PERMINTAAN CUTI TAHUNAN

SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 01/ SE/ 1977 TANGGAL : 25 FEBRUARI 1977

Bandar Lampung, 12 September 2011 Kepada Yth. Bapak Walikota Melalui Bapak Kepala BKD di Bandar Lampung Yang bertantangan di bawah ini Nama NIP Pangkat/ Golongan Ruang Jabatan Satuan Organisasi : : : : : :

Dengan ini mengajukan Cuti Tahunan untuk 2011 s/d 2012 selama ......hari kerja, terhitung mulai tanggal ....................s/d................2011. Selama menjalankan cuti alamat saya adalah di ......Kel......., Kecamatan ............ Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Mengetahui, Kepala Hormat Saya,

Nama Pangkat NIP.
CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan 1. Cuti tahunan : 2. Cuti besar : 3. Cuti sakit : 4. Cuti bersalinan : 5. Cuti karena alasan penting 6. Keterangan lain-lain

Nama Pangkat NIP.
CATATAN/ PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG KASUBBID. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PERIZINAN

Nama Pangkat NIP.
KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI