Anda di halaman 1dari 80

C4387 / UNIT 5 / 1

Memahami

kerja

mengukur

kuantiti

bagi

kerja-kerja

Kejuruteraan Awam. OBJEKTIF KHUSUS Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat :Menerangkan Menerangkan perkara-perkara kandungan yang terkandung dalam

dalam Kelas F dan G (kerja-kerja konkrit) yang terlibat pembahagian yang terdapat dalam kerja-kerja konkrit. Menjelaskan bagaimana pengukuran kuantiti bagi kerja-kerja konkrit dilakukan.

C4387 / UNIT 5 / 2

1.1.1 pengenalan ASAS Komponen bangunan yang terletak paling bawah dan tidak kelihatan kerana terletak dibawah aras bumi. Asas yang baik dapat mengelakkan enapan dan seterusnya mengekalkan keadaan bangunan yang ditanggunggnya. Fungsi asas yang paling utama adalah untuk memindahkan beban struktur bangunan ke lapisan tanah dibawahnya. Luas permukaan asa dapat diperolehi dari nilai beban berkeupayaan galas tanah. Semakin luas permukaan sesuatu asas, semakin bertambah ketebalannya. Apabila keadaan ini berlaku, berat asa itu sendiri menjadi beban terhadap lapisan dibawahnya. Untuk mengatasinya, asas akan dibina daripada konkrit tetulang. Pada amnya, ianya lebih murah dan mudah jika dibandingkan dengan asas konkrit tanpa tetulang yang terlalu besar. Perkhidmatar jurutera struktur diperlukan untuk menyediakan rekabentuk asas konkrit tetulang yang selamat dan ekonomi itu. Dengan rekabentuk yang sesuai, asas tidak sepatutnya mengalami enapan. Keretakan ini akan menjadi punca kecacatan bangunan yang lain. Oleh sebab itu, luas permukaan asas mesti mencukupi sesuai dengan

C4387 / UNIT 5 / 3 keupayaan galas tanah supaya beban dapat dipindahkan ke tanah dengan selamat tanpa mengalami enapan. Untuk mengekalkan kedudukan bangunan pada kedudukan awal terutama bagi bangunan-bangunan pencakar langit yang mungkin mengalami pergerakan akibat tiupan angin kencang. Dalam hal ini, asa bertindak sebagai pengikat supaya banguan tetap tidak berubah pada kedudukan asalnya. Ini dapat dilakukan dengan menentukan jenis asas yang sesuai dengan kedalaman tanah, keadaan tanah dan reka bentuk bangunan tersebut. Secara amnya, dalam pembinaan bangunan domestic pada tanah yang biasa, asas dibina dengan kedalaman 1m 1.5 m di bawah aras bumi.

Asas terdiri daripada dua kategori iaitu: Asas cetek Asas dalam

Shallow foundation the foundation that was build below 3m under the finished ground Level following the JKR satndard

Types of shallow foundation pad foundation - strip foundation

C4387 / UNIT 5 / 4 - raft foundation

Asas cetek adalah asas yang kedalamannya dikira dari bahagian aras tanah siap kurang dari 3 m dan dengan kedalaman minima 1.5m ( 5 kaki ) mengikut piawaian JKR. Asas pad, asas jalur, dan asas rakit adalah antara jenis-jenis asas cetek.

Asas Pad

Asas yang menanggung satu struktur tiang Biasanya digunakan bagi tujuan penyebaran beban-beban tumpu Sesuai untuk bangunan bersaiz kecil Ketebalan konkrit sekurang-kurangnya 150 mm (6) Guna high tensile besi tetulang

Asas Jalur Asas yang menanggung satu kumpulan tiang-tiang Boleh bertindak sebagai asas tergantung dan menaggung dinding galas beban Bersesuaian bila beban tiang adalah kecil dan rapat antara satu sama lain

C4387 / UNIT 5 / 5 Juga sesuai apabila asas dikenakan beban bergerak yang berat Asas jalur juga terdiri daripada asas jalur biasa, asas jalur lebar, asas jalur dalam.

Jenis asas jalur Sesuai galas

Kegunaan digunakan tinggi dan pada tidak tanah

tanh yang berkeupayaan Asas jalur biasa mengecut seperti

berbatu kelikir

Digunakan berkelodak yang Asas jalur dalam mengikut

pada /

tanah liat

tanah

cenderung kandungan

mengembang & mengecut lembapannya.

Sesuai Asas jalur dalam

digunakan

pada

tanah berkeupayaan galas rendah. Contonhya tanah liat lembut & tanah kambus

C4387 / UNIT 5 / 6

Raft foundation i. Asas rakit Satu lantai / papak yang agak besar dan menanggung struktur keseluruhannya Tekanan galas tanah yang dibenarkan adalah rendah Sesuai untuk struktur yang mempunyai tiang-tiang tersangat dekat ( melintang/ membujur) Sesuai untuk kurangkan enapan keberzaan yang besar Asas rakit boleh dibina dalam beberapa jenis iaitu asas rakit papak padu, asas rakit rasuk dan papak, asas rakit bersel

Jenis asas rakit Papak padu

kegunaan Sesuai diguna bagi bangunan yang tidak melebihi 2 tingkat apabila beban yang dikenakan ke atas asas adalah rendah. Oleh itu, papak yang tidak sampai

C4387 / UNIT 5 / 7 300mm tebal sudah memadai Sekiranya beban bangunan terlalu besar sehingga Rasuk dan papak memerlukan ketebalan papak melebihi 300 mm, maka lebih sesuai jika asas rasuk dan papak dibina Sesuai digunakan pada tanah yang longgar / tanah yang cenderung mengenap secara tak sekata. Tebal keseluruhan asas bersel yang dibina mungkin mencapai 1m atau lebih. Asas lain tidaklah ekonomi

Jenis-jenis Asas dalam Cerucuk i. Cerucuk geseran Bergantung sepenuhnya pada geseran yang terjadi antara cerucuk dan tanah di sekelilingnya

C4387 / UNIT 5 / 8 Oleh itu, cerucuk geseran perlu mempunyai permukaan yang kasar dan tanah pula daripada jenis yang bergeseran tinggi

ii.

Cerucuk galas hujung Memindahkan beban bangunan terus kepada lapisan kukuh yang terdapat didalam tanah. Oleh itu cerucuk jenis ini perlu ditanam / dibina sehingga ke lapisan tanah kukuh dibawahnya Bahan yang digunakan sebagai cerucuk ialah konkrit, keluli dan kayu. Boleh bertindak secara sendirian / secara berkumpulan

Faktor pemilihan jenis/ rekabentuk asas Pemilihan jenis-jenis asas ynag bersesuaian kebiasaannya bergantung kepada: Magnitude Penempatan serta penyusunan beban-beban struktur Nilai keupayaan galas tanah selamat Sifat-sifat enapan tanah

C4387 / UNIT 5 / 9

. Fungsi utama asas adalah untuk memindahkan beban ke lapisan di bawahnya. Dua faktor utama yang mempengaruhi rekabentuk asas ialah beban dan keadaan tanah. Selain itu, ada faktor-faktor lain seperti kos dan teknologi turut mempengaruhi rekabentuk asas seperti kos dan teknologi.

Kriteria rekabentuk asas Pelbagai kehendak dalam merekabentuk asas mestilah memenuhi prasyarat bagi keselamatan, kebolehpercayaan dan ketahanan fungsinya serta factor ekonomi. Berikut adalah 3 kriteria rekabentuk asas dalam skop kejuruteraan tapak. a) Faktor keselamatan terhadap kegagalan keupayaan galas Faktor keselamatan diperlukan bagi kurangkan kebarangkalian terhadap kegagalan keupayaan galas. Pemilihan faktor keselamatan bergantung kepada umur jangkaan sesuatu struktur, akibat-akibat yang mungkin berlaku bila asas gagal, pengetahuan tentang profile tanah dan pengetahuan tentang berlakunya beban maksima.

b)

Had-had enapan Jumlah enapan mestilah kecil bagi mengelakkan kerosakan pada

pelbagai pemasangan perkhidmatan dengan enapan kebezaan. Kebiasaannya sukar meramalkan enapan kebezaan dari jumlah enapan kerana ketidakseragaman tanah.

C4387 / UNIT 5 / 10

1.1.2 Kesesuaian penggunaan jenis-jenis asas

1. Bangunan berbilang tingkat

a) Asas pad

Biasanya diguna sebagai asas kepada bangunan domestik atau rumah kediaman yang tidak melebihi 4 tingkat

Kebanyakkan bangunan sedemikian berupa struktur kerangka yang bertiang. Beban yang ditanggung oleh tiang ini tidaklah besar kerana bangunannya rendah.

Saiz asas pad bergantung kepada saiz beban yang ditanggung serta keupayaan galas tanah.

C4387 / UNIT 5 / 11 Untuk menanggung beban tinggi sudah tentu asas pad yang sangat besar diperlukan dan perkara ini menyebabkan pembinaannya tidak praktikal dan tidak ekonomi.

b) Asas jalur terdapat bangunan yang tidak mempunyai tiang tetapi

menggunakan dinging yang bertindak mengagihkan beban daripada komponen-komponen lain kepada asas bangunan. Asas ini sesuai untuk bangunan yang panjang seperti blok

kleas bagi sekolah. Asas ini dibina bergantung kepada fungsi bangunan tersebut

c) Asas rakit

Diperlukan ditanah yang berkeupayaan galas rendah dan cenderung beban. mengenap secara tidak sekata apabila dikenakan

Jika asas pad / asas jalur dibina, luas pad / lebar jalur agak besar dan hamper menutupi seluruh luas tapak bangunan. Tambahan

C4387 / UNIT 5 / 12 pula, enapan yang tidak sekata akan menyebabkan keretakan pada komponen-komponen bangunan. Oleh itu, papak konkrit lebih sesuai dibina sebagai asas bangunan itu. Asas rakit dibina dengan papak yang menutupi seluruh luas bangunan dengan ketebalan 300 mm hingga 1 m atau lebih.

2. Bangunan perindustrian ringan

a) Asas jalur Kebanyakan bangunan perindustrian tidak menggunakan struktur kerangka. Maka asas jalur adalah pilihan yang sesuai memandangkan ianya lebih praktikal dan ekonomi. Semua beban akan dipindahkan melalui dinding.

b) Asas rakit Juga sesuai bagi bangunan perindustrian ringan, dimana asas rakit dibina dengan papak yang yang menutupi seluruh luas bangunan tersebut. Asas rakit juga boleh diperkuatkan dengan binaan cerucuk.

C4387 / UNIT 5 / 13 3. Bangunan perindustrian berat

a) Asas Cerucuk

Lebih sesuai bagi bangunan perindustrian berat memandangkan bangunan ini akan member beban yang besar.

Terdiri daripada cerucuk geseran dan cerucuk galas hujung dan dibina dalam kumpulan dan tukup cerucuk akan dibina.

1.1.3 Kebaikan dan keburukan asas yang digunakan bedasarkan kepada jenis bangunan yang dibina

a) Bangunan berbilang tingkat

Asas pad Kebaikan Keburukkan

Tidak memerlukan pekerja yang Tidak sesuai untuk kegunaan di berkemahiran untuk pembinaan kawasan paya sesuai digunakan beban untuk yang

Sesuai untuk bangunan 1 atau 2 Tidak tingkat besar

bangunan

dengan

C4387 / UNIT 5 / 14 Tidak menggunakan jentera berat yang banyak Pembinaannya ekonomi dan murah berbanding kepada asas yang lain

Asas Rakit Kebaikan Keburukkan

Penggunaan kotak bentuk adalah Kerja-kerja pembaik pulih adalah sedikit berbanding dengan asas sukar pad dan asas jalur Sesuai digunakan di kawasan yang mempunyai keupayaan galas rendah seperti kawasan paya Sesuai digunakan untuk bangunan besar terutama banguan yang mempunyai tingkat bawah tanah Lebih murah berbanding dengan jenis asas yang lain yang menutupi 80% keluasannya

C4387 / UNIT 5 / 15

Asas Jalur Kebaikan Tidak memerlukan pekerja mahir yang banyak Lebih kukuh berbanding asas rangka Tidak memerlukan struktur kerangka bangunan Kerja-kerja pengubahsuaian lebih mudah berbanding asas rakit Keburukkan Tidak sesuai untuk bangunan yang mempunyai beban yang besar

b) Bangunan perindustrian ringan

Asas Jalur

C4387 / UNIT 5 / 16 Kebaikan Beban bangunan boleh merebak dengan dengan purata ke bawah tanah di mana mungkin berlaku perbezaan penyelesaian dan ini mungkin sukar berbanding asas pad Menggunakan dinding galas beban. Dengan itu, banguan tersebut boleh dibina tanpa menggunakan struktur kerangka Kerja-kerja pengorekan lebih mudah Kerja-kerja penahan perlu dilakukan jika tanah mudah runtuh. Ini akan meningkat kos dan kerja akan tertangguh Masalah mungkin akan berlaku jika aras air bawah tanah lebih tinggi apabila kerja-kerja pengepaman harus dilakukan setiap masa Sekiranya terlalu banyak bukaan pada dinding, ia akan menyebabkan masalah pada anggaran beban dan rekabentuk asas Keburukkan Jika asas berdasarkan batu, ianya mungkin berat berbanding asas konkrit bertetulang

Asas Rakit Kebaikan Pembinaan tingkat bawah tanah mudah dilakukan kerana mempunyai kawasan yang rata Keburukkan Semasa pembinaan, saluran paip dan sistem pembentungan mesti ditanam kerana akan menyebabkan kerja ukar dilakukan terutama

C4387 / UNIT 5 / 17 apabila lokasi paip tidak diubah semasa kerja konkrit Kaedah pengorekan mudah Proses pembinaan adalah sukar jika terdapat perbezaan pada aras tinggi Sesuai untuk kawasan yang mempunyai aras air yang tinggi Hanya sesuai untuk bangunan yang mempunyai beban yang ringan

c) Bangunan perindustrian berat

Cerucuk kepingan Kebaikan Boleh digunakan di dalam air berbanding dengan yang lain yang sukar untuk disediakan Boleh digunakan sebagai struktur sementara Boleh dikitar semula Boleh mengelakkan hakisan tanah dan mengukuhkan tanah yang curam Sukar untuk ditemui Mudah berhabuk dan boleh menyebabkan kerosakan pada substruktur Mudah bengkok Keburukkan Konkrit besi tetulang mudah haus

C4387 / UNIT 5 / 18 Cerucuk Pra-Tuang Kebaikan Ekonomi Keburukkan Berat dan memerlukan pengankutan yang besar untuk mengawal nya Mudah untuk memilih saiz kerana ianya di buat dari kilang Tidak sesuai diguna untuk kawasan tapak yang berdekatan denagan bangunan yang sedia ada Kos pengangkutan tinggi

Cerucuk tuang Di-Situ Kebaikan Saiznya dapat menampung ketahanan Keburukkan Mahal berbanding dengan cerucuk yang lain kerana diperbuat daripada konkrit Tidak mudah retak Berat dan memrlukan pengankutan yang besar untuk mengawal nya Sesuai digunakan di kawasan tapak yang berhampiran dengan bangunan yang sedia ada Mengambil masa yang lama untuk membawa ke tapak bina untuk disiapkan Bergantung kep[ada keadaan cuaca

C4387 / UNIT 5 / 19

TINGKAT BAWAH TANAH Tingkat bawah tanah ialah salah satu lantai sebuah bangunan yang sepenuhnya atau sebahagiannya di bawah tingkat bawah. Tingkat bawah tanah adalah biasanya digunakan sebagai ruang utiliti untuk sebuah bangunan di mana barang-barang sedemikian sebagai relau, pemanas air, panel pemecah atau kotak fius, parkir , dan sistem penyaman udara terletak; begitu juga ialah kemudahan-kemudahan seperti sistem agihan elektrik , dan titik pengedaran televisyen kabel. Dalam bahasa Inggeris Britain perkataan "tingkat bawah tanah" digunakan untuk bawah tanah tingkat, misalnya, gedung barangan tetapi digunakan untuk satu ruang di bawah tingkat bawah sebuah rumah hanya apabila ia boleh didiami, dengan tingkap-tingkap dan (biasanya) capaiannya sendiri. Bilik bawah tanah perkataan biasa digunakan atas mana-mana bilik bawah tanah besar sedemikian.

C4387 / UNIT 5 / 20 KEHENDAK TINGKAT BAWAH TANAH Untuk ruang hendak dengan struktur bangunan. Contoh : tempat letak kereta, yang membina pada tingkat bawah tanah dan hendak bagi dikorek. Untuk bangunan komersial Contoh : pusat membeli belah Mengurangkan ketinggian bangunan. Untuk menstabilkan bangunan.

FUNGSI-FUNGSI DIPERLUKAN Syarat-syarat kehendak Keperluan dinding. Kawasan kerja sekurang-kurangnya 600mm. Kawasan kerja perlu kering di bawah pembinaan. Sambungan kalis air memerlukan paip tingkat bawah tanah. 24 jam minimum deatering selepas kerja konkrit dibuat. Sambungan antara tingkat bawah tanah dengan dinding-dinding sekurang-kurangnya 9 inci atau 255mm dari permukaan lantai.

BAHAN PEMBINAAN TINGKAT BAWAH TANAH

C4387 / UNIT 5 / 21

i.

Bata Pertukangan batu boleh digunakan untuk dinding asas atau tingkat bawah tanah, tetapi ia seharusnya ditutup dengan sehelai baju hujan kalis air atau dampproof salutan untuk menghalang penembusan air tanah dan kelembapan meningkat. Salutan ini patut diperluaskan di atas gred akhir. Ia juga penting untuk menggunakan satu melalui dinding dipancar pada asas dinding di atas gred supaya menyiram menusuk dindingdinding di atas gred tidak akan masuk atas dinding-dinding asas. Permukaan dinding-dinding seharusnya ditutup dengan satu membran kalis air atau salutan bukti lembap membantu menghalang air tanah dari menusuk dinding-dinding batu Nota teknikal ini menyatakan yang "di mana keadaan tanah tidak membenarkan satu pertambahan air, dampproofing muka luaran mungkin kesemuanya yang diperlukan." Kelembapan ini tahan prosedur-prosedur mengandungi menggunakan beberapa baju mortar simen parging. Di mana menyiram pertambahan ialah satu masalah, nota mencadangkan menggunakan satu membran bitumen selanjar mengandungi tiga atau lebih lapisan-lapisan silih berganti bitumen panas dan kain kapas atau merasakan. Perlindungan lebih menentang lelasan atau pancit boleh diperuntukkan dengan sehelai kot mortar atas pengalisan air. Sebutir kerikil mengisi harus digunakan menentang dampproofing atau membran bitumen untuk membenarkan saliran bebas air bagi jubin salir.

C4387 / UNIT 5 / 22

ii.

KONKRIT PRATUANG produk pembinaan dihasilkan oleh tuangan mengeraskan dalam satu acuan boleh digunakan semula atau "bentuk" yang mana kemudian sembuh dalam satu persekitaran terkawal, diangkut kepada tapak pembinaan dan diusung masuk tempat. Sebaliknya, konkrit standard dituang ke dalam borang-borang tapak khusus dan sembuh di tapak. dibezakan dari konkrit pratuang dengan menggunakan satu agregat halus dalam campuran itu jadi produk akhir mendekati rupa secara semula jadi berlaku batu atau batu. Oleh mengeluarkan konkrit pratuang dalam satu persekitaran terkawal (lazimnya dirujuk untuk sebagai satu tumbuhan pratuang), konkrit pratuang diberikan peluang untuk dengan betul menyembuhkan dan jadi diawasi dengan dekat oleh pekerjapekerja loji. Menggunakan sistem Precast Concrete menawarkan banyak kelebihan-kelebihan berpotensi atas tuangan tapak konkrit dipersembahkan di atas aras bumi yang membantu dengan keselamatan sepanjang satu projek. Terdapat satu kawalan yang lebih besar kualiti bahan-bahan dan kemahiran dalam satu tumbuhan pratuang daripada pada sebuah tapak pembinaan. menggunakan dalam satu tumbuhan pratuang boleh digunakan semula ratusan untuk ribuan kali sebelum mereka hendaklah diganti yang membenarkan kos acuan seunit menjadi lebih rendah dari untuk tapak tuang pengeluaran.

C4387 / UNIT 5 / 23

iii.

KONKRIT DI SITU n situ konkrit ialah satu bahan amat popular teknik menceburi dalam berbaring ia digunakan dalam kebanyakan projek-projek pembinaan. pengorekan tingkat bawah tanah boleh dicapai menyambung bagi satu 40tonne mengesan penggali dan dikawal oleh pengendali penggali. Konkrit dituang ke dalam parit menggali secara langsung di belakang mengorek parit gerimit mesin untuk membentuk satu tembok konkrit kandang dan tetap. Campuran konkrit kekuatan tinggi mengandungi serat-serat keluli dan direka bentuk dengan satu kemelesetan sangat tinggi supaya tegak mengukuhkan bar-bar boleh dimasukkan ke dalam menuang konkrit sebagai kemajuan mesin. Tembok konkrit in situ ialah 300mm tebal dan dimaksudkan sebagai satu komponen struktur menggalas beban tetap, kemasan terdedah di mana akan ditentukan oleh keadaan tanah, misalnya, kehadiran batu dan akar pokok.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJEJASKAN PEMILIHAN BAHAN UNTUK MENGGUNAKAN PEMBINAAN TINGKAT BAWAH TANAH

C4387 / UNIT 5 / 24

Bahan perlu cukup kuat untuk membina tingkat bawah tanah dinding. Menelan belanja yang banyak. Menjelaskan tempoh. Pekerja-pekerja perlu cukup untuk melakukan pembinaan. Keupayaan untuk mempunyai bahan-bahan. Keadaan sekeliling.

JENIS-JENIS TINGKAT BAWAH TANAH Jenis-jenis tingkat bawah tanah oleh reka bentuk struktural Tingkat bawah tanah siang atau satu "pergi tingkat bawah tanah" dikandung dalam sebuah rumah terletak atas satu cerun, supaya bahagian tahap ialah atas permukaan tanah, dengan sebuah muka pintu bagi di luar. Bahagian lantai ditutup oleh tanah dapat dipertimbangkan kawasan tingkat bawah tanah benar. Dari jalan, beberapa rumah-rumah tingkat bawah tanah siang nampaknya menjadi satu cerita. Lainnya nampaknya menjadi rumah dua cerita konvensional dari jalan (dengan tertanam, atau tingkat bawah tanah, bahagian di belakang). Penghuni-penghuni boleh pergi pada ketika itu tanpa perlu gunakan tangga. Misalnya, jika lereng-lereng tanah ke bawah ke arah bahagian belakang, tingkat bawah tanah berada di atau di atas gred (aras bumi) pada bahagian belakang. Ia satu rekaan terkini disebabkan oleh kerumitan tambahan asas-asas tidak sama; di mana tingkat bawah tanah ialah di atas gred, asas ialah pada ketika itu lebih dalam dan mesti masih di bawah frostline.

C4387 / UNIT 5 / 25 Dalam satu "pemerhati" tingkat bawah tanah, dinding tingkat bawah tanah melanjutkan secukupnya di atas aras bumi yang beberapa tingkap tingkat bawah tanah ialah di atas aras bumi. Di mana tapak mencondongkan dengan lembut dan adalah tidak cukup untuk satu pergi tingkat bawah tanah, tingkat bawah tanah pemerhati cenderung untuk menyebabkan. Kadang-kadang, tingkat bawah tanah pemerhati sengaja dibina malahan pada satu tapak rata. Kelebihan ialah itu tingkap-tingkap tingkat bawah tanah itu semua ialah di atas gred. Kekurangan ialah itu tingkat utama itu kemasukan ialah di atas menilai juga, memerlukan langkah-langkah mendapat sehingga tingkat utama. Reka bentuk banglo mengangkat menyelesaikan ini dengan merendahkan kemasukan separuh jalan antara tingkat utama dan tingkat bawah tanah untuk membuat satu dramatik, ruang legar siling tinggi. Ia satu reka bentuk sangat ekonomi kerana tingkat bawah tanah lebih cetek , dan kos-kos pengorekan adalah mengurangkan. Satu berjalan menaiki tingkat bawah tanah ialah mana-mana tingkat bawah tanah yang telah satu pintu masuk luar melalui satu ruang tangga. Beberapa reka bentuk meliputi ruang tangga dengan bersudut pintu-pintu tingkat bawah tanah atau "pintu-pintu sekatan" menyimpan air hujan dari terkumpul dalam ruang tangga. Bila pada mulanya dibina, gelegar-gelegar tingkat utama adalah sering kali terdedah dan dinding-dinding dan konkrit lantai (dengan penebatan , di mana sesuai). Tingkat bawah tanah belum siap ambil kira akses mudah bagi tingkat utama untuk pengubahsuaian bagi tingkat utama. Menjelaskan tingkat bawah tanah boleh menambah ruang lantai penting bagi sebuah rumah (menggandakan ia dalam kes sebuah banglo) dan ialah projek pengubah suaian yang besar.

C4387 / UNIT 5 / 26 Ruang merangkak Ruang merangkak (sebagai nama mencadangkan) ialah sejenis tingkat bawah tanah di mana satu tidak boleh berdiri ketinggian boleh jadi seperti kecil seperti satu kaki , dan permukaan sering mengotorkan. Menawarkan satu laluan mudah untuk paip-paip, substruktur dan satu pelbagai jenis kawasan lain yang mungkin sukar atau mahal untuk laluan sebaliknya. Manakala satu crawlspace(ruang merangkak) tidak boleh digunakan sebagai tempat tinggal, ia boleh digunakan sebagai stor, sering untuk jarang digunakan barang-barang. Penjagaan mesti diambil masuk melakukan demikian , bagaimanapun, sebagai air dari tanah lembap, menyiram wap (disertai dari crawlspace melepaskan), dan lembapan meresap melalui konkrit berliang boleh mewujudkan satu persekitaran yang sempurna untuk acuan / kulapuk untuk membentuk pada mana-mana permukaan dalam crawlspace, terutama kotak-kotak kadbod, lantai-lantai kayu dan permukaan-permukaan, papan plaster dan beberapa jenis-jenis penebatan.

Kesihatan dan isu-isu keselamatan mesti dianggap apabila memasang ruang merangkak. Sebagai udara memanaskan dalam sebuah rumah, ia naik dan meninggalkan melalui kawasan-kawasan atas rumah, banyak dalam cara serupa udara itu bergerak melalui serombong. Fenomena ini, memanggil "tindan kesan," menyebabkan rumah untuk menghisap udara naik dari crawlspace ke dalam bidang utama rumah. Acuan spora, bau penguraian , dan bahan najis daripada debu hama dalam crawlspace boleh naik dengan udara, berjuang masalah pernafasan (seperti asma) dan menyebabkan satu pelbagai jenis masalah-masalah berkaitan dengan kesihatan. Ini boleh ditempatkan secara langsung pada kotoran, tetapi ia adalah lebih keinginan menyelesaikan dengan sawar wap plastik yang tidak akan menyokong pertumbuhan acuan, membenarkan kelembapan dari bumi ke dalam tingkat bawah tanah, membantu untuk menebat crawlspace dan melemahkan semangat kediaman serangga-serangga dan kutu dengan memecahkan rantai ekologi yang

C4387 / UNIT 5 / 27 mana serangga-serangga makan dalam acuan dan kutu memberi makan serangga-serangga juga mencipta satu sawar tak organik fizikal yang menghalang pintu masuk mereka ke dalam ruang. Hampir tidak didengari dalam sembilan puluhan, sawar ini telah menjadi bertambah popular dalam tahun-tahun kebelakangan ini, dengan pertama mempatenkan crawlspace sawar wap diselesaikan pada 10 Jun, 2003 oleh Basement System.

Reka bentuk dan pertimbangan struktur Dari segi struktur, untuk rumah-rumah, tingkat bawah tanah berdindingkan lazimnya membentuk asas. Dalam iklim panas, rumah-rumah kadangkadang tidak mempunyai tingkat bawah tanah kerana mereka adalah tidak perlu (walaupun banyak masih lagi suka mereka). Dalam lebih sejuk iklim, asas mesti di bawah frostline. Melainkan dibina dalam sangat beriklim sejuk, garis ibun ialah tidak begitu dalam seperti menjustifikasikan keseluruhan tahap satu di bawah tanah, walaupun ia biasanya adalah cukup dalam satu tingkat bawah tanah itu ialah standard palsu. Di tempattempat dengan aneh tanah berstrata substrata atau meja-meja air tinggi, seperti kebanyakan daripada Texas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Mississippi, Alabama, Georgia, Lousina , dan Florida, tingkat bawah tanah biasanya merupakan bukan munasabah dari segi kewangan melainkan bangunan ialah satu apartmen besar atau struktur komersial. Beberapa reka bentuk memilih untuk hanya meninggalkan ruang merangkak di bawah rumah, daripada satu tingkat bawah tanah penuh. Kebanyakan rekaan-rekaan lain menjustifikasikan penggalian selanjutnya wujudkan tingkat bawah tanah kemuncak penuh, mencukupi untuk tahap lagi tempat tinggal. Walaupun demikian, tingkat bawah tanah di Kanada dan Amerika Syarikat utara lazimnya hanya 7 kaki 10 inci (2.39 m) dalam ketinggian, daripada standard penuh 8 kaki (2.44 m) lantai utama.[5]

C4387 / UNIT 5 / 28 Rumah-rumah lebih tua mungkin juga telah kemuncak tingkat bawah tanah lebih rendah sebagai dinding-dinding tingkat bawah tanah ialah blok konkrit dan demikian, mungkin dibuat ikut tempahan kepada sebarang ketinggian. Pembina-pembina moden menawarkan tingkat bawah tanah lebih tinggi sebagai satu pilihan. Kos kedalaman tambahan pengorekan biasanya adalah agak mahal. Maka, rumah-rumah hampir sudah pasti tidak pernah tingkat bawah tanah cerita pelbagai walaupun 9' kemuncak tingkat bawah tanah ialah satu pilihan kerap antara pembeli-pembeli rumah baru. Untuk pejabat besar atau bangunan-bangunan pangasapuri dalam lokasi-lokasi perdana, kos tanah boleh menjustifikasikan tempat letak kereta tingkat bawah tanah cerita pelbagai garaj-garaj. Lantai konkrit dalam kebanyakan tingkat bawah tanah dari segi struktur bukan sebahagian asas; hanya terdapat dinding-dinding tingkat bawah tanah. Jika terdapat jawatan-jawatan menyokong alur tingkat utama untuk membentuk satu jawatan dan rasuk sistem, jawatan-jawatan ini lazimnya berjaya melalui tingkat bawah tanah bagi satu kedudukan di bawah tingkat bawah tanah. Ia kedudukan yang menyokong jawatan dan kedudukan ialah asas sebahagian dari rumah. Tatah kayu menggalas beban berdindingkan akan berehat secara langsung pada lantai konkrit. Di bawah lantai konkrit lazimnya kelikir atau menghancurkan batu untuk memudahkan penyaliran. Lantai lazimnya empat inci (100 mm) berehat dan tebal pada atas tapak asas. Lantai sendiri lazimnya menyerong ke arah titik parit, jika kebocoran. Sejak udara panas naik, tingkat bawah tanah lazimnya lebih sejuk daripada rumah selebihnya. Dalam musim panas, ini membuat kelembapan tingkat bawah tanah, disebabkan kelembapan relatif lebih tinggi. Dehumidifiers adalah dicadangkan. Dalam musim sejuk, pemanasan tambahan, seperti satu tempat pendiangan atau baseboard pemanas mungkin diperlukan. Sistem pemanasan pusat jelas boleh meminimumkan keperluan ini. Memanaskan saluran biasanya dijalankan

C4387 / UNIT 5 / 29 dalam siling tingkat bawah tanah (sejak tidak ada satu lantai kosong di bawah menjalankan saluran). Saluran diperpanjangkan dari siling jatuh bagi bantuan lantai memanaskan lantai sejuk tingkat bawah tanah. Sistem lebih tua atau lebih murah boleh hanya telah lohong pemanasan dalam siling tingkat bawah tanah.

Pertimbangan saliran Tingkat bawah tanah mengalirkan perlu dipenuhi sering untuk menghalang perangkap dari menjadi kering dan gas kumbah dari melarikan diri ke dalam tingkat bawah tanah. Perangkap parit boleh melebihi naik secara automatik oleh pemeluwapan dari penyaman udara atau relau kecekapan tinggi. Satu tiub kecil dari satu lagi downpipe kadangkala adalah biasa menyimpan perangkap dari menjadi kering. Beberapa penyokong penggunaan perangkapperangkap gas radon khas. Di kawasan di mana ribut dan betung-betung bersih adalah digabungkan , dan terdapat risiko kumbahan membantu, backflow alatalat pencegahan dalam semua longkang tingkat bawah tanah boleh diberi mandat oleh kod dan pasti adalah dicadangkan walaupun tidak diberi mandat. Injap penggalan air utama biasanya adalah dalam tingkat bawah tanah. Tingkat bawah tanah sering mempunyai bersih keluar untuk betung-betung ribut dan bersih , di mana paip-paip ini boleh diakses. Capaian betung ribut hanya hendak di mana jubin berair menyalir masuk betung-betung ribut. Selain daripada pergi atau tingkat bawah tanah pemerhati, tetingkap dalam tingkat bawah tanah memerlukan sebuah telaga dan adalah di bawah gred. Penutup telaga tingkap jelas mungkin diperlukan untuk menyimpan perigiperigi tingkap dari menambah air hujan. Terdapat seharusnya disalirkan ke dalam telaga tingkap, bertalian longkang asas.

C4387 / UNIT 5 / 30

Jika muka air di luar tingkat bawah tanah ialah di atas ketinggian tingkat bawah tanah, kemudian asas mengalirkan atau jubin berair di luar tapak boleh jadi tidak mencukupi untuk menyimpan tingkat bawah tanah kering. Pam takungan mungkin diperlukan. Ia boleh terletak di mana saja dan adalah sematamata dalam sebuah telaga yang lebih dalam daripada tingkat bawah tanah. Meskipun dengan berfungsi takungan mengepam atau jadual-jadual air surut, tingkat bawah tanah mungkin menjadi basah selepas hujan, disebabkan saliran tidak senonoh. Tanah di sebelah tingkat bawah tanah mesti digredkan sedemikian aliran air itu jauh dari dinding tingkat bawah tanah. Downspouts dari parit bumbung sepatutnya salir secara bebas ke dalam betung ribut atau diarahkan jauh dari rumah. Downspouts tidak patut disambung kepada asas draintiles. Jika draintiles menjadi tersumbat oleh daun-daun atau debis dari talang-talang hujan, air bumbung akan menyebabkan pembanjiran tingkat bawah tanah melalui draintile. Lembap Tahan atau pengalisan air bahan-bahan biasanya digunakan untuk di luar dinding tingkat bawah tanah. Ia hampir-hampir mustahil membuat satu tembok konkrit kalis air, dalam jangka panjang, jadi saliran ialah kunci. Terdapat adalah menyalirkan membran yang dapat diaplikasikan bagi di luar tingkat bawah tanah yang mewujudkan saluran-saluran untuk air menentang dinding tingkat bawah tanah untuk mengalir kepada longkang asas. Di mana saliran tidak memadai, pengalisan air mungkin diperlukan. Terdapat banyak sekali jalan untuk kalis air satu tingkat bawah tanah, tetapi kebanyakan sistem terbahagi kepada satu daripada tiga kategori: Tadahkan Sistem bon itu bagi struktur tingkat bawah tanah dan secara fizikal menghalang air tanah. Saliran Rongga Berlekuk membran plastik biasa membariskan lantai dan dinding-dinding tingkat bawah tanah, mencipta satu "ditus rongga." Air lagi memasuki rongga sangat lemah ini diselewengkan kepada pam takungan dan dipamkan jauh dari tingkat bawah tanah.

C4387 / UNIT 5 / 31 Parit Asas Luar Memasang satu asas luar salir yang akan menyalir oleh graviti ialah cara paling berkesan untuk kalis air satu tingkat bawah tanah. Satu sistem luar membenarkan air untuk mengalir jauh dari tingkat bawah tanah tanpa menggunakan pam atau bekalan elektrik. Satu parit luar juga membenarkan untuk pemasangan satu membran kalis air bagi dinding-dinding asas. Pengalisan air sistem dapat diaplikasikan bagi di dalam atau dinding di luar satu tingkat bawah tanah. Bila pengalisan air tingkat bawah tanah wujud ia jauh lebih murah untuk kalis air tingkat bawah tanah pada di dalam. Pengalisan air pada di luar memerlukan perbelanjaan pengorekan, tetapi buat menawarkan beberapa faedah untuk satu pemilik rumah atas jangka masa panjang. Antaranya ialah: Sistem gravity Tiada pam atau pendawaian elektrik dikehendaki Membran digunakan ke atas dinding-dinding luar untuk menghalang kelembapan, acuan, memasuki rumah Tetap terlarut. lembapan , dan mengotorkan gas-gas daripada

Tingkat bawah tanah a) Tingkat bawah tanah belum siap Reka bentuk belum siap pertama ini, mendapati terutamanya dalam tempat-tempat lebih besar daripada bilik bawah tanah tradisional, biasa dalam kediaman-kediaman sepanjang Amerika dan Kanada. Satu biasanya dicari di dalam ia satu pemanas air, pelbagai paip-paip pergi siling dan ke bawah ke lantai itu , dan kadang-kadang sebuah meja kerja, sebuah peti sejuk atau peti sejuk, atau seorang tukang cuci / set pengering. Kotak-kotak pelbagai bahan , dan membantah tidak diperlukan dalam rumah selebihnya , juga biasanya disimpan di sana; dalam perhatian ini, tingkat bawah tanah belum siap

C4387 / UNIT 5 / 32 mengambil tempat kedua-dua bilik bawah tanah dan loteng. Bengkel-bengkel Home adalah kerap kali bertempat dalam tingkat bawah tanah, sejak habuk gergaji, logam serpih , dan kotoran atau bunyi bising lain ialah kurang seorang pengacau di sana. Tingkat bawah tanah dapat mengawal kesemua benda-benda ini dan masih dianggap menjadi belum siap, ketika mereka ialah salah satu kebanyakannya atau sepenuhnya fungsian dalam tujuan. b) Tingkat bawah tanah siap

Dalam kes ini ruang telah direkabentuk, salah satu semasa pembinaan berfungsi sebagai bahan tambahan dalam rumah. Kebanyakan semua tingkat bawah tanah digunakan sebagai sebuah bilik rekreasi atau ruang tamu, tetapi ia tidak luar biasa juga mencari terdapat (salah satu daripada atau di samping hidup / bilik berekreasi) bilik satu bilik tidur tetamu atau remaja, sebuah bilik mandi, satu pejabat rumah, satu gim di rumah, satu set teater rumah, bar tingkat bawah tanah, sauna , dan satu atau lebih almari-almari. Sekali-sekala sebahagian daripada tingkat bawah tanah tidak berperabot dan digunakan untuk storan, satu bengkel , dan / atau satu bilik dobi; bila ini merupakan kes pemanas air dan relau akan juga seringkali jadi terletak terdapat, walaupun dalam beberapa kes keseluruhan tingkat bawah tanah itu berakhir , dan pemanas air dan relau dikotakkan dari ke dalam sebuah almari.

c) Tingkat bawah tanah hampir siap Perkara utama perbezaan antara jenis ini tingkat bawah tanah dalamnya menjadi salah satu sepenuhnya tanpa ubahsuai (tidak seperti bawah tanah siap) melebihi tambahan perabot, benda-benda rekreasi dan alat-alat , dan / atau peralatan senaman pada lantai yang tidak berhias, atau diubahsuai sedikit melalui pemasangan (selain mana-mana atau kesemua barang-barang tersebut sebelumnya) permaidani longgar dan mungkin lekapan cahaya sederhana.

C4387 / UNIT 5 / 33 Dalam kedua-dua kes, benda-benda ditemui di situ yang kebanyakannya boleh dijumpai dalam satu tingkat bawah tanah selesai juga bolehkah termasuk berikut: berat menetapkan dan peralatan senaman lain; kotak-kotak joran atau sistemsistem hiburan menggunakan semasa latihan; bunyi-bunyian (yang mana tidak dalam storan, ketika mereka akan dari segi teknik jadi dalam satu tingkat bawah tanah belum siap; satu berkumpul set dram akan paling dikenal pasti dengan mudah ini); bola sepak mengemukakan, kerusi-kerusi, sofa dan alat-alat hiburan kualiti yang lebih kecil daripada yang dalam rumah selebihnya; peti sejuk-peti sejuk, pendingin berdiri sendiri , dan gelombang mikro (kedua dan pertama juga kadang-kadang digunakan sebagai unit-unit penstoran tambahan dalam satu tingkat bawah tanah belum siap); dan panji sukan dan / atau jenis-jenis lain poster-poster yang mana ialah disertakan kepada dinding-dinding. Sebagai huraian mencadangkan, jenis ini tingkat bawah tanah, yang juga mungkin dipanggil Separuh siap, adalah mungkin digunapakai remaja-remaja dan anak-anak. Keseluruhan keluarga itu mungkin menggunakan satu kawasan latihan jasmani. Ia juga biasa untuk mempunyai sekunder (atau utama) pejabat rumah dalam satu sebahagiannya selesai tingkat bawah tanah, serta sebuah meja kerja dan atau satu ruang untuk alat-alat cucian. Tandas-tandas dan pancuran kadang-kadang terdapat dalam ini pelbagai jenis tingkat bawah tanah, sebagai banyak tingkat bawah tanah Amerika Utara direka untuk ambil kira pemasangan mereka.

C4387 / UNIT 5 / 34

Batu Besement merujuk asas tebal purba , dan tertua metamorphonic dan batuan igneus yang membentuk kerak benua-benua, sering dalam bentuk granit. Contrastedto atas batu-batan enapan yang mana adalah meluahkan di atas tingkat bawah tanah menggoncang selepas benua telah dibentuk, seperti batu pasir dan batu kapur. Batu-batan enapan, yang boleh didepostikan pada atas tingkat bawah tanah, biasanya dari satu venir agak nipis, tetapi boleh jadi lebih daripada 3 batu tebal. Kerak boleh jadi 20-30 milesthick, atau lebih. Terletak di bawah lapisan-lapisan batuan endap, atau jadi dapat dilihat pada permukaan. Dapat dilihat pada dasar Grand Canyon, mengandungi 0f 1.7-2 billion tahun granit lama (Zoroaster Granite) nd syis (Vishnu Syis.) Vishnu syis, ialah lebih tinggi menjelma batu-batu igneus dan syal, dari basalt,

C4387 / UNIT 5 / 35 lumpur dan lempung meletakkan dari letupan gunung berapi , dan granit ialah hasil pencerobohan magma ke dalam Vishu Schist. Ini ialah batu yang mengikat benua-benua dalam dalam bumi. Sebab untuk pemecatan ketara ini empat bilion tahun dalam sejarah Bumi ialah yang jauh ke belakang dalam tempoh satu pergi, lebih bercebis-cebis rekod ialah , dan oleh itu lebih sukar membaca. Di Wyoming, kesemua Pracambria batu menjadi kepunyaan era tertua semua, Arkean era, lebih daripada 2.5 bilion tahun. Ada sedikit bukti peristiwa-peristiwa signifikan pada lewat Pracambria masa di Wyoming. Batu-batu tingkat bawah tanah sering kali merupakan amat menjelma dan kompleks. Mereka mengandungi banyak jenis-jenis berbeza batu-batu, volkano, terperinci igneus dan metamorf. Mereka juga mengandungi serpihan kerak lautan yang menjadi tersepit antara pinggan apabila satu terane accreted bagi tepi benua. Tingkat Bawah Tanah Separuh Adakah tempoh seni bina untuk satu tingkat af sebuah bangunan yang ialah bawah tanah separuh, daripada sepenuhnya seperti satu tingkat bawah tanah benar atau bilik bawah tanah. Secara tradisi separuh tingkat bawah tanah telah direka bentuk dalam rumahrumah besar di mana kakitangan adalah disimpan. Biasanya caontained dapur dan pejabat-pejabat tempatan, kelebihan atas satu tingkat bawah tanah ialah yang satu tingkat bawah tanah separuh ialah lebih ringan seperti ia boleh telah tingkap-tingkap, meskipun tingkap-tingkap pedalaman yang sering kali merupakan terlalu tinggi berseronok-seronok satu pandangan. Ciri juga telah nilai estetik menaikkan tingkat bawah, mengandungi bilik-bilik penerimaan bangunan lebih tinggi dari tanah dalam oder bahawa mereka boleh

C4387 / UNIT 5 / 36 menikmati pendapat-pendapat lebih baik , dan jadi lebih bebas dari masalahmasalah lembap yang mana sentiasa timbul sebelum hari-hari teknologi moden.

Tingkat bawah tanah pengalisan air 1Merujuk kepada teknik-teknik gunakan untuk menghalang air daripada memasuki tingkat bawah tanah sebuah rumah atau bangunan lain. Bawah tanah berkesan pengalisan air akan termasuk kedua-dua saliran. Pengalisan air diperlukan bila-bila masa satu struktur adalah terbina pada aras bumi atau bawah tanah. Pengalisan air dan pertimbangan-pertimbangan saliran terutama hendak dalam kes-kes di mana tanah wateris mungkin terbentuk dalam tanah dan menaikkan waterable. Ini lebih tinggi waterable menyebabkan tekanan hidrostatik digunakan di bawah lantai tingkat bawah tanah dan menentang dinding-dinding tingkat bawah tanah. Kaedah Terdapat tiga cara untuk menghalang masalah. Menjadi dinding bahagian dalam dan tingkat kapal anjing laut. Penyaliran air pedalaman Saliran luar menggabungkan dengan pengalisan air. Pengedap Inrerior Kapal anjing laut pedalaman tidak akan memberi perlindungan tetap dari penyusupan air di mana tekanan hidrostatik sedia ada. Kapal anjing laut pedalaman baik untuk mencegah kelembapan atmosfera tinggi di dalam tingkat bawah tanah, dari mengasyikkan ke dalam kerja batu berliang dan menghalang serpihan. Serpihan ialah suatu syarat di mana kelembapan tinggi malar atau lembapan rosak permukaan-permukaan kerja batu menyebabkan kemerosotan

C4387 / UNIT 5 / 37 dan menggugurkan permukaan konkrit.

Penyaliran air pedalaman Walaupun penyaliran air pedalaman tidak dari segi teknik pengalisan air, ia satu teknik diterima dengan meluas dalam mengurangkan air tingkat bawah tanah dan amnya merujuk untuk sebagai satu tingkat bawah tanah pengalisan air penyelesaian. Banyak sistem perparitan pedalaman adalah dilindungi paten serta mengenal oleh B.O.C.A (Membina Pegawai-pegawai dan Pentadbirpentadbir Kod)sebagai berkesan dalam mengawal air tingkat bawah tanah. Mereka berfungsi dengan mengeringkan air bawah tanah dari di samping panjangnya asas dan di bawah tingkat bawah tanah. Mereka saluran kemudian ia dengan satu saliran Perancis, PAIP PVC, atau melalui satu produk dipatenkan bagi sistem pam takungan, yang kemudiannya akan mengepam air dari tingkat bawah tanah.

Luar Pengalisan Air Luar pengalisan air mencegah air daripada memasuki dinding-dinding asas lantarannya mencegah wicking dan membentuk bahan-bahan binaan. Pengalisan air satu struktur dari bahagian luar ialah satu-satunya kaedah IBC (International Building Code) mengiktiraf sebagai mencukupi menghalang kerosakan struktur disebabkan oleh pencerobohan air. Sebelum 1980s kebanyakan daripada bahagian luar asal pengalisan air sebenarnya lembap tahan menggunakan satu asfalt degradable berpangkalan tudung.

C4387 / UNIT 5 / 38 1.3 Earthwork Support System PENDAHULUAN Mempertahankan dinding membuat satu pembinaan berfungsi untuk menahan tanah mempunyai kecerunan kerana negara itu tetap dalam kes stabil. Jika hal ini membolehkan, tanah lain mungkin akan runtuh. Untuk mengelakkan perkara ini berlaku, sudut rehat sila menekankan melalui kecerunan stabil. Sudut ini diukur antara permukaan tanah dengan kecuraman permukaan hanya peringkat di bawahnya. Jenis tanah sebahagian besar memiliki sudut dalam rehat 30 darjah bulatan. Denser tanah akan mempunyai sudut rehat yang lebih besar, sementara tanah lembut seperti tanah liat basah mempunyai sudut rehat yang terlalu rendah sampai 0 darjah. Dengan seperti jenis, ketika tanah sesuatu telah melebihi sudut kecerunan rehat, pemegang dinding harus dibina. Ini sangat penting mengelakkan bekalan penting dari kejadian tanah runtuh juga mengancam keselamatan warga nya. Selain kecerunan melebihi sudut rehat; tanah air juga mengambil korban besar di tanah kestabilan. Akibatnya keadaan tanah menjadi tidak stabil. Adanya tanah air juga perlu mempertimbangkan dalam membina dinding penahan dengan umum, kaedah dan desain dinding penahan adalah sebagai berikut: Dalam pembinaan jalan, terutama sekali di kawasan berbukit, cerun tak dapat dielakkan memotong bekalan menjimatkan kos. Membina jalan pada masalah lereng bank menyebabkan banyak dalam hal kegagalan cerun. masalah kegagalan Deep banyak kegagalan cerun soalan. Kegagalan ini disebabkan pada keadaan cuaca negara kita yang selalu menerima hujan lebat. Kemudian untuk mengurangkan atau mengawal masalah lereng kegagalan ini, pelbagai fundamental utama mekanik tanah digunakan dan geologi akan digunakan oleh. Dalam mengatasi masalah ini; jurutera akan

C4387 / UNIT 5 / 39 mengurangkan kegagalan kecerunan masalah. Hal penting yang perlu difahami dalam bab ini adalah lereng risiko kegagalan yang tidak benar-benar hancur. Geologi pengaruh pada kestabilan cerun: a) Faktor pencetus: hujan aktiviti, manusia dan bumi tremor b) Faktor penjaga: batuan dasar alam dan tanah, hidrogeologi dan konfigurasi lereng Setelah maklumat geologi harus dalam kestabilan cerun nilai batu atau tanah sisa: a. Morfologi (relief) kawasan b. Darjah pelapukan batuan dasar c. Struktur geologi orientasi d. Profil pelapukan e. Deep keseimbangan struktur tanah sisa

Perlindungan Kestabilan cerun Kestabilan cerun tujuan perlindungan adalah untuk melindungi lereng dari terjadi dia hasil hakisan tanah dari aliran air di permukaan, untuk mengurangkan pengaruh dan juga untuk meningkatkan lanskap yang pasukan lereng dengan dunia alami. perlindungan cerun tidak mudah untuk meningkatkan kestabilan cerun. sukses Cerun pelindung bergantung daripada kaedah pemilihan yang tepat, spesifikasi sempurna, pembinaan sempurna dan rawatan yang baik. Di antara cara pelindung seperti remeh, pembibitan hidro, mendengus dan pemegang menggunakan dinding.

C4387 / UNIT 5 / 40

Proses pembinaan dinding penahan

Pindah 1 - Kuari (Penggalian) Tanah dasar lain dinding penahan menggali. Pengeboran buat akan sekitar 2 meter dan lebar 8 inci. Pindah 2 - Isi dengan bahan dasar (Mengecas dengan bahan dasar) Kemudian adalah lubang diisi dengan bahan dasar telah disusun. Batu adalah material paling sesuai untuk mengisi lubang lain. Tanah juga boleh digunakan, tetapi itu diperlukan jangka masa yang lebih dalam jumlah kos jangka panjang. Pindah 3 - Compression (Memadatkan) Selepas mengisi, bahan dasar lain harus menjejalkan. Cara mudah untuk melakukan pekerjaan ini dengan ram mesin atau 'mengganggu'. Keadaan ini membayar tanah atau dasar yang datar dan cenderung untuk menempatkan blok di atasnya. Pindah 4 - line-up lapisan basal (baris Meletakkan dasar blok) Setelah menjejalkan, bermula dengan membuat blok-in-kursus. garis Pertama sila telah 'flensa dipatahkan'. blok lain akan bash dengan palu, 'flensa' dengan ke arah yang tertentu dan mengambil posisi tingkat itu. Jika satu bahagian dalam depan atau belakang blok terlalu tinggi, bash dengan menggunakan palu. Lain blok harus tahap setara dijanjikan dan membuat ke blok yang lain.

C4387 / UNIT 5 / 41

Pindah 5 - blok Menyusun (Stacking blok) Setelah tetapan blok membuat lapisan basal, bekerja lebih banyak buat menyusun lapisan blok bekalan yang lebih lanjut, kedua-dua tier di mulai dengan blok tatacara setengah lebih besar dari blok asal. Pindah 6 - Tempat tidur penapis (Hakisan kain kawalan) Setelah dua atau tiga blok tumpukan lapisan lain sudah bersedia untuk membuat, tidur penapis perlu ditempatkan tepat di samping dinding yang telah dibina bahawa kotoran dan tanah tidak bisa lewat retak. harus dibuat lapisan lain harus tetap melebihi lapisan bawah dinding lain dan dilipat lagi bahawa kotoran atau tanah boleh diposisikan dan berhenti di sana. Pindah 7 - Isi Kembali Setelah dipasang kain lapisan lain, tanah di dinding hanya sekarang akan ditutupi lagi dengan termasuk tanah yang telah dilubangi untuk membuat dasar hanya sekarang dan menjejalkan.

C4387 / UNIT 5 / 42

Tujuan Sistem penahan tanah Struktur tanah atau keadaan tanah pelbagai jenis dikompresi, gembur berair, berpasir, dan lain-lain boleh berubah kerana dipengaruhi oleh keadaan iklim dan cuaca tempatan. Tekanan tanah berbeza ditempatkan beban sebagai beban lalu lintas, pembinaan bangunan dan tekanan air tanah. Kemiringan tanah disebut titik rehat runtuhnya tanah mempengaruhi sudut batas dan situasi yang berbeza. Pelepasan saluran air kelebihan atau 50mm-150mm dengan diameter dilapiskan pada kisaran 1.5 m-2.0 m yang akan dibina dan ditempatkan di antara celah membina dinding untuk menghilangkan air tergenang di tanah. paip gerabah terbuat dari tanah liat atau PVC adalah salah satu bahan yang digunakan untuk lubang pembuangan.

C4387 / UNIT 5 / 43

Ciri-ciri dinding penahan Berkaitan bekerja dengan cerun pembaikan, pembinaan jalan raya, laluan kereta api, Abutment Jambatan, drainase, perumahan, industri, empangan dan Earthworks sebagai stopper lereng untuk penggalian karya tingkat bawah tanah. Sangat cocok salah satu kaedah dan menggunakannya untuk itu sangat luas. Hal ini juga digunakan untuk kegunaan lain sebagai dinding penahan boleh dimasukkan ke struktur bebas (struktur yang fleksibel) dan struktur yang kaku (struktur kaku). Menggunakan untuk menahan menggali bank di Earthworks. Setelah pekerjaan tanah selesai, boleh digunakan lagi. struktur kaku membuat struktur membina kekal sebagai dinding graviti, projek dinding, dan dinding kerah-tulang. Jenis dinding ini dipertahankan selamanya. Pemegang dinding umumnya digunakan untuk kawasan sedalam pekerjaan tanah, waduk air, ekologi, kawasan perumahan, drainase sistem pembinaan dan pembangunan jalan dan laluan kereta api. Tentukan tembok penahan boleh dibahagikan kepada 2 fasa melalui fasa 1 dan fasa 2. Tingkat kestabilan untuk deposit, kestabilan untuk putaran, kestabilan untuk penggelinciran, kestabilan untuk laman shift dan kestabilan

C4387 / UNIT 5 / 44 pada kemampuan membawa tanah. Pemeriksaan tahap 2 adalah untuk kekuatan struktur sebagai penguat kuasa, kelas konkrit dan memerlukan penguatan dan link.

Kawalan kerja tanah

Menumpahkan daerah 5 darjah hingga 15 darjah dianggap sebagai lereng ringan dan dapat dikembangkan. Namun kawalan kestabilan cerun tindakan harus di lakukan. i. Untuk daerah yang mengandungi cerun 15 darjah hingga 25 darjah dapat dikembangkan dengan melakukan langkah-langkah kawalan puing-puing. ii. Kawasan dengan kecerunan yang melebihi 25 darjah tidak boleh apa-apa pembangunan. Gradien pada tahap ini dianggap penting untuk keselamatan bangunan dan tapak. iii. Tetapi jika yang berkuasa, puing tindakan kawalan perlu dilakukan oleh pemaju adalah sebagai berikut: a) Meningkatkan kestabilan cerun melalui karya pemotongan bekalan kecuraman bahagian. pemotongan ini harus menghasilkan kestabilan cerun dengan ketinggian tidak melebihi dari 25 darjah ke semua jenis tanah dan cerun baik tinggi 3 meter atau lebih (Kes 1) atau lereng dilanjutkan dengan ketinggian lebih 10 meter (Kes 2) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.0

C4387 / UNIT 5 / 45

b) Melaksanakan persediaan atau bangunan benteng kendala sebagaimana yang akan dibina dari lereng. Wall dua macam ketidakjujuran melalui "graviti pemegang dinding" dibina dengan menggunakan batu dan tutup dengan tanah atau dinding ketidakjujuran menggunakan konkrit asas. Ketidakjujuran dinding ini perlu direka untuk mengakomodasi gaya beban dihasilkan oleh cerun. c) Untuk kerja normal, "dinding Gravity mempertahankan" saya sedang dicadangkan bekalan lereng tinggi sampai 1,8 meter dan cenderung "masih perumahan" height bekalan lereng sampai 5 meter, saya sedang dicadangkan benteng ketidakjujuran semua jenis "dinding tempat tidur". Dinding Krib yang dibentuk oleh "konkrit Precast" dan stopper bekalan lereng berpadanan mempunyai kecerunan melebihi 9 darjah. Berbentuk dinding penahan "cantilever" juga boleh menggunakan stopper bekalan lereng. Wall jenis ketidakjujuran seleksi boleh diberikan pertimbangan oleh pihak berkuasa tempatan berdasarkan kepada pelbagai faktor tempatan sebagai jenis tanah dan tidak ada kestabilan cerun. Gambar menunjukkan jenis dinding menyekat lereng bahawa seseorang boleh membina sebagai kawalan tindakan

C4387 / UNIT 5 / 46

C4387 / UNIT 5 / 47 1. Tanaman penutup tanah harus ditanam segera pada permukaan bumi terbuka terutama di kawasan lereng. Jika masih kurang berkesan, maka teras atau pemegang dinding yang ramah lingkungan harus dilakukan untuk mengurangkan atau mengelakkan hakisan yang lebih serius. 2. Harus sesuai dengan Undang-Undang A933, bahagian 35H's (1) tidak satupun orang dapat memotong pohon yang lingkar itu melebihi 0.8 meter yang tidak dikenakan satu urutan pemuliharaan pokok, tanpa perancangan kuasa kebenaran bertulis tempatan (0.8 meter diukur setengah meter dari menopang topografi).

JENIS-JENIS pengikut / stopper Mempertahankan dinding boleh dibina dengan batu, bata, blok konkrit dan konkrit bertulang. Berdasarkan bahan yang digunakan dan fungsinya, pemegang dinding dapat dibagi menjadi beberapa jenis, iaitu: 1. Kayu (Shoring) papan dan mundar-mandir (mempertahankan dan menopang) Kayu Sementara pembinaan Menurut kedalaman cetek

C4387 / UNIT 5 / 48

2. Piling Komposisi daripada panjang tiang Memiliki pertahanan yang lebih kuat 3. Dinding diafragma Berwarna terbuat dari beton Biasanya didirikan di lereng bukit

4. Coffer empangan Berfungsi untuk menahan pergerakan air. Apakah struktur sementara untuk menyokong pembentukan dasar Berfungsi untuk menyediakan luas kawasan atau bekerja di dalam air tetapi tidak boleh menghalang 100% dari air dari memasuki wilayah kerja. Sering digunakan dengan plat tiang dan diafragma Pembuatan Tembok. Melibatkan penggunaan tanah, baja batu, dan konkrit. Jika kadar air rendah, empangan Coffer tidak digunakan kerana peringkat

C4387 / UNIT 5 / 49 tinggi stok yang mencukupi. Untuk melindungi tanah, khususnya di daerah bendungan atau waduk, air digunakan tidak telus. Situs penyiasatan harus dilakukan untuk mengambil sampel tanah untuk menguji kekuatan dan integriti tanah.

Bahan seleksi untuk Coffer Dam Lokasi baik di darat, muara atau laut. Volume air, kelajuan aliran dan peringkat pasang. Kedalaman dan saiz penggalian yang dilakukan. Jenis lapisan tanah dan permukaan tanah Coffer Dam kaedah pembinaan Pengajian laporan atau laman penyiasatan empangan Coffer diperlukan dalam tanah atau di dalam air Ruang saiz bekerja di empangan Coffer Volume air atau tanah akan dihapuskan Tanah penyiasatan Air situasi melalui dari kekuatan aspek aliran, tindakan saat ini dan pasang surut Bahan keputusan dan mesin dan peralatan kilang Pembangunan Coffer kemungkinan kesan empangan untuk struktur berdekatan atau berhampiran yang mungkin berlaku untuk pembinaan Kaedah Kos bunga dengan penyelesaian lain

C4387 / UNIT 5 / 50 Jenis Dam Coffer a) helai cantilever tunggal tumpukan dinding b) helai Single tiang dinding dengan tanggul c) berjalan pongah dinding tumpukan lembaran Single d) Double dinding cofferdams

Kepingan cofferdams ! Saat ini lembar terkumpul sudah mencari tempat dalam industri pembinaan. Dengan terbuat dari kayu hanya sesuai untuk empangan rendah yang lebih ekonomik. ! Kombinasi antara tumpukan keratin H dan tumpukan kayu sesuai untuk pengeboran mendalam untuk tanah tergenang air. ! Crib cofferdams berbentuk rangka kayu dengan konkrit pracetak atau berat diletakkan bersama-sama dengan bentuk penyediaan ruangan persegi mempunyai saiz 3.5 meter. Unit ! dasi dengan menggunakan baut dan ruang persegi juga mengisi dengan batu untuk menjaga kestabilan. ! Mereka wilayah menghadapi air akan dibina stopper dengan air. ! Kaedah yang paling popular adalah dengan menggunakan menular, terkumpul dan dinding diafragma. ! Cocok diafragma dinding untuk cofferdams besar di tanah perisian atau tanah basah kuyup. ! Ada dua jenis lembaran baja utama, melalui mengisi khidmat sederhana dan dua-lapis atau sel dengan batu.

Sheet piling secara meluas digunakan untuk cofferdams kerana tumpukan

C4387 / UNIT 5 / 51 lembaran kekuatan struktur, saling kemampuan yang menyediakan air sistem ketat. tumpukan Sheet lebih disukai terlalu kerana kemampuan mereka untuk menembusi pelbagai jenis tanah. Jadi mencapai penetrasi yang mendalam yang memberikan ketahanan terhadap gerakan batin di bahagian bawah penggalian. Kemampuan untuk mencapai penetrasi mendalam di tanah permeabel juga mempunyai keuntungan dari memotong air menyusup ke dalam penggalian. Paling umum tumpukan lembaran yang boleh digunakan; lembaran tumpukan seperti Larssen dan Frodingham secara meluas digunakan untuk membentuk cofferdams. Bahkan, beberapa kontraktor menggabungkan tumpukan lembar berbeza memanfaatkan kekuatan masing-masing jenis / membuat tumpukan lembaran untuk mencapai cofferdam berkesan.

Gambar 1 - Cantilever Single Sheet Pile Wall cofferdams tumpukan Lembar dapat dari pelbagai jenis, bergantung pada keperluan pembinaan dan keadaan lokasi. Contoh dari cofferdam sederhana dapat hanya satu lapis tumpukan lembaran cantilever di atas wilayah kerja. Biasanya ini digunakan di kepala air rendah atau penggalian yang diperlukan tidak terlalu dalam. Seperti cofferdam adalah ditunjukkan pada Gambar 1.

C4387 / UNIT 5 / 52

Gambar 2 - Single Sheet Pile Wall with embankment

Haruskah penggalian lebih dalam diperlukan, timbunan tanah dapat dibiarkan di depan tumpukan lembaran. Hal ini diperlihatkan pada Gambar 2. dinding tumpukan lembaran tunggal dapat melangkah menyeberang ke dinding turap seberang untuk membentuk wilayah kerja melampirkan. Kurang struts digunakan jika penggalian tidak mendalam. Di sisi lain jika diperlukan penggalian lebih dalam, dari struts lebih banyak digunakan dan cofferdams harus melangkah pada tahap yang berbeza juga. Hal ini diperlihatkan pada Gambar 3

C4387 / UNIT 5 / 53

Gambar 3 - Strutted Single Sheet Pile Walls Ketika daerah penggalian terlalu lebar untuk mondar-mandir, dari cofferdam lebih besar dapat dibina dengan memanfaatkan double layer dinding tumpukan lembaran. Lembar tumpukan dinding diikat bersamasama atau boleh dibentuk menjadi sel khidmat bertautan dengan dipenuhi dengan puing-puing batu atau suapan bumi antara dinding sheet pile. Hal ini membentuk cofferdam penyokong diri yang besar boleh menyimpan air eksterior di teluk dan wilayah kerja kering selama pekerjaan pembinaan. Hal ini diperlihatkan pada Gambar 4.

C4387 / UNIT 5 / 54

Gambar 4 - Double Wall Cofferdams

Caisson

Membuat struktur tenggelam ke dalam tanah atau air untuk membuat daerah perkhidmatan di kedalaman tertentu dan menjadi sebahagian daripada pekerjaan lain.

C4387 / UNIT 5 / 55

Ini dibina dari baja, besi cor, konkrit dan kombinasi antara

Perbezaan diantara Caisson dan Cofferdams

Cofferdams Struktur sementara Sesuai bagi kedalan sehingga

Caisson Struktur kekal Caisson mesti digunakan 310 KN/m2 untuk kedalaman seperti kedalaman 18meter.

18meter tinggi paras air.

Keadaan tanah dan kedalaman kerja Reka bentuk Caisson Kehendak oleh kontraktor di mana beberapa faktor asas: a. Kaedah usulan bagaimana tenggelam b. Saiz Caisson c. Alam tetap kerja Selama bekerja membuat tenggelam, pastikan bahawa permukaan tepi caisson harus jati halus untuk mengelakkan hal itu sudah berubah bentuk. caisson Steel adalah di dalam dan di eksterior di mana ia menutupi dengan konkrit di sana. Untuk bahagian bawahnya ada perlindungan atau kasut. Tingkat Atrisi yang telah terjadi antara 10 KN/m2.

C4387 / UNIT 5 / 56

Jenis caisson Box atau bentuk-lubang Pigeon Pra fabrikasi tempat. Konkrit memakai dasar yang telah dibina dan merpati-lubang ini digunakan untuk membentuk dasar yang lebih besar dengan mengisi di dalam konkrit. Buka Buka dan bahagian bahagian di bawah. Dalam air yang sesuai di mana struktur tanah lembut seperti tanah liat pekerjaan mudah bekalan penggalian dengan lif grab atau air. Sesuai untuk digunakan sebagai asas dalam yang tekanan air melebihi 310 KN/m2 Apabila telah mencapai tahap itu kedalaman, lebih rendah bahagian caisson yang ditutup dengan konkrit dan air akan mengepam keluar. Compressed-hawa caisson atau tekanan udara Cocok untuk digunakan di mana keadaan tanah mempunyai kendala untuk menenggelamkan dasar. caisson ditempatkan pada tempat yang tepat dan itu akan tenggelam dan mengakui ke tanah dan kemudian akan diterbitkan inci. monolitik Terdiri dari dinding konkrit Mempunyai ketebalan yang relatif tebal dan berat juga kepadatan tinggi. Air platform dirakit pada caisson Monolit dan terbuka untuk membolehkan bertindak hawa tekan.

C4387 / UNIT 5 / 57

Pembentukan caisson 1. Caisson dibina di tempat yang kering dan akan ditarik ke laman web atau ke tempat jika kedudukan atau pengunduran diri di sungai atau laut. 2. Sepatu atau end diproyeksikan dilengkapi atau dibina di bahagian tanah dan selesai pada halaman. 3. Kaedah tempat pelancaran kapal juga digunakan untuk melancarkan kasut. 4. Caisson off oleh tug atau tongkang sedang ditempatkan dengan menggunakan cara: i. Menumpuk kandang ii. Kawat kabel untuk jangkar terendam iii. Berlabuh kapas atau tongkang iv. Radio pelampung dan rambu - exclude pasir dengan cofferdams turap 5. Kaedah Sink caisson: i. Free tenggelam atau rampasan di antara ponton berlabuh ii. Menurunkan oleh blok dan menangani atau crane dari ponton berlabuh iii. Winching dari sub menyertai jangkar iv. tenggelam Terkendali menggunakan bantuan Dames

jenis-jenis dinding penahan

C4387 / UNIT 5 / 58

Berbagai jenis pemegang dinding Gravity retaining Wall Tembok ini berat dan asas yang kukuh dibina dari bata merah, runtuhan batu atau konkrit bertulang tidak massa. Ini tembok yang dibina rendah tidak melebihi 2m perumahan untuk membina atau juga boleh dibina sebagai reservoir air empangan dan merampas namun memerlukan asas yang luas, besar dan mendalam.

C4387 / UNIT 5 / 59

Wall project (dinding penopang) Dinding ini terbuat dari beton bertulang setinggi 7.5m mampu menentang tekanan tinggi. Wall projek terdiri daripada 2 komponen kunci melalui dinding atau laman. Tembok ini mempunyai pelbagai bentuk T terbalik tersebut dengan angka gerendel. Dasar pada struktur kaki memanjangkan. Projek dan kunci untuk plat datar stabil. Kesesuaian bergantung kepada lokasi pembangunan negara. Wall kestabilan ini gundukan berat bergantung dari bumi di atas halaman balik tembok. Oleh kerana itu, menarik keluar lokasi projek, kemudian naik kedudukan stabil dinding. Jenis dinding projek ditunjukkan dalam carta berikut:

C4387 / UNIT 5 / 60

Wall kerah-tulang (dinding benteng counter)

C4387 / UNIT 5 / 61

Wall kerah-tulang diperlukan tingginya melebihi 6m. Wall kerah-tulang terdiri daripada 3 bahagian melalui dinding, tapak dan kerah-tulang. Wall kerahtulang ini memiliki bentuk yang sama dengan projek semua. Perbezaan adalah dinding kerah-kerah-tulang mempunyai tulang belakang @ di dinding depan dengan porsi menyambung jarak tertentu dari halaman dengan dinding. Ini diagram menunjukkan penggunaan kerah dinding-tulang.

C4387 / UNIT 5 / 62 Diperkuat dinding bumi Dinding ini taip memasang mengikuti kelas tinggi yang diperlukan oleh panel potongan. Pembinaan menggunakan jalur baja yang bertindak sebagai penguat dipasang atau tanaman di bumi mengikuti desain yang telah ditentukan dalam hitungan jurutera. Ini mempunyai saiz panjang lurus dan pasti sesuai dengan keperluan yang diperlukan. Penguatan ditaksir dengan berlapis dan menjejalkan dengan menggunakan bahan yang sesuai dan dipilih. Lapisan ketinggian masing-masing 300mm. penguatan ini akan mengalami ketegangan untuk menahan bahagian dinding lain dari bergerak. Ini pembinaan dinding harus sederhana dan cepat. Luas masing-masing dinding panel adalah sekitar 750-1000 meter persegi.

C4387 / UNIT 5 / 63

Dinding Krib Tembok ini boleh dibina dengan besi, kayu atau cor komponen konkrit pra diatur dan meneruskan dengan kaedah tertentu untuk membentuk buaian unit. Unit ini terdiri daripada kaku (tandu), kesimpulan lebih dekat dan kepala cagier berbentuk persegi dan bentuk L tegang dan kepala ini akan disambungkan dengan tegak lurus dengan satu sama lain dan saya sedang beringsut untuk membentuk buaian unit dan dinding bentuk lebih lanjut di atas halaman konkrit. Hal ini permukaan dinding adat adalah condong dengan kecerunan 1:6 minimum. Di dalamnya akan diisi dengan tanah yang gembur mudah mengalirkan kerikil pergi air hujan. Jenis pembinaan dinding yang sesuai untuk menahan statik dan tanah yang tinggi tidak melebihi 6m.

C4387 / UNIT 5 / 64

C4387 / UNIT 5 / 65

Dinding Gabion Ini pembinaan dinding adalah dinding batu. Dinding ini berbentuk persegi dan berbentuk dari wire mesh. dimensi kandang umum 1m panjang x 1m x 1m tinggi yang luas. Kandang ini kemudian diisi dengan batu bata yang mempunyai saiz 4-8 inch dan disusun mengikut urutan tertentu untuk membentuk tembok penahan. Lapisan 'Geo tekstil' akan dihentikan lipatan balik dinding untuk tujuan mengurangkan pencucian. Jika lahan perlu ditahan melebihi ketinggian 10 kaki atau 3 meter, mohon di akan lereng sebanyak 6 darjah (1:10) untuk mendapatkan kestabilan dinding lain. Lain bronjong dinding menunjukkan angka yang digunakan sebagai penahan dinding.

C4387 / UNIT 5 / 66

Perbandingan jenis dinding penahan 1. Wall graviti massa a. Berat dan dinding padat b. Dibina dari batu bata, batu atau konkrit tidak bertulang c. Dibina kurang dari 2 meter d. Dibina untuk rumah dan juga untuk empangan dan waduk, tetapi memerlukan luas, besar dan mendalam. 2. Semi-graviti dinding Boleh dibina salah satu daripada cor beton in situ atau pra-cor beton bertulang.

C4387 / UNIT 5 / 67 3. Berwarna penopang a. Dibina dengan tinggi 7,5 meter b. Struktur Dasar untuk menetapkan kaki penopang dan kunci menjadi stabil halaman. 4. Kaku dinding / Collar-tulang a. Dibina lebih daripada 6 meter b. Disokong oleh strut pada struktur dalaman terhadap tekanan dari voltan tinggi. 5. Wall Sagang Sama seperti dinding kaku, tapi strut dibina di luar ruangan luar tidak menjadi kendala. 6. Wall pangkal paha a. Dibina di 6 kaki b. Hal ini ditetapkan apartemen dan mengunci antara satu sama lain c. Dalam jurang dalaman diisi dan unit konkrit reklamasi dengan tanah gembur, kerikil atau kerikil untuk menguatkan dinding dan memudahkan aliran air dalam tanah. d. Ada beberapa bentuk seperti selangkangan dan pangkal paha pin mini. 7. Gabion Wall a. Dibina dari kandang atau kawat baja halus b. Stones ditetapkan dalam kandang tanpa menggunakan adukan semen.

C4387 / UNIT 5 / 68

Kebaikan dan keburukan Dinding Penahan Jenis dinding penahan Kebaikan Keburukan

Reka atau

bentuk terampil

tidak Ketinggian terhad untuk 1.80m dari Setelah ketinggian ini, dinding bukan dari graviti ekonomi

memerlukan khusus dinding Dinding Graviti Massa Wall gravitational mass pembinaan yang

pengetahuan lain. kurang.

Menggunakan

kos Tidak dapat menahan tekanan tarik tinggi untuk tidak

Sesuai untuk pembinaan menggunakan penguat bangunan perumahan.

Dapat

menahan tinggi

stres untuk

Kos pembinaan mahal

tegangan penguat. Dinding Semi-Graviti Semi gravity wall

kerana reka bentuk yang memerlukan keahlian khusus.

Dapat dibina salah satu daripada cor beton bertulang di situ atau bertulang pracetak.

C4387 / UNIT 5 / 69

Hal ini lebih kuat kerana Rekabentuk penopang Dinding Cantilever Cantilever walls stabil. Mampu untuk menanggung tekanan dari voltan tinggi. dan mengunci hal pembinaan.

dibina

sukar.

struktur organisasi dasar kaki Menggunakan kos tinggi dalam

Dibina dari konkrit Stiffening wall / Collarbone bertulang. kuat kerana disokong oleh struts dalam struktur. Dapat menahan stres tegangan tinggi

Tidak tepat jika dibina di kurang dari 6 meter. Dengan kos yang tinggi kerana tinggi dan diperbuat dari konkrit bertulang

kuat kerana disokong oleh strut di sebelah timur Dibina menggunakan konkrit Dinding Sagang Wall Sagang bertulang. Menurut dibina di lereng bukit dan di jalan Dibina dari unit pracetak konkrit bertulang kuat sebagai terancang dan disiapkan dan terikat satu sama lain dan diisi dengan tanah gembur, kerikil atau Dinding Krib kerikil untuk memudahkan

Jarang timur

digunakan

kerana

topangan dibina di sebelah

Perlu kemahiran khusus dan dari segi pembinaan kerana sukar. pembinaan. desainnya untuk

Luangkan masa yang lama Proses ini bekerja keras

C4387 / UNIT 5 / 70 Crib wall aliran lebih Proses kerja air dari tanah. rendah mudah

Menggunakan kos yang

Tidak memerlukan masa yang lama untuk pembinaan.

Menggunakan kos yang Dinding Gabion Gabion wall lebih mudah pembinaan proses masa kerja yang

tidak

kukuh

rendah Sering penyelenggaraan

singkat

C4387 / UNIT 5 / 71

KESIMPULAN

Mempertahankan dinding adalah kaedah untuk melindungi tanah dari runtuh. Ada pelbagai jenis dinding penahan yang digunakan untuk menjaga kestabilan tanah. Penggunaan yang paling popular adalah jenis graviti pemegang dinding dan penopang itu. Dinding jenis ini pembaikan cerun struktur konvensional yang sering digunakan seperti yang dirancang, sederhana untuk membina, tidak memerlukan keahlian atau kemahiran dan penggunaan peralatan khusus. Loading (kos tambahan), ketinggian dan jenis tanah memainkan peranan penting dalam pemilihan sistem penahan dinding untuk projek yang dicadangkan. Oleh kerana itu, jelas bahawa mempertahankan (sokongan kerja tanah) banyak digunakan di Malaysia. Di antara jenis pemegang tanah ada sekarang adalah bahawa graviti pemegang dinding, pemegang dinding, separa graviti, dinding cantilever, dinding yang kaku, Sagang dinding, dinding tempat tidur dan dinding bronjong. Setiap jenis berbeza mempertahankan satu sama lain dan penggunaan lahan yang tepat dan kos yang akan terjadi. Mempertahankan biasanya digunakan di lereng bukit, di tepi sungai, sisi saluran air, lereng bukit, dan sebagainya. Pembinaan penahan tanah harus mempertimbangkan tekanan atas tanah (air tekanan, tekanan kos pembinaan dan stres lalu lintas), keadaan tanah, iklim dan cerun. Yang paling penting, pemegang dinding panduan seleksi adalah mengambil semua faktor untuk

C4387 / UNIT 5 / 72 menampung beban, sesuai dengan keadaan tanah dan sebagainya boleh digunakan dalam masa yang lama.

1.4 PEMBINAAN SOKONG BAWAH (UNDERPINNING) 1.4.1 PUPOSES OF UNDERPINNING pengenalan Sokong bawah ialah sebuah binaan yang dimaksudkan sebagai satu proses memperkuat atau menggantikan asas untuk struktur yang sedia ada. Tujuan utama pembinaannya ialah untuk memindahkan beban lebihan yang telah dijalankan oleh asas pada aras tanah yang asal kepada aras tanah yang lebih rendah. Definisi Sokong bawah ialah satu istilah umum yang mana digunakan bagi menjelaskan proses memperkuat atau menggantikan asas untuk struktur yang sedia ada. Di sini ialah beberapa takrif beberapa sokong bawah: i. Memperbaiki asas yang sedia ada, iaitu menyediakan untuk beban yang lebih denga cara membina asas yang baru dan besar di bawahnya

ii.

Proses member sokongan terhadap bangunan pada masa asas sedang dibina semula atau pengorekan di bersebelahan sedang dijalankan.

C4387 / UNIT 5 / 73

1.4.1 TUJUAN PEMBINAAN SOKONG BAWAH Sokong bawah tanah adalah diperlukan dalam pembinaan bagi keperluan berikut: i. Menyokong struktur yang mengalami endapan itu atau condong yang disebabkan oleh kegagalan atau pergerakan asas yang sdia ada.

ii.

Untuk mengelak kemungkinan berlakunya endapan ketika kerja pengorekan dijalankansangat hampir atau di bawah aras asas tersebut.

iii.

Membolehkan asas diperdalamkan lagi bagi tujuan ubahsuai struktur contohnya bagi membina atau menambahkan tingkat bawah tanah.

C4387 / UNIT 5 / 74 iv. Meningkatkan keupayaan galas beban asas seperti menambah kekuatan galas beban bangunan terhadap beban tambahan yang digunakan.

v.

Membolehkan bangunan dipindahkan ke tapak yang baru, binaan ini biasanya dipraktikan untuk binaan bangunan yang menggunakan kerangka kayu sahaja.

vi.

Membolehkan asas diubahsuai tanpa mempengaruhi struktur di atasnya.

vii.

Menjimatkan kos daripada membuat semula struktur yang disbabjan oleh kegagalan asas.

1.4.2 KEADAAN KEADAAN YANG MEMERLUKAN SOKONG BAWAH SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG PERLU DIAMBIL KIRA DALAM PEMASANGANNYA. Keadaan Yang Memerlukan Sokong Bawah Ianya diperlukan apabila endapan berlaku pada satu struktur yang disebabkan oleh kekurangan kekuatan asas dan rosak. Ini boleh disebabkan oleh: i. Akar-akar dari pokok besar yang berdekatan telah merosakkan asas papak.

C4387 / UNIT 5 / 75

ii.

Gegaran yang disebabkan oleh jentera-jentera berat yang melalui kawasan yang berdekatan dengan struktur asas.

iii.

Penyusutan tanah daripada kegiatan melombong atau hakisan tanah. Dalam hal ini, rumah atau bangunan yang berdekatan dibuat dengan cara membuat tupang di bawah tanah.

iv.

Rintangan yang tidak sama dari bawah tanah.

Faktor-Faktor Yang Diambil Kira Dalam Pemasangan Sokong Bawah i. Kekuatan tanah Untuk mendapatkan reka bentuk sokong bawah yang sesuai, tanah perlu dinilau=I dari segi kekuatannya, dan juga dapat mengetahui keperluan sokong bawah di sebuah kawasan atau tapak.

ii.

Keadaam persekitaran Keadaan persekitaran yang memerlukan sokong bawah perlu diteliti. Contohnya pembinaan sokong bawah yang sesuai bagi bangunan di kawsan banadar adalah cerucuk mini kerana ia tidak menjejaskan bangunan di sekitar kawsan pembinaan.

iii.

Kos

C4387 / UNIT 5 / 76 Pembinaan sokong juga mengambil kira factor kos kerana ia melibatkan kehendak ekonomi klien. Oleh itu, kaedah-kaedah yang akan digunakan akan dirujuk kepada klien untuk persetujuan.

iv.

Beban tambahan yang ditanggung Beban tambahan akan dikaji untuk mengetahui rekabentu dan kaedah sokong bawah yang sesuai dibina. Jika beban tambahan tinggi, maka keupayaan galas beban sokong bawah tersebut perlu ditambah.

1.4.3 JENIS-JENIS SOKONG BAWAH DAN LESESUAIAN PENGGUNAANNYA Jenis Dan Kaedah Sokong Bawah Terdapat kaedah digunakan, antaranya ialah: 1) Asas jalur tradisional 2) Pyford stools 3) Cerucuk mini 4) cerucuk 5) Needle beams 6) Cantilever beams 7) Underpinning raft 8) Tupang (ufuk dan pugak atau pugak mati) 9) Kaedah-kaedah lain seperti penyejukbekuan tanah dan penurapan kimia

C4387 / UNIT 5 / 77

Dalam memilih satu kaedah sesuai, ia bergantung kepada keadaan. Misalnya, laluan ada terbatas untuk kerja-kerja yang terletak dalam kawasan bandar. Hasilnya, kerja mesti dilakukan di dalam bangunan di kawasan itu bandar raya. Jika ia berlaku, cerucuk besar mungkin tidak sesuai untuk digunakan. Dalam kaedah ini, hanya tiga cara yang akan dijelaskan yang mana ialah asas jalur tradisional, pyford stools dan cerucuk mini. Sebelum sokong bawah dibina, tanah yang digunakan tidak tercemar dari apa-apa yang boleh menjejaskan sokong bawah. Tupang ufuk digunakan untuk menyokong dua tembok yang diletakkan bertentangan dengan satu sama lain atau kedua-dua menunjukkan tanda-tanda kerosakkan. Jarak maksimum yang boleh disokong oleh tupang ialah kira-kira 10-12 meter. Untuk jarak ini, tupang ufuk berganda digunakan. Satu tupang mengandungi sebatang kayu yang telah dipasang antara dua tembok yang telah disokong dengan hujung bersandar kepada dinding. Diperteguhkan dengan menggunakan tupangtupang condong pada hujung bahagian bawah setiap atas dan di bawah. Kaedah-kaedah dalam memasang tupang mengufuk ialah seperti berikut: Kayu penahan atau strining price mula-mula dipakukan di bahagian atas dan bawah tupang. Kemudian, tupang ufuk dipasangkan pada tempatnya (antara dua tembok) Tupang-tupang atau perembat dikenakan dengan satu hujungnya bersandar di atas pendinding dan satu lagi bertentangan dengan kayu penahan tadi. jejarum dan baji biasa digunakan untuk menahan supaya perembat antara dinding-dinding dan tupang menjadi lebih teguh. Semasa pembinaan, garis tengah tupang mengufuk sepatutnya bertemu dengan paras lantai untuk kedua-

C4387 / UNIT 5 / 78 dua bangunan. Jika kekuatan lantai untuk kedua-dua bangunan berbeza, kedudukan tupang juga akan berlainan. Tupang sepatutnya dibina pada satu kekuatan lebih rendah pada paras lantai. Jika paras lantai lebih tinggi adalah daripada paras lantai bangunan yang lain, kemudian tupang mengufuk sepatutnya dibina di tengah.

Tupang pugak atau tupang mati Apabila bahagian dinding bangunan tdibuka, dinding pada bahagian atas hendaklah disokong, sementara kerja-kerja pembinaan di bawahnya diteruskan. Oleh itu, sistem tupang pugak digunakan untuk tujuan ini. Selain daripada itu, jika ia perlu mendalamkan bangunan yang sedia ada atau mengubah asas lama bagi satu asas baru dan boleh menerima beban lebih besar, sistem tegak digunakan untuk menyokong bangunan atas. Dalam sistem ini, jejarum akan disisipkan ke dalam dinding dandisokong ole tupang-tupang pugak. Tupang pgak ini hendaklah didirikan di atas pengalas atau pelapik yang mempunyai asas yang padat. Ianya hendaklah diperhatikan bahawa tupang yang digunakan cukup kuat menampung beban binaan serta dapat menyebarkannya sama rata ke tanah. Ini dilakukan bagi pelapik yang cukup lebar untuk tanah yang agak lembut. Tupang merupakan sebatang tiang dan oleh kerana ia membawa beban yang berat, tupang ini tertakluk kepada tegasan yang besar. Tetapi kegagalan mungkin berlaku, dan cara cara mengatasinya ialah, nisbah yang digunakan mestilah betul mesti dipelihara antara panjang dan ukur lilitnya. Dalam semua kes, penyokong yang digunakan mestilah mempunyai keratin, sama ada ia bersegi atau bentuk bulat. Keratin segi empat tepat tidak boleh digunakankeranan pembengkokkan mudah berlaku pada ukuran terkecil sekali.tupang jenis ini akan dibuka selepas tempoh 7 hari pembinaan siap.

C4387 / UNIT 5 / 79

Asas jalur tradisional Asas jalur tradisional merupakan sokong bawah tanah yang paling mudah. Proses dimulakan dengan pengorekan lubang segi empat di bawah asas yang sedia ada. Lubang tersebut perlu digali secara berselangcdan diisi konkrit sehingga bertemu denga permukaan bawah asas. Ini bertujuan untuk mengelakkan pengecutan dan enapan. Selepas kerja konkrit selesai, bahagian yang ditinggalkan pula digali. Panjang bagi setiap lubang antara 1.2 hingga 1.5 meter untuk kerja yang normal.kerja biasanya dibuat untuk 6 lubang bagi setiap operasi. Setelah siap, barulah 6 lubang lagi akan digali. Kadang kala dinding atau tiang tidak selamat jika dikorek di bawahnya, maka ia perlu disokong dengan menggunakan rasuk jarum.

C4387 / UNIT 5 / 80

Kesimpulan Dengan adanya sokongan bawah tanah untuk setioa bangunan yang kita bina, maka kukuhlah tapak tersebut. Sokong bawah tanah juga terdiri daripada beberapa jenis seperti yang diterangkan di atas. Dalam tajuk ini kita dapat mengetahui bagaimana sesuatu sokong bawah tersebut berfungsi dan mambantu untuk menahan semula tapak bangunan tersebut. Sokong bawah tanah ini merupakan saesuatu binaan yang dibina semula dengan menggunakan beberapa jenis sokong bawah untuk mengelakkan bangunan tersebut roboh atau tumbang. Sekarang terdapat kaedah-kaedah baru yang lebih sistematik bagi menggantikan kaedah yang sebelum ini kurang sesuai penggunaannya. Kajian hendaklah dijalankan untuk mencari kaedah yang lebih ekonomi dan dapat menhasilkan sesuatu hasik kerja yang berkualiti.