JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN BORANG LAPORAN LATIHAN DALAMAN SEKOLAH: SJKC PEI CHUN DANGI MATA PELAJARAN

: DUNIA MUZIK MAKLUMAT LATIHAN DALAMAN DIPERINGKAT SEKOLAH: 1. TARIKH LATIHAN DALAMAN DIJALANKAN
2. 3. 4. 5. 6.

:

TEMPAT LATIHAN DALAMAN DIJALANKAN : Bilik Gerakan MASA LATIHAN DALAMAN DIJALANKAN : 2.00pm- 5.00pm

KEHADIRAN SEMASA LATIHAN DALAMAN : 15 /16 ORANG GURU MODUL(CD / Hardcopy) BAHAN-BAHAN LAIN YANG DIEDARKAN :DIEDARKAN : Rujuk lampiran 3

RINGKASAN SESI LATIHAN DALAMAN YANG DIJALANKAN:

RINGKASAN LDP KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2 1. KSSR – Dokumen kurikulum Standard (Lama- Huraian Sukatan Pelajaran) Dokumen Standard Prestasi Bahan kurikulum a. Buku teks b. Buku panduan Pengajaran c. Buku panduan kreativiti d. Buku panduan keusahawan e. Buku panduan TMK (PBS)

• CD1 ( 18 lagu ) CD 2 ( 2 lagu /latihan / pic tinggi rendah )

Penghasilan Muzik c. lari vii. Ketinting xi. loncat xiii. TMK(Teknologi maklumat komunikasi) 4. kawad viii. skip iii. 16 langkah pergerakan berirama i. 4. . prancing xiv. walt zing iv. Pengalaman Muzikal 音乐经验 b. Seret vi. Minuet xv. Elemen merentas kurikulum a. Lompat xii.2. Kreativiti b. Tempo ( cepat & lambat ) 速度快慢 Irama 节奏 c. Detik 节拍 b. kayuh berjengket v.toe pointing x. Elemen muzik a. Keusahawan c. Jalan ii. Standard Pembelajaran a. Apresiasi Muzik 音乐成果 音乐欣赏 3. Gallop ix.

polka schottlsche 6. Fail individu c. Fail mata pelajaran Tahun 2 Disediakan oleh _________________ ( Pn Lee Pauy Lian ) cop sekolah Disahkan oleh _____________________ (Guru Besar) . Warna ton 分辨乐器/男声或女声 Bentuk AB ABA Teksur 唱法 (nipis –独唱 tebal –合唱) Harmoni 和音二重唱 (dua pic dimainkan serentak) v. PBS---.xvi. Melodi 旋律 Irama 节奏 Ekspresi 声音的强弱 (f 强 p 弱) ii. Show case d. vii. Konsep muzik i. Fail pengurusan b. vi.Fail-fail yang mesti diwujudkan a. 7 . iv. iii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful