JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN BORANG LAPORAN LATIHAN DALAMAN SEKOLAH: SJKC PEI CHUN DANGI MATA PELAJARAN

: DUNIA MUZIK MAKLUMAT LATIHAN DALAMAN DIPERINGKAT SEKOLAH: 1. TARIKH LATIHAN DALAMAN DIJALANKAN
2. 3. 4. 5. 6.

:

TEMPAT LATIHAN DALAMAN DIJALANKAN : Bilik Gerakan MASA LATIHAN DALAMAN DIJALANKAN : 2.00pm- 5.00pm

KEHADIRAN SEMASA LATIHAN DALAMAN : 15 /16 ORANG GURU MODUL(CD / Hardcopy) BAHAN-BAHAN LAIN YANG DIEDARKAN :DIEDARKAN : Rujuk lampiran 3

RINGKASAN SESI LATIHAN DALAMAN YANG DIJALANKAN:

RINGKASAN LDP KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2 1. KSSR – Dokumen kurikulum Standard (Lama- Huraian Sukatan Pelajaran) Dokumen Standard Prestasi Bahan kurikulum a. Buku teks b. Buku panduan Pengajaran c. Buku panduan kreativiti d. Buku panduan keusahawan e. Buku panduan TMK (PBS)

• CD1 ( 18 lagu ) CD 2 ( 2 lagu /latihan / pic tinggi rendah )

Gallop ix.2. Pengalaman Muzikal 音乐经验 b. . Kreativiti b. loncat xiii. Elemen muzik a. 16 langkah pergerakan berirama i. Seret vi. TMK(Teknologi maklumat komunikasi) 4.toe pointing x. Tempo ( cepat & lambat ) 速度快慢 Irama 节奏 c. walt zing iv. kayuh berjengket v. Jalan ii. Detik 节拍 b. Minuet xv. Standard Pembelajaran a. prancing xiv. Apresiasi Muzik 音乐成果 音乐欣赏 3. skip iii. Penghasilan Muzik c. Ketinting xi. Lompat xii. 4. lari vii. kawad viii. Elemen merentas kurikulum a. Keusahawan c.

vi. iv. Fail pengurusan b. Fail mata pelajaran Tahun 2 Disediakan oleh _________________ ( Pn Lee Pauy Lian ) cop sekolah Disahkan oleh _____________________ (Guru Besar) . vii. Warna ton 分辨乐器/男声或女声 Bentuk AB ABA Teksur 唱法 (nipis –独唱 tebal –合唱) Harmoni 和音二重唱 (dua pic dimainkan serentak) v. 7 .Fail-fail yang mesti diwujudkan a.xvi. iii. Fail individu c. Konsep muzik i. PBS---. Melodi 旋律 Irama 节奏 Ekspresi 声音的强弱 (f 强 p 弱) ii. polka schottlsche 6. Show case d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful