Anda di halaman 1dari 10

PENYELIDIKAN TINDAKAN

DEFINISI
Apakah itu penyelidikan tindakan? Penyelidikan tindakan adalah berdasarkan sesuatu situasi iaitu mendiagnos sesuatu masalah dan cuba mengatasinya dalam konteks itu. penyelidikan tindakan bukan sahaja menyumbang kepada pengajaran dan pembelajaran tetapi kepada teori pendidikan dan pengajaran yang boleh diakses oleh guru-guru lain.
Stenhouse (1975)

menambahkan pengetahuan praktik seseorang guru.

Bagaimanakah penyelidikan tindakan dapat dibezakan dengan penyelidikan gunaan? Penyelidikan gunaan- lebih berfokus kepada menentukan hubungan dan menguji teori. Penyelidikan tindakan-menginterpretasikan metod saintifik dengan tidak begitu tegas.

Apakah aspek yang boleh ditumpukan oleh penyelidik tindakan? Kelicinan kerja, produktiviti kerja, motivasi dan hubungan pekerja, kebajikan secara keseluruhan. Analisis kerja dengan tumpuan lebih kepada keterampilan kerja. Perubahan oranganisasi yang boleh membawa kepada fungsi yang diperbaiki. Perancangan dan penggubalan dasar. Innovasi dan perubahan. Penyelesaian masalah.

KONSEP
penyelidikan tindakan bergerak dalam satu kitaran yang berterusan melibatkan empat peringkat-tinjauan,perancangan,pelaksanaan dan refleksi.
( Kemmis dan Mctaggart, 1988)

menyatakan penyelidikan tindakan sebagai satu kajian terhadap situasi sosial yang melibatkan peserta dalam situasi sosial itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk memperbaiki kualiti amalan masing-masing.
(Somekh (1989)

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN TINDAKAN


Grundy dan Kemmis (1981) membuat kajian ke atas satu amalan sosial yang dilihat sebagai satu tindakan strategik yang boleh diperbaiki mengikut satu kitaran pusingan yang terdiri daripada urutan aktiviti merancang, bertindak, memerhati dan merefleks dilaksanakan oleh orang yang bertanggungjawab ke atas setiap aktiviti tersebut dan beransur-ansur melibatkan subjek-subjek kajian tanpa hilang kawalan ke atas proses penyelidikan

Zuber-Skeritt (1992)- CRASP Critical collaboration enquiry by Reflective practitioners who are Accountable in making the results of their enquiry public Self evaluative in the practice and engaged in Participative problem solving and continuing professional development.

KEPENTINGAN PENYELIDIKAN :
dapat merancang huraian mata pelajaran dengan lebih berkesan. dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran memudahkan pencapaian objektif mereka dan dapat pula memahami, mengubah dan memperbaiki amalan sendiri. meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang aktif dan efektif. membentukkan budaya penyelidiakn sebagai asas dalam membuat sebarang perancangan untuk tindakan merapatkan tali silatulrahim di kalangan guru yang terbabit melalui kerjasama secara kolaboratif.