan wang yang banyak untuk mendirikan perpustakaan bagi menempatkan koleksi-koleksi bahasa Arab.

38

ii. Hubungan Diplomatik Sejarah telah mencatatkan bahawa telah wujud hubungan diplomatik di antara negara-negara Eropah dan Andalus lantaran sikap mereka yang berhasrat memajukan Eropah setanding dengan Andalus, antaranya England, Perancis, Jerman dan Belanda. Mereka telah menghantar delegasi yang terdiri dari relajar-pelajar ke Andalus untuk menuntut ilmu seperti sains, kesenian, pertukangan dan lain-lain. Mereka juga telah menghantar pembesar dan putera raja mereka untuk melanjutkan pelajaran di Andalus bagi mendalami dan mempelajari setiap aspek kemajuan yang dimiliki oleh orang-orang Islam. Ketika itu Universiti Cordova yang diasaskan oleh Abdul Rahman sebagai universiti yang terkemuka ketika itu. Ia menampung bukan sahaja pelajar-pelajar Islam, malah pelajarnya juga terdiri dari orang-orang Kristian dan Yahudi dari seluruh dunia termasuk dari Eropah, Afrika dan Asia. iii. Aktiviti Penterjemahan Seiringan dengan kemasukan pelajar-pelajar dari seluruh dunia, aktiviti penterjemahan semakin giat dilakukan. Antara pusat penterjemahan yang masyhur ketika itu ialahToledo yang telah berjaya melahirkan cendikiawan yang pakar dalam pelbagai bidang. Buku-buku yang sering diterjemahkan meliputi bidang matematik, astronomi, mantik, perubatan, kimia dan botani. Penterjemahan berlaku dari bahasa Arab ke Bahasa Latin dan sebaliknya. Dengan aktiviti penterjemahan ini, berlaku pemindahan ilmu secara aktif dan meluas. iv. Pembukaan Sicily Setelah berada di bawah kekuasaan Islam selama 800 tahun, Sicily berperanan secara langsung dalam pemindahan ilmu ke Eropah. Kedudukannya yang strategik, ditengah-tengah perjalanan antara Eropah dan Afrika, mendorong ia menjadi pusat intelectual yang penting ketika itu. Antara faktor yang mempercepatkan proses pemindahan ilmu ini ialah guru-guru yang mengajar di sekolah dan masjid dikecualikan dari berkhidmat di bidang ketenteraan. Ini membolehkan mereka memberi tumpuan kepada bidang-bidang pengajaran. Peranan pemerintah yang turut mencintai ilmu dan berusaha memperkembangnya turut menpengaruhi situasi ini. Abad ke 10 dan 11 M, Qairawan telah muncul sebagai pusat kegiatan keilmuan di Afrika Utara. Hasilnya ramai cendikiawan dan Ulama Islam telah muncul di Sicily antaranya ialah Hamzah al-Basri, seorang ahli filologi dan sasterawan dan Muhammad bin Khurasan, seorang yang mahir dalam bidang qiraat. Tokoh-tokoh lain ialah Abdul Haq bin Muhammad dan Ibnu Zaraf yang pakar dalam bidang llmu Kalam, Asad bin al-Furut dalam bidang ilmu fekah. 2.4.3 Kegiatan-kegiatan Keilmuan dan Intelektual Bidang intelektual telah mendapat peruntukan yang paling besar dari pemerintah Andalus. Sekolah dan universiti dibina di seluruh pelusuk negara. Situasi ini turut menjadi tumpuan masyarakat Eropah untuk menimba pelbagai disiplin ilmu yang tidak mungkin mereka perolehi di negara mereka sendiri. Istanaistana khalifah dan gabenor turut dijadikan tempat pertemuan para intelektual untuk berbincang dan mencari formula-formula baru bagi meninggikan lagi tahap pendidikan yang sedia ada. Antara aspek yang menonjol ketika itu ialah : i. Ekonomi Kedatangan Islam ke Andalus mampu mengasaskan satu bentuk ekonomi baru yang dikenali sebagai ekonomi mediteranean melalui sistem perladangan, perindustrian dan perdagangan. Orang-orang Islam yang memang terkenal di bidang perniagaan dan perdagangan telah menyumbangkan kepakaran dan kemahiran mereka dalam mengembangkan lagi pengaruh Islam ke Eropah. Mereka mendirikan kedai-kedai dan gedung-gedung perniagaan yang beroperasi mengimpot barang-barang dari seluruh dunia. Hubungan

39

perdagangan dengan Eropah melalui jalan darat manakala dengan Asia dan Afrika melalui jalan laut. Bandar-bandar palabuhan di Andalus menjadi tumpuan kapal-kapal dagang asing seperti Venice dan Iskandariah. Di sektor pertanian orang-orang Islam turut memperkenalkan metod-metod baru seperti pembinaan empangan, sistem saliran, tali air, jambatan dan jalan-jalan raya yang lebih baik di seluruh Andalus meliputi Toledo, Cordova, Marsille dan Valencia. Tanaman buah-buahan seperti delima, limau dan industri ulat sutera dijalankan secara aktif. ii. Perubatan Warisan yang ditinggalkan oleh Hipcrates (360M) dan Galen (210M) dianggap otoriti awal dalam bidang perubatan. Hasil dari pengamatan dan kajian oleh ilmuan Muslim, telah diterjemah dan diterima pakai oleh sarjana Islam dengan beberapa penambahan yang lebih baik. Ilmu-ilmu ini telah diintegrasikan dengan ilmu perubatan Nabi Muhammad s.a.w. yang telah diwarisi Sejas tahun pertama Hijrah. Antara tokoh yang penting dalam bidang ini ialah Ibnu Bajah, Ibn Tufail, Ibn Rusd dan al-Katib. Mereka ini terkenal dengan physician, manakala Ibn Hazm membahagikan ilmu perubatan kepada dua iaitu perubatan jiwa (spiritual), jenis-jenis organ, penyakit dan puncanya serta cara penyediaan ubat yang betul. Yang kedua ialah penggunaan ubatan dan surgery. Tokoh-tokoh lain ialah al-Razi yang telah menulis lebih dari 200 buah buku. Antara bukunya yang terrenal ialah al-Hawi dan kitab al-Asrar mengenai penyakit cacar, buah pinggang, mata, hidung, telinga dan jantung. Ibn Sina melahirkan kitab yang masyhur, qanun fi al-Tibb yang membicarakan tentang dadah, patologi dan cara penggunaan ubat yang menjadi bahan rujukan utama dalam bidang perubatan kini. Ibn Rusyd telah menulis buku perubatan yang komprehensif iaitu Kulliyyat fi al-Tibb yang memberi ulasan secara terperinci mengenai anatomi, fisiologi, penyakit-penyakit, simpton dan rawatannya, ubat-ubatan serta pemeliharaan kesihatan. iii. Astronomi Ilmu astronomi juga mendapat tempat di Andalus. Di antara pakar dalam bidang ini ialah al-Farghani telah menulis tentang bintang-bintang. Selepas beliau, muncul pula Abu Masyar dan al-Battani yang telah membuat beberapa pembetulan pada karya-karya Ptolemy dan menentukan ketepatan gerhana matahari. Al-Zarqali pula dari Toledo merupakan seorang ahli astronomi dan matematik. Beliau telah mencipta sebuah jam air yang boleh menunjukkan masa pada waktu siang dan malam serta menyusun nama-nama hari dalam setiap bulan. Pada keseluruhannya sarja astronomi Islam telah berjaya meninggalkan kesan yang mendalam dan besar dalam bidang astronomi dan seterusnya telah memberi laluan kepada generasi kemudian untuk terus membuat kajian dan penyelidikan. iv. Matematik Andalus turut melahirkan sarjana terkemuka dalam bidang Matematik. Antara yang termasyhur ialah alKarmani dari Cordova. Beliau telah memperkenalkan matematik Ikhwan al-Safa ke Andalus. Sarjana Muslim telah mengemukakan kepada dunia mengenai ilmu algebra dalam bentuknya yang asli. Nama lain yang masyhur ialah al-Khawarizmi. Beliau memperkenalkan persoalan darab dan bahagi mengikut cara algebra. Bukunya Hisab al-Jabar wa al-Muwabala telah digunakan di Eropah sehingga abad ke 16M. Sumbangan al-Khawarizmi yang lain ialah angka sifar yang digunakan dengan begitu meluas sama ada oleh sarjana Islam mahupun Barat. v. Senibina Di Andalus, bandar dan kawasannya telah diperindah dan diperlengkapkan dengan binaan masjid, pasar, istana, tempat-tempat mandi dan lain-lain binaan yang indah. Masjid dan istana merupakan dua binaan penting dan pusat kepada semua aktiviti, maka ia dibina dengan senibina yang istimewa dan indah.

40

Seni hias menjadi satu elemen yang penting bukan sahaja di bandar Andalus, malah juga di bandar-bandar Islam yang lain seperti Kufah, Basrah, Kaherah dan lain-lain. Unsur-unsur alam menjadi pilihan umat Islam dalam menghias tempat-tempat tersebut. Para pemerintah biasanya memberi galakan dengan mengupah sesiapa sahaja sama ada orang Islam atau bukan Islam yang mempunyai bakat dalam seni hiasan bagi mencapai keindahan yang paling maksima. Pada masjid dan istana dibinakan menara dan pintu gerbang serta ukiran yang sangat tinggi nilai senibinanya. 2.5 TAMADUN ISLAM ERA PASCA PENJAJAHAN

Pada era kolonial Barat, banyak negara-negara Islam yang dijajah mula mengalami kemunduran dan keruntuhan akibat serangan dan kongkongan dari kuasa-kuasa besar dunia seperti Eropah, Rusia, Amerika dan sebagainya. Kejatuhan dan kelemahan masyarakat Islam adalah disebabkan oleh serangan yang kuat dari pihak kolonial di samping ketiadaan semangat jihad di dalam jiwa masyarakat Islam serta pemimpinpemimpinnya. Dr. Yusuf al-Qardhawi, sarjana Islam kontemporari telah merumuskan empat medium utama ke arah penguasaan Barat ke atas umat Islam melalui : i. Sistem Pengajaran dan Pendidikan Dalam proses penjajahan, pihak kolonial Barat menggunakan sistem pendidikan dengan membina sekolah dan institusi pendidikan yang mengguna pakai sistem pendidikan Barat yang menekankan kepada aspek kebudayaan Barat dengan matlamat menjauhkan umat Islam yang dijajah, dari ajaran Islam yang sebenar. Atas dasar pemodenan, mereka telah menghantar pelajar dari beberapa negara umat Islam seperti Turki dan Mesir, ke Barat untuk menimba ilmu pengetahuan dan mereka balik ke negara asal mereka dengan celupan Barat. Golongan ini berfahaman sekular yang memisahkan agama dari kehidupan sebagai contoh di Turki seorang tokoh Nasionalis, Ziya Gokalp (1875 -1924) yang kemudiannya dikenali sebagai Bapa Nasionalisme Turki. Beliau merupakan seorang pemuja Tamadun Barat. Berlandaskan pemikiran sekular, beliau mengganggap agama hanya merupakan satu kepercayaan atau ritual sahaja. Dengan itu, ilmu pengetahuan seperti psaikologi, sosiologi, biologi, fizik, matematik tidak ada hubungan sama sekali dengan agama. Seorang lagi tokoh nasionalis Turki ialah Mustafa Kamal Atatuk (1881 1934), beliau digelar sebagai Bapa Sekular Turki. Beliau melaksanakan penghapusan institusi keagamaan dan apa sahaja yang berkaitan dengan agama Islam disingkirkan. Selepas memegang tampuk pemerintahan pada tahun 1923, beliau memusnahkan ajaran Islam sebagai satu cara hidup dengan menggantikan sistem pemerintahan berasaskan sekularisme dan nasionalisme. Mustafa Kamal Atatuk dalam proses pembaratan, merupakan pengikut setia yang berkiblatkan Barat dalam semua aspek dan memisahkan Turki dari tradisi Islam. Kemuncak sekularismenya, masjid-masjid telah ditutup, pakaian Barat diwajibkan malah memakai tarbus atau songkok merupakan satu kesalahan dan hijab bagi wanita Islam diharamkan. Pada tahun 1926 diluluskan Turkis Civil Code untuk menggantikan undang-undang syariah. Sehingga kini, Turki merupakan sebuah negara Islam yang berfahaman sekular dan mempertahankan nilai-nilai Barat dalam semua aspek kehidupan. Di Mesir, sekularisme bermula dengan kejatuhan negara itu ke tangan Napoleon Bonaparte (kolonial Perancis) pada tahun 1798. Proses pembaratan Mesir secara meluas bermula pada zaman pemerintahan Muhammad Ali (1795 1845) apabila dikirim pelajar-pelajar Mesir ke England, Perancis, Itali dan Austria. Selepas itu berkembanglah pemikiran Tamadun Barat di Mesir melalui kemunculan AlTahtawi (1801 1873), diikuti oleh Qasim Amin, Ali Abd al-Raziq, Taha Hussain dan lain-lain. Menurut Dr. Ali Syariati. Orang-orang Asia, Afrika, diajar bagaimana cara berfikir, berpakaian, berkeinginan malah bagaimana harus bersedih dan bergembira mengikut cara Barat, selain dari membina hubungan sosial dan berbelanja. Ini berarti satu kebudayaan baru telah diperkenalkan secara tidak langsung melalui penduduk tempatan yang mendapat pendidikan dari Barat. Mereka diterapkan dengan pemikiran bahawa apa jua yang datang dari Barat adalah lambang kemodenan dan kemajuan. Di India, Syed Ahmad Khan, melalui sokongan kolonial British, telah menubuhkan Muhammadan Anglo-Oriental College (Aligarh) menurut model University Cambridge yang bercorak pendidikan sekular dan liberal. Menurut Abul Hasan

41

Ali al-Nadwi, sistem ini mempunyai dua kelemahan iaitu bersifat sekular dan dualisme. Ia mendapat tentangan dari ulamak kerana tunduk kepada nilai Tamadun Barat dan akan mempengaruhi akidah dan akhlak masyarakat Islam. ii. Akhbar dan Media Massa Akhbar dan media massa memainkan peranan yang besar dalam penerapan ideologi dan gaya hidup Barat kepada masyarakat Islam di negara yang dijajah. Ia merupakan saluran utama kepada massa yang menyebabkan perubahan cara berfikir, aspek nilai dan cara hidup keseluruhannya. Ia dilakukan dalam bentuk berita, rencana, kesusasteraan yang kreatif serta gambar-gambar yang mempersonakan. H. A. R. Gibb dalam bukunya yang berjudul Modern Trends In Islam menyatakan bahawa institusi sekolah dan kolej sahaja belum cukup untuk menyebarkan fahaman Barat, malah ia juga perlu disampaikan kepada masyarakat umum melalui media massa terutama akhbar kerana menurut beliau akhbar adalah media yang paling berkesan dan berpengaruh di dunia Islam ketika itu. iii. Serangan sosial Selain dari sistem pendidikan dan media massa, diperkukuhkan pula dengan medium serangan sosial terutama dalam aspek kebudayaan. Ia berlaku secara langsung dan tidak langsung yang menyerap dalam masyarakat Islam dan mengakibatkan rasa kekaguman yang melampau kepada cara hidup Barat dengan mengenepikan sistem hidup Islam yang dipandang kolot dan ketinggalan zaman. Menurut Malik Ben Nabi, aliran pengkaguman Barat yang disebut modernist ini merupakan tiruan tanpa keaslian. Di India, muncul Syed Ahmad Khan (1817 1898) yang berusaha untuk mentafsirkan alQuran berasaskan semangat modenisme Barat iaitu berasaskan nilai-nilai rasionalisme, materialisme, saintisme, naturalisme, relativisme, evolusionisme dan sebagainya. Antara pendapat serta tindakan beliau ialah menolak mukjizat dalam Islam, menolak hukum Islam yang dianggap tidak lagi sesuai dengan zaman moden seperti hukum hudud. Beliau beranggapan hukuman hudud ini hanya sesuai dengan masyarakat primitif dan tidak sesuai di zaman moden. Selain itu, budaya keruntuhan sosial telah mula merosakkan diri umat Islam, terutamanya para remaja yang sentiasa inginkan kepada keseronokan dan hiburan. Semakin ramai umat Islam yang kabur terhadap nilai adat, budaya dan pegangan agama masing-masing yang sebenarnya. Kekeliruan ini kita lihat di mana-mana samada terhadap anak-anak remaja bahkan juga golongan dewasa Islam. Di Malaysia, sindrom bergaya dengan pakaian ala Barat yang mendedahkan aurat di sana-sini semakin popular. Remaja wanita Islam bertudung kepala sebaliknya memakai baju singkat dan ketat sehingga mendedahkan bahagian perut dan belakang. Begitu juga kita lihat artis-artis pujaan, bagaimana mereka tampil sebagai seorang yang bersyukur, mengucapkan salam sedang dari aspek yang lain menerima imej Barat. Amat mengelirukan sekali percampuran antara nilai ini terutamanya bagi generasi muda yang masih mentah dalam membuat penilaian. Inilah sebahagian dari bahana budaya global yang dicipta oleh Barat menerusi dominasi dan globalisasi. Budaya global sering dikaitkan dengan unsur negatif terutamanya terhadap masyarakat Islam kerana ia jelas didominasi oleh Barat yang mempunyai pertentangan nilai dengan Islam dalam banyak aspek. Ia dibimbangi menghakis jatidiri umat Islam itu sendiri sedangkan jatidiri umat Islam adalah berkait rapat dengan akidah atau ajaran Islam itu sendiri. Apakah Islam akan turut lenyap dengan terhakisnya pegangan Islam dari hati umatnya. Jawapannya ialah benar, bahkan ia sememangnya agenda yang sangat terancang bagi meruntuhkan sosial dan akhlak serta menjauhkan umat Islam dari nilai agama dan budayanya. Rentetan daripada pengaruh Amerikanisasi serta Zionisasi dalam sosial, hasilnya berleluasa budaya hedonistik di kalangan generasi Muslim. Budaya hedonistik ialah budaya seronok di mana mereka berpegang kepada falsafah hidup untuk menikmati keseronokan dan mereka akan memburu keseronokan hidup dengan apa jua cara. Budaya ini berkait rapat dengan hiburan, pornografi, dadah, seks bebas dan lain-lain. Remaja Muslim terkinja-kinja tanpa haluan di pesta-pesta hiburan atau konsert-konsert dari awal malam sampai pagi tanpa mempedulikan pelajaran, kewajipan agama dan batas-batas pergaulan Islam. Remaja yang dianggap sebagai harapan masa depan Islam adalah sasaran utama dengan menyediakan pelbagai jenis tarikan hiburan, keseronokan, dan kelalaian menerusi media-massa, media elektronik,

42

internet dan sebagainya. Budaya Ilmu yang bertunjangkan akal fikiran, pengkajian, pembelajaran dan penyelidikan semakin jauh dan dingin dalam diri remaja Muslim. Walhal pemupukan budaya ilmu adalah faktor penting kecemerlangan umat Islam di masa lampau. Budaya ilmu yang sepatutnya dititik beratkan dianggap berat dan membebankan. Peningkatan gejala sosial juga berpunca dari hambatan pengaruh Barat dalam bidang ekonomi, politik dan sosial itu sendiri. Tekanan ekonomi dan penguasaan syarikat-syarikat gergasi multi nasional semakin meningkatkan kadar inflasi dan kemiskinan di negara-negara membangun umat Islam. Kebanjiran pendatang Indonesia, Bangladesh dan Pakistan ke Malaysia adalah contoh yang representatif dalam isu ini. Kebanjiran itu pula akan membentuk satu masalah baru bagi negara yang dikunjungi. Antara kesan sampingannya ialah kegiatan perzinaan, pelacuran, jenayah pembunuhan, rompak, rogol, ragut, samun dan berbagai lagi. iv. Pengaruh Sekularisme Menurut sejarah, sekularisme bermula pada zaman Renaisans ketika memuncaknya pergerakan sosial humanisme yang menonjolkan kehebatan manusia .Pergerakan sosial ini timbul ekoran bantahan dan tentangan terhadap fahaman keagamaan pada era zaman pertengahan. Dengan meresapnya unsur sekularisme dalam peradaban Barat, maka wujudlah pemisahan antara alam tabii dengan alam ghaib. Dalam hal ini, sekularisme dikaitkan dengan pemisahan antara agama dengan kehidupan secara keseluruhannya. Melalui proses penjajahan, sekularisme diterap masuk ke dalam negara umat Islam dalam semua aspek hidup terutama sistem pentadbiran dan ianya berterusan sehingga ke hari ini walaupun negara umat Islam telahpun mencapai kemerdekaan. Fahaman sekularisme pula telah lama disebar dan dibajai oleh pihak Barat dan umat Islam yang mirip kepada Barat . Fahaman ini disenangi oleh nafsu amarah manusia sedang melanda umat Islam dan menjadi wabak yang menghakis komitmen kepada nilai-nilai agama. Sekiranya fahaman ini tidak dibendung dan tidak ditangani segera dengan berkesan maka akan terhakis dan runtuhlah jatidiri generasi tua dan muda umat Islam kini. Pegangan mereka kepada agama akan luntur bahkan semakin menipis dan larut. Pastinya umat Islam akan terus berpecah-belah menurut fahaman yang berbagai ragam sehingga mereka menjadi alat untuk meruntuhkan agama mereka sendiri. Hasil dari penjajahan kolonial Barat, umat Islam mula menyedari kepentingan untuk mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Era ini disebut sebagai era kebangkitan semula Islam dari seluruh aspek meliputi aspek politik, intelektual, pendidikan, ekonomi, media dan sosial. Dalam dunia Islam, bibit-bibit yang telah disemai oleh mujaddid dakwah dan juru islah klasik telah memberi sumber inspirasi kepada generasi Islam di abad ke 20. Natijahnya muncullah gerakan tajdid di Asia Barat, Benua India dan tersebar ke Afrika dan Asia Tenggara, terutamanya di Tanah Melayu. Fenimena ini merupakan kebangkitan semula Islam untuk memperbaharui kefahaman dan amalan Islam secara menyeluruh. Kebangkitan islam telah bertapak dan sedang berkembang di negara Islam termasuklah Mesir, Sudan, Turki, Pakistan, Indonesia dan tidak terkecuali, Malaysia. Kejayaan Ayatullah Khomeini merubah wajah Iran kepada kepimpinan Islam meletakkan ia sebagai sebuah kuasa Islam yang dihormati. Iran sebelum ini dianggap sebagai sekutu Barat yang paling berpengaruh di Asia Barat ketika di bawah pemerintahan Shah Riza Pahlawi, malahan mempunyai hubungan dan perjanjian rahsia dengan rejim Yahudi di Israel. Kebangkitan Islam di Iran telah memberi kesan kepada gerakan Islam di seluruh dunia selepas tahun 80an. Kebangkitan Islam sehingga kini sudah menghampiri satu kurun lamanya. Ia masih jauh untuk sampai kepada matlamatnya, iaitu menerajui kepimpinan tamadun manusia walaupun ia mempunyai segala potensi. Menurut Sayyid Qutb, ia hanya akan berjaya bila ia digerakkan oleh kumpulan yang penuh dengan keimanan dan terus istiqamah. Dalam konteks ini, pentingnya arus kebangkitan Islam pada hari ini berusaha untuk menemukan metodologi yang sesuai dan menggabungkan seluruh potensi yang ada untuk mengajak umat Islam untuk terus bangkit memperkasakan diri dan masyarakat dari segenap aspek. Di samping itu arus kebangkitan ini perlulah dijalankan melalui institusi yang mengajak kepimpinan umat Islam supaya kembali kepada ajaran Islam dan memperkukuhkan diri untuk menghadapi cabaran semasa.

43

Ia juga harus mengambil kira perubahan kualiti dan kuantiti dalam kehidupan umat islam secara menyeluruh, mendalam, teliti, kepakaran dan analisis. 2.6 JIHAD DALAM ISLAM

Kalimah jihad secara umumnya bermaksud setiap usaha yang memerlukan curahan tenaga dan kekuatan demi untuk mencapai matlamat dan cita-cita mulia dan ideal untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan demi untuk memartabatkan Islam di bumi Allah serta mengharapkan ganjaran dan keampunannya. 2.6.1 Jihad Nafsu Manusia dicipta dari dua unsur iaitu jasmani dan rohani. Jin, iblis dan syaitan adalah musuh asli dan abadi manusia yang pernah berlaku dalam sejarah kehidupan manusia sebagaimana Adam a.s dan Hawa pernah termakan pujukan syaitan kerana memakan buah dari pokok yang dilarang oleh Allah S.W.T sehingga mereka berdua dikeluarkan dari syurga . Al-Quran menerangkan secara jelas dan terperinci segala tektik dan teknik tipu daya syaitan untuk menyesatkan manusia. Perang kemusnahan iblis dan syaitan terhadap manusia bermatlamatkan merosakkan merosakkan ketulinan akidah dan tauhid terhadap Allah, keikhlasan ibadah dan ubudiah dan kejernihan dan kesucian akhlak muslim. Oleh itu jihad nafsu ialah segala usaha dan kesungguhan untuk membersihkan jiwa dan menyucikan hati dan sifat-sifatnya yang rendah dan keji untuk diisi dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji. Demikian juga jihad dan perjuangan untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dari kegelapan dan kekotoran syirik untuk diisi dengan kejernihan dan sinar tauhid. Begitu juga segala usaha rohani untuk membina keikhlasan hati nurani dalam beribadah kepada Allah. Satu unsur yang sangat penting dalam syariat Islam ialah penghayatan ruh jihad dikalangan ummahnya. Jihad satu konsep yang umum merangkumi segala aspek perjuangan menegakkan Agama Islam yang suci. Ia bermula dari usaha menguasai diri sendiri sebagai muslim yang setia, membina keluarga Islam yang utuh sebagai asas kepada pembinaan masyarakat Islam yang kukuh, melaksanakan ajaran dan segala peraturan Islam dalam kehidupan. Jihad juga menekankan aspek mempertahan kan kesucian Islam sama ada peringkat diri, keluarga masyarakat dan negara dari ancaman musuh dari dalam dan luar. Unsur yang penting dalam jihad ialah kesungguhan dan dedikasi dalam melaksanakannya. Ia dilambangkan dengan pengorbanan dua faktor kehidupan ia itu harta dan nyawa. Umat Islam misalnya perlu bangkit daripada kemelut kejahilan dan kemiskinan demi untuk memartabatkan semula imeg ummahnya di mata dunia. Segala keadaan dan situasi yang ada disekeliling umat Islam sekarang menunjukkan bahawa perjuangan atau jihad yang perlu dihadapi oleh umat Islam sejagat lebih menyeluruh. Ia bermula daripada jihad agung (al-Jihad al-Akbar), iaitu menguasai diri sendiri supaya berdisiplin penuh mengikut kaedah dan tatacara Islam sampailah kepada membina semula kecemerlangan dan kegemilangan tamadun Islam. Sebagai sebuah agama dan juga tamadun sekali gus Islam perlu menguasai semua bidang kehidupan seperti pendidikan dan keilmuan, ekonomi dan kewangan, politik dan pemerintahan, sains dan teknologi, persenjataan dan ketenteraan dan banyak lagi bidang-bidang kehidupan yang perlu diolah semula demi untuk mengembalikan keunggulan tamadun Islam. 2.6.2 Jihad Ilmu dan pendidikan Umat Islam harus melihat kepentingan ilmu dan teknologi sebagai amat releven untuk mengangkat martabatnya. Globalisasi yang mendatangi kita kini amat mencabar dan kesannya amat hebat. Umat Islam jangan bersikap simplistik terhadap perubahan dan kemajuan. Isu utamanya bagaimana kita menangani dan mengurus perubahan. Ia memerlukan strategi yang tinggi kebijaksanaan yang hebat supaya perubahan atas nama globalisasi tidak menjadikan kita penjajahan bentuk baru. Umat Islam perlu mengarahkan maksud jihad kepada pembangunan ilmu dan pendidikan, hidupkan budaya penyelidikan dan penerokaan kepada

44

bidang-bidang baru dalam dunia intelektual kini. Dalam masa yang sama kita mampu menampilkan keunggulan ilmu-ilmu dan proses pendidikan yang Islami supaya akhirnya umat Islam mampu bangun dengan acuannya sendiri. Al Quran sering memaparkan tentang tradisi membaca atau iqra bahkan ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W menjelaskan konsep ini. Begitu juga konsepulul albab yang memberikan fokus kepentingan ilmu dan peranan para ilmuan dalam Membangunkan tamadun. Al Quran memberikan keutamaan berfikir berasaskan kekuatan akal dan menginsafi berasaskan peristiwa-peristiwa dan musibah yang terjadi dan keutamaan merenung, mengkaji dan menyelidik mengenai hakikat kejadian alam dan hubungan dengan manusia berasaskan prinsip Al-Quran. 2.6.3 Jihad Mempertahankan Kesucian Islam Bagaimanana pula pentafsiran Islam mengenai jihad mempertahan kan Islam dan Ummahnya dari pencerobohan musuh-musuh Islam sebagaimana yang berlaku kepada umat Islam di Palestin yang ditindas oleh rejim Yahudi. Isu Palestin adalah isu pencerobohan zionis terhadap kesucian Islam bumi Palestin dan masjid al Aqsa yang di muliakan oleh Allah. Rakyat Palestin telah mencuba berbagai cara dalam usaha untuk membebaskan bumi Palestin dan untuk mendapatkan semula hak mereka yang telah dirampas oleh tentera zionis Yahudi. Di antaranya melalui perjanjian damai, persidangan, perundingan dengan mengikut pelan damai yang dianjurkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Begitu juga Amerika Syarikat yang menjadi sekutu Israel telah menabur janji untuk memberikan kekuasaan dan sebuah negara Palestin yang merdeka juga melalui jalan buntu. Rakyat Palestin yang telah muak dengan janji-janji kosong ini telah bangkit memilih jalan lain untuk merungkai permasalahan yang menimpa mereka dengan bangkit menentang, berjuang menerusi jihad memerangi tentera Israel yang telah mencabuli hak-hak mereka, membunuh, merampas tanah orang Islam menyeksa dan membunuh kanak-kanak, memerangi kaum lelaki, menganyayai wanita melailui ugutan dan berbagai-bagai penderaan yang dilakukan oleh tentera zionis tersebut. Dalam situasi begini Jihad dalam artikata memerangi musuh Islam adalah amat wajar dan tidak boleh dipinggirkan dengan begitu sahaja terutama dalam konsep membina kekuatan persenjataan dan ketenteraan yang maju dan canggih. 2.7 KEBANGKITAN SEMULA ISLAM DAN PENERAPANNYA DI MALAYSIA

Gerakan kebangkitan semula Islam bertujuan mengatasi kelemahan dalaman masyarakat Islam yang didominasi oleh kuasa penjajah Barat sekular. Ia bermula di akhir abad ke-18 dan menjadi semakin hebat di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada tahun 70-an dan 80-an wujud dua fenomena utama iaitu gerakan dakwah sama ada kumpulan NGO mahupun badan-badan kerajaan juga program penerapan nilai Islam oleh kerajaan dalam pentadbiran, perbankan, pendidikan, perundangan dan kepenggunaan. 2.7.1 Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Pentadbiran Agama Islam bukan sahaja meliputi amal ibadah yang khusus. Ia merangkumi keseluruhan aspek kehidupan manusia. Pembangunan yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia bertujuan untuk membaiki taraf hidup rakyat keseluruhannya. Ini adalah usaha yang bertujuan untuk kebaikan selaras dengan kehendak Islam. Penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran di Malaysia ialah segala usaha untuk mempertingkatkan daya produktiviti negara melalui amalan nilai-nilai amanah, rajin, bersih, tekun serta usaha untuk menegakkan masyarakat di jalankan dengan lancar, teratur dan efisyen sesuai dengan kehendak Islam. Pembentukan budaya kerja yang berasaskan nilai-nilai tersebut adalah tidak bercanggah dengan budaya bukan Islam kerana ia adalah nilai-nilai universal yang boleh diterima oleh manusia sejagat. Penerapan nilai-nilai positif yang membina sangat penting bagi sesebuah masyarakat yang sedang pesat membangun seperti Malaysia. Rancangan ini seiring dengan usaha-usaha pembangunan fizikal yang

45

sedang berkembang. Ia diasaskan kepada empat prinsip iaitu kesejagatan, tidak menyulitkan, memelihara kemaslahatan umum dan melaksanakan keadilan. Rasional dasar penerapan nilai-nilai Islam adalah seperti berikut ; i. Pembangunan negara sebelum ini lebih mementingkan kepada aspek kebendaan. Dengan dasar yang dilaksanakan ini, pembangunan bersepadu yang menggabungkan aspek kerohanian dan kebendaan dijalankan secara seimbang. ii. Islam sebagai agama rasmi negara mengandungi prinsip-prinsip dan nilai-nilai murni untuk faedah dan keselamatan manusia sejagat. Nilai-nilai ini dapat membenteras berbagai jenayah seperti rasuah, salah guna kuasa, pecah amanah dan lain-lain yang berleluasa dewasa ini. iii. Kemajuan dan pembangunan sesebuah masyarakat memerlukan bimbingan. Nilai-nilai Islam dapat memberikan bimbingan tersebut dalam membentuk masyarakat supaya tidak dilanda arus pemikiran yang dapat merosakkan maruah sesebuah negara. Kerajaan Malaysia telah memilih pentadbiran sebagai bidang yang khusus dalam menerapkan nilai-nilai Islam pada masa ini. Pentadbiran dipilih sebagai pilihan utama berdasarkan kepada perhatian yang diberikan oleh Islam membuktikan betapa pentingnya pentadbiran kerana ia menjadi jambatan bagi melaksanakan usaha-usaha perkembangan Islam dan penghayatannya. Sekiranya pentadbiran pincang, sudah tentu sesuatu rancangan akan gagal dan terbengkalai. 2.7.2 Aplikasi Prinsip Islam Dalam Aspek Ekonomi Sebagai sebuah negara Islam, Malaysia telah mengambil langkah yang wajar untuk memastikan sistem kewangan Islam berfungsi selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan oleh al-Quran dan al-Sunnah dari segi matlamat dan operasinya. Tujuan utama ialah untuk memenuhi keperluan umat Islam terhadap satu sistem yang benar-benar menepati lunas syariah sebagai satu sistem kewangan yang komprehensif serta mampu bersaing dengan sistem konvensional yang telah wujud sekian lama. Sejarah penubuhan Bank Islam Malaysia Berhad telah bermula semenjak tahun1970an lagi. Usul penubuhan bank Islam di negara-negara Islam telah dibincang di peringkat antarabangsa apabila seruan ini dikemukakan oleh perwakilan negara Mesir dan Pakistan dalam Mesyuarat Kedua Menteri-Menteri Luar Negara Islam dalam tahun 1971. Berikutan daripada usul tersebut, kajian demi kajian telah dibuat untuk merealisasikan penubuhan bank Islam ini. Kajian-kajian ini kemudiannya telah dikemukakan dalam Mesyuarat Pertama Menteri-Menteri Kewangan Negara-Negara Islam pada Disember 1973. Bank Islam telah diperbadankan sebagai sebuah syarikat berhad di bawah Akta Syarikat 1965 pada 1 Mac 1983 dengan nama Bank Islam Malaysia Berhad, selepas kerajaan mempersetujui penubuhannya sebagai menyambut seruan umat Islam negara ini. Bank Islam telah memulakan perniagaannya 4 bulan kemudian iaitu pada 1 Julai 1983 sebagai bank Islam pertama di Asia Tenggara dengan modal permulaan RM80 juta. Penubuhan Bank Islam adalah untuk meyakinkan kepada orang ramai bahawa sistem kewangan Islam ini boleh berdaya saing dan memberi manfaat bukan sahaja kepada orang Islam, bahkan juga kepada orang-orang bukan Islam. Bank Islam juga telah memperluaskan skop operasinya dengan memperkenalkan produk-produk seperti Pakej Pembiayaan Peribadi, Akaun Simpanan Wadiah, Akaun Simpanan Ijraa dan Skim Ar-Rahnu. Mulai Jun 1997. Bertepatan dengan Konsep Islam sebagai al-Din, agama untuk dunia dan akhirat, setiap ibadah yang difardukan oleh Allah S.W.T memberi manfaat dunia dan akhirat. Atas keyakinan wajib menunaikan haji bagi mereka yang mampu, umat Islam terdorong untuk menyimpan wang bagi membolehkan mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut. Bagi mengelakkan unsur riba yang haram di sisi Islam, berbagai kaedah tradisional menyimpan wang diamalkan. Ada juga yang menjual ternakan dan harta benda warisan bagi mencukupkan perbelanjaan ke Tanah Suci, yang mana akhirnya mengakibatkan tekanan ekonomi ke atas diri sendiri dan keluarga, semasa dan sekembalinya mereka dari menunaikan fardhu haji.

46

Amalan ini juga secara tidak langsung turut merosakkan struktur ekonomi luar bandar serta mengancam pertumbuhan ekonomi negara. Untuk memberi kemudahan kepada bakal haji dalam merealisasikan hasrat murni mereka, pada tahun 1969 lahirlah Lembaga Urusan dan Tabung Haji atau ringkasnya Tabung Haji, yang ditubuhkan di bawah Akta 8, Akta Lembaga Urusan dan Tabung Haji 1969. Perbadanan ini wujud hasil penerimaan kertas kerja Profesor Di Raja Ungku Aziz bertajuk Rancangan membaiki Ekonomi Bakal-bakal Haji pada tahun 1959. Tabung Haji ditubuhkan bukan sahaja untuk menguruskan pemergian jemaah haji ke Tanah Suci, malah ia juga berfungsi sebagai suatu badan alternatif kepada umat Islam di Malaysia untuk menyimpan wang sambil melabur secara halal dan mengikut lunas-lunas Islam. Demi menjamin kesinambungan daya saingnya dalam era globalisasi satu kajian telah dibuat dalam tahun 1995 bagi meluaskan lagi skop dan peranan Tabung Haji. Dari itu, pada 1 Jun 1995 akta baru Tabung Haji iaitu Akta 535, Akta Lembaga Tabung Haji 1995 dikuatkuasakan yang memansuhkan akta lama dan nama Lembaga Urusan dan Tabung Haji digantikan dengan Lembaga Tabung Haji pada 28 Ogos 1997, dan serentak dengan itu huruf TH diperkenalkan sebagai singkatan nama menggantikan perkataan Tabung Haji. Secara umumnya kerajaan telah berusaha untuk mengembangkan lagi produk-produk perbankan Islam sehingga mampu menerajui hub halal yang terkenal di seluruh dunia. Ternyata sistem Islam berjaya menegakkan keadilan yang jauh dari sifat penipuan dan gharar yang diharamkan oleh Islam untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia. 2.7.3 Pendekatan Islam Hadhari Selaras dengan ini kerajaan telah memperkenalkan dasar Islam hadhari dengan memberi penekanan pada aspek pembangunan yang menjurus kepada pembinaan peradaban. Konsep Islam Hadhari yang diperkenalkan oleh Y. A. B. Perdana Menteri, Dato seri Abdullah Hj. Ahmad Badawi, malah telah dijadikan dasar dalam pembangunan negara adalah satu usaha untuk mengenengahkan Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh meliputi seluruh ruang lingkup kehidupan manusia di samping mengembalikan semula kegemilangan Islam di persada dunia. Sesungguhnya Islam berkemampuan untuk menyelesaikan bukan hanya permasalahah di peringkat peribadi, tetapi juga menggarap persoalan keluarga, masyarakat, negara dan ummah. Sebab itu, semua agenda pembangunan ummah, peradaban negara dan keutuhan bangsa perlu digarap untuk sama-sama bangkit bersama keterbilangan Islam sebagai al-Din yang diredai Allah. Firman Allah yang bermaksud: Pada hari ini telahku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuredhai Islam itu menjadi agama bagimu. Kerajaan telah merangka pelbagai agenda pembangunan yang selaras dengan tuntutan Islam melalui pendekatan seimbang dalam aspek-aspek spiritual, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan, undangundang dan sebagainya. Kerajaan menyedari bahawa Islam bukanlah satu agama bersifat ritual sematamata, tetapi agama yang bersifat praktikal iaitu diturunkan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara realistik. Dengan itu, suatu pendekatan yang dikenali sebagai Islam Hadhari telah diperkenalkan untuk membangkitkan kesedaran baru kepada masyarakat terhadap konsep sebenar ajaran Islam, dengan harapan akan dapat memacu pembangunan ummah dan negara (JAKIM, 2005). Ketika menjawab soalan berhubung dengan Islam Hadhari, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato Dr. Abdullah Md. Zin telah menjawab (Mujaini Tarimin, 2005): Islam Hadhari adalah konsep Islam yang menekankan kepada aspek pembangunan, misalnya pendidikan Islam, pengurusan pentadbiran yang baik, unsur ketamadunan yang baik, pembangunan yang baik, bukan sahaja fizikal tetapi merangkumi kerohanian, pembangunan yang berkaitan dengan agama, pendidikan dan juga ekonomi Islam.

47

Beberapa prinsip Islam Hadhari telah dirangka bagi merangsang perubahan minda umat Islam secara menyeluruh dan sistematik yang tidak bersifat sektor atau partisan, yang sudah tentunya memerlukan satu perubahan pandangan global umat Islam. Selaras dengan itu, konsep hidup sebagai pengabdian kepada Allah dan konsep kerja sebagai ibadah, manusia sebagai khalifah dan kewajipan mencapai kekuatan dalam semua bidang kehidupan akan ditekankan, khususnya dalam memenuhi prinsipprinsip maqasid al-syariyyah yang sentiasa berkembang seperti menjaga, memartabat dan memperkasa agama, akal, nyawa, harta dan keturunan. Pendekatan Islam Hadhari adalah untuk membuktikan keupayaan Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh yang sentiasa mengamalkan prinsip kesederhanaan atau wasatiyyah, sesuai dengan tuntutan agama Islam. Ia juga selaras dengan dasar-dasar negara yang dilaksana masa kini dan yang akan dicapai pada masa hadapan seperti Wawasan 2020, Dasar Pembangunan Negara dan sebagainya. Pendekatan Islam Hadhari menekankan nilai-nilai pembangunan sejagat yang sama sekali tidak bercanggah dengan konteks masyarakat majmuk. Perkataan hadharah berasal dari perkataan Arab, hadara iaitu kata lawan bagi badawah. Ibnu Khaldun seorang ahli sosiologi dan sejarawan Arab yang terkenal yang memperkenalkan istilah hadarah dalam membicarakan tentang peradaban insan. Kata ini juga bermaksud sekumpulan manusia yang tinggal kekal di sesuatu tempat atau kota atau wilayah dan tanah pertanian. Penggunaan istilah ini akhirnya disamakan dengan kata tamadun. Menurut M. A. J Beg hadarah lebih tepat dimaksudkan dengan kebudayaan (culture). Beliau menjelaskan bahawa perkataan umran lebih popular digunakan di abad ke14M dan istilah hadarah pula lebih popular dalam abad ke 20M (M. A. J Beg, 1982). Mengikut Kamus Dewan, masyarakat yang beradab atau bertamadun ialah masyarakat yang memiliki tingkat kemajuan dalam kehidupan jasmani dan rohani. Tamadun dinyatakan sebagai satu keadaan masyarakat yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik dan lain-lain) yang tinggi. Takrif Islam Hadhari yang diperkenalkan di Malaysia bermaksud suatu pendekatan pembangunan manusia, masyarakat dan negara Malaysia yang bersifat menyeluruh, berdasarkan kepada perspektif Tamadun Islam. Sebagai huraiannya ia bolehlah dihuraikan sebagai berikut: i. Pendekatan Islam Hadhari diperkenalkan kerana ia lebih lengkap dan menyeluruh berbanding pendekatan Islam secara juzie atau terpisah-pisah seperti Islam bersifat politik (al-Islam al-Siyasi), Islam bersifat tasawuf (al-Islam al-Sufi) dan seumpamanya. ii. Islam Hadhari membawa maksud ajaran Islam yang memberi fokus kepada kehidupan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat bertamadun dan mempunyai peradaban unggul bagi menghadapi cabaran alaf baru seperti ledakan teknologi maklumat, dunia tanpa sempadan, ekonomi global, budaya materialisme, krisis identiti, jatidiri serta penjajahan fikiran. iii. Pendekatan Islam Hadhari, tidak menolak pentingnya aspek ritual dalam pembinaan tamadun. Ini kerana pandangan hidup, sistem nilai, kestabilan jiwa dan kemajuan rohaniah merupakan tonggak kepada pembinaan tamadun yang luhur Justeru Islam Hadhari ini juga boleh ditakrifkan sebagai penghayatan Islam yang mempunyai sifatsifat kemajuan peradaban, lawan kepada Islam Rajie yang mempunyai sifat-sifat kemunduran. 2.7.2.1 Visi, Misi dan Objektif Islam Hadhari Visi Islam Hadhari adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh, iaitu sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Konsepnya ialah negara yang mempunyai masyarakat membangun dan memiliki ilmu, berkemahiran dan berketrampilan serta tergambar sebagai golongan yang berakhlak, berbudi dan berbudaya yang berpaksikan kepada kepercayaan agama. Misi Islam Hadhari pula ialah melaksanakan agenda pembangunan negara dan ummah berlandaskan pendekatan Islam yang universal, maju, bertamadun, bertoleransi dan berimbang. Objektif Islam Hadhari ialah bagi melahirkan individu dan masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan spiritual (rohani), akhlak, intelektual, material, mampu berdikari, berdaya saing, melihat kehadapan, inovatif serta cekap menangani cabaran semasa serta bijaksana, rasional, praktikal dan damai.

48

Memandangkan kepada visi, misi dan objektif Islam Hadhari yang sangat besar manfaatnya kepada Islam dan umatnya, yang diperkenalkan oleh pemimpin kita pada hari ini, maka semua pihak perlulah menyusun strategi yang bersepadu, termasuklah kementerian-kementerian yang menjadi asas pembangunan moral dan akhlak rakyat, pendidikan, penerangan dan media, kesenian dan kebudayaan serta lain-lain jabatan agar visi, misi dan objektif ini akan menjadi kenyataan (Ismail Ibrahim, 2005). 2.7.2.2 Prinsip-Prinsip Asas Islam Hadhari Prinsip-Prinsip Islam Hadhari adalah dirangka menurut acuan yang diadunkan supaya amalan dan pendekatannya tidak akan menimbulkan salah faham dan kebimbangan kepada mana-mana pihak dalam sesebuah negara yang komposisi rakyatnya berbilang agama dan berbilang kaum. Pendekatan ini juga adalah untuk memperkasa umat Islam supaya berupaya menghadapi cabaran dunia semasa. Prinsip-prinsip tersebut ialah : i. Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Allah Kewajaran meletakkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah S.W.T sebagai prinsip Islam Hadhari yang pertama adalah sesuatu yang tepat. Ini adalah kerana akidah atau keimanan merupakan sesuatu yang asas di dalam kehidupan seseorang sama ada untuk pembangunan individu mahupun masyarakat. Kedudukan akidah dalam Islam berada di tahap yang paling asas dan terpenting dalam pembinaan Tamadun Islam. Kepincangan akidah bererti musnahlah segala-galanya, kerana akidah adalah ibarat nadi kepada jasad manusia, asas kepada sebuah binaan atau akar kepada sebatang pokok. Oleh itu rosaknya bererti binasalah badan, binaan dan pokok tersebut. Sehubungan dengan itu Allah S.W.T telah berfirman dalam Surah Ibrahim ayat 24 27 yang bermaksud : Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, kalimah yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin TuhanNya, Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimah yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan dicakhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dua kehendaki. Ulamak tafsir, Al-Maraghi menyatakan bahawa maksud kalimah yang baik yang terdapat dalam ayat ini ialah iman yang thabit di dalam hati orang-orang yang beriman yang akan mengangkat amal pelakunya ke langit. Allah S.W.T telah membuat perumpamaan kalimah iman itu adalah umpama pokok yang tetap akarnya menjunam jauh ke dalam bumi, dahan-dahannya pula menjulang ke langit dan mengeluarkan buah setiap masa. Ia bermaksud apabila keimanan dan hidayah Allah S.W.T telah menyelubungi hati seseorang, maka ia akan melimpah dan memberikan sinar kepada hati-hati anggota masyarakatnya, umpama cahaya elektrik yang mampu menerangi kegelapan. Al-Maraghi juga menyatakan bahawa Allah S.W.T mengumpamakan kalimah yang buruk sebagai kekafiran dan syirik yang tidak mempunyai asas yang kuat dan tidak mampu menahan angin badai yang melanda, iaitu akan musnah dan tidak akan memberi manfaat kepada manusia. Dr. Yusof al-Qardhawi telah menyifatkan iman sebagai kepercayaan yang meresap ke dalam hati, dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Justeru itu iman bukanlah sekadar ucapan lidah, bukan sekadar perbuatan dan juga bukan hanya pengetahuan tentang rukun-rukun iman. Keimanan ini jugalah yang mendasari seluruh sistem dan dimensi kehidupan manusia. Ia merangkumi seluruh aspek yang membabitkan persoalan al-Ilahiyyat (ketuhanan Allah S.W.T.), alNubuwwat (kenabian dan kerasulan Muhammad s.a.w dan para nabi yang diutuskan), al-Ruhaniyyat (makhluk-makhluk hidup yang ghaib daripada pandangan manusia) dan al-Ghaybiyyat (alam ghaib seperti, Barzakh, Mahsyar, Sirat, Mizan, al-Jannah dan al-Nar). Keimanan juga meliputi keimanan dan keyakinan

49

terhadap semua Rukun-rukun Iman iaitu beriman kepada Allah S.W.T, para malaikatNya, kitab-kitab-Nya, para rasulNya, ii. Kerajaan Adil dan Beramanah Adil adalah memberi yang hak kepada yang berhak akan haknya, mengikut kadar masing-masing. Ini bersesuaian dengan firman Allah S.W.T dalam surah an-Nahl : 90 yang bermaksud : Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya. Islam Hadhari meletakkan amalan tadbir urus yang baik dan adil serta amanah kepada semua lapisan rakyat. Pengurusan negara yang cekap, adil, amanah (tidak boros dan perbelanjaan berhemah) melahirkan negara yang baik, maju, dan dirahmati Allah S.W.T. iii. Rakyat Berjiwa Merdeka Salah satu prinsip utama pendekatan Islam Hadhari ialah mewujudkan rakyat yang berjiwa merdeka. Antara ciri jiwa merdeka ialah berfikiran kreatif dan inovatif. Masyarakat yang berjiwa merdeka dapat melahirkan buah fikiran yang dinamik dan positif sehingga mampu melahirkan idea-idea baru yang bermanfaat bagi memartabatkan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ini selaras dengan firman Allah S.W.T dalam al-Quran Surah al-Isra ayat 70 bermaksud: Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam; dan kami telah beri mereka menggunakan berbagaibagai kenderaan di darat dan di laut; dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Masyarakat hendaklah mengatasi belenggu pemikiran yang terjajah, bersikap terbuka kepada kemajuan dan perubahan orang lain, tidak bersikap jumud dalam menghasilkan pemikiran berdaya maju dan menolak amalan-amalan negatif yang boleh menyebabkan jiwa terus terbelenggu. iv. Penguasaan Ilmu Pengetahuan Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara integratif boleh menjadikan kita memiliki kekuatan pengetahuan yang pelbagai dan semasa supaya kecemerlangan intelektual dapat dikembangkan, kekuatan peribadi dapat ditampilkan dan ketangkasan jasmani dapat dibangunkan. Proses ini perlu bagi melahirkan insan seimbang dan harmonis seperti yang terdapat dalam matlamat Falsafah Pendidikan Negara Kita. Melalui pengukuhan ilmu fardu ain yang dilengkapkan dengan penguasaan ilmu fardu kifayah, hasrat untuk mencapai kecemerlangan terbuka luas. Melalui sistem pendidikan yang melengkapi dwi pengkhususan dan double major, kita boleh melahirkan sumber tenaga yang mampu menerajui program pembangunan negara dan ummah. Usaha penggalian dan penerokaan serta penemuan ilmu sains dan teknologi amat digalakkan dalam tradisi islam. Amat disedari umat islam ketinggalan dalam penguasaan sains dan teknologi pada masa kini. Sewajarnya usaha pengkajian dan penyelidikan (tadabbur) dijadikan matlamat keilmuan supaya asas pembangunan intelek, rohani dan jasmani dapat berlaku secara seimbang, menyeluruh dan teratur. v. Pembangunan Ekonomi Seimbang dan Komprehensif Dalam usaha untuk memajukan negara, aspek ekonomi turut sama diberi keutamaan oleh islam. Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif memberikan satu pendekatan yang menggabungkan kepada usaha memantapkan amalan ekonomi yang berakhlak dengan kemampuan melaksanakan aktiviti ekonomi secara berkesan sesuai denagn perkembangan ekonomi di dalam negara dan diperingkat antarabangsa. Usaha-usaha untuk memantapkan keadilan dan kestabilan ekonomi di dalam negara akan terus diberi keutamaan. Melalui strategi pembasmian kemiskinan, mencapai guna tenaga penuh, kestabilan paras

50

harga dan pertumbuhan ekonomi yang mapan, keadilan dan kestabilan ekonomi akan dapat dicapai. Bahkan strategi tersebut menepati aspirasi Islam Hadhari. vi. Kehidupan Berkualiti Islam pada permulaannya memberi tumpuan yang penting kepada pencapaian kehidupan masyarakat secara berkualiti. Mencapai tahap kehidupan yang tinggi dalam kesemua aspek keperluan adalah matlamat utama agama. Bahkan islam menuntut semoga setiap individu berusaha menguasai ilmu dan kemampuan untuk berjaya dalam kehidupan di dunia. Kehidupan akhirat adalah hasil daripada kemampuan individu melaksanakan kehidupan yang berkualiti dari kesemua aspek termasuk aspek kerohanian, fizikal dan material. Kehidupan berkualiti akan dicapai melalui kejayaan negara memenuhi keperluan kehidupan asasi seperti memelihara amalan beragama, kemampuan memajukan taraf pendidikan, menghayati kehidupan yang aman, hak memiliki harta dan jaminan kepada generasi masa hadapan yang cemerlang. vii. Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti dan Wanita Pendekatan pendidikan Islam Hadhari memberi kemuliaan insan itu diberikan kepada setiap individu tanpa diskriminasi, sama ada sebagai kumpulan majoroti atau minoriti. Hak-hak mereka dijamin oleh undangundang negara. Jaminan tersebut meliputi nyawa, agama, harta, kehormatan dan akal. Dalam Islam ia terkandung dalam matlamat pensyariatan syariat Islam (Maqasid as-Syariah). Oleh itu tidak boleh berlaku penafian hak-hak tersebut atau alasan menjadi kumpulan kecil atau perbezaan jantina. Penafian dan halangan ke atas hak-hak tersebut adalah salah dari segi undang-undang. Implikasi daripada jaminan tersebut meletakkan kumpulan minoriti dan wanita dapat menikmati apa jua yang dinikmati oleh kumpulan majoriti dan lelaki. Mereka berhak untuk turut sama dalam pembangunan negara dan menikmati apa jua yang dinikmati oleh kaum-kaum lain. Mereka boleh menyertai dalam pentadbiran negara aktiviti ekonomi, sosial, pendidikan, agama dan politik. Isu mengenai hak-hak wanita telah diberi perhatian yang khusus oleh kerajaan dalam menggubal dasar negara seperti termaktub dalam Dasar Wanita Negara. viii. Keutuhan Budaya Dan Moral Keutuhan budaya dan moral amat penting dalam menguatkan benteng dan jati diri rakyat Malaysia daripada terjebak dalam gejala keruntuhan akhlak, khususnya di kalangan generasi muda kerana mereka adalah aset negara. Dengan memiliki keutuhan budaya dan moral yang tinggi, negara akan dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi, bebas daripada belenggu masalah sosial, memiliki jati diri yang tinggi dan tidak mudah terpengaruh dengan budaya asing yang bertentangan dengan budaya negara kita. ix. Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Alam Sekitar Dalam mengejar pembangunan negara, manusia sering mengeksploitasi kekayaan alam semula jadi. Perbuatan seperti pembakaran hutan secara berleluasa, pembalakan tidak terkawal dan penggondolan bukit mengakibatkan alam sekitar musnah dan menyumbang kepada bencana alam seperti banjir kilat, tanah runtuh dan pemanasan bumi. Masyarakat Malaysia perlu dididik tentang kepentingan menghargai alam semula jadi melalui penerapan nilai-nilai murni dan tanggungjawab alam sekitar, penerapan sains dan teknologi berteraskan ajaran agama serta aktiviti penyelidikan dan pembangunan alam sekitar yang terancang dan tersusun. x. Kekuatan Pertahanan dan Perpaduan Setiap negara semestinya memiliki kekuatan pertahanan yang dapat menjamin keselamatan, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Melalui kekuatan pertahanan negara dapat menangkis sebarang bentuk pencerobohan daripada negara lain.

51

Kekuatan persenjataan sahaja tidak mampu mempertahankan negara terutama di Malaysia yang terdiri daripada rakyat pelbagai etnik atau lebih dikenali sebagai masyarakat majmuk. Dalam keadaan ini, kerajaan harus berusaha untuk mengeratkan perpaduan antara kaum, sekali gus mengelakkan pembaziran tenaga dan kewangan dalam menyelesaikan masalah yang berpunca daripada perbalahan sesama etnik. Pendekatan Islam Hadhari yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia memfokuskan pada aspek pembangunan dan pembinaan tamadun berpandukan pandangan semesta Islam. Penekanan diberikan pada usaha mempertingkatkan kualiti kehidupan rakyat Malaysia melalui penguasaan ilmu, pembangunan insan dan pembangunan fizikal tanpa mengira kaum dan agama. Pelaksanaan dasar-dasar kerajaan berlandaskan pendekatan Islam Hadhari yang menekankan nilainilai pembangunan sejagat dan mengambil kira kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai penduduk pelbagai keturunan dan agama atau masyarakat majmuk. Pelaksanaan Islam Hadhari sama sekali tidak membelakangkan masyarakat bukan Islam, mereka bebas menjalankan aktiviti ekonomi, sosial dan politik sebagaimana yang di tekankan dalam sepuluh prinsip Islam Hadhari. 2.8 KESIMPULAN

Islam adalah agama yang bersifat sejagat, untuk seluruh manusia. Kemunculannya telah memberi sinar baru kepada dunia yang malap dengan nilai-nilai jahiliyah, kepada dunia petunjuk dan rahmat. Islam telah membawa perubahan kepada tamadun manusia dengan bertunjangkan akidah, berpaksikan perlaksanaan syariat dan dihiasi dengan nilai-nilai akhlak mulia. Kemunculan Islam sebagai way of life telah membentuk tamadun besar dunia serta memberi sumbangan kepada kebangkitan Eropah dan dunia keseluruhannya. Tamadun Islam bermula dari zaman Rasulullah s.a.w. sehingga kini mempunyai dua matlamat utama, iaitu menjana tamadun kemanusiaan dan membangunkan tamadun fizikal. Segala perlakuan manusia sebagai penggerak tamadun mestilah berteraskan al-Quran dan al-Sunnah serta sumbangan intelektual muslim dalam membangunkan dunia sejagat RUJUKAN Ibn. Khaldun, (1995) Mukaddimah, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. M.A.J. Beg (1982), Islamic and Western Concepts of Civilization, Kuala Lumpur : University of Malaya Press. R. G. Collingwood (1947), The New Leviathan Or Man, Society, Civilization And Barbarian, Oxford. Sayyed Hossein Nasr, Science and Civilization in Islam, Dewan Pustaka Fajar, 1984, Shah Alam Huntington, S. P. 1996. The Clash of Civilization and New World Order, New Delhi : Penguin Books. Ziauddin Sardar, 1979, The Future of Muslim Civilisation, London : Croom Helm London. Hashim Musa, Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia Menghadapi Globalisasi Barat, Universiti Malaya dan Pusat Dialog Peradaban 2004, Kuala Lumpur. Braudel, Fernard, 1993, A History of Civilization, Penguin BooksMahayudin Yahya, (1998), Tamadun Islam, Shah Alam : Fajar Bakti. Mustafa Hj. Daud, 1999, Tamadun Islam, Kuala Lumpur : Utusan Publication Sdn. Bhd. Azhar Hj. Md.Aros, TITAS I, Fajar Bakti Sdn.Bhd, 2000, Shah Alam, Selangor

52

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (2005), Islam Hadhari Satu Penjelasan, Putrajaya : Penerbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Mujaini Tarimin dan S. Salahudin Suyurno (2005), Islam Hadhari : Konsep dan Cabaran, Dlm. Pembangunan Masyarakat Islam Hadhari, Shah Alam : Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU) UiTM Ismail Ibrahim (2005), Islam Hadhari dan Pembangunan Islam di Malaysia, Dlm. Pembangunan Masyarakat Islam Hadhari. Nik Mohd Rosdi Nik Ahmad (2006), Konsep Islam Hadhari, Kertas Kerja Dalam Bengkel Pemantapan Pengajaran CTU 101, Anjuran Pusat Pemikiran dan kefahaman Islam, UiTM pada 14 15 Jun 2006. Al-Maraghi, Ahmad Mustaffa (T.th.), Tafsir al-Maraghi, Jil.5, T.tpt : Dar al-Fikr. Abdullah Mohamad Said (1999), Pengurusan Sumber dan Alam Sekitar, Shah Alam : Biroteks ITM. Abdul Rahman Nawas dll (1995), Tamadun Islam, Kuala Lumpur: Pustaka Abdul Majid. Asiah Ali, 2005. Tamadun Islam dan Tamadun Barat : Satu Analisa, Kertas Kerja Dalam Prosiding Seminar Pemantapan Kurikulum TITAS dan Hubungan Etnik Peringkat Kebangsaan 2005, Anjuran Kementerian Pengajian Tinggi dan Pusat Pemikiran dan kefahaman Islam, UiTM pada 9 -11 Jun 2005. Abul Hasan Ali al-Hasany An-Nadwy, (terj.) Bey Arifin, 1984, Kerugian Dunia Kerana Kemunduran Umat Islam, Singapura, Pustaka Nasional. Muhammad Yusuf Ibrahim. 1991. Aspek dan Perkebangan Falsafah Sejarah Dunia Barat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka . Sulaiman Nordin. 1993. Sains Falsafah dan Islam: Kuala Lumpur: Pusat Pengajian Umum UKM. Hamka. 1994. Sejarah Umat Islam: Singapura: Pustaka Nasional. Mahmood Zuhdi, Jihad Dari Perspektif Islam, Kertas Seminar Kebangsaan Jihad Dari Perspektif Islam, 12 Julai 2003,Anjuran Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris Mohamad Kamil Abdul Majid, 2001, Pertembungan Tamadun Islam Dengan Kolonialisme Barat,dalam Tamadun Islam Dan Tamadun Asia: Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

53

BAB 3
TAMADUN MELAYU: TERAS TAMADUN MALAYSIA
3.0 PENGENALAN

Tamadun Melayu adalah satu tamadun yang telah lama bertapak di rantau Asia Tenggara. Tamadun ini telah berkembang dari kebudayaan orang Melayu, yang tergolong dalam kumpulan penduduk asal rantau ini (Ahmad Hakimi 1998, 2006; Nik Hassan Suhaimi 1994; 1999). Perkembangan kebudayaan Melayu dari zaman batu lama (paleolitik) sehingga kepada kemunculan tamadun Melayu terawal di rantau ini adalah satu perbincangan yang begitu panjang sekali dan tidak akan dibincangkan dalam penulisan ini. Sebaliknya, perbincangan dalam kertas ini lebih tertumpu kepada bukti-bukti kewujudan tamadun Melayu yang awal dan bagaimana tamadun Melayu memainkan peranan yang penting dalam pembentukan tamadun Malaysia. Tamadun Melayu adalah satu konsep yang kompleks. Ianya tidak boleh disamakan dengan konsepkonsep yang lain seperti ras, kebudayaan, dan bahasa. Keempat-empat konsep di atas merujuk kepada perkara-perkara yang berbeza dan pada waktu yang sama mempunyai pertalian yang begitu rapat sekali antara satu sama lain. Sebagai contoh, bahasa Melayu tidak semestinya dituturkan oleh orang-orang yang datangnya dari ras dan kebudayaan yang sama. Di Malaysia, terdapat beberapa kumpulan etnik yang berbeza yang boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Pada waktu yang sama, ada terdapat orang-orang Melayu yang boleh bertutur dalam bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Perbincangan lanjut tentang keempat-empat konsep di atas akan dibincangkan di bawah ini. Tamadun Melayu telah mengalami proses perkembangan yang lama dan melalui beberapa manifestasi yang berbeza. Manifestasi-manifestasi ini penting dalam pembentukan tamadun Melayu. Penerimaan agama Islam sebagai asas tamadun Melayu merupakan perkembangan yang paling penting dan membentuk sebuah tamadun Melayu Islam yang cemerlang, gemilang, dan terbilang. Tamadun Melayu merujuk kepada sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang secara luasnya digolongkan sebagai kumpulan orang Melayu, tertumpu kepada suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama seperti gugusan Kepulauan Melayu (Malay Archipelago), gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia, Nusantara, Alam Melayu, dan Tanah Jawi. Dua perkara penting yang mewarnai tamadun wilayah ini ialah bahasa Melayu, yang menjadi bahasa perhubungan luas (lingua franca) di seluruh kawasan ini, dan agama Islam yang menjadi pelengkap kepada pembentukan tamadun Melayu. 3.0.1 Konsep Melayu Sebelum perbincangan tentang konsep Melayu boleh dimulakan, terdapat beberapa istilah atau konsep asas yang perlu diperjelaskan terlebih dahulu. Konsep-konsep ini adalah seperti masyarakat, dan kumpulan etnik. Masyarakat hanyalah merujuk kepada satu kumpulan manusia. Kumpulan etnik merujuk kepada satu kumpulan manusia yang terdiri daripada satu kebudayaan. Istilah Melayu sebenarnya boleh merujuk kepada tiga perkara yang berbeza, iaitu ras (gentetik atau biologi), kebudayaan, dan bahasa. Ras adalah satu istilah yang digunakan dalam bidang biologi dan merujuk kepada satu kumpulan genetik yang mempunyai ciri-ciri fizikal yang hampir sama. Apabila istilah Ras4 Melayu digunakan, ianya hanya merujuk kepada kumpulan orang Melayu yang boleh diasingkan daripada kumpulan lain dari segi ciri-ciri fizikal luaran dan kebudayaannya. Dalam kerangka pemikiran bidang biologi, kumpulan ini adalah satu kumpulan kembang-biak (breeding population) yang berfungsi secara terasing. Sungguhpun demikian, manusia sedunia pada hari ini tergolong dalam satu spesis iaitu
Istilah ras dan rumpun Melayu seringkali digunakan bertukar-ganti. Rumpun adalah istilah yang digunakan dalam pergaulan umum manakala ras adalah istilah yang lebih tepat dan ilmiah.
4

54

Homo sapiens. Dari segi genetiknya, semua manusia di dunia pada hari ini mempunyai persamaan DNA sebanyak 99.8% dan mampu berkahwin antara satu sama lain untuk melahirkan zuriat. Perbezaan dari segi genetik antara manusia sebenarnya tidak begitu penting; sebaliknya perbezaan dari segi kebudayaan lebih memainkan peranan untuk membezakan kumpulan-kumpulan ras ini. Kebudayaan pula merujuk kepada ilmu pengetahuan sesuatu kumpulan manusia yang diwarisi dan diturunkan daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain. Ilmu pengetahuan ini berfungsi seolaholah seperti satu sistem pengoperasian manusia oleh kerana ianya memberitahu manusia bagaimana untuk berfungsi dengan manusia lain, alam sekitar, dan kuasa-kuasa ghaib. Apabila kita berinteraksi dengan manusia lain, kita mengetahui bagaimana untuk menampilkan diri kita dengan orang yang kita temui. Apabila kita berada di dalam sesuatu persekitaran, kita mengetahui bagaimana untuk mencari makanan. Apabila kita berhadapan dengan kuasa-kuasa yang ghaib pula, kita mengetahui bagaimana untuk mengurangkan kesan negatif terhadap kita. Bahasa adalah sistem percakapan yang digunakan untuk berhubung dengan penutur-penutur bahasa yang sama. Ras Melayu (atau rumpun Melayu) selalunya bertutur dalam kumpulan keluarga bahasa Melayu-Indonesia yang mengelompokkan bersama-samanya sub-keluarga bahasa-bahasa Melayu, Jawa, Sunda, Madura, Acheh, Minangkabau, Sasak, Melanau, Iban, Bajau, Murut, Bugis, dan Sulu. Keluarga bahasa Melayu-Indonesia pula terangkum dalam Rumpun Bahasa Austronesia (Austronesia membawa maksud orang-orang kawasan pulau-pulau selatan dan bahasanya merangkumi bahasa-bahasa yang dituturkan dalam kawasan Asia Tenggara dan juga kepulauan Pasifik. Pada satu masa dahulu, rumpun bahasa Austronesia dikenali dengan nama rumpun bahasa Malayo-Polinesia, manakala rumpun bahasa Austronesia itu sendiri tergolong di dalam Filum Austrik) seperti berikut:

(RAJAH 1: Kedudukan Rumpun Bahasa Austronesia). 3.0.2 Wilayah Kebudayaan Melayu

Wilayah kebudayaan Melayu merujuk kepada satu konsep yang dipegang oleh masyarakat Melayu. Ianya merangkumi kawasan-kawasan di mana tersebarnya ras (rumpun) Melayu dari pulau Madagaskar ke kepulauan Pasifik. Secara umumnya, pusat teras wilayah ini adalah kawasan kepulauan Asia Tenggara yang menjadi pusat kepada ras (rumpun) Melayu, bahasa Melayu, kebudayaan Melayu dan tamadun Melayu. (PETA 1: Wilayah Kebudayaan Melayu - dari Ensaiklopedia Kebudayaan dan Sejarah Melayu terbitan DBP). Di dalam wilayah kebudayaan Melayu, khususnya di kepulauan Asia Tenggara, terdapat konsep perantauan. Orang-orang Melayu bergerak bebas di dalam kawasan perantauan dan apabila berada di luar kampung atau kerajaan asal, mereka dianggap sebagai orang merantau. Orang yang merantau dianggap sebagai sebahagian daripada orang Melayu. Dalam kerangka pemikiran masyarakat Melayu, kami membawa maksud orang Melayu tempatan manakala kita membawa maksud orang Melayu di seperantauan. Orang Melayu membezakan orang Melayu dengan orang-orang dari kebudayaan lain. Kami dan orang kita digunakan untuk merujuk kepada orang-orang Melayu manakala orang asing digunakan untuk merujuk kepada orang-orang dari luar kawasan wilayah atau perantauan Melayu. 3.0.3 Takrif Perlembagaan Malaysia Dalam Perkara 160, Perlembagaan Malaysia, orang Melayu ditakrifkan sebagai: i. secara lazimnya berbahasa Melayu, i. secara lazimnya mengamalkan adat istiadat Melayu, dan ii. beragama Islam.

55

3.0.4 3.1

Istilah Bumiputera dan Pribumi ASAL- USUL TAMADUN MELAYU

Secara umumnya, apabila kita membincangkan tamadun Melayu, kita merujuk kepada kemunculan masyarakat yang mempunyai susunan struktur sosial yang kompleks (Johnson dan Earle 2000). Manusia yang tinggal di kawasan bandar memerlukan susunan struktur masyarakat yang kompleks untuk membolehkan pengekalan cara kehidupan perbandaran. Ahli-ahli masyarakat yang mengkhusus dalam tugas-tugas tertentu seperti pentadbiran, penguatkuasa, pemimpin, pedagang, dan petani diperlukan dalam sebuah organisasi masyarakat yang berfungsi sebagai satu entiti. Kemunculan masyarakat kompleks boleh dikaitkan dengan kemunculan pusat-pusat kerajaan Melayu awal. Kerajaan-kerajaan Melayu awal mempunyai susunan struktur masyarakat yang kompleks dengan raja sebagai pemimpin, pembesar-pembesar, pedagang-pedagang, dan petani-petani sekurangkurangnya. Oleh yang demikian, kemunculan tamadun Melayu secara langsung boleh dikaitkan dengan kemunculan pusat-pusat kerajaan Melayu. 3.1.0 Asas Pembentukan Tamadun Melayu Apabila kita cuba menjejaki semula perkembangan kebudayaan Melayu, kita akan dapati bahawa masyarakat Melayu telah bertapak di kawasan Asia Tenggara sekurang-kurangnya 5,000 tahun dahulu (Ahmad Hakimi 2006; Bellwood 1997). Jika kita menerima pandangan sarjana-sarjana barat dalam bidang arkeologi (seperti Bellwood 1997 dan von Heine Geldern 1945 terlebih awal) yang mengatakan bahawa orang-orang Melayu (pada waktu itu dikenali dengan label penutur bahasa Austronesia) datang berhijrah ke kawasan Asia Tenggara mengikuti laluan air dari kawasan utara pada zaman batu baru (neolitik), anggaran kemunculan masyarakat Melayu di kawasan ini adalah sekitar 5,000 tahun dahulu. Akan tetapi, sarjana-sarjana tempatan (seperti Nik Hassan Suhaimi 1993) menolak pendapat tersebut dan mengatakan bahawa orang Melayu adalah penduduk asal kawasan Asia Tenggara. Pendapat ini mengambil kira bahawa pada satu masa dahulu (sebelum 10,000 tahun dahulu), kawasan Asia Tenggara ini merupakan satu dataran besar yang merangkumi pulau Sumatera, Semenanjung Tanah Melayu, Pulau Jawa, dan juga Pulau Borneo. Jika kita menerima pendapat tersebut dan menggunakan pentarikhan tapak pra-sejarah yang terawal di Semenanjung Tanah Melayu iaitu tapak Paleolitik Kota Tampan, kita mendapati bahawa orang Melayu telah wujud di kawasan ini lebih daripada 12,000 tahun dahulu, sebelum kenaikan paras laut akibat pencairan glasier dan ais di kawasan kutub-kutub utara dan selatan pada akhir zaman geologi pleistosen (Ahmad Hakimi 1998). Sungguhpun masyarakat dan kebudayaan Melayu mungkin telah wujud lebih awal di kawasan Asia Tenggara, asas kepada kemunculan tamadun (atau perbandaran) dan susunan masyarakat kompleks dibentuk dengan penguasaan teknologi pertanian tetap pada zaman neolitik (Ahmad Hakimi 2006, 1998). Secara umumnya, zaman neolitik (atau zaman batu baru) memperlihatkan perubahan teknologi yang berteraskan kepada penubuhan tempat tinggal tetap (atau petempatan) sepanjang tahun (untuk menjaga tanaman) dan pertanian tetap (untuk menghasilkan makanan yang mencukupi sepanjang tahun). Kebolehan untuk menghasilkan makanan (tanpa bergantung kepada pengumpulan sumber makanan mengikut musim di tempat-tempat yang berlainan) adalah teknologi yang penting oleh kerana apabila manusia sudah mampu untuk menghasilkan makanan mereka sendiri, langkah seterusnya menujuk tamadun adalah penghasilan makanan yang berlebihan. Sebelum manusia mampu untuk menghasilkan makanan yang berlebihan, setiap orang terpaksa bekerja untuk mendapatkan makanan yang diperlukannya sendiri. Penghasilan makanan yang berlebihan membolehkan sebahagian daripada masyarakat untuk bebas mengkhusus kepada pekerjaan-pekerjaan tertentu tanpa bekerja untuk menghasilkan makanan mereka; mereka boleh mendapatkan makanan dengan memberikan hasil kerja kepakaran mereka kepada petanipetani (sistem barter). Kemunculan pengkhususan pekerjaan sepenuh-masa di kalangan orang-orang sesebuah petempatan mengakibatkan kemunculan susunan masyarakat kompleks yang terdapat di dalam perbandaran.

56

Tamadun atau perbandaran adalah satu cara kehidupan manusia. Terdapat banyak teori yang dikemukakan oleh sarjana-sarajan dari pelbagai bidang pengajian untuk menerangkan tentang sebab-sebab kemunculan tamadun. Pada waktu yang sama, terdapat pelbagai bentuk-bentuk tamadun yang berlainan di dunia ini. Kepelbagaian ini menunujukkan kepelbagaian keperluan dan pengubahsuaian manusia. Setiap satu tamadun adalah satu manifestasi yang unik dan amat sukar untuk membuat perbandingan secara langsung antara tamadun-tamadun yang berlainan. Tidak semua kumpulan atau kebudayaan manusia mewujudkan tamadun. 3.1.2 Kemunculan Tamadun Melayu Hasil Penguasaan Laluan Perdagangan Manifestasi tamadun Melayu yang terawal di kawasan Asia Tenggara adalah dalam bentuk kerajaankerajaan Melayu awal (Ahmad Hakimi 1998, 2006; Nik Hassan Suhaimi 1994, 1999). Kerajaan-kerajaan Melayu awal ini adalah kerajaan-kerajaan pra-Islam. Antara contoh-contoh kerajaan-kerajaan Melayu praIslam yang awal adalah Oc Eo di Funan (sekarang Vietnam), Langkasuka di Thailand Selatan, Kuala Selinsing di Perak, dan Lembah Bujang di Kedah. Kerajaan-kerajaan Melayu ini memerlukan sokongan daripada sistem ekonomi yang kuat, khususnya dalam aktiviti penghasilan makanan untuk menampung keperluan penduduk-penduduk sesebuah perbandaran. Apabila kita meninjau manifestasi tamadun-tamadun di luar Asia Tenggara, kita akan dapati bahawa sebahagian besar dari tamadun-tamadun ini sememangnya berasaskan kepada aktiviti pertanian (atau agraria). Akan tetapi, sebahagian besar daripada kerajaan-kerajaan Melayu awal di kawasan Asia Tenggara lebih tertumpu kepada aktiviti-aktiviti maritim. Tidak dapat dipertikaikan bahawa kerajaan-kerajaan Melayu telah wujud sekurang-kurangnya 2,500 tahun dahulu di Malaysia jika kita melihat kesan-kesan peninggalan arkeologi masyarakat Melayu di Lembah Bujang, Kedah dan juga di Kuala Selinsing, Selangor (Ahmad Hakimi 1998, 2006; Bellwood 1997; Nik Hassan Suhaimi 1994, 1999). Kedua-dua kerajaan Melayu awal ini meninggalkan bukti arkeologi yang menunjukkan bahawa pelabuhan-pelabuhan yang dirikan oleh mereka terlibat dengan perdagangan jarak jauh. Perdagangan jarak jauh menunjukkan rangkaian perhubungan yang besar dan memerlukan petempatan yang agak lama dan tetap untuk memudahkan pengekalan perhubungan tersebut. Secara umumnya, perdagangan jarak jauh dikuasai oleh pemimpin sesebuah kerajaan, satu lagi petanda kewujudan susunan masyarakat kompleks. Sarjana-sarjana menjangkakan bahawa lokasi Semenanjung Malaysia pada satu masa dahulu begitu penting sekali untuk laluan perdagangan yang melalui perairan Selat Melaka (Ahmad Hakimi 1998, 2006; Bellwood 1997; Braddell 1935; Coedes1968; Quaritch Wales 1957; Wheatley 1980). Pelabuhanpelabuhan di Semenanjung Malaysia memainkan peranan sebagai tempat berehat yang penting untuk kapal-kapal layar untuk meneruskan perjalanan samada ke barat ataupun ke timur mengikut musim yang bersesuaian. Pelabuhan-pelabuhan sedemikian berkembang untuk membentuk tamadun-tamadun (atau perbandaran) Melayu yang awal. Tamadun Melayu awal yang terbentuk di Kuala Selinsing berbeza daripada yang terdapat di Lembah Bujang oleh kerana ianya tidak berfungsi sebagai sebuah pusat keagamaan. Pada waktu yang sama, maklumat dari peninggalan arkeologi yang ditemui di Kuala Selinsing mencadangkan bahawa tamadun ini tidak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha. Beberapa artifak yang ditemui di tapak arkeologi ini menunjukkan bahawa penghuninya menggunakan sistem tulisan Pahlavi (atau Sanskrit) untuk menulis dalam bahasa Melayu (Nik Hassan Suhaimi 1991). 3.1.3 Bukti-Bukti Ketamadunan Kerajaan Melayu Awal Kita dapati bahawa tamadun-tamadun awal yang terdapat di kawasan Asia Tenggara selalunya dibentuk oleh orang-orang Melayu (sila lihat Braddell 1935; Coedes1968; Quaritch Wales 1957; Wheatley 1980). Kebudayaan orang-orang Melayu berjaya menghasilkan tamadun-tamadun awal di rantau Asia Tenggara oleh kerana teknologi orang Melayu pada waktu itu mampu untuk menguasai laluan-laluan perdagangan jarak jauh yang melalui kawasan-kawasan perairan kerajaan-kerajaan Melayu awal. Kemampuan ini membezakan masyarakat Melayu daripada masyarakat-masyarakat lain di rantau Asia Tenggara, yang selalunya lebih tertumpu ke kawasan pendalaman Asia Tenggara.

57

Selepas kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu awal ini, perkembangan seterusnya dalam tamadun masyarakat Melayu adalah dalam bentuk kerajaan-kerajaan Melayu Islam. Kemunculan erajaan-kerajaan Melayu Islam adalah penting dalam perkembangan tamadun masyarakat Melayu oleh kerana penggabungan antara kebudayaan Melayu dan agama Islam membentuk satu tamadun Melayu yang baru, satu tamadun yang menjadi asas kepada identiti kebudayaan Melayu dan yang menjadi teras kepada pembentukan tamadun Malaysia. Tamadun adalah satu istilah yang mempunyai pelbagai makna. Kepelbagaian makna yang terdapat untuk tamadun adalah kerana istilah ini digunakan dalam pelbagai bidang-bidang pengajian, dan juga dalam percakapan seharian. Bagi memudahkan perbincangan tentang takrif tamadun yang paling sesuai, penulis telah membuat beberapa kesimpulan penting iaitu cuba mentakrifkan tamadun mengikut ciri-ciri yang jelas, nyata, tepat, dan boleh diukur (mengikut falsafah sains yang menumpukan kepada pemerhatian empirikal). Untuk tujuan kursus ini, penulis menggunakan takrif-kerja untuk tamadun yang datangnya dari bidang antropologi kebudayaan. Takrif-kerja untuk tamadun adalah suatu masyarakat yang mempunyai penyusunan masyarakat komplex (pengkhususan pekerjaan dan sistem susun lapis masyarakat dengan tahap-tahap sosial yang berbeza) dan tinggal menetap di sebuah kawasan kecil yang dikenali dengan nama perbandaran. Sungguhpun terdapat banyak kerajaan-kerajaan Melayu awal, sebahagian besar daripada kerajaankerajaan tersebut tidak mempunyai ciri-ciri yang menepati takrif-kerja tamadun seperti yang dinyatakan di atas (Ahmad Hakimi 1998, 2006). Namun demikian, kerajaan-kerajaan Melayu awal yang menunjukkan pengaruhi Hindu-Buddha dengan jelas menunjukkan ciri-ciri tamadun yang dinyatakan (Ahmad Hakimi 1998, 2006; Braddell 1935; Coedes1968; Quaritch Wales 1957; Wheatley 1980). Ini adalah kerana bandarbandar atau petempatan-petempatan ataupun pusat-pusat keagamaan kerajaan-kerajaan Melayu awal ini mempunyai pembinaan monumental (besar) yang menggunakan batu. Penggunaan batu untuk pembinaan memerlukan pakar-pakar dalam bidang pembinaan, pakar-pakar yang mengkhusus dalam pekerjaan mereka sepenuh masa. Contoh-contoh kerajaan-kerajaan Melayu awal yang menunjukkan pengaruh HinduBuddha adalah i) Angkor Wat di Kampuchea, ii) Borobudur di Pulau Jawa, Indonesia, dan iii) Lembah Bujang, di Kedah, Malaysia. 3.1.4 Empayar Melayu Awal Kebanyakan daripada kerajaan-kerajaan Melayu yang terawal tidak begitu besar dan tidak mampu berkembang luas. Ini mungkin kerana kerajaan-kerajaan ini tidak mempunyai asas-asas perbandaran yang mencukupi untuk menampung jumlah penduduk yang tinggi jika kita mengambil kira teori-teori barat tentang keperluan-keperluan sesebuah perbandaran dan tamadun. Akan tetapi, kita dapati bahawa terdapat dua empayar Melayu yang agak besar dan merangkumi kawasan yang luas iaitu Empayar Funan dan Empayar Sri Vijaya. Sememangnya Empayar Sri Vijaya jauh lebih luas daripada Empayar Funan. Akan tetapi terdapat sedikit persamaan di antara kedua-dua empayar ini. Kedua-duanya mampu menguasai laluan perdagangan di kawasan mereka. Penguasaan ini mungkin dilakukan mengikut cara yang agak berbeza daripada apa yang berlaku di Eropah dan kawasan-kawasan lain di dunia ini. Salah satu cara pemikiran masyarakat Melayu adalah pembentukan kerajaan-kerajaan dan empayar-empayar berdasarkan pengaruh. Konsep ini berbeza daripada pemikiran Eropah Barat yang mengembangkan wilayah melalui penaklukan dan penetapan sempadan wilayah secara fizikal. Oleh kerana masyarakat Melayu pada dasarnya adalah kumpulan manusia yang tinggal di kawasan kepulauan, mereka kurang memberi perhatian kepada penguasaan fizikal wilayah mereka. Ini adalah kerana orang-orang yang tidak bersetuju sentiasa boleh belayar keluar dari sesuatu tempat untuk menuju ke tempat lain. Penguasaan kawasan bukannya berdasarkan kepada penguasaan tanah, sebaliknya berteraskan kepada penguasaan laluan air serta kebolehan menarik orang datang ke sesuatu tempat (jumlah penduduk di kawasan kepulauan Melayu tidak begitu tinggi dan pembinaan sebuah perbandaran memerlukan orang datang untuk tinggal di kawasan tersebut). Konsep penguasaan ini mungkin menyebabkan tamadun Melayu tidak mempunyai peninggalan ciri-ciri fizikal sama seperti yang terdapat di kawasan-kawasan lain di dunia ini (malahan masih terdapat banyak kerajaan-kerajaan Melayu awal seperti Langkasuka dan Beruas di Malaysia, dan juga termasuk Sri Vijaya yang masih belum dikenalpasti kedudukannya sehingga ke hari ini.

58

3.1.5 Teori-Teori Kedatangan Agama Islam ke Asia Tenggara Terdapat beberapa teori yang berbeza tentang kedatangan agama Islam ke Asia Tenggara. Secara umumnya, agama Islam dikatakan datangnya melalui tiga lalaun iaitu i) secara langsung melalui lalauan perdagangan laut dari kawasan negara-negara Arab, ii) melalui laluan perdagangan darat ke benua kecil India dahulu, sebelum sampai ke kawasan Asia Tenggara, dan iii) melalui laluan perdagangan darat (yakni laluan sutera) ke negara China dahulu sebelum mengikuti laluan perdagangan laut ke kawasan Asia Tenggara. Walau bagaimanapun laluan kedatangan agama Islam ke Asia Tenggara, kedatangan agama Islam telah mengubah bentuk tamadun Melayu. Sebelum kedatangan agama Islam, tamadun-tamadun Melayu yang terawal dipengaruhi oleh agama-agama Hindu dan Buddha. Agama-agama Hindu dan Buddha telah menghasilkan tamadun-tamadun Melayu yang berlainan dan berlawanan. Sentiasa terdapat persaingan antara tamadun-tamadun Melayu yang beragama Hindu dengan tamadun-tamadun Melayu yang beragama Buddha untuk menguasai laluan perdagangan. Tamadun-tamadun Melayu yang terawal tidak berasaskan kepada kedua-dua agama tersebut, dan oleh yang demikian, tidak mampu untuk menguasai perdagangan di kawasan ini. Kemunculan agama Islam mengubah bentuk-bentuk tamadun Melayu dan memaksa orang-orang Melayu untuk memeluk agama Islam bagi membolehkan mereka menguasai perdagangan di kawasan ini. 3.1.6 Bukti-Bukti Kesultanan Melayu Islam Kedatangan agama Islam membentuk satu tamadun Melayu yang baru dan boleh dikatakan mengukuhkan (atau memantapkan) tamadun Melayu. Empayar Kesultanan Melayu yang tidak asing lagi bagi masyarakat Malaysia adalah Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Empayar Melaka dan lain-lain kesultanan Melayu Islam menjadi pusat-pusat keintelektualan dan kesusasteraan Melayu. Begitu banyak sekali karya-karya kesusasteraan yang dihasilkan oleh kesultanan-kesultanan Melayu Islam seperti Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Amir Hamzah, Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melayu, Adat Raja-Raja Melayu, Hikayat Hang Tuah dan Sulalat al-Salatin (atau Sejarah Melayu). 3.1.7 Ringkasan Sejarah Pembentukan Tamadun Melayu Orang-orang Melayu menghasilkan tamadun-tamadun awal di kawasan Asia Tenggara. Selepas masyarakat Melayu berjaya menghasilkan tamadun-tamadun awal tersebut, mereka telah menggabungkan kebudayaan mereka dengan ajaran-ajaran agama Islam untuk membentuk tamadun-tamadun Melayu Islam yang dianggap sebagai zaman kegemilangan tamadun Melayu. Apabila orang-orang Eropah mula datang ke kawasan Malaysia, mereka berhadapan dengan kerajaan-kerajaan Melayu Islam. Orang-orang Inggeris pula telah mengesahkan kedaulatan kerajaan-kerajaan Melayu di Malaysia dengan membuat perjanjian-perjanjian dengan kerajaan-kerajaan Melayu Islam tersebut. Kerajaan penjajahan Inggeris telah mengekalkan kerajaan-kerajaan Melayu dan membuat pengubahsuaipengubahsuaian tertentu untuk membolehkan mereka mentadbir kerajaan-kerajaan tersebut. Pengubahsuaian-pengubahsuaian yang dilakukan oleh kerajaan penjajahan Inggeris masih kekal pada hari ini. Terdapat kesinambungan dari kerajaan-kerajaan (Tamadun) Melayu awal ke kerajaan Islam Melayu Melaka hingga ke kerajaan persekutuan Malaysia yang sedia ada. Sistem penyusunan kerajaan persekutuan Malaysia adalah hasil daripada kerajaan-kerajaan Melayu Islam yang telah diubahsuai oleh kerajaan penjajahan Inggeris, satu perkembangan yang mengambil masa lebih 500 tahun. Jika kita mengambil kira bahawa kerajaan-kerajaan Melayu Islam tersebut telah berkembang dari kerajaan-kerajaan Melayu awal, perkembangan kerajaan-kerajaan Melayu dari dahulu sehingga ke hari ini telah mengambil masa sekurang-kurangnya 2,000 tahun. 3.2 KETAMADUNAN KESULTANAN MELAYU

Bukti-bukti untuk menunjukkan ketamadunan kerajaan-kerajaan Melayu awal telah dibincangkan di bahagian awal penulisan ini. Bukti bagi kerajaan-kerajaan Islam Melayu agak berbeza daripada daripada kerajaan- kerajaan Melayu awal. Bukti fizikal untuk ketamadunan kurang jelas. Ini adalah kerana kerajaankerajaan Islam Melayu tidak membina bangunan-bangunan monumental yang dibuat daripada batu.

59

Sebaliknya, bukti untuk ketamadunan kerajaan-kerajaan Islam Melayu lebih menjurus kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh Tamadun Melayu Islam ke seluruh kawasan Asia Tenggara dan kepulauan Melayu menunjukkan kehebatan pengaruhnya. Falsafah sesuatu tamadun menunjukkan pencapaian ahli-ahli fikirnya yang mengkhusus kepada penghasilan ilmu. Ahli-ahli fikir ini selalunya dinaungi oleh kerajaan-kerajaan Melayu Islam yang terdapat pada waktu itu. Seperti yang diketahui ramai, penggunaan bahasa Melayu tersebar luas di rantau Asia Tenggara dan juga kepulauan Melayu. Selain daripada bahasa Melayu sebagai sebuah bahasa lingua franca, penggunaannya menunjukkan bahawa bahasa Melayu itu dikaitkan dengan bahasa orang-orang yang bertamadun. Kita dapati bahawa terdapat penulisan yang dihasilkan oleh tamadun Melayu di antara 10,000 ke 14,000 naskah-naskah Melayu yang memperkukuhan kehebatan tamadun Melayu. 3.3 INTERAKSI KESULTANAN MELAYU DENGAN PENGARUH ASING

Oleh kerana kesultanan-kesultanan Melayu Islam selalunya adalah sebuah kerajaan maritim (maritime state) yang berteraskan kepada perdagangan, ianya sentiasa bertembung dengan kumpulan-kumpulan etnik yang lain. Terdapat beberapa cara bagaimana pertembungan-pertembungan tersebut berlaku, seperti yang terdapat di bawah ini. 3.3.1 Bekerjasama. Kesultanan-kesultanan Melayu telah bekerjasama dengan kuasa-kuasa dari kawasan negara-negera Arab, India, dan China untuk menjalankan perdagangan di antara mereka. Kerjasama yang dilakukan di antara kuasa-kuasa ini telah berjalan untuk membolehkan perdagangan yang banyak sekali berjalan sehinggalah ianya dimusnahkan oleh kuasa-kuasa Eropah. 3.3.2 Rampasan Kuasa. Kuasa-kuasa Eropah seperti Portugis, Belanda, Sepanyol, dan Perancis telah cuba untuk menguasai perdagangan yang bermula dari kawasan kepulauan Melayu dan pada waktu yang sama juga menguasai perdagangan yang melalui kawasan jajahan mereka. Selain daripada menguasai perdagangan, kuasa-kuasa Barat ini, terutamanya Portugis, Sepanyol, dan Belanda, telah cuba untuk menyebarkan agama Kristian di kalangan orang-orang Melayu yang pada waktu itu kebanyakannya beragama Islam. 3.3.3 Naungan/Diplomasi. Pihak Inggeris telah masuk ke kawasan kepulauan Melayu pada mulanya untuk berdagang dengan orangorang tempatan. Lama-kelamaan, pihak Inggeris juga telah turut campur tangan dalam politik tempatan untuk memastikan pulangan ekonomi mereka hasil daripada penguasaan perdagangan dapat dijaminkan. Oleh yang demikian, pihak Inggeris telah lebih banyak menggunakan cara-cara diplomasi untuk melibatkan diri dengan pentadbiran tempatan. Setelah berjaya menguasai sesebuah kawasan atau wilayah, pihak Inggeris telah cuba menggunakan konsep naungan (pada pemikiran mereka) untuk mentadbir wilayah-wilayah mereka, dengan memberi sebab bahawa wilayah-wilayah tersebut mendapat banyak keuntungan daripada naungan yang diberikan oleh pihak Inggeris. 3.4 INTERAKSI KESULTANAN MELAYU DENGAN INGGERIS

Apabila pihak Inggeris datang ke kawasan Tanah Melayu, mereka telah membuat perjanjian-perjanjian dengan kerajaan-kerajaan Melayu Islam yang mereka temui untuk mendapatkan kebenaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi termasuk perdagangan di dalam tanah naungan kerajaan-kerajaan tersebut. Pada waktu yang sama, mereka juga telah membuat perjanjian-perjanjian tertentu untuk mendapatkan hak terhadap kawasan-kawasan tertentu, supaya kawasan-kawasan tersebut boleh dibangunkan mengikut keperluan kerajaan penjajahan Inggeris. Apabila pihak Inggeris membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan Melayu Islam, secara langsung mereka mengakui bahawa kerajaan-kerajaan tersebut mempunyai kuasa dan hak terhadap kawasan-kawasan tanah naungan mereka. Pada waktu yang sama, perjanjian-perjanjian tersebut merupakan perbuatan bertamadun (mengikut tata cara yang sempurna)

60

di antara kerajaan Inggeris dengan kerajaan-kerajaan Melayu Islam, perbuatan yang dilakukan antara dua pihak yang bertamadun. Oleh yang demikian, pihak Inggeris mengiktirafkan tamadun Melayu dengan kelakuan mereka menandatangani perjanjian-perjanjian dengan kerajaan-kerajaan Melayu Islam. 3.4.1 Perjanjian-Perjanjian dengan Pihak Inggeris Terdapat beberapa perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani di antara kerajaan Inggeris dengan kerajaan-kerajaan Melayu Islam untuk mendapatkan hak-hak menetap di beberapa kawasan di Semenanjung Tanah Melayu. Antara perjanjian-perjanjian tersebut adalah dengan (sila lihat Andaya dan Andaya 2001; Jessy 1972; Khoo 1973; Khoo Kay Kim 2001: INTAN 1991; Tan 1976; Zainal Abidin 1980): (i) kerajaan Kedah; 1786 Pulau Pinang di beri kepada pihak Inggeris, dan 1800 - Province Wellesley diberi kepada pihak Inggeris. (ii) kerajaan Johor; 6 Februari 1819 - Pentadbiran Singapura diberi kepada Inggeris. (iii) kerajaan Perak 18 Oktober 1826 - Daerah Dindings dan Pulau Pangkor diberi kepada Inggeris Kerajaan Inggeris juga telah membuat perjanjian-perjanjian tertentu untuk mendapatkan hak-hak tertentu ke atas kawasan-kawasan tanah tertentu di kawasan Pulau Borneo (Andaya dan Andaya 2001; INTAN 1992; Jessy 1972). Di bawah ini, disenaraikan bagaimana tiga kawasan akhirnya jatuh ke tangan kerajaan Inggeris: (i) Sarawak. Pada asalnya, kerajaan Brunei telah memberi kawasan Sarawak kepada James Brooke pada September 1842 sebagai balasan kepada usaha-usaha beliau yang membantu kepentingan kerajaan Brunei (Andaya dan Andaya 2001; INTAN 1992; Jessy 1972). Pada waktu yang sama, James Brooke diberi gelaran Raja Sarawak. Raja-Raja Brooke yang datangnya dari keturunan James Brooke telah memerintah Sarawak sehinggalah ianya diserahkan kepada kerajaan Inggeris. (ii) Pulau Labuan. Melalui perjanjian di antara kerajaan Brunei dan kerajaan Inggeris, Pulau Labuan telah diserahkan kepada kerajaan Inggeris pada tahun 1846 (Andaya dan Andaya 2001; INTAN 1992; Jessy 1972). Pulau Labuan dimasukkan di bawah pentadbiran Negeri-Negeri Selat (yang termasuk Singapura, Pulau Pinang dan Melaka). (iii) Sabah Perjanjian-perjanjian yang akhir menyatukan Sabah adalah agak kompleks (Andaya dan Andaya 2001; INTAN 1992; Jessy 1972). Pada mulanya, kerajaan Brunei telah memberikan hak-hak pajakan selama 10 tahun ke atas kawasan-kawasan naungannya di Sabah (waktu itu digelar North Borneo) kepada Claude Lee Moses pada tahun 1865. Kemudiannya, Moses telah menjual kepentingan beliau (iaitu hak-hak pajakan) di North Borneo kepada Joseph Torrey, yang diberi gelaran Raja North Borneo. Baron von Overbeck pula telah mengambil-alih kepentingan Torrey dan membuat perjanjian dengan Sultan Sulu pada 1878 untuk menggabungkan semua kawasan-kawasan yang pada hari ini dikenali dengan nama negeri Sabah. Akhir sekali, Alfred Dent telah membeli kesemua kepentingan-kepentingan Overbeck dan juga Torrey pada 1880. Akhirnya North Borneo diserahkan kepada kerajaan Inggeris. Perjanjian-perjanjian Inggeris dengan kerajaan-kerajaan Melayu Islam di Malaysia Barat dan Malaysia Timur telah secara langsung mengiktirafkan hak-hak kerajaan-kerajaan tersebut terhadap kawasan-kawasan yang tersebut di atas dan secara tidak langsung mengangkat kerajaan-kerajaan tersebut ke taraf yang sama dengan kerajaan Inggeris. Ianya juga menunjukkan bahawa kerajaan-kerajaan Melayu mempunyai tahap ketamadunan (civility) yang membenarkan pihak Inggeris membuat perjanjian dengan mereka.

61

3.5

KEMUNCULAN SISTEM PENTADBIRAN SEKULAR

Kemunculan sistem pentadbiran sekular yang memecahkan kuasa kepada dua, yakni kuasa agama dan kuasa sekular, diperkenalkan oleh pihak Inggeris buat kali pertamanya di Semenanjung Tanah Melayu apabila Perjanjian Pangkor ditandatangani pada 1874. Sistem pentadbiran sekular yang diperkenalkan selepas perjanjian ini menjadi asas kepada sistem pentadbiran sekular yang masih lagi digunakan pada hari ini. Sungguhpun demikian, peranan Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran sekular, seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Pangkor, bermakna bahawa sebahagian daripada tradisi tamadun Melayu masih dikekalkan dalam sistem pentadbiran pada hari ini. 3.5.1 Perjanjian Pangkor Perjanjian Pangkor adalah perjanjian yang paling penting dalam sejarah pembentukan negara Malaysia(Andaya dan Andaya 2001; INTAN 1992; Jessy 1972; Tan 1976). Perjanjian ini ditandatangani pada 20 Januari 1874. Perjanjian Pangkor mengubah struktur pentadbiran kerajaan Melayu Perak. Sebelum perjanjian ini, kerajaan Perak dianggap sebagai sebuah kerajaan yang mengamalkan sistem pemerintahan kuasa raja mutlak(absolute monarchy). Dalam kerangka perjalanan sistem ini, Sultan (atau Raja) mempunyai kuasa sepenuhnya untuk melakukan apa-apa saja tanpa perlu mendapat persetujuan daripada sesiapa pun. Perjanjian Pangkor mengubah sistem pentadbiran negeri Perak dengan mengurangkan kuasa Sultan sehinggakan Sultan hanya mempunyai kuasa terhadap perkara-perkara tentang agama Islam dan adai istiadat kebudayaan Melayu (Andaya dan Andaya 2001; INTAN 1992; Jessy 1972; Tan 1976). Semua perkara-perkara yang lain digolongkan bawah kuasa Residen. Sultan, sebagai seorang ketua adat-istiadat, hanya mendengar nasihat Residen dan terpaksa mengikut nasihat-nasihat beliau dalam perkara-perkara yang berlainan dengan hal-hal agama Islam dan adat istiadat kebudayaan Melayu. Antara 14 perkara-perkara yang dipersetujui dalam Pengajian Pangkor, tiga perkara menjelaskan tentang perlantikan Residen dan bidang kuasanya (Andaya dan Andaya 2001; INTAN 1992; Jessy 1972; Tan 1976). Mengikut perjanjian tersebut, Residen mesti dirujuk dalam semua perkara dan semua nasihat beliau dilaksanakan kecuali perkara- perkara tentang agama Islam dan kebudayaan Melayu. Kuasa untuk memungut cukai dan kuasa pengagihan cukai serta pentadbiran am negeri dilaksanakan di atas nasihat Residen. Seperti yang telah dinyatakan terlebih dahulu, nasihat Residen perlu dilaksanakan dalam perkaraperkara yang di bawah bidang kuasa beliau. Sistem pentadbiran kerajaan menggunakan residen ini adalah pembaharuan yang dibawa oleh orang Inggeris kepada sistem kerajaan Melayu Islam. Sistem ini berkait rapat dengan sistem pentadbiran yang terdapat di United Kingdom pada waktu itu dan berasal dari pengalaman orang-orang Inggeris dengan sistem pemerintahan di Raja yang terdapat dinegara mereka. Sistem ini masih kekal di negerinegeri Melayu dalam Persekutuan Malaysia pada hari ini, cuma jawatan Residen itu diubah nama menjadi Menteri Besar. 3.5.2 Sistem Residen Inggeris di Tanah Melayu Apabila orang-orang Inggeris telah menetap beberapa ketika di kawasan Malaysia, kepentingankepentingan ekonomi mereka di kawasan ini menjadi besar dan penting. Mereka mendapati bahawa kepentingan-kepentingan ekonomi mereka berkait rapat dengan kestabilan politik di kerajaan-kerajaan Melayu Islam di Malaysia pada waktu itu. Mereka mula campur tangan dengan pentadbiran kerajaankerajaan Melayu apabila mereka membuat perjanjian-perjanjian dengan kerajaan-kerajaan tersebut dan mewujudkan sistem Residen Inggeris untuk memudahkan pentadbiran. Antara perjanjian-perjanjian yang ditangani oleh pihak Inggeris untuk melaksanakan sistem Residen Inggeris adalah seperti berikut (Andaya dan Andaya 2001; INTAN 1992; Jessy 1972; Tan 1976): 1874- Perjanjian Pangkor dengan Perak 1874- Perjanjian dengan negeri Selangor

62

1874- Perjanjian dengan Sungai Ujong (Negeri Sembilan) 1888- Perjanjian dengan negeri Pahang 1896 Perjanjian dengan keseluruhan Negeri Sembilan

3.5.3 Negeri- negeri Melayu Bersekutu Untuk memudahkan pentadbiran kerajaan penjajahan Inggeris, pihak Inggeris telah membentuk negerinegeri Melayu di Semenanjung Tanah Melayu sebagai sebuah unit pentadbiran (atau persekutuan) yang diberi gelaran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (Federated Malay States) pada 1 Julai 1896 (Andaya dan Andaya 2001; INTAN 1992; Jessy 1972; Tan 1976). Empat negeri-negeri Melayu yang menjadi ahli dalam Negeri-Negeri Melayu bersekutu adalah Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dilaksanakan di bawah sistem pentadbiran persekutuan yang diketuai oleh seorang Residen-Jeneral. Penyatuan ini tidak mengubah kuasa-kuasa ataupun kedudukan Raja-Raja Melayu. Hanya kuasa-kuasa Residen-Residen British di peringkat negeri dikurangkan; mereka terpaksa mengikut arahan Residen-Jeneral. Residen-Jeneral menguasai sepenuhnya pengurusan kewangan setiap negeri. Kemunculan sistem pentadbiran persekutuan untuk Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ini adalah satu lagi pengubahsuaian yang dilakukan oleh pihak Inggeris yang sangat penting dalam pembentukan sistem kerajaan Malaysia yang terdapat pada hari ini. Ini adalah kerana jawatan Residen-Jeneral yang diwujudkan pada waktu itu boleh dikatakan menjadi templet atau asal-usul jawatan Perdana Menteri yang ada pada hari ini. 3.5.4 Majlis Raja-Raja Melayu (Durbar) yang Pertama

Selain daripada perkembangan sistem pentadbiran, pembentukan Negeri Melayu-Melayu Bersekutu juga melibatkan satu perkembangan penting dalam sistem pemerintahan Raja-Raja Melayu. Persiadang RajaRaja Melayu yang pertama dilangsungkan pada tahun 1897 di Kuala Kangsar, yang telah mengetemukan Duli-Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, Sultan Selangor, Sultan Pahang dan Yang Di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Persidangan Raja-Raja Melayu ini menjadi asas kepada pembentukan Majlis Raja-Raja Melayu yang terdapat pada hari ini, satu institusi yang memainkan peranan penting di Malaysia. Ianya adalah salah satu simbol yang menunjukkan kesinambungan dari kerajaan Melayu awal hinggalah ke kerajaan Malaysia pada hari ini. 3.5.5 Negeri- negeri Melayu Tak Bersekutu

Negeri-Negeri Melayu Tak Bersekutu (Non-Federated Malay States) merujuk kepada kerajaan-kerajaan (atau negeri-negeri) Melayu yang tidak ditadbir oleh kerajaan penjajahan Inggeris sebagai satu unit pentadbiran seperti Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (Andaya dan Andaya 2001; INTAN 1992; Jessy 1972; Tan 1976). Lima kerajaan-kerajaan Melayu yang digolongkan dalam kumpulan ini adalah Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, dan Johor. Terdapat beberapa sebab mengapa kerajaan-kerajaan ini tidak bergabung dengan Negeri-Negeri Melayu bersekutu. Salah satu sebabnya adalah kerana negeri-negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu pada mulanya di bawah naungan kerajaan Siam. Negeri-negeri ini hanya diserahkan kepada pihak British pada tahun 1909 apabila Perjanjian Bangkok ditandatangani diantara pihak British dengan pihak Siam. 3.6 PERANG DUNIA KEDUA: PENDUDUKAN JEPUN

Pendudukan Jepun semasa perang dunia kedua banyak membuka mata masyarakat Melayu untuk menuntut kemerdekaan dari pihak British. Pemerintahan Jepun tidak mengganggu atau mengubah sistem-sistem kerajaan Melayu. Secara tidak langsung, pemerintahan Jepun mengiktirafkan kedaulatan kerajaan-kerajaan Melayu. Polisi pemerintahan Jepun yang cuba mendapatkan sokongan daripada masyarakat tempatan (iaitu orang Melayu) untuk menentang pihak British memberi kesedaran kepada masyarakat Melayu tentang kemampuan mereka sendiri dan kelemahan pihak British. Kemampuan pihak Jepun untuk mengalahkan pihak British dalam masa yang begitu singkat sekali menunjukkan kepada masyarakat Melayu bahawa

63

pihak British boleh ditewaskan. Masyarakat Melayu mula melihat pihak British sebagai lawan yang boleh dikalahkan dan bukannya sebagai tuan yang perlu diikuti perintahnya. 3.7 KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN MELAYU

3.7.1 Kebangkitan Awal Kebangkitan semangat nasionalisme Melayu mungkin bermula sebelum Perang Dunia Kedua. Akan tetapi gerakan ini mendapat sokongan ramai dengan penubuhan Malayan Union (Andaya dan Andaya 2001; Ibrahim 1981; INTAN 1992; Jessy 1972; Tan 1976). Gerakan nasionalisme Melayu ini mungkin mendapat semangat baru untuk menentang pihak British apabila mereka melihat bagaimana tentera Inggeris mampu dikalahkan tentera Jepun. Mereka juga mendapati bahawa kerajaan penjajahan Jepun juga kurang memberi perhatian kepada keperluan-keperluan masyarakat Melayu. Oleh sebab yang demikian, semangat kebangsaan mula timbul di kalangan masyarakat Melayu untuk membentuk sebuah negara bangsa (nation state) yang tersendiri. 3.7.2 Gerakan Inteligensia Melayu Gerakan inteligensia Melayu yang menerajui gerakan nasionlisme Melayu terdiri daripada orang-orang cerdik pandai Melayu yang telah mendapat pendidikan dari Sekolah-Sekolah Melayu, Sekolah-sekolah (atau Pondok-Pondok) Agama, dan Sekolah-Sekolah Inggeris. Dengan kebangkitan semangat nasionalisme Melayu, muncullah parti-parti politik Melayu seperti Parti Kebangsaan Melayu (PKMM), UMNO dan PAS (Andaya dan Andaya 2001; Ibrahim 1981; INTAN 1992; Jessy 1972; Tan 1976). 3.7.3 Bantahan kepada Penubuhan Malayan Union Malayan Union ditubuhkan pada 1 Februari 1946 (Andaya dan Andaya 2001; Ibrahim 1981; INTAN 1992; Jessy 1972; Tan 1976). Penubuhan Malayan Union adalah satu idea yang datangnya dari pihak kerajaan penjajahan Inggeris yang cuba untuk menggabungkan semua negeri-negeri Melayu dan dua negeri-negeri Selat di Semenanjung Tanah Melayu sebagai satu unit pentadbiran. Malayan Union ditubuhkan pada 1 April 1946 hasil daripada perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang ditandatangani oleh sembilan Raja Raja Melayu dan Pesuruhjaya Tinggi British (Andaya dan Andaya 2001; Ibrahim 1981; INTAN 1992; Jessy 1972; Tan 1976). Ianya menggabungkan negeri- negeri Melayu dari Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Johor, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu) dengan dua negeri- negeri Selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Raja-Raja Melayu sebenarnya dipaksa untuk menandatangani perjanjian untuk menyerahkan kuasa mereka dan penubuhan Malayan Union (Andaya dan Andaya 2001; Ibrahim 1981; INTAN 1992; Jessy 1972; Tan 1976). Penubuhan Malayan Union ditentang hebat oleh masyarakat Melayu dan Raja-Raja Melayu. Sesetengah ahli-ahli sejarah berpendapat bahawa penubuhan Malayan Union ini mencetuskan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang membawa kepada kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Penentangan yang hebat terhadap penubuhan Malayan Union oleh masyarakat Melayu berkait rapat dengan kemarahan mereka terhadap pihak British yang cuba melupakan sejarah kemunculan pihak British memerintah negeri-negeri Melayu (melalui perjanjian-perjanjian). Pihak British juga cuba membuat satu entiti politik baru yang tidak mengambil kira kepentingan kuasa-kuasa tempatan (yakni kesultanan Melayu) yang telah memegang kuasa dengan sah sebelum kedatangan (dan campur tangan) pihak British. Sememangnya pihak British telah menggunakan kuasa politik dan diplomasi untuk mengambil-alih kuasa di negeri-negeri Melayu. Sungguhpun sedemikian, perubahan-perubahan yang telah dibuat oleh pihak British sebelum Malayan Union sentiasa menggabungkan sistem-sistem yang dibentuk oleh tamadun Melayu dengan sistem-sistem pihak British. Tindakan pihak British untuk memansuhkan kuasa raja-raja Melayu di bawah Malayan Union akhirnya gagal dan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu selepasnya mengekalkan penggabungan sistem-sistem tamadun Melayu dan pihak British yang sedia ada.

64

3.8

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Penubuhan Malayan Union itu sendiri berjaya ditewaskan dan pada 1 Februari 1948 Persekutuan Tanah Melayu diisytiharkan hasil daripada Perjanjian Negeri Negeri dan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada 21 Januari 1948 yang ditandatangi oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu (Andaya dan Andaya 2001; Ibrahim 1981; INTAN 1992; Jessy 1972; Tan 1976). Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu adalah hasil daripada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang ditandatangani oleh sembilan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dengan Pesuruhjaya Tinggi British. Sembilan Negeri-Negeri Melayu (iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Johor, Kedah, Perlis, Kelantan, dan Terengganu) dan dua negeri-negeri Selat (Pulau Pinang dan Melaka) menjadi ahli-ahli kepada Persekutuan Tanah Melayu. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan sebahagian daripada ciri-ciri tamadun Melayu dan menjadi asas kepada kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dan pembentukan Persekutuan Malaysia. Pembentukannya penting oleh kerana ciri-ciri kerajaan persekutuan yang dibentuk semasa Persekutuan Tanah Melayu juga menjadi asas kepada ciri-ciri kerajaan persekutuan Persekutuan Tanah Melayu yang mencapai kemerdekaan dan juga kerajaan persekutuan Persekutuan Malaysia selepas itu. 3.9 KOMUNISMA (PKM) DAN DARURAT

Selepas perang dunia kedua, ideologi komunisma cuba diperkembangkan di kawasan ini oleh Parti Komunis Malaya (atau PKM). Ideologi komunisma ini berkait rapat dengan kejayaan parti komunis di negara China. Ideologi ini dianggap sebagai ideologi alternatif kepada ideologi demokrasi barat dan mendapat sokongan daripada segolongan masyarakat Cina di sini. PKM menentang pemerintahan kerajaan Inggeris dan kerajaan Malaysia selepas itu dalam usaha mereka untuk menjatuhkan kerajaan yang sedia ada dan menggantikannya dengan pemerintahan komunis. Banyak nyawa terkorban akibat usaha-usaha penentangan PKM, kemudahan infrastruktur negara juga turut dimusnahkan. PKM hanya menyerah diri kepada kerajaan Malaysia pada tahun 1990. Kegagalan PKM berkait rapat dengan penentangannya kepada ideologi kebangsaan yang terdapat pada hari ini. Ideologi komunisma mempunyai nilai-nilai yang bercanggah dengan nilai-nilai tamadun Melayu dan juga nilai-nilai tamadun-tamadun yang lain di Malaysia seperti tamadun Cina dan tamadun India. Nilai komunisma yang paling ketara percanggahannya dengan nilai tamadun-tamadun lain adalah bahawa agama (atau kepercayaan) tidak diperlukan untuk kehidupan manusia. 3.10 KEMERDEKAAN DAN PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA

Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dan Pembentukan Persekutuan Malaysia seterusnya merupakan sebahagian daripada proses perubahan dan kesinambungan tamadun Melayu yang bermula daripada dahulu sehingga ke hari ini. Proses pembentukan sebuah sistem pentadbiran moden bermula dengan Perjanjian Pangkor, dan telah terus berkembang semenjak itu. Pengubah-suaian sistem-sistem tamadun Melayu dengan memasukkan komponen-komponen sistem pentadbiran British membentuk sebuah sistem baru yang akhirnya menggabungkan kedua-duanya sekali dengan menggunakan nilai-nilai teras tamadun Melayu. 3.10.1 Proses Pembentukan Negara Bangsa 3.10.1.1 Kewarganegaraan Sebagai Kontrak Sosial Kewarganegaraan menjadi satu perkara yang penting dalam perundingan-perundingan untuk membentuk perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Terdapat banyak tolak-ansur untuk mendapatkan persetujuan daripada pihak-pihak yang terlibat. Akhirnya persetujuan kewarganegaraan dalam perlembagaan menjadi

65

satu kontrak sosial antara kerajaan persekutuan dengan rakyat. Orang-orang Melayu menjadi warganegara secara otomatik dan mereka berpayungkan kepada Raja-Raja Melayu. Masyarakat bukan-Melayu menjadi warganegara dengan syarat-syarat bahawa mereka menerima kedaulatan Raja-Raja Melayu, menerima Islam sebagai agama rasmi persekutuan, menerima Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan menerima kewujudan hak istimewa Orang-Orang Melayu. 3.10.1.2. Struktur Kerajaan Persekutuan 3.10.1.3 Penerapan Simbol-Simbol Tamadun Melayu Terdapat banyak simbol-simbol tamadun Melayu yang diterapkan ke dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia selepas itu. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia selepas itu mengekalkan simbol-simbol tamadun Melayu. Lagu Negaraku juga menggunakan simbol-simbol yang datangnya dari tamadun Melayu. Bendera Malaysia juga mencerminkan tamadun Melayu. Monumen-monumen Negara Malaysia seperti Istana Negara, Parlimen, Masjid Negara, Muzium Negara, Tugu Negara, Stadium Merdeka, dan Stadium Negara juga turut menggunakan simbolsimbol daripada tamadun Melayu. 3.10.2 Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Banyak penulisanpenulisan telah dibuat tentang bagaimana kemerdekaan ini dicapai. Tujuan penulisan ini bukannya untuk membincangkan dengan panjang lebar bagaimana proses mendapatkan persetujuan dari kerajaan Inggeris itu berjalan. Perkara yang lebih penting untuk tujuan ini adalah bagaimana kesinambungan dari Tamadun Melayu ke Tamadun Malaysia diteruskan. Antara perkara-perkara yang lebih penting dalam proses mencapai kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu adalah bagaimana parti-parti politik bergabung untuk membentuk satu Perikatan (Andaya dan Andaya 2001; Ibrahim 1981; INTAN 1992; Jessy 1972; Tan 1976). Tiga parti politik besar yang mewakili tiga kumpulan etnik terbesar di Semenanjung Tanah Melayu, UMNO, MCA dan MIC, telah memainkan peranan yang penting untuk mewujudkan Perikatan (sekarang ini dinamakan Barisan Nasional). Gabungan parti-parti ini berjaya menerajui Persekutuan Tanah Melayu dan kemudiannya Persekutuan Malaysia dari waktu sebelum merdeka sehinggalah pada hari ini. Kejayaan gabungan ini bekerjasama melebihi 50 tahun adalah satu kejayaan yang berkait rapat dengan falsafah orang Melayu tentang tinggal sama dengan kumpulan-kumpulan etnik yang lain. Kerajaan yang dipimpin oleh Barisan Nasional pada masa sekarang ini merupakan satu kerajaan yang melakukan kerjasama serta bermesyuarah di antara parti-parti politik yang berlain. Pemikiran untuk bekerjasama ini adalah satu idea baru pada waktu itu dan mencerminkan falsafah kebudayaan Melayu yang mana sentiasa persetujuan dicapai melalui mesyuarah bersama. Pemikiran ini menunjukkan bahawa kesinambungan Tamadun Melayu sehingga ke hari ini masih diteruskan. 3.10.3 Penubuhan Persekutuan Malaysia Persekutuan Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963. Penubuhan Persekutuan Malaysia menggabungkan negeri-negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu dengan negeri-negeri Sabah (dahulunya British North Borneo), Sarawak, dan Singapura. Negeri-negeri yang baru digabungkan dengan Persekutuan Tanah Melayu pada satu masa dahulu merupakan tanah kerajaan-kerajaan Melayu Islam. Oleh kerana negeri-negeri ini telah dipisahkan daripada kerajaan-kerajaan Melayu Islam yang asal, mereka tidak mempunyai sultan atau raja sebagai ketua negeri. Sebaliknya seorang gabenor dilantik untuk mengambil alih tugas-tugas rasmi adat istiadat yang sepatutnya dimiliki oleh sultan atau raja. Ciri Utama Struktur Kerajaan Malaysia Struktur kerajaan Malaysia yang diamalkan pada hari ini masih lagi mengekalkan ciri-ciri tertentu yang datangnya kerajaan-kerajaan Melayu Islam sebelum kedatangan Inggeris. Walaubagaimanapun, struktur ini telah diubahsuai oleh pihak Inggeris apabila mereka campur tangan dalam hal-hal kerajaan-kerajaan

66

Melayu. Pengubahsuaian-pengubahsuaian yang telah dilakukan itu dikekalkan pada peringkat negerinegeri. Pada peringkat kerajaan persekutuan, ketua negara adalah Duli Yang Maha Mulia Yang DiPertuan Agong. Beliau mempunyai persamaan dengan sistem kerajaan Melayu Islam lama di mana, beliau mengambil tempat Sultan atau Raja. Ketua kerajaan (juga dikenali dengan ketua eksekutif) yang melaksanakan undang-undang dan pentadbiran negara adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jawatan beliau mempunyai persamaan dengan jawatan Residen Inggeris pada masa kerajaan-kerajaan Melayu Islam ditadbir oleh pihak Inggeris. Jika kita lihat pula pada struktur kerajaan negeri-negeri di Malaysia yang mempunyai Sultan ataupun Raja, kita akan dapati bahawa Ketua Negeri adalah Duli Yang Maha Mulia Sultan, Yang DiPertuan Besar, ataupun Raja. Penyusunan ini mengekalkan ketua kerajaan-kerajaan Melayu Islam seperti asal. Akan tetapi, setiap negeri sekarang ini mempunyai Ketua Menteri yang mentadbir sesuatu negeri hampir sama seperti yang telah dilakukan oleh Residen-Residen Inggeris pada satu masa dahulu. Hampir tiada pengubasuaian yang dilakukan pada struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan negeri apabila Persekutuan Tanah Melayu dan selepasnya Persekutuan Malaysia dibentuk. Orang Melayu, Bumiputera dan Pribumi Dengan penubuhan Persekutuan Malaysia, istilah-istilah Bumputera dan Pribumi terpaksa dijelaskan. Berbeza daripada kawasan Semenanjung Tanah Melayu, kawasan Malaysia Timur khususnya mempunyai pelbagai kumpulan-kumpulan etnik asli. Secara umumnya, istilah Orang Asli hanya digunakan di Malaysia Barat dan tidak dianggap sesuai untuk digunakan di Malaysia Timur. Oleh yang demikian istilah bumiputera digunakan untuk menunjukkan kumpulan-kumpulan etnik yang asalnya dari kawasan Malaysia Timur sendiri. Pembezaan ini terpaksa dilakukan sungguhpun terdapat pendapat di kalangan sesetengah sarjana Malaysia bahawa orang-orang bumiputera di Sabah dan Sarawak juga orang Melayu (ataupun rumpun Melayu). Ini adalah kerana Perlembagaan Malaysia mentakrifkan orang Melayu sebagai orang yang berbahasa Melayu, mengamalkan kebudayaan Melayu dan beragama Islam. 3.11 PEMANTAPAN NEGARA BANGSA MALAYSIA

Selepas kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia, program-program pembangunan negara dijalankan untuk mempertingkatkan kemampuan negara dan juga tahap kehidupan orang awam. Tragedi rusuhan perkauman pada 13 Mei 1969 telah mengubah pemikiran kerajaan Malaysia, yang bertanggapan (sebelum itu) bahawa masyarakat pelbilang kaum di Malaysia mempunyai pemikiran sehaluan dan mampu bekerja-sama. Ekoran daripada tragedi tersebut, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan pelbagai program pembaharuan untuk mengubah keadaan yang sedia ada untuk membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang bersatu. Pemantapan negara bangsa Malaysia menjadi hasrat kerajaan Malaysia. Kesemua daripada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia mendapat sokongan daripada parlimen. Antara perkara-perkara yang dimulakan pada waktu itu adalah Rukun Negara, Dasar Ekonomi Baru, Dasar Bahasa Kebangsaan, Dasar Kebudayaan Kebangsaan, dan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dalam pembentukan perkara-perkara di atas, nilai-nilai tamadun Melayu diterapkan sebagai nilai-nilai asas seperti yang terdapat di dalam perlembagaan Malaysia. Sejarah tamadun Melayu dan jumlah bilangan masyarakat Melayu sebagai kumpulan etnik terbesar juga memainkan peranan dalam penerimaan nilai-nilai tamadun Melayu sebagai nilai-nilai asas kepada pembentukan kebudayaan kebangsaan dan bangsa Malaysia.

67

3.12

SAINS, SENI, DAN TEKNOLOGI KETAMADUNAN MELAYU

Sains, kesenian, dan teknologi yang dihasilkan oleh tamadun Melayu adalah sesuatu yang unik dan mencerminkan keperluan-keperluan serta nilai-nilai kebudayaan Melayu. Sebahagian daripada sains, kesenian, dan teknologi ini bukannya rekaan tamadun Melayu, namun demikian, ianya telah diubahsuai mengikut citarasa kebudayaan Melayu sehinggakan ianya menjadi satu bentuk lain yang menunjukkan daya kreatif kebudayaan Melayu dan juga kebijaksanaan tempatan (local genius). 3.12.1 Sains Tamadun Melayu Tamadun Melayu menghasilkan satu sistem sains tepat yang tersendiri berdasarkan kepada keperluankeperluan kebudayaan Melayu. Sebahagian daripada sistem sains tepat yang dihasilkan oleh tamadun Melayu boleh dilihat daripada sistem sukatan atau penakatan Melayu. Pengukuran jarak (seperti sejengkal, sedepa, hasta, dan rantai) dan timbangan (seperti cupak, gantang, dan koyan) adalah berbeza daripada sistem-sistem penekatan lain dan berkaitan rapat dengan keperluan serta pengalaman masyarakat Melayu. 3.12.2 Kesenian Tamadun Melayu Tamadun Melayu juga menghasilkan pelbagai bentuk kesenian. Kesenian ini boleh dilihat daripada dua aspek, ketara (tangible) dan tidak ketara (intangible). Di antara kesenian yang berbentuk ketara adalah seni persembahan (seperti tarian Melayu dan Mak Yong) dan artifak (seperti jaring, pukat, bubu, songket dan busana). Kesenian-kesenian berbentuk tidak ketara pula adalah seperti pemikiran Melayu (syair, peribahasa, dan pantun). 3.12.3 Ilmu dan Teknologi Tamadun Melayu Tamadun Melayu banyak menghasilkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi. Ilmu-ilmu teknologi yang dihasilkan (dan diubahsuai) oleh tamadun Melayu menunjukkan kebijaksanaan tempatan (local genius). Sebahagian daripada ilmu-ilmu ini boleh dilihat daripada pembinaan (istana, masjid, dan rumah) dan pembuatan barang-barang keperluan harian (seperti keris dan songket). Perbezaan hasil teknologi tamadun Melayu dengan tamadun-tamadun lain mempunyai kaitan dengan sumber-sumber yang boleh diperolehi dan juga keperluan serta nilai-nilai kebudayaan Melayu. 3.13 NILAI (WORLD-VIEW) TAMADUN MELAYU

Secara umumnya, nilai-nilai yang menjadi asas kepada tamadun Melayu berteraskan kepada nilai-nilai agama Islam. Kesemua nilai-nilai tersebut berkaitan rapat dengan konsep iman yang terdapat dalam agama Islam. Nilai-nilai asas ini boleh dilihat di dalam ungkapan-ungkapan Melayu seperti peribahasan, perumpamaan, dan pepatah-pepatih. Terdapat pelbagai senarai yang boleh dibuat untuk menunjukkan nilainilai tersebut. Untuk keperluan buku ini, sebahagian daripada nilai-nilai tamadun Melayu yang lebih penting disenaraikan dan diperjelaskan di bawah ini. 3.13.1 Keimanan/Ketakwaan kepada Allah swt. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt adalah perkara yang paling penting dalam agama Islam. Ianya melibatkan banyak perkara-perkara yang menjadi pengangan (pemikiran atau falsafah) asas kepada kehidupan manusia di dunia ini. Mentaati segala yang dituntut dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah swt adalah sebahagian daripada cara-cara bagaimana orang Melayu (dan orang Islam) beriman dan bertakwa kepada Allah swt. 3.13.2 Ketaatan kepada Sultan dan Menghormati Pemimpin Sejarah tamadun Melayu berkaitan rapat dengan kesultanan Melayu. Masyarakat Melayu taat-setia kepada Sultan/Raja semenjak zaman-zaman awal tamadun Melayu lagi. Ianya satu sifat turun-menurun yang diikuti dan diajar oleh orang-orang Melayu sehingga ke hari ini. Masyarakat Melayu juga menghormati pemimpin. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang asas dalam tamadun Melayu. 3.13.3 Kepatuhan kepada Undang-Undang

68

Masyarakat Melayu adalah satu kumpulan manusia yang patuh kepada undang-undang, seperti yang boleh dilihat dalam hukum-hukum adat. Orang-orang Melayu memahami kedaulatan hukum-hukum adat semenjak dahulu lagi dan mengikut peraturan-peraturan serta undang-undang akibat daripada pemahaman mereka terhadap kedaulatan hukum-hukum adat. 3.13.4 Mendahului yang Tua Tamadun Melayu memberi keutamaan kepada yang tua atau berusia. Nilai ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat Melayu bahawa orang-orang yang lebih berusia mempunyai lebih banyak pengalaman berbanding dengan orang-orang yang muda. Pengalaman adalah sesuatu yang sentiasa dipandang penting dalam masyarakat Melayu. Golongan muda digalakkan merantau untuk mencari pengalaman lain. 3.13.5 Saling Hormat-Menghormati Orang Lain Tamadun Melayu juga tidak memandang rendah kepada orang lain. Oleh yang demikian, orang-orang Melayu saling hormat-menghormati orang lain. Penghormatan diberikan kepada orang lain yang turut menghormati orang Melayu. Orang-orang Melayu selalunya memberi penghormatan terlebih dahulu kepada orang-orang lain. Orang-orang yang tidak membalas penghormatan yang diberikan akan dipandang rendah. 3.13.6 Meraikan Tetamu Meraikan tetamu adalah satu nilai yang penting dalam masyarakat Melayu. Mengikut ajaran agama Islam, tetamu membawa rezeki kepada tuan rumah. Oleh yang demikian, tetamu sentiasa dipandang dengan baik oleh orang Melayu dan diraikan dengan sebaik-baiknya. 3.13.7 Bertimbang Rasa Tamadun Melayu sentiasa menggalakkan perasaan bertimbang rasa. Orang Melayu sentiasa cuba memikirkan perasaan dan keadaan orang lain sebelum membuat apa-apa keputusan. Pemikiran bertimbang rasa memerlukan kita tidak mengikuti perasaan kita sahaja; ianya memaksa kita mengambil kira perasaan orang lain, yakni menimbang perasaan kita dengan perasaan orang lain. 3.13.8 Bersopan-santun, berbudi pekerti Bersopan-santun dan berbudi pekerti sebahagian daripada nilai-nilai tamadun Melayu yang berkaitan dengan beradab (atau civilised). Masyarakat Melayu menganggap bahawa orang-orang yang beradab sebagai halus (atau refined) budi pekertinya manakala orang-orang yang tidak beradab sebagai kasar. 3.13.9 Bermesyuarah/Bermuafakat Bermesyuarah atau bermuafakat adalah cara bagaimana masyarakat Melayu cuba mencapai persetujuan ramai. Golongan ramai diberi peluang untuk menyuarakan pendapat-pendapat mereka dan persetujuan dicapai dengan mengambil kira semua pendapat-pendapat. 3.13.10 Bergotong-royong Salah satu daripada ciri-ciri tamadun Melayu adalah melakukan pekerjaan secara bergotong-royong. Nilai ini sebahagian daripada nilai-nilai kebudayaan Melayu yang berteraskan kepada kepentingan kehidupan secara kumpulan (dan bukannya kepentingan kehidupan bersendirian seperti yang diikuti oleh masyarakat Eropah Barat). 3.13.11 Bekerja Bersungguh-Sungguh Masyarakat Melayu mementingkan nilai bekerja bersungguh-sungguh. Nilai ini juga sebahagian daripada ajaran agama Islam yang menuntut pekerjaan yang halal dan kesungguhan bekerja. Mengikut pemikiran ini, hasil pekerjaan kita akan menjadi sebahagian daripada darah dan daging kita dan juga ahli-ahli keluarga kita. Apabila kita melakukan pekerjaan yang haram atau tidak melakukan pekerjaan kita dengan sempurna, perkara-perkara yang tidak elok akan menjadi sebahagian daripada diri kita sendiri dan ahli-ahli keluarga kita. Ianya mampu untuk membuat kita menjadi orang-orang yang tidak elok.

69

3.14

HUBUNGAN TAMADUN MELAYU DENGAN TAMADUN-TAMADUN LAIN DI MALAYSIA

Masyarakat Melayu di Malaysia pada hari ini sentiasa berinteraksi dengan tamadun-tamadun lain, bukan saja dengan masyarakat-masyarakat yang menetap di Malaysia, akan tetapi juga dengan tamadun-tamadun luar. Hubungan dan interaksi di antara masyarakat Melayu dengan masyarakat lain selalunya bersifat positif. Keadaan ini bermula dengan sifat tamadun Melayu yang sentiasa terbuka kepada unsur-unsur luaran. Sifat keterbukaan ini pula berpunca daripada sejarah kebudayaan Melayu yang tinggal di kawasan kepulauan. 3.14.1 Orang Melayu Penduduk Kawasan Kepulauan Orang Melayu pada asalnya adalah penduduk kawasan kepulauan (iaitu kawasan tanah besar dan kepulauan Asia Tenggara). Lokasi pulau-pulau di kawasan ini memisahkan orang-orang Melayu secara fizikal dan mengasingkan mereka daripada mudah untuk berinteraksi dengan kumpulan-kumpulan manusia lain. Keadaan ini memaksa orang Melayu untuk berinteraksi dengan mana-mana kumpulan manusia yang datang ke kawasan mereka untuk mendapat khabar berita dari jauh dan pada waktu sama untuk berdagang. Perdagangan ini penting untuk membolehkan orang-orang Melayu tempatan memperolehi keperluankeperluan lain yang tidak terdapat di kawasan mereka. 3.14.2 Orang Melayu Bersifat Heterogeneous Keadaan orang Melayu yang tinggal di kawasan kepulauan memisahkan mereka secara fizikal dari kumpulan-kumpulan orang Melayu yang lain. Pemisahan fizikal ini mengurangkan dan menyukarkan interaksi antara kumpulan-kumpulan orang Melayu yang berbeza. Ianya juga membolehkan kemunculan perbezaan-perbezaan kebudayaan tempatan. Perbezaan-perbezaan ini menjadikan orang-orang Melayu bersifat heterogeneous atau pelbagai. Kepelbagaian ciri-ciri kebudayaan masyarakat Melayu ini berterusan oleh kerana masayarakat Melayu tidak pernah disatukan oleh mana-mana satu kerajaan atau empayar Melayu (ataupun bukan Melayu) untuk membentuk satu negara bangsa atau empayar seperti yang berlaku di tempat-tempat lain seperti di Cina dan di Rum5. 3.14.3 Sifat Terbuka Kepada Luar Tamadun Melayu selalunya mempunyai sifat terbuka kepada kedatangan orang-orang luar. Sifat ini berkaitan dengan sejarah masyarakat Melayu yang tinggal di kawasan-kawasan kepulauan. Penerimaan kedatangan orang luar adalah sebahagian daripada keperluan masyarakat yang menetap di kawasan kepulauan untuk mempertingkatkan kemampuan diri mereka. Tanpa kedatangan orang luar, masyarakat tempatan tidak mampu untuk mengikuti perkembangan-perkembangan baru dan akan lama-kelamaan menjadi ketinggalan zaman. Masyarakat Melayu memahami hakikat tersebut dan sentiasa terbuka kepada luar untuk membolehkan peningkatan dalam diri mereka. 3.14.4 Penerimaan Pandangan Luar Selain daripada bersifat terbuka, tamadun Melayu juga sentiasa menerima pandangan-pandangan dari luar. Masyarakat Melayu begitu mudah sekali menerima pendapat-pendapat berbeza yang dibawa oleh pendatang-pendatang. Penerimaan perbezaan pendapat ini tidak bermakna orang-orang Melayu akan bersetuju dengan pendapat-pendapat luaran. Masyarakat Melayu biasa melihat kelainan dan tidak menanggap kelainan itu sebagai sesuatu yang merbahaya. Ini adalah kerana lokasi kepulauan membolehkan interaksi dengan kumpulan-kumpulan manusia yang berbeza. Oleh kerana masyarakat Melayu mengetahui kewujudan kelainan dan mampu berhadapan dengan kelainan, mereka juga mampu menerima pandangan dari luar. 3.14.5 Memberi Peluang Kepada Kemampuan Luar Kemampuan tamadun Melayu untuk menerima pandangan dari luar adalah satu sifat yang berkaitan rapat dengan kesediaan masyarakat Melayu untuk memberi peluang kepada kemampuan luar. Kesediaan untuk
Hanya kerajaan Jepun sahaja berjaya untuk menguasai hampir kesemua kawasan kepulauan Melayu di Asia Tenggara pada waktu perang dunia kedua. Kerajaan Jepun hanya menduduki kawasan ini buat beberapa tahun dan tidak pernah cuba untuk memerintah keseluruhan kawasan ini sebagai satu wilayah atau memaksa penghuni-penghuni (orang-orang Melayu dan rumpun Melayu) kawasan ini untuk berfikir sebagai satu kumpulan.
5

70

memberi peluang kepada kemampuan luar adalah sifat tamadun Melayu yang membolehkan masyarakat Melayu berubah mengikut keperluan semasa. Pada waktu sama, kesediaan ini juga mencerminkan pemahaman masyarakat Melayu bahawa terdapat pelbagai cara-cara yang berbeza untuk melakukan sesuatu. 3.14.6 Bermesyuarah/Bermuafakat Salah satu mekanisma yang terdapat dalam tamadun Melayu untuk mencapai sesuatu keputusan adalah melalui proses bermesyuarah atau bermuafakat. Proses bermesyuarah atau bermuafakat adalah proses di mana semua orang-orang yang terlibat akan mengeluarkan pendapat mereka dan berbincang untuk mencapai sesuatu keputusan bersama. Ini adalah satu proses yang berkemungkinan bermula semasa masyarakat Melayu masih lagi mempunyai organisasi masyarakat (yang berdasarkan kepada pertalian darah atau keluarga) pada peringkat perkampungan. Organisasi masyarakat pada peringkat ini tidak dipimpin oleh seorang ketua yang mempunyai kuasa mutlak seperti seorang raja; sebaliknya kepimpinan sesuatu perkampungan berdasarkan kepada persetujuan ramai. Sungguhpun ketua kampung mempunyai kuasa, akan tetapi kuasa tersebut berdasarkan kepada pengaruh yang diperolehinya (berkaitan dengan pangkat dalam keluarga dan usia). Beliau terpaksa mendapatkan persetujuan ramai sebelum sesuatu keputusan boleh diterima. Cara bermesyuarah dan bermuafakat ini masih boleh dilihat di dalam proses membuat keputusan yang dilakukan oleh Barisan Nasional semasa perbincangan dengan parti-parti komponennya. 3.14.7 Interaksi Orang Melayu dengan Orang Bukan Melayu Interaksi yang berlaku antara orang-orang Melayu dan orang-orang bukan Melayu di Malaysia menunjukkan ciri-ciri biasa kumpulan etnik terbesar (iaitu masyarakat Melayu). Sama seperti kebanyakan negara-negara lain, kumpulan etnik terbesar selalunya mempunyai sesuatu nilai yang dipandang tinggi oleh kumpulan-kumpulan etnik yang lebih kecil. Kita boleh melihat perkara ini di negara-negara lain seperti Amerika Syarikat, Great Britain, Australia, India, dan Singapura. Orang-orang dari kumpulan-kumpulan etnik yang lain sentiasa cuba untuk memasuki kumpulan etnik yang terbesar di negara-negara tersebut. Di Malaysia, sungguhpun terdapat persamaan dari segi perasaan untuk memasuki kumpulan etnik terbesar, terdapat satu kelainan yang berkaitan dengan pemikiran terhadap tamadun atau peradaban. Jika kita kaji sebab-sebab mengapa masyarakat kumpulan etnik lain cuba menjadi ahli-ahli kumpulan etnik terbesar di negara-negara di atas, kita akan dapati bahawa ianya berkaitan dengan nilai prestij dan kuasa. Akan tetapi, memasuki kumpulan etnik Melayu bermula jauh lebih awal daripada kemunculan negaranegara di atas. Istilah masuk Melayu merujuk kepada perubahan nilai-nilai kebudayaan dan juga bertukar agama untuk menganut agama Islam. Perubahan sedemikian telah wujud semenjak kemunculan Islam di kepulauan Melayu. Perkara yang lebih penting berkaitan dengan perbuatan masuk Melayu adalah persepsi masyarakat rumpun Melayu di Asia Tenggara pada satu masa dahulu. Menjadi orang Melayu menjadi satu perbuatan yang dipandang tinggi oleh masyarakat rumpun Melayu di kepulauan Melayu oleh kerana orang Melayu dikaitkan dengan Tamadun Melayu, satu pencapaian yang dianggap sebagai pencapaian peradaban tertinggi di kalangan masyarakat kepulauan Melayu. Oleh yang demikian, perbuatan masuk Melayu juga boleh dianggap sebagai menerima pencapaian Tamadun Melayu serta nilai-nilai Tamadun Melayu untuk menjadi pedoman hidup. Sungguhpun masuk Melayu adalah satu kaedah untuk orang-orang lain menjadi ahli masyarakat Melayu yang diterima ramai, terdapat kumpulan-kumpulan etnik lain yang tidak mahu berubah sepenuhnya. Kumpulan-kumpulan ini mungkin tidak begitu selesa dengan keperluan untuk menganut agama Islam sebagai teras kepada perbuatan masuk Melayu. Namun demikian, terdapat kumpulankumpulan etnik lain yang mengikut cara-cara kebudayaan Melayu seperti Baba Nyonya dan Chitty. Kumpulan-kumpulan seperti ini mengubah kebudayaan-kebudayaan mereka sehingga ianya hampir menyerupai kebudayaan Melayu. Masyarakat Melayu secara umumnya berinteraksi secara positif dengan kumpulan-kumpulan ini dan tidak menyekat ahli-ahli kumpulan ini dalam perkara-perkara biasa selain daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam.

