SURAT PERJANJIAN JUAL/ BELI TANAH

PERJANJIAN IN DIBUAT PADA: Di antara, EN. MOHAMMAD BIN SIAONG, No Kad Pengenalan 660401-135373, yang mempunyai hak milik tanah temuda di Batu 10 Kampung Penan Muslim bersdekatan Ladang BBC dipanggil sebagai ³PENJUAL´. Dengan PN. JACQUALINE WYNE ANAK VICTOR, No Kad Pengenalan 811214-13-5816 dipanggil sebagai ³PEMBELI´ di alamat Rh. Runggai, Nanga Ruyak, 96600 Julau, Sarikei. 13 JANUARI 2012

Bahawa, Si PENJUAL telah bersetuju untuk menjual tanah temuda kepunyaannya yang berada dalam kawasan Batu 10 Kampung Penan Muslim berdekatan Ladang BBC seluas lebih kurang 5 ekar. Persetujuan, Adalah seperti berikut, pihak PENJUAL telah bersetuju untuk menjual tanah tersebut dan pihak PEMBELI telah bersetuju untuk membeli tanah tersebut dengan harga RM8,750.00 (Ringgit Malaysia Lapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sahaja). 1. Si PENJUAL dan seluruh keluarga PENJUAL tidak akan menuntut hak-hak saya sebagai PEMBELI ke atas tanah tersebut. 2. Jika ada tuntutan daripada orang lain, ke atas tanah tersebut, Saya EN. MOHAMMAD BIN SIAONG berjanji akan bertanggungjawab bagi pihak PN. JACQUALINE WYNE ANAK VICTOR. 3. Jika ada perebutan hak milik atas tanah tersebut atau perebutan sempadan dengan orang-orang yang bersempadan dengan PENJUAL, pihak PENJUAL mesti membayar balik kepada pihak PEMBELI semua wang yang telah dibayar seperti dalam Perenggan 1 di atas dalam keadaan seperti ini dan si PENJUAL juga bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi yang telah dilakukan ke atas tanah tersebut oleh si PEMBELI.

Syarat-syarat,

4. Si PEMBELI tidak berhak menuntut sebarang ganti rugi daripada si PENJUAL jika tanah tersebut diambil oleh pihak kerajaan.

MOHAMMAD BIN SIAONG (660401-13-5373) PN. Tandatangan PENJUAL Tandatangan PEMBELI EN.JACQUALINE VICTOR (811214-13-5816) WYNE ANAK Tandatangan SAKSI 1 Tandatangan SAKSI 2 Tandatangan SAKSI 3 .Di hadapan saksi-saksi mohon pihak PEMBELI dan PENJUAL menurunkan tandatangan masing-masing seperti di bawah: Di hadapan saksi-saksi kedua-dua pihak PEMBELI dan PENJUAL menurunkan tandatangan masing-masing seperti di bawah ini.

Persetujuan. No Kad Pengenalan 660401-13-5373.SURAT PERJANJIAN JUAL/ BELI TANAH PERJANJIAN IN DIBUAT PADA: 1428 Hijrah. Si PENJUAL dan seluruh keluarga PENJUAL tidak akan menuntut hak-hak saya sebagai PEMBELI ke atas tanah tersebut. ke atas tanah tersebut. Jika ada tuntutan daripada orang lain. Di antara. Si PENJUAL telah bersetuju untuk menjual tanah temuda kepunyaannya yang berada dalam kawasan Batu 10 Kampung Penan Muslim berdekatan Ladang BBC seluas lebih kurang 2 ekar. pihak PENJUAL mesti membayar balik kepada pihak PEMBELI semua wang yang telah dibayar seperti dalam Perenggan 1 di atas dalam keadaan seperti ini dan si PENJUAL November 2007 bersamaan ---------------- Syarat-syarat. pihak PENJUAL telah bersetuju untuk menjual tanah tersebut dan pihak PEMBELI telah bersetuju untuk membeli tanah tersebut dengan harga RM1000. . 2. yang mempunyai hak milik tanah temuda di Batu 10 Kampung Penan Muslim bersdekatan Ladang BBC dipanggil sebagai ³PENJUAL´. Saya Puan Siti Saftuah binti Hat berjanji akan bertanggungjawab bagi pihak Encik Mohammad bin Siaong. Alamat Batu 10 Kampung Penan Muslim 97000 Bintulu Sarawak. Jika ada perebutan hak milik atas tanah tersebut atau perebutan sempadan dengan orang-orang yang bersempadan dengan PENJUAL. 1. Alamat Batu 10 Kampung Penan Muslim 97000 Bintulu Sarawak dipanggil sebagai ³PEMBELI´.00 (Ringgit Malaysia Satu Ribu Sahaja). No Kad Pengenalan 821019-13-5414. Puan Siti Saftuah binti Hat. Bahawa. 3. Adalah seperti berikut. Dengan Encik Mohammad bin Siaong.

Di hadapan saksi-saksi mohon pihak PEMBELI dan PENJUAL menurunkan tandatangan masing-masing seperti muka sebelah Di hadapan saksi-saksi kedua-dua pihak PEMBELI dan PENJUAL menurunkan tandatangan masing-masing seperti di bawah ini. 5. Si PEMBELI tidak berhak menuntut sebarang ganti rugi daripada si PENJUAL jika tanah tersebut diambil oleh pihak kerajaan.juga bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi yang telah dilakukan ke atas tanah tersebut oleh si PEMBELI. Tandatangan PENJUAL Tandatangan PEMBELI Encik Ismail bin Mohammad (800724-13-5839) Encik Mohammad bin Siaong (660401-13-5373) Tandatangan SAKSI 1 Tandatangan SAKSI 2 Tandatangan SAKSI 3 Tandatangan SAKSI 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful