Anda di halaman 1dari 15

JENIS-JENIS BAHAN BANTU BELAJAR KEMAHIRAN PENGAMATAN

MAUJUD
Bahan maujud merupakan bahan/benda sedia ada di persekitaran manusia Bermaksud konkrit / boleh disentuh/dirasa/dilihat Cth; Permainan bahasa Kad imbasan atau kad cantuman Model @ boneka

KEBAIKAN
Dapat menarik minat murid Boleh dimanipulasi oleh murid Menggunakan konsep konkrit dan bukannya abstrak yang mampu membantu menambahkan kefahaman murid Menekankan kemahiran audio, kinestatik, visual dan taktil Menggunakan serta mampu meningktakan ransangan 5 deria manusia

KELEMAHAN
Mudah rosak Mengambil masa yang lama untuk menghasilkannya Memrukan ruangan yang lebih besar untuk menyimpannya. Jangka masa penggunaan tidak lama Penggunaan terhad

PELBAGAI MEDIA
Terbahagi kepada dua iaitu: Media cetak Media elektronik

Media cetak - Buku teks ( berdasarkan sukatan pelajaran KPM ) - Majalah ( Kuntum, Kawan, Asuh, Ana Muslim - Surat khabar ( akhbar Didik, Tutor utusan , - Iklan

Media elektronik interaktif, animasi, CD-ROM Radio Televisyen (TV Pendidikan)

KEBAIKAN
Mudah diperoleh Murah Mudah dibawa

KEKURANGAN
Surat khabar (warna hitam putih) tidak menarik. Bahan yang terlalu sinonim dengan kehidupan seharian murid mungkin menyebabkan kebosanan ketika mengunakannya.

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


Overhead Projector Transparensi Pitar slide Alat video Komputer Filem rakaman

KEBAIKAN
Membuat pengajaran lebih tersusun Memperkayakan pengalaman Memberi maklumat Pengajaran lebih bersifat individu Pembelajaran menjadi lebih dekat Pendidikan boleh disebarkan Pembelajaran lebih menarik Penggunaan yang pelbagai dalam satu device (multipurpose device)

Menjadikan P&P lebih produktif Menjadikan P&P lebih semangat dan bertenaga Menjadikan pembelajaran hampir dengan keadaan sebenar

KEKURANGAN
Memerlukan tenaga pengajar yang berkemahiran Terdapat maklumat dari internet yang tidak sesuai dijadikan bahan bantu belajar Masyarakat luar bandar kurang memberikan sambutan kerana kurang pengetahuan dan tidak berkemampuan

KEPENTINGAN ALAT BANTU BELAJAR


Memberi rangsangan dan minat murid-muird. Menyediakan dasar kukuh untuk perkembangan kefahaman dan corak pemikiran dan mengurangkan gerak balas lisan yang tidak diperlukan daripada murid-murid. Membekalkan dasar perkembangan pembelajaran dan menjadikan pembelajaran mereka lebih kekal.

Menyediakan pengalaman baru yang tidak diperolehi dengan mudah oleh cara-cara lain, menjadikan pembelajaran murid-murid lebih mendalam dan beragam. Dapat menguatkan kefahaman dan mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata. Ia mendorong murid-murid untuk menyiasat dan dengan demikian dapat menambahkan lagi bacaan murid-murid