Anda di halaman 1dari 1

FORMAT RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR 1. Mata Pelajaran dan Kelas : Pendidikan Moral Tahun 2 Bestari 2.

Tema / tajuk : Berterima kasih / Inilah Caranya! 3. Masa : 10.40 -11.40 pagi (60 minit) 4. Standard Pembelajaran : 4.1.1, 4.1.2 5. Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: i. menyatakan cara memberi penghargaan kepada keluarga ii. menyatakan kepentingan memberi penghargaan kepada keluarga 6. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: i. Menjana idea beberapa cara memberi penghargaan kepada keluarga secara lisan atau dengan menggunakan bahan. ii. Sumbang saran berkaitan kepentingan memberi penghargaan kepada keluarga. iii. Murid menghasilkan kad sempena Hari Ibu /Hari Bapa dengan menggunakan komputer. 7. EMK: i. ii. Kreativiti menjana idea TMK - Menggunakan pemprosesan kata (MS Word)

8. Bahan Bantu Belajar: Contoh Kad ucapan Hari Ibu/Bapa, gambar hadiah, jambak bunga, lembaran kerja, gam dan gunting 9. Penilaian P dan P: i. lembaran kerja (Padankan gambar dengan ucapan yang berkaitan dengan penghargaan) ii. Kad Hari Ibu/bapa yang dihasilkan oleh murid bagi menunjukkan cara memberi penghargaan kepada keluarga. 10. Refleksi i. 36 orang murid telah mencapai standard yang ditetapkan. ii. 4 orang murid akan diberi latihan pemulihan sebelum waktu pelajaran akan datang.