SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAWANG KM25.

6, JALAN IPOH 48000 RAWANG, SELANGOR DARUL EHSAN
TEL: 03-60917240 FAX: 03-60924881 E-MAIL:SMKR.tm.net.my Ruj. Tuan Ruj. Kami Tarikh Kepada, …………………………………………… Tuan/Puan, PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT PERSATUAN DAN KELAB Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jil. 42 No. 11 Tambahan No. 41 Perundangan (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Persatuan, Kelab dan Unit Beruniform di sekolah ini. 2. Sehubungan itu, maka saya dengan bangga dan sukacitanya melantik tuan/puan menjadi Guru Penasihat kepada Persatuan/Kelab di bawah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. : : 02/01/028 : 1 JANUARI 2011

3. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan persatuan dan berkuasa menasihati, menegur dan mengarahkan jawatankuasa persatuan dan semua ahlinya demi memastikan bahawa aktivitinya tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya. Tuan/Puan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktivitinya mematuhi semua peraturan, syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Selangor, Kementerian Pelajaran dan Kerajaan Malaysia. 4. Seterusnya tuan/puan dilantik mewakili saya menyelia, menyelenggara, mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar semasa menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan atau diuruskan olehnya di dalam dan di luar kawasan sekolah. 5. Saya berkeyakinan penuh tuan/puan boleh melaksankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Kesediaan dan kesanggupan tuan/puan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Sekian, terima kasih. Yang menjalankan tugas, …………………………………………………… (PUAN NORMAH BINTI OMAR) Pengetua SMK. Rawang s.k. GPK Kokurikulum SMK. Rawang

syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. 42 No. mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar semasa menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan atau diuruskan olehnya di dalam dan di luar kawasan sekolah. Sekian. Tuan/Puan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktivitinya mematuhi semua peraturan.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAWANG KM25. menegur dan mengarahkan jawatankuasa persatuan dan semua ahlinya demi memastikan bahawa aktivitinya tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya. SELANGOR DARUL EHSAN TEL: 03-60917240 FAX: 03-60924881 E-MAIL:SMKR. 4. Kelab dan Unit Beruniform di sekolah ini. : : 02/02/015 : 1 JANUARI 2011 3. Rawang s. maka saya dengan bangga dan sukacitanya melantik tuan/puan menjadi Guru Penasihat kepada Unit Beruniform di bawah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. 11 Tambahan No. Yang menjalankan tugas. PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Saya berkeyakinan penuh tuan/puan boleh melaksankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Seterusnya tuan/puan dilantik mewakili saya menyelia. GPK Kokurikulum SMK. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jil. 5. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan persatuan dan berkuasa menasihati. saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Persatuan. Rawang . Tuan Ruj. Sehubungan itu. Kementerian Pelajaran dan Kerajaan Malaysia. …………………………………………… Tuan/Puan. terima kasih.my Ruj.net. Pejabat Pendidikan Daerah. Kami Tarikh Kepada. …………………………………………………… (PUAN NORMAH BINTI OMAR) Pengetua SMK. Jabatan Pendidikan Selangor.tm. menyelenggara.k. 2. 41 Perundangan (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Kesediaan dan kesanggupan tuan/puan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi.6. JALAN IPOH 48000 RAWANG.

Saya berkeyakinan penuh tuan/puan boleh melaksankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Yang menjalankan tugas. GPK Kokurikulum SMK.6. 41 Perundangan (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. menyelenggara. Pejabat Pendidikan Daerah. menegur dan mengarahkan jawatankuasa persatuan dan semua ahlinya demi memastikan bahawa aktivitinya tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya.k. Seterusnya tuan/puan dilantik mewakili saya menyelia. saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Persatuan. Sehubungan itu. Kementerian Pelajaran dan Kerajaan Malaysia.net. maka saya dengan bangga dan sukacitanya melantik tuan/puan menjadi Guru Penasihat kepada Kelab dan Permainan di bawah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. 2. Jabatan Pendidikan Selangor. Tuan Ruj.tm.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAWANG KM25. …………………………………………………… (PUAN NORMAH BINTI OMAR) Pengetua SMK. 42 No. Tuan/Puan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktivitinya mematuhi semua peraturan. JALAN IPOH 48000 RAWANG. 5.my Ruj. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jil. Kelab dan Unit Beruniform di sekolah ini. : : 02/03/029 :1 JANUARI 2011 3. PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT KELAB DAN PERMAINAN Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. 4. Kesediaan dan kesanggupan tuan/puan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar semasa menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan atau diuruskan olehnya di dalam dan di luar kawasan sekolah. 11 Tambahan No. SELANGOR DARUL EHSAN TEL: 03-60917240 FAX: 03-60924881 E-MAIL:SMKR. Kami Tarikh Kepada. Sekian. terima kasih. …………………………………………… Tuan/Puan. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan persatuan dan berkuasa menasihati. Rawang s. Rawang .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful