Anda di halaman 1dari 5

Dapat mengukuhkan kemahiran dan konsep pembelajaran dari yang umum ke spesifik dan konkrit ke abstrak.

Melahirkan dan menyatakan perasaan mereka Mengukuhkan perkembangan fizikal ( motor kasar dan motor halus)

Kepentingan Belajar Melalui Bermain

Menguasai daya reka cipta secara konstruktif

Penguasaan kemahiran manipulatif

Perancangan Dan Pelaksanaan Pendekatan Belajar Melalui Bermain

Pengelolaan Aktiviti Bermain

Beberapa aktiviti hendaklah dijalankan serentak oleh beberapa kumpulan kanak-kanak (5-6 orang dalam satu kumpulan ) di setiap

sudut.
Cth : main pondok-pondok, main membina, lakonan

Guru perlu merancangkan pelbagai aktiviti yang teratur. Peranan

guru ialah menyelaras, memerhati, memberi galakan dan membantu


kanak-kanak apabila diperlukan.

Kanak-kanak diberikan peluang untuk memilih aktiviti yang mereka

suka.

Perlu ada perseimbangan antara kawalan dan bimbingan guru semasa kanak-kanak melakukan aktiviti bermain supaya mereka berpeluang melahirkan perasaan.

Ibu bapa juga boleh dilibatkan sama di mana-mana situasi yang difikirkan perlu.

Dalam

aktiviti

bermain

inilah

guru dan

menyepadukan kemahiran

dan yang

menggabungjalinkan

konsep-kosep

dititikberatkan dalam komponen kurikulum dan bidang- bidang pengalaman Awal Sains, Awal Nombor, Awal Bacaan Kesihatan, Kemahiran Berfikir dan sebagainya.

Melalui aktiviti bermain ini kanak-kanak perlu diasuh untuk


bertanggungjawab dan menyayangi perkakas mainan dengan mengemaskan perkakas dan memulangkan semula ke tempat asal selepas mereka menggunakannya. Mereka juga diasuh untuk menghormati hak orang lain dan memberi kanak-kanak lain mengambil giliran masing-masing.

Main pasir

Main tradisional

Main air

Contoh Aktiviti Main


Main bongkah

Main doh

Main pondok