Tradisi sejarah indonesia di masa prasejarah dan masa — Presentation Transcript

• •

• • •

1. TRADISI SEJARAH INDONESIA DI MASA PRASEJARAH DAN MASA SEJARAH 2. TRADISI SEJARAH MASYARAKAT INDONESIA SEBELUM MENGENAL TULISAN CARA MASYARAKAT MEWARISKAN MASA LALU MEWARISKAN MASA LALU MELALUI MASYARAKAT ADAT ISTIADAT MASYARAKAT PERTUNJUKAN HIBURAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT MELALUI KELUARGA ADAT ISTIADAT KELUARGA CERITA DONGENG 3. UAPACARA SIRAMAN DALAM ADAT JAWA 4. BATU MALIN KUNDANG 5. TRADISI SEJARAH MASYARAKAT INDONESIA SEBELUM MENGENAL TULISAN MASYARAKAT SEBELUM MENGENAL TULISAN SISTEM KEMASYARAKATAN (GOTONG ROYONG) ORGANISASI SOSIAL (TIDAK DAPAT HIDUP SENDIRI) TEKNOLOGI (PENGECORAN LOGAM) KESENIAN (PERTUNJUKAN HIBURAN) EKONOMI (BARTER) SISTEM KEPERCAYAAN (ROH NENEK MOYANG) PERTANIAN (SISTEM PERSAWAHAN) KEMAMPUAN BERLAYAR (SEBAGAI PEDAGANG DAN NELAYAN) BAHASA (ALAT KOMUNIKASI) PENGETAHUAN (PEMANFAATAN ALAM SEKITAR) 6. Sangkuriang Pada jaman dahulu, tersebutlah kisah seorang puteri raja di Jawa Barat bernama Dayang Sumbi.Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Anak tersebut sangat gemar berburu. Ia berburu dengan ditemani oleh Tumang, anjing kesayangan istana. Sangkuriang tidak tahu, bahwa anjing itu adalah titisan dewa dan juga bapaknya. Pada suatu hari Tumang tidak mau mengikuti perintahnya untuk mengejar hewan buruan. Maka anjing tersebut diusirnya ke dalam hutan. Ketika kembali ke istana, Sangkuriang menceritakan kejadian itu pada ibunya. Bukan main marahnya Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja ia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi yang dipegangnya. Sangkuriang terluka. Ia sangat kecewa dan pergi mengembara. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali dirinya. Ia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa. Pada suatu ketika, para dewa memberinya sebuah hadiah. Ia akan selamanya muda dan memiliki kecantikan abadi. Setelah bertahun-tahun mengembara, Sangkuriang akhirnya berniat untuk kembali ke tanah airnya. Sesampainya disana, kerajaan itu sudah berubah total. Disana dijumpainya seorang gadis jelita, yang tak lain adalah Dayang Sumbi. Terpesona oleh kecantikan wanita tersebut maka, Sangkuriang melamarnya. Oleh karena pemuda itu sangat tampan, Dayang Sumbi pun sangat terpesona padanya. Pada suatu hari Sangkuriang minta pamit untuk berburu. Ia minta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi demi melihat bekas luka di kepala calon suaminya. Luka itu persis seperti luka anaknya yang telah pergi merantau. Setelah lama diperhatikannya, ternyata wajah pemuda itu sangat mirip dengan wajah anaknya. Ia menjadi sangat ketakutan. Maka kemudian ia mencari daya upaya untuk menggagalkan proses peminangan itu. Ia mengajukan dua buah syarat. Pertama, ia meminta pemuda itu untuk membendung sungai Citarum. Dan kedua, ia minta Sangkuriang untuk membuat sebuah sampan besar untuk menyeberang sungai itu. Kedua syarat itu harus sudah

Begitu pekerjaan itu hampir selesai.• • • • • • • dipenuhi sebelum fajar menyingsing. Malam itu Sangkuriang melakukan tapa. TRADISI SEJARAH MASYARAKAT INDONESIA SESUDAH MENGENAL TULISAN Perkembangan sejarah indonesia setelah mengenal tulisan Pemerintahan Kepala suku pemerintahan kerajaan Bidang Sosial Pola pemerintahan kerajaan yang teratur menyebabkan sistem masyarakat yang teratur dengan penerapan hukum serta menerapkan ciri khas sosial seperti gotong royong Bidang Budaya Adanya pengaruh budaya India seperti kebudayaan Hindu-Budha 10. Dengan kekuatannya. Ia pun kemudian menendang sampan besar yang dibuatnya. Ketika menyaksikan warna memerah di timur kota. ia menjebol bendungan yang dibuatnya. Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota. BAGAN JEJAK SEJARAH INDONESIA MENCARI JEJAK SEJARAH LAGU DAERAH : DARI BERBAGAI DAERAH DI INDONESIA UPACARA : PERKAWINAN PENGUBURAN PENGUKUHAN KEPALA SUKU UPACARA SEBELUM PERANG LEGENDA: CERITA RAKYAT MASA LAMPAU YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERISTIWA SEJARAH MITOLOGI: MERUPAKAN CERITA TENTANG: DONGENG SUCI KEHIDUPAN PARA DEWA MAKHLUK HALUS FOLKLORE FOLKLORE LISAN : BAHASA RAKYAT TETA-TEKI PUISI CERITA RAKYAT NYANYIAN RAKYAT FOLKLORE BUKAN LISAN : ARSITEKTUR RAKYAT KERAJINAN TANGAN RAKYAT PAKAIAN DAN PERHIASAN TRADISIONAL OBAT-OBATAN TRADISIONAL 8.&quot. TRADISI SEJARAH MASYARAKAT INDONESIA SESUDAH MENGENAL TULISAN BAGAN REKAMAN TERTULIS DALAM TRADISI SEJARAH Rekaman Tertulis Kitab : Hasil tulisan para pujangga kerajaan pada masa lampau dapat dilihat dari sejarah kerajaan Kediri sampai pada masa silam Prasasti : Secara umum tulisan yang terdapat pada sebuah batu dibuat atas perintah raja Dokumen : Berupa surat berharga dan dapat dijadikan bukti atau keterangan yang diinginkan dari dokumen tersebut . Ia pun menghentikan pekerjaannya. INDONESIA 9. Dayang Sumbi pun diam-diam mengintip pekerjaan tersebut. 7. PENGARUH INDIA DALAM PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN INDONESIA 13. Sangkuriang mengira hari sudah menjelang pagi. Ia sangat marah oleh karena itu berarti ia tidak dapat memenuhi syarat yang diminta Dayang Sumbi. PENGARUH INDIA DALAM PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN INDONESIA Tulisan Prasasti yang bertuliskan huruf Pallawa (huruf Kawi) dan Bahasa Sansekerta Seni Bangunan Candi untuk memuja dewa atau perwujudan dari raja yang meninggal Seni Hias Bidang Kesusastraan contohnya Kisah Mahabarata dan Ramayana 11. Terjadilah banjir besar melanda seluruh kota. PENGARUH INDIA DALAM PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN INDONESIA 12.Tangkuban Perahu. Dengan kesaktiannya ia mengerahkan mahluk-mahluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu. Sampan itu melayang dan jatuh menjadi sebuah gunung yang bernama &quot.