Nordalila Mohammad Rasid, 119 Jalan Sutera 2/5, Taman Sutera, 43000 Kajang Selangor

Kedutaan Indonesia, 223, Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur 1 NOV 2011

PER: SURAT WAKIL MAJIKAN UNTUK PENGURUSAN PASSPORT 6P

Saya Nordalila Mohammad Rasid (kp: 780206146110) merupakan majikan kepada Nurul Khasanah ingin menyatakan bahawa saya mewakilkan Inderjit Singh a/l Sajan Singh(6906221057) menguruskan passport bagi pembantu rumah saya.

Sekian. Terima kasih

Yang Benar

Nordalila Mohammad Rasid