JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN BORANG LAPORAN LATIHAN DALAMAN SEKOLAH: SJKC PEI CHUN DANGI MATA PELAJARAN

: DUNIA MUZIK MAKLUMAT LATIHAN DALAMAN DIPERINGKAT SEKOLAH: 1. TARIKH LATIHAN DALAMAN DIJALANKAN
2. 3. 4. 5. 6.

:

TEMPAT LATIHAN DALAMAN DIJALANKAN : Bilik Gerakan MASA LATIHAN DALAMAN DIJALANKAN : 2.00pm- 5.00pm

KEHADIRAN SEMASA LATIHAN DALAMAN : 15 /16 ORANG GURU MODUL(CD / Hardcopy) BAHAN-BAHAN LAIN YANG DIEDARKAN :DIEDARKAN : Rujuk lampiran 3

RINGKASAN SESI LATIHAN DALAMAN YANG DIJALANKAN:

RINGKASAN LDP KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2 1. KSSR – Dokumen kurikulum Standard (Lama- Huraian Sukatan Pelajaran) Dokumen Standard Prestasi Bahan kurikulum a. Buku teks b. Buku panduan Pengajaran c. Buku panduan kreativiti d. Buku panduan keusahawan e. Buku panduan TMK (PBS)

• CD1 ( 18 lagu ) CD 2 ( 2 lagu /latihan / pic tinggi rendah )

prancing xiv. Tempo ( cepat & lambat ) 速度快慢 Irama 节奏 c. Jalan ii. TMK(Teknologi maklumat komunikasi) 4. loncat xiii. Gallop ix. kawad viii. Standard Pembelajaran a. kayuh berjengket v.2. 16 langkah pergerakan berirama i. walt zing iv. Keusahawan c. Minuet xv.toe pointing x. Apresiasi Muzik 音乐成果 音乐欣赏 3. Penghasilan Muzik c. Kreativiti b. Seret vi. Ketinting xi. 4. Lompat xii. Elemen muzik a. Elemen merentas kurikulum a. . Pengalaman Muzikal 音乐经验 b. lari vii. Detik 节拍 b. skip iii.

iii. Show case d. Konsep muzik i. PBS---. Melodi 旋律 Irama 节奏 Ekspresi 声音的强弱 (f 强 p 弱) ii. iv. 7 .xvi. Fail individu c. vi. Fail mata pelajaran Tahun 2 Disediakan oleh _________________ ( Pn Lee Pauy Lian ) cop sekolah Disahkan oleh _____________________ (Guru Besar) . Warna ton 分辨乐器/男声或女声 Bentuk AB ABA Teksur 唱法 (nipis –独唱 tebal –合唱) Harmoni 和音二重唱 (dua pic dimainkan serentak) v. polka schottlsche 6. vii.Fail-fail yang mesti diwujudkan a. Fail pengurusan b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful