Surat Perlantikan Guru Penasihat 2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAWANG KM25.

6, JALAN IPOH 48000 RAWANG, SELANGOR DARUL EHSAN
TEL: 03-60917240 FAX: 03-60924881 E-MAIL:SMKR.tm.net.my Ruj. Tuan Ruj. Kami Tarikh Kepada, …………………………………………… Tuan/Puan, PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT PERSATUAN DAN KELAB Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jil. 42 No. 11 Tambahan No. 41 Perundangan (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Persatuan, Kelab dan Unit Beruniform di sekolah ini. 2. Sehubungan itu, maka saya dengan bangga dan sukacitanya melantik tuan/puan menjadi Guru Penasihat kepada Persatuan/Kelab di bawah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. : : 02/01/028 : 1 JANUARI 2011

3. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan persatuan dan berkuasa menasihati, menegur dan mengarahkan jawatankuasa persatuan dan semua ahlinya demi memastikan bahawa aktivitinya tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya. Tuan/Puan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktivitinya mematuhi semua peraturan, syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Selangor, Kementerian Pelajaran dan Kerajaan Malaysia. 4. Seterusnya tuan/puan dilantik mewakili saya menyelia, menyelenggara, mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar semasa menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan atau diuruskan olehnya di dalam dan di luar kawasan sekolah. 5. Saya berkeyakinan penuh tuan/puan boleh melaksankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Kesediaan dan kesanggupan tuan/puan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Sekian, terima kasih. Yang menjalankan tugas, …………………………………………………… (PUAN NORMAH BINTI OMAR) Pengetua SMK. Rawang s.k. GPK Kokurikulum SMK. Rawang

Seterusnya tuan/puan dilantik mewakili saya menyelia. mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar semasa menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan atau diuruskan olehnya di dalam dan di luar kawasan sekolah. Kementerian Pelajaran dan Kerajaan Malaysia. Rawang .6. Yang menjalankan tugas. Sehubungan itu.my Ruj. 41 Perundangan (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. maka saya dengan bangga dan sukacitanya melantik tuan/puan menjadi Guru Penasihat kepada Unit Beruniform di bawah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. Sekian. GPK Kokurikulum SMK. Kami Tarikh Kepada. 5. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan persatuan dan berkuasa menasihati. menegur dan mengarahkan jawatankuasa persatuan dan semua ahlinya demi memastikan bahawa aktivitinya tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya. …………………………………………… Tuan/Puan. saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Persatuan. Kesediaan dan kesanggupan tuan/puan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jil. Saya berkeyakinan penuh tuan/puan boleh melaksankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAWANG KM25. SELANGOR DARUL EHSAN TEL: 03-60917240 FAX: 03-60924881 E-MAIL:SMKR. Jabatan Pendidikan Selangor. : : 02/02/015 : 1 JANUARI 2011 3. PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.k. 4. 2. 11 Tambahan No. Tuan Ruj. menyelenggara. syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. Pejabat Pendidikan Daerah. JALAN IPOH 48000 RAWANG. 42 No. Tuan/Puan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktivitinya mematuhi semua peraturan.net. …………………………………………………… (PUAN NORMAH BINTI OMAR) Pengetua SMK. terima kasih. Rawang s. Kelab dan Unit Beruniform di sekolah ini.tm.

Yang menjalankan tugas. 2. Jabatan Pendidikan Selangor. Kami Tarikh Kepada. Sekian. Sehubungan itu. menyelenggara. PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT KELAB DAN PERMAINAN Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Rawang . menegur dan mengarahkan jawatankuasa persatuan dan semua ahlinya demi memastikan bahawa aktivitinya tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya. maka saya dengan bangga dan sukacitanya melantik tuan/puan menjadi Guru Penasihat kepada Kelab dan Permainan di bawah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Persatuan. Rawang s. Kementerian Pelajaran dan Kerajaan Malaysia. …………………………………………… Tuan/Puan. syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. terima kasih. mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar semasa menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan atau diuruskan olehnya di dalam dan di luar kawasan sekolah. GPK Kokurikulum SMK. SELANGOR DARUL EHSAN TEL: 03-60917240 FAX: 03-60924881 E-MAIL:SMKR.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAWANG KM25. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jil. Kesediaan dan kesanggupan tuan/puan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi.6. 41 Perundangan (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.tm. Saya berkeyakinan penuh tuan/puan boleh melaksankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Tuan/Puan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktivitinya mematuhi semua peraturan. 11 Tambahan No. 5. Pejabat Pendidikan Daerah. Seterusnya tuan/puan dilantik mewakili saya menyelia. : : 02/03/029 :1 JANUARI 2011 3. Kelab dan Unit Beruniform di sekolah ini. 42 No. JALAN IPOH 48000 RAWANG.net. …………………………………………………… (PUAN NORMAH BINTI OMAR) Pengetua SMK.k.my Ruj. Tuan Ruj. 4. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan persatuan dan berkuasa menasihati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful