SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAWANG KM25.

6, JALAN IPOH 48000 RAWANG, SELANGOR DARUL EHSAN
TEL: 03-60917240 FAX: 03-60924881 E-MAIL:SMKR.tm.net.my Ruj. Tuan Ruj. Kami Tarikh Kepada, …………………………………………… Tuan/Puan, PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT PERSATUAN DAN KELAB Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jil. 42 No. 11 Tambahan No. 41 Perundangan (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Persatuan, Kelab dan Unit Beruniform di sekolah ini. 2. Sehubungan itu, maka saya dengan bangga dan sukacitanya melantik tuan/puan menjadi Guru Penasihat kepada Persatuan/Kelab di bawah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. : : 02/01/028 : 1 JANUARI 2011

3. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan persatuan dan berkuasa menasihati, menegur dan mengarahkan jawatankuasa persatuan dan semua ahlinya demi memastikan bahawa aktivitinya tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya. Tuan/Puan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktivitinya mematuhi semua peraturan, syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Selangor, Kementerian Pelajaran dan Kerajaan Malaysia. 4. Seterusnya tuan/puan dilantik mewakili saya menyelia, menyelenggara, mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar semasa menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan atau diuruskan olehnya di dalam dan di luar kawasan sekolah. 5. Saya berkeyakinan penuh tuan/puan boleh melaksankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Kesediaan dan kesanggupan tuan/puan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Sekian, terima kasih. Yang menjalankan tugas, …………………………………………………… (PUAN NORMAH BINTI OMAR) Pengetua SMK. Rawang s.k. GPK Kokurikulum SMK. Rawang

SELANGOR DARUL EHSAN TEL: 03-60917240 FAX: 03-60924881 E-MAIL:SMKR. JALAN IPOH 48000 RAWANG.k. Rawang s. Kelab dan Unit Beruniform di sekolah ini.tm. 2. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan persatuan dan berkuasa menasihati. Tuan Ruj. GPK Kokurikulum SMK. 4. 5. Kementerian Pelajaran dan Kerajaan Malaysia. Yang menjalankan tugas. 41 Perundangan (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Rawang . : : 02/02/015 : 1 JANUARI 2011 3. Sehubungan itu. menyelenggara. 42 No. 11 Tambahan No. terima kasih. Kesediaan dan kesanggupan tuan/puan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. Saya berkeyakinan penuh tuan/puan boleh melaksankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan.net. Tuan/Puan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktivitinya mematuhi semua peraturan. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jil. …………………………………………………… (PUAN NORMAH BINTI OMAR) Pengetua SMK. Sekian. Seterusnya tuan/puan dilantik mewakili saya menyelia. saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Persatuan.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAWANG KM25. …………………………………………… Tuan/Puan. maka saya dengan bangga dan sukacitanya melantik tuan/puan menjadi Guru Penasihat kepada Unit Beruniform di bawah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. menegur dan mengarahkan jawatankuasa persatuan dan semua ahlinya demi memastikan bahawa aktivitinya tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya. Jabatan Pendidikan Selangor. Pejabat Pendidikan Daerah.my Ruj.6. Kami Tarikh Kepada. mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar semasa menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan atau diuruskan olehnya di dalam dan di luar kawasan sekolah.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAWANG KM25. 5.net. Saya berkeyakinan penuh tuan/puan boleh melaksankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. Kementerian Pelajaran dan Kerajaan Malaysia. Seterusnya tuan/puan dilantik mewakili saya menyelia. Jabatan Pendidikan Selangor. GPK Kokurikulum SMK. 41 Perundangan (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Persatuan.tm. 42 No. menyelenggara. Kelab dan Unit Beruniform di sekolah ini. Rawang . Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan persatuan dan berkuasa menasihati. 2. : : 02/03/029 :1 JANUARI 2011 3. Tuan/Puan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktivitinya mematuhi semua peraturan. 11 Tambahan No. Rawang s. JALAN IPOH 48000 RAWANG. terima kasih. 4. Sehubungan itu. Kesediaan dan kesanggupan tuan/puan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Pejabat Pendidikan Daerah. …………………………………………………… (PUAN NORMAH BINTI OMAR) Pengetua SMK. Kami Tarikh Kepada. Sekian. …………………………………………… Tuan/Puan. mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar semasa menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan atau diuruskan olehnya di dalam dan di luar kawasan sekolah. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jil. SELANGOR DARUL EHSAN TEL: 03-60917240 FAX: 03-60924881 E-MAIL:SMKR.k.my Ruj. PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT KELAB DAN PERMAINAN Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. menegur dan mengarahkan jawatankuasa persatuan dan semua ahlinya demi memastikan bahawa aktivitinya tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya. Tuan Ruj.6. maka saya dengan bangga dan sukacitanya melantik tuan/puan menjadi Guru Penasihat kepada Kelab dan Permainan di bawah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. Yang menjalankan tugas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful