MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS) ASH-SHUFIYAH

TERAKREDITASI “B” NPSN/NSM : 30103722 / 312610406053
A la ma t : Jl. W R. Su pr at ma n N o. 67 Ka um an – K et a pa ng Tel p. ( 05 3 4) 3 34 8 5

SURAT KEPUTUSAN KEPALA MAS. ASH-SHUFIYAH KETAPANG
Nomor : MAS.29/14.4/PP.006/017/2012 TENTANG Pembagian Tugas Dalam KBM, Jabatan Waka Madrasah, Guru Pembimbing, Bendaharawan dan TU, Wali Kelas, Guru Koordinator, Pengelola Sarana Sekolah, dan Guru Piket, Tahun Pelajaran 2011/2012
KEPALA MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS) ASH-SHUFIYAH KETAPANG Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Ash-Shufiyah Ketapang Tahun Pelajaran 2011/2012, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembagian Tugas Dalam KBM, Jabatan Waka Madrasah, Guru Pembimbing, Bendaharawan dan TU, Wali Kelas, Guru Koordinator, Pengelola Sarana Sekolah, dan Guru Piket, b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990; 3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 84 Tahun 1983; Memperhatikan : a. Kurikulum MAS. Ash- Shufiyah Tahun 2006 b. Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2011/2012 c. Hasil Rapat Ketua Yayasan, Kepala Sekolah dan Waka Tentang Penyusunan Pembagian Tugas Mengajar Tahun Pelajaran 2011/2012 pada Tanggal 17 Juni 2011. MEMUTUSKAN : : Mengangkat dan Menetapkan Pembagian dalam Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini. : Mengangkat dan Menetapkan Jabatan Wakil Kepala Madrasah Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II keputusan ini. : Mengangkat dan Menetapkan Bendaharawan dan TU Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran III keputusan ini. : Mengangkat dan Menetapkan Guru-guru Wali Kelas Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV keputusan ini. : Mengangkat dan Menetapkan Guru Pembina Ekstra Kurikuler/ Guru Koordinator Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tersebut dalam lampiran V keputusan ini. : Mengangkat dan Menetapkan Pengelola Sarana Sekolah Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI keputusan ini. : Mengangkat dan Menetapkan Guru Piket Sekolah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII keputusan ini. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Menetapkan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kedelapan

Ditetapkan di : KETAPANG Pada tanggal : 09 Januari 2012 Kepala Madrasah,

Drs. Nurhidayat
NIP. 196810121996031001
Tembusan, Kepada Yth: 1. Ka. Kandepag Kab. Ketapang di Ketapang. 2. Pengawas Pendais Kanwil Depag Prov. Kalbar di Pontianak. 3. Ketua Yayasan At-Taqwa Kauman Ketapang di Ketapang 4. Masing-masing yang bersangkutan.

Pd Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum 2 SABARANI.S.S.006/002/2011 .006/002/2011 : 18 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Wakil Kepala Madrasah Tahun Pelajaran 2011/2012 No . Ash-Shufiyah Ketapang Nomor : MAS.4/PP.Lampiran II Nomor Tanggal : Surat Keputusan Kepala MAS. 196810121996031001 Lampiran III : Surat Keputusan Kepala MAS.S. Nurhidayat NIP. NAMA JABATAN 1 DIAH SURYANINGSIH.4/PP.Sos.I Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana/ Prasarana Ditetapkan di : KETAPANG Pada tanggal : 18 Juli 2011 Kepala Madrasah. Drs.29/14.Pd Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan 3 MASRI.29/14. Ash-Shufiyah Ketapang : MAS.

Sy. Imran Alwi. S.Kom Ka. S. Nurhidayat NIP.006/002/2011 Tanggal : 18 Juli 2011 . Ash-Shufiyah Ketapang Nomor : Nomor : MAS.29/14.Tanggal : 18 Juli 2011 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Bendahara dan TU Tahun Pelajaran 2011/2012 No Nama Jabatan 1 Edawati. Drs. Ag H. I Bendahara 1 2 Bendahara 2 3 Hairudin. Sos. TU Ditetapkan di : KETAPANG Pada tanggal : 18 Juli 2011 Kepala Madrasah. 196810121996031001 Lampiran IV : Surat Keputusan Kepala MAS.S.4/PP.

196810121996031001 Lampiran V : Surat Keputusan Kepala MAS.Tentang Pengangkatan dan Penetapan Wali Kelas Tahun Pelajaran 2011/2012 No .Sos.I MIRAWATI.4/PP.Pd TATI SOPIATI.006/017/2012 Tanggal : 18 Juli 2011 . S.S. A.Pd EKA NURWANDANI. S. S. S.Md NORIPA MARSA.Md NURUL HIKMAH. S. A.Pd RUMIYANTI. Nurhidayat NIP. S.29/14.Pd CHAIRUL HUDA. Drs. Pd ANI MARIANI.E ARBAINI DESRIANTI. S.Pd. Ash-Shufiyah Ketapang Nomor : MAS.I WALI KELAS XA XB XC XD XI IPA XI IPS 1 XI IPS 2 XI IPS 3 XII IPA XII IPS 1 XII IPS 2 Ditetapkan di : KETAPANG Pada tanggal : 18 Juli 2011 Kepala Madrasah. S. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 NAMA UTIN ASFARINA.Hut MASRI.

XI.Pd. XI. A. XII KELAS X. XII KELAS X.Pd.4/PP. XI. S. XII Ditetapkan di : KETAPANG Pada tanggal : 09 Januari 2012 Kepala Madrasah. XI. XI.BP/BK KELAS X. I NURUL HIKMAH.S. 196810121996031001 Lampiran VI : Surat Keputusan Kepala MAS.006/002/2011 Tanggal : 18 Juli 2011 . Ash-Shufiyah Ketapang Nomor : MAS. XII KETERAMPILAN AGAMA PUTRA. XI. XI. XI.E SUJA’I. S.S. XII KELAS X. Pd YAYAN UTIN ASFARINA.Pd SAJAWANI. S.I DEDI SUSANTO CHAIRUL HUDA.Md MARYANSYAH MESRA/ MEMES PRAMUKA UKS / PMR OLAH RAGA PASKIBRA JURNALIS/TIK BK/BP XII X. S. XII KELAS X.Pd/MIRAWATI. XI KELAS X. XI.Pd. XI. Ma.Tentang Pengangkatan dan Penetapan Guru Pembina Ekstra Kurikuler / Guru Koordinator Tahun Pelajaran 2011/2012 NO NAMA PEMBIMBING BIDANG KEGIATAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 AGUS KURNIAWAN/NURLINDA TATIK SOPIATI.Pd ZULKARNAIN. XII KELAS X.XI KETERAMPILAN AGAMA PUTRI SENI BACA AL-QUR’AN OLIMPIADE SAINS KETERAMPILAN BAHASA NASYID / KASIDAH PENCAK SILAT KELAS X. Nurhidayat NIP. XI. XII KELAS X. A. Drs. S. Pd ANI MARIANI.29/14.M. XII KELAS X.M. XII KELAS X. XII KELAS X. XI KELAS X.

Pd MIRAWATI.Tentang Pengangkatan dan Penetapan Guru Piket Tahun Pelajaran 2011/2012 No . S. 196810121996031001 Lampiran VII : Surat Keputusan Kepala MAS.Md NELMANSYAH. A.E EKA NURWANDANI.29/14. S.Sos. SE SABARANI.Pd NURUL HIKMAH.4/PP. 1 SENIN HARI NAMA GURU ZULKARNAIN.I SAJAWANI. S. S. Ash-Shufiyah Ketapang Nomor : MAS. S. S. Nurhidayat NIP. Drs.I ANI MARIANI. Ag ARBAINI DESRIANTI. A. Pd DIAH SURYANINGSIH.Pd 2 SELASA 3 RABU 4 KAMIS 5 JUM’AT 6 SABTU Ditetapkan di : KETAPANG Pada tanggal : 18 Juli 2011 Kepala Madrasah. I MASRI.Pd.Ma.Pd UTIN ASFARINA. S.006/002/2011 Tanggal : 18 Juli 2011 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Pengurus / Pengelola Sarana Sekolah . Pd. S. S.

Ma. Drs. A. 196810121996031001 . S.Pd LABORATORIUM IPA PERPUSTAKAAN LAB. S. Kom RUSDIANI. KOMPUTER ASRAMA PELAJAR TAMAN / PENJAGA/ PESURUH SEKOLAH Ditetapkan di : KETAPANG Pada tanggal : 18 Juli 2011 Kepala Madrasah.Tahun Pelajaran 2011/2012 NO NAMA PENGELOLA BID. YANG DIKELOLA 1 2 3 4 5 NORIPA MARSA. I ZULKARNAIN. Nurhidayat NIP. S. Pd. Hut NURLINDA HAIRUDIN.