Anda di halaman 1dari 4

PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2010-2015

PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS


PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

VISI
Mewujudkan semangat perpaduan yang jitu dalam diri seluruh warga sekolah demi kecemerlangan dan kegemilangan SMK Paku

MISI
Melahirkan warga SMK Paku yang mempunyai semangat toleransi dan bersatu padu

OBJEKTIF

1. Meringankan beban kewangan semua ibu bapa dan penjaga

2. Memastikan tiada murid tercicir dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

3. Menyemai perasan sayangi buku kepada semua murid.

4. Menanamkan perasan bertanggungjawab terhadap buku yang diamanahkan.

5. Meenyediakan perkhidmatan yang berkualiti dan efisien disekolah dalam semua aspek yang berkaitan dengan SPBT.

6. Mempertingkatkan system pengurusan SPBT yang berkesan dan cekap di sekolah melalui perancangan yang teratur.

ANALISA SWOT (STRENGTH,WEAKNESS,OPPTUNITY AND THREAT)

KEKUATAN ( S)

KELEMAHAN ( W)

i.Kebanyakkan ahlijawatankuasa kerja adalah berpengalaman dalam urusan SPBT yang dapat menggerakkan semua urusan SPBT. ii. Bantuan dari Bahagian SPBT JPWP dari masa ke semasa untuk melancarkan lagi urusan diperingkat sekolah

i.

Kekurangan bekalan buku kerana perubahan dasar kerajaan.

ii.

Tiada latihan tertentu untuk memantapkan urusan SPBT.

PELUANG (O)

ANCAMAN (T)

i.Wujudnya kerjasama daripada Stor-stor Pusat dari zonzon berdekatan serta sekolah sekitar.

i.Kekangan masa kerana guru-guru SPBT terlibat dengan tugas tugas lain sekolah.

ii.Bantuan dari pihak pentabir sekolah untuk urusan kewangan SPBT.

ii.Tiada tempat yang benar-benar sesuai untuk dijadikan bilik SPBT.

CARTA GANTT PERANCANGAN TAHUNAN PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS PERINGKAT SEKOLAH SMK PAKU 2011

BIL 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

PROGRAM MESYUARAT SPBT PERKEMBANGAN STAF PEMILIHAN MURID AGIHAN BUKU TEKS KEMASKINI FAIL DAN BUKU STOK MENGHANTAR DAN MENGAMBIL BUKU DARI STOR PUSAT PENGURUSAN BILIK BOSS MEMBUAT UNJURAN KEPERLUAN BUKU SPBT PERMOHONAN PELUPUSAN PELANTIKKAN PEMBANTU DIKALANGAN MURID MENGUMPUL SEMULA BUKU TEKS MENERIMA BUKU-BUKU BARU BAIKPULIH BUKU SPBT

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGS

SEPT

OKT