MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS) ASH-SHUFIYAH

TERAKREDITASI “B” NPSN/NSM : 30103722 / 312610406053
A la ma t : Jl. W R. Su pr at ma n N o. 67 Ka um an – K et a pa ng Tel p. ( 05 3 4) 3 34 8 5

SURAT KEPUTUSAN KEPALA MAS. ASH-SHUFIYAH KETAPANG
Nomor : MAS.29/14.4/PP.006/017/2012 TENTANG Pembagian Tugas Dalam KBM, Jabatan Waka Madrasah, Guru Pembimbing, Bendaharawan dan TU, Wali Kelas, Guru Koordinator, Pengelola Sarana Sekolah, dan Guru Piket, Tahun Pelajaran 2011/2012
KEPALA MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS) ASH-SHUFIYAH KETAPANG Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Ash-Shufiyah Ketapang Tahun Pelajaran 2011/2012, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembagian Tugas Dalam KBM, Jabatan Waka Madrasah, Guru Pembimbing, Bendaharawan dan TU, Wali Kelas, Guru Koordinator, Pengelola Sarana Sekolah, dan Guru Piket, b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990; 3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 84 Tahun 1983; Memperhatikan : a. Kurikulum MAS. Ash- Shufiyah Tahun 2006 b. Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2011/2012 c. Hasil Rapat Ketua Yayasan, Kepala Sekolah dan Waka Tentang Penyusunan Pembagian Tugas Mengajar Tahun Pelajaran 2011/2012 pada Tanggal 17 Juni 2011. MEMUTUSKAN : : Mengangkat dan Menetapkan Pembagian dalam Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini. : Mengangkat dan Menetapkan Jabatan Wakil Kepala Madrasah Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II keputusan ini. : Mengangkat dan Menetapkan Bendaharawan dan TU Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran III keputusan ini. : Mengangkat dan Menetapkan Guru-guru Wali Kelas Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV keputusan ini. : Mengangkat dan Menetapkan Guru Pembina Ekstra Kurikuler/ Guru Koordinator Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tersebut dalam lampiran V keputusan ini. : Mengangkat dan Menetapkan Pengelola Sarana Sekolah Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI keputusan ini. : Mengangkat dan Menetapkan Guru Piket Sekolah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII keputusan ini. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Menetapkan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kedelapan

Ditetapkan di : KETAPANG Pada tanggal : 09 Januari 2012 Kepala Madrasah,

Drs. Nurhidayat
NIP. 196810121996031001
Tembusan, Kepada Yth: 1. Ka. Kandepag Kab. Ketapang di Ketapang. 2. Pengawas Pendais Kanwil Depag Prov. Kalbar di Pontianak. 3. Ketua Yayasan At-Taqwa Kauman Ketapang di Ketapang 4. Masing-masing yang bersangkutan.

Pd Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan 3 MASRI.S. Drs.29/14. NAMA JABATAN 1 DIAH SURYANINGSIH.S. Nurhidayat NIP.29/14. Ash-Shufiyah Ketapang : MAS.4/PP.4/PP. Ash-Shufiyah Ketapang Nomor : MAS.Sos.006/002/2011 .006/002/2011 : 18 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Wakil Kepala Madrasah Tahun Pelajaran 2011/2012 No .S. 196810121996031001 Lampiran III : Surat Keputusan Kepala MAS.Lampiran II Nomor Tanggal : Surat Keputusan Kepala MAS.I Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana/ Prasarana Ditetapkan di : KETAPANG Pada tanggal : 18 Juli 2011 Kepala Madrasah.Pd Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum 2 SABARANI.

Kom Ka.Tanggal : 18 Juli 2011 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Bendahara dan TU Tahun Pelajaran 2011/2012 No Nama Jabatan 1 Edawati. Nurhidayat NIP. Sos. 196810121996031001 Lampiran IV : Surat Keputusan Kepala MAS. Ash-Shufiyah Ketapang Nomor : Nomor : MAS.4/PP. Imran Alwi. I Bendahara 1 2 Bendahara 2 3 Hairudin.006/002/2011 Tanggal : 18 Juli 2011 . Sy. Ag H.29/14. S. TU Ditetapkan di : KETAPANG Pada tanggal : 18 Juli 2011 Kepala Madrasah. Drs.S. S.

S. Drs.Md NURUL HIKMAH. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 NAMA UTIN ASFARINA.E ARBAINI DESRIANTI.I WALI KELAS XA XB XC XD XI IPA XI IPS 1 XI IPS 2 XI IPS 3 XII IPA XII IPS 1 XII IPS 2 Ditetapkan di : KETAPANG Pada tanggal : 18 Juli 2011 Kepala Madrasah. S.Tentang Pengangkatan dan Penetapan Wali Kelas Tahun Pelajaran 2011/2012 No .Md NORIPA MARSA.29/14. Ash-Shufiyah Ketapang Nomor : MAS.Pd TATI SOPIATI.Pd CHAIRUL HUDA. S.I MIRAWATI. A.Pd EKA NURWANDANI. S.Pd.S. S.4/PP. S.006/017/2012 Tanggal : 18 Juli 2011 . S. 196810121996031001 Lampiran V : Surat Keputusan Kepala MAS.Hut MASRI.Pd RUMIYANTI.Sos. A. Pd ANI MARIANI. S. Nurhidayat NIP.

XII Ditetapkan di : KETAPANG Pada tanggal : 09 Januari 2012 Kepala Madrasah. XI. 196810121996031001 Lampiran VI : Surat Keputusan Kepala MAS.I DEDI SUSANTO CHAIRUL HUDA. XII KELAS X. A. XI KELAS X.Pd. XI. XI.M.Pd.M. S. XII KETERAMPILAN AGAMA PUTRA. XII KELAS X. Pd YAYAN UTIN ASFARINA. XI.XI KETERAMPILAN AGAMA PUTRI SENI BACA AL-QUR’AN OLIMPIADE SAINS KETERAMPILAN BAHASA NASYID / KASIDAH PENCAK SILAT KELAS X. XII KELAS X.Pd ZULKARNAIN.4/PP. XI. XI. XII KELAS X. XII KELAS X. XI. S. S. XII KELAS X. S. XI. Ash-Shufiyah Ketapang Nomor : MAS.Tentang Pengangkatan dan Penetapan Guru Pembina Ekstra Kurikuler / Guru Koordinator Tahun Pelajaran 2011/2012 NO NAMA PEMBIMBING BIDANG KEGIATAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 AGUS KURNIAWAN/NURLINDA TATIK SOPIATI.006/002/2011 Tanggal : 18 Juli 2011 . Nurhidayat NIP. XII KELAS X.Pd/MIRAWATI.E SUJA’I. XI KELAS X.BP/BK KELAS X.Pd SAJAWANI. XI. XII KELAS X. I NURUL HIKMAH. XI.Pd.Md MARYANSYAH MESRA/ MEMES PRAMUKA UKS / PMR OLAH RAGA PASKIBRA JURNALIS/TIK BK/BP XII X.S.29/14. XI. S.S. Pd ANI MARIANI. XII KELAS X. A. Drs. Ma.

I ANI MARIANI.Pd. S. SE SABARANI. Drs. 1 SENIN HARI NAMA GURU ZULKARNAIN. S. 196810121996031001 Lampiran VII : Surat Keputusan Kepala MAS. I MASRI. S. Ag ARBAINI DESRIANTI. A. Pd DIAH SURYANINGSIH. Ash-Shufiyah Ketapang Nomor : MAS. S.4/PP.Md NELMANSYAH.Pd NURUL HIKMAH.Ma. Pd.Sos. Nurhidayat NIP.29/14. A. S. Pd MIRAWATI. S.006/002/2011 Tanggal : 18 Juli 2011 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Pengurus / Pengelola Sarana Sekolah . S. S.E EKA NURWANDANI.Pd 2 SELASA 3 RABU 4 KAMIS 5 JUM’AT 6 SABTU Ditetapkan di : KETAPANG Pada tanggal : 18 Juli 2011 Kepala Madrasah. S.Tentang Pengangkatan dan Penetapan Guru Piket Tahun Pelajaran 2011/2012 No .I SAJAWANI.Pd UTIN ASFARINA.

Tahun Pelajaran 2011/2012 NO NAMA PENGELOLA BID. 196810121996031001 . Pd. S. Nurhidayat NIP. YANG DIKELOLA 1 2 3 4 5 NORIPA MARSA.Pd LABORATORIUM IPA PERPUSTAKAAN LAB.Ma. S. S. Kom RUSDIANI. I ZULKARNAIN. Drs. KOMPUTER ASRAMA PELAJAR TAMAN / PENJAGA/ PESURUH SEKOLAH Ditetapkan di : KETAPANG Pada tanggal : 18 Juli 2011 Kepala Madrasah. Hut NURLINDA HAIRUDIN. A.