SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAWANG KM25.

6, JALAN IPOH 48000 RAWANG, SELANGOR DARUL EHSAN
TEL: 03-60917240 FAX: 03-60924881 E-MAIL:SMKR.tm.net.my Ruj. Tuan Ruj. Kami Tarikh Kepada, …………………………………………… Tuan/Puan, PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT PERSATUAN DAN KELAB Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jil. 42 No. 11 Tambahan No. 41 Perundangan (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Persatuan, Kelab dan Unit Beruniform di sekolah ini. 2. Sehubungan itu, maka saya dengan bangga dan sukacitanya melantik tuan/puan menjadi Guru Penasihat kepada Persatuan/Kelab di bawah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. : : 02/01/028 : 1 JANUARI 2011

3. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan persatuan dan berkuasa menasihati, menegur dan mengarahkan jawatankuasa persatuan dan semua ahlinya demi memastikan bahawa aktivitinya tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya. Tuan/Puan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktivitinya mematuhi semua peraturan, syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Selangor, Kementerian Pelajaran dan Kerajaan Malaysia. 4. Seterusnya tuan/puan dilantik mewakili saya menyelia, menyelenggara, mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar semasa menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan atau diuruskan olehnya di dalam dan di luar kawasan sekolah. 5. Saya berkeyakinan penuh tuan/puan boleh melaksankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Kesediaan dan kesanggupan tuan/puan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Sekian, terima kasih. Yang menjalankan tugas, …………………………………………………… (PUAN NORMAH BINTI OMAR) Pengetua SMK. Rawang s.k. GPK Kokurikulum SMK. Rawang

saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Persatuan.my Ruj. …………………………………………… Tuan/Puan. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan persatuan dan berkuasa menasihati. Kami Tarikh Kepada. Seterusnya tuan/puan dilantik mewakili saya menyelia.net. Saya berkeyakinan penuh tuan/puan boleh melaksankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. 11 Tambahan No. PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. menyelenggara.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAWANG KM25. Jabatan Pendidikan Selangor. 5. Rawang . Tuan/Puan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktivitinya mematuhi semua peraturan. 42 No. : : 02/02/015 : 1 JANUARI 2011 3.k. 41 Perundangan (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 4. Rawang s.tm. 2. Pejabat Pendidikan Daerah. Kesediaan dan kesanggupan tuan/puan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. …………………………………………………… (PUAN NORMAH BINTI OMAR) Pengetua SMK. menegur dan mengarahkan jawatankuasa persatuan dan semua ahlinya demi memastikan bahawa aktivitinya tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya. Sehubungan itu. JALAN IPOH 48000 RAWANG. Yang menjalankan tugas.6. Sekian. mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar semasa menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan atau diuruskan olehnya di dalam dan di luar kawasan sekolah. Kementerian Pelajaran dan Kerajaan Malaysia. syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. terima kasih. maka saya dengan bangga dan sukacitanya melantik tuan/puan menjadi Guru Penasihat kepada Unit Beruniform di bawah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. Tuan Ruj. Kelab dan Unit Beruniform di sekolah ini. SELANGOR DARUL EHSAN TEL: 03-60917240 FAX: 03-60924881 E-MAIL:SMKR. GPK Kokurikulum SMK. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jil.

net. : : 02/03/029 :1 JANUARI 2011 3. Kesediaan dan kesanggupan tuan/puan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Seterusnya tuan/puan dilantik mewakili saya menyelia.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAWANG KM25. terima kasih. mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar semasa menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan atau diuruskan olehnya di dalam dan di luar kawasan sekolah. Sekian. …………………………………………………… (PUAN NORMAH BINTI OMAR) Pengetua SMK. syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. 5. Pejabat Pendidikan Daerah. Kami Tarikh Kepada. Jabatan Pendidikan Selangor. menyelenggara. Rawang s. 11 Tambahan No. Saya berkeyakinan penuh tuan/puan boleh melaksankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. 4. JALAN IPOH 48000 RAWANG. 2. …………………………………………… Tuan/Puan. 42 No. PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT KELAB DAN PERMAINAN Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Kementerian Pelajaran dan Kerajaan Malaysia.my Ruj.tm. Tuan Ruj. SELANGOR DARUL EHSAN TEL: 03-60917240 FAX: 03-60924881 E-MAIL:SMKR.k. menegur dan mengarahkan jawatankuasa persatuan dan semua ahlinya demi memastikan bahawa aktivitinya tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya. Sehubungan itu. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan persatuan dan berkuasa menasihati. saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Persatuan. maka saya dengan bangga dan sukacitanya melantik tuan/puan menjadi Guru Penasihat kepada Kelab dan Permainan di bawah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. GPK Kokurikulum SMK. Tuan/Puan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktivitinya mematuhi semua peraturan. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jil. Kelab dan Unit Beruniform di sekolah ini.6. Yang menjalankan tugas. 41 Perundangan (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Rawang .