MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS) ASH-SHUFIYAH

TERAKREDITASI “B” NPSN/NSM : 30103722 / 312610406053
A la ma t : Jl. W R. Su pr at ma n N o. 67 Ka um an – K et a pa ng Tel p. ( 05 3 4) 3 34 8 5

SURAT KEPUTUSAN KEPALA MAS. ASH-SHUFIYAH KETAPANG
Nomor : MAS.29/14.4/PP.006/017/2012 TENTANG Pembagian Tugas Dalam KBM, Jabatan Waka Madrasah, Guru Pembimbing, Bendaharawan dan TU, Wali Kelas, Guru Koordinator, Pengelola Sarana Sekolah, dan Guru Piket, Tahun Pelajaran 2011/2012
KEPALA MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS) ASH-SHUFIYAH KETAPANG Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Ash-Shufiyah Ketapang Tahun Pelajaran 2011/2012, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembagian Tugas Dalam KBM, Jabatan Waka Madrasah, Guru Pembimbing, Bendaharawan dan TU, Wali Kelas, Guru Koordinator, Pengelola Sarana Sekolah, dan Guru Piket, b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990; 3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 84 Tahun 1983; Memperhatikan : a. Kurikulum MAS. Ash- Shufiyah Tahun 2006 b. Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2011/2012 c. Hasil Rapat Ketua Yayasan, Kepala Sekolah dan Waka Tentang Penyusunan Pembagian Tugas Mengajar Tahun Pelajaran 2011/2012 pada Tanggal 17 Juni 2011. MEMUTUSKAN : : Mengangkat dan Menetapkan Pembagian dalam Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini. : Mengangkat dan Menetapkan Jabatan Wakil Kepala Madrasah Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II keputusan ini. : Mengangkat dan Menetapkan Bendaharawan dan TU Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran III keputusan ini. : Mengangkat dan Menetapkan Guru-guru Wali Kelas Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV keputusan ini. : Mengangkat dan Menetapkan Guru Pembina Ekstra Kurikuler/ Guru Koordinator Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tersebut dalam lampiran V keputusan ini. : Mengangkat dan Menetapkan Pengelola Sarana Sekolah Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI keputusan ini. : Mengangkat dan Menetapkan Guru Piket Sekolah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII keputusan ini. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Menetapkan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kedelapan

Ditetapkan di : KETAPANG Pada tanggal : 09 Januari 2012 Kepala Madrasah,

Drs. Nurhidayat
NIP. 196810121996031001
Tembusan, Kepada Yth: 1. Ka. Kandepag Kab. Ketapang di Ketapang. 2. Pengawas Pendais Kanwil Depag Prov. Kalbar di Pontianak. 3. Ketua Yayasan At-Taqwa Kauman Ketapang di Ketapang 4. Masing-masing yang bersangkutan.

29/14.S. 196810121996031001 Lampiran III : Surat Keputusan Kepala MAS. Drs.4/PP.S.Pd Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan 3 MASRI.Sos.4/PP. Nurhidayat NIP.29/14. Ash-Shufiyah Ketapang : MAS.006/002/2011 . Ash-Shufiyah Ketapang Nomor : MAS.I Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana/ Prasarana Ditetapkan di : KETAPANG Pada tanggal : 18 Juli 2011 Kepala Madrasah.Pd Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum 2 SABARANI. NAMA JABATAN 1 DIAH SURYANINGSIH.S.Lampiran II Nomor Tanggal : Surat Keputusan Kepala MAS.006/002/2011 : 18 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Wakil Kepala Madrasah Tahun Pelajaran 2011/2012 No .

Drs. Nurhidayat NIP. Imran Alwi.Kom Ka. Ash-Shufiyah Ketapang Nomor : Nomor : MAS.4/PP.S. S. Sy. Ag H.Tanggal : 18 Juli 2011 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Bendahara dan TU Tahun Pelajaran 2011/2012 No Nama Jabatan 1 Edawati. TU Ditetapkan di : KETAPANG Pada tanggal : 18 Juli 2011 Kepala Madrasah.29/14. I Bendahara 1 2 Bendahara 2 3 Hairudin.006/002/2011 Tanggal : 18 Juli 2011 . S. Sos. 196810121996031001 Lampiran IV : Surat Keputusan Kepala MAS.

S. S. Ash-Shufiyah Ketapang Nomor : MAS.Hut MASRI. S.Tentang Pengangkatan dan Penetapan Wali Kelas Tahun Pelajaran 2011/2012 No .E ARBAINI DESRIANTI. Pd ANI MARIANI.Pd CHAIRUL HUDA. S.I WALI KELAS XA XB XC XD XI IPA XI IPS 1 XI IPS 2 XI IPS 3 XII IPA XII IPS 1 XII IPS 2 Ditetapkan di : KETAPANG Pada tanggal : 18 Juli 2011 Kepala Madrasah.006/017/2012 Tanggal : 18 Juli 2011 .Pd TATI SOPIATI.Pd EKA NURWANDANI. A. 196810121996031001 Lampiran V : Surat Keputusan Kepala MAS.Pd. S.4/PP.I MIRAWATI. Nurhidayat NIP. A. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 NAMA UTIN ASFARINA.Pd RUMIYANTI. S.Sos. S. Drs.Md NURUL HIKMAH.Md NORIPA MARSA. S.S.29/14.

XII KETERAMPILAN AGAMA PUTRA. XI. XI.Pd. S.XI KETERAMPILAN AGAMA PUTRI SENI BACA AL-QUR’AN OLIMPIADE SAINS KETERAMPILAN BAHASA NASYID / KASIDAH PENCAK SILAT KELAS X. XI. XII KELAS X. XI. XII KELAS X.Tentang Pengangkatan dan Penetapan Guru Pembina Ekstra Kurikuler / Guru Koordinator Tahun Pelajaran 2011/2012 NO NAMA PEMBIMBING BIDANG KEGIATAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 AGUS KURNIAWAN/NURLINDA TATIK SOPIATI.Pd. Pd YAYAN UTIN ASFARINA. XI.Pd.Pd ZULKARNAIN.M.006/002/2011 Tanggal : 18 Juli 2011 . XI KELAS X. S. XII KELAS X. Nurhidayat NIP. XII KELAS X. I NURUL HIKMAH.S. XI. XII Ditetapkan di : KETAPANG Pada tanggal : 09 Januari 2012 Kepala Madrasah.E SUJA’I. XII KELAS X.BP/BK KELAS X. 196810121996031001 Lampiran VI : Surat Keputusan Kepala MAS. XI. XII KELAS X. XI. XII KELAS X.Pd/MIRAWATI. XI. XI KELAS X.M.Md MARYANSYAH MESRA/ MEMES PRAMUKA UKS / PMR OLAH RAGA PASKIBRA JURNALIS/TIK BK/BP XII X.29/14. Drs.I DEDI SUSANTO CHAIRUL HUDA. A. S. XII KELAS X. XII KELAS X. Ma. XI. A. XI. Ash-Shufiyah Ketapang Nomor : MAS.S. S.Pd SAJAWANI.4/PP. S. Pd ANI MARIANI.

Pd. S.I ANI MARIANI. S. Nurhidayat NIP. A.29/14. S. S.Pd 2 SELASA 3 RABU 4 KAMIS 5 JUM’AT 6 SABTU Ditetapkan di : KETAPANG Pada tanggal : 18 Juli 2011 Kepala Madrasah. A. S.Pd NURUL HIKMAH.Sos.E EKA NURWANDANI. 196810121996031001 Lampiran VII : Surat Keputusan Kepala MAS.Pd UTIN ASFARINA.4/PP. S. Ash-Shufiyah Ketapang Nomor : MAS. Pd DIAH SURYANINGSIH. S.006/002/2011 Tanggal : 18 Juli 2011 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Pengurus / Pengelola Sarana Sekolah .Tentang Pengangkatan dan Penetapan Guru Piket Tahun Pelajaran 2011/2012 No . SE SABARANI.Ma. Drs. Ag ARBAINI DESRIANTI. Pd MIRAWATI.Md NELMANSYAH. I MASRI.Pd. S. S. 1 SENIN HARI NAMA GURU ZULKARNAIN.I SAJAWANI.

I ZULKARNAIN. Pd. YANG DIKELOLA 1 2 3 4 5 NORIPA MARSA. Hut NURLINDA HAIRUDIN. Nurhidayat NIP. Drs. A. S.Tahun Pelajaran 2011/2012 NO NAMA PENGELOLA BID. S. S. Kom RUSDIANI. 196810121996031001 . KOMPUTER ASRAMA PELAJAR TAMAN / PENJAGA/ PESURUH SEKOLAH Ditetapkan di : KETAPANG Pada tanggal : 18 Juli 2011 Kepala Madrasah.Pd LABORATORIUM IPA PERPUSTAKAAN LAB.Ma.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful