JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN BORANG LAPORAN LATIHAN DALAMAN SEKOLAH: SJKC PEI CHUN DANGI MATA PELAJARAN

: DUNIA MUZIK MAKLUMAT LATIHAN DALAMAN DIPERINGKAT SEKOLAH: 1. TARIKH LATIHAN DALAMAN DIJALANKAN
2. 3. 4. 5. 6.

:

TEMPAT LATIHAN DALAMAN DIJALANKAN : Bilik Gerakan MASA LATIHAN DALAMAN DIJALANKAN : 2.00pm- 5.00pm

KEHADIRAN SEMASA LATIHAN DALAMAN : 15 /16 ORANG GURU MODUL(CD / Hardcopy) BAHAN-BAHAN LAIN YANG DIEDARKAN :DIEDARKAN : Rujuk lampiran 3

RINGKASAN SESI LATIHAN DALAMAN YANG DIJALANKAN:

RINGKASAN LDP KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2 1. KSSR – Dokumen kurikulum Standard (Lama- Huraian Sukatan Pelajaran) Dokumen Standard Prestasi Bahan kurikulum a. Buku teks b. Buku panduan Pengajaran c. Buku panduan kreativiti d. Buku panduan keusahawan e. Buku panduan TMK (PBS)

• CD1 ( 18 lagu ) CD 2 ( 2 lagu /latihan / pic tinggi rendah )

Kreativiti b. Elemen muzik a. Tempo ( cepat & lambat ) 速度快慢 Irama 节奏 c. Detik 节拍 b. . Minuet xv. Lompat xii. Penghasilan Muzik c. loncat xiii. Jalan ii. 16 langkah pergerakan berirama i. TMK(Teknologi maklumat komunikasi) 4. Ketinting xi. Keusahawan c. Pengalaman Muzikal 音乐经验 b. 4. Apresiasi Muzik 音乐成果 音乐欣赏 3. skip iii. kawad viii. lari vii. prancing xiv. walt zing iv.2. kayuh berjengket v. Seret vi. Elemen merentas kurikulum a. Standard Pembelajaran a. Gallop ix.toe pointing x.

PBS---. iv. vii. polka schottlsche 6.Fail-fail yang mesti diwujudkan a. Warna ton 分辨乐器/男声或女声 Bentuk AB ABA Teksur 唱法 (nipis –独唱 tebal –合唱) Harmoni 和音二重唱 (dua pic dimainkan serentak) v. Konsep muzik i. Fail pengurusan b. 7 . Show case d. Fail mata pelajaran Tahun 2 Disediakan oleh _________________ ( Pn Lee Pauy Lian ) cop sekolah Disahkan oleh _____________________ (Guru Besar) . Fail individu c.xvi. vi. iii. Melodi 旋律 Irama 节奏 Ekspresi 声音的强弱 (f 强 p 弱) ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful