Anda di halaman 1dari 24

skip to main | skip to sidebar

K I S AH 25 NAB I
MENCERITAKAN SEJARAH HIDUP PARA NABI SELASA, 25 DESEMBER 2007

NABI ADAM AS
Setelah Allah s.w.t.menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya, laut-lautannya dan tumbuh - tumbuhannya, menciptakan langit dengan mataharinya, bulan dan bintangbintangnya yang bergemerlapan menciptakan malaikat-malaikatnya ialah sejenis makhluk halus yangdiciptakan untuk beribadah menjadi perantara antara Zat Yang Maha Kuasa dengan hamba-hamba terutama para rasul dan nabinya maka tibalah kehendak Allah s.w.t. untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi memeliharanya menikmati tumbuh-tumbuhannya,mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya dan berkembang biak turun-temurun waris-mewarisi sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya. Kekhawatiran Para Malaikat. Para malaikat ketika diberitahukan oleh Allah s.w.t. akan kehendak-Nya menciptakan makhluk lain itu, mereka khuatir kalau-kalau kehendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu,disebabkan kecuaian atau kelalaian mereka dalam ibadah dan menjalankan tugas atau karena pelanggaran yang mereka lakukan tanpa disadari. Berkata mereka kepada Allah s.w.t.: "Wahai Tuhan kami! Buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami,padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya,sedang makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turunkan ke bumi itu,nescaya akan bertengkar satu dengan lain,akan saling bunuh-membunuh berebutan menguasai kekayaan alam yang terlihat diatasnya dan terpendam di dalamnya,sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu." Allah berfirman, menghilangkan kekhuatiran para malaikat itu: "Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui dan Aku sendirilah yang mengetahui hikmat penguasaan Bani Adam atas bumi-Ku.Bila Aku telah menciptakannya dan

meniupkan roh kepada nya,bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah,karena Allah s.w.t. melarang hambaNya beribadah kepada sesama makhluk-Nya." Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah s.w.t.dari segumpal tanah liat,kering dan lumpur hitam yang berbentuk.Setelah disempurnakan bentuknya ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna . Iblis Membangkang. Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah seperti para malaikat yang lain,yang segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberi amanat menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya serta yang terpendam di dalamnya.Iblis merasa dirinya lebih mulia,lebih utama dan lebih agung dari Adam,karena ia diciptakan dari unsur api,sedang Adam dari tanah dan lumpur.Kebanggaannya dengan asal usulnya menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain,walaupun diperintah oleh Allah. Tuhan bertanya kepada Iblis:"Apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah Aku ciptakan dengan tangan-Ku?" Iblis menjawab:"Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia.Engkau ciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur." Karena kesombongan,kecongkakan dan pembangkangannya melakukan sujud yang diperintahkan,maka Allah menghukum Iblis dengan mengusir dari syurga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pd.dirinya hingga hari kiamat.Di samping itu ia dinyatakan sebagai penghuni neraka. Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu dan ia hanya mohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat.Allah meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan,tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan

itu,bahkan sebaliknya ia mengancam akan menyesatkan Adam,sebagai sebab terusirnya dia dari syurga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat,dan akan mendatangi anakanak keturunannya dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempuh jalan yang sesat,mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang,menggoda mereka supaya melalaikan perintahperintah agama dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh. Kemudian Allah berfirman kepada Iblis yang terkutuk itu: "Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka Jahanam dan bahan bakar neraka.Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hamba-Ku yang telah beriman kepada Ku dengan sepenuh hatinya dan memiliki aqidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah."

Pengetahuan Adam Tentang Nama-Nama Benda. Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan menyakinkan mereka akan kebenaran hikmat-Nya menunjuk Adam sebagai penguasa bumi,maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta,kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya:"Cubalah sebutkan bagi-Ku nama benda-benda itu,jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam." Para malaikat tidak berdaya memenuhi tentangan Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka.Mereka mengakui ketidak-sanggupan mereka dengan berkata:"Maha Agung Engkau! Sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajakan kepada kami.Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana." Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat dan setelah diberitahukan oleh Adam,berfirmanlah Allah kepada mereka:"Bukankah Aku telah katakan padamu bahawa Aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan."

Adam Menghuni Syurga. Adam diberi tempat oleh Allah di syurga dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya,menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulamat Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang disebelah kiri diwaktu ia masih tidur sehingga ketika ia terjaga,ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya.ia ditanya oleh malaikat:"Wahai Adam! Apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?" Berkatalah Adam:"Seorang perempuan."Sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya."Siapa namanya?"tanya malaikat lagi."Hawa",jawab Adam."Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?",tanya malaikat lagi. Adam menjawab:"Untuk mendampingiku,memberi kebahagian bagiku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah." Allah berpesan kepada Adam:"Tinggallah engkau bersama isterimu di syurga,rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah didalamnya,rasailah dan makanlah buah-buahan yang lazat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nasfumu.Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar,dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya.Akan tetapi Aku ingatkan janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim.Ketahuilah bahawa Iblis itu adalah musuhmu dan musuh isterimu,ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari syurga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmat ini." Iblis Mulai Beraksi. Sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh allah dari Syurga akibat pembangkangannya dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan dengki terhadap Adam yang menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya tersingkir dari singgahsana kebesarannya.Iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada

Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di syurga yang tenteram, damai dan bahagia. Ia menyatakan kepada mereka bahawa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka.Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh Iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahawa ia betul-betul jujur dalam nasihat dan petunjuknya kepada mereka.Ia membisikan kepada mereka bahwa.larangan Tuhan kepada mereka memakan buahbuah yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal.Diulang-ulangilah bujukannya dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang indah bentuk buahnya dan lazat rasanya.Sehingga pada akhirnya termakanlah bujukan yang halus itu oleh Adam dan Hawa dan dilanggarlah larangan Tuhan. Allah mencela perbuatan mereka itu dan berfirman yang bermaksud: "Tidakkah Aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan dari buahnya dan tidakkah Aku telah ingatkan kamu bahawa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata." Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu sedarlah ia bahawa mereka telah terlanggar perintah Allah dan bahawa mereka telah melakukan suatu kesalahan dan dosa besar.Seraya menyesal berkatalah mereka:"Wahai Tuhan kami! Kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan Iblis.Ampunilah dosa kami karena nescaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami." Adam dan Hawa Diturunkan Ke Bumi. Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan hal mana telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian peringatan Tuhan tentang Iblis sehingga terjerumus menjadi mangsa bujukan dan rayuannya yang manis namun berancun itu. Adam dan Hawa merasa tenteram kembali setelah menerima pengampunan Allah dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh Iblis dan akan berusaha agar

pelanggaran yang telah dilakukan dan menimbulkan murka dan teguran Tuhan itu menjadi pengajaran bagi mereka berdua untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan bujukan Iblis yang terlaknat itu.Harapan untuk tinggal terus di syurga yang telah pudar karena perbuatan pelanggaran perintah Allah,hidup kembali dalam hati dan fikiran Adam dan Hawa yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di syurga tidak akan terganggu oleh sesuatu dan bahawa redha Allah serta rahmatnya akan tetap melimpah di atas mereka untuk selama-lamanya.Akan tetapi Allah telah menentukan dalam takdir-Nya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkan oleh mereka. Allah s.w.t.yang telah menentukan dalam takdir-nya bahawa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya,akan dikuasai kepada manusia keturunan Adam memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi sebagai benih pertama dari hamba-hambanya yang bernama manusia itu.Berfirmanlah Allah kepada mereka:"Turunlah kamu ke bumi sebagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain kamu dapat tinggal tetap dan hidup disan sampai waktu yang telah ditentukan." Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yang jauh berlainan dengan hidup di syurga yang pernah dialami dan yang tidak akan berulang kembali.Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan dukanya dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya berbeda-beda warna kulit dan kecerdasan otaknya.Umat manusia yang akan berkelompok-kelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa di mana yang satu menjadi musuh yang lain saling bunuh-membunuh aniaya-menganianya dan tindasmenindas sehingga dari waktu ke waktu Allah mengutus nabi-nabi-Nya dan rasul-rasulNya memimpin hamba-hamba-Nya ke jalan yang lurus penuh damai kasih sayang di antara sesama manusia jalan yang menuju kepada redha-Nya dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Kisah Adam dalam Al-Quran. Al_Quran menceritakan kisah Adam dalam beberapa surah di antaranya surah Al_Baqarah ayat 30 sehingga ayat 38 dan surah Al_A'raaf ayat 11 sehingga 25

Pengajaran Yang Terdapat Dari Kisah Adam. Bahawasanya hikmah yang terkandung dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan dalam apa yang diciptakannya kadangkala tidak atau belum dapat dicapai oelh otak manusia bahkan oleh makhluk-Nya yang terdekat sebagaimana telah dialami oleh para malaikat tatkala diberitahu bahawa Allah akan menciptakan manusia keturunan Adam untuk menjadi khalifah-Nya di bumi sehingga mereka seakan-akan berkeberatan dan bertanya-tanya mengapa dan untuk apa Allah menciptakan jenis makhluk lain daripada mereka yang sudah patuh rajin beribadat, bertasbih, bertahmid dan mengagungkan nama-Nya. Bahawasanya manusia walaupun ia telah dikurniakan kecergasan berfikir dan kekuatan fizikal dan mental ia tetap mempunyai beberapa kelemahan pada dirinya seperti sifat lalai, lupa dan khilaf. Hal mana telah terjadi pada diri Nabi Adam yang walaupun ia telah menjadi manusia yang sempurna dan dikurniakan kedudukan yang istimewa di syurga ia tetap tidak terhindar dari sifat-sifat manusia yang lemah itu.Ia telah lupa dan melalaikan peringatan Allah kepadanya tentang pohon terlarang dan tentang Iblis yang menjadi musuhnya dan musuh seluruh keturunannya, sehingga terperangkap ke dalam tipu daya dan terjadilah pelanggaran pertama yang dilakukan oleh manusia terhadap larangan Allah. Bahawasanya seseorang yang telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa tidaklah ia sepatutnya berputus asa dari rahmat dan ampunan Tuhan asalkan ia sedar akan kesalahannya dan bertaubat tidak akan melakukannya kembali.Rahmat allah dan maghfirah-Nya dpt mencakup segala dosa yang diperbuat oleh hamba-Nya kecuali syirik bagaimana pun besar dosa itu asalkan diikuti dengan kesedaran bertaubat dan pengakuan kesalahan. Sifat sombong dan congkak selalu membawa akibat kerugian dan kebinasaan.Lihatlah Iblis yang turun dari singgahsananya dilucutkan kedudukannya sebagai seorang malaikat dan diusir oleh Allah dari syurga dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat kepada dirinya hingga hari Kiamat karena kesombongannya dan kebanggaaannya dengan asal-usulnya sehingga ia menganggap dan memandang rendah

kepada Nabi Adam dan menolak untuk sujud menghormatinya walaupun diperintahkan oleh Allah s.w.t.
DIPOSKAN OLEH DANISSHA DI 18:20

55 KOMENTAR:

aepsar mengatakan... Terima kasih atas infonya, mengenai risalah 25 Nabi/Rosul, semoga menjadi amal kebaikan di sisi Allah, bagi Anda yang telah mempostingnya. 1 5 JA NUA RI 200 9 1 1: 4 5

sigit thea mengatakan... terima kasih atas infonya. aku jadi lebih tahu yang tadinya tidak tahu. moga yang menulis blog ini di beri rahmat oleh allah. amin 1 8 F EBRU A RI 20 0 9 19 : 36

Mouxine Arga Merpati mengatakan... Terimakasih atas pengetahuannya aku jadi lebih tahu. 1 1 A PRI L 20 0 9 1 6: 22

Abdul Hamid Al-Islami mengatakan...

Thanks banget Sarat Dengan HIKMAH 9 SEPTEM BER 200 9 20: 0 9

Randy mengatakan... Sungguh luar biasa, dan sangat bermanfaat, penggunaan internet menjadi ladang amal dan pahala, dengan pengetahuan 25 Nabi/Rasul ini, kita semua dapat mengambil hikmah,dan hal-hal positif lainnya... subhanallah.. 1 8 SEPTE MB ER 200 9 1 5: 20

diaz_7bmc mengatakan... semoga dengan kisahnya,kita jadikan contoh,yg bagaimana dalam kisah ini.mengajarkan kita untuk menjalankan segala perintah alloh & menjauhi segala laranganya. 2 0 D ESEMB ER 200 9 0 0: 22

Wahyu mengatakan... Alhamdulillah... mandapat pengetahuan dan ilmu dari sini. . somoga saya bisa menjdi insan yg lbh baik lgi. .amin terima ksh tuk infonya... 31 D ESEMB ER 20 0 9 1 4: 0 1

@wok mengatakan... Alhamdulillah... Semoga Allah melimpahkan ridho dan hidayahnya untuk kita semua, dan belajar mengambil hikmah dari setiap kisah-kisah para nabi dan rosul. 8 F EBRU A RI 20 1 0 08 :0 3

vanda mengatakan... Alhamdullilah... akhirnya aku bisa membaca kisah para Nabi dan Rasulku... 9 F EBRU A RI 201 0 1 3: 1 9

Nagato Jishusaki mengatakan... terima kasih atas pengetahuannya,aku jadi tahu riwayat nabi dan rasul 1 3 F EBRU A RI 201 0 11 : 25

Nagato Jishusaki mengatakan... terima kasih atas pengetahuannya,aku jadi tahu sejarah kisah nabi 1 3 F EBRU A RI 201 0 11 : 26

iin mengatakan... Saya seranng guru PAI pada sebuah SMP di banten, saya mengucapkan banyak terimakasih atas Kisah 25 Nabi, Karena ini sangat bermanfaat bagi Materi yang saya sampaikan Kepada Anak Didik saya, Untuk Itu saya Minta Izin Materi ini

Untuk bisa disampaikan Kepada Siswa dan Di cantumkan di Blog saya dengan Mencantumkan website anda, Semoga Allah Membalas Segala Kebaikan dan kemurahatian Anda dan semoga Ilmu ini Bermanfaat, Amiiiin... 1 6 F EBRU A RI 20 1 0 21 :0 4

Purwanto mengatakan... terima kasih ilmu saya bertambah 1 6 APRI L 20 1 0 1 4: 4 0

triendra mengatakan... Insya Allah yg posting ini selalu dpt rahmat & berkah dari Allas swt ... btw, saya izin copy paste ya ... syukron 6 MEI 20 10 1 8: 4 9

Welcome to My Freedom mengatakan... Wah.. Trima kasih.. banyaknya versi kisah lain. Dengan adanya ni saya jadi lebih jelas.. 1 0 MEI 20 1 0 12:0 6

ridwan-tresnadi mengatakan...

Terimakasih,atas kisah kisah Para Nabi/Rasul sungguh sangat bermanfaat buat saya sendiri dan Umat Islam pada umumnya, mohon ijin Postingan ini saya share ke teman-teman muslim lainnya. Postingan ini semoga menjadi amal dan kebaikan di Sisi Allah SWT. Amin 2 1 MEI 201 0 20: 1 5

Raden Bondan E B mengatakan... Syukron jazakulloh, insyaallah berguna 2 J U LI 201 0 1 5: 28

Rahmatia Daud mengatakan... Terima kasih atas infonya, saya merasa ilmu yang saya dapatkan bertambah. Dan semoga curahan rahmat dari allah akan tercurah kpda org yg menulis ini dan org yg mmbcanya.... 1 4 JU LI 20 10 1 7:1 1

tory mengatakan... terima kasih banyak atas semua infonya.semua yang ada di dalam informasi sangat berguna untuk memperdalam iman. 7 AGU STU S 20 10 21: 34

ZZFF mengatakan... AMPUNILAH DOSA2 KAMI UMAT AKHIR ZAMAN YA ALLAH..... 1 6 AGU STU S 20 10 0 1: 4 5

anak BROEDA mengatakan... http://www.broeda.blogspot.com numpang exis ajadeh gan,,lain kali tak baca lg,,panjang n banyak banget,,,gk kebaca mua,,, 1 0 NOV EMB ER 20 10 0 0: 25

Fat'hul Nurjanah mengatakan... Terimakasih banyak . . . SALAM HANGAT PENUH UKHUWAH 2 1 NOV EMBER 20 1 0 16 : 28

Adi Muhammad Wicaksono mengatakan... Assalamu'alaikum. Minta izinbuat tukeran link boleh?makasih 5 D ESEMBER 201 0 14 :4 6

mukhamad khamdan mengatakan... saya tidak setuju jika nabi adam dikatakan maksiat....... 9 J A NUA RI 201 1 13: 33

Sitii Velove mengatakan... informasinya sangat detail dan banyak memberikan wawasan tentang nabi-nabi dan rosul.. saya jadi banyak tau tentangnya... 2 9 JA NUA RI 201 1 10 :0 0

aris mengatakan... terima kasih telah menceritakan 25 nabi,, insya allah setelah baca cerita ini saya akan menjadi lebih baik lagi, amin 1 1 F EBRU A RI 20 11 1 4: 59

Mr. Zulmai mengatakan... Sahabat... Demi mengembangkan siar, aku Kopas Isinya ya bos.. agar lebih banyak Chanel tentang Islam.... 1 6 F EBRU A RI 20 1 1 0 9 : 25

KEN_shashe mengatakan... Izin Copas y kang,,, mau share tentang sejarah nabi nhi,,, 2 5 F EBRU A RI 20 11 1 6: 21

Adi Suryadi mengatakan... thx. mudah2an bermanfaat bagi admin dan umumnya bagi kita semua pembaca.. amien ya Alloh ya Robbalalmin 2 4 MA RET 20 11 1 2: 20

hidup itu indah mengatakan... thanks.semoga bermanfaat untuk kita semua 2 4 MA RET 20 11 1 4: 22

akangdoang mengatakan... Ass.WW. Ya Allah smoga Orang2 yang memaparkan Risalah Para Nabi Ini mendapatkan Pahala yang setimpal dengan amalannya, karena sungguh akau terdidik dengan adanya risalah ini, sekali lagi saya bermohon pada Allah SWT. berilah dia umur yang panjang agar selalu mengamalkan ilmunya untuk Umum yang belum tahu trimakasih Uyun M.

2 8 MA RET 20 11 1 1: 27

Agus Wisiyanto mengatakan... tolong jelaskan apa sich maksud dari "al-jannah", dan apakah adam itu benar tinggal di surga,sedangkan di surga tidak ada sesuatupun yang di haramkan, dan jika siapapun yang sudah ada didalammya maka akan kekal selamanya. 8 APRI L 20 1 1 21 : 25

warna warni hidup mengatakan... terimakasih...smoga yg baca bisa mengambil hikmah dari kejadian kejadian yg dialami dan bertobat...smoga kita mendapat ampunan ALLAH SWT...amiinnn 3 J U NI 201 1 09 : 23

Ridhwan blogs mengatakan... Alhamdulillah.. terima kasih atas informasinya.. dengan adanya kisah nabi seperti ini. saya bisa memahami dan lebih dekat dengan para nabi.. sekali lagi jazakallah.. 1 3 JU NI 20 11 1 9: 0 4

ridho abdillah mengatakan...

sip aku copy ya...mga jadi ibadah dihadapan allah amin 2 8 JU NI 20 11 1 6: 26

budi "BODONG" waluyo mengatakan... ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah pemilik blog ini, lapangkanlah jalan rezekinya, sehatkanlah jasmani dan rohaninya, bahagiakanlah dia bersama keluarganya, limpahkanlah pahala yang setimpal untuknya, karena dia telah membagikan pengetahuannya untuk umat manusia. amien 2 9 JU NI 20 1 1 20 : 54

prayoga mengatakan... saya mau bertanya kepada yang lebih tau tentang hal ini.Allah SWT menciptakan manusia sebagai khlifah di bumi.sedangkan nabi adam di turunkan kebumi karena memakan buah,menurut anda apakah jika nabi adam tidak memakan buah manusia akan tetap ada sebagai mana yang telah di tugaskan oleh Allah.. atau emang Allah mentakdirkan adam untuk memakan buah itu dan menurunkan dia k bumi,karena saya pernah dengar kalo manusia itu di ciptakan diikuti dengan baik buruknya jodohnya rizkinya, 5 JU LI 20 11 0 2: 39

SMP Islam Al-Fajar mengatakan...

Boleh khan kalau saya mengcopy postingan anda:) 30 JU LI 201 1 21 : 06

Boemi Percetakan mengatakan... izin copy gan.. untuk di pelajari 1 4 AGU STU S 20 11 1 3: 39

iyas_shelon mengatakan... apakah iblis itu dulunya malaikat? bukannya iblis itu dr jenis jin ya cmiiw turunnya Nabi Adam ke Bumi bukan krn rayuan iblis. rayuan iblis menunjukkan bawha iblis/syaitan itu adalah musuh yg nyata menurut gw manusia hidup di Bumi krn emg udah Takdir YME cuma menurut gw loh no offense 2 1 OKTOBE R 201 1 20 :1 4

helmy mengatakan... izin copas, semoga menjadi amal baik 2 6 OKTOB ER 20 11 1 0: 1 7

http://blog-alay.blogspot mengatakan... Thanks for postingannya yang sangat bermanfaat 2 8 OKTOBE R 201 1 16 :1 7

http://blog-alay.blogspot mengatakan... Thanks for postingannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. 2 8 OKTOBE R 201 1 16 :1 8

uswatun mengatakan... terima kasih ya atas cerita2 nya..mohon d copy ya 2 9 OKTOB ER 20 11 1 9: 29

uswatun mengatakan... mohon copy n share kisah2 nabi nya ya..thank you very much. 2 9 OKTOB ER 20 11 1 9: 31

IslamMan mengatakan... Jangan tanyakan tentang mengapa dan apa yang akan terjadi pada Nabi Adam AS (manusia), karena ALLAH SWT lebih mengetahui segala apa-apa yang tidak kita ketahui. Cukuplah kita simak dan pelajari serantaian peristiwa yang ada dan mengambil hikmah sebagai pelajaran bagi kita. Mengingat kita telah dikarunia

akal fikiran untuk mempelajari semua yang diberikan dan tentunya karunia ini tidak diberikan kepada makhluk lainnya. 1 0 NOV EMB ER 20 11 0 0: 1 5

belum jelas mengatakan... ijin copas ya gan...? 1 1 NOV EMB ER 20 11 0 0: 25

teguh iman susilo mengatakan... subhanallah.... sangat bermanfaat di jaman ketika anak muda sekarang yang sudah tidak mempedulikan sejarah2 para nabi dan rasulnya. ane ijin copas ke blog ane y sudah pasti dengan menyertakan nama blog antum, suqron. smoda menjadi amalan yang kekal. amiin... 2 9 NOV EMB ER 201 1 20: 23

mawoto mengatakan... sangat bagus critanx,, I LIKE IT.. 3 D ESEM BER 20 1 1 0 7: 48

anuar mengatakan... bagus , mohon share ya ?? :) 2 0 D ESEMB ER 201 1 1 3: 35

warisno mengatakan... alhmdullh jaza kullohughoiro smg sukses slalu... 2 8 D ESEMBE R 201 1 09 : 4 7

Unknown mengatakan... Semoga admin yg telah menulis kisah2 yg begitu panjang2 ini,mendapatkan balasannya dari ALLAH SWT amiiin trmksh admin 2 9 D ESEMB ER 20 11 21: 4 0

syaif mengatakan... wah komplit... moga bermandfaat bagi muslim2 lain sob amin... 4 J A NU A RI 20 1 2 18 :0 5

Boejang Ariga mengatakan... sungguh sangat bagus infonya,trutama buat umat muslim di seluruh dunia....amin

9 J A NUA RI 201 2 21: 0 2

kaira_syuma mengatakan... terima kasih....syukur sebab masih berkesempatan membaca kisah-kisah nabi ni...dah lama tak baca, ada yg dah lupa...huhuhu 1 9 JA NU A RI 20 1 2 16 :0 4 Poskan Komentar Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda Langgan: Poskan Komentar (Atom)
Top of Form

kisah25nabi.blogspot.com

Enter your search terms

We b

kisah25nabi.blogspot .com
Search

Submit search form


pub-2211374941717008 1 ISO-8859-1

ISO-8859-1

active
en

GALT:#008000;GL:1;DIV:#336699;VLC:663399;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC: 36699;ALC:0000FF;LC:00 3

Bottom of Form

ARSIP BLOG

2007 (25)

Desember (25)

MUKADDIMAH NABI ADAM AS NABI IDRIS AS NABI NUH AS NABI HUUD AS NABI SHOLEH AS NABI IBRAHIM AS NABI ISMAIL AS NABI LUTH AS NABI ISHAQ AS NABI YA'KUB AS NABI YUSUF AS NABI SYU'AIB AS NABI AYYUB AS NABI DZULKIFLI AS NABI MUSA AS NABI HARUN AS NABI DAUD AS NABI SULAIMAN AS NABI ILYAS AS NABI ILYASA' AS NABI YUNUS AS NABI ZAKARIA AS & NABI YAHYA AS NABI ISA AS NABI MUHAMMAD SAW

MENGENAI SAYA DANISSHA LIHAT PROFIL LENGKAPKU

Anda mungkin juga menyukai