71

3.15

RUMUSAN DAN KESIMPULAN

Tamadun Melayu muncul di kawasan Asia Tenggara dengan kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu awal. Selalunya kerajaan-kerajaan Melayu awal menunjukkan pengaruh dari kepercayaan Hindu-Buddha. Ini adalah kerana kerajaan-kerajaan tersebut membina monumen-monumen besar dari batu. Akan tetapi terdapat bukti-bukti arkeologi yang mencadangkan bahawa terdapat juga kerajaan-kerajaan Melayu awal muncul pada waktu yang sama dengan kerajaan-kerajaan pengaruh Hindu-Buddha, akan tetapi tidak menunjukkan pengaruh Hindu-Buddha. Perkara penting yang juga perlu diambil perhatian adalah bahawa kebanyakan daripada kerajaan-kerajaan awal yang terdapat di Asia Tenggara adalah kerajaan-kerajaan yang dibentuk oleh orang-orang Melayu. Kerajaan-kerajaan Melayu awal ini menjadi lebih mantap apabila ianya menerima agama Islam. Pembentukan kerajaan-kerajaan Melayu Islam di rantau Asia Tenggara dianggap sebagai zaman kegemilangan tamadun Melayu. Kerajaan Melayu Islam yang sering dikaitkan dengan negara Malaysia adalah kerajaan Melayu Islam di Melaka. Selepas Melaka ditawan oleh orang-orang Portugis, penguasaan orang-orang Melayu terhadap perniagaan dan laluan perdagangan di kawasan Asia Tenggara menurun. Orang Belanda mengambil alih tempat orang Portugis di Melaka setelah beberapa ketika. Akhir sekali, untuk kawasan yang kelak akan menjadi Malaysia, orang Inggeris pula datang untuk mengaut kekayaan yang terdapat di sini. Orang-orang Inggeris mengubah sistem pentadbiran kerajaan-kerajaan Melayu Islam yang terdapat di Malaysia. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kerajaan penjajahan Inggeris masih kekal pada hari ini. Sungguhpun, sistem pentadbiran di Malaysia pada hari ini agak berbeza daripada sistem pentadbiran asal kerajaan-kerajaan Melayu Islam, akan tetapi ianya pada asasnya masih mengekalkan Raja-Raja Melayu sebagai ketua-ketua negeri dan negara. Pengekalan sistem ini menunjukkan kesinambungan antara Tamadun Melayu dan Tamadun Malaysia. Kesinambungan ini adalah sebab mengapa Tamadun Melayu menjadi teras kepada Tamadun Malaysia.

RUJUKAN
A. Aziz Deraman (2003). Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia: Suatu Analisis Perkembangan Kebudayaan di Malaysia. Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdul Rahman Abdullah (2000). Sejarah dan Tamadun Asia Tenggara Sebelum dan Sesudah Pengaruh Islam. Siri Pengajian Sejarah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Abdullah Ishak. (1990). Islam Di Nusantara (Khususnya di Tanah Melayu). Petaling Jaya, Selangor: Al-Rahmaniah, Badan Dakwah dan Kebajikan Islam Malaysia. Abdullah Jusoh (1989). Pengenalan Tamadun Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdula Rahman Abdullah. (1999). Falsafah Alam Semesta Di Nusantara. Siri Pengajian Sejarah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Ahmad Hakimi Khairuddin. (2006). Arkeologi dan Sejarah Kebudayaan Melayu: Satu Tinjauan Awal, Purba 24:1-10. _______________________(1998). Arkeologi Pra-Sejarah dan Pengajian Melayu, dalam Pengajian Sastera dan Sosiobudaya Melayu: Memasuki Alaf Baru. Hashim Awang A.R., Zahir Ahmad dan Zainal Abidin Borhan (eds.). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

72

Ahmad Hakimi Khairuddin dan Faridah Che Husain. (2006).Isu-isu Kontemporari Dalam Tamadun Islam dan Tamadun Melayu, dalam Tamadun Islam dan Tamadun Melayu. Siri Teks Pengajian Tinggi. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya Ahmad Sarji bin Abdul Hamid. (1993). Beberapa Etos Pembangunan Negara (Nation Building Ethos). Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara. Amir A. Rahman. (1990). Pengantar Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Andaya, Barbara Watson dan Leonard Y. Andaya. (2001). A History of Malaysia. Edisi Kedua. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave. Asmah Haji Omar. (1983). The Malay Peoples of Malaysia and Their Languages. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. _______________. (1988). Susur Galur Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bellwood, Peter S. (1997). Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago. Edisi Semakan. Honolulu: University of Hawai'i Press. Braddell, Roland. (1935). An Introduction to the Study of Ancient Times in the Malay Peninsula and the Straits of Malacca, Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, XIII(2):70109. Coedes, G. (1968). The Indianized States of Southeast Asia (Histoire ancienne des etats hindouises d'Extreme-Orient, Edisi Ketiga). Wlater F. Vella (peny.). Diterjemahkan oleh Susan Brown Cowing. Kuala Lumpur: University of Malaya Press. (Teks asal dalam bahasa Perancis). Collins, James T. (1993). Istilah 'Melayu Proto' Takrif Etnografi, Linguistik, dan Arkeologi, dalam Tinta Kenangan: Sumbangan Sempena Persaraan dan Perlantikan Naib Canselor, Profesor Datuk Mohd Taib Osman, Nik Safiah Karim (penyunting). Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya. ________________. (1998). Malay, World Language: A Short History. The History of Malay Monograph Series. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dartford, G. P. (1953)..The Growth of the British Commonwealth. Part One: 1558-1815. London: Longmans, Green and Co. Hancock, W. K. (1943). Empire in the Changing World. A Penguin Special. New York, New York: Penguin Books. Harper, T. N. (2001). The End of Empire and the Making of Malaya. Cambridge: Cambridge University Press. Hashim Musa, Zainal Abidin Borhan, Othman Mohd Yatim, Ahmad Hakimi Khairuddin dan Mohd Taufik Arridzo Mohd Balwi. (2006). Konsep, Latar Belakang dan Pandangan Semesta Masyarakat Melayu, dalam Tamadun Islam dan Tamadun Melayu. Siri Teks Pengajian Tinggi. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Higham, C.F.W. (1996a). Archaeology and Linguistics in Southeast Asia: Implications of the Austric Hypothesis, dalam Indo-Pacific Prehistory: The Cheng Mai Papers, P.S. Bellwood (peny.). Canberra: Australian National University.

73

_______________(1996b). A Review of Archaeology in Mainland Southeast-Asia, Journal of Archaeological Research, 4(1):3-49. Huntington, Samuel P. (1998). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. London: Touchstone Books, An Imprint of Simon & Schuster UK Ltd. Ibrahim Mahmood. (1981). Sejarah Perjuangan UMNO: Suatu Penyingkapan Kembali Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu Menuju Kemerdekaan. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Jessy, Joginder Singh. (1972). Malaysia, Singapore & Brunei: 1400 - 1965. Edisi Semakan. Tanjong Tokong, Pulau Pinang: Darulaman Publications. Johnson, Allen W. dan Timothy Earle. (2000). The Evolution of Human Societies: From Foraging Group to Agrarian State. Edisi Kedua. Stanford, California: Stanford University Press. Kamarudin Jaffar dan Hazami Habib (penyunting). (1993). Wawasan 2020. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar. Khoo, Gilbert. (1973). A History of South-East Asia Since 1500. Oxford Progressive History. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Khoo Kay Kim. (2001). Malay Society: Transformation & Democratisation. A Stimulating Study on the Evolution of Malay Society. Kelana Jaya, Selangor: Pelanduk Publications. Lim Kit Siang (1978). Time Bombs in Malaysia. With a Special Commentary on the 1978 General Elections and more speeches and illustrations. Edisi Kedua. Petaling Jaya, Selangor: Democratic Action Party. Malaysia. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). (1991). Malaysia Kita. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara. Muhammad Yusoff Hashim (1992). The Malay Sultanate of Malacca: A Study of Various Aspects of Malacca in the 15th and 16th Centuries in Malaysian History (Kesultanan Melayu Melaka). Diterjemahkan oleh D. J. Muzaffar Tate. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Teks asal dalam bahasa Melayu). Murfett, Malcolm H., John N. Miksic, Brian P. Farrell and Chiang Ming Shun. (1999). Between Two Oceans: A Military History of Singapore From First Settlement to Final British Withdrawal. Singapore: Oxford University Press. Nik Hassan Suhaimi Nik Abdul Rahman (t.t). Menyusuli Asal Usul Orang Melayu: Dari Perspektif Arkeologi Semenanjung Malaysia, dalam Sejarah dan Proses Pemantapan Negara-Bangsa: Prosiding Kongress Sejarah Malaysia Kedua, Jilid II. Nik Hassan Suhaimi, Mohd. Samsuddin dan Kamaruzaman Yusoff (peny.). Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. ____________________________. (1999). Arkeologi Pra-Islam Pesisir Selat Melaka: Evolusi atau Migrasi. Syarahan Perdana Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi, Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Oppenheimer, S. (2000). Austronesian Homeland in Southeast Asia: A Genetic Perspective, kertaskerja yang dibentangkan di Seminar Borneo Research Council, di Kuching, Sarawak dari 10 hingga 14 Julai 2000.

74

Rahmah Bujang, Yaacob Harun, Mohammad Nazzri Ahmad dan Ahmad Hakimi Khairuddin. (2006). Kesenian, Proses Sosialisasi, dan Pembudayaan Masyarakat Melayu, dalam Tamadun Islam dan Tamadun Melayu. Siri Teks Pengajian Tinggi. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Siti Hajar Abu Bakar Ah. (2002).Pengantar Dasar Sosial Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Syed Hussein Al Atas. (1964). Archaeology, History and the Social Sciences in Southeast Asia, Federation Museums Journal, IX:21-31. Syed Muhammad Naquib Al-Attas. (1999). Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu: Suatu Mukaddimah mengenai Peranan Islam dalam Peradaban Sejarah Melayu-Indonesia, dan Kesannya dalam Sejarah Pemikiran, Bahasa, dan Kesusasteraan Melayu. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. Tan Ding Eing. (1976). A Portrait of Malaysia and Singapore. Oxford Progressive History. Singapore: Oxford University Press. Tweedie, M.W.F. (1957). The Prehistory of Malaya. 2nd Edition. Singapore: Donald Moore. ______________(1953). The Stone Age in Malaya, Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, 26(2). (Monograph on Malay Subjects, No. 1). Wan Abdul Kadir Yusoff dan Zainal Abidin Borhan (peny.). (1985). Ideologi dan Kebudayaan Kebangsaan. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Zainal Abidin Borhan dan Ahmad Hakimi. (1996).Alam Melayu: Tradisi dan Modeniti, dalam Tradisi dan Kemodernan, Safrin, Subhilhar dan Sudirman (penyunting). Medan, Indonesia: Penerbit Universitas Sumatera Utara. Zainal Abidin Borhan, Ahmad Hakimi Khairuddin dan Noor Hasnoor Mohamad Nor. (2006). Tamadun Melayu Sebagai Asas dan Kelangsungan Tamadun Malaysia, dalam Tamadun Islam dan Tamadun Melayu. Siri Teks Pengajian Tinggi. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya Zainal Abidin Abdul Wahid. (1992). Sejarah Malaysia: Pentafsiran dan Penulisan. Syarahan Perdana Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi, Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Zainal Kling et. al. (2000). Arkeologi dan Sejarah Kebudayaan Melayu: Satu Tinjauan Awal, dalam Kajian Antropologi dan Sosiologi Melayu. Kertas Kerja yang dibentangkan oleh Profesor Datuk Zainal Kling dalam Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu, anjuran DBP dan UPSI, di Perpustakaan Negara, Kuala Lumpur, pada 24-25 Ogos 2000.

75

BAB 4
TAMADUN INDIA
HASIL PEMBELAJARAN
Selepas mempelajari bab ini, pelajar dapat: Untuk menerangkan isi kandungan yang relevan dalam Tamadun India sebagai faktor lengkap kepada tamadun-tamadun Asia yang lain. Untuk membincangkan keistimewaan Tamadun India dan meningkatkan tahap kefahaman dan penghargaan terhadapnya. Untuk menghayati sumbangan dan pengaruh Tamadun India kepada manusia, khususnya masyarakat Malaysia. 4.0 PENGENALAN Manusia sentiasa ingin memperbaiki taraf kehidupan mereka. Mereka sanggup bekerja keras untuk mencapai hasrat ini. Atas dasar inilah pelbagai tamadun muncul di dalam dunia. Pada zaman awal kebanyakan tamadun bermula di tepian sungai kerana penduduk-penduduknya menetap di kawasankawasan sungai untuk mendapat kemudahan seperti makanan, minuman dan juga berhubung dengan orang lain. Keadaan sedemikian wujud juga di benua kecil India. Walaupun tarikh sebenar bermulanya Tamdun India sukar dikesan, namun tamadun ini tetap mempunyai satu sejarah yang panjang dan berlangsung sehingga hari ini. Oleh kerana tempoh tamadun ini begitu lama, maka beberapa aspek seperti sosial, corak kehidupan masyarakat, budaya, politik, struktur pemerintahan, pendidikan, sains, falsafah, agama, ekonomi, kesenian dan sebagainya terkandung di dalamnya. Tamadun India bersifat dinamik dan dapat menyesuaikan diri dengan setiap zaman yang berkembang maju itu. Tamadun India sangat berpengaruh dan dapat membantu setiap insan dalam dunia untuk menyempurnakan penghidupannya. Tanpa mengira bahasa, bangsa, agama ataupun negara, tamadun ini boleh menyumbang kepada perkembangan dunia yang serba moden yang mendukung aspek sains dan teknologi ini. 4.1 KONSEP DAN TAKRIF 4.1.1. Tidak dapat dinafikan bahawa pusat lahirnya dan berkembangnya Tamadun India ialah negara India. Tamadun ini unik kerana perkembangannya meliputi banyak aspek seperti agama, spirituilisme, falsafah, matematik, ekonomi, fizik, seni, budaya, astronomi dan sebagainya. Namun begitu, tamadun ini unggul kerana mengandungi beberapa agama seperti Hindu, Islam, Buddha, Jaina dan Sikh. Walaupun tamadun ini dianggap tertua di dalam dunia, ia masih sangat relevan bukan sahaja kepada penduduk India malah kepada manusia sejagat kerana intipatinya sesuai dipraktikkan oleh manusia tanpa mengira bahasa, bangsa, agama dan negara. Tamadun yang begitu mendalam dan meluas isi kandungannya, masih segar di negara kita Malaysia. Semenjak orang-orang India berhijrah ke rantau Asia Tenggara, khusunya Semenanjung Tanah Melayu, pengaruh tamadun ini sudah mula dirasai. Lama-kelamaan sehingga hari ini pengaruhnya dapat dilihat di dalam pelbagai aspek kehidupan orang-orang Malaysia walaupun mereka menganut agama lain dan menggunakan bahasa yang lain. Pada masa sekarang boleh

76

dikatakan isi kandungan tamadun ini sangat relevan bagi negara kita bukan hanya untuk mengeratkan hubungan dan mendukung perpaduan, malah melengkapkan warganegara dengan pengetahuan yang begitu tinggi mutunya. 4.1.2. Kedatangan atau penghijrahan orang-orang India ke rantau Asia Tenggara dan Persekutuan Tanah Melayu berlaku dalam beberapa fasa. Pada awalnya mereka datang sebagai pahlawan semasa pemerintahan Raja Chola di India. Bukti-bukti menunjukkan bahawa orang-orang India pernah bertapak di kawasan Kedah. Peringkat kedua ialah kedatangan orang-orang India sebagai pedagang khususnya selepas pembukaan Melaka yang menjadi pusat perniagaan di rantau ini. Mereka bersama-sama dengan pedagang Arab dan Cina menjalankan perniagaan di rantau ini. Fasa ketiga menyaksikan penghijrahan orang-orang India dengan jumlah yang banyak semasa pemerintahan Inggeris. Mereka dibawa masuk sebagai buruh untuk bekerja di sektor perladangan dan lain-lain bidang tertentu. 4.2. WILAYAH 4.2.1. Kedudukan Geografi Negara India terletak di antara Lautan Hindi dan Pergunungan Himalaya. Negara ini boleh dibahagi kepada India Utara dan India Selatan. Pergunungan Vindhya merupakan sempadan yang membahagikan India Utara dan India Selatan. India Utara terbentang sehingga ke kawasan Himalaya di utara manakala India Selatan terbentang dari Sungai Tapti di Pergunungan Vindhya hingga ke Kannyakumari di selatan. Ini bermakna Tamadun India berkembang luas daripada dua bahagian tersebut dan perkembangannya juga menyaksikan perbezaan yang ketara. 4.2.2. Tamadun Indo-Arya Penduduk-penduduk di India Utara pada amnya dikenali sebagai masyarakat Indo-Arya. Bahasa Sanskrit menjadi bahasa utama dalam kumpulan bahasa-bahasa Indo-Arya. Empat buah Veda iaitu Rig, Yajur, Sama dan Atharva menjadi pegangan kuat bagi masyarakat ini. Keempat-empat Veda atau kitab ini mencerminkan aspek pemikiran, kepercayaan, amalan dan kehidupan masyarakat Indo-Arya. Tamadunnya bermula dari Sungai Indus. 4.2.3.Tamadun Dravida Rakyat di India Selatan pula dikenali sebagai masyarakat Dravida. Bahasa Tamil menjadi asas untuk semua bahasa Dravida. Kepercayaan, pemikiran, amalan dan kehidupan penduduk-penduduk kawasan ini adalah berasaskan kepada Saivisme dan Vaisanavisme. Tamadun Dravida ini banyak dibicarakan dalam puisi-puisi Sangam. 4.3 SEJARAH, KERAJAAN DAN PENTADBIRAN BANGSA, BAHASA EPOCH a) Zaman Prasejarah (10 000 S.M. 1000 S.M.) i. Zaman ini meliputi tiga peringkat iaitu Zaman Batu Awal (Paleolitik), Zaman Batu Pertengahan (Mesolitik) dan Zaman Batu Baru (Neolitik). ii. Zaman Paleolitik memperlihatkan masyarakat yang sudah mula memperolehi kemahiran teknologi. Terdapat teknologi pembuatan yang menghasilkan alatan batu untuk memburu. Kehidupan mereka agak sederhana di mana mereka mengumpul makanan dan berpindah randah (nomad). iii. Zaman Mesolilitk menyaksikan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Mereka tidak berpindah randah tetapi sudah mempunyai tempat tinggal yang tetap. Mereka menjalankan kegiatan pertanian dan penternakan. Mereka mahir dalam pertukangan dan masih membuat barang-barang daripada batu. iv. Zaman Neolitik menyaksikan penduduk yang mahir menjalankan kegiatan pertanian, menternak binatang, membuat pinggan mangkuk dan membuat perhiasan. Bentuk budaya sudah muncul. Penempatan yang tetap bermula dengan pembinaan rumah-rumah dan konsep

77

perkampungan wujud. Rumah dibuat daripada tanah lumpur. Terdapat lukisan-lukisan yang menghiasi pinggan mangkuk. b) Zaman Protosejarah (3000 S.M. 1500 S.M.) i. Zaman ini bermula di Lembah Sungai Indus. Tamadun yang muncul dalam zaman ini dianggap tertua dan terpenting kerana pencapaiannya dalam bidang ekonomi dan kebudayaan yang begitu unggul ii. Aspek-aspek seperti perancangan bandar, pembinaan rumah, hubungan perdagangan dengan pihak luar dan penyembahan kepada Tuhan Siva dapat diperhatikan. iii. Kedudukan Sungai Indus dan sumber aslinya telah membolehkan masyarakat tempatan menceburkan diri dalam bidang pertanian. Keadaan ini secara tidak langsung membantu untuk membina perkampungan yang tetap. Kemahiran membuat peralatan besi dan gangsa menghasilkan pelbagai alat keperluan seharian. iv. Dua buah bandar iaitu Harappa dan Mohenjadaro telah memberi banyak maklumat tentang tamadun India pada masa ini. Kehidupan di bandar secara tersusun telah bermula. Penduduk berkebolehan dalam hal perancangan bandar dan mengadakan peraturan kesihatan. Sistem saluran dan bekalan air diadakan. c) Zaman Awal # Zaman Vedik (1500 S.M. - 1000 S.M) Zaman ini menyaksikan kedatagan masyarakat Arya dari Asia Tengah. Mereka berjaya menjadi penduduk tetap di India dan berinteraksi dengan masyarakat tempatan. Pergaulan ini melahirkan satu masyarakat yang dikenali sebagai Indo-Arya. Orang-orang Arya menghalau keluar masyarakat Dravida yang dahulunya menetap di kawasan tersebut ke selatan dan dengan itu keruntuhan Tamadun Indus mula berlaku. Orang-orang Arya mengamalkan cara penghidupan mengikut kitab Veda yang memperkayakan unsur kebudayaan dan amalan keagamaan. # Zaman Empayar Maurya (326 S.M. -185 S.M.) (i) Apabila orang-orang Arya mengalih pengaruh mereka ke bahagian timur, khususnya di persekitaraan Lembah Ganges, tumpuan di Lembah Indus sudah berkurangan. Pada masa inilah Magadha mendirikan Empayar Maurya. (ii) Dinasti Maurya memberi sumbangan yang baik terutamanya dalam bidang agama. Buddhisme dan Jainisme menjadi popular kerana pemerintah memeluk agama-agama ini. (iii) Dua orang tokoh yang masyhur dalam Empayar Maurya ialah Chandragupta Maurya dan Asoka. Chandragupta Maurya mengasaskan pemerintahan yang sistematik yang membawa kepada terbentuknya empayar. Pemerintah yang bernama Bindusura mengembangkan empayar sehingga menguasai sebahagian besar di India. (iv) Raja Asoka terkenal kerana selepas peperangan Kalinga baginda memeluk agama Buddha dan menjadi penaung untuk menyebarkannya ke negara-negara luar seperti China. (v) Zaman ini juga menghasilkan kitab yang bernama Arthasastra karya Kautilya yang sehingga hari menjadi pengaruh kuat dalam soal-soal pemerintahan. # Zaman Empayar Gupta (280-550 T.M) Zaman ini dikenali juga sebagai zaman klasik kerana perkembangan kesusasteraan Hindu khususnya dalam seni bina kuil. Dua karya iaitu Sakunthala dan Kama Sutra dihasilkan pada zaman ini. Raja-raja dapat melancarkan kempen ketenteraan untuk menghapuskan ancaman pihak musuh.

78

# Zaman Sangam (300 S.M. 300 T.M) (i) (ii) (iii) (iv) (v) Zaman ini merujuk kepada pemerintahan di bahagian selatan India. Zaman ini sangat penting dalam sejarah Tamil kerana menjadi akar umbi bagi kerajaan-kerajaan Tamil di Selatan India. Tiga buah kerajaan yang terkenal dalam zaman ini ialah Chera, Chola dan Pandya. Sumbangan ketiga-tiga kerajaan ini dalam pelbagai bidang tidak dapat ditandingi sehingga hari ini. Kerajaan Chera memerintah bahagian yang dikenali sebagai Kerala pada hari ini dan kawasan di bahagian barat Tamil Nadu. Ibu negerinya ialah Vanji. Kawasan Tiruchi dan Thanjavur menjadi tanah pemerintahan raja-raja Chola. Ibu negerinya ialah Uraiyur tetapi Kaveripoompattinam menjadi pelabuhan yang penting. Madurai dan bahagian di selatan Tamil Nadu diperintah oleh raja-raja Pandya. Mereka menamakan Madurai sebagai ibu negeri.

Sumbangan: Pemerinathan yang saksama memudahkan perkembangan sastera Tamil. Banyak karya klasik yang tiada tandingnya sehingga hari ini dihasilkan. Pattupattu dan Ettuttokai ialah dua koleksi terbesar yang dihasilkan. Raja-raja sangat mementingkan kebajkan rakyat. Agama Hindu berkembang dan pemujaan mendapat tempat utama di kalangan rakyat. # Zaman Gelap (250 T.M.- 600 T.M) i) Zaman ini memperlihatkan pemerintahan oleh raja-raja Kalabhra yang datang dari Utara India. Mereka berjaya menundukkan raja-raja Chera, Chola dan Pandya untuk memerintah Negara Tamil. Mereka menjadi penaung bagi agama Buddha dan Jaina yang secara tidak langsung menggantikan kepercayaan agama tradisi orang-orang Tamil. Walaupun begitu, zaman gelap juga memberi sumbangan dalam bidang sastera, pendidikan, budaya dan sosial. Sumbangan: Pengaruh daripada Sastera Sanskrit mengutamakan prinsip-prinsip moral dan karya-karya bertemakan etika dikarang. Empat kelas sosial iaitu Brahmin, Ksatriya, Vaisya dan Sudra diperkenalkan. Sistem Arya mempengaruhi kehidupan orang-orang Tamil khusunya dalam upacara perkahwinan. Tiga karya agung iaitu Tirukkural, Cilappatikaram dan Manimekalai dihasilkan. # Zaman Pallava (600 T.M. - 900 T.M.) Kerajaan Pallava menggantikan pemerintahan Kalabhra. Raja-raja ini banyak membantu dalam meningkatan kembali kegemilangan zaman keagamaan Hindu.Raja-raja mengembalikan pemerintahan Tamil di India Selatan. Sumbangan: Pemerintah membantu memulihkan pergerakan bhakti dalam mazhab Saiva dan Vaisnava. Raja-raja membantu menyebarkan Saivisme dan Vaisnavisme. Kitab Panniru Tirumurai dan Nalayirat Tivya Pirapantam dihasilkan. Kedua-dua kitab ini masih menjadi panduan kepada agama-agama ini. Golongan nayanmar (wali-wali mazhab Saivisme) dan kumpuln alvar (wali-wali mazhab Vaisnavisme) menyumbangkan tenaga mereka untuk menyampaikan mesej suci agama-agama ini. Pembinaan kuil-kuil berlaku secara besar-besaran.

79

# Zaman Chola (900 T.M. 1350 T.M) Zaman Chola merupakan zaman yang paling subur dalam sejarah negara Tamil. Tempoh antara kurun 9 hingga pertengahan kurun 13 memperlihatkan zaman gemilangan kerajaan ini kerana pada masa itulah mereka melancarkan serangan-serangan luar dan memperluaskan sayap ke Dataran Ganga, Myanmar dan Sri Lanka. Sumbangan: Usaha kerajaan Pallava untuk membina kuil-kuil Hindu diteruskan oleh raja-raja Chola. Usaha ini secara tidak langsung mengembangkan Hinduisme khususnya Saivisme. Zaman ini menyaksikan karya-karya sastera yang asalnya dalam bahasa Sanskrit ditulis semula dalam bahasa Tamil sesuai dengan kebudayaan tempatan. Kamparamayanam karya Kampan adalah satu contoh yang disadurkan daripada Ramayana. Zaman ini juga menyaksikan kelahiran karya-karya bercorak tatabahasa. d) Zaman Pertengahan @ Islam dan Dinasti Mughal (1526 T.M. 1857 T.M.) (i) Zaman ini dianggap penting kerana menyaksikan kedatangan Islam dan pengaruhnya yang begitu berkesan diperhatikan di bahagian India Utara. Proses Islamisasi berlaku dengan pesat tetapi kuasa tempatan yang memerintah masih berterusan terutamanya di Selatan India. Pengaruh Islam bermula daripada kawasan-kawasan pelabuhan dan pada abad ke-11 sudah wujud beberapa Kerajaan Islam. Bermula dengan Dinasti Subaktigin, diikuti dengan Kerajaan Ghori, Kerajaan Khilji dan berakhir dengan Kerajaan Mughal, Islam telah memiliki satu tempoh yang gemilang dalam sejarah negara India. Kerajaan Mughal bukan sahaja kerajaan akhir di India tetapi merupakan kuasa dominan selama 400 tahun di India. Kerajaan ini diperintah oleh raja-raja yang hebat seperti Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan dan Aurangzeb.

(ii)

(iii)

Sumbangan: Islam menyebabkan kemuculan satu budaya komposit. Unsur-unsur Islam dan Hindu dapat disaksikan dalam aspek bahasa, kesusasteraan, perubatan, astronomi, muzik, tarian, senibina, senilukis dan sebagainya. Ajaran sufi yang menggalakan kasih sayang untuk penyatuan dengan Tuhan juga mempengaruhi orang-orang tempatan. @ Kerajaan Vijayanagar (1350 T.M. 1750 T.M.) Apabila Islam berkuasa di bahagian Utara India, Kerajaan Viyayanagar mula menakluki kawasan Tamil Nadu di selatan. Raja-raja ini didapati berbangsa Telugu dan mula bertapak apabila menghulurkan bantuan kepada pemerintah tempatan yang takut kepada serangan Muslim dari bahagian Utara India. Namun demikian jasa mereka tetap wujud. Sumbangan: Dalam bidang agama, Saivisme dan Vaisnavisme terselamat daripada ancaman agama lain. Kerajaan membantu dan menentukan persefahaman antara agama. Banyak kuil dibina dan kuil lama terus dipelihara. Teks agama dan falsafah diberi ulasan yang jelas. Teks-teks yang menerangkan ajaran Islam turut dihasilkan. Penyair-penyair Islam juga muncul dan seorang bernama Umaru Pulavar termasyhur kerana karya Cirappuranam yang menerangkan agama Islam. Genre baru yang dikenali sebagi sastera minor atau pirapantam muncul pada masa ini. e) Zaman Eropah (1750 T.M. 1947 T.M.)

80

Perkembangan agama Kristian dan usaha untuk mencari bahan rempah mendorong orang Eropah datang ke India. Pada mulanya orang-orang Portugis menjejak kaki di Goa. Selepas itu, Inggeris masuk ke India dan akhirnya mengambil alih pentadbiran negara India secara keseluruhan. Inggeris memerintah India bagi satu tempoh yang panjang dan menghadapi pelbagai tentangan daripada orang tempatan. Namun demikian, mereka dapat mematahkan segala halangan dan akhirnya terpaksa memberi kemerdekaan kepada India. Sumbangan: Inggeris menyebarkan agama Kristian. Penduduk yang dipinggirkan melalui sistem kasta cuba memeluk agama baru ini. Orang-orang Kristian membantu memperkembangkan sastera tempatan. Banyak karya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Bentuk prosa diperkenalkan. Muzik dan drama mendapat perhatian orang ramai. Genra seperti novel dan cerpen mula digunakan. 4.4 MASYARAKAT DAN BUDAYA 4.4.1. Sistem Keluarga i. Masyarakat India boleh dibahagikan kepada masyarakat Indo-Arya dan masyarakat Dravida. Kumpulan Indo-Arya berasal dari kawasan Asia Tengah dan menetap di India Utara. Masyarakat Dravida pula menetap di bahagian selatan India. ii. Terdapat susunlapis masyarakat mengikut Veda yang diistilahkan sebagai Ashrama dharma. Ianya adalah empat peringkat kehidupan - Brahmacarya, Grahasta,Vanaprasta, Sannyasa. iii. Peringkat Brahmacarya meliputi individu yang berusia sehingga 24 tahun. Dalam peringkat ini pembelajaran diutamakan. Individu diasuh untuk menerima pendidikan informal sehingga 12 tahun dan kemudian diajar pendidikan yang lebih formal. Tahap ini menentukan seseorang itu menerima ilmu pengetahuan dan pendidikan di samping mendisiplinkan diri dalam usaha menempuh kehidupan selanjutnya. iv. Peringkat kedua iaitu Grahasta ialah kehidpan berumah tangga. Walaupun pembelajaran elok diteruskan, namun seseorang itu mempunyai tugas kepada keluarga dan masyarakat. Tahap ini memerlukan seseorang itu melaksanakan tanggungjawabnya kepada keluarga. Melahirkan anakanak yang baik budi pekerti mereka dan memelihara keharmonian keluarga menjadi aspek yang penting. Peringkat ini menjadi nadi bagi tiga tahap lain. v. Vanaprasta atau peringkat ketiga dalam sistem ini memohon seseorang itu mengalih pandangan kepada unsur-unsur yang lebih serius dan memikirkan tentang hal kerohanian dan keduniaan. Mereka digalak menjadi pertapa dan bermeditasi. vi. Dalam peringkat Sannyasa seseorang itu tidak mempunyai perkaitan dengan hal-hal duniawi tetapi menyebarluaskan idea dan pengetahuan tentang kehidupan suci. Mereka tidak lagi mengutamakan kebendaan atau memiliki hawa nafsu. Malah keinginan untuk mencapai kesempurnaan hidup memuncak pada tahap ini. vii. Suatu hal yang penting dalam struktur keluarga dalam masyarakat India ialah keistimewaan yang diberi kepada kaum wanita. Sejak peradaban Lembah Indus kaum wanita dihormati dan diberi kedudukan yang tinggi. Namun begitu, kaum wanita terhad kebebasan mereka. Pada usia muda mereka berada di bawah jagaan ibu bapa dan apabila sudah berkahwin mereka berada dalam lingkungan keluarga dan suami. Fungsi wanita seolah-olah mengasuh anak dan menjaga suami sahaja. Di sebaliknya wanita juga disifatkan sebagai boneka kepada tradisi masyarakat atasan mengikut catatan dalam karya Arthasastra. Wanita dikehendaki menceburkan diri dalam bidang

81

tarian muzik. Perkara-perkara ini mungkin merendahkan sifat wanita tetapi peranan kaum wanita dalam kehidupan sosial masyarakat tidak boleh diperkecilkan. 4.4.2. Sistem Kasta i. Ia merupakan satu institusi yang unik dalam Tamadun India. Pelbagai komen yang negatif dilemparkan terhadap konsep ini yang mengaitkannya dengan agama. Sebenarnya agama Hindu tidak mendukung konsep ini dan beberapa tokoh telah menolak kehadirannya dalam agama. Namun begitu, sistem ini masih wujud dengan menonjolkan idea yang tidak seimbang. Sebenarnya sistem ini menitikberatkan idea kelas dalam masyarakat. Setiap kelas mempunyai peranan masingmasing dan tidak perlu bertikai tentang hieraki mereka. ii. Empat kasta yang utama ialah Brahmin, Ksatriya, Vaisya dan Sudra. Brahmin ialah golongan pendidik. Tugas mereka ialah mengajar dan menghasilkan lebih banyak guru-guru agama. Ksatriya menjadi golongan pemerintah. Mereka harus menjaga keamanan dan keselamatan negara. Vaisya pula golongan peniaga yang menguruskan perdagangan. Kelas Sudra merupakan golongan pekerja. 4.4.3. Bahasa dan Kesusasteraan i. Dua bahasa utama ialah bahasa Sanskrit dan bahasa Dravida. Bahasa Sanskrit digunakan oleh kumpulan Indo-Arya. Bahasa ini digunakan dalam penulisan kitab-kitab Veda walaupun ianya berubah dari segi fonologi dan morfologi dengan bertukar kepada loghat Prakrit dan Pali. Tokoh Panini yang digelar sebagai sarjana tatabahasa telah menyusun satu sistem tatabahasa yang lengkap dalam bahasa Sanskrit. Walaupun kini bahasa Sanskrit hanya wujud sebagai bahasa persuratan, bahasa Hindi, Urdu dan Tamil masih digunakan. ii. Kecemerlangan bahasa Sanskrit tidak dapat dinafikan. Kitab Veda yang suci itu ditulis dalam bahasa Sanskrit. Beberapa aliran falsafah menerangkan intinya dengan menggunakan bahasa Sanskrit. Tidaklah keterlaluan jika dikatakan bahasa Sanskrit menyumbang kepada perkembangan kesusasteraan dan falsafah. iii. Bahasa Dravida merangkumi beberapa bahasa yang penting di bahagian Selatan India. Bahasabahasa Tamil, Telugu, Malayalam dan Kannada dianggap penting. Bahasa-bahasa ini dituturkan seperti berikut. Bahasa Tamil Telegu Malayalam Kannada Negeri Tamil Nadu Andhra Pradesh Kerala Karnataka

Rajah 1. Rumpuan Bahasa di Selatan India iv. Di antara bahasa-bahasa tersebut, bahasa Tamil dianggap sebagai bahasa tertua. Ada cendekiawan berpendapat bahasa Dravida ini telah wujud sebelum tibanya orang-orang Arya. Kajian juga menunjukkan hadirnya ungkapan-ungkapan Dravidia dalam kitab-kitab Veda. v. Kesusasteraan Sanskrit mengandungi banyak karya yang bermutu dan memiliki ajaran yang matang. Kesusasteraan Vedik, epik Mahabharata dan Ramayana, dan drama tergolong ke dalam kesusasteraan Sanskrit. vi. Kesusasteraan Vedik disusun pada tempoh 1500 T.M. hingga 300 S.M. Istilah Sruti dan Smriti digunakan untuk menerangkan kesusasteraan Vedik. Ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Tuhan Maha Esa kepada para pendeta disebut Sruti. Manakala segala tafsiran dan ulasan tentang sastera ini dan diperturunkan kepada generasi akan datang dikatakan smriti.

82

Kitab-Kitab Veda Rig Yajur Sama Atharva

Tempoh 1500 S.M 1500-1000 S.M. 1500-1000 S.M. 1200 S.M.

Isi Kandungan Mazmur dan pujian kepada DewaDewi Mazmur yang digunakan dalam upacara Antologi mazmur Rig Veda bersama muzik Koleksi mazmur untuk menjauhkan diri daripada penyakit, kematian, sihir,dsb.

Rajah 2. Kitab-Kitab Veda vii. Ramayana merupakan epik yang terkenal dan banyak dibaca. Valmiki menghasilkannya antara tahun 200 S.M. hingga 200 T.M. Epik ini mengandungi sejumlah 24000 seloka. Setiap orang Hindu menghormati epik terbesar ini. Ramayana dianggap sebagai sebuah kitab yang memiliki unsur-unsur nilai tertinggi dan prinsip-prinsip ideal yang tiada sebarang kecacatan. Kekuatan cerita dan nilai yang terkandung di dalam menyebabkannya diterjemah ke dalam beberapa bahasa dunia. viii. Sinopsis Ramayana - Ramayana ialah kisah tentang RAMA (lambang kebaikan). Epik Ramayana menggambarkan bagaimana seorang individu harus menjalani kehidupan dan juga bagaimana seorang raja patut memerintah dan melaksanakan tugas. Pada masa dahulu seorang raja yang bernama Dasaratha memerintah negara yang digelar Ayodhya. Baginda ini mempunyai tiga orang permaisuri, namun tidak dikurniakan anak. Oleh itu, baginda mengadakan satu yagna (upacara pengorbanan). Hasil daripadanya baginda direstui dengan empat orang putera. Kausalya, isteri pertamanya melahirkan Rama. Kaikeyi, isteri kesayangan baginda melahirkan Bharata. Laxman dan Shatrugna dilahirkan oleh Sumitra, isteri ketiga baginda. Keempat-empat putera ini diasuh dan dididik oleh beberapa orang pendeta sehingga mereka menjadi pahlawan. Pada suatu hari Pendeta Viswamitra meminta Dasaratha menghantar Rama bersamanya untuk membunuh seorang perempuan jahat. Rama dan Laxman mematuhi arahan itu, dan terus mengikuti Viswamitra. Selesainya tugas ketiga-tiga insan ini pergi ke Mithila, sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja Janaka. Di sana Rama berjaya mematahkan busar dan kemudian berkahwin dengan Sita, puteri kepada Janaka. Mereka hidup dengan gembira. Raja Dasaratha hendak menyerahkan takhtanya kepada Rama dan mengisytiharkan tarikh pertabalan. Berita ini menggembirkan semua orang kecuali Kaikeyi yang cemburu dan mahu putera kandungannya menjadi raja. Kaikeyi menggunakan dua perjanjian yang diberi oleh Dasaratha. Takdir berkuasa dan Kaikeyi yang begitu sayang kepada Rama memohon kepada Dasaratha supaya menabalkan Bharata sebagai raja dan menghantar Rama ke hutan rimba selama empat belas tahun. Rama, Sita dan Laxman berlepas ke hutan. Dasaratha tidak dapat melihat kesengsaraan ini lalu meninggal dunia. Apabila Bharatha kembali daripada rumah saudaranya segala hal diketahuinya. Beliau marah dan terus ke hutan untuk memohon ampun dan meminta Rama pulang ke negara. Rama enggan berbuat demikian atas alasan hendak mendukung permintaan ibu bapanya. Sebagai pengganti Bharata pulang dengan menjunjung paduka Rama. Di dalam hutan Rama menghadapi banyak masalah. Surpanaka, adik kepada Raja Ravana, pemerintah negara Sri Lanka, cuba mimikat Rama tetapi gagal. Kemudian beliau cuba mendekati Laxman dengan hasrat yang sama. Laxman memotong hidung Surpanaka. Perkara ini menimbulkan kemarahan Ravana yang kemudian melarikan Sita. Hal ini disiasat oleh Hanuman, kawan baik Rama. Dengan itu peperangan sengit tercetus antara Rama dengan Ravana. Akhirnya Ravana dikalahkan dan Sita diselamatkan. Tempoh empat belas tahun pun selesai. Rama pulang ke negara asalnya dan memerintah dengan adil.

83

Ajaran moral epik ini ialah kebaikan akan sentiasa mengatasi kejahatan. Dalam apa jua keadaan pun, seseorang itu harus menjalani kehidupan dengan mendukung nilai-nilai murni. ix. Epik Mahabharata dihasilkan oleh pujangga Vyasa antara tahun 400 S.M. dan 400 T.M. Epik ini merangkumi lebih daripada 74,000 seloka dan dimuatkan dalam 18 buah buku. Epik ini diterima sebagai karya puisi yang terpanjang di dunia. x. Sinopsis Mahabharatha - Epik ini berkisar pada perebutan kuasa takhta dalam kerajaan Hastinapura. Perebutan ini berlaku antara dua kumpulan adik beradik dalam keluarga yang sama. Mereka digelar sebagai Kaurava dan Pandava. Kumpulan Kaurava mengandungi sebanyak seratus orang anak dan bapa mereka ialah Raja Dhritarashtra. Pandava berjumlah lima orang anak kepada Raja Pandu yang mati akibat kena sumpahan. Kelima-lima putera ini bernama Yudhisthira, Arjuna, Bheema, Nakula dan Sahadeva. Kesemua ini sangat taat setia dan bertanggungjawab. Mereka mendukung nilai-nilai yang baik yang menjadi teladan kepada manusia sejagat sehingga hari ini. Sebaliknya, kumpulan Kaurava yang diketuai oleh Duroyadhana diselubungi dengan sifat kebencian dan kecemburuan. Mereka bertekad hendah menghapuskan Pandava melalui apa cara pun. Pandava berkahwin dan Draupadi menjadi isteri kesayangan mereka. Kaurava menjadi marah dan menjemput Pandava untuk berjudi. Takdir berkuasa dan Pandava hilang takhta, kerajaan dan harta. Mereka dikenakan hukuman untuk berada di dalam hutan selama 12 tahun. Selepas menjalani penjara itu mereka akan dipulangkan kerajaan. Namun demikian, temu janji yang dibuat oleh Kaurava tidak dilaksanakan. Sri Krishna yang sentiasa menyebelahi keadilan menjadi utusan perdamaian. Baginda berjumpa dengan Kaurava lalu memohon mematuhi janji yang telah dibuat. Keengganan mereka mengakibatkan peperangan yang dinamakan Peperangan Kurukshetra. Dewa Krishna sendiri menjadi pemandu kepada Arjuna untuk mengalahkan Kaurava. Krishna melafazkan kitab Bhagavadgita kepada Arjuna. Setelah berperang dengan sengit, Kaurava ditundukkan. Selepas itu, Pandava memerintah negara Hastinapura dengan adil dan saksama. Epik ini mengajar manusia supaya berpegang kepada janji dan jangan sekali-kali memiliki sifatsifat negatif. xi. Bhagavadgita merupakan sebahagian daripada epik Mahabharata. Bhagavadgita mengandungi ajaran agama yang bercorak falsafah. Dalam peperangan antara Pandava dan Kaurava, Arjuna menghadapi dilema kerana diwajibkan membunuh saudara dan ahli-ahli keluarganya. Sri Krishna memahami perasaan Arjuna dan cuba menasihati beliau tentang kebenaran untuk mencapai taraf hidup yang sempurna. Sri Krishna menerangkan bahawa (a) seseorang itu harus bertindak dan menjalankan tanggungjawab dengan tidak mengharapkan sebarang balasan; (b) seseorang itu perlu menyerahkan dirinya kepada Tuhan; (c) disiplin rohani dan jasmani sangat penting; (d) sifat-sifat seperti hawa nafsu, kemarahan, haloba, dengki dan sebagainya hendaklah dikikiskan. xii. Natya Sastra ialah sebuah buku yang mengandungi aspek drama, muzik dan tarian. Segala hal berkaitan dengan persembahan, teater ataupun konvensi pentas, teknologi penerbitan, gaya artis dan sebagainya diselitkan dalam buku ini. Harus diketahui bahawa setiap gerakan dalam tarian, khusunya tarian klasik Bharatha Natyam, mempunyai makna yang luas. xiii. Kesusasteraan Dravida khasnya Sastera Tamil Tolkappiyam adalah buku tatabahasa yang pertama dan masih menjadi teks rujukan sehingga pada hari ini. Walaupun penciptanya, Tolkappiyar, menerangkan dengan terperinci aspek fonologi, morfologi dan sintaksis bahasa Tamil, beliau juga memasukkan tema-tema yang harus digunakan dalam penggubalan puisi. Buku ini menjadi pegangan bukan sahaja kepada ahli-ahli bahasa tetapi juga pujangga yang mencipta puisi. Puisi-puisi dalam Kesusasteraan Sangam sepenuhnya mematuhi segala peraturan yang terdapat dalam Tolkappiyam.

84

Dua tema unggul yang diterangkan oleh Tolkappiyar ialah akam dan puram. Akam bermaksud cinta suci di antara seorang teruna dengan seorang anak dara. Puram pula bererti keperwiraan seseorang. Dengan kata-kata lain, akam menunjukkan sifat dalaman manakala puram menggambarkan sifat luaran. xiv. Kesusasteraan Sangam sebenarnya mengandungi dua koleksi yang disebut Ettutokai dan Pattupattu. Ettutokai merujuk kepada antologi lapan buah teks yang temanya terdiri daripada akam, puram atau kedua-duanya sekali. Begitu juga Pattupattu atau koleksi nyanyian. Istilah akam membawa erti di dalam, rumah, tempat, kawasan pertanian, dada dan minda. Dalam bidang budaya dan sastera akam adalah cinta, rahsia hidup (batiniah) dan asas prinsip dalaman. Puisi-puisi akam menggambarkan inspirasi batin, cinta; sesuatu yang harus dirasa dan difahami; sesuatu yang perlu dibayangkan kepada mereka yang telah mengalaminya ataupun mempunyai pengalaman tentangnya. Puram merupakan faktor luar daripada cinta. Puisi puram merangkumi riwayat hidup pahlawan, kehidupan pengorbanan diri, kehidupan penderma dan pemurah, kehidupan insan yang agung, kehidupan dari segi kesederhanaan tragedi kehidupan sejak kelahiran hingga kematian. Kesemua ini mendapat inspirasi dari prinsip asas cinta. Satu kaedah yang unik ialah klasifikasi tempat dalam sastera Tamil. Sifat-sifat fizikal alam menjadi dasar klasifikasi ini. Lima kawasan yang dikenalpasti ialah Kurinci (kawasan pergunungan), Mullai (kawasan hutan), Marutam (kawasan sawah), Neytal (kawasan pantai) dan Palai (kawasan kering). xv. Tirukkural Tirukkual merupakan sastera klasik yang penting dan tertua di dalam Kesusasteraan Tamil. Karya ini dianggap sebagai khazanah sastera dunia kerana isi kandungannya dan pemikiran yang disebut di dalamnya dapat dibandingkan dengan sastera-sastera etika lain di dunia. Tirukkural telah menjadi kitab pegangan hidup kepada masyarakat Tamil sejak beberapa abad. Raja-raja di Tamil Nadu menganggap Tirukkural sebagai sumber inspirasi yang terpenting dalam usaha memerintah secara adil dan bijaksana. Pengarangnya ialah pujangga Tiruvalluvar. Tirukkural memiliki 1330 koplet. Terdapat 130 bab kesemuanya. Setiap bab mengandungi 10 koplet. Tirukkural dibahagi kepada tiga bahagian iaitu Kebenaran (Aram/Dharma), Kenegaraan (Porul/Artha) dan Cinta (Inbam/Kama). Ketiga-tiga bahagian ini dikenali sebagai muppal atau trivarga. Bahagian pertama menegaskan bahawa perhubungan manusia dengan dirinya, jiwanya, kehidupan sendiri, kehidupan mesra dan segala hal berkait rapat dengan dirinya merupakan satu aspek sahaja dalam kehidupan manusia di dunia ini. Ada juga perhubungan dengan masyarakat, negara, generasi, raja, keperluan asas bagi kebendaan dan sosial, kehidupan umum dan sebagainya. Bahagian kedua membicarakan tanggungjawab pemerintah terhadap rakyat, negara dan jajahan-jajahan di bawahnya. Sifat-sifat raja dan juga rakyat diterangkan. Bahagian ketiga menegaskan bahawa seorang insan yang telah memperkembangkan sahsiahnya dalam aspek moral dan spirituil, dan seorang yang melibatkan diri dengan kehidupan sosial dan politik, berhak untuk bergembira dan memiliki kehidupan sendiri. Sebenarnya, karya Tirukkural melambangkan cita-cita kemanusiaan yang amat sederhanad dan ia membicarakan berbagai corak soalan tentang sikap manusia terhadap dirinya sendiri dan terhadap dunia luas.

4.4.4. Agama

85

i. Agama Hindu atau Hinduisme merupakan satu cara hidup.Agama Hindu sering disebut dengan istilah Sanatana dharma yang bermaksud agama yang kekal abadi. Hinduisme adalah salah satu agama yang besar di dunia tetapi berbeza dengan agama lain kerana tiada pengasas.Tarikh bermulanya agama ini juga tidak diketahui. Bukti pertama tentang munculnya agama ini dikesan dalam Tamadun Lembah Sungai Indus pada masa 4000 tahun dahulu. Perlu disebut patung-patung, mohor dan objek-objek yang dijumpai dalam ekskavasi mengukuhkan usia lama agama ini. ii. Biasanya agama Hindu dibahagi kepada enam mazhab mengikut Tuhan yang disembah. Tuhan Siva Vishnu Sakti Muruga Ganesha Surya Mazhab Saivisme Vaisnavisme Sakta Kaumaram Ganapatiyam Sauram

Rajah 3: Mahzab Hinduisme i. Hinduisme adalah agama yang terua di dunia. Dengan memiliki lebih dari bilion penganut, agama ini merupakan agama yang ketiga besar dalam bumi ini. Hinduisme merangkumi idea-idea agama, falsafah dan budaya. Ia juga mengandungi amalan yang bersifat kepercayaan kepada kelahiran semula, Tuhan yang mutlak, peraturan sebab dan efek, mengagungkan keadilan dan keinginan unuk melepaskan diri dari kelahiran dan kematian yang semuanya berasal dari India. Ada juga pendapat bahawa agama itu adalah amalan hidup. Setiap agama yang berkembang maju dalam dunia ini sentiasa mendukung disiplin dan prinsip yang dihuraikan di dalamnya. Walaupun terdapat penganut yang menyalahtafsirkan nilai-nilai itu yang boleh membawa kepada keretakan dalam masyarkat seagama itu dan menyebabkan ketegangan antara penganut agama lain, namun memahami setiap nilai atau panduan hidup itu akan merapatkan manusia sejagat kerana semua agama berasaskan perbincangan yang sama, mungkin melalui kaedah yang berbeza. Dalam Hinduisme terdapat lima prinsip yang utama. Lima prinsipnya ialah (i) Kewujudan Tuhan yang tunggal, (ii) Manusia itu suci, (iii) Perpaudan melalui percintaan, (iv) harmoni agama dan (v) pengetahuan tentang sungai yang suci, kitab yang suci dan mantra yang suci. Sepuluh disiplin yang bersifat universal ialah kejujuran (satya), kesederhanaan (ahimsa), tidak berzina (brahmacharya), tidak merompak (Asteya), kesucian (aparigraha), kebersihan (shaucha), kepuasan (santosh), mengaji kitab (swadhyaya) dan penjimatan (Tapas). Etika atau nilai-nilai menjadi inti utama setiap agama. Etika mengambil tempat yang istimewa dalam agama Hindu. Nilai-nilai ini boleh diberi pelbagai definisi. Di sini nilai boleh berhubung dengan ekspresi atau kepercayaan terhadap sesuatu objek, kualiti atau tingkah laku. Nilai secara positif menerangkan kebaikan atau hasrat dan sebagai negatif menghuraikan keburukan atau pengharaman. Nilai-nilai ini boleh menetapkan matlamat kehidupan, membentuk keperibadian seseorang ataupun menjadi benchmark untuk menilai kelakuan individu dan masyarakat. Hindusime membezakan antara kebaikan dan keburukan ataupuan yang diterima dan yang dilarang. Etika ini diajar melalui teladan oleh pemimpin dan guru, insan-insan yang suci (sadhus) dan orang zahid (sagas). Terdapat beberapa orang guru yang berkebolehan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib kerana memiliki anugerah Tuhan. Selain itu, kitab-kitab Hindu juga memberi panduan tentang moraliti. Sebagai contoh, epik Ramayana (dalam kesusasteraan Melayu diadurkan sebagai Hikayat Seri Rama) mencadangkan nilai-nilai seperti tidak membunuh, tidak merompak, tidak berzina, tidak minum arak dan sebaliknya memelihara sikap persaudaraan, menghormati semua jenis hidupan (ahimsa), mengamalkan makanan sayur-sayuran dan menghormati yang tua. Tidak terdapat satu pusat agama yang berwibawa teapi agama ini berkembang atas ikatan dan tanggungjwab keluarga dan masyarakat.

ii.

iii.

iv.

v.

86

iii. Agama Buddha Buddhisme berkembang bebas daripada pengaruh Veda. Agama ini diasaskan oleh Siddhartha Gautama. Baginda adalah putera kepada Raja Suddhodana Gautama, seorang raja daripada suku bangsa Shakya di India. Baginda dilahirkan pada 563 S.M. Semasa kelahiran diramal bahawa baginda akan menjadi Maharaja jika sanggup memerintah atau akan menjadi Buddha jika menjalani kehidupan bertapa. IbuNya meninggal seminggu selepas kelahiranNya. Baginda diperbesarkan oleh adik ibuNya, juga isteri kedua Suddhodana. Sejak kecil lagi, Buddha sudah meminati kehidupan bertafakur. Terkejut dengan sikap Buddha, ayahandaNya mewujudkan satu dunia keseronokan dan mengahwinkanNya dengan Yasodhara. Mereka dianugerah dengan seorang putera yang diberi nama sebagai Rahula dan suasana ketika itu sangat mesra. Pada satu hari sesuatu yang aneh berlaku. Siddhartha menaiki kereta kuda hendak pergi melihat beberapa taman. Dalam perjalananNya baginda ternampak seorang tua yang sedih dan berputus asa, seorang lagi yang menderita kerana penyakitnya dan beberapa orang yang mengusung mayat ke tempat perkuburan. Bertanya kepada pemanduNya, baginda diberitahu segala ini adalah perkara biasa. Pada hari yang berikut baginda berhadapan dengan seorang pertapa yang memberitahu bahawa ia hendak mencari jalan pembebsan bagi dirinya dan semua umat. Keempat-empat peristiwa ini membawa kesan yang mendalam kepada Buddha. Baginda meninggalkan istanaNya, berjubah sebagai seorang zahid berjalan menuju ke arah hendak mencari kebenaran. Buddha pada ketika itu hanya berusia dua puluh sembilan tahun. Selama enam tahun baginda cuba berpuasa dan menyeksa diri tetapi tidak memperolehi sebarang jawapan bagi soalanNya. Baginda menyedari bahawa menyeksa diri sendiri tidak berguna. Baginda teringat kepada pengalaman awal tentang meditasi mistik dan mengamalkan mod disiplin. Baginda duduk di bawah pokok ara yang kemudian digelar Bodhi dan bermeditasi. Akhirnya Buddha menerima kesedaran (Enlightenment). Baginda terus bermeditasi dan segala rintangan dapat diketepikan dan akhirnya menjadi Buddha. Baginda mula menyampaikan khutbah pertama di Taman Rusa berhampiran Varanasi. Sahabat-sahabat lamaNya menjadi kumpulan pengikut pertama. Baginda mengembara jauh untuk mengajar doktrinNya. Baginda mangkat pada tahun 483 S.M. ketika berusia lapan puluh tahun, di sebuah desa dekat Bandar Kusinagara. Sebelum kemangkatanNya baginda sempat bertitah kepada pengikut utamaNya yang bernama Ananda. Ananda, mungkin beberapa orang daripada kamu menganggap kata-kata Tuan sudah berakhir kerana Tuan sudah tiada lagi. Tetapi ia tidak benar. Segala kebenaran dan Peraturan Dunia, yang telah saya ajar akan menjadi Guru bila saya sudah pergi. Buddha merupakan Tuan yang sempurna dan tiada sebarang perkara yang remeh-temeh, ujarNya. Dhamma Dhamma ialah perkataan bahasa Pali yang membawa maksud Dharma. Ajaran dharma bukan ditujukan kepada sesuatu kumpulan atau kelas tertentu. Ia merupakan prinsip kepada masyarakat dunia. Buddha bersabda, Buatlah sesuatu kepada orang lain yang kamu sendiri mahu orang lain melakukannya kepada kamu. Jangan sekali-kali cuba membuat kejahatan. Intipati ajaran Buddha tentang dharma terdapat dalam khutbah pertama yang disampaikan oleh Buddha di Taman Rusa. Ia menjadi asas kepada konsep Roda Dharma. Buddha mahukan pengikutNya berpegang jalan tengah dan menolak kedua-dua sikap mengagungkan diri dan menghina diri. Berdasarkan ini, Buddha menerangkan Empat Kebenaran Mulia dan Lapan Jalan Mulia. Buddha sendiri mengasaskan Sangha, satu angkatan yang mengandungi biara. Tiga formula yang utama angkatan ini ialah: Tiga Formula Buddham saranam gacchami (Saya menyerah diri kepada Buddha) Dharmam saranam gacchami (Saya menyerah diri kepada Undang-Undang) Sangham saranam gacchami (Saya menyerah diri kepada Angkatan) Rajah 4: Formula Buddha

87

Matlamat Buddhisme ialah mengatasi samsara ataupun roda kelahiran semula. Seseorang harus mengikis karma dengan menjauhi diri daripada perbuatan jahat. Terdapat dua bahagian dalam ajaran ini iaitu Empat Kebenaran Mulia dan Lapan Jalan Mulia. Empat Kebenaran Mulia Buddha mengemukakan empat kebenaran mulia yang merupakan penemuan utamaNya. Baginda berperanan sebagai seorang saintis sosial dapat memerhatikan kehidupan manusia dan mengetahui setiap insan menghidap sejenis penderitaan atau penyakit. Baginda menamakannya sebagai Empat Kebenaran Mulia (Four Noble Truths). Setiap insan perlu memahami dalam kehidupan manusia memang ada penderitaan. Kesengsaraan ini berpunca daripada perbuatan kita sendiri. Kita harus mengenal pasti penderitaan itu. Identiti tentang jenis penderitaan akan memudahkan kita mencari sebab ianya wujud. Kita janganlah berputus asa dengan penderitaan kerana setiap penderitaan boleh diatasi. Seseorang kini perlu mencari jalan atau cara untuk melepaskan diri daripada segala penderitaan. Empat Kebenaran Mulia Penderitaan itu universal (duhkha) Ada punca segala penderitaan (duhkha samudaya) Penderitaan itu boleh diatasi (duhkha nirodha) Ada cara untuk mengatasi penderitaan (duhkha nirodha marga) Rajah 5: Kebenaran Mulia Perlu difahami bahawa dalam kategori kesedihan, kedua-dua pengalaman pahit dan manis dimasukkan. Kepakaran tidak perlu untuk mengenalpasti benda-benda yang menyedihkan atau sebaliknya. Penemuan Buddha dikatakan merangkumi segala yang menyedihkan, perwujudan empirik meliputi keadaan yang sering berubah dan pengulangan kelahiran dan kematian. Ini bererti segalanya berhubung dengan jasad dan minda yang kompleks dan bukanlah realiti. Segala sifat seperti keseronokan, kesedihan, sensasi berhubung dengan deria, idea, konsep berhubung dengan intelek, kecenderungan, dorongan, kerelaan berhubung dengan kekuatan diri semuanya adalah tidak tetap, bersifat seketika dan penuh dengan kesengsaraan. Pendek kata, kelahiran semula adalah kesakitan. Tiada kesedihan yang wujud bersama jasad. Segala yang direkcipta adalah kesedihan. Segala penderitaan ada puncanya. Buddha menyebutnya sebagai roda empirik yang mengandungi 12 rangkaian iaitu: kecuaian (avidya) kecenderungan (samskara) kesedaran tentang kuasa karma (vijnana) nama dan bentuk (nama rupa) lima organ deria dan minda (sadayatana) hubungan antara deria dengan objek (sparsa) sensasi (vedana) nafsu (trsna) bergantung kepada pengwujudan (upadana) bertekad untuk lahir (bhava) kelahiran (jati) usia tua dan kematian (jara marana) Doktrin dua belas rangkaian ini merupakan utama dalam punca kesedihan. Ia bermaksud setiap faktor akan diikuti dengan faktor yang berikut dan membentuk satu rangkaian. Konsep utama di sini ialah kesedihan berpunca daripada kecuaian. Perlu ditegaskan bahawa kecuaian di sini bererti tidak menyedari kepentingan Empat Kebenaran Mulia. Kebenaan yang ketiga ialah kesedihan dapat ditamatkan apabila kita melepaskan segala sifat keinginan dan kehendak. Kecuaian menggalakkan kita mencari keseronokan dan tindakan itu membawa kesengsaraan. Kita sentiasa cuai tentang kebenaran bahawa diri kita ini tidak kekal dan tiada sebarang

88

benda yang tetap. Apabila kesedihan dapat dihapuskan, nirvana atau keamanan yang agung dan kekal abadi akan tercapai. Segala penderitaan boleh dihapuskan melalui kaedah tertentu. Buddha menyebutkannya sebagai Dhammapada atau Lapan Jalan Mulia. Pembebasan adalah bertentangan dengan proses ikatan dan kesedihan. Lapan jalan mulia membantu mengubah proses itu dan membebaskan individu. Lapan Jalan Mulia Buddha mengemukakan ajaran Lapan Jalan Mulia untuk menghapuskan penderitaan dan kesengsaraan di kalangan manusia. Lapan disiplin yang tergolong dalam panduanNya bukanlah langkah-langkah yang diamal secara berturut-turut. Semuanya hendaklah dipraktikkan serentak. Jika dicuba serentak, seseorang dapat berinteraski dan menguatkan aspek-aspek itu. Ia akan membawa kepada transformasi yang menyeluruh dan sublimasi kebolehan individu. Pencapaiannya merupakan kemenangan di mana kesedihan terhapus. Lapan Jalan Mulia Pandangan yang betul (Kefahaman) Aspirasi yang betul (Cita-Cita) Pertuturan yang betul (Komunikasi) Kelakuan yang betul (Aksi) Kehidupan yang betul (Sara Hidup) Usaha yang betul (Daya Usaha) Minda yang betul (Mental) Konsentrasi yang betul (Meditasi) Rajah 6: Jalan Mulia Buddha mencadangkan lapan cara untuk mencapai kesempurnaan hidup atau nirvana. Pandangan yang betul tentang kerja-kerja amal dan perbuatan yang membawa kebaikan harus diketahui. Aspirasi yang betul perlu berkisar pada sifat tidak gelojoh, tidak membenci, dan sebagainya. Pertuturan hendaklah benar dan jangan sekali-kali membohongi orang ataupun memfitnahkan orang lain. Tindakan yang baik ialah tidak membunuh, tidak mencuri dan tidak melakukan zina. Kehidupan yang baik bermaksud menjalani kehidupan yang halal tanpa rasuah atau mengumpulkan harta melalui cara haram. Setiap orang harus bertekad untuk mencapai sesuatu melalui usaha yang murni. Minda yang betul bererti setiap orang harus memahami jasad, perasaan dan hubungan minda dengan objek. Meditasi yang betul akan memudahkan kita menjauhi diri daripada lima perkara buruk membunuh, mencuri, menipu, meminum arak dan berzina. Mazhab Hinayana dan Mahayana Semasa pemerintahan Raja Asoka, ajaran Buddha berkembang maju dan tersebar luas. Dalam peredaran masa interpretasi Buddha dan kehendak semasa oleh pengikutNya telah membawa kepada dua mazhab utama Hinayana dan Mahayana. Kumpulan Hinayana disebut Teravata atau doktrin orang berpengalaman. Ia menegaskan kehidupan astetik. Pengikut mazhab ini mendakwa bahawa merekalah memelihara doktrin asal Buddha. Buddhisme Hinayana terkenal di kawasan selatan seperti India Selatan, Sri Lanka, Myanmar, Negeri Thai dan Asia Tenggara. Pendukung mazhab Mahayana mengakui bahawa pembebasan hanya dapat dicapai melalui Bodhisattva atau guru sebagai orang perantaraan. Mazhab ini tersebar ke Tibet, Mongolia, Korea, China dan Jepun. Etika Buddhisme Etika Buddhisme didapati sangat popular di kalangan rakyat pada masa itu kerana ia banyak mempengaruhi kehidupan mereka. Buddha sebenarnya menggariskan sebanyak sepuluh peraturan untuk dihayati dan diikuti oleh semua. Di antaranya lima dianggap universal dan dinamakan Pancasila. Tidak membunuh,tidak bercakap bohong, tidak mrompak, menghindari daripada hawa nafsu, dan tidak minum arak.

89

iv. Agama Jaina Jainisme adalah salah sebuah agama yang lama di India. Ia mendahului segala catatan yang terdapat di dalam kitab-kitab Hindu. Ia adalah asli dan bersifat unik berbanding dengan sistem-sistem lain dalam benua India. Jainisme diasaskan oleh manusia dan diamalkan oleh orang yang telah mencapai pengetahuan yang sempurna dan kawalan kendiri. Mereka juga bebas daripada segala ikatan duniawi. Manusia bersifat demikian dianggap memiliki unsur-unsur ketuhanan. Jainisme diasaskan oleh Mahavira (597-527 S.M.) lebih kurang 2600 tahun dahulu. Baginda merupakan seorang putera yang memperolehi kemewahan, kesenangan dan perkhidmatan dengan mudah. Apabila baginda mencapai usia 30 tahun, baginda meninggalkan keluargaNya dan keluar daripada istana. Baginda menjadi rahib untuk mengikis segala kesakitan, kesedihan dan penderitaan yang dialami dalam kehidupan ini. Baginda bermeditasi selama dua belas setengah tahun untuk mengatasi hasrat, perasaan dan hubungan. Akhirnya baginda mencapai enlightenment. Selepas itu, baginda merantau berjalan kaki untuk menyebarkan kepada rakyat tentang kebenaran eternal. Usaha ini diteruskan sehingga saat akhir hayatnya pada usia 72. Ajaran-ajaran Mahavira ditulis dalam bahasa Prakrit, bahasa lisan orang ramai. Para cendekiawan kemudian menuliskannya dalam bahasa klasik Sanskrit. Semasa pemerintahan Chandragupta Maurya, Jainisme di bawah pimpinan Badbahu (400 S.M.) tersebar luas ke seluruh bahagian Selatan India. Sembilan Prinsip Realisme dan relativisme agama Jaina digambarkan dalam skema kategorinya. Agama Jaina mengakui realiti sebanyak sembilan kategori. Sembilan Prinsip yang diucapkan roh atau kesedaran (Jiva) jirim yang tidak hidup (Ajiva) sebab memenuhi karma (Asrava) ikatan dengan karma (Bandha) pahala (Punya) dosa (Papa) menghentikan karma (Samvara) pengikisan karma (Nirjara) pembebasan (Moksha) Rajah 7: Prinsip Jainisme

Jiwa itu banyak. Semuanya bersifat eternal iaitu tidak direkacipta. Satu klasifikasi jiwa berdasarkan jumlah akal dikemukakan. Jumlah Akal Satu Dua Tiga Empat Deria sentuhan Contoh bumi, air, api, udara, tumbuhan, pokok. siput dan cacing kala jengking, semut, kutu, pijat lalat, nyamuk, lebah, rama-rama

sentuhan, rasa sentuhan, rasa, hidu sentuhan, rasa, hidu, penglihatan Lima sentuhan, rasa, hidu, manusia, haiwan penglihatan, pendengaran Enam lima deria dan minda manusia Rajah 8 : Enam Jenis Akal Ajiva bererti tidak bernyawa. Pahala dapat diperolehi melalui kebajikan, kata-kata mesra dan pemikiran yang sihat. Doa muncul akibat perbuatan, pemikiran dan kata-kata jahat. Seseorang boleh menyebabkan pengaliran masuk karma melalui pemikiran dalaman dan luaran. Hubungan bermakna ikatan dengan

90

karma. Sekatan membawa maksud menghentikan kemasukan karma. Karma ini kemudian digugurkan. Akhirnya jiwa mencapai moksa atau pembebasan. Svetambara dan Digambara Jainisme menarik perhatian segala lapisan manusia - kaya dan miskin, raja dan orang ramai, lelaki dan perempuan, putera dan pendeta. Setelah kemangkatan Mahavira, Jainisme memiliki dua mazhab iaitu Digambara dan Svetambara. Sekolah-sekolah ini tidak banyak berbeza dari segi prinsip dan ideologi. Hanya beberapa amalan membezakan kumpulan ini. Kumpulan Digambara tidak mementingkan pakaian kerana kompas adalah pakaiannya. Hal ini tidak patut disalahtafsirkan kerana kebogelan di sini bermaksud seorang yang telah melepaskan segala-galanya termasuk pakaian dalam dunia dan menarik diri daripada kehidupan rutin untuk menumpukan perhatian terhadap pengetahuan mutlak. Manakala pendeta Svetambara memakai pakaian yang berwarna putih. Kedua-dua kumpulan ini menerima etika dan falsafah sebagai pegangan asas. Etika Jainisme Etika Jainisme ialah kesederhanaan, kasih sayang dan tidak menyakitkan segala benda hidup melalui pertuturan, pemikiran dan tindakan. Ia adalah agama yang mengutamakan cinta kepada semua benda hidup. Orang-orang Jain perlu mengambil sumpah tentang lima perkara: kesederhanaan (Ahimsa) iaitu tidak menyakitikan mana- mana benda hidup kebenaran (Satya) - hanya bercakap benar tidak mencuri (Asteya) - tidak merampas atau mengambil harta orang lain kesucian (Brahmacharya) - tidak meminati keseronokan tidak bergantung (Aparigraha)- bebas dari segala-segalanya. v. Agama Sikh Ajaran agama Sikh yang diasaskan oleh Guru Nanak (1469-1539) dan sembilan orang Guru Sikh termaktub dalam Sri Guru Granth Sahib Ji. Kitab suci tersebut menjadi Guru selama-lamanya bersama kaum Khalsa. Mesej Guru Nanak dalam ajarannya menyentuh kod moral (morality) dan kerohanian (spirituality) serta semangat kemanusiaan (humanity) tanpa mengira latar belakang agama, bangsa dan gender dalam masyarakat. Guru Nanak mengasaskan agama Sikh dengan berpandukan sekiranya hendak mendekati (menyayangi) Tuhan maka haruslah kita mempunyai perasaan sayang antara satu sama lain dalam sesebuah masyarakat. Agama Sikh merupakan agama monoteisme dan kepercayaan utama ialah mengenai kewujudan ketuhanan yang Satu, iaitu bersifat nirankar (tidak berbentuk/formless), abadi, amat berkuasa dan manusia tidak dapat menghuraikannya. Penganut Sikh percaya bahawa Tuhan wujud di mana-mana jua dan Tuhan sajalah yang mempunyai segala sifat kesempurnaan. Penganut Sikh menyebut nama Tuhan dengan perkataan Waheguru bermakna Tuhan yang menakjubkan. Guru Nanak menekankan konsep persaudaraan sesama manusia (Tully dan Jacob 1986: 17). Dalam sesi pengembaraannya (udasis), Guru Nanak menyampaikan mesej sejagat supaya umat manusia mematuhi ajaran agama masing-masing secara komited dan ikhlas. Sri Guru Gobind Singh Ji (1675-1708) merupakan Guru terakhir dalam sejarah Sikh. Beliau mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pendidikan termasuk menguasai bahasa Punjabi, fasih berbahasa Sanskrit, Braj dan Parsi serta membaca pelbagai teks klasik. Gobind Rai juga memiliki sifat keindahan (estetika) dalam mengubah puisi dan menulis skrip Gurmukhi dalam bentuk kaligrafi (Harbans Singh 1999: 58). Beliaulah satu-satu insane yang menyelamatkan agama ini daripada ancaman agama lain. Kepercayaan Agma Sikh Kepercayaan kepada Tuhan yang Satu Kepercayaan kepada Guru

91

Kepercayaan kepada Sri Guru Granth Sahib Ji Kepercayaan kepada kebebasan Kepercayaan kepada sistem demokrasi Etika Agama Sikh Pertama: Kebenaran merupakan prinsip peraturan yang paling asas dan utama dalam ajaran agama Sikh. Misalnya, bercakap benar dan melakukan sesuatu perbuatan dengan jalan yang benar serta mengutamakan kebenaran adalah dituntut oleh agama Sikh. Walaupun kebenaran adalah pahit dan jalan yang amat sukar dilalui, menjalani kehidupan dengan penuh kebenaran sesungguhnya diredhai oleh Waheguru. Kedua, ialah sifat kejujuran dan ia berkait rapat dengan sifat kebenaran. Misalnya, bersikap jujur bukan sahaja merupakan satu sifat mulia, malah sesuatu yang mendapat perhatian dan dititikberatkan oleh semua ajaran agama. Manusia akan mendapat ketenangan jiwa, kebahagiaan batiniah dan hati yang luhur dengan mengamalkan sifat-sifat kejujuran dalam kehidupan mereka. Ketiga, penganut Sikh perlu mempunyai sifat ketahanan diri yang teguh dan mengikuti segala ajaran agama Sikh untuk mendekati Waheguru. Agama Sikh juga menyeru umatnya belajar daripada kesilapan yang lalu. Hal ini kerana manusia yang berjaya sebenarnya telah mempelajari segala kesilapan dan kegagalan masa lalu sehingga membolehkan mereka memperbaiki daya ketahanan diri masing-masing. Keempat, cara hidup berkeluarga atau gristhi ashram dimestikan dan semula jadi sifatnya. Dalam agama Sikh, kehidupan berkeluarga penting kerana selain menyahut seruan Guru, mereka juga seharusnya melaksanakan tangggungjawab kepada keluarga. Agama Sikh memandang mulia kepada individu yang mengamalkan cara hidup berkeluarga dan mementingkan perkahwinan dalam kehidupan mereka. Kelima: sifat ketaatan juga penting dalam kehidupan seseorang penganut Sikh agar individu tidak berbelah bahagi terhadap ajaran agama Guru-guru Sikh. Mereka juga harus mempunyai sifat ketaatan dan komitmen yang tinggi terhadap bangsa dan negara mereka kerana agama Sikh mengajar umatnya supaya tidak mementingkan diri sebaliknya mengutamakan kebajikan umat manusia lain. 4.4.5.Aliran Falsafah i. Istilah Falsafah India merujuk kepada beberapa tradisi pemikiran falsafah yang berakar umbi di India termasuk Falsafah Hindu, Falsafah Buddha dan Falsafah Jaina. Falsafah India mempunyai satu sejarah yang panjang dan berterusan yang memperlihatan fasa perkembangan yang jelas. Pemikir India memandang falsafah sebagai satu amalan yang perlu dipelihara untuk memahami kehidupan dalam dunia ini. Sudah menjadi kebiasaan bagi penulis India untuk menjelaskan pada bahagian awal hasil karya mereka tentang cara ia dapat membantu mencapai matlamat manusia. Sekolah-sekolah falsafah India boleh dibahagi kepada ortodoks (astika) dan heterodoks (nastika) berasaskan penerimaan kewibawaan kitabVeda. Falsafah India Pengasas Heterodoks Gautama Carvaka (materialisme) Kanada Buddha (kepercayaan) Kapila Jaina (etika) Patanjali

Ortodoks Nyaya (logik) Vaisesika (atom) Samkhya (enumerasi) Yoga (meditasi)

Pengasas Carvaka Buddha Mahavira

92

Mimamsa (ritual) Vedanta (tradisi Upanisad)

Jaimini Sankara

Rajah 9 : Sistem-Sistem India ii. Carvaka ialah materialisme. Seorang pendeta yang bernama Carvaka dipercayai sebagai pengasas sistem materialisme ini. Tempohnya bermula selepas era Upanisad tetapi sebelum perkembangan Buddhisme. Carvaka mengkaji sumber dan kesahan pengetahuan manusia tentang realiti. Bagi orangorang Carvaka, persepsi (Pratyaksa) adalah sumber tunggal dan kriteria pengetahuan. Hanya yang dapat dipersepsi melalui pancaindera dianggap benar. Mereka menolak aspek inferens dan testimoni sebagai sumber pengetahuan. Mereka membahas dan membantah kewujudan inferens. Jisim diterima sebagai realiti. Kehadiran Tuhan dan jiwa tidak boleh dipersepsi atau dialami dan oleh itu patut ditolak. Tiada syurga dan neraka. Hanya jisim wujud dan akan terus hadir. Jisim diterima sebagai penyebab material yang efisyen dalam dunia. Konsep Hedonisme menjadi satu sifat yang penting. Walaupun terdapat pengikut yang cuba menentang Hedonisme, namun semua menerima kepentingan masyarakat, undangundang dan disiplin. iii. Falsasah Buddha diasaskan oleh Gautama Buddha (563-483 S.M.). Buddhisme mementingkan kehidupan yang tidak tetap dan penderitaan yang bersangkut paut dengannya. Semua benda yang bernyawa dan tidak bernyawa terus berubah. Tiada yang tetap atau kekal abadi. Kehidupan ini penuh dengan kesengsaraan atau dukha yang berpunca daripada kecuaian. Karma berakar daripada kecuaian. Ianya dibawa dari satu kelahiran hingga satu kelahiran lain. Ini bermaksud keadaan dalam kehidupan pada masa ini adalah disebabkan oleh karma pada kelahiran terdahulu. Pemikran, pertuturan dan tindakan yang lampau boleh mempengaruhi pengwujudan masa ini. Satu unsur yang menarik dalam Buddhisme ialah doktrin yang menolak jiwa. Berbeza dengan falsafah utama yang lain, Buddhisme tidak menerima jiwa atau atman sebagai entiti kekal. Ia mengutarakan teori nirvana iaitu pembebasan sepenuhnya daripada penderitaan. Nirvana dapat dicapai melalui pengetahuan sempurna, keamanan sempurna dan kearifan yang sempurna. iv. Jainisme menerima Mahavira (599-527 S.M.) sebagai pengasasnya. Beliau diterima sebagai Tirthankara yang kedua puluh empat. Falsafah Jaina tidak mendukung Veda sebagai kitab yang berwibawa. Ia bersifat ateis dan menolak konsep Brahman sebagai pencipta dunia. Dunia ini dipercayai bersifat eternal dan tidak bersempadan. Orang-orang Jaina mengklasifikasi semua benda sebagai yang hidup(jiva) dan bukan hidup (ajiva). Jiva hadir dalam jasad ini. Sifat unggulnya ialah kesedaran. Terdapat jumlah jiva yang tidak terhad dan digred berdasarkan pancaindera. Jiva itu bukan tetap dan boleh berubah dari satu badan ke badan lain. v. Nyaya diasaskan oleh Gautama. Nyaya menerima falsafah Vaisesika. Perbezaannya ialah Vaisesika mementingkan teori manakala Nyaya mengutamakan amalan. Nyaya mengakui Tuhan tetapi pengasasnya tidak melibatkan diri dengan perbincangan masalah pengwujudan Tuhan. Bagi Nyaya, jiva adalah benda tunggal, eternal dan hadir. Kesedaran bukanlah atribut penting jiva, tetapi hadir secara tidak sengaja. Pembebasan sempurna ialah ketiadaan kesakitan dan keseronokan. Ia juga meliputi pembebasan daripada roda kelahiran dan kematian. vi. Kanada, seorang cendekiawan, mengasaskan sistem Vaisesika. Sistem ini juga purba seperti Buddhisme dan Jainisme. Kanada mengemukakan teori atom. Ianya ersifat pluralistik dan mengandungi tujuh kategori - benda (dravya), kualiti (guna), tindakan (karma), universal (samanya), khusus (visesa), inherens (amavaya) dan tidak wujud (abhava). Bagi sistem ini setiap efek adalah satu permulaan baru. Ia menolak sama sekali teori pengwujudan sebagai penyebab efek. Sekolah ini tidak banyak membicarakan tentang Tuhan tetapi para komentator kemudian telah merujuk kepada jiva utama yang sempurna dan kekal abadi. Sistem ini menerima Tuhan sebagai penyebab utama dunia. Atom-atom eternal adalah penyebab jisim dunia. Vaisesika juga mengakui 9 benda - lima bercorak material dan empat sebagai

93

bukan material. Lima benda material merangkumi bumi, air, api, angin dan atmosfera. Ruang, masa, jiva dan minda merupakan bukan material. vii. Samkhya adalah falsafah popular yang diasaskan oleh Kapila. Dua aliran falsafah iaitu Samkhya (realistik) dan Vedanta (idealistik) berkembang berasaskan kitab Upanisad. Samkhya menggabungkan doktrin asas Samkhya dan Yoga. Perlu difahami bahawa Samkhya bercorak teori manakala Yoga adalah aspek praktikal. Sistem ini menerima dua realiti iaitu Prakriti (jisim) dan Purusha (roh). Baginya keduadua jisim dan roh adalah benar. Ia bercorak pluralistik kerana mendukung prinsip bahawa roh itu banyak. Prakriti yang bukan individu juga tidak sedar. Ianya dipengaruhi oleh roh dan wujud sebagai objek pengalaman jiwa. Prakriti mengandungi tiga sifat atau guna - (i) Sattva - kesucian, kehalusan dan kelembutan; (ii) Rajas - aktiviti dan gerakan; (iii) Tamas - kecuaian, tidak sensistif dan tidak bertindak. viii. Patanjali mencadangkan sistem Yoga. Yoga berkait rapat dengan Samkhya dan bersifat praktikal. Dalam karya yang dinamakan Yoga-Sutra ajaran ini diselitkan. Karya ini menunjukkan cara mencapai emansipasi melalui kawalan citta yang mengandungi intelek, ego dan minda. Kaedah ini digelar astanga-yoga yang dibahagi kepada lapan peringkat. (i) Yama - kawalan diri daripada aktiviti immoral luar; (ii) Niyama - kawalan kendiri untuk memelihara nilai dan etika kehidupan; (iii) Asana - postur badan untuk bermeditasi; (iv) Pranayama - cara mengawal pernafasan; (v) Pratyahara - menolak pancaindera; (vi) Dharana - konsentrasi; (vii) Dhyana - meditasi; (viii) Samadhi - penyatuan. Yoga berakhir dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Ia hanya mendukung kewujudan satu Tuhan dan tidak ada purusha sepertiNya. ix. Mimamsa yang bererti menyiasat dan memperolehi pengetahuan menerima kewibawaan Veda. Jaimini diterima sebagai pengasasnya. Mimamsa sepenuhnya menerima Veda dan mengutamakan testimoni lisan. Ia menerima kata-kata atau sabda sebagai pengetahuan unggul. x. Vedanta berasaskan Upanisad dipopularkan oleh Sankara. Berbanding dengan sistem-sistem lain, Vedanta lebih muda dan perkembangannya berlaku dalam tempoh terdekat. Vedanta meliputi bukan sahaja ajaran Upanisad malah tetapi juga segala komentar interpretasinya. Tiga komentar mengenai falsafah Upanisad dijalankan oleh Sankara (advaita), Ramanuja (Visistadavita) dan Madhava (dvaita). Sekolah-sekolah ini memfokuskan falsafah Vedanta. Ia menerangkan cakerawala, roh individu dan Tuhan. Tuhan mempunyai pengetahuan dan kuasa yang tidak digugat. Tetapi roh individu terjerumus dalam karma yang menyebabkannya terikat kepada hasrat dan nafsu. Ini menyebabkan kelahiran yang tidak terhad jumlahnya. Transmigarasi dari satu kelahiran ke satu kelahiran bergantung kepada karma. Oleh itu, pembebasan atau moksha menjadi matlamat hidup individu. 4.5. PANDANGAN SEMESTA DAN NILAI-NILAI 4.5.1. Pandangan Semesta i. Sifat Penerimaan a. Negara India bukan sahaja menyaksikan tiga zaman malah menerima pentadbiran Hindu, Muslim dan Inggeris. Penghijrahan penduduk berlaku yang menyebabkan muculnya unsur-unsur budaya, tradisi, agama, falsafah, bahasa, idea dan sebagainya. b. Memang berlaku perbezaan- kebaikan dan keburukan, toleransi dan kefanatikan, perpaduan dan perpecahan, kesetiaan dan ketidaksetiaan, kerjasama dan individualism, keadilan dan ketidakadilan. Tetapi perbezaan hendaklah digunakan untuk mewujudkan perpaduan seperti kata perpaduan dalam kepelbagaian ii. Sifat Toleransi (i) Dasar pendidikan Inggeris diperkenalkan oleh penjajah Inggeris. Walaupun ianya bertentangan dengan pendidikan tempatan, namun orang-orang India menerima dengan sikap terbuka kerana ilmu yang terkandung di dalamnya. Kebanyakan ahli-ahli pendidik menganggap mempelajari lebih dari satu bahasa akan membawa manfaat kepada rakyat.

94

(ii) Negara India mempunyai rakyat yang bertutur menggunakan bahasa berdasarkan negeri masing-masing. Mereka sanggup mempraktikkan sikap kebebasan berbahasa. (iii) Unsur kedaerahan sangat kuat di Negara India. Bahasa, agama, kedudukan geografi semuanya membezakan rakyat. Tetapi sikap toleransi dan sifat hormat-menghormati telah menyatupadukan mereka. 4.5.2. Nilai-nilai i. Ajaran Bhagavadgita dan isi kandungan karya Tirukkural mengutarkan nilai-nilai hidup yang penting. Segala perilaku manusia yang bercorak norma-norma hidup diterangkan secara terperinci dalam teks-teks ini. ii. iii. Empat nilai iaitu Dharma, Artha, Kama dan Moksha perlu didukung oleh setiap orang Hindu. Nilai-nilai ini hendaklah diamalkan dalam pemikiran, pertuturan dan kegiatan setiap masa. Dua lagi nilai yang sangat bermakna ialah karma (perbuatan) dan ahimsa (kesederhanaan).

4.6. PENCAPAIAN DALAM PELBAGAI BIDANG 4.6.1. Seni halus i. Tamadun India juga mencapai kecemerlangan dalam sektor seni halus. Tiga aspek yang terkandung dalam seni halus ialah tarian, muzik dan drama. Sebuah karya yang dinamakan Natya Sastra yang dihasilkan oleh Bharata menerangkan semua jenis seni halus ini. Tarian klasik misalnya, Bharata Natyam dan juga Kathak dipersembahkan serentak dengan muzik dan drama. Kedua-dua jenis tarian ini mempunyai persamaan dengan muzik di utara India dan Karnatka. ii. Tarian dalam Tamadun India sudah mencapai satu tahap yang tinggi. Ianya diadakan oleh masyarakat India bukan sedar hiburan tetapi juga mengandungi unsur-unsur keagamaan. Siva, Krishna dan Ganesha dikaitkan dengan tarian. Satu imej Tuhan Siva membayangkan tarian yang dikenali Tarian Kosmik. Perkara-perkara yang penting dalam taian ialah muzik, pakaian, gerakan, ekspresi dan emosi. Terdapat tujuh jenis tarian klasik India yang utama. iii. Jenis tarian Bharatha Natyam Odissi Kuchipudi Kathak Mohini Attam Manipuri Kathakali Tempat berasal India Selatan Orissa Andra Pradesh India Utara Kerala Manipur Kerala Komponen Utama mod (bhava), muzik (raga) rima (tala) nritta abhinaya natya nritta nritya mod, muzik, rima abinaya, nritta, nritya nritta, nritya, natya abinaya

Rajah 10: Jenis Tarian India

95

iv. Bharatha Natyam merupakan tarian klasik India yang dipersembahkan di kuil-kuil di selatan India. Empat orang adik beradik memberi kod dan mendokumentasikan ia sebagai satu seni persembahan. Ianya disampaikan sebagai satu tradisi hidup daripada generasi kepada satu generasi yang lain. Pada hari ini Bharatha Natyam ditari oleh kedua-dua penari lelaki dan perempuan. Gerakan, postur dan irama yang seimbang telah membawa koreografi yang unik. v. Odissi berasal sebagai tarian ritual di kuil-kuil di Utara India. Pada hari ini namanya merujuk kepada teknik tarian di negeri Orissa di bahagian timur India. Tarian Odissi memiliki dua fasa gerakan badan mengikut rentak dan masa dan gerakan dan ekspresi muka untuk menggambarkan cerita atau tema. vi. Kuchipudi berasal dari Andra Pradesh di bahagian Selatan India. Teknik dalam tarian ini menggunakan gerakan kaki dan badan dengan pantas. Gerakan tangan dan ekspresi muka digunakan dan lakonan diselitkan dengan dialog oleh penari. Ianya boleh disembahkan secara solo ataupun dalam kumpulan. vii. Kathak pada asalnya ditari oleh orang-orang Kathak yang bermaksud pencerita. Tarian ini diadakan di kuil dan juga tempat awam.Muzik yang diiringi menghidupkan lagi cerita dalam tarian ini. Pada masa ini, teknik ini meliputi kepantasan kaki mengikut irama dan muzik. Kecantikan tarian dan identitinya terus dikekalkan. viii. Mohiniattam yang popular di negeri Kerala di bahagian barat daya India.Tarian ini dapat memikat para penonton kerana sifat demikian. Pakaian berwarna putih dan keemasan, dandanan rambut yang menarik dan gerakan yang indah mempunyai unsur estetika. Penari-penari telah membawa pembaruan dan mengembangkannya. ix. Manipuri adalah satu tarian indah di India. Berasal di Utara India ia dinamakan berdasarkan Manipur yang bermaksud tanah permata. Tarian ini bukan sahaja menjadi komponen ritual harian malah dipersembahkan di majlis perkahwinan. Ianya ditari oleh lelaki dan perempuan. x. Kathakali ialah salah satu bentuk teater yang lama di dunia. Ia berasal dari Kerala, India. Ianya disembahkan secara kumpulan di mana penari mengambil peranan berasaskan tema mitos Hindu, khususnya Ramayana dan Mahabharata. Cara menghiaskan diri adalah satu unsur unik dalam tarian ini. Gerakan di dalamnya penting kerana ia seolah-olah memberi pertuturan dan cerita. Ia dipersembahakan sepanjang malam. Pada masa dahulu, teruna sahaja melakonkan peranan wanita tetapi kini lebih ramai kaum wanita turut serta. 4.6.1.1. Muzik dan seninya berkembang seiring dengan seni tari. Irama (tala) dan melodi (raga) adalah dua kombinasi yang digunakan serentak. Umumnya muzik sangat penting dalam Tamadun India. Salah seorang Dewi pemujaan Dewi Saraswathi atau Dewi Kebaikan dan Pendidikan memiliki alat veena di tangannya. Alat-alat muzik di India boleh dikategori sebagai tata (tali), avanaddha (dram), Ghana (ideophone) dan susira (angina). Alat-alat muzik di India Selatan dan di India Utara berbeza. India Utara sitar sahnai tabala India Selatan veena natasvaram mirdanga

Rajah 11: Alat Muzik India 4.6.1.2. Drama di India biasanya diselitkan dengan tarian dan muzik. Taridra merupakan jenis awal dalam seni drama. Teater, penats, teknik produksi, persembahan dan artis adalah aspek penting dalam seni drama. Pada masa awal, drama diadakan semata-mata untuk menghibukan para

96

penonton. Isi kandungan seperti falsafah dan unsur dramatis meninggikan nilai seni drama India. Segala keterangan tentang drama dimuatkan dalam karya Natya Sastra. 4.6.2. Seni Bina Tamadun India menjadi unggul kerana kesempurnaan dalam bidang seni bina. Ianya sudah mula berkembang sejak Zaman Tamadun Lembah Indus lagi. Kedudukan geografi negara India sedikit sebanyak telah mempengaruhi corak seni bina ini. Batu dan kayu yang mudah didapati menjadi sumber utama dalam pembinaan pada peringkat awal. Kemudian batu-bata mula digunakan dan kemahiran pertukangan orang-orang India mencapai kecemerlangan khasnya pada pemerintahan Kerajaan Maurya. Zaman Pertengahan memperlihatkan lebih banyak batu digunakan di mana jurubina memiliki kepakaran yang tinggi dalam penghasilan seni. Seni bina Budddha jelas kelihatan semasa pemerintahan Raja Asoka. Walaupun kemahiran pertukangan batu sudah mencapai peringkat tinggi, kini untuk membezakan bentuk lama dimensi baru menggunakan geometri iaitu empat segi dan bulat menjadi pilihan. Sesuai dengan simbol Buddha atau lebih diketahui Undang-Undang Roda bentuk baru dipraktikkan. Jenis-jenis seni bina Buddha ialah Stupa Buddha (bentuk separuh bulat yang diukir kata pada batu) yang didirikan di persimpangan jalan; Stambhas (bentuk tiang yang diukir dengan ayat-ayat suci Buddha) yang didirikan sebagai monument; Seni bina gua di mana dindingnya dihiasi dengan ukiran yang menggambarkan kehidupan Buddha; Vedika Batu atau pagar yang mengelilingi stupa Buddha juga diukir dengan sejarah kehidupan Buddha; Torana Buddha atau pintu gerbang yang diperbuat batu juga diukir hikayat Buddha pada permukaan. Seni bina Hindu merupakan satu lagi keistimewaan dalam Tamadun India. Hinduisme yang sangat rapat dengan kehidupam masyarakat Hindu turut mempengaruhi bentuk pembinaan kuil. Zaman Gupta mungkin menjadi titik tolak bagi pembinaan kuil yang jelas. Seni bina kuil ditentukan oleh peraturan, perancangan, pemilihan tapak, mitologi dan astronomi. Umumnya terdapat dua bentuk - bulat dan empat segi. Bentuk empat segi lebih kukuh berbanding dengan bentuk bulat. Penyembahan sangat diutamakan dalam agama Hindu. Kuil bukan sahaja tempat ibadat tetapi juga tempat suci dan pusat menghimpunkan rakyat dari aneka lapisan. Struktur yang penting dalam seni bina Hindu ialah Shihkara (bentuk kereta kuda), vimana (menara pyramid), ratha (bentuk binatang atau burung) dan gopuram (pintu masuk kuil). Seni bina Islam menjadi penting setelah kemasukan Islam. Agama Islam membawa dimensi baru dalam sejarah seni bina Tamadun India. Seni bina ini merupai seni bina bahagian timur khususnya Parsi. Pembinaan masjid menampakkan kemahiran para jurubina. Pada awalnya masjid menggunakan bentuk gabungan Hindu-Islam, di mana pada halaman tengah terdapat tiang-tiang dengan kubah kecil di atas pintu gerbang utama. Menara besar yang dinamakan Qutb-Minar ditulis dengan ayat-ayat suci pada bahagian hadapannya. Pemerintah Islam telah membantu perkembangan seni bina Islam. Satu contoh yang diiktiraf dunia sehingga hari ini ialah Taj Mahal yang terletak di Agra. Bentuk Taj Mahal masih menjadi bukti tentang kecemerlangan seni bina Islam. 4.6.3. Seni Ukir Satu lagi aspek yang memperkaykan Tamadun India ialah seni ukir yang merangkumi pembuatan patung, tiang-tiang yang terukir dan kehalusan seni pahat. Seni ukir ini bukan sahaja memudahkan masyarakat menghayati aspek seni malah seni ukir ini berkait rapat dengan agama. Artifak-artifak yang ditemui sejak bermulanya tamadun jelas membuktikan keunggulan seni ini. Bidang ini terus diperkembangkan oleh sekolah-sekolah tertentu. Aliran Mathura menggalakkan patung-patung diperbuat daripada batu pasir merah manakala aliran Gandhara mempunyai gaya yang serupa dengan gaya Rom 4.6.4. Seni Lukis Kuil dan candi di India dipenuhi dengan lukisan yang indah. Di samping untuk tujuan keseronakan, elemen-elemen keagamaan juga diselitkan. Gambar yang berkaitan dengan agama

97

seperti cerita mitos dan wajah Dewa-Dewa dapat diperhatian di kuil India. Lukisan biasa yang menggunakan warna tertentu juga tersebar luas. 4.6.5 Sains

4.6.5.1.Matematik Tamadun India memberi angka sifar kepada dunia. Dengan kelahiran beberapa teori matematik dan tersebar luas sejak zaman Islam, ilmu ini terus berkembang untuk digunakan di seluruh dunia. Penulis utama tentang matematik klasik India terdiri daripada Aryabhata, Brahmagupta and Bhaskara II. Mereka menyumbangkan idea mengenai sistem pernomboran, sifar, nombor negatif, kira-kira dan algebra. Trigonometri khususnya sain dan kosain diperkembangkan lagi. Konsep matematik ini telah disebar ke negara-negara Timur Tengah, China dan Eropah. 4.6.5.2. Astronomi Astronomi klasik India direkodkan dalam kesusasteraan dari Zaman Maurya (5 S.M.) hingga Dinasti Mughal (16 TM). Penulis-penulis pertama yang mengkaji tentang astronomi lahir pada abad S.M. dan masa inilah bermula astronomi India. Teori-teori seperti Aryabhata, Aryabhatiya, Pancha-Siddhantika dapat diperhatikan. Astronomi dan astrologi India berdasarkan beberapa pengiraan. 4.6.5.2. Fizik Beberapa teori fizik telah dihasilkan oleh orang-orang India. Dalam bidang atom, konsepnya bermula daripada dunia jisim yang mengandungi lima elemen iaitu bumi(prithvi), api (agni), udara (vayu), air (jal) dan ruang (aksha). Elemen-elemen ini dihubungkan dengan persepsi pancaindera manusia iaitu bau, sentuhan, penglihatan, rasa dan ruang. Ahli-ahli falsafah mempercayai bahawa semua elemen kecuali ruang mengandungi partikel. Partikel yang paling kecil yang tidak boleh dibahagi lagi disebut anu. Ini melahirkan teori yang pada masa ini disebut teori atom. Ahli falsafah yang bernama Kanada dan Katyayana telah mengemukakan teori-teori tentang atomic energy. 4.6.5.3. Kimia & Logam Perkembangan kimia tidak terhad dan digunakan dalam aktiviti. Iron Pillar di Delhi ialah satu contoh bagi kemahiran orang India. Mereka mempunyai kemahiran dalam bidang ilmu kaji logam. 4.6.5.4. Perubatan Amalhan perubatan tradisi Ayurveda telah diamalkan pada masa Buddha. Ketika itu dua bahan kimia iaitu merkuri dan sulfur digunakan dalam penyediaan ubat. Nagarjuna merupakan pengamal popular yang melahirkan banyak pil untuk beberapa penyakit. Seorang yang bernama Sushruta adalah pembedah pertama di India. Dalam bukunya Sushruta Samhita beliau menerangkan sebanyak 120 instrumen pembedahan, 300 prosedur dan membahagikan pembedahan manusia kepada 8 kategori. Pembedahan plastik juga terus berkembang di India. Ayurveda terus dipelihara oleh orang-orang India sebagai kehidupan sains tradisi, walupun jumlah teknik perubatan Eropah mula digunakan. Dengan terbinanya hospital dan penggunaan perubatan Barat, sekolah-sekolah Ayurveda memang merosot. Walau bagaimanapun, selepas tahun 1970an keberkesanannya mula diiktiraf. Kini perubatan Ayurveda boleh didapati di seluruh dunia. 4.7. HUBUNGAN TAMADUN INDIA DENGAN DUNIA LUAR (i) Berlaku dengan pelbagai cara perdagangan serangan asimilasi

98

(ii) Bidang-Bidang utama i. Keagamaan & Kepercayaan ii. Kesenian dan Hiburan iii. Bahasa dan Kesusasteraan iv. Pentadbiran Kerajaan - politik 4.8. IKTIBAR DARI TAMADUN INDIA 4.8.1. Pengaruh ke Asia Tenggara 4.8.2. Pengaruh ke Malaysia 4.9. KESIMPULAN i. ii. iii. iv. Kerelevanan Tamadun India Kesesuaiannya dalam era globalisasi Islam Hadhari dan Tamadun India Sikap positif membawa keberkesanan

BIBLIOGRAFI Balbir Singh. (1991). Hinduism and Western Thought. New Delhi: Arnold Publishers. Basham, A.L. (2005). The Wonder that was India. USA:AMS Press. Basham, A.L. (1966). Aspects of Ancient Indian Culture. Bombay:Asia Publishing House. Basham, A.L. (1975). A Cultural History of India. Oxford:Clarendon Press. Bongard-Levin, G.M. (1985). Ancient Indian Civilization. New Delhi:Arnold-Heinemann. Coedes, G. (1968). The Indianized States of Southeast Asia. Kuala Lumpur:University of Malaya Press. Cole, W. Owen & Piara Singh Sambhi. (1978). The Sikhs: Their Religions, Beliefs and Practices. London: Routledge & Kegan Paul. Hamilton, Sue. (2001). Indian Philosophy: A very short introduction. Oxford:Oxford University Press. Ismail Hussein, Tan Sri. (1980). Ramayana in Malaysia. Madras:Sahitya Academy. Jhingran, Saral. (1989). Aspects of Hindu Morality. New Delhi:Motilal Banarsidass Publications. John B.Chethimattam. (1971). Patterns of Indian Thought. London: Geoffrey Chaman. Kosambi, D.D. (1985). An Introduction to the Study of Indian History. Bombay: Popular Prakashan. Masson-Oursel, Paul. (1986). Ancient India and Indian Civilization. New Delhi:Anmol Publications. Minattur, Joseph. (1965). Some Characteristics of Indian Culture in Malaysia. Kuala Lumpur:The Society. Pritam Singh Gill. 1975. Heritage of Sikh culture. Jullundur: New Academic Publishing. Radhakrishnan, S. (1966). Indian Philosophy. New Delhi: Oxford University Press.

99

Sarkar, H.B. (1981). The Ramayana in Southeast Asia: A general survey. New Delhi:Sahitya Academy. Singaravelu, S. (2006). Kaum India di Malaysia. Kuala Lumpur:Penerbit Universiti Malaya. Speir, C. (1990). Phases of Indian Civilization:A historical and cultural ouline. New Delhi:Cosmo Publications. Thapar, Romila. (1966). A History of India. Harmondsworth: Penguin Books. Stcherbatsky, Th. (1962). Buddhist Logic. New York: Dover Publications, Inc. Verma, Manju Rani. (1991). Ethical Elements in Mahabharata. New Delhi: Commonwealth Publishers. Zaehner, R.C. (1966). Hinduism. Oxford: Oxford University Press.

100

BAB 5
TAMADUN CINA
5. 0 PENGENALAN

5.1 KONSEP DAN TAKRIF Bahasa merupakan petanda penting dalam sejarah masyarakat manusia dalam memasuki tamadun lama. Di antara tamadun dengan budaya, kedua-duanya membicarakan kehidupan berkumpulan manusia. Tamadun lebih mirip kepada persoalan luaran seperti dari aspek material. Budaya pula lebih mirip kepada bahagian dalaman iaitu dari aspek spiritual. Oleh sebab itu, tamadun boleh berkembang dan menerima ke arah luar dan budaya pula mestilah lahir dari himpunan semangat dalaman masyarakat. Budaya bertentangan dengan alam tetapi tamadun bertentangan dengan sikap barbarian. Kedua-duanya bukanlah tidak boleh berubah. Tamadun merupakan hasil dan pembentukan luaran budaya. Budaya pula mencipta tamadun. Tamadun digerakkan dan boleh memperkembangkan budaya.

101

5.1.1

Persekitaran Geografi mempengaruhi terhadap budaya Cina.

Pembentukan tamadun Cina banyak bergantung pada persekitaran dalaman seperti zaman Xia Shang Zhou. Bangsa Xia, Shang dan Sou mengadakan aktiviti kehidupan mereka di wilayah Zhong Yuan dan Barat Laut. Di sebelah selatan terdapat rintangan bukit-bukit, di sebelah utara terdapat padang pasir yang luas dan di sebelah barat terdapat tanah curam. Faktor Geografi memain peranan yang penting dalam pembentukan bangsanya. 5.1.2 Kerangka masyarakat mempengaruhi terhadap budaya Cina

Masyarakat Cina dibentuk oleh bangsa Jia Zu dan keluarga. Ia dilengkapi dengan sempurnanya sistem Zong Fa dengan hubunga darah dalam mengawal kerangka keluarga dan sistem bangsa. Jia Zu dan Zong Zu ada sesetengahnya akan menjadi hamba dalam sistem itu. Sistem ini dibahagi kepada Da Zong dengan Xiao Zong seperti dalam prinsip Wu Lun (5 perhubungan). Pada zaman selepas Chun Qiu sistem Zhong Fa menuju ke arah keruntuhan. Aliran Konfusianisme telah membentuk satu sistem pengajian Ren. Dalam teori etikanya menunjukkan prinsip Zhong dan Shu. 5.1.3 Ekonomi Pertanian mempengaruhi terhadap budaya Cina

Sistem pertanian dengan tanah yang subur, cuaca yang nyaman, hujan yang mencukupi telah menyediakan perkembangan pertanian yang pesat. Susunlapis masyarakat Cina dibahagi kepada 4 peringkat iaitu kaum pelajar, kaum tani, kaum pekerja dan kaum pedagang. Dalam budaya Cina, setiap dinasti dalam mentadbir negara menganggap rakyat sebagai paling asas iaitu memberi perhatian tentang keadaan rakyat dan menyelesaikan persoalan kehidupan rakyat. Cina merupakan negara pertanian yang besar. Oleh sebab itu, pertanian merupakan asas dalam pembangunan negara. 5.1.4 Warisan sejarah mempengaruhi terhadap budaya Cina

Negara Cina merupakan negara lama yang mempunyai sejarah yang panjang dari aspek budaya dan tamadun terhadap perkembangan sejarah manusia telah menyumbangkan sumbangan yang penting dalam tamadun. Budaya Cina tidak terputus untuk perkembangan survivalnya penuh dengan rasa sejarah yang tebal di samping menganjurkan kesopanan, menghormati guru, menitik berat kemanusiaan, berbakti kepada kedua ibubapa, rajin berusaha dan berjimat cermat. 5.1.5 Konsep warisan falsafah Cina

A) Konsep Ren o Takrif : Ren membawa maksud kemanusiaan, kasih sayang. Ren sebagai kesedaran akhlak, kod nama untuk seluruh akhlak o Pengajian Ren sebagai pemikiran falsafah. Pengajian Ren sebagai pemikiran etika. Pengajian Ren sebagai pemikiran politik B) Konsep Li o Takrif : Li membawa pengertian tatasusila; sistem masyarakat; peraturan pelakuan perhubungan di antara manusia dengan manusia; untuk membezakan order susun lapis masyarakat; sebagai kerangka pentadbiran negara; lambang adat istiadat corak kehidupan status yang berbeza C) Konsep Zhong Yong o Takrif : Pelakuan yang paling tinggi tidak melebihi atau mengurangi dari segi akhlak; jalan pertengahan untuk mengimbangkan dan mengharmonikan segala perkara sebagai asas konsep jati diri; menekankan kepercayaan akhlak, hasrat akhlak dan harapan akhlak tentang keikhlasan dan kejujuran diri; prinsip membangun diri, prinsip perhubungan sosial, prinsip menjadi manusia. Ia merupakan satu kesedaran dan keinsafan dalam pembentukan akhlak

102

D) Konsep Zong o Takrif : Taat dan setia; tidak berbelah bahagi; apa yang kita ingin dirikan untuk diri kita, kita dirikan juga untuk orang lain; melakukan sesuatu kerja sedaya upaya dengan memenuhi tanggungjawab diri sendiri. E) Konsep Shu o Takrif : Kemaafan; apa yang kita tidak ingin orang lain lakukan terhadap diri kita, kita jangan lakukan terhadap orang lain F) Konsep Yi o Takrif : Kewajaran; keadilan; perkara yang sepatut kita lakukan 5.2 WILAYAH Perairan sungai Kuning (Yellow river) merupakan pusat pertumbuhan peradaban Kuno di utara. Pemikiran tradisi Konfusianisme merupakan wakil peradaban di sebelah utara. Perairan Chang Jiang merupakan pusat pertumbuhan peradaban Kuno di selatan Pemikiran tradisi Daoisme merupakan wakil peradaban di sebelah selatan.

Konsep Chiu Ting dan Chiu Zhou Perkataan Ting merupakan lambang kuasa raja dan peralatan penting negara. Ting merupakan lambang kuasa raja sekiranya Ting berada negara wujud, sekiranya Ting berpindah tangan maka negara lenyap. Pembesar-pembesar (Chu Hou) tidak boleh memiliki Ting dan juga tidak boleh bertanya berat/ringan atau besar/kecilnya Ting. Pembuatan Ting bermula pada dinasti Xia sebagai peralatan negara yang penting. Konsep Chiu (sembilan) merupakan satu angka yang paling disanjung tinggi dalam masyarakat purba cina dan angka ini bersama dengan angka lima, panggilan untuk sembilan lima adalah untuk menunjukan kemuliaan dan kehormatan pada kuasa raja. Apa yang dimaksudkan penghormatan sembilan lima adalah ditujukan sebagai kuasa raja. Konsep Wu Fan (lima arah) mudah berkembang kepada Chiu Fan (sembilan arah). Wu Fan adalah dimaksudkan timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Chui Fan pula selain dari timur, barat, selatan, utara, dan tengah ditambah dengan empat bahagian lagi. 5.3 SEJARAH Asal usul dan latar belakang Sungai Kuning merupakan pusat pertumbuhan tamadun cina di utara dan Chang Jiang merupakan pusat pertumbuhan tamadun cina di selatan. Kebudayaan Yangshao merupakan tamadun yang paling awal di provisi Shaanxi. Kebudayaan Longshan bertempat di provisi Shandung dan peradaban zaman gangsa terletak di provisi Jiangxi. Manusia membahagikan diri mereka kepada manusia biadab dan manusia tamadun. Mereka membahagikan sejarahnya kepada dua peringkat; masyarakat primitif dan masyarakat tamadun.

103

Pengkaji mengulas dari aspek teori revolusi pertanian, teori revolusi pembandaran dan teori negara. Selepas kelahiran pertanian maka wujudlah perkampungan. Dari perkampungan berkembang kepada pembandaran maka lahirlah negara (guo jia). Sebuah pembandaran merupakan sebuah negara yang paling awal. Pembandaran dan negara bersumber dari pertanian: 1. Sebelum terciptanya pertanian Manusia sudah mengenali peraturan hidup dengan mengumpul/memetik buah-buahan. 2. Sebelum terlahirnya pertanian Manusia pada waktu itu masih sedikit dan makanan serta buah-buahan masih banyak, maka manusia tidak perlu berusaha keras untuk bercucuk tanam. 3. Terhadap manusia primitif Pekerjaan memetik buah-buahan merupakan perkara yang ringan tidak perlu mengunakan tenaga untuk bercucuk tanam. 4. Masyarakat primitif Orang lelaki memburu binatang liar manakala wanita memetik buah-buahan. Mereka berkerjasama untuk mendapatkan makanan mereka. 5. Perusahaan penternakan berkembang sama dengan pertanian Hasil dari pemburuan mereka, mereka dapat menternak binatang-binatang buruan. Punca Pertumbuhan Tamadun Persoalan pertumbuhan tamadun dari aspek tamadun tunggal dan tamadun plural. Segala tamadun di dunia berpunca dari pembentukan perkahwinan berubah kepada revolusi pertanian dan revolusi pembandaran. Dari aspek lain pula, pertumbuhan tamadun di lihat sebagai plural. Dalam wilayah tamadun purba dunia, kebanyakan dari aspek budaya tunggal terdapat budaya plural dan budaya plural terdapat budaya tunggal. Kebanyakkannya persoalan dalaman adalah tunggal dan persoalan wilayah adalah plural. Manusia pada zaman primitif mempunyai sifat individu dan sifat bersama. Sekiranya dibandingkan kedua-dua sifat, maka sifat bersama lebih jelas dan penting. Mereka masing-masing bergantung pada persekitaran hidup dan secara langsung mengambil benda-benda dalam alam untuk menyelesaikan persoalan hidup yang asas, seperti orang primitif di persekitaran sungai/laut, makanan mereka kebanyakannya ikan. Perubahan pembentukan perkahwinan telah melahirkan perubahan perkara-perkara dalam sejarah seperti revolusi pertanian, revolusi pebandaran, kelahiran negara, dan sistem milik peribadi. Dalam masyarakat primitif isi persoalan peradaban merupakan teori satu elemen. Ini kerana: 1. Orang primitif pengetahuannya cetek dan pengenalan mereka terhadap makhluk adalah secara langsung. Sebaliknya, orang bertamadun bukan sahaja mengenali alam bahkan mengenali masyarakat dan kehidupan, dan membentuk sistem budayanya tersendiri. Dalam erti kata orang bertamadun perlu berhadapan dengan tiga dunia iaitu; alam, masyarakat dan kehidupan. Sebaliknya orang primitif hanya berdepan dengan alam sekitar sahaja.

104

2.

Manusia dilihat sebagai sebahagian daripada alam dan juga dari awal sampai akhir dikawal oleh persekitaran alam. Kondesi alam yang berbeza secara tidak langsung membuat mereka berfikir berbeza juga. Masyarakat dan kehidupan merupakan kedua-dua dunia manusia sendiri. Selepas mereka keluar daripada masyarakat primitif maka mereka berhadapan dengan tarikan kuasa dan harta benda menyebabkan manusia berlumba di antara mereka.

3.

Kisah mitos cina Sejarah merupakan ciptaan manusia, tetapi orang yang mencipta sejarah menganggap jasa ciptaan sejarah terletak di bawah nama Tuhan. Dalam pemikiran orang primitif cina, dunia terbahagi kepada dua, iaitu dunia manusia dan dunia Tuhan. Di antara kuasa Tuhan dengan kuasa manusia, kuasa Tuhanlah yang mengatasi segala-galanya. Pada pemikiran orang dahulu, menganggap Yao, Lao dan Sun merupakan raja-raja dalam mitos dan rajaraja Lao dan Sun menjadi contoh kepada raja-raja di kemudian hari, bahkan menjadi contoh keseluruhan akhlak rakyat purba Cina. Huang Di merupakan datuk nenek bersama bangsa Zhong Hua. o o Orang cina moden memanggil dirinya Yen Huang Zi Xun (keturunan cina). Huang Di merupakan datuk bersama orang cina dan juga merupakan akal budaya tionghua. Tidak boleh dinafikan tentang Huang Di. Sebaliknya kalau dinafikan maka tiadalah cina dan ras kemegahan serta rasa keyakinan bangsa cina. Konsep Wu Fan (lima arah) berubah menjadi lima warna atau lima arah warna. Konsep lima warna secara langsung ada hubung kait penyatuan politik dan dinasti raja sebaliknya kuasa raja memerlukan konsep ketuhanan oleh sebab itu pemerintah dinasti Zhou memuja warna kuning dan secara tidak langsung ia menunjukan pemujaan terhadap Huang Di. Perkataan Huang Di sama dengan Wang Di. Pada warna dipanggil Huang (kuning) dan pada kuasa dipanggil Wang (raja) Wu Fan Se (Lima arah warna) ditafsirkan sebagai Wu Di (lima raja) dengan jelas menunjukan Wang Di sebagai raja ditengah.

Konsep San Wang Wu Di: o o o o Pada peringkat awal San Wang dirujukan kepada Tian Wang, Ti Wang, Ren Wang. Pada peringkat kedua adalah Wu Di iaitu Wang Di, Tuan Yue, Di Kao, Lao, Sun. Pada peringkat ketiga, pada tiga zaman iaitu Xia, Shang, Zhou dianggap sebagai Wang Dao (raja berakhlak). Pada peringkat akhir, iaitu Zaman Chun Qiu Zhang Guo dianggap sebagai Bao Dao (Hegamono).

Teori mengundur diri dari takhta dan sistem demokerasi primatif Mengundur diri dari takhta merupakan satu cara penyerahan kuasa yang ideal sebagai contoh raja Lao Sun merupakan imej raja purba yang paling gemilang. Aliran konfusianisme menganjurkan dalam membina kerangka masyarakat yang paling ideal adalah pemerintahan yang berdasarkan akhlak kuncinya adalah terletak pada asuhan didikan akhlak pemerintah itu sendiri. Sebagai contoh,

105

Akhlak pemimpin sebagai angin dan akhlak rakyat sebagai rumput. Rumput akan tumbang ke arah mana angin bertiup. Sekiranya pemerintah itu melaksanakan pemerintahan dengan betul siapa lagi yang berani tidak mengikut pemerintahannya. Meng Zi berkata, Sesiapa dapat prinsip pemerintahan maka banyak rakyat akan datang membantu, dan sesiapa hilang prinsip pemerintahan maka kurang rakyat akan datang membantu. Ini menunjukan pentingnya perhubungan diantara raja dan pembesar, pemerintah dan golongan pemerintah.

Tamadun Dinasti Xia Sejarah tamadun cina yang paling penting adalah sejarah bangsa Han. Panggilan orang Han atau bangsa Han bermula pada dinasti Han, raja Kou Chu (Liu Ban). Panggilan orang cina hanya dengan gelaran Xia atau Hua Xia. Konsep Zhong Guo menegaskan perkataan Zhong (tengah). Guo (negara) pula bertentangan dengan Yue (desa). Guo merupakan intisari ditengah negara atau bahagian penting ini menunjukan diantara Zhong dan Guo merupakan tempat yang utama. Mungkin juga Zhong juga lebih awal daripada Guo ia juga berpunca dari konsep Wu Fan (lima arah). Konsep Wu Fan pada dinasti Shang sudah wujud maka terdapatlah panggilkan Hua, Xia, Hua Xia, Zhong Hua dan lain-lain panggilan lagi. Zhong Hua membawa erti Zhong Guo.

Tamadun Dinasti Shang o o o o o o o Perhubungan Shang dengan Xia. Dinasti Shang merupakan Dinasti kedua negara cina. Dinasti ini merupakan dinasti perampasan kuasa. Pembentukan negara dinasti Shang. Negara tengah dinasti Shang. Penyembahan terhadap manusia dan pengorbanan manusia. Tulisan Jia Gu Wan (tulisan di tulang kura-kura dan binatang)

Tamadun Dinasti Zhou o o o o o o o Pembangunan negara dan pengurniaan wilayah. Sistem Zong Fa. Sistem negara dan desa. Sistem pematuhan terhadap negara kurnian. Sistem tanah perigi. Persoalan Bandar dan wilayah. Pemujaan terhadap Tian.

Tamadun Chun Qiu: keruntuhan adab dan muzik (peradaban). o o o o Sifat perubahan masyarakat pada zaman Chun Qiu. Keruntuhan adab dan muzik. Zaman keruntuhan and sistem rampasan kuasa. Kehancuran sistem darjat masyarakat.

106

Tamadun Zhang Guo o o Peperangan tujuh negara. Perubahan perundangan setiap negara. Li Li di negara Wei. Wu Chi di negara Chu. Shang Yang di negara Qin. Shen Bu Hai di negara Han. Perbentukan ekonomi baru. Sistem tanah milik negara. Politik bercorak Autokrat. Pergabungan sistem sewa dan cukai. Ekonomi bercorak peladang kecil dan dasar tertutup perkampungan. Kegemilangan perdagangan. Budaya Chu.

o o o o o o o

i) Bangsa Bangsa Cina adalah digabungkan oleh lima kaum besar dipanggil dengan nama Zhong Hua Min Zu (bangsa Tionghua). Pada peringkat awal, bangsa Cina dikenali dengan nama Bangsa Hua Xia kemudian bertukar nama kepada bangsa Han dan bangsa Tang pada Dinasti Tang. Bangsa Cina mempunyai banyak kumpulan minoriti bertaburan di seluruh negara cina. A) Konsep Min Zu (Bangsa) Konsep Min Zu (bangsa) lebih dirujukkan kepada penjenisan bangsa Cina, bangsa HuaXia, Han, Tang dan Hui kerana pembentukan bangsa Cina berlandas kepada 5 kumpulan suku bangsa. B) Konsep Bangsa Tionghua Konsep bangsa Tionghua pula dirujukkan kepada bahasa Han dan budaya yang diciptakan oleh bangsa Han. Budaya Cina mempunyai ciri-ciri sifat kesatuan, kepelbagaian dan perkembangan wilayah. C) Konsep Guo Jia (Negara) Konsep Negara Cina Zhong Guo (Tiongkok) membawa pengertian Negara Tengah manakala konsep Zhong Hua (Tionghua) pula adalah gabungan dari istilah Zhong guo dengan Hua Xia yang lebih ditujukan kepada konsep wilayah. Konsep Zhong Hua menerangkan tanah jajahan pemerintahan dinasti Cina yang merujuk kepada Bangsa Han dan mempunyai pengertian Konsep Budaya iaitu budaya Zhong Yen. Pada Dinasti Ming, istilah ini mempunyai pengertian politik iaitu dengan slogan kata yang dianjurkan oleh Chu Yen Chang yang berbunyi Menghalau bangsa asing memulihkan bangsa Zhong Hua. Pada zaman Republik pula, Dr Sun Yat Seng menekankan lebih jelas lagi iaitu dengan menunjukkan slogan kata Menghalau bangsa Barbarian memulihkan bangsa Tionghua. Konsep Negara adalah dirujukkan kepada konsep mengkeluargakan seluruh negara. Istilah negara adalah gabungan Guo (negara) dengan Jia (keluarga). Konsep Zhong (taat) merupakan asas dalam sistem kenegaraan. Konsep Xiao (berbakti) merupakan asas dalam sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan merupakan asas kepada sistem kenegaraan. Dalam budaya Cina kesedaran bangsa lebih tinggi daripada kesedaran Negara. D) Konsep Tian Xia (Bawah Langit) Konsep Tian Xia membawa pengertian di bawah langit, kerajaan dan seluruh alam. Dalam budaya global orang Cina membahagikan konsep Guo (Negara) dengan Tian Xia (seluruh alam/bawah langit). Mereka

107

menempatkan Guo di bawah Tian Xia dan menganggap Guo sebagai kuasa politik dan Tian Xia sebagai budaya. Fahaman Tian Xia merupakan pandangan Cina dalam mengendalikan proses integrasi budaya di antara budaya Cina dengan budaya asing. ii) Bahasa Bahasa Cina adalah merupakan panggilan pada Hanyu (Bahasa Han) dan kemudian berkembang dengan bahasa baku Beijing sebagai bahasa kebangsaannya. Bahasa Cina juga dikenali dengan panggilan bahasa Mandarin. Pada masa ini, ejaan bahasa cina menggunakan sistem PinYing romanis. Bahasa Cina terbahagi kepada bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa lisan terbahagi kepada puluhan dialek yang berbeza-beza. Bahasa tulis Cina merupakan bahasa kebangsaannya yang menyatukan seluruh rakyat Cina yang bertutur dengan dialek yang berbeza. Bahasa Cina dipanggil juga bahasa Han yang menunjukkan maksud pada perkataan. Kaedah pembentukan bahasa cina berdasarkan pada Liu Shu iaitu Xiang Xing (bentuk imej) seperti perkataan Jit (matahari). Zhi Shi (petunjuk abstrak) seperti perkataan Shang (atas). Xing Sheng (gabungan bentuk dan bunyi) seperti perkataan He (sungai). Hui Yi (gabungan erti dengan perkataan yang sedia ada) seperti perkataan Xiu (berehat). Zhuan Zhu (pinjaman pada perkataan yang sedia ada) seperti perkataan Kao (peperiksaan) dan Lao (tua). Jia Jie (kata pinjaman) seperti perkataan Chang (panjang/ketua). Lin (perintah). Ini merupakan kaedah penciptaan huruf Cina. Liu Shu menerangkan perkataan cina dan menganalisis bentuk perkataan disamping mengkaji asal usul perkataan. Ia menekankan gabungan di antara erti, bunyi dan bentuk. Tulisan Cina merupakan tulisan bergambar yang berlandaskan pada 3 aspek ini. Bahasa kuno cina mempunyai sejarah yang panjang sejak dinasti Shang lagi sudah terbentuk tulisan pada Jia Ku Wen (tulisan atas tulang kura-kura dan binatang), kemudian berkembang kepada Chin Wen (tulisan diatas logam). Seterusnya terbentuk Xiao Zhou Wen pada dinasti Qin dikenal juga dengan panggilan Qin Zhou. Terdapat juga Ta Zhou berkembang pada asas ini. Kaedah pembentukan huruf cina, kerangka huruf-huruf cina dan bentuk penulisan, perkataan cina kebanyakkannya merupakan perkataan gabungan bentuk dan bunyi bersumber pada imej bentuk perkataan itu. Terdapat juga kamus lama seperti Zi Tian (kan si zi tian). Shouwen Jie Zi (tafsiran dan huraian terhadap erti bentuk perkataan). Er Ya (kamus yang membicarakan sementik perkataan). Kuan Ing (kamus yang membicarakan bunyi perkataan). Pada dinasti Han Yang Xiong menghasilkan Fan Yen. Lui Si menghasilkan Yi Min (menggunakan kaedah samantik bunyi untuk menerangkan perkataan) dan Zhou De Qing menghasilkan Zhong Yuan Ying Ing. iii) Epoch Tamadun Xia, Shang, Zhou: Merupakan tamadun kuno cina Tamadan Chunqiu, Changguo: Merupakan zaman pertumbuhan ahli-ahli fikir dan pelbagai aliran falsafah. Tamadun dinasti-dinasti Cina o Dinasti Han merupakan zaman tamadun Konfusianisme dan tamadun lain diketepikan o Dinasti Tang merupakan zaman keemasan dari segi sosial masyarakat, politik dan pelbagai sistem Tamadun Kontemporari o Merupakan cabaran terhadap manusia dengan ekologi, manusia dengan masyarakat, manusia dengan etika dan cabaran-cabaran tamadun industri terhadap kehidupan manusia

5.4 MASYARAKAT DAN BUDAYA 5.4.1. Sistem masyarakat Sistem masyarakat merupakan lanjutan kepada sistem kekeluargaan. Dalam sistem masyarakat, tradisi mengutamakan order sosial dan lima perhubungan etika

108

5.4.2. Sistem kekeluargaan Ia menekankan kuasa bapa sebagai pusat dalam sistem kekeluargaan. Nilai sistem Sangkang (hubungan raja dengan pembesar, ayah dengan anak dan suami dengan isteri), Wu Chang (merupakan nilai-nilai seperti Ren; kemanusian, Yi; kewajaran/keadilan, Li; tatasusila/kesopanan, Zhi; kebijaksanaan, Xin; kepercayaan/amanah) Sistem ini menitikberatkan tentang: pandangan nilai sosial etika manusia. Pandangan nilai politik kuasa raja paling atas. Pandangan nilai order susun lapis mulia dan hina dalam masyarakat. Pandangan nilai kelompok negara dan keluarga. Pandangan nilai akhlak mengutamakan kewajaran/keadilan meringankan kepentingan Konsep Xiao (berbakti) merupakan asas pada Sistem Kekeluargaan dan Konsep Zhong (taat) merupakan asas pada Sistem Kenegaraan. Dalam masyarakat kuno, peranan keluarga amat penting. Sistem Zong Fa (leluhur warisan nenek moyang) memainkan peranan penting dalam perhubungan antara manusia dengan manusia. Masyarakat Cina kuno merupakan masyarakat pertanian. Oleh sebab itu hubungan fahaman Konfusianisme sangatlah tebal sehingga menentukan segala aspek dalam kehidupan, etika, budaya, politik, masyarakat dan kenegaraan. Budaya Konfusianisme merupakan akar umbi dalam masyarakat Cina tradisi. Ia juga memain peranan yang penting untuk mengekalkan warisan peradaban kuno. Ketetapan pembangun Jia Tianxia (mengkeluargakan seluruh alam) Pada masyarakat cina purba dahulu membahagikan konsep Ta Dong dengan Xiao Kan. Dunia Ta Dong merupakan sebuah masyarakat yang merupakan sepenuh kebaikan sepenuh keindahan ia seolah-olah dunia keemasan. Dunia Xiao Kan pula merupakan sesuatu yang gugur dengan pelbagai halangan. Perbezaan keduaduanya adalah dunia Ta Dong menganggap Tian Xia (seluruh alam/pemerintahan) sebagai milik masyarakat umum. Dunia Xiao Kan pula nenganggap Tian Xia (seluruh alam/pemerintahan) sebagai milik keluarga. Dunia Ta Dong tidak perlu perkara-perkara seperti kuasa, sistem dan peraturan. Dunia Xiao Kan pula adalah kelahirannya dari konsep Jia Tinxia (mengkeluargakan seluruh alam) maka hati manusia mula berubah dengan itu lahirlah pelbagai-bagai peraturan dan kekangan supaya dapat mengelakan perkara yang tidak diingini. Dunia Ta Dong merupakan kerajaan milik seluruh manusia. Dunia Xiao Kan pula merupakan kerajaan milik suku kaum. Dunia Ta Dong dalam penyerahan kuasa adalah belandas kepada sistem menyerah takhta sebaliknya Dunia Xiao Kan penyerahan kuasa berlandas kepada sistem warisan keturunan dan rampasan kuasa. Pergabungan Jia (keluarga) dan Guo (Negara) dengan corak politik cina Guo Jia (Negara merupakan tubuh bersama politik dan juga merupakan unit kuasa terhadap hak milik tanah. Orang barat menamakan state sebagai negara. Konsep state hanya mempunyai pengertian Guo (Negara) dan tidak mempunyai Jia (keluarga).

109

Guo Jia memiliki erti Guo dan juga Jia dengan tepat kita boleh menyatakan bahawa Guo adalah perluasan daripada Jia, dan Jia pula merupakan perkecilan daripada Guo. Oleh sebab itu Jia dan Guo ini digabung menjadi satu. Konsep Jia Ting Xia boleh la difahamkan sebagai monopoli kuasa oleh suku kaum dan juga boleh difahamkan negara dan keluarga merupakan corak kewujudan yang bersama. Panggilan untuk Guo dan Jia sebagai Guo jia menujukkan kuasa negara datangnya secara langsung dari kuasa bapa. Kuasa bapa pula merupakan perluasan kepada kuasa raja. 5.5 PELBAGAI AGAMA DALAM TAMADUN CINA 5.5.1 Agama Buddha dan Falsafahnya

Semenjak agama Buddha dari India di bawa masuk ke China dari dinasti Han sampai ke dinasti Tan, orang Cina telah meresapkan falsafah agama Buddha menjadi corak Cina. Agama Buddha yang penting terbahagi kepada aliran Tian Tai Zong, Wei Si Xong, Hua Yuan Zong dan Zen Du Zong. Agama Buddha telah menggunakan kaedah penafian untuk menyelesaikan segala persoalan di dunia mungkin seakan betul tetapi salah yang bergantung pada sistem ilmu pengetahuan. Ia berjuang untuk kebebasan dan pelepasan dari derita. Asas pemikiran agama Buddha terbahagi kepada empat iaitu : Teori Si Ti: Dalil yang sebenar iaitu dukacita, pengumpulan, kemusnahan dan prinsip. Teori sebab-akibat: Agama Buddha menganggap jutawan benda di dunia berasal dari kosong dan kelahirannya adalah saling bergantung dan sebab-akibat. Teori balasan: Agama Buddha menganjurkan teori baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Konsep balasan itu terbahagi kepada balasan pada dunia kini dan balasan pada dunia akan datang. Teori 3 kaedah: Segala makhluk di dunia ini saling berubah dan tidak kekal selama-lamanya, segala makhluk lahir kerana sebab-akibat, tidak ada sifat yang tersendiri. Oleh sebab itu, segala makhluk adalah impian kosong dan tidak boleh kekal selama-lamanya. Agama Buddha berkehendakan manusia mengosongkan segala yang dikejar supaya dapat membebaskan diri dari cengkaman iaitu sifat asal dan sifat benar dalam kesedaran secara langsung terhadap nyawa. Agama Buddha juga menganjurkan manusia supaya menjelaskan hati menampakkan sifat. Kaedah pemupukan ini diadakan supaya manusia dapat mencari jiwa rohaninya iaitu kesedaran dalaman. Falsfah agama Buddha adalah untuk membebaskan cengkaman naluri supaya manusia dapat membatasi keinginan nafsunya. 5.5.2 Agama Dao dan falsafahnya

Agama Dao merupakan agama yang sedia ada dalam warisan China. Ia menganggap Lao Zi sebagai ketua agamanya dan diperdewakan Lao Zi dan Zhuang Zi. Mereka memuja dewa dewi dan mencari kaedah untuk hidup lama. Mereka menganggap Dao sebagai daerah yang paling tinggi dari kalangan agama rakyat. Sejarah tertubuhnya agama Dao ini mempunyai masa yang panjang sejak dari Han Timor dan dinasti Wei Jen selatan dan utara. Agama Dao berkembang dengan pesatnya. Pada zaman Sue Tang merupakan zaman kegemilangannya. Konsep Dao merupakan asas kepercayaan agama Dao. Ia merupakan akar umbi segala kejadian, permulaan langit dan bumi yang dibentuk oleh lima elemen, melahirkan imej-imej jutaan benda dan punca kepada segala makhluk. Agama Dao menganggap Dao melahirkan nafas, nafas melahirkan segala benda. Ia meminjamkan aliran falsafah Dao, Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan jutaan benda. Ini merupakan tafsiran agama Dao terhadap punca segala makhluk. Satu membawa pengertian kasih sayang, dua membawa pengertian jimat cermat, tiga membawa pengertian tidak berani berlumba-lumba. Ketiga-tiga ini merupakan peraturan yang paling asas dalam agama Dao.

110

Budaya agama Dao bersumber pada Lao Zi dan Zhuang Zi mengenai bicara Dao. Lao Zi dalam Dao De Jingnya membicarakan tentang konsep Dao dan ini juga merupakan pegangan yang paling tinggi dalam agama Dao. Zhuang Zi juga mengemukakan konsep Zhen Ren (orang tulen), Zhi Ren (orang sempurna), Shen Ren (nabi/pendeta) dan Sheng Ren (orang dewa). Ini semua digunakan oleh agama Dao sebagai Sheng Xian. Buku Tai Bing merupakan teori agama Dao yang paling awal. Ia membicarakan tentang asas nafas utama dan pergabungan Yin Yang sebagai teori universal. Pandangan dewa dewi membantu Tian. Bentuk pemikirannya berlandaskan pada manusia dengan alam saling memberi kesan. Pengikutnya percaya kepada nasib dan pemupukan akhlak untuk usia yang panjang. Agama Dao juga mengakui tentang takdir. Ia juga menganjurkan mempelajari Dao. Teori agama Dao merupakan gabungan Konfusianisme dan Daoisme. Mereka juga menganjurkan pemupukan akhlak untuk mencapai usia yang panjang tidak lain tidak bukan iaitu mempelajari Dao, melakukan kebaikan, melaksanakan kelakuan anak yang berbakti, tidak meminum arak, tidak mengambil harta benda orang dan tidak melakukan perkara yang jahat. Ini semua merupakan intisari pemikiran kata larangan untuk mencapai akhlak agama Dao. 5.5.3 Agama Islam dan Falsafahnya Cina Muslim telah menggunakan kategori konsep Konfusianisme untuk mentafsirkan kitab-kitab ajaran agama Islam. Mereka dibawah kerangka pengajian tauhid memberi pengertian Teologi. Falsafah pemikiran agama Islam China merupakan hasil gabungan budaya pemikiran Konfusianisme dengan agama Islam. Kita boleh tinjau dari beberapa aspek seperti di bawah iaitu a) Konsep Zhen Yi (Kebenaran Yang Satu). Konsep Zhen Yi ini merupakan kepercayaan dan keimanan orang Muslim terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Cina Muslim telah menggabungkan Konsep Wu (Wu Ji, Tai Ji) dalam warisan falsafah Cina dengan Konsep Yi (Satu). Wang Tai Yi telah mengemukakan dalam sistem falsafah agama iaitu Zhen Yi (Kebenaran Yang Satu), Shu Yi (proses pendedahan) dan Ti Yi (pengenalan yang satu). b) Teori Pengenalan : Mengkaji benda untuk mencapai ilmu Dalam teori pengenalan, falsafah kuno China berlandaskan pada tafsiran pengajian dalil dinasti Song dan Ming. Pengkajian benda untuk mencapai ilmu adalah merupakan kesedaran naluri secara langsung, supaya mencapai kaedah dan cara untuk berkhidmat pada Tuhan Yang Maha Esa. c) Pandangan Takdir Pandangan takdir juga merupakan persoalan sifat manusia baik atau jahat. Ia menerima pengaruh dari konsep baik buruknya sifat manusia dalam Konfusianisme. Konfusius memperkatakan sifat manusia lebih kurang sama sahaja tetapi kebiasaan seseorang itu menyebabkan sifatnya berjauhan. Meng Zi pula memperkatakan sifat manusia semulajadi itu baik dan Xun Xi pula memperkatakan sifat takdir dan sifat peribadi. Dalam Islam menganggap takdir dan sifat baik buruk mempunyai hubungan dengan keimanan seseorang. Cina Muslim memperkatakan mengetahui sifat maka mengetahui takdir. Ini adalah jalan tauhid. Pemikiran akhlak Cina Muslim mengemukakan tiga aspek iaitu pandangan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, pemikiran ketaatan kepada Tuhan dan Raja dan pemikiran berbakti kepada kedua ibu bapa.

111

5.6 PANDANGAN SEMESTA DAN NILAI-NILAI Pandangan semesta tamadun Cina berasas pada Dao yang membawa erti berbeza pada aliran yang berbeza. Kerangka sistem nilai kepelbagaian dalam peradaban Cina Empat aliran falsafah iaitu Konfusianisme, Mosime, Daoisme dan Legalis merupakan ukuran sistem konsep nilai yang paling mempunyai pengaruh dan teoritikal. 1. Teori nilai akhlak Konfusianisme Renyi Konfusius merupakan pengasas dalam aliran Konfusianisme. Beliau adalah orang yang memperkembangkan dan mewarisi pandangan nilai akhlak dan budaya peradaban serta muzik pada zaman Zhou Barat. Ideologinya dikembangkan pada akhir zaman Chun qiu sampailah ke zaman Zhang Guo oleh Konfusius, Mengzi dan Xunzi. Konsep nilai mereka mempunyai kesamaan iaitu nilai aliran Konfusianisme berlandas kepada akhlak Ren Yi (kemanusiaan dan keadilan). Konfusius mengutamakan konsep Ren untuk menerangkan pandangan nilai Konfusianisme. Pandangan nilai akhlak Ren Yi dari aliran Konfusianisme telah menunjukkan orang budiman merupakan ukuran yang teratas. Orang yang mempunyai sikap kasih saying tidak dapat mengatasinya. Mengzi pula membicarakan kemanusiaan adalah manusia dan Xunzi pula menyatakan manusia memiliki nyawa, kehidupan, pengetahuan dan keadilan merupakan perkara yang paling penting. Bagi Konfusiaisme, nilai yang paling tinggi dalam akhlak adalah Ren Yi. Akhlak Ren Yi merupakan sifat asas manusia dan ini merupakan asas manusia sebagai manusia. Mengzi memperkatakan Ren merupakan hati manusia, Yi merupakan jalan manusia. Perlaksanaan akhlak Ren Yi merupakan asas, alat dan cara untuk mencapai nilai-nilai lain. Sekiranya manusia memiliki akhlak yang tinggi iaitu perikemanusiaan itu adalah cintakan manusia. Bukan sahaja terbentuk pada spiritual yang riang, harmoni, aman dan tetap serta berjiwa besar. Ini apa yang dikatakan orang yang berperikemanusiaan diam, riang, tidak bimbang, pasti mempunyai keberanian. Maka akan mencapai kegemilangan dan keamanan. Selain daripada itu, akan melaksanakan nilai indah, bijaksana dalam mencari ilmu, keindahan, melibatkan diri dalam politik dan berkumpul dalam masyarakat, di samping itu untuk menjelmakan nilai kebijaksanaan, maka, perlu menggunakan kemanusiaan untuk mempertahankan kebijaksanaan. Nilai politik iaitu pemerintahan berdasarkan akhlak. Nilai sosial iaitu berlandaskan kewajaran untuk bersatu. Maka, Konfusianisme menganggap Ren Yi merupakan segala nilai yang paling tinggi. Pemilihan nilai Ren Yi adalah semata-mata untuk merancang masyarakat yang ideal dan pembentukan keperibadian yang ideal. Oleh itu, timbulkan konsep Junzi (orang mulia), Shengren (pendita), Ren Zhen (pemerintahan kemanusiaan) dan Dezhi (pentadbiran berlandaskan peradaban). Segala nilai yang sesuai dengan akhlak Ren Yi maka merupakan pilihan, sebaliknya yang tidak sesuai maka tidak mempunyai nilai. Arah dan aktiviti pemilihan nilai seperti konsep selepas kewajaran barulah mengambilnya, mengorbankan diri untuk menyempurnakan kemanusiaan, mengenepikan kehidupan untuk mengambil kewajaran, ternampak kepentingan memikirkan kewajaran, pilih yang baik lalu diikuti, hanya perkara yang wujud kewajaran sahaja menjadi pilihan, bertahan kepada kewajaran tidak bertolak ansur. Teori nilai Konfusianisme adalah arah pengambilan nilai Yi (kewajaran/keadilan/perkara yang patut kita lakukan), konsep orang budiman dan pemerintahan berdasarkan kemanusiaan merupakan teori nilai yang ideal.

112

2. Teori nilai kepentingan Moisme saling mencintai, saling menukar kepentingan Moti merupakan pengasas kepada aliran Moisme. Beliau telah memetik sesetengah konsep nilai dari Konfusius seperti nilai Yi. Dia mengemukakan tafsiran baru tentang konsep Yi iaitu mempunyai makna kepentingan. Yi boleh menguntungkan manusia, oleh sebab itu, dia menyatakan Yi itu adalah kepentingan. Beliau mengemukakan pandangan nilai, saling menukar kasih sayang, saling menukar kepentingan, untuk menerangkan pandangan nilainya yang mengutamakan Yi dan mengutamakan kepentingan. Kedua-duanya merupakan nilai kepentingan dalam konsep pemilihan nilainya. Beliau mengemukakan pemilihan nilai yang paling tinggi adalah untuk berjasa dan untuk kepentingan rakyat. Beliau membahaskan intisari nilainya dari sudut kepentingan. Fungsi dan kewujudan nilainya seperti berikut : a. Terhadap survival manusia Keperluan yang paling asas pada manusia adalah survival. Maka segala keperluan utama untuk memenuhi keperluan survival seperti kepentingan pakaian dan makanan. Ia dapat mengekalkan nyawa dan juga dapat mengekalkan masyarakat. b. Perhubungan di antara kepentingan dengan akhlak Ren Yi Kepentingan merupakan kandungan asas dalam akhlak Ren Yi. Segala prinsip akhlak yang paling tinggi seharusnya berlandaskan kepentingan orang dan masyarakat. Sekiranya kepentingan manusia, negara, rakyat dan seluruh alam diabaikan maka, kata-kata Ren Yi tidak mempunyai apa-apa erti. Oleh itu, Mozi mementingkan cinta sejagat. Beliau mengemukakan pergabungan yang rapi di antara cinta sejagat dan pertukaran kepentingan. Beliau mengemukakan cintakan manusia dan pentingkan manusia merupakan dua aspek yang sama-sama penting. Cinta dan kepentingan tidak dibahagikan persoalan dalaman atau luaran. Akhlak dan kepentingan adalah satu badan. Pandangan ini telah mengatasi pandangan Konfusianisme yang memisahkan nilai kepentingan dengan akhlak. c. Terhadap pentadbiran negara. Mozi menganggap negara kaya mementingkan rakyat merupakan lambang asas pada pemerintahan kebajikan. Sekiranya setiap raja dan kerajaan yang mengutamakan aktiviti dan dasar pemerintahannya terhadap tiga perkara, iaitu kepentingan atas adalah langit, kepentingan pertengahan adalah hantu, kepentingan bawah adalah manusia. d. Mozi merupakan kepentingan pertengahan rakyat sebagai nilai ukuran perbahasannya. Mozi menggunakan tiga kaedah sebagai ukuran perbahasannya. Ini bererti setiap perbahasannya itu, benar atau tidak, bernilai atau tidak tertakluk kepada penentuan kegunaan aktiviti politik. Iaitu apakah semua perkara ini mendatangkan kepentingan kepada negara dan rakyat jelata. e. Terhadap penilaian perlakuan manusia. Mozi menganjurkan pergabungan di antara motif dan kesan. Beliau menegaskan kepentingan kesan sebagai ukuran penilaian. Kandungan pada kesannya adalah untuk kepentingan rakyat jelata. Mozi membahaskan perhubungan nilai di antara hidup dan kepentingan, di antara kewajaran dengan kepentingan, di antara politik dengan kepentingan, di antara kata-kata dengan kepentingan, di antara hasrat dengan jasa. Semuanya dituju ke atas pemilihan nilai. Pemilihan nilai kepentingan Moisme terletak pada pembinaan keperibadian yang ideal iaitu mengutamakan keperibadian yang mempunyai kepentingan istimewa iaitu mementingkan manusia sebagai tujuan kehidupan yang paling tinggi. Beliau menyatakan semangat untuk melaksanakan nilai ini iaitu katakata pasti boleh dipercayai, tindakan pasti boleh menghasilkan kata-kata dan kelakuan mestilah selari. Pandangan nilai kepentingan Moisme adalah ditunjukkan pada perancangan masyarakat yang ideal iaitu mengutamakan akhlak, saling mencintai dan saling menukar kepentingan dan juga melaksanakan politik yang mengutamakan kebijaksanaan dan sistem yang mengutamakan kesamaan. Di samping itu, melaksanakan masyarakat yang mengutamakan budaya yang berkualiti.

113

Nilai kepentingan Moisme secara langsung merupakan prinsip pemilihan nilai mereka. Prinsip itu ialah dalam kepentingan mengambilnya, dalam kepentingan memilih yang besar, dalam kecelakaan memilih yang kecil. Mozi berkata dalam pemilihan nilai, mestilah merupakan prinsip yang paling tinggi iaitu memilih kepentingan, prinsip yang paling baik dalam pemilihan adalah dalam kepentingan pilih yang besar. Prinsip yang berharga adalah dalam kepentingan, pilih yang utama. Prinsip yang bernilai dalam kecelakaan pilih yang kecil. Beliau menganggap daya penyesuaian merupakan pilihan nilai kepentingan. Keseluruhan nilai di bawah langit ini bergantung kepada kekuatan penciptaan tenaga dan juga sumber nilai ekonomi. 3. Teori nilai natural Daoisme naturalisme dan Wuwei Laozi dan Zhuangzi merupakan wakil aliran Daoisme dalam erti kata, mereka mempunyai kualiti penyair dan kebijaksanaan ahli falsafah. Mereka telah mengambil perhatian terhadap masyarakat dan kehidupan manusia. Mereka telah mengemukakan sistem konsep dan nilai iaitu, naturalisme dan Wuwei (tanpa kegiatan). Daoisme menganggap pemilihan nilai yang paling tinggi dalam masyarakat dan kehidupan manusia adalah terletak pada naturalisme dengan tanpa bergiat. Konsep naturalisme dan Wuwei ini membawa satu sikap terhadap dunia tidak diganggugugat dan tidak mempunyai kehendak peribadi. Segala-galanya mengikut kudarat alam, tidak menekankan keadaan survival diri sendiri, bebas dengan sebebas-bebasnya pada daerah kerohanian. Konsep natural membawa erti tanpa keperluan peribadi, tanpa perlakuan yang gila, tidak memaksa, semuanya mengikut proses dan keadaan alam semulajadi. Konsep natural ini juga membawa maksud keadaan survival. Wuwei adalah konsep yang membawa keadaan tubuh itu sendiri. Penekanan kedua-duanya berbeza tetapi yang sebenarnya konsep Wuwei adalah natural dan natural itu adalah Wuwei. Maka, Laozi berkata, manusia menteladani bumi, bumi menteladani langit, langit menteladani Dao dan Dao menteladani alam(natural). Daoisme menganggap konsep natural dan Wuwei mempunyai pengertian yang penting dalam perkembangan dan kewujudan manusia. Ia mengatasi segala nilai yang paling tinggi dan ia juga merupakan asas kepada segala nilai. Kita boleh tinjau beberapa pengertian di bawah ini : a. Konsep natural dan Wuwei itu boleh menjaga keseluruhan kehidupan dan mempertahankan tubuh badan manusia dalam erti kata mengekalkan nilai nyawa manusia. Laozi sangat-sangat menghargai nyawa. Dia menentang terhadap terlampau menggunakan nyawa. Oleh sebab itu, dia menganggap harus menjaga kemuliaan diri dan kepentingan diri. b. Konsep natural dan Wuwei boleh membuat manusia kembali ke sifat asal yang sederhana, mengekalkan sifat asal manusia. Beliau menganggap perkembangan peradaban manusia seperti tamak kepada keinginan, perlumbaan dan persaingan mengutamakan kepentingan diri, menipu. Maka, sifat manusia makin hari makin berubah. Sekiranya mengikut natural maka melaksanakan natural, sifat manusia akan kembali ke kesederhanaan. c. Konsep natural dan Wuwei merupakan cara dan jalan untuk mencapai kebebasan kerohaniah. Laozi menganggap tentang Wuwei dan tidak diperlakukan, Zhuanzi pula menganggap Wu buwei merupakan satu kebebasan dan Wuwei itu adalah natural. Melalui natural Wuwei boleh mencapai tahap kebebasan yang mutlak. d. Konsep natural dan Wuwei boleh melaksanakan nilai politik dalam pentadbiran seluruh alam. Prinsip asas dalam pentadbiran Laozi dan Zhuangzi adalah Wuwei.

114

Arah tuju nilai natural dan Wuwei adalah untuk menjelmakan keperibadian manusia. Daoisme menganggap nilai yang ideal dan arah tuju adalah berdasarkan naturalisme dan Wuwei. Zhuangzi menganggap terhadap pemilihan nilai dan penentuan nilai ialah berlandaskan sikap bertentangan. Beliau menganggap nilai atau tidak bernilai, nilai positif atau negatif, nilai tinggi atau rendah merupakan perkara yang bertentangan. Ukuran pemilihan dan penentuan nilai bertentang ini adalah menunjukkan pandangan beliau. Aliran Daoisme berbeza dengan Konfusianisme, Moisme, Legalis serta orang biasa yang dikejarkan adalah nilai yang diperlakukan, tetapi mereka ini mencari nilai yang paling rendah. Semuanya berlandaskan nilai yang diperlakukan iaitu dicipta, dicari dan diambil. Tetapi nilai naturalisme dan Wuwei itu adalah cara dan sikap itu sendiri, dan tujuan nilai naturalisme dan Wuwei juga merupakan jalan untuk menjelmakan nilai. 4. Teori nilai kuasa aliran Legalis sistem nilai kuasa Aliran Legalis merupakan wakil pemikiran kuasa kebangkitan di zaman Chunqiu dan Zhang Guo. Pemikiran ini sesuai dengan kebangkitan perlbagai negara pengerang dalam sistem feudal dan juga perkembangan kelahiran perhubungan tanah feudal. Aliran Legalis merupakan aliran yang menekankan kepada kuasa undang-undang dan kaedah. Aliran Legalis menganggap, sifat manusia adalah buruk. Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan prinsip, oleh itu beliau membicarakan dari aspek pembangunan perundangan. Menggap konsep nilai berkembang mengikut zaman dan juga berubah mengikut perubahan sejarah. Aliran Legalis membicarakan persoalan nilai, lebih menekankan pada wilayah politik. Dalam perlaksanaan nilai adalah mengandungi pada kuasa raja. Kuasa raja merupakan suatu kedudukan yang paling penting dalam penentuan dan pengawalan sistem perundangan. Beliau menegaskan tentang sistem nilai kuasa. Aliran Legalis membicarakan nilai kuasa raja iaitu raja, autoriti, perundangan dan kaedah. Dalam sejarah pemikiran Cina terbahagi kepada perkara-perkara penting seperti : a. Raja merupakan nilai yang paling tinggi dalam kalangan manusia. Prinsip langit merupakan gantian kepada diri dan raja juga lambang pertolongan untuk rakyat. Raja juga merupakan jantung hati negara. Raja juga disesuaikan dengan langit dan bumi. b. Kuasa adalah alat dan modal untuk mentadbirkan seluruh alam dan mentadbir pembesar-pembesar dan rakyat. Kedudukan raja mempunyai perlindungan. Raja mempunyai asas kewibawaan dan sumber kuasa pemerintah. c. Sistem perundangan merupakan perkara yang paling berharga dalam mentadbirkan masyarakat. Nilainya terletak pada keadilan, kesaksamaan, sama-rata, jelas, dalam erti kata membawa kepentingan masyarakat umum. Melaksanakan prinsip keadilan, mentadbir rakyat dengan saksama, menggariskan kuasa dan kepentingan. d. Autoriti merupakan alat untuk mengawasi pembesar. Raja boleh mengawasi aktiviti-aktiviti pembesar seperti jasa dalam politik dan bakat seseorang pembesar. Begitu juga dalam kaedah asas dalam menentukan kurniaan dan hukuman pemilihan dan perlantikan. Raja, kuasa, undang-undang, autoriti dan kaedah merupakan empat jenis nilai yang penting yang harus mendapat kesatuan dalam asas kuasa raja supaya dapat membentuk satu sistem nilai yang sempurna. Aliran Legalis berlandaskan kuasa dan pemilihan nilai berdasarkan undang-undang untuk membentuk keperibadian yang ideal. Beliau mengemukakan pandangan mengenepikan hati yang selfish untuk

115

melaksanakan keadilan masyarakat. Mengenepikan keperibadian untuk mengambil perundangan masyarakat. Dalam memperkembangkan kepentingan raja dan kepentingan undang-undang, maka ia perlu perubahan undang-undang. Kita boleh lihat perbezaan peribadi yang dibentuk oleh aliran yang berbeza-beza seperti aliran Konfusianisme menekankan peribadi berbentuk akhlak. Aliran Moisme menekankan peribadi berbentuk keperwiraan. Aliran Daoisme peribadi berbentuk manusia bertapa dan Aliran Legalis pula mengemukakan peribadi berbentuk politik dan perundangan. Aliran Legalis mengutamakan masyarakat yang paling ideal adalah masyarakat yang berdasarkan pemerintahan perundangan. Keistimewaan politik Aliran Legalis adalah berdasarkan pemerintahan pusat, keistimewaan ekonomi pula adalah berlandaskan pertanian sebagai asas utama. Industri dan perdagangan merupakan perkara yang kedua. Dari segi budaya, aliran ini menegaskan perundangan pegawai sebagai budaya utama. Aliran Legalis berlandaskan pada kuasa raja yang paling penting sebagai pemilihan nilai. Kepentingan merupakan arah dan asas kuasa. Teori ukuran nilai semuanya berlandaskan kepentingan dan perlaksanaan nilai juga terletak atas prinsip yang sama. Dalam ukuran nilai mereka menganggap kepentingan sebagai perlaksanaan, kurniaan dan hukuman. Penilaian kata-kata dan tindakan, perbezaan penilaian baik dan buruk, penilaian seni semuanya berlandaskan ukuran ini. Sekiranya sesuai dengan kehendak kepentingan, maka ia diiktirafkan sebagai bernilai kalau tidak sebaliknya. Dalam perlaksanaan nilai, aliran Legalis menekankan fungsi perlaksanaan kuasa yang sebenar. Kuasa memainkan peranan penting dalam pembentukan negara dan ketenteraan. Segala kepentingan mestilah berlandaskan ukuran ini. Konsep nilai aliran Legalis tidak sama dengan fahaman Konfusius yang berlandaskan kesabaran berjiwa besar, tidak sama dengan Moisme yang berlandaskan keadilan dan tidak sama dengan Daoisme yang berlandaskan kepada super realiti. Tetapi aliran Legalis ini lebih realiti dari Konfusianisme, lebih terbuka dari Moisme, lebih positif dari Daoisme. Di antara ahli-ahli fikir, ahli Legalis yang mempunyai semangat pembaharuan dan positif. Oleh sebab itu, aliran Legalis sesuai dengan pentadbiran sosial. Tetapi kelemahannya di bawah syarat-syarat sejarah yang tertentu pada waktu itu yang lebih menekankan sifat realiti dan sifat kepastian iaitu aliran Konfusianisme dengan pemerintahan berlandaskan kemanusiaan. Moisme pula dengan kerajaan cinta sejagat. Daoisme pula dengan negara aman, damai dan natural. Keempat-empat aliran falsafah sistem pandangan nilai walaupun tidak dapat menunjukkan keseluruhan pandangan nilai pada zaman Chunqiu Zhangguo, tetapi telah menunjukkan kerangka nilai pada waktu itu. Dilema nilai pada pra-Qin yang paling penting adalah pertembungan di antara keempatempat aliran. Perbezaan dalaman keempat-empat aliran ini, dalam persamaan yang besar ada perbezaan yang kecil. Ini melambangkan pembentukan teori nilai bangsa Cina dan juga merupakan asas penentuan konsep nilai budaya Cina. Pengaruhnya sangatlah besar.

116

5.7 PENCAPAIAN DALAM PELBAGAI BIDANG Kesusasteraan, Kesenian, Sains dan Teknologi Cina # Kesusasteraan Puisi: Shi Jing (sastera realiti di utara) dan Chucu (sastera romantik di selatan) Sungai Kuning merupakan pusat pertumbuhan peradaban di utara Chang Jiang merupakan pusat pertumbuhan peradaban di selatan Konfusianisme merupakan wakil aliran pemikiran di utara Daoisme merupakan wakil pemikiran di selatan Dinasti Tang merupakan zaman keemasan puisi Dinasti Song merupakan zaman keemasan lirik (Ci)

Prosa: Fu merupakan bentuk prosa dinasti Han Drama: Dinasti Yuan, merupakan zaman keemasan drama. Tokoh utama adalah seperti Guan Han Qing dan Wang Shi Fu Chuan Qu dan Kun Qu merupakan bentuk drama yang lain Fiksyen: Dinasti Ming dan Qing merupakan zaman keemasan fiksyen Sanguo Yanyi (roman tiga negara) Honglou Meng (mimpi lonteng merah) Shuihu Zhuan (kisah pinggir air) Xiyou Ji (perjalanan ke barat) Jin Ping Mei (emas vas plum) # Kesenian Muzik Klasik. Kaligrafi. Seni lukis. Seni pembinaan.

# Sains dan Teknologi Cina Keistimewaan Sains dan teknologi cina lama menekankan pada dua aspek iaitu sifat kegunaan dan pandangan keseluruhan. Kejayaan sains dan teknologi lama cina adalah seperti catatan rekod kajian cuaca, pengukuran bentuk langit, kaedah takwim. Dalam aspek teori Yin Yang (merupakan satu pandangan pembentukkan kuasa alam yang bertentangan ia melalui proses pertentangan pergabungan dan peruabahan) dan Wu Xing (lima elemen iaitu logam, kayu, air, api dan tanah). Teori Yin Yang dan Wu Xing merupakan asas falsafah dalam perkembangan sains dan teknologi cina, ilmu perubatan anatomi dan ilmu menjaga kesihatan. Bidang sains dan teknologi cina mengandungi pelbagai aspek seperti ilmu pertanian, ilmu matematik, astronomi, kalendar, ilmu farmatologi, geologi, fizik, kimia, biologi, arkitek, teknik tenunan, melombong emas dan teknik pelayaran.

117

Dari aspek perubatan terdapat ilmu perubatan tradisi cina dan ilmu farmatologi cina. # Ilmu farmakologi cina Pada masa negara berperang dan dinasti Qin dan Han sudah terbentuk teori ilmu perubatan cina. Karya-karya yang mewakilinya ialah : 1. Huangdi Naijing. Buku ini disusun semula pada dinasti Tang dan Song sebanyak 18 jilid, 162 bab. Buku ini membicarakan anatomi manusia pada keseluruhan. Setiap bahagian mempunyai hubungan diantara satu sama lain. Ia tidak boleh dipisahkan. Buku ini juga menekankan pentingnya perhubungan bahagian dengan keseluruhan tubuh badan manusia dalam merawati penyakit. 2. Shang Han Cai Bin Lun (bicara rampaian penyakit dari jangkitan dingin). Buku ini juga dari segi sistem teori membicarakan dengan konsep keseluruhan iaitu persekitaran alam dan penyakit mempunyai hubung kait dengan kesihatan manusia perubahan cuaca boleh membuat timbulnya pelbagai penyakit oleh sebab itu buku ini memberi perhatian hubungan penyakit dengan perubahan cuaca persekitaran oleh sebab itu cara pengubatannya mestilah mengikut faktor waktu, tempat dan manusia untuk merawati dengan tepat. > Teori Yin Yang i) Teori Yin Yang merupakan percanggahan pertentangan dari dua aspek positif dan negatif sesuatu benda. ii) Ia juga saling bergantung di antara satu sama lain dan ia juga saling melenyap dan menghidup antara satu sama lain > Konsep Wu Xing i) ii) Wu Xing terdiri daripada lima elemen iaitu logam, kayu, air, api dan tanah. Konsep ini saling mengawal dan saling mengatasi antara satu sama lain seperti api dengan air

Rukun perubahan lima elemen dapat dilihat melalui Kitaran Produktif :

Kayu menyalakan api

Api menghasilkan bumi

API

Bumi melahirkan logam

KAYU AIR
Air menghidupkan kayu

LOGAM
Logam menghasilkan air melalui kondensasi

118

Buku Huang di Naijing banyak mengambil dari teori ini untuk menerangkan kerangka organisasi anatomi manusia, dari segi perkembangan penyakit, dalil penyakit dan penyebab penyakit yang boleh menjadi tontonan dalam mengubati dan merawati penyakit itu. Teori Yin Yang merupakan percanggahan pertentangan dari dua aspek positif dan negatif sesuatu benda, ia juga saling bergantung di antara satu sama lain dan ia juga saling melenyap dan menghidup antara satu sama lain. Ia juga boleh berubah mengikut gerakan dua aspek positif dan negatif. Anatomi Yin Yang bertentangan, perimbangan dan penyesuaian. Sekiranya berlaku keadaan sebaliknya maka seseorang itu akan mendapat penyakit. Buku Huangdi Naijing boleh dibahagikan kepada 6 aspek, iaitu : 1. Dari aspek kesihatan : Diluar tubuh badan manusia merupakan sifat Yang dan dalaman tubuh badan manusia merupakan sifat Yin. 2. Aspek kedua dalil penyakit : Sekiranya sifat Yin mengatasi maka seseorang yang bersifat Yang itu akan jatuh sakit, jika Yin mengatasi maka seseorang bersifat Yang akan sakit. Sekiranya Yang akan mengatasi maka bersifat panas dan sekiranya Yin mengatasi maka bersifat dingin. 3. Aspek penentuan penyakit :Seseorang doktor yang baik dapat meneliti wajah dan tekanan nadi untuk membezakan sifat Yin atau Yang. 4. Penyesuaian pengimbangan anatomi : Sekiranya seseorang sifat Yin-nya rata Yang-nya tersembunyi maka masih boleh diubati jiwanya. Sekiranya Yin dan Yang terpisah sudah maka nyawanya akan lenyap. 5. Aspek pengubatan: Sekiranya penyakit bersifat Yang maka diubati dengan Ying dan sebaliknya. Sekiranya penyakit bersifat dingin maka diubati dengan sifat panas dan sebaliknya. 6. Pengunaan perubatan : Seseorang doktor harus membuktikan perhubungan ubat yang bersifat Yin Yang dengan penyakit bersifat Yin Yang. Ia boleh memperbaiki atau pulih sedia kala dari penyakit yang ditimbulkan oleh ketidak seimbangan fenomena Yin Yang. > Pembentukan Sistem Teori Perubatan Bangsa Hui Punca pemikiran perubatan bangsa Hui. o Radzi (864-932) o Mewarisi teori Falsafah Alam Tabii Yunani dan teori Falsafah Agama Islam. Menganjurkan teori Zhen Yi (The true One) untuk menerangkan pembentukan makhluk sejagat Dunia besar dan dunia kecil serta juga makhluk merupakan hasil pengaliran cahaya Zhen Yi (The True One) Menganggap makhluk di langit dan di bumi lahir dari pengaliran cahaya Sifat benda yang dingin, panas, kering, basah lahir daripada Yin (wanita) Teori Zhen Yi (The True One) telah diperkatakan oleh Wan Tai Yi dan Liu Zhi. Mereka menggunakan istilah Cina untuk memperkatakan teori 7 elemen Sistem teori perubatan Bangsa Hui mewarisi perubatan Arab Tafsiran falsafah terhadap keistimewaan tubuh badan manusia, fizikal dan sistem pengimbangan penyakit mengemukakan 4 elemen :- api, air, angin dan tanah Sistem teori ilmu perubatan Bangsa Hui berlandaskan kepada asas teori nafas permulaan (Yuan Qi) Yin Yang dan tujuh elemen merupakan kerangka kepada teori itu.

119

Zhen Yi : Tuhan yang satu, iaitu sesuatu yang mutlak dan hanya yang satu, adalah Tai Chu merupakan faktor yang pertama. Kebenaran yang satu (Hanya satu secara mutlak adalah benda yang benar)

Yuan Qi : Nafas utama (Material yang pertama permulaan bagi jutaan benda yang ada)

Yin Yang : Jantina (Yin adalah senyap dan Yang adalah pergerakan. Ia merupakan proses pergantungan kelahiran)

Si Yuan : 4 elemen :- air, api, angin dan tanah merupakan penentuan langit dan bumi

San Zi : 3 perkara (kayu, emas dan hidup) merupakan permulaan lahir makhluk

Chi Xing : 7 elemen (air, api, angin, tanah, kayu, emas dan hidup) > Sistem falsafah dalaman Hui Hui Yao Fan Menentukan sifat pemikiran pertunjukan dalam ilmu perubatan Dipengaruhi pemikiran falsafah zaman Yunani lama Menerima Teori 4 elemen tanah, api, air, angin Buku Yi Dian menyatakan setiap tubuh badan dihasilkan 4 elemen natural yang mana : Api dan angin adalah ringan Air dan tanah adalah berat Xi Bo Ke La Di memperkembangkan Teori 4 elemen kepada Teori 4 jenis cecair : i. Hempedu kuning ii. Hempedu hitam iii. Darah iv. Air ludah Mengemukakan 4 sifat iaitu sejuk, panas, kering dan basah yang memberi kesan terhadap manusia di mana sifat seseorang diwakili jumlah cecair yang terdapat dalam badannya Buku Yi Dian membahagikan 4 sifat ini kepada 4 tahap yang mana tahap pertama adalah paling ringan manakala tahap keempat adalah paling ketara Teknik 4 sifat ini digunapakai di dalam rawatan tulang dan akuapuntur

> Sumbangan Hui Hui Yao Fan (Preskripsi Hui Hui) terhadap teori perubatan Bangsa Hui (Cina Muslim) i. Sejak kemasukan budaya Islam, ia telah memperkenalkan pemikiran falsafah baru. Ini bertembung dengan perubatan tradisi Cina.

120

ii. Sumbangannya seperti berikut : Memperkayakan ilmu herba perubatan tradisi Cina dengan penulisan dan pembawaan masuk kitab perubatan Menyebarkan pengetahuan terhadap geografi, asal usul, herba-herba yang diperkenalkan Pembawaan masuk bahan perubatan dan preskripsi Arab Pelaksanaan perawatan oleh doktor Cina Muslim Hubungan perubatan Islam dan perubatan tradisi Cina iii. Memperkenalkan pengetahuan tentang jenis, fungsi dan punca perubatan itu. iv. Mengenalpasti faktor-faktor penyakit dari aspek penyakit antaranya : Udara (keadaan cuaca panas, dingin, basah dan kering) Perasaan (kegembiraan dan kemarahan yang melampau, ketakutan dan kebimbangan) Makan dan minum (mabuk, terlalu kenyang, makanan dan minumum membawa simptom dingin, makanan kotor, makanan dan minuman yang terlalu dingin atau panas) Kehidupan dan tempat tinggal (terlalu letih, hubungan kelamin terlalu kerap, kurang tidur) Kecederaan (jatuh, luka, gigitan haiwan) Keracunan (makanan, sentuhan bahan beracun, haiwan berbisa) v. Mengenalpasti faktor-faktor penyakit dari aspek perubatan antaranya : Sifat lemah (basah, kering, panas, dingin) Basah, panas, kering, lembap, nafas tersekat, batuk berkahak, berair, darah hitam dan lain-lain Organ dalaman Anatomi, faktor penyakit berlanjutan, kedudukan perubahan penyakit # Bidang Astronomi Dalam sejarah raja-raja Cina, menganggap imej alam mempunyai hubungan yang langsung dengan takdir pemerintahan raja-raja. Oleh sebab itu mereka memandang berat tentang kaedah astronomi walaupun pada peringkat awal tidak menunjukkan cara saintifik tetapi dalam sejarah Cina, mereka menganggap perkiraan astronomi sangatlah penting. Dari dinasti ke dinasti, kita dapati pembentukan pentas pemerhatian terhadap perjalanan bintang-bintang dan ilmu astronomi. Bidang ini juga dapat meneliti perubahan cuaca untuk kegunaan pertanian. > Sumbangan Cina Muslim dalam bidang Astronomi @Ma Yize, pelopor astonomi Islam Kedatangan Jamaludin ke China merupakan titik permulaan kemasukan bidang astronomi di China Ma Yize mengarang buku astronomi bertajuk Ying Tian Li Beliau diberi jawatan Qing Tian Jian Zheng @Jamaluddin dan Hui Hui Si Tian Jian Melengkapi dan memajukan sistem pengiraan kalendar China Jawatan Hui Hui Si Tian Jian mempunyai seramai 37 orang yang antaranya pernah dijawat oleh : Jamaluddin Ai Xue Ismail Zhang Si Ku Siding

Antara jasa-jasa mereka adalah :

121

Pertama Membawa masuk sebilangan besar buku Hui yang mana kandungan buku mencakupi aspek astronomi, matematik, penilikan, kimia, perubatan, sastera, falsafah, sejarah dan sebagainya. Buku astronomi dan matematik adalah terbanyak. Buku Tian Wen Da Ji dihasilkan oleh Tolemi manakala buku Ha Ke Mu dihasilkan oleh Ibnu Yunus Guo Shoujing telah menghasilkan buku Ma Da Ba Li dan Shou Shi Li. Kedua Proses penciptaan alat astronomi telah diterapkan bersama ilmu astronomi yang mana unsur seperti bentuk 28 jenis buruj dipahat di atas Tian Qiu Yi. 28 jenis buruj atau 28 She atau 28 Xing merupakan lintasan orbit yang digunakan oleh ahli astronomi untuk memerhatikan peredaran cuaca dan 7 planet. Ketiga Mengubahsuai bentuk kalendar yang lebih lengkap Dua kalendar utama adalah Wan Nan Li yang dihasilkan oleh Jamaluddin dan Hui Hui Li yang dihasilkan oleh Ismail. Keempat Menyebarkan ilmu matematik ke China. Menggunakan Duo Lei, Zhao cai, Guo Gu, Gu Shi Zhi Fa untuk mencipta Shou Shi Li @ Kerja Astronomi oleh Ma De Lu Din dan anaknya Kerjanya diterjemahkan oleh seorang ulama islam, Ma Ha Ma Hui Hui Li Fa siap diterjemahkan oleh Ma Sha Yi Hei @ Hui Hui Li Fa dan Qi Zheng Tui Bu Mengekalkan dan mengubahsuai Hui Hui Li Fa supaya ia dapat berkembang luas Menyusun semula dan mengubahsuai Hui Hui Li Fa serta menambah sebilangan nota kaki serta memperbaiki isi kandungan yang tidak terdapat dalam teks asal sebelum itu Menambah 10 naskah jadual kalendar. Hui Hui Li Fa mempunyai 29 naskah Li Cheng Biao. Fungsinya adalah menyediakan jadual yang menyenangkan ramalan cuaca dalam pertanian. Dalam Qi Zeng Tui Bu, bilangan yang sedia ada dalam Hui Hui Li Fa telah ditambah dalam Qi Zeng Tui Bu Penerbitan naskah pertama jadual perbandingan bagi nama-nama planet dan bahasa China dan Barat Buku astronomi terjemahan Ming @ Penciptaan 7 peralatan astronomi Pada tahun 1267, seorang ahli astronomi bangsa Hui, Jamaluddin mendirikan sebuah pentas astronomi Dia mempelajari dan mencipta alat astronomi seperti: i) Dhatu al halaqi ii) Dhatu Su Shu Batai iii) Rukhmani-i-Muwjja iv) Rukhama-i-Mustaiya v) Kura-i-sama vi) Kura-i-ard vii) Asrolabe Alat-alat ini digunakan untuk memerhatikan langit di waktu siang dan malam serta memastikan waktu musim

122

Jamaluddin telah mengarang Hui Hui Li

# Bidang Matematik Dalam aspek matematik telah mencipta sistem nilai anjakan angka puluh. Pada dinasti Wei Jin Selatan dan Utara terdapat kaedah perkiraan seperti Jiu Chang Suan Shu. Pada dinasti Song dan Yuan terdapat juga ilmu kira-kira. # Empat Penciptaan Agung Teknik membuat kertas Percetakan Bahan letupan Kompas

5.8 IKTIBAR TAMADUN CINA HARI INI DAN INTERAKSI DENGAN TAMADUN LAIN 5.8.1. Iktibar Keruntuhan sistem moral Hakisan sistem kekeluargaan Perkembangan budaya ke arah ekstrimis Cabaran zaman moden terhadap hubungan manusia dengan ekologi, masyarakat, politik dan sistem nilai etika. Interaksi budaya cina dengan Barat. Kemasukan budaya barat telah mengubah kerangka budaya cina. Cina bermegah dengan negara yang berpegang teguh pada Liyi (peradaban). Sebelum perang candu, warisan budaya cina pada dasarnya mengikut dasar tertutup dan mempertahankan ortodoks, ia berada dalam keadaan yang tetap tetapi selepas runtuhnya masyarakat feudal dan selepas perang candu intelektual cina seperti: Wei Yuan (1794-1857) telah menghasilkan buku pada 1842 bertajuk Hai Guo Du Zhi (catatan negara maritim) telah mengemukakan dua pendapat iaitu, memecahkan pandangan tradisi dalam membahaskan perbezaan Hua Yi (orang cina dengan barbarian). Yang kedua, Mengemukakan cadangan mengunakan barbarian untuk mengawal barbarian. Beliau masih lagi bermegah pada teori Tian Ceo Da Guo (negara besar). Negara-negara dan bangsa selain daripada Hua Xia yang lain itu dilihat sebagai barbarian dengan konsep yang mundur. Tujuan beliau menghasilkan buku ini adalah untuk menggunakan barbarian menyerang barbarian. Beliau bertujuan untuk mengunakan teknologi mengawal barbarian. Yen Fu (1853- 1921), beliau telah menterjermahkan buku Adam Smith Wealth of Nation dan karya-karya sarjana barat dari teori evolusi prinsip sosialogi dan kaedah logik. Kan You Wei (1858-1927), beliau telah banyak memperkenalkan budaya barat dan beliau juga merupakan pemimpin dalam gerakan perubahan Wei Xin. Beliau juga telah menghasilkan kajian kitab palsu pengajian baru. Disamping itu Tan Si Tong 1865-1898 ikut bersama memperkenalkan gerakan perubahan. Beliau mengemukakan teori pengajian Ren. Beliau juga memperterjermahkan sains alam tabii dari barat lebih daripada 100 buah buku. Beliau ingin mengubahkan kerangka budaya cina dan mendampingkan diri dengan demokrasi dan kesedaran kuasa rakyat. Sejak kekalahan peperangan diantara cina dengan jepun pada tahun 1894. Sarjana-sarjana cina telah memperjuangkan untuk mengerakkan minda rakyat dan mengubah intelektual rakyat dengan tujuan memperkuatkan negara. Beliau telah membawa masuk teori evolusi, konsep kebebasan. Liang Qi Chao telah mengemukakan tiga aspek iaitu dari rasa tidak puas hati tentang peralatan dan senjata.

123

Yang kedua rasa tidak puas hati tentang sistem, yang ketiga rasa tidak puas hati dari aspek asas budaya. Chang Zi Tong (1837 1909), beliau mengemukakan pengajian cina sebagai badan utama pengajian barat pula sebagai kegunaan. Beliau juga mengemukakan San Kan Wu Chang sebagai asas utama dalam sistem konfusianisme. Sains dan teknologi barat pula sebagai fungsi kegunaan . Pendapat fungsi dan budaya cina tentang asas dan kegunaan, tujuan utama inetlektual cina adalah untuk menganjurkan pengajian cina sebagai asas dan pengajian barat sebagai kegunaan. Demi mengekalkan ideologi konfusianisme. Yen Fu telah mengemukakan perbandingan tamadun diantara timur dan barat. Pada kesimpulannya kita boleh bahagikan kepada 3 pandangan pemikiran hasil dari pertembungan diantara cina dengan barat iaitu aliran secara menyeluruh menerima pengaruh budaya Yang kedua, budaya timur dan aliran pemulihan kuno. Yang ketiga iaitu pemikiran Marxisme dan aliran gabungan budaya lama dan baru. Ketiga-tiga aliran ini saling membahas diantaranya dan menuju kearah sejarah budaya cina dan kesan sosial yang berlainan. Yang pertama aliran secara menyeluruh menerima pengaruh budaya barat Orang-orang yang memperjuangkan aliran ini seperti Hu Shi, Wu Yu Hui, Zhang Tong Sun, mereka telah membahaskan kelemahan budaya timur dan kebaikan budaya barat. Mereka membuat kesimpulan tamadun terkini dunia barat boleh memenuhi kehendak keperluan rohaniah manusia cina, jauh yang boleh kita mimpikan tamadun lama dunia timur. Zhang Tong Sun, menganjurkan negara cina seharusnya dengan sepenuh menerima tamadun barat dan mengikut jalan ini sepenuhnya. Wakil yang pertama untuk masa ini ialah Liang Shu Yin, Jiao Si Lei, Zhang Jun Lei, Feng You Lan, He Lin. Yang kedua aliran pemulihan kuno Selepas kegagalan revolusi Xin Hai sampailah kepada gerakan 4 Mei telah berlaku perubahan yang besar dari pengertian budaya iaitu yang pertama kegagalan revolusi Shang Hai dan kegagalan perang dunia yang pertama membuktikan jalan tamadun dunia barat tidak boleh diterima. Kan You Wei merupakan wakil aliran gerakan kuno dengan cogankata penghormatan kepada konfusianisme . Tokoh-tokoh aliran ini sepeti Kan Yu Wei, Yen Fu, Liang Qi Chao, Liang Shu Yin, Zhang Jun Li. Mereka menganjurkan cadangan budaya mereka iaitu pada asasnya miri kearah pemikiran tentang pergabungan dunia timur dan barat. Wakilwakil aliran ini seperti Li Ta Chen dan Chen Tu Xiu , Qiuba Ko Mo Lo sebagai wakil. Mereka ini menentang pengaruh budaya barat secara menyeluruh. Mereka berpegang pada teori budaya yang paling tinggi. Mereka menganjurkan tamadun timur dan tamadun barat masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kita mestilah sentiasa mengimbangkan dan mengharmonikan kedua-duanya untuk mencipta nyawa baru dan evolusi baru yang tidak terbatas. Chen Tu Xiu mengkritik Kan You Wei dengan persatuan ajaran konfusianisme dan pandangan menghormati kondusianisme dan membaca kitabnya. Wakil aliran pada masa ini ialah Tan Jun Yu, Niu Zong San, Xun Fu Guan, Fun Tong Mei, Qian Mu. Yang ketiga pemikiran Marxisme dan aliran gabungan budaya lama dan baru Kebangkitan pemikiran budaya konfusianisme baru terletak pada dua asas iaitu yang pertama dengan memberi tafsiran baru terhadap Nei Shen (pemupukan diri) dan Wai Wang (mententeramkan orang lain). Yang kedua mencari jalan baru untuk memperkembangkan masyarakat cina dengan berinteraksi pengajian barat dan mengharmonikannya. Perkembangan pengajian konfusianisme mempunyai 3 peringkat iaitu; peringkat pertama sejak Pra-Qin sampai ke dinasti Han telah mengabungkan dengan pemikiran Taoisme, legalis dan Yin Yang 5 elemen. Peringkat ini dikenali dengan pengajian konfusianisme baru dinasti Han yang menekankan tentang pengajian kitab konfusius. Peringkat kedua, sejak dinasti Han dan Tan berkembang kepada dinasti Song dan Ming ia telah mengabungkan pemikiran agama Dao dan agama Buddha telah membentuk pengajian dalil dinasti Song dan Ming. Pada tempoh ini dipanggil konfusianisme baru. Peringkat yang ketiga, sejak dinasti Song dan

124

Ming berkembang pada dinasti Qin melalui peperangan candu dan budaya barat tidak putusputus bertembung dengan budaya tradisi cina. Wakil aliran ini ialah Tu Wei Ming, Liu Shu Xian, Yu Ing Si, Chai Ren Hou,

Interaksi budaya cina dengan Korea. Imigrasi Pengaruh Konfusianisme Sistem Agama Buddha Bahasa Cina Seni tembikar, seni lukis, seni arca Interaksi budaya cina dengan Jepun. Membawa masuk teknologi pertanian, pemeliharaan ulat sutera dan pembuatan perkakas besi dan gangsa. Mempelajari pelbagai aspek budaya Cina - bahasa,sejarah, agama, falsafah, kesenian dan sistem politik Sistem tulisan cina Perkembangan Konfusianisme di Jepun Pengaruh kesenian dan kebudayaan cina Interaksi budaya cina dengan Vietnam. Kebudayaan cina Sistem bahasa Pemikiran dan adat resam dan sistem nilai Pemikiran Konfucianisme merupakan bahan peperiksaan awam Interaksi budaya cina dengan India Kemasukan agama Buddha dan fonetik bahasa cina Penulisan naratif. Bianwen. Interaksi budaya cina dengan dunia Islam. Empat ulama utama, Wang Daiyu, Ma Zhu, Liu Zhi dan Ma Dexin. Terjemahan kitab al-Quran dan hadis ke dalam bahasa cina Pertembungan nilai Konfucianisme (Wudie) dengan Islam (Wugong) Pertumbuhan pendidikan madrasah Terjemahan kitab perubatan Ibn Sinna dan karya Li Xun iaitu Haiyao bencao (Material Medina Seberang Laut) Mencipta tujuh jenis peralatan astronomi dan kalendar Hui Hui.

5.9 KESIMPULAN Kita perlu memberi perhatian tentang : pengimbangan nilai tradisi pelbagai peradaban pembinaan negara bangsa Memikir semula cabaran dan harapan terhadap sejarah perkembangan manusia Kemerosotan bahan sumber, kebanjiran kependudukan dan bahaya ekologi Menilai warisan tradisi dan pembangunan semula masyarakat bertamadun Pengajaran dan iktibar dari pelbagai tamadun dalam membina kemanusian dan peradaban

125

TAMADUN CINA

Tamadun zaman Xia, Shang, Zhou

Tamadun zaman Chunqiu Chang Guo

Tamadun zaman dinasti-dinasti Cina

Tamadun zaman Kontemporari

Tamadun Konfusianisme

Aliran Pengaruh Budaya barat secara menyeluruh Aliran Budaya timur dan pemulihan kuno Aliran Marxisme dan gabungan budaya lama dan baru

Sistem kenegaraan - Pemerintahan berdasarkan kemanusian

Sistem kekeluargaan - Kuasa bapa sebagai intisari keluarga

Sistem Zong Fa Konsep Ren Li, Zhong Yong

Nilai SanKan Wu Chang

Glosari Ren : kasih sayang, kemanusiaan, cinta, prinsip hubungan manusia dengan manusia. Yi : kewajaran, keadilan dan perkara yang sepatut kita lakukan. Li : peradaban, kesopanan, tatasusila, budi pekerti, peraturan perlakuan akhlak Zhi : kebijaksanaan Xin : kepercayaan dan amanah Xiao : berbakti, mendengar perintah kedua orang tua Zhong : ketaatan, patuh, tidak berbelah bagi Shu : kemaafan Tian : Hu han, alam langit, Dao : prinsip peraturan, jalan, pegangan, kaedah, Tian Dao : kudrat alam, peraturan alam, perjalanan alam Ren Dao : jalan manusia, prinsip manusia, pegangan manusia, peraturan manusia Tian Ming : takdir, nasib Wu Wei : mengurangkan kegiatan, tanpa bertindak, naturalisme He : harmoni, bersama Shang Tong : mengutamakan kesamaan. Yin Yang : Konsep Positif dan Negatif Wu Xing : 5 elemen (api, air, tanah, logam, kayu ) RUJUKAN Bei ye, 2001. Zhongguo Wenming Lun- Zhongguo Gudai Wenming de Denzhai Ye Yuenli (teori tamadun Cina : prinsip dan asas dalam tamadun Cina). Beijing, Zhongguo, Shehui gexus, Chuban she Qi Liang, 2001. Zhongguo Wenming Shi (Sejarah tamadun Cina), Guangzho Hua Zhen Chuban She.

126

Zhao Xiang Ji, 2006 Jia zhi de Li Chen Zhongguo Chuan Tong jia zhi de Lishi yuanpian (sejarah nilai : perubahan sejarah pandangan nilai tradisi Cina). Beijing, Zhounguo shahmie gexue shuban she Liu Yu, 1996. Zhongguo Chuan Tong Jia zhi Quan Shi Xue (ilmu taksiran pandangan nilai tradisi Cina). Shanghai, Sanlian Shu Hian. Yang Huai Zhong dan Yu Zhen Gui, 1995. Yishilan Yu Zhongguo Wenhua ( Islam dan Budaya Cina). Ningxia Renmin Chuban She. Albert M Craig, 2001. The heritage of Chinese Civilization. Harvard University; Pretince Hall Ropp, Paul, S. 1990. Heritage of China : Contemporary Perspectives on Chinese Civilization. Berkeley: University of California Press. Reischauer and Fairbank. 1989. China : Tradition and Transformation. Boston : Houghton Mifflin. Unschuld, Paul U. 1985. Medicine in China : A History of Ideas; University of California Press The Institue of the History of Natural Sciences, The Chinese Academy of Sciences, 1983. ed. Ancient Chinas Technology and Science Beijing : Foreign Language Press.

127

BAB 6
MASA DEPAN DUNIA BERBILANG TAMADUN: DIALOG TAMADUN DAN ISU-ISU SEMASA
6.0. PENGENALAN Pendedahan kepada pelbagai tamadun sewajarnya telah memberikan pengalaman yang istimewa kepada kita semua. Sebagai ahli masyarakat yang telah sekian lama hidup dalam suasana kepelbagaian tamadun secara turun-temurun, pendedahan ilmiah sebegini sangat perlu demi meyakinkan kita bahawa kehidupan antara tamadun ini perlu terus diperkukuhkan. Pendedahan ilmiah sebegini sepatutnya telah memperkaya pemikiran, sikap dan tingkah laku kita dalam melihat kewujudan tamadun kita sendiri di tengah-tengah pelbagai tamadun lain. Keinsafan dan kesedaran bahawa kita perlu hidup dalam kepelbagaian tamadun akan menjadikan kita lebih bersedia untuk menghadapi realiti atau hakikat ini dengan lebih realistik dan penuh perasaan muhibbah. Pendedahan ilmiah yang dialami setakat ini juga seharusnya memungkinkan kita untuk membuat penilaian yang tepat mengenai sifat dan tabiat tamadun-tamadun ini. Penilaian yang tepat bermaksud kita harus boleh meneruskan perasaan muhibah antara tamadun sekalipun kita masing-masing mengakui wujud perbezaan ketara antara tamadun-tamadun ini. Dengan mengakui perbezaan antara tamadun tidak bermakna kita tidak boleh berdialog atau berbincang mengenai perkara-perkara yang boleh disepakati bersama. Tamadun dan peradaban seperti yang diterangkan oleh pelbagai tamadun yang telah kita pelajari banyak menyentuh persamaan dari segi adab dan kehidupan beradab, manusia dan kehidupan kemanusiaan. Begitu juga halnya dengan soal alam tabii dan keperluan untuk hidup berharmoni dengan alam tabii. Perkara-perkara sebegini, walaupun kelihatan kecil dan sedikit tetapi sangat luas dan besar potensinya untuk diperkembang ke arah kesefahaman sejagat melalui usaha-usaha dialog antara tamadun. Permuafakatan dan persepakatan dalam hal-hal akhlak kemanusiaan dan alam tabii ini pun sudah cukup penting bagi menghasilkan satu bentuk kehidupan yang lebih bermakna pada abad yang mendatang. Sesungguhnya kesemua tamadun yang telah dikaji mengajar kita pelbagai pengajaran yang amat penting bagi umat manusia dewasa ini yang kebanyakannya telah hilang pertimbangan terhadap soal akhlak, moral dan kemanusiaan di samping hilang juga kesedaran tentang keperluan memelihara alam tabii dari bencana yang ditimpakan oleh perbuatan kerakusan manusia itu sendiri. Sesungguhnya manusia moden seperti kita ini telah banyak melupai hikmah daripada khazanah peninggalan tamadun kita sendiri sehinggakan kehidupan yang kita jalani menjadi begitu keliru dan hilang arah tujuannya. Oleh sebab itu, usaha-usaha mengembalikan hikmah dari khazanah tamadun ini perlulah dipergiatkan oleh generasi hari ini demi menjamin kesinambungan hidup masyarakat manusia di muka bumi ini. Perkara inilah sebenarnya nilai-nilai yang tidak ternilai yang boleh kita peroleh dari pengkajian dan pendedahan mengenai tamadun-tamadun milik masyarakat kita sendiri. Penilaian terbaik yang boleh dibuat oleh kita ialah dengan merasai bahawa kita sendiri adalah sebahagian dari mata rantai tamaduntamadun tersebut yang perlu kekal dalam rantaian yang telah sedia terbina itu. Penilaian yang kita lakukan mestilah akhirnya akan membawa kita ke satu tahap kehidupan yang lebih beradab dan bertamadun, sesuai dengan semangat dan sikap yang telah dilahirkan oleh tamadun-tamadun yang telah kita pelajari. 6.1 DUNIA BERBILANG TAMADUN: APA DUNIA BARAT BOLEH BELAJAR DARIPADA TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

Bab-bab sebelum ini telah menegaskan hakikat bahawa dunia kita adalah sebenarnya dunia berbilang tamadun. Penganut pelbagai agama ingin melihat dunia global ini terus wujud sebagai dunia berbilang

128

budaya dan tamadun. Setelah kita menilai tamadun-tamadun yang dikaji serta memahami nilai-nilai terpenting yang perlu kita ambil dan hayati, maka kini perlu pula kita melihat perhubungan antara tamadun-tamadun sebelah sini dengan tamadun Barat yang dominan hari ini. Tamadun-tamadun sebelah sini sebenarnya telah wujud bersama untuk satu jangka masa yang lama dan kadangkala agak tidak wajar untuk kita membicarakan keperluan mereka untuk berinteraksi. Keadaan ini seolah-olah menggambarkan bahawa sebelum ini seperti tidak wujud interaksi antara tamadun Islam misalnya dengan tamadun Cina dan tamadun India dan begitu juga sebaliknya. Bukti-bukti sejarah telah banyak menjelaskan interaksi antara tamadun-tamadun ini memang telah sedia wujud dari dahulu kala lagi. Malah yang lebih penting ialah bukti kehidupan yang masih hidup, subur dan segar antara masyarakat dan tamadun yang pelbagai inilah yang lebih penting. Masyarakat negara kita yang berbilang tamadun ini telah pun hidup sejak dahulu lagi sehingga ke hari ini dengan penuh interaksi dan perasaan muhibah. Justeru kita boleh menyatakan bahawa interaksi antara pelbagai tamadun yang kita lalui ini ialah suatu yang nyata dan benar-benar hidup. Oleh sebab itu, hakikat ini perlulah difahami dengan baik supaya kita tahu di mana kita berada dan apakah sebenarnya yang perlu kita lakukan. Dialog peradaban ini atau interaksi antara tamadun ini, jika ia diilhamkan ataupun dipelopori oleh tamadun Barat maka orientasi dan hala tujunya sudah pasti berbeza dengan kita. Tamadun Barat sebenarnya sangat miskin dalam soal pengalaman hidup antara tamadun. Dalam sepanjang sejarah tamadun Barat mereka sangat kurang berpeluang untuk hidup bersama dengan tamadun lain seperti yang dialami oleh tamadun-tamadun sebelah sini. Justeru itu jika mereka berbicara mengenai dialog peradaban sifatnya sangatlah teoritikal dan konjektural. Hakikat ini disebabkan mereka sendiri tidak pernah merasai secara realiti dan praktikal pengalaman hidup dalam pelbagai tamadun. Hakikat sebegini sebenarnya merupakan satu kekuatan yang tidak wajar kita perkecilkan kerana ia tidak dimiliki oleh tamadun Barat. Menyedari perkara tersebut, orientasi dan hala tuju dialog peradaban kita tidaklah sewajarnya bersifat teori dan telahan apatah lagi bersifat polemik seperti yang lazimnya wujud dalam tradisi dialog di Barat. Kita mestilah mengungkapkan aspirasi dialog tamadun kita dengan lebih yakin bila berhadapan dengan tamadun Barat kerana kita lebih arif tentang soal ini. Kita memiliki pengalaman beratus tahun hidup bersama (co-exist) dengan tamadun-tamadun lain yang tidak pernah dialami oleh tamadun Barat. Justeru tidak wajar bagi tamadun Barat untuk mengajar kita bagaimana mahu berdialog atau bertoleransi sesama kita. Merekalah yang sebenarnya yang perlu diajar oleh tamadun sebelah sini tentang cara-cara berdialog antara tamadun. Kita bukan sahaja perlu menunjukkan kepada mereka cara bertoleransi, malah yang lebih penting ialah cara bermuhibah atau berkasih-sayang sesama manusia dari kalangan tamadun yang pelbagai ini. Sikap seperti inilah sebenarnya yang perlu kita kemukakan terhadap tamadun Barat. Peranan ini juga merupakan sumbangan paling besar yang boleh diberikan oleh tamadun sebelah sini kepada tamadun Barat khususnya dan tamadun manusia umumnya di tengah-tengah kemelut kehidupan yang tidak putus-putus hari ini. Interaksi sebenar antara tamadun dapat dilihat dari perspektif ini. 6.2 6.2.1 DUNIA BERBILANG TAMADUN: CABARAN GLOBALISASI Dampak Budaya Kebendaan Barat

Sama ada disedari atau tidak realiti yang paling penting pada masa kini yang mencabar tamadun Islam dan tamadun Asia ialah globalisasi kebudayaan kebendaan yang dicipta dan didominasi oleh dunia Barat moden. Tanpa menyedari kesan dan dampak dunia Barat moden ke atas kita dengan sepenuhnya, kita tidak akan dapat merancang masa depan kita dengan sebaik-baiknya. Kesan dan dampak dunia Barat moden ke atas masyarakat Islam dan Asia sangat mendalam sehingga hampir menghilangkan sama sekali ciri-ciri jati diri (identiti) bagi seseorang Islam atau seseorang Asia pada peringkat individu dan jati diri tamadun Islam dan jati diri tamadun-tamadun Asia pada peringkat kolektif. Keseluruhan dunia pada hari ini kelihatan seolah-olah sebuah dunia Barat yang besar yang bersifat hegemonik, yang tidak langsung memperlihatkan identiti selain daripada identiti tamadun Barat. Pengaruh dunia Barat ke atas seluruh bangsa manusia berpunca daripada sejarah penjajahan yang panjang. Penjajahan Barat mempunyai kesan yang meluas dan mendalam ke atas masyarakat Islam dan

129

Asia sehingga merubah struktur ekonomi, institusi politik dan nilai budayanya. Disebabkan kuasa penjajahan Barat begitu kuat dominasi pengaruhnya, maka masyarakat yang di bawah penjajahan telah mengalami perasaan rendah diri ketara, malah meninggalkan sejarah dan warisan bangsa mereka sendiri. Mereka telah meletakkan tamadun Barat sebagai kemuncak pencapaian ketamadunan manusia. Tamadun Barat merupakan piawai atau kayu pengukur untuk menilai pencapaian masyarakat mereka sendiri. Penjajahan pemikiran seperti inilah sebenarnya kemuncak penjajahan Barat dalam memperkukuhkan dominasinya ke atas bangsa manusia yang lain sehingga hari ini. Meskipun kini kebanyakan negara atau masyarakat Islam dan Asia telah mencapai kemerdekaan, tetapi kesan pemerintahan dan dominasi penjajah masih ketara. Bentuk dominasi baru telah muncul sehinggakan dimanipulasi oleh penjajahan yang lampau. Masyarakat Islam dan Asia sukar dikenali dengan ciri-ciri kebangsaan yang tersendiri dalam semua lapangan kehidupan sama ada yang berkaitan dengan gaya hidup seseorang sehingga kepada kedaulatan negara dalam membuat keputusan. Kebebasan yang sepatutnya wujud pada sesebuah masyarakat atau negara dalam menentukan haluan kehidupan dan masa depan mereka sendiri telah dikongkong oleh pelbagai bentuk dominasi yang baru. 6.2.2 Dominasi Politik

Kemerdekaan sesebuah negara pada masa kini tidak mempunyai makna yang besar selain daripada tampuk pemerintahan diserahkan kepada masyarakat tempatan. Masyarakat yang dikatakan merdeka dalam banyak keadaan yang berkaitan dengan kebebasan membuat keputusan politik terutama di peringkat antarabangsa, masih tertakluk kepada telunjuk kuasa Barat. Sukar untuk dinafikan bahawa politik antarabangsa hari ini didominasi sepenuhnya oleh beberapa buah negara kuasa besar (super power) yang secara tidak langsung menggambarkan dominasi dunia Barat. Malahan struktur PBB sendiri mencerminkan keadaan politik dunia selepas Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara seperti Amerika Syarikat, Britain dan Perancis yang telah berjaya mengalahkan Jerman dan Jepun, memperolehi kuasa veto. Negara Amerika Syarikat adalah negara terkuat di kalangannya yang mendominasikan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) dengan kuasa vetonya bersama-sama dengan negara Rusia, United Kingdom, Perancis dan China. Majlis Keselamatan PBB dari satu segi merupakan sebuah badan politik dunia yang terpenting. Bagaimanapun keputusan-keputusan yang dibuat hanyalah sekadar mengesahkan keputusan negara-negara kuasa besar terutama Amerika Syarikat yang mempunyai kepentingan tertentu. Anadainya sesuai dengan kepentingannya, Amerika Syarikat akan menggunakan Majlis Keselamatan PBB untuk mencapai objektifobjektif tertentu yang berkaitan dengan polisinya. Pada masa-masa yang lain mereka akan bertindak secara bersendirian membelakangkan Majlis Keselamatan PBB seperti dalam persitiwa pengeboman Sudan dan Afghanistan pada tahun 1998, dengan helah untuk memusnahkan tempat-tempat yang dikatakan sebagai sarang-sarang pengganas. Pendekatan unilateralisme di dalam politik antarabangsa ini terbukti sekali lagi apabila Amerika Syarikat, tanpa restu PBB telah menyerang dan menakluki Iraq pada 2003. Boleh dikatakan dalam hampir semua persengketaan wilayah dan antarabangsa sama ada di Somalia, Bosnia-Herzegovina, Palestin, Khasmir dan lain-lain, Amerika Syarikat telah terlibat secara langsung dengan menggambarkan diri mereka sebagai polis dunia. Situasi ini mencerminkan kuasa politik yang mendominasi dunia. Kedudukan Amerika Syarikat sebagai sebuah kuasa politik global adalah disebabkan terutamanya oleh kekuatan ketenteraan atau militari. Setelah perang dingin berakhir dengan robohnya tembok Berlin pada 1989, dan perpecahan Soviet Union pada 1991, maka Amerika Syarikat telah muncul sebagai satu-satunya kuasa besar dunia yang tidak mempunyai saingan, hingga mewujudkan satu dunia unipolar, tanpa imbangan kuasa. Negara tersebut memiliki senjata-senjata nuklear yang besar dan senjata-senjata yang tercanggih. Paling menggerunkan senjata-senjata ini dipunyai oleh sebuah negara yang mengambil pendekatan hegemonik ke atas masyarakat bangsa-bangsa manusia yang lain. Pada masa yang sama ia melarang dengan keras, usaha negara-negara lain seperti Korea Utara dan Iran, untuk mempunyai program nuklear mereka sendiri.

130

6.2.3

Dominasi Ekonomi

Sekiranya semasa zaman penjajahan sebelum ini penjajah Barat mendominasikan sumber-sumber semula jadi wilayah yang dijajah, maka hari ini keadaan yang hampir sama berlaku. Syarikat-syarikat multinasional dari Barat seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan negara-negara Eropah yang lain termasuk juga Jepun telah menguasai kegiatan perdagangan antarabangsa. Syarikat-syarikat berkenaan telah mendominasi penggunaan sumber-sumber semula jadi, pengeluaran hasil-hasil perindustrian dan perkembangan sains dan teknologi (S&T) sesebuah negara. Tidak cukup sekadar itu, sistem kewangan antarabangsa pula dikawal oleh sejumlah kecil syarikat-syarikat kewangan gergasi, sekumpulan bank, pedagang-pedagang mata wang dan juga pengurus-pengurus dana pelaburan spekulatif antarabangsa, yang secara tidak langsung meneruskan dominasi dunia Barat ke atas bangsa-bangsa manusia yang lain. Pola dominasi ekonomi yang sedemikian disokong oleh institusi-institusi global seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia serta World Trade Organisation (WTO) bersama-sama dengan kumpulan G8. Mereka telah bertindak mencorakkan bentuk ekonomi global sebegitu rupa sehingga segala kepentingan negara-negara perindustrian yang kuat di hemisfera utara mendapat keutamaan mengatasi persoalan kebajikan negara-negara miskin di hemisfera selatan. Masyarakat manusia di negaranegara membangun dan mundur tidak lebih sekadar memenuhi keperluan sumber tenaga manusia untuk mencapai kepentingan mereka dan pada masa yang sama, sumber-sumber semula jadi di negara-negara tersebut dimonopoli secara tidak disedari. Fenomena seperti ini merupakan satu bentuk penjajahan baru yang terselindung di sebalik gagasan perdagangan tanpa sempadan, perdagangan bebas, atau economic globalisation. 6.2.4 Dominasi Media

Dunia Barat melalui potensi yang ada dalam bidang teknologi komunikasi dan maklumat telah mendominasi penyebaran berita antarabangsa. Tidak cukup dengan dominasi dalam bidang politik dan ekonomi, dunia Barat khususnya Amerika Syarikat mahu turut mendominasi media massa. Satu situasi yang begitu ketara mutakhir ini, media cetak dan elektronik yang semakin berpengaruh dikuasai oleh sekumpulan syarikat-syarikat gergasi yang berpusat di dunia Barat. Agensi berita antarabangsa terutama dari Amerika Syarikat menentukan dengan meluasnya bagaimana maklumat tentang peristiwa-peristiwa antarabangsa diolah dan dipersembahkan kepada masyarakat dunia. Malah sesuatu peristiwa yang berlaku dalam negara di luar dunia Barat sering dicampur dan ditafsirkan untuk penerimaan negara-negara jirannya oleh agensi berita Barat bagi memperolehi kepentingan-kepentingan tertentu. Tegasnya, masyarakat di luar dunia Barat melihat jiran-jiran mereka bahkan mereka sendiri sendiri menurut kaca mata Barat. 6.2.5 Dominasi Budaya

Dominasi dunia Barat juga dikaitkan dengan dominasi budaya. Dalam tiga dekad kebelakangan ini, dunia Barat terutama Amerika Syarikat telah membanjiri dunia dengan pengeskportan budayanya. Dalam konteks budaya ini, pengaruh yang paling berkesan atau signifikan ialah hiburan. Pada hari ini filem, muzik, nyanyian, kartun dan komik dari Amerika Syarikat telah tersebar dengan meluasnya di seluruh dunia sehingga mempengaruhi cara hidup remaja di seluruh dunia. Rancangan-rancangan televisyen seperti American Idol juga telah tersebar luas dan ditiru di beberapa negara lain termasuk Malaysia sebagai satu fenomena globalisasi budaya, di mana cita-cita remaja diberi ekspresi secara kompetitif, dan nilai-nilai seperti menghormati dan menjaga perasaan seseorang individu tidak lagi diutamakan, atas nama keterbukaan di dalam memberi pandangan. Selain daripada itu, budaya hidup Barat yang ditonjolkan melalui jenama-janama seperti Coca-cola, McDonalds, Levis dan lain-lain telah menjadi sebahagian daripada budaya global. Masyarakat manusia di merata tempat telah menyedut dan mengasimilasikan jenis-jenis makanan, pakaian dan hiburan ala-Amerika dalam jumlah yang besar dan belum pernah berlaku dalam sejarah sebelum ini. Namun bukan sahaja Amerika Syarikat yang telah mengeksport budaya mereka tetapi juga syarikat-syarikat dari Eropah dan Jepun turut mengeksport kartun dan muzik ciptaan Amerika Syarikat. Berdasarkan kepada keterangan tentang dominasi kuasa Barat dalam bidang-bidang tersebut, dapat diperhatikan penguasaan kuasa Barat yang begitu mencengkam ke atas bangsa-bangsa manusia yang lain

131

termasuklah masyarakat Islam dan Asia. Gergasi media Barat khususnya dari Amerika Syarikat seperti CNN, telah menyesuaikan diri dengan tuntutan dan suasana dalam masyarakat Islam dan Asia di mana mereka beroperasi. Syarikat-syarikat multinasional yang sedang beribu pejabat di Amerika Syarikat telah menjadi global dari segi pengeluaran, pemasaran dan penyelidikan. Pedagang-pedagang mata wang yang terdiri dari pelbagai bangsa dan warna kulit, pada akhirnya tidak mempunyai ketaatan pada mana-mana negara. Tegasnya, kemelut yang berkaitan dengan dominasi Barat telah menjadi begitu global atau sejagat, sehingga pada hari ini dominasi tersebut tidak lagi mengenali sempadan penempatan geografi atau budaya tertentu. Dominasi Barat daripada cara hidup seseorang sehingga kedaulatan politik wujud di mana-mana. Cara hidup Barat telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Keputusan-keputusan mereka dalam politik dan ekonomi secara mudah memberi kesan yang besar kepada politik dan ekonomi kita. Mereka telah memakaikan kaca mata mereka kepada kita sehingga kita melihat sesuatu menurut perspektif mereka. Dengan menjadi sebegitu global dunia Barat telah menjadikan diri mereka sebagai norma dan mudah diterima di mana-mana sahaja. Menyedari tentang hakikat tersebut, penilaian terhadap kesan dan dampak dunia Barat ke atas tamadun Islam dan Asia bukanlah mudah. Tidak dapat dinafikan, dari sudut yang positif manfaat S&T yang dikembangkan oleh tamadun Barat begitu ketara kepada kita. Bidang S&T ini telah membantu mengurangkan kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan membawa keselesaan material kepada sebahagian daripada masyarakat manusia. Pertumbuhan dan pekembangan ekonomi pasaran juga telah menambahkan kemewahan golongan menengah di kebanyakan negara-negara di dunia sehingga kepada kadar tertentu. Sebagai kesan daripada pengaruh tamadun Barat juga, idea dan institusi yang berkaitan dengan demokrasi seperti kebebasan individu, hak menyuarakan bangkangan, akauntabiliti awam, perwakilan parlimen yang dipilih rakyat dan kehakiman yang bebas telah mempengaruhi kebenaran di peringkat global. Dunia Barat juga bertanggungjawab menimbulkan kesedaran yang bertambah-tambah berhubung persoalan-persoalan ini dalam tamadun Islam dan Asia. Barat juga kadangkala menggunakan nilai politik sebagai senjata di dalam persaingan perdagangan antarbangsa, di mana negara yang tidak mengamalkan demokrasi ala Barat, atau mempunyai rekod hak asasi manusia yang buruk, akan dikenakan sekatan ekonomi. Namun sifat hipokrit ini terbongkar dengan adanya pendedahan mengenai kekejaman tentera Amerika terhadap tahanan di Iraq, dan di Teluk Guantanamao. Namun dalam konteks tersebut juga terdapat kesan-kesan yang negatif. Kemunculan sistem ekonomi pasaran global yang mengutamakan negara-negara perindustrian kuat yang kebanyakannya terletak di dunia Barat, sebahagiannya bertanggungjawab terhadap kemiskinan yang berterusan terhadap golongan tertentu manusia. Jurang pemisahan antara golongan yang berada dan tidak berada semakin melebar. Pada tahun 1960 nisbah pendapatan antara 20 peratus yang golongan teratas dan 20 peratus yang golongan terbawah dalam dunia ialah 1:30. Kemudian pada tahun 1994 nisbah ini semakin melebar kepada 1:78. Bukan sekadar permasalahan kemiskinan dan jurang perbezaan kaya-miskin, tetapi juga pemusatan kuasa di Barat terutama di Amerika Syarikat telah mencipta satu cengkaman ekonomi global yang menjadikan perdagangan senjata dan dadah lebih menguntungkan daripada perdagangan komoditi dan perkhidmatan yang memberi manfaat kepada manusia. Malah lebih parah lagi apabila dalam ekonomi global hari ini, spekulasi mata wang dan kewujudan suasana perjudian telah berleluasa di seluruh dunia yang secara tepat dinamakan sebagai kapitalisme kasino. Melihat kepada situasi tersebut, bagaimana boleh wujud kesaksamaan dalam konteks ekonomi di dunia hari ini. Sesungguhnya ekonomi global yang dipupuk dan ditaja oleh dunia Barat tidak mungkin dilestarikan. Banyak tempat di merata pelosok dunia ini telah mengalami kepupusan sumber semula jadi dan pencemaran persekitaran yang teruk. Demikian juga keadaannya bila sesebuah masyarakat begitu didesak oleh tekanan pertumbuhan ekonomi yang menggila, tekanan sosial dan psikologi turut bertambahtambah justeru memberi kesan yang buruk kepada institusi kekeluargaan dan kemasyarakatan. Sama ada disedari atau tidak keadaan yang seperti ini sudah pun berlaku dalam masyarakat Islam dan Asia di tempattempat tertentu.

132

Sekiranya kita melihat kesan pengaruh Barat ke atas sistem pemerintahan dan politik, meskipun semangat demokrasi tersebar, sistem politik global di dominasikan oleh Barat. Pada hari ini kuasa Baratlah sebenarnya yang tidak demokratik dengan membelakangkan kehendak masyarakat dunia melalui kuasa veto yang diberikan pada lima negara kuasa besar. Kuasa-kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat boleh mencabuli undang-undang antarabangsa tanpa sebarang pembalasan (impunity). Contoh yang begitu ketara ialah siri-siri pengeboman ke atas Iraq. Majoriti manusia tiada lagi suara untuk menentukan nasib masa depan mereka sendiri. Dari satu sudut budaya dan tamadun bukan Barat bahkan bukan Amerika Syarikat, sebenarnya tidak banyak peranan besar pada tahap global. Budaya dan tamadun lain sememangnya begitu takut kepada kuasa penyamarataan (homogenising) yang dimiliki oleh budaya Amerika Syarikat yang sangat dominan. Oleh sebab itu, perjuangan untuk menjaga dan meneruskan kepelbagaian budaya dan tamadun merupakan satu tema perjuangan yang harmonis dengan agama Islam dan agama-agama Asia yang lain. Tema ini akan menjadi cabaran yang terpenting pada masyarakat Islam dan Asia dalam abad ke-21 akan datang. Dari sudut yang lain, kita juga harus akur bahawa tamadun dan kuasa Barat bukanlah sinonim dengan Amerika Syarikat dan Britain. Ini jelas terbukti dengan adanya tentangan daripada Jerman dan Perancis terhadap penaklukan Iraq oleh Amerika dan Britain. Namun demikian Jerman dan Perancisdan juga Rusiajuga akhirnya akur kepada kehendak Amerika Syarikat di dalam isu berkaitan dengan program nuklear Iran pada tahun 2005 ini. Walaupun Barat tidak semestinya bersatu, sebagaimana juga dunia Islam tidak bersatu dan tidak bersifat monolitik, namun pada umumnya terdapat jurang di antara dunia Barat dan Timur, yang sebahagian darinya disebabkan oleh faktor budaya dan ketamadunan. 6.2.6 Teori Pertembungan Tamadun Huntington

Pada tahun 1989, menjelang berakhirnya era perang dingin seorang penulis Amerika, Francis Fukiyama telah mengemukakan teori The End of History yang menyatakan bahawa dunia akan menjadi homogen dengan dicirikan oleh pemikiran liberalisme dan demokrasi Barat setelah keruntuhan komunisme. Teori Fukiyama ini hampir menjadi kenyataan bilamana kuasa-kuasa besar blok Timur sendiri dilihat mula menerima pemikiran liberalisme dan demokrasi Barat dalam menentukan halatuju sosial, ekonomi dan politik masing-masing. Negara Rusia dan China yang dilihat sebagai simbol blok Timur sebelum ini sudah mula membuka pintu kepada dunia luar dan memberi lebih kebebasan kepada kegiatan sosial, ekonomi dan politik. Bagaimanapun telahan ini kelihatan pudar apabila seorang Profesor sains politik di Uniersiti Harvard, Samuel P. Huntington mengemukakan teori The Clash of Civilizations (Pertembungan Tamadun). Dalam makalahnya yang diterbitkan oleh jurnal Foreign Affairs tahun 1993 bertajuk The Clash of Civilizations?, Huntington telah menjangkakan akan berlaku pertembungan antara Tamadun Barat dengan tamadun-tamadun lain yang akan mencorakkan politik sejagat. Huntington kemudiannya memperkembangkan makalah ini untuk dijadikan sebuah buku dengan judul The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order yang diterbitkan pada tahun 1996. Buku ini telah menghuraikan dengan lebih mendalam tesisnya tentang pertembungan tamadun bagi tujuan menjawab isu-isu yang telah ditimbulkan oleh para pengkritik makalah asalnya. Teori Pertembungan Tamadun yang dikemukakan oleh Huntington telah mengundang pelbagai reaksi baik di kalangan masyarakat Islam mahu pun di kalangan masyarakat Barat sendiri. Secara umum teori Huntington tersebut boleh didasarkan kepada tiga andaian utama: a. Selepas era perang dingin perbezaan yang paling ketara antara masyarakat sejagat bukan lagi ideologi, politik dan ekonomi tetapi budaya. b. Tamadun merupakan entiti budaya yang terbesar justeru konflik yang bakal timbul adalah disebabkan perbezaan antara budaya yang membawa kepada pertembungan antara tamadun. c. Teras utama kepada isu-isu yang berkaitan dengan agenda antarabangsa sebenarnya berkaitan dengan perbezaan yang wujud antara pelbagai tamadun.

133

Menurut Huntington dalam dunia yang berpelbagai tamadun (multiple civilizations), ianya seperti tidak boleh dielakkan lagi. Tamadun Barat akan bertembung dengan tamadun-tamadun lain terutama tamadun Islam. Malah beliau menyatakan antara petanda awal pertembungan tersebut ialah peristiwa Peperangan Teluk pada tahun 1990. Teori Huntington ini dilihat sebagai satu ramalan besar yang harus diberi perhatian oleh semua pihak, di samping tidak kurangnya mereka yang mengkritik pandangan beliau. Para intelektual telah mengkritik pandangan Huntington daripada persoalan konsep seperti takrif tamadun sehinggalah kepada isu-isu yang dibangkitkan seperti perang di Bosnia-Herzegovina. Bagaimanapun, teori Huntington ini sangat penting dari segi mencambahkan disiplin ilmu pengajian tamadun dan sains politik. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkan dialog antara tamadun sehinggalah Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) mengisytiharkan tahun 2001 sebagai Tahun Dialog Tamadun seperti yang dicadangkan oleh Presiden Iran ketika itu, iaitu Mohammad Khatami. Meskipun pelbagai kritikan akademik telah dikemukakan untuk menyanggah teori pertembungan tamadun sehingga pernah disebut bahawa teori Huntington ini telah runtuh, perkembangan yang mutakhir telah memperlihat situasi yang berlainan. Bagi sesetengah pihak mungkin situasi yang berlaku ini tidak boleh dikaitkan dengan ramalan akan berlakunya pertembungan tamadun seperti teori Huntington. Namun begitu, konflik antara dunia Barat dengan dunia Islam dengan pelancaran Perang Terhadap Keganasan oleh Amerika Syarikat dan sekutunya seolah-olah membenarkan teori Huntington. Yang pastinya, dunia Barat dan dunia Islam sedang bergolak sehingga kelihatan tiada titik penghujungnya. 6.2.7 Dampak Peristiwa 11 September

Peristiwa 11 September 2001 selalu dilihat sebagai kemuncak konflik dunia Islam dan dunia Barat. Sebelum peristiwa 11 September, beberapa peristiwa serangan ke atas kepentingan Barat khususnya Amerika Syarikat telah berlaku. Pada tahun 1993, World Trade Center telah diserang oleh Ramzi Ahmed Yousef yang dikatakan seorang fundematalis Islam. Pada tahun 1996 pula, 19 tentera Amerika Syarikat telah terbunuh dan 300 lagi cedera dalam satu serangan di Khobar Towers di Dhahran, Arab Saudi. Kemudian pada tahun 1998, kedutaan Amerika Syarikat di Dar es Salaam dan Nairobi telah dibom menyebabkan 250 mati. Dan yang terakhir sebelum peristiwa 11 September, pada Oktober tahun 2000, Kapal USS Cole telah diserang di Yemen menyebabkan kematian 17 orang dan 38 yang lain cedera. Kesemua peristiwa di atas dikaitkan dengan pengganas Muslim sehingga menimbulkan kecurigaan yang mendalam terhadap masyarakat Islam keseluruhannya. Perjuangan rakyat Palestine yang menuntut kemerdekaan di negara sendiri turut digolongkan sebagai rangkaian pengganas. Begitu juga perjuangan masyarakat Islam lain di Kashmir dan Chechnya turut dilabelkan sebagai kumpulan pengganas. Malah golongan yang disebut sebagai fundamentalis Islam yang sederhana turut dicurigai pegangan mereka. Yang agak boleh diterima oleh dunia Barat ialah golongan Modernist Islam, justeru dorongan ke arah mewujudkan versi Islam yang seperti ini perlu diperluaskan. Kecurigaan dunia Barat ini sudah pasti memuncak selepas peristiwa serangan 11 September 2001. Beberapa operasi ketenteraan yang di ketuai oleh Amerika Syarikat di Afghanistan, Asia Tenggara dan yang terakhir di Iraq dilihat sebagai satu pencabulan ke atas dunia mereka oleh sebahagian besar masyarakat Islam. Sekatan demi sekatan telah dikenakan ke atas masyarakat Islam termasuklah sekatan dari segi penyebaran sains dan pemindahan teknologi secara langsung dan tidak langsung. Masyarakat Islam dari kalangan negara-negara Arab khususnya hampir ditutup peluang untuk meneruskan pengajian S&T mereka di peringkat tinggi di negara-negara seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom. Negaranegara yang sebelumnya dilihat tiada masalah dengan dunia Islam seperti Jepun turut mula memikirkan semula dasar luar mereka berkaitan dengan dunia Islam. Pada umumnya, peristiwa September 11 telah meninggalkan dampak yang besar ke atas hubungan antara Amerika Syarikat dan dunia Islam, khususnya ke atas peta politik Asia Barat. Hubungan antara Amerika Syarikat dan dunia Islam menjadi semakin keruh dan tidak menentu. Banyak pihak di dunia Islam menaruh kecurigaan terhadap tindak tanduk masa depan Amerika Syarikat di rantau Asia Barat. Perubahan

134

besar yang berlaku di Iraq sebagai akibat daripada pelanggaran Amerika Syarikat akan pastinya merubah peta politik dan agama negara itu dan jiran-jirannya. Bukan sahaja Asia Barat yang menerima padah buruk daripada pencerobohan Amerika Syarikat. Amerika sendiri telah ditimpa krisis ekonomi yang semakin meruncing dengan terpaksa menanggung perbelanjaan perang yang begitu tinggi. Bagaimana pun, sebagai akibat September 11 juga, dialog antara golongan Islam minoriti dan golongan bukan Islam majoriti semakin meningkat. Menerusi dialog-dialog ini dan juga menerusi bacaan mereka sendiri tentang agama Islam semakin ramai rakyat Amerika yang mendakwa bahawa mereka kini lebih memahami tentang ajaran Islam. Menurut sesetengah pihak, masyarakat Islam di Amerika boleh menyumbang ke arah mewujudkan kesefahaman yang lebih baik antara Amerika Syarikat dan dunia Islam di masa depan. 6.3 DIALOG PERADABAN SEBAGAI MEKANISME MENYAHUT CABARAN

Tamadun kontemporari dunia telah mewarisi tradisi, persoalan dan permasalahan yang timbul melalui sejarah. Memang tidak dapat dinafikan bahawa terdapat pelbagai kepincangan, ketidakadilan dan penindasan di dalam hubungan di antara tamadun di dunia hari ini. Selain itu wujud juga salah faham, jurang komunikasi dan prejudis di dalam hubungan antara tamadun. Ini amat jelas dan ketara di dalam hubungan antara dunia Barat dan dunia Islam masakini, di peringkat antarabangsa. Di peringkat dalam negeri, walaupun hubungan antara kaum yang berdasarkan pelbagai tamadun seperti tamadun Melayu, Islam, India dan Cina, adalah agak baik, namun masih wujud rasa curiga di kalangan setengah pihak berdasarkan perbezaan-perbezaan antara mereka. Dengan kata lain, usaha ke arah menjalin persefahaman antara kaum di kalangan rakyat Malaysia yang datang dari pelbagai tamadun, tidak boleh diabaikan dan mesti terus dipupuk untuk memastikan supaya hubungan harmonis di kalangan rakyat Malaysia akan terus terjalin. Di peringkat antarabangsa, permasalahan yang diwarisi di dalam perhubungan antara tamadun perlu ditangani bukan dengan secara keganasan atau konfrontasi, tetapi menerusi dailog. Maka di sinilah dailog peradaban mempunyai peranan di dalam hubungan manusia dan hubungan antarabangsa masakini. Malahan PBB telah menjadikan tahun 2001 sebagai tahun dailog antara tamadun dunia. Dominasi dan cengkaman segelintir manusia, selalunya ke atas golongan yang lebih ramai dalam semua bentuk manifestasi budaya, pemikiran, maklumat, ekonomi, kewangan, teknologi, ketenteraan dan politik akan menjadi cabaran terpenting yang bakal dihadapi oleh manusia dalam abad ke-21 nanti. Bagi memahami sifat dominasi ini dan akibatnya ke atas tamadun manusia merupakan satu masalah yang besar kerana dominasi sedemikian telah dianggap sebagai biasa atau normal. Disebabkan hakikat tersebut, sepanjang perjuangan menentang dominasi ini, kita terpaksa menekankan persoalan keadilan kerana dominasi yang meletakkan kuasa di tangan minoriti merupakan ketidakadilan yang sangat nyata. Ketidakadilan seperti ini merupakan pengabaian hak dan kesejahteraan manusia di mana-mana. Kesejahteraan masyarakat manusia seluruhnya dan bukannya kepentingan sesuatu tamadun seharusnya menjadi tema perjuangan masa dalam menghadapi dominasi kumpulan teratas (elit). Kesan buruk segala bentuk dominasi akan dirasai sehingga ke peringkat global. Dengan pembesaran jumlah dan jenis persenjataan oleh sesebuah kumpulan elit dalam sesebuah negara, telah mendorong mereka menyalahgunakan sumber kekayaan sesebuah negara. Sumber kekayaan tersebut sepatutnya digunakan untuk perancangan yang mementingkan rakyat seperti pendidikan, kesihatan, kebajikan masyarakat dan kemudahan asas awam. Situasi ini benar-benar telah berlaku sama ada di India mahupun di kalangan kuasa-kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat. Seperti juga manipulasi pasaran kewangan oleh para spekulator mata wang akan merosakkan ekonomi negara maju seperti Jerman, samalah juga dengan negara membangun di Asia seperti Thailand dan Malaysia. Penghomogenan (homogenesation) budaya Amerika Syarikat merupakan satu ancaman sama ada kepada budaya Perancis yang menjadi ciri penting tamadun Eropah ataupun tamadun Turki yang menjadi ciri penting tamadun Islam. Keadaan ini menunjukkan bahawa cabaran yang berpunca daripada kesan dominasi akan menjejaskan manusia di mana-mana sahaja. Oleh sebab itu, seluruh masyarakat manusia mesti menentang dominasi tersebut. Mereka mesti membina kesedaran dan bergerak secara berkumpulan untuk menentang dominasi oleh segelintir manusia tertentu.

135

Satu syarat yang cukup penting ke arah membina kesedaran ialah melalui sesi-sesi dialog di semua tempat. Dalam sesi dialog tersebut, manusia mesti sedar bahawa setiap agama, budaya dan tamadun masing-masing mengandungi nilai dan pandangan semesta yang menekankan kesatuan, kejujuran, maruah dan kebebasan manusia. Kesemua nilai dan pandangan semesta tersebut begitu bertentangan dengan tindakan dominasi. Melalui sesi dialog di kalangan manusia di mana-mana sahaja, masyarakat Islam, masyarakat Asia dan lain-lain dapat membina satu barisan bersama untuk menentang dominasi oleh sekumpulan kecil manusia terutama kuasa Barat dan bonekanya. Sesi dialog antara manusia dalam pelbagai budaya dan tamadun juga banyak membawa manfaat yang lain. Hari ini seluruh manusia menghadapi pelbagai masalah yang besar seperti pencemaran alam sekitar, pemupusan sumber alam, keretakan perhubungan dan perpaduan dalam masyarakat, perpecahan hubungan keluarga, penyalahgunaan kuasa dan rasuah, penyalahgunaan dadah dan kedurjanaan penyakit AIDS. Kesemua kemelut ini memerlukan jawapan dan penyelesaian daripada manusia. Kemelut ini telah melanda seluruh dunia tidak terkecuali kepada masyarakat yang berada di dunia Islam dan Asia. Sesungguhnya kebanjiran masalah yang dihadapi oleh manusia masa kini merupakan kesan daripada krisis nilai. Hidup secara harmoni dengan alam sekitar semula jadi yang tidak lagi diutamakan telah membawa kepada krisis alam sekitar. Kasih sayang dan hormat-menghormati yang sudah hilang kekuatan moralnya dan sentiasa tercabar dalam rumah tangga moden telah melunturkan ketahanan hubungan kekeluargaan. Nilai etika yang telah diketepikan dalam ekonomi hari ini telah melahirkan kapitalisme kasino yang merebak secara global. Bila persoalan memberi perkhidmatan tidak lagi menjadi tanggungjawab utama politik, maka kesempatan berkuasa dilihat sebagai satu peluang terbuka untuk memperolehi kekayaan dan kepentingan diri. Disebabkan perasaan rendah diri dan pengorbanan telah dipencilkan dalam kehidupan peribadi dan masyarakat, maka sifat tamak dan takbur (ego) menjadi semakin dominan dalam masyarakat. Tamadun Islam dan tamadun Asia sentiasa menekankan penolakan terhadap sifat tamak dan kepentingan diri. Dalam sistem falsafah tamadun-tamadun ini, nilai-nilai sejagat, kerohanian dan moral sentiasa diutamakan. Persoalan etika tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan. Setiap bidang dalam masyarakat menurut pendirian Islam dan tamadun-tamadun berasaskan agama yang lain mesti diasaskan di atas nilai-nilai moral. Ke arah melahirkan nilai moral dalam masyarakat kita yang berbilang agama, etnik dan kebudayaan mesti diadakan sesi dialog yang berterusan di kalangan kita semua. Tanpanya kita tidak mungkin dapat membentuk benteng moral yang kukuh. Bila manusia menyedari nilai-nilai yang mereka kongsi bersama dalam pemerintahan dan politik, ekonomi dan pengurusan sumber, keluarga dan masyarakat, kesihatan dan pendidikan, sains dan teknologi, maka ikatan dan perasaan saling hormatmenghormati, mempercayai dan perpaduan akan tumbuh dan membesar dalam masyarakat yang pelbagai etnik, budaya dan agama. 6.4 PEMUPUKAN NILAI-NILAI SEPUNYA MENERUSI DIALOG TAMADUN

Demi untuk membina dan mengukuhkan nilai-nilai sejagat yang dikongsi bersama dalam tamadun Islam dan tamadun Asia, maka hendaklah diadakan sesi dialog dalam semua peringkat masyarakat. Universiti atau Institusi Pengajian Tinggi dan sekolah-sekolah boleh memainkan peranan yang penting. Pengajian mengenai tamadun Islam dan tamadun Asia mesti dimasukkan dalam kurikulum di peringkat sekolah lagi. Pertubuhan agama dan budaya hendaklah menjadikan sesi dialog sebagai agenda utama dalam kegiatankegiatan mereka. Sesi dialog juga mesti menjadi perkara utama dalam pertubuhan-pertubuhan belia. Akhbar dan majalah popular pula mesti memperkenalkan ruang-ruang yang ditumpukan kepada dialog peradaban. Program di radio dan televisyen yang membicarakan tema itu sudah pasti akan meningkatkan lagi usaha ini. Namun begitu, sesi-sesi dialog demikian melalui media massa dan sistem pendidikan tidak akan berjaya tanpa disertai oleh dialog tentang kehidupan sebenar. Manusia yang hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum, budaya dan agama mesti digalakkan untuk bergaul, berkenalan dan memahami serta berkongsi kegembiraan dan kedukaan, harapan dan kebimbangan antara satu sama lain. Menghidupkan

136

situasi seperti inilah sebenar-benarnya dialog, iaitu dialog dalam kehidupan. Tanpa dialog seumpama ini, usaha dialog tamadun pada tahap akal dan minda sahaja, tidak membawa sebarang kesan bermakna. Seharusnya diakui dialog tamadun pada tahap mana sekalipun akan menempuhi halangan yang kuat. Dalam sebarang masyarakat tentunya terdapat elemen yang menganggap dialog tamadun sebagai ancaman terhadap kepentingan mereka. Golongan ini terdiri dari kalangan mereka yang berpandangan sempit, penuh kebencian dan permusuhan terhadap budaya dan agama lain serta menebal kejahilannya terhadap manusia selain daripada mereka. Golongan seperti ini tidak akan menerima dengan senang hati terhadap dialog tamadun. Terdapat juga golongan yang melihat dialog tamadun sebagai kegiatan terawang (esoterik) semata-mata. Bagi mereka ada lagi kegiatan penting dan pragmatik yang perlu untuk diberi keutamaan. Biar apapun bangkangan terhadap dialog tamadun, haruslah disedari bahawa tidak akan wujud satu masa yang paling baik dalam sejarah untuk memperkenalkan dialog peradaban. Pada hari ini, kebangkitan gerakan agama mula bertapak di dunia Islam dan juga beberapa tempat di Asia yang lain. Dengan lain pengertian, kebangkitan gerakan keagamaan menjadi satu fenomena global. Lambang dan simbol agama, upacara dan peristiwa serta nilai dan prinsip yang ditunjangi oleh agama semakin diterima oleh masyarakat yang beberapa dekad terdahulu tidak menerimanya. Kebangkitan agama memberi peluang kepada kita untuk memulakan dan mengembangkan dialog tamadun. Hujahnya sangat jelas, berdasarkan sejarah tamadun-tamadun tradisional, tamadun Islam dan tamadun Asia yang lain begitu berkait rapat dengan agama masing-masing. Pelbagai agama dan tamadun tidak boleh tidak mesti menjalankan dialog apatah lagi dalam zaman teknologi komunikasi yang telah berupaya untuk mendekatkan manusia daripada merata pelosok dunia, iaitu satu keadaan yang tidak pernah berlaku sebelum daripada ini. Kini penghuni dunia pada penghujung abad ke-20 ini lebih sedar akan kewujudan penghuni yang lain, iaitu masyarakat manusia daripada pelbagai agama dan tamadun berbanding dengan masyarakat manusia sebelum ini. Sekiranya kita tidak berusaha berdialog dan mengenali antara satu sama lain dalam suasana kita disemukakan sebegini, maka kejahilan kita bersama akan berubah kepada saling membenci antara satu sama lain. Fenomena ini boleh membawa kepada ketegangan dan konflik yang besar. Melihat kepada perkara-perkara diterangkan atas, kita mesti membuat pendirian untuk berdialog antara satu sama lain. Pilihan yang diberikan begitu mudah, sama ada kita memilih untuk berdialog dan seterusnya hidup bersama secara aman atau kita memilih untuk berkonflik dan bertelingkah untuk selamalamanya. 6.5 ISU-ISU YANG PERLU DITANGANI DALAM DIALOG TAMADUN

Dialog tamadun boleh memainkan peranan yang penting di dalam hubungan domestik dan antarabangsa pada masakini. Ini adalah kerana sebahagian dari permasalahan yang wujud pada hari ini, yang telah menimbulkan keganasan dan ketidakadilan, adalah berpunca daripada kegagalan pelbagai golongan yang terlibat untuk mengatasi masalah yang dihadapi melalui meja rundingan yang berasaskan dialog, termasuk dialog tamadun. Dailog tamadun mampu mengurangkan ketegangan yang wujud di dalam hubungan manusia, melalui kesefahaman yang dipupuk mengenai pemikiran dan cara kehidupan masing-masing. Memang diakui bahawa bukan semua masalah berpunca daripada kejahilan tentang tamadun, justeru penyelesaiannya tidak mungkin tercapai melalui dialog tamadun. Ada masalah yang berpunca daripada perebutan kuasa politik atau ekonomi mithalnya. Malahan konflik antara dunia Islam dan Barat, lebih tepat dilihat sebagai konflik di antara Amerika dan sekutunya Britain, dengan golongan Islam radikal, yang juga melibatkan kepentingan ekonomi seperti penguasaan telaga minyak di Teluk Parsi. Namun demikian tidak dapat dinafikan juga bahawa unsur-unsur kejahilan tamadun wujud di kalangan pihak terbabit hingga keganasan yang tercetus sering dilihat sebagai permusuhan tamadun. Misalnya layanan buruk terhadap orang-orang Islam yang bermastautin di negara-negara Barat di satu pihak, dan pengeboman hotel dan tempat pelancongan yang dikunjungi oleh orang Barat, di pihak yang lain.

137

Untuk mewujudkan kesefahaman mengenai pelbagai tamadun yang boleh membawa kepada keamanan yang berkekalan, maka mestilah wujud kesediaan di kalangan pihak-pihak yang terlibat, untuk cuba memahami persamaan dan perbezaan antara satu sama lain. Usaha-usaha sedemikian boleh dilakukan di peringkat Kebangsaan dan juga Antarabangsa, melalui pendidikan, majlis forum, program pertukaran dan lain-lain. Di peringkat Kebangsaan, iaitu dalam negeri atau dialog yang bersifat intra-civilisational, perlulah diwujudkan persefahaman mengenai tamadun Islam, Melayu, Cina, India, dan kaum Peribumi yang lain, supaya wujud toleransi di antara kaum-kaum di negara ini yang budaya mereka berlatarbelakangkan tamadun-tamadun tersebut. Kepercayaan agama dan kehidupan beragama, yang menjadi teras budaya kaum-kaum tersebut, perlulah difahami bersama, agar mereka dapat menerima perbezaan tersebut, tanpa menimbulkan konflik. Di samping itu, nilai-nilai sejagat yang murni yang dikongsi bersama oleh agamaagama tersebut, perlulah diketengahkan, supaya di dalam kepelbagaian tersebut, dapat juga dilihat unsurunsur persamaannya. Mithalnya sifat kesabaran, keikhlasan dan kejujuran, serta saling menghormati sesama manusia, adalah dianjurkan oleh kesemua agama besar di dunia ini. Tidak ada agama yang menanamkan sifat benci di antara manusia di dunia ini. Sekiranya terdapat perbezaan pada zahirnya, sama ada dari segi kepercayaan atau pun amalan, maka ini juga perlu dijelaskan supaya pihak lain dapat melihat kerasionalan di sebalik perbezaan tersebut. Dengan secara demikian, maka prasangka dan fikiran negatif mengenai kepercayaan dan amalan golongan lain, dapat dikurangkan. Satu contoh yang baik ialah Hari Perayaan setiap kaum di negara ini, seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, dan Deepavali, di mana kepercayaan dan amalan masing-masing perlulah dijelaskan supaya konsep dan amalan rumah terbuka akan menjadi lebih bermakna lagi. 6.6 DIALOG TAMADUN: DIMENSI DALAMAN DAN DIMENSI LUARAN 6.6.1 Dialog Dalaman: Dialog Antara Tamadun di Malaysia 6.6.2 Persefahaman kaum yang berasaskan nilai-nilai budaya dan tamadun sepunya Peranan Rukunegara sebagai asas pembagunan tamadun baru Malaysia Islam Hadhari dan Penjelasannya kepada orang Islam dan Bukan Islam Menjelaskan kepercayaan dan amalan setiap budaya dan tamadun di dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia

Dialog Luaran: Dialog Antara Tamadun Barat dan Tamadun Islam dan Asia Isu nilai-nilai sepunya Dunia Barat perlu mengiktiraf dan menghormati konsep dunia berbilang tamadun Isu saling kebergantungan dalam pembangunan ketamadunan Memahami isu-isu yang memisahkan antara tamadun Barat dan tamadun Islam Memahami isu keganasan dan terrorisme bukan sahaja dari perspektif Barat tetapi juga dari perspektif masyarakat Islam dan masyarakat Asia

6.7 KESIMPULAN Zaman yang kita diami pada hari ini adalah merupakan satu zaman yang cukup mencabar dan salah satu sebab terpenting ialah cabaran yang timbul hasil daripada pertembungan tamadun yang dibawa oleh proses globalisasi. Cabaran ini tidak boleh dihadapi dengan berdiam diri atau berpeluk tubuh, kerana itu akan memburukkan keadaan serta membawa kerugian kepada mereka yang kecil, lemah dan mudah tertindas. Untuk menghadapi cabaran ini, kita perlu proaktif di dalam mengenengahkan wacana kita sendiri mengenai dialog tamadun dengan harapan akan wujud titik pertemuan di antara pelbagai pihak dan tamadun, yang berbeza dan justeru berpotensi bertelagah. Bagi masyarakat Malaysia, cabaran dialog tamadun harus dihadapi di dua peringkat; iaitu dalaman dan luaran. Dialog dalaman harus menumpukan perhatian kepada hubungan antara kaum yang didasari oleh tamadun, agama dan budaya yang berlainan di dalam negara-bangsa yang satu, iaitu Malaysia. Di peringkat luaran pula, kita harus berdepan dengan

138

hubungan antara dunia Barat dan dunia Islam, yang kadangkala tegang. Menangani isu-isu yang berkaitan dengan dialog tamadun bukan satu perkara yang mudah kerana ia melibatkan asas kehidupan dan pandangan alam yang berlainan. Namun kita tidak harus membiarkan perbezaan dan kepelbagaian menjadi faktor bagi pertelingkahan dan peperangan. Kita perlu menghadapi situasi sedemikian dengan penuh hikmah dan dialog tamadun adalah satu cara yang berhikmah untuk menghadapi cabaran tersebut. RUJUKAN Bakar, Osman. 1997. Islam and Civilizational Dialogue: The Quest for a Truly Universal Civilization. Kuala Lumpur: University of Malaya Press. Bakar, Osman. The impact of the American war on terror on Malaysian Islam. Journal of Islam and Christian-Muslim Relations, vol. 16, no. 2 (April 2005), pp. 107-128 Brecher, Jeremy, et. al. (eds.). 1993. Global Visions. Boston: South End Press. Camilleri Joseph A. dan Chandra Muzaffar, (eds.). 1998 Globalisation: The Perspectives and Experiences of the Religious Tradition of Asia Pasific. Petaling Jaya: JUST Chandra Muzaffar, 1993. Human Right and the New World Order. Pulau Pinang: JUST Childers, Erskine (ed.) 1994. Challenges to United Nations. London: St. Martins Press Huntington, Samuel. 1996. The Clash of Civilisations and the Remarking of World Orde. New York: Simon and Schuster. Korten, David, 1995. When Corporations Rule the World. Connecticut: Kumarian Press. Ness, Peter Van (ed.), 1999. Debating Human Rights. London: Routledge

139