SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAWANG KM25.

6, JALAN IPOH 48000 RAWANG, SELANGOR DARUL EHSAN
TEL: 03-60917240 FAX: 03-60924881 E-MAIL:SMKR.tm.net.my Ruj. Tuan Ruj. Kami Tarikh Kepada, …………………………………………… Tuan/Puan, PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT PERSATUAN DAN KELAB Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jil. 42 No. 11 Tambahan No. 41 Perundangan (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Persatuan, Kelab dan Unit Beruniform di sekolah ini. 2. Sehubungan itu, maka saya dengan bangga dan sukacitanya melantik tuan/puan menjadi Guru Penasihat kepada Persatuan/Kelab di bawah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. : : 02/01/028 : 1 JANUARI 2011

3. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan persatuan dan berkuasa menasihati, menegur dan mengarahkan jawatankuasa persatuan dan semua ahlinya demi memastikan bahawa aktivitinya tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya. Tuan/Puan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktivitinya mematuhi semua peraturan, syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Selangor, Kementerian Pelajaran dan Kerajaan Malaysia. 4. Seterusnya tuan/puan dilantik mewakili saya menyelia, menyelenggara, mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar semasa menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan atau diuruskan olehnya di dalam dan di luar kawasan sekolah. 5. Saya berkeyakinan penuh tuan/puan boleh melaksankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Kesediaan dan kesanggupan tuan/puan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Sekian, terima kasih. Yang menjalankan tugas, …………………………………………………… (PUAN NORMAH BINTI OMAR) Pengetua SMK. Rawang s.k. GPK Kokurikulum SMK. Rawang

Pejabat Pendidikan Daerah.net. Yang menjalankan tugas. Sekian. …………………………………………………… (PUAN NORMAH BINTI OMAR) Pengetua SMK. 11 Tambahan No.tm. Kesediaan dan kesanggupan tuan/puan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. maka saya dengan bangga dan sukacitanya melantik tuan/puan menjadi Guru Penasihat kepada Unit Beruniform di bawah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. menegur dan mengarahkan jawatankuasa persatuan dan semua ahlinya demi memastikan bahawa aktivitinya tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya. Seterusnya tuan/puan dilantik mewakili saya menyelia. JALAN IPOH 48000 RAWANG. saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Persatuan. Jabatan Pendidikan Selangor. GPK Kokurikulum SMK. Rawang . Saya berkeyakinan penuh tuan/puan boleh melaksankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Kelab dan Unit Beruniform di sekolah ini.k. mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar semasa menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan atau diuruskan olehnya di dalam dan di luar kawasan sekolah. SELANGOR DARUL EHSAN TEL: 03-60917240 FAX: 03-60924881 E-MAIL:SMKR.my Ruj. Kementerian Pelajaran dan Kerajaan Malaysia. syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. 5. terima kasih. menyelenggara. : : 02/02/015 : 1 JANUARI 2011 3. Rawang s. Tuan/Puan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktivitinya mematuhi semua peraturan. Kami Tarikh Kepada. …………………………………………… Tuan/Puan. 41 Perundangan (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAWANG KM25. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jil.6. 42 No. 2. Tuan Ruj. 4. Sehubungan itu. PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan persatuan dan berkuasa menasihati.

6. JALAN IPOH 48000 RAWANG. Tuan Ruj. Saya berkeyakinan penuh tuan/puan boleh melaksankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAWANG KM25. syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. Dengan perlantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan persatuan dan berkuasa menasihati. Kami Tarikh Kepada. 5. saya telah melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Persatuan.my Ruj.tm. Tuan/Puan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktivitinya mematuhi semua peraturan. GPK Kokurikulum SMK. Seterusnya tuan/puan dilantik mewakili saya menyelia. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jil. maka saya dengan bangga dan sukacitanya melantik tuan/puan menjadi Guru Penasihat kepada Kelab dan Permainan di bawah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. menegur dan mengarahkan jawatankuasa persatuan dan semua ahlinya demi memastikan bahawa aktivitinya tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat penubuhannya.net. menyelenggara. 4. 42 No. …………………………………………………… (PUAN NORMAH BINTI OMAR) Pengetua SMK. Sekian. Rawang s. Kesediaan dan kesanggupan tuan/puan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Rawang . Sehubungan itu. SELANGOR DARUL EHSAN TEL: 03-60917240 FAX: 03-60924881 E-MAIL:SMKR. : : 02/03/029 :1 JANUARI 2011 3. Jabatan Pendidikan Selangor. mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar semasa menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan atau diuruskan olehnya di dalam dan di luar kawasan sekolah. Yang menjalankan tugas. terima kasih. …………………………………………… Tuan/Puan. Pejabat Pendidikan Daerah. 2. Kementerian Pelajaran dan Kerajaan Malaysia. 41 Perundangan (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Kelab dan Unit Beruniform di sekolah ini. PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT KELAB DAN PERMAINAN Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukan kepada saya melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.k. 11 Tambahan No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful