Anda di halaman 1dari 2

MISI PENDIDIKAN KHAS

Menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid dengan keperluan khas untuk menjadikanmereka insan yang dapat berdikari, berjaya dalam hidup dan memberikan sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara.

VISI PENDIDIKAN KHAS


Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada muridmurid dengan keperluan khas ke arah kecemerlangan hidup sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara

OBJEKTIF PENDIDIKAN KHAS


1. Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan khas. 2. Menyediakan pendidikan yang sesuai dan

relevan kepada setiap murid berkeperluan khas. 3. Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi murid.

FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS


Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.