JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN BORANG LAPORAN LATIHAN DALAMAN SEKOLAH: SJKC PEI CHUN DANGI MATA PELAJARAN

: DUNIA MUZIK MAKLUMAT LATIHAN DALAMAN DIPERINGKAT SEKOLAH: 1. TARIKH LATIHAN DALAMAN DIJALANKAN
2. 3. 4. 5. 6.

:

TEMPAT LATIHAN DALAMAN DIJALANKAN : Bilik Gerakan MASA LATIHAN DALAMAN DIJALANKAN : 2.00pm- 5.00pm

KEHADIRAN SEMASA LATIHAN DALAMAN : 15 /16 ORANG GURU MODUL(CD / Hardcopy) BAHAN-BAHAN LAIN YANG DIEDARKAN :DIEDARKAN : Rujuk lampiran 3

RINGKASAN SESI LATIHAN DALAMAN YANG DIJALANKAN:

RINGKASAN LDP KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2 1. KSSR – Dokumen kurikulum Standard (Lama- Huraian Sukatan Pelajaran) Dokumen Standard Prestasi Bahan kurikulum a. Buku teks b. Buku panduan Pengajaran c. Buku panduan kreativiti d. Buku panduan keusahawan e. Buku panduan TMK (PBS)

• CD1 ( 18 lagu ) CD 2 ( 2 lagu /latihan / pic tinggi rendah )

kawad viii. Minuet xv. Tempo ( cepat & lambat ) 速度快慢 Irama 节奏 c. lari vii. Elemen muzik a. walt zing iv. TMK(Teknologi maklumat komunikasi) 4. prancing xiv. Lompat xii. skip iii. Keusahawan c. 16 langkah pergerakan berirama i. . loncat xiii. Penghasilan Muzik c. Detik 节拍 b. Gallop ix.toe pointing x. Standard Pembelajaran a. Jalan ii. Elemen merentas kurikulum a. Ketinting xi. Apresiasi Muzik 音乐成果 音乐欣赏 3. kayuh berjengket v. 4. Seret vi. Pengalaman Muzikal 音乐经验 b.2. Kreativiti b.

Fail individu c. iv. Konsep muzik i. Melodi 旋律 Irama 节奏 Ekspresi 声音的强弱 (f 强 p 弱) ii.xvi. vi. PBS---.Fail-fail yang mesti diwujudkan a. polka schottlsche 6. vii. Warna ton 分辨乐器/男声或女声 Bentuk AB ABA Teksur 唱法 (nipis –独唱 tebal –合唱) Harmoni 和音二重唱 (dua pic dimainkan serentak) v. 7 . Fail mata pelajaran Tahun 2 Disediakan oleh _________________ ( Pn Lee Pauy Lian ) cop sekolah Disahkan oleh _____________________ (Guru Besar) . iii. Fail pengurusan b. Show case d.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